CercaDates

Tornar al llistat per dates | S.XIX |  «  7 de 22   »  

Guia d'Arquitectura

 

Casa de Pol

Registre: 101

 

C/ Ciutadans , Plaça de l'Oli nº1

Girona - Gironès

 

1849 / 1914 (ref.)

 

Ús: casa de renda

Estat de conservació: regular

 

 

Descripció

Edifici de planta rectangular que ocupa una cantonada. Es desenvolupa en planta baixa i inicialment quatre plantes pis, que posteriorment s'amplià en un pis més. La composició de les façanes segueix eixos verticals d'obertures amb balcons. La planta principal es remarca amb un balcó corregut. presenta carreus a la cantonada i al basament de la planta baixa. La resta és arrebossat amb elements ornamentals de terra-cuita, que s'incorporen a la composició generral. Els balcons són de ferro fos. Els nous elements introduïts en la decoració arquitectònica -terra cuita i ferro fos- donen relleu a la construcció, possiblement obra de l'arquitecte Martí Sureda i Deulovol. Posteriorment s'hi afegí un pis.

Cronologia

Construcció 1849. L'edifici respón a la tipologia de les cases de lloguer construïdes durant el s. XIX, que incorporen elements de l'arquitectura neoclàssica a una composició ordenada de les façanes. Cap a mitjans de s.XIX s'incorporen les decoracions amb terra-cuita a les façanes, que substitueixen ornamentacions que en altres èpoques eran de pedra.
L'any 1917 l'immoble és reformat per Isidre Bosch

Bibliografia

BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Casa de Pol

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo