Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BARBA I CORSINI, Francisco Juan Barcelona, 16/11/1916 Títol d'arquitecte: 1944
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
 
     
 

Immobiliàries Lota, Lamba, Zein, Rappa i Inesa

Rda. General Mitre, 1-13. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 113I / 1 / 8:
Emplaçament i volumetria:
8.1 Emplaçament; tinta sobre paper
8.2-4 Propostes volumètriques; tinta sobre paper
8.5-7 Emplaçament; tinta sobre paper
Plantes:
8.8-15 Plantes de distribució blocs 2-7 E 1:100; tinta sobre paper
8.16-18 Plantes de distribució blocs 2, 4, 6 E 1:100; tinta sobre paper
8.19-23 Plantes de distribució blocs 3, 5, 7 E 1:100; tinta sobre paper
Seccions:
8.24-26 Secció transversal E 1:50; tinta sobre paper
Plantes:
8.27-28 Planta de distribució electricitat E 1:50; tinta sobre paper
8.29-35 Planta de distribució general E 1:50; tinta sobre paper
Seccions:
8.36 Secció transversal E 1:50; tinta sobre paper
Detalls:
8.37-43 Detall de façana; llapis i tinta sobre paper
8.44-45 Detall de coberta E 1:10; llapis sobre paper
8.46 Detall escala E 1:10; llapis sobre paper
8.47 Detall vestíbul E 1:10; llapis sobre paper
8.48-52 Detall banys i cuina; llapis sobre paper
8.53-63 Detalls en fusta; llapis sobre paper
8.64-65 Detalls fusteria metàlica; llapis sobre paper
8.66 Detalls tancament E 1:20 i E 1:1; llapis sobre paper
8.67-72 Detall de baranes; llapis sobre paper
8.73 Detall façana planta baixa E 1:10 i E 1:1; llapis sobre paper
8.75-85 Detall cèl·lules del mobiliari; llapis sobre paper
8.86-87 Detall vestíbul E 1:20
8.88-93 Detall cèl·lules del mobiliari
8.94-95 Detall del vestíbul E 1:20 i E 1:1
8.96 Detall portes E 1:10 i E 1:1
8.97-98 Detall cèl·lules E 1:20
8.99 Detall façana E 1:50; llapis sobre vegetal
8.100 Detall façana E 1:20; tinta sobre vegetal
Estructura:
8.101-102 Planta cementiri E 1:50; tinta sobre paper
8.103-120 Parets E 1:50; tinta sobre vegetal
8.121-130 Detalls estructura; tinta sobre vegetal
Urbanització:
8.131 Jardineria E 1:100
8.132 Jardineria E 1:50
8.133 Jardineria E 1:5
8.134 Jardineria E 1:1
Proposta:
8.135 Proposta hotel E 1:100
C 1670 / 8:
1.5 Pressupostos, documentació de control de l'obra, gestió, càlcul d'estructures, correspondència, plànols d'emplaçament, planning d'obres i jardineria
2.5 Documentació administrativa, correspondència, fitxes de superfícies, plànols projecte de farmàcia
3.5 Joc de còpies complet de les cases de la 1 a la 4
4.5 Joc de còpies complet de les cases de la 5 a la 7
5.5 Còpies de plànols d'estructures metàliques i dues còpies del projecte de jardineria exteriorEdificis per a Carlos Garin Janini, Antoni Sientes Mercadal i Montserrat Torré Suñé

