CercaImatges

Resultat de la cerca d'imatges | 1 de 1

Guia d'Arquitectura

 

Bloc Sala

Registre edifici: 266

 

Gran via Jaume I, 42-44

Girona - Gironès

 

Claret Rubira, Josep

1934-36

S. XX

 

Ús: habitatge plurifamiliar

 

Edificis

 

Imatge

Registre: 36361

Joan del Pozo

2008

digital

C

 

Descripció

Vista de l'edifici entremitgeres de la Gran Via