CercaEdificis

Tornar a l'inici | Tornar al mapa

Guia d'Arquitectura

 

Casa Puig

Registre: 949

 

Pujada de la Llebre, 5

Girona - Gironès

 

1934-1935

racionalisme - Moviment Modern

 

Ús: habitatge

Estat de conservació: R

 

 

Descripció

Edifici plurifamiliar desenvolupat en planta baixa i dos pisos, amb una distribució en planta convencional. A la façana, arrebossada, s'ha adoptat superficialment el nou llenguatge de l'arquitectura del moment amb una interessant agrupació de finestres en franges horitzontals, remarcades amb motllures superiors i inferiors.

Construcció plenament adaptada a l'espai del carrer escalonat on s'ubica, presenta un remat radicalment horitzontal que engloba en un sol volum les diverses alçades. La coberta és plana i el terrat s'envolta de barana de barrots horitzontals, tipus vaixell.

Cronologia

Joan Roca Pinet projecta aquest edifici de pisos de lloguer per encàrrec de Ramon Puig. El projecte data de desembre 1934 i fou visat el 02/03/35 (Sol.licitut P.O.: 26/04/35. Aprovació C.G.: 03/05/35)

Bibliografia

AAVV Joan Roca Pinet. Fons d'Arxiu . Girona COAC 2004
R. Castells Ll. Panella i E. Redondo "Arquitectura Racionalista a Girona" a Revista de Girona. núm. 85. Girona, Diputació de Girona - 1978
AAVV, Guia d'arquitectura de Girona. Girona, COAC - Demarcació de Girona, 1980. pàg 151
AAVV, Guia d'Arquitectura Girona Ciutat. COAC Girona, 1996.
AAVV, La tradició moderna 30' 40' 50'. Girona, COAC Girona, 1995.
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Casa Puig

Anar a dalt de la pàgina Imatges