C. Tavern, 38; C. Rector Ubach, 14. Barcelona. ( Barcelonès )

1952

Documentació:
H 113J / 2 / 2:
Projecte:
2.1 Alçat i secció de façana E 1:100; tinta sobre vegetal
2.2-4 Plantes tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
2.5 Detalls estructura terrassa E 1:20; llapis sobre vegetal
2.6 Detalls estructura façana E 1:10; llapis sobre vegetal
2.7 Detalls vestíbul E 1:20; llapis sobre vegetal
Projecte C. Tavern, 38:
2.8 Fonamentació E 1:50; llapis sobre vegetal
2.9 Alçats façana i secció terrassa E 1:100; tinta sobre vegetal
2.10 Plantes baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
2.11-12 Plantes pisos E 1:50; tinta sobre vegetal
2.13 Plantes àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
2.14 Plantes sobreàtic E 1:50; tinta sobre vegetal
2.15 Detalls estructura terrassa E 1:20; llapis sobre vegetal
2.16 Secció i planta de terrassa E 1:5; llapis sobre vegetal
2.17 Detalls cornisa façana; llapis sobre vegetal
2.18-19 Plantes pisos E 1:20; tinta sobre vegetal
2.20 Detall vestíbul E 1:20; llapis sobre vegetal
2.21 Detalls vestíbul E 1:20; tinta sobre vegetal
2.22 Detall bigues; llapis sobre vegetal
Projecte C. Rector Ubach, 14; C. Tavern, 38:
2.23 Alçat i seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
2.24 Alçat general E 1:100; tinta sobre vegetal
2.25 Fonaments E 1:50; tinta sobre vegetal
2.26 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
2.27 Planta pisos E 1:50; tinta sobre vegetal
2.28 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
2.29 Planta sobreàtic E 1:50; tinta sobre vegetal
C 1669 / 2: Full d'encàrrec, permisos municipals, factures, avantprojecte rector Ubach-14, emplaçaments, memòriesEdifici per a Antoni Albareda

Av. General Goded (actual Av. Pau Casals); C. Bori i Fontestà. Barcelona. ( Barcelonès )

1955 - 1956

Documentació:
H 113J / 3 / 3:
Proves distribució:
3.1-3 Distribució plantes preliminars E 1:50; tinta sobre vegetal
Projecte:
3.4 Emplaçament E 1:500 i E 1:200
3.5-6 Façana principal E 1:50; tinta sobre vegetal
3.7-13 Planta de distribució tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
3.14 Seccions E 1:50; llapis sobre vegetal
3.15 Detall de façana E 1:50; tinta sobre vegetal
3.16 Detall de façana E 1:20; llapis sobre vegetal
3.17 Detall de façana E 1:10; tinta sobre vegetal
3.18 Detall de façana E 1:2; tinta sobre vegetal
3.19-26 Detall de façana; tinta sobre vegetal
3.27-33 Detalls interiors. Fusteria E 1:10 i E 1:1; tinta sobre vegetal
3.34 Detalls il·luminació E 1:10 i E 1:1; llapis sobre vegetal
3.35 Detalls vestíbul i planta baixa
3.36 Detalls planta vestíbul E 1:50; llapis sobre vegetal
3.37 Detalls sostre vestíbul E 1:50; llapis sobre vegetal
3.38 Detalls portes vestíbul E 1:20; llapis sobre vegetal
3.39 Seccions porta entrada vestíbul principal E 1:20; llapis sobre vegetal
3.40 Detalls porta entrada vestíbul principal E 1:20; llapis sobre vegetal
3.41 Detalls porta entrada servei E 1:20 i E 1:1; llapis sobre vegetal
3.42 Detalls xemeneia E 1:10; llapis sobre vegetal
3.43 Detalls taquilla recepció vestíbul E 1:10 i E 1:1; llapis sobre vegetal
3.44 Detalls escala vestíbul E 1:20 i E 1:10; llapis sobre vegetal
3.45 Detalls escala interior accés a l'àtic E 1:10; llapis sobre vegetal
3.46-47 Detalls barana escala E 1:10; llapis sobre vegetal
3.48 Estructura, plantes i secció fonaments E 1:50; tinta sobre vegetal
C 1669 / 3: Memòria, plec de condicions, joc de còpies dels estudis previs E 1:100, 6 plànols originals sulfuritzats d'alçats i plantes tipus de l'avantprojecte E 1:100, emplaçamentEdifici per a Ana i Josefa Rafel Vilella

Rda. Guinardó, 235. Barcelona. ( Barcelonès )

1955

Documentació:
H 113J / 4 / 4:
Pre-projecte:
4.1 Alçat i secció E 1:100; tinta sobre vegetal
4.2 Plantes de distribució E 1:100; tinta sobre vegetal
Projecte:
4.3 Alçat i secció E 1:100; tinta sobre vegetal
4.4-9 Planta de distribució E 1:50; tinta sobre vegetal
4.10 Planta i secció del jardí E 1:50; tinta sobre vegetal
4.11 Secció del pati; tinta sobre vegetal
C 1669 / 4: Tramitació de l'ajuntament i del ministeri, memòria, plec de condicions, emplaçament, full d'encàrrec de l'aparelladorApartaments a les golfes de "la Pedrera"

Pg. de Gràcia; C. Provença. Barcelona. ( Barcelonès )

