CercaImatges

Resultat de la cerca d'imatges | 1 de 1

Guia d'Arquitectura

 

Bloc Reglà

Registre edifici: 942

 

Plaça Calvet i Rubalcaba, 7

Girona - Gironès

 

Bosch Bataller, Isidre  → 

1936

Racionalisme

 

Ús: Vivenda. Comercial PB

 

Edificis

 

Imatge

Registre: 36417

Joan del Pozo

2008

digital

C

 

Descripció

Perspectiva de la façana