CercaImatges

Resultat de la cerca d'imatges | 1 de 1

Guia d'Arquitectura

 

Conjunt d'habitatges a l'eixample

Registre edifici: 5661

 

C/ Emili Grahit, 9-11, C/ Manel Quer, /C/ Cor de Maria

Girona - Gironès

 

Ribot, Joan M. de

1965-70

Contemporània

 

Ús: habitatge plurifamiliar

 

Edificis

 

Imatge

Registre: 36443

Joan del Pozo

2008

digital

C

 

Descripció

Perspectiva del conjunt d'habitatges