1955

Documentació:
H 113G / 11 / 63:
63.1 Reforma tabiqueria, planta última E 1:100; tinta sobre vegetal
63.2-3 Planta golfes E 1:100; còpia de plànol
63.4 Perfils transversals E 1:100; còpia de plànol
63.5 Distribució altells E 1:50; tinta sobre vegetal
63.6 Distribució altells E 1:50; còpia de plànol
63.7-9 Planta distribució amb mobiliari E 1:50; còpia de plànol
C 1688 / 63:
1/1: Emplaçament, croquis arcs (aixecaments)Immobiliària Virel

C. Mestre Nicolau, 23 i 25; C. Mestre Nicolau, 25. Barcelona. ( Barcelonès )

1957 - 1958

Documentació:
H 113J / 4 / 5:
Projectes previs:
5.1 Façana i secció E 1:100; tinta sobre vegetal
5.2 Plantes E 1:100; tinta sobre vegetal
5.3 Façana i secció; tinta sobre vegetal
5.4 Plantes E 1:100
Projecte de l'Ajuntament:
5.5-6 Plantes E 1:100; tinta sobre vegetal
5.7 Alçats E 1:100; tinta sobre vegetal
Projectes definitius:
5.8-14 Plantes E 1:50; tinta sobre vegetal
Projectes definitius:
5.15-16 Façanes E 1:50; tinta sobre vegetal
5.17-22 Plantes conjunt E 1:50; tinta sobre vegetal
5.23 Reixa vestíbul entrada E 1:50; llapis sobre vegetal
5.24 Planta i secció pisos E 1:20; llapis sobre vegetal
5.25 Detalls barana E 1:10; llapis sobre vegetal
5.26 Distribució testeres E 1:1; llapis sobre vegetal
5.27 Detalls planta vestíbul i ascensor E 1:20; llapis sobre vegetal
5.28 Detalls perspectiva vestíbul; llapis sobre vegetal
5.29 Detalls perspectiva barana E 1:1; llapis sobre vegetal
5.30 Detalls secció i façana E 1:20; llapis sobre vegetal
5.31-32 Detalls fusteria E 1:20 i E 1:1; tinta sobre vegetal
Altres propostes:
5.33 Planta entresol E 1:50; tinta sobre vegetal
5.34 Planta pisos E 1:50; tinta sobre vegetal
5.35 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
5.36 Planta sobreàtic E 1:50; tinta sobre vegetal
5.37 Alçats i seccions de façanes E 1:100; tinta sobre vegetal
5.38-39 Planta versió dúplex; tinta sobre vegetal
5.40 Planta versió dúplex E 1:20; tinta sobre vegetal
5.41 Planta publicable E 1:50; tinta sobre vegetal
C 1669 / 5: Memòries de l'Ajuntament i del Ministeri, emplaçament, pressupostos, estats d'amidament, plec de condicionsEdifici per a la Immobiliària Vissa

