CercaImatges

Resultat de la cerca d'imatges | 1 de 1

Guia d'Arquitectura

 

Teatre Municipal

Registre edifici: 82

 

Plaça del Vi - Pl. del Pallol

Girona - Gironès

 

Sureda Deulovol, Martí (pintura i decoracions, l'escenògraf Eusebi Lucini) / Bosch, M. Nogués, M. Domínguez, F.

1493, 1858-60, 1986-2006

Neoclàssic/ Contemporani

 

Ús: hospital, teatre i caserna / teatre

 

Edificis

 

Imatge

Registre: 36319

Joan del Pozo

2008

digital

C

 

Descripció

Imatge posterior de la caixa del teatre des de la Plaça del Pallol.