CercaEdificis

Tornar a l'inici | Tornar al mapa

Guia d'Arquitectura

 

Pavelló del Geieg Lluís Bachs

Registre: 318

 

Empúries, C/

Girona - Gironès

 

1976-1990

Arquitectura moderna

 

Ús: Pavelló

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

Construcció esportiva de planta rectangular en forma de contenidor paral.lepipèdic.Presenta una estructura formada per pilars i jàsseres metàl.lics i vidre U-Glass que ocupen la part superior en tot el perímetre. A l'interior hi ha una grada i els vestidors suportats per una estructura de formigó independent. Les grades són de formigó, amb cadires de plàstic. El paviment són llosetes de formigó

Cronologia

El pavelló és propietat del GEiEG que el construí l'any 1979 en uns terrenys cedits per una entitat d'estalvi.

Bibliografia

BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Pavelló del Geieg Lluís Bachs

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Miquel Ferrer López