C. Escoles Píes, 16; C. Tres Torres 45-47. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
H 113J /5 / 7:
Avantprojecte:
7.1 Façana posterior E 1:100; tinta sobre vegetal
7.2 Façana principal E 1:100; tinta sobre vegetal
7.3 Façana lateral E 1:100; tinta sobre vegetal
7.4 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
7.5 Planta pisos E 1:100; tinta sobre vegetal
7.6 Planta àtic E 1:100; tinta sobre vegetal
Projecte:
7.7 Façana principal i secció E 1:50; tinta sobre vegetal
7.8 Façana posterior i secció E 1:50; tinta sobre vegetal
7.9 Façana lateral i secció E 1:50; tinta sobre vegetal
7.10 Planta fonaments i albellons E 1:50; tinta sobre vegetal
7.11 Planta sòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
7.12 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
7.13 Planta general E 1:50; tinta sobre vegetal; còpia de plànol
7.14 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
7.15 Planta sobreàtic E 1:50; llapis sobre vegetal
7.16 Detalls cabina porter E 1:10; llapis sobre vegetal
7.17 Detalls de la separació entre vestibuls E 1:10; llapis sobre vegetal
7.18 Secció i alçat de la porta principal E 1:1; llapis sobre vegetal
7.19-20 Detalls fusteria (armari) E 1:10; tinta sobre vegetal
7.21-22 Alçat i secció de xemeneia E 1:10; llapis sobre vegetal
7.23 Detalls funcionament E 1:1; tinta sobre vegetal
7.24 Planta vestíbul àtic E 1:20; llapis sobre vegetal
7.25 Alçat vestíbul àtic E 1:20; llapis sobre vegetal
7.26 Planta, alçat i secció sobreàtic E 1:10; llapis sobre vegetal
7.27 Planta, alçat i secció escala E 1:10 i E 1:1; llapis sobre vegetal
7.28 Planta, alçat i secció barana escala E 1:10; llapis sobre vegetal
7.29 Façanes pisos E 1:20; llapis sobre vegetal
7.30 Alçat i secció façana posterior E 1:20; llapis sobre vegetal
7.31 Alçat i secció façana lateral E 1:20 ; llapis sobre vegetal
7.32 Detall façanes àtic E 1:20; llapis sobre vegetal
7.33 Façana lateral àtic E 1:20; llapis sobre vegetal
7.34 Façana posterior sobreàtic E 1:20; llapis sobre vegetal
7.35 Façana lateral E 1:20; llapis sobre vegetal
7.36 Detall jàssera i pilar de façana lateral E 1:20; llapis sobre vegetal
7.37 Detall façanes E 1:20; llapis sobre vegetal
7.38 Façana planta baixa E 1:20; llapis sobre vegetal
7.39 Detall ventilació garatge E 1:50; tinta sobre vegetal
7.40 Detall façana sobreàtic E 1:20; llapis sobre vegetal
7.41 Detall baranes façana principal E 1:10; llapis sobre vegetal
7.42 Detall baranes metàliques E 1:10; llapis sobre vegetal
7.43 Detall pletines baranes E 1:10; llapis sobre vegetal
7.44 Detall baranes E 1:10; llapis sobre vegetal
7.45 Detall sostre planta baixa E 1:50 i 1:1; llapis sobre vegetal
7.46 Distribució electricitat E 1:50; tinta sobre vegetal
7.47 Estructura coberta sòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
7.48 Estructura coberta planta baixa i pisos E 1:50; tinta sobre vegetal
7.49 Seccions E 1:50; llapis sobre vegetal
C 1670 / 7: Memòria, dibuixos de detalls a llapis, croquis, perspectives, emplaçament, solarHabitatges

C. Muntaner, 516-524. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
H 113G / 13 / 66:
66.1 Detalls balcons E 1:50; llapis sobre paper
66.2 Detall vestíbul E 1:20; llapis sobre paper
66.3 Detall vestíbul E 1:20; llapis sobre paper
66.4 Detall portes E 1:2; llapis sobre paper
66.5 Detall vestíbul E 1:2; llapis sobre paper
66.6 Detall porta pisos E 1:10 i E 1:1; tinta sobre paper
66.7 Detall façana E 1:10; tinta sobre paper
66.8 Detall terrasses E 1:20; llapis sobre paper
66.9 Detall porta pisos E 1:1 i E 1:2; llapis sobre paper
66.10 Detall fusteria E 1:1 i E 1:2; llapis sobre paper
66.11 Detall vestíbul E 1:20; llapis sobre paper
66.12 Detall vestíbul E 1:20; llapis sobre paper
66.13-16 Detall baranes E 1:50; llapis sobre paper
66.17 Detall finestra E 1:1; tinta sobre paper
66.18 Detall vestíbul E 1:20; llapis sobre paperEdifici per a Antonio, Pilar i Dolores Torra Torra

Rda. General Mitre, 239-241. Barcelona. ( Barcelonès )

1958

Documentació:
H 113I / 3 / 12:
12.1 Emplaçament E 1:200 i E 1:50; llapis sobre vegetal
12.2 Planta pisos E 1:50; tinta sobre vegetal
12.3 Detalls barana de l'escala E 1:20; llapis sobre vegetal
12.4 Detalls coberta i terrassa àtic E 1:10; llapis sobre vegetal
12.5-6 Detalls vestíbul E 1:1; llapis sobre vegetal
C 1672 / 12: còpies de plànolsEdifici per a Ana i Josefa Rafel Vilella

Av. Gaudí, 64. Barcelona. ( Barcelonès )

