CercaDates

Tornar al llistat per dates | S.XIX |  «  19 de 22   »  

Guia d'Arquitectura

 

Pont de les Palanques Vermelles o de les Peixateries

Registre: 767

 

Sobre l'Onyar, entre la Rambla i el carrer Sta. Clara.

Girona - Gironès

 

1876-1877

 

Ús: Pont

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

Estructura metàlica en gelosia de 3'50 m. de cantell, composta per perfils roblonats i peces en L. El paviment és fet de taulons de fusta per evitar l'efecte negatiu del rovell en el ferro. El pont presenta una sola llum de 41'50 m. suficient per salvar l'amplada del riu. L'amplada del paviment és de 2'62 m. Actualment hi ha taulons de fusta al sòl. l'Alçada del paviment respecte del llit del riu és d'uns 7 m. Els estreps són de fàbrica de carreus.

Cronologia

La construcció es realitzà l'any 1877, amb un pressupost de 22.500 ptes. El contractista fou la companyia Gustavo Eiffel de París, que en aquells temps també construia altres ponts de la RENFE. a la subhasta pública efectuada el 6 de gener de 1877 també hi acudiren Ignasi Serrallach de Barcelona i La Maquinista Terrestre y Marítima del mateix lloc. Sembla que les obres es retardaren i la companyia Eiffel no acabà fins el juliol de 1877, data en que es feu la prova de càrrega. S'hi instal.laren uns fanals obsequi de la constructora. L'any 1959 s'hi col.locà un paviment d'asfalt sobre forjat convencional que en deteriorà l'estructura. Per això l'any 1979 es restaurà i es canvià el paviments substituïnt-lo per roure. Es reforçà l'estructura malmesa per la humitat.

Bibliografia

Bosch, Francesc X. "Els ponts de ferro de Girona" Col. Aparelladors 1986. Guia d'arquitectura de Girona COAC 1980. Alberch i altres, "Girona, Rius , ponts aiguats. Ajuntament 1982
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Pont de les Palanques Vermelles o de les Peixateries

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo