CercaImatges

Resultat de la cerca d'imatges | 1 de 1

Guia d'Arquitectura

 

Bloc Carreras Artau

Registre edifici: 5330

 

C/ de la Cort Reial, 21

Girona - Gironès

 

? / Felip, Adrià (ref.)

1863 / 1990-95 (ref.)

Neoclassicisme

 

Ús: bloc d'habitatges

 

Edificis

 

Imatge

Registre: 36347

Joan del Pozo

2008

digital

C

 

Descripció

Detall de la façana.