1960 - 1964

Documentació:
H 113I / 3 / 11:
Projecte de l'ajuntament:
11.1-2 Planta de distribució E 1:100; tinta sobre vegetal
11.3 Alçat i secció E 1:100; tinta sobre vegetal
11.4 Emplaçament E 1:100; tinta sobre vegetal
Projecte modificació de volums:
11.5-8 Planta, perspectiva i secció E 1:100; tinta sobre vegetal
Projecte construït:
11.9-10 Secció i alçat façana E 1:100; tinta sobre vegetal
11.11 Planta de distribució primer pis E 1:50; tinta sobre vegetal
11.12 Planta de distribució entresol E 1:50; tinta sobre vegetal
11.13 Planta de distribució planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
11.14 Planta de distribució sòtan i albellons E 1:50; tinta sobre vegetal
11.15 Planta de distribució pis E 1:50; tinta sobre vegetal
11.16 Façana planta baixa E 1:50; llapis sobre paper ceba
11.17-19 Façana planta pisos E 1:20 i E 1:5; llapis sobre vegetal
11.20 Façana planta pisos E 1:20 i E 1:2; llapis sobre vegetal
11.21 Detall escala E 1:20; llapis sobre vegetal
11.22-25 Detall façana; llapis sobre vegetal
11.26 Planta alçat i perspectiva vestíbul E 1:20 i E 1:2; llapis sobre vegetal
11.27 Detall mampara façana E 1:10 i E 1:2; llapis sobre vegetal
11.28 Detall balcó E 1:20 i E 1:2; llapis sobre vegetal
11.29 Planta vestíbul E 1:20; llapis sobre vegetal
11.30 Alçat vestíbul E 1:20; llapis sobre vegetal
11.31 Detall sostre vestíbul E 1:20; llapis sobre vegetal
11.32 Detall porta vestíbul E 1:20 i E 1:2 i E 1:5; llapis sobre vegetal
11.33 Detall vestíbul E 1:1; llapis sobre vegetal
11.34 Detall panells mimbre vestíbul E 1:20 i E 1:10; llapis sobre vegetal
11.35 Detalls sofà mimbre vestíbul E 1:50 i E 1:20; llapis sobre vegetal
Projecte posterior:
11.36 Façana planta baixa E 1:50; llapis sobre vegetal
11.37-40 Detalls façana pisos E 1:10 i E 1:5; llapis sobre vegetal
11.41-42 Detalls escala E 1:10; llapis sobre vegetal
11.43 Secció longitudinal E 1:50; llapis sobre vegetal
Projecte final:
11.44 Planta publicacions E 1:50; tinta sobre vegetal
C 1672 / 11: Emplaçaments, croquis, memòries, plec de condicionsC.P.V.A. ("La Caixa")

Rda. del Carril. Sant Cugat del Vallès. ( Vallès Occidental )

1961 - 1962

Documentació:
H 113I / 4 / 14:
14.1 Proposta general de distribució E 1:500; tinta sobre vegetal
14.2 Emplaçament E 1:2000; tinta sobre vegetal
14.3 Planta general del conjunt E 1:500; tinta sobre vegetal
14.4-8 Plantes generals del bloc E 1:200; tinta sobre vegetal
14.9-10 Plantes tipus del bloc E 1:50; tinta sobre vegetal
14.11 Planta general del bloc E 1:200; tinta sobre vegetal
14.12-13 Façanes i seccions del bloc E 1:200; tinta sobre vegetal
14.14-16 Plantes generals del centre comercial E 1:200; tinta sobre vegetal
14.17-19 Alçats i seccions del centre comercial E 1:200; tinta sobre vegetal
14.20 Perspectiva del pati del centre comercial; tinta sobre vegetal
14.21 Plantes, alçats i seccions dels habitatges del segon pis ; tinta sobre vegetal E 1:100
14.22 Perspectiva de l'habitatge del primer pis; tinta sobre vegetal
14.23 Plantes, alçats i seccions de l'habitatge del segon pis; tinta sobre vegetal E 1:100
14.24 Perspectiva habitatges segon pis; tinta sobre vegetal
14.25-26 Plantes habitatges primer i segon pis; tinta sobre vegetal
14.27 Planta general i secció del bloc E 1:200; tinta sobre vegetal
14.28 Planta general del conjunt E 1:500; llapis sobre vegetal
14.29-32 Esbossos original i perspectives a llapis E 1:500
C 1673 / 14: Pla parcial: còpies i originals
C 1674 / 14: Avantprojecte: còpies i fotografies
C 1675 / 14: fulls d'encàrrec, estratègies, croquis originals de Ch. N. Minto, geotècnicEdifici per a Jorge Reyes

C. Putget, 49-55. Barcelona. ( Barcelonès )

1961

Documentació:
H 113I / 5 / 15:
Projecte:
15.1-4 Plantes generals E 1:100; tinta sobre vegetal
15.5-7 Façanes principals i posteriors E 1:100; llapis i tinta sobre vegetal
15.8-12 Façanes i seccions cases 1-4 E 1:100; llapis sobre vegetal
15.13 Perspectiva de conjunt; llapis sobre vegetal
Casa 1:
15.14 Façana i secció E 1:100; llapis sobre vegetal
15.15-19 Plantes de distribució E 1:50; llapis sobre vegetal
Cases 2-3:
15.20-23 Plantes de distribució E 1:50; llapis sobre vegetal
15.24 Seccions E 1:50; llapis sobre vegetal
Casa 4:
15.25-28 Plantes de distribució E 1:50; llapis sobre vegetal
Detalls:
15.29 Façana E 1:50 i E 1:10 i E 1:2 i E 1:1; llapis sobre vegetal
15.30 Façana E 1:50 i E 1:10; llapis sobre vegetal
15.31 Vestíbul E 1:20; llapis sobre vegetal
15.32 Detall de l'escala principal E 1:20 i E 1:1; llapis sobre vegetal
C 1675 / 15: Plànols d'emplaçament, superfícies, memòries, plecs de condicions, pressupostos, correspondència, còpies de modificacions posteriorsMultixalet

Barcelona. ( Barcelonès )

1964

Documentació:
H 116D / 8 / 20:
Avantprojecte:
20.1 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetal
20.2-4 Esbós plantes E 1:100; llapis sobre paper ceba
20.5-6 Esbós secció i façana E 1:100; llapis sobre paper ceba
20.7-8 Perspectives amb diverses opcions; tinta sobre vegetal
20.9-11 Croquis de façanes i seccions E 1:50; llapis sobre paper ceba
20.12-13 Plantes tipus E 1:50; llapis i tinta sobre vegetal
20.14-16 Propostes de volumetria E 1:500; tinta sobre vegetal
Projecte:
20.17 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetal
20.18-23 Plantes tipus E 1:100; tinta sobre vegetal
20.24-25 Seccions E 1:100; tinta sobre vegetal
20.26-29 Façanes E 1:100; tinta sobre vegetal
20.30-35 Plantes tipus E 1:100; tinta sobre vegetal
20.36-37 Plantes estructura E 1:100; tinta sobre vegetal
20.38-41 Seccions E 1:100; tinta sobre vegetalEdifici per a COVILSA

C. Villarroel, 191. Barcelona. ( Barcelonès )

1966

Documentació:
H 113H / 4 / 26:
664: Habitatges:
26.1 Estudis previs E 1:50; llapis sobre paper ceba
Avantprojecte:
26.2 Façanes E 1:100; llapis sobre vegetal
Projecte:
26.3 Planta baixa E 1:50; llapis sobre vegetal
26.4 Planta tipus E 1:50; llapis sobre vegetal
26.5 Planta àtic E 1:50; llapis sobre vegetal
26.6 Planta sobreàtic E 1:50; llapis sobre vegetal
26.7 Secció longitudinal E 1:100; llapis sobre vegetal
26.8 Detalls vestíbul entrada E 1:20; llapis sobre vegetal
26.9 Secció cuina E 1:10; llapis sobre vegetal
26.10 Detall façanes planta baixa E 1:20; llapis sobre vegetal
26.11 Perspectiva vestíbul entrada; llapis sobre vegetal
26.12 Escala vestíbul E 1:20; llapis sobre vegetal
668: Locals comercials
Avantprojecte:
26.13 Plantes i secció E 1:100; llapis sobre vegetal
Projecte:
26.14 Detall planta tipus solució primera E 1:20; llapis sobre vegetal
26.15 Detalls escala E 1:1, E 1:10 i E 1:20; llapis sobre vegetal
26.16 Detalls escala E 1:20 i E 1:2; llapis sobre vegetal
26.17 Planta aparcament 1ª i 2ª E 1:100; tinta sobre vegetal
26.18 Seccions E 1:100; tinta sobre vegetal
C 1676 / 26: correspondència, plec de condicions i litigis.Edifici per a EMISA (Immobiliària Eguilaz Mitre S.A)

Rda. General Mitre, 19-21-23-25. Barcelona. ( Barcelonès )

1967

Documentació:
C 1679 / 31: memòria projecte (AY nº 667)
H 113 G / 6 / 31:
Projecte:
31.1 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetal
31.2 Urbanització finques E 1:200; tinta sobre vegetal
31.3 Garatge E 1:100; tinta sobre vegetal
667:
31.4 Planta tipus E 1:50; llapis sobre vegetal
31.5 Planta 10ª E 1:50; llapis sobre vegetal
31.6 Planta altell E 1:50; llapis sobre vegetal
31.7 Façanes E 1:100; llapis sobre vegetal
31.8 Planta botiga E 1:50; llapis sobre vegetal
31.9 Planta vestíbul E 1:50; llapis sobre vegetal
31.10 Planta comercial i habitatge porter E 1:50; llapis sobre vegetal
31.11 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
31.12 Façana conjunt E 1:200; tinta sobre vegetal
31.13 Façana conjunt Rda. General Mitre E 1:200; tinta sobre vegetal
31.14 Perspectiva planta baixa façana Mitre; tinta sobre vegetal
31.15-16 Perspectiva planta baixa façana Eguilaz; tinta sobre vegetal
31.17 Planta vestíbul E 1:50; llapis sobre vegetal
31.18 Planta semisòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
31.19 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
31.20 Plantes comercials E 1:50; tinta sobre vegetal
31.21 Plantes tipus E 1:50; llapis sobre vegetal
31.22 Façana i pati E 1:100; tinta sobre vegetal
31.23 Secció E 1:100; tinta sobre vegetal
31.24 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
31.25 Façanes plantes baixes E 1:50; llapis sobre paper vegetal
31.26 Decoració vestíbul E 1:20; llapis sobre paper ceba
31.27 Decoració vestíbul secció E 1:20; llapis sobre vegetal
31.28 Detalls E 1:100; llapis sobre vegetal
31.29 Planta magatzem E 1:50; tinta sobre vegetal
681:
31.30 Planta vestíbul E 1:50; tinta sobre vegetal
31.31 Planta tipus. Estructura. Instal·lació Mòbil E 1:50; tinta sobre vegetal
31.32 Planta dúplex E 1:50; tinta sobre vegetal
31.33 Planta vestíbul E 1:50; tinta sobre vegetal
31.34 Detalls panells correders de la façana Eguilaz E 1:1 i E 1:10; tinta sobre vegetal
31.35 Detalls xemeneia E 1:10; llapis sobre vegetal
31.36 Perspectiva sala d'estar; tinta sobre vegetal
31.37 Secció a-a E 1:100; tinta sobre vegetal
31.38 Detall fusteria vestíbul entrada E 1:20; llapis sobre vegetal
685:
31.39 Secció a-a E 1:100; tinta sobre vegetal
31.40 habitatge tipus A E 1:50; tinta sobre vegetal
31.41 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
31.42 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
31.43 Façana Mitre i Eguilaz E 1:100; tinta sobre vegetal
31.44 Relació finestres de fusta E 1:50; llapis sobre vegetal
31.45 Detalls xemeneies planta pis E 1:20; llapis sobre vegetal
31.46 Perspectiva zona estudi; tinta sobre vegetal
31.47 Planta tipus E 1:25; tinta sobre vegetal
31.48 Planta coberta E 1:25; tinta sobre vegetal
31.49 Detalls xemeneia E 1:2 i E 1:10; llapis sobre vegetal
31.50 Perspectiva coberta Mitre; tinta sobre vegetal
31.51 Pis 8º. Estudi i altell E 1:20; llapis sobre vegetal
31.52 Pis 8º. Zona d'estar E 1:20; llapis sobre vegetal
31.53 Perspectiva vestíbul; tinta sobre vegetal
31.54 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetalHabitatges econòmics per a G.A.I.N.S.A

C. Gaudí; C. Lepant; C. Rosselló. Sant Boi de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1970

Documentació:
C 1680 / 35: emplaçament, dibuixos del vestíbul, memòries (4 fases), fotografies de l'emplaçament
H 113H / 9 / 35:
35.1 Plànol urbanització E 1:200; tinta sobre vegetal
35.2 Perspectiva conjunt; tinta sobre vegetal
35.3 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
35.4 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
35.5 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
35.6 Secció E 1:50; tinta sobre vegetal
35.7 Detalls façana principal E 1:50 i E 1:20; llapis sobre vegetal
35.8 Detalls façana posterior E 1:50 i E 1:20; llapis sobre vegetal
35.9 Planta tipus E 1:50; llapis sobre vegetalCía. General de Urbanizaciones S.A (Sr. Antoni Llobet)
Sr. Ramón Canela

C. Dr. Fleming; Av. Sarrià. Barcelona. ( Barcelonès )

1970 - 1976

Documentació:
C 1682 / 41:
1/2: 5 projectes complets
C 1683 / 41:
2/2: Emplaçaments, memòries de diversos avantprojectes, projecte, projecte modificat, estudis previs, fotografia d'emplaçament, actes i correspondència
Plànols:
41.1 Emplaçament. Esquema plantejament E 1:500; tinta sobre vegetal
41.2 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
41.3 Planta tipus. Esquema de distribució A E 1:50; tinta sobre vegetal
41.4 Planta tipus habitatges E 1:50; tinta sobre vegetal
41.5 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetal
41.6 Planta fonaments E 1:100; tinta sobre vegetal
41.7 Planta negocis E 1:50; tinta sobre vegetal
41.8 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
41.9 Planta sòtan 4ª, 3ª, 2ª i 1ª E 1:100; tinta sobre vegetal
41.10 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
41.11 Planta baixa nord E 1:50; tinta sobre vegetal
41.12 Planta baixa sud E 1:50; tinta sobre vegetal
41.13 Planta oficines 1ª a 5ª E 1:50; tinta sobre vegetal
41.14 Planta 6ª. Zona nord. Coberta oficines E 1:50; tinta sobre vegetal
41.15 Planta tipus de 6ª a 25ª E 1:50; tinta sobre vegetal
41.16 Façana nordoest E 1:200; tinta sobre vegetal
41.17 Façana sudest E 1:200; tinta sobre vegetal
41.18 Façana nordest E 1:200; tinta sobre vegetal
41.19 Façana sudoest E 1:200; tinta sobre vegetal
41.20 Façana oest. Zona nord E 1:50; tinta sobre vegetal
41.21 Façana oest. Zona sud E 1:50; tinta sobre vegetal
41.22 Alçat oest planta 25ª i coberta; tinta sobre vegetal
41.23 Façana est. Zona nord E 1:50; tinta sobre vegetal
41.24 Alçat est. Zona sud E 1:50 i E 1:100; tinta sobre vegetal
41.25 Alçat nord i est. Plantes 25ª i coberta E 1:50; tinta sobre vegetal
41.26 Façana nord. Planta baixa a 5ª E 1:50; tinta sobre vegetal
41.27 Façana sud. Planta baixa a 6ª E 1:50; tinta sobre vegetal
41.28 Detall façana. Estudi oest E 1:20 i E 1:2; tinta sobre vegetal
41.29 Escala de les oficines E 1:10 i E 1:20 i E 1:2; tinta sobre vegetal
41.30 Baranes de l'escala de la torre E 1:10 i E 1:20 i E 1:2; tinta sobre vegetal
41.31 Escala emergència pàrquing E 1:20; tinta sobre vegetal
41.32 Escala incendis i terrassa de serveis; tinta sobre vegetal
41.33 Terrassa habitatges E 1:10i E 1:50; tinta sobre vegetal
41.34 Marquesina entrada habitatges E 1:50 i E 1:5; tinta sobre vegetal
41.35 Planta sòtan 1ª E 1:100; tinta sobre vegetal
41.36 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
41.37 Planta tipus 1ª a 5ª E 1:100; tinta sobre vegetal
41.38 Planta tipus 7ª a 25ª E 1:100; tinta sobre vegetal
41.39 Secció A E 1:200; tinta sobre vegetal
41.40 Façana nordoest E 1:200; tinta sobre vegetal
41.41 Façana sudest E 1:200; tinta sobre vegetal
41.42 Façana nordest E 1:100; tinta sobre vegetal
41.43 Façana sudoest E 1:200; tinta sobre vegetal
41.44 Perspectiva general; tinta sobre vegetal
41.45 Perspectiva general; tinta sobre vegetal
41.46 Perspectiva general; tinta sobre vegetal
41.47 Perspectiva general; tinta sobre vegetalEdifici per a GAINSA (Gaudí Inmobiliària S.A)

C. Septimània 45-47. Barcelona. ( Barcelonès )

1971

Documentació:
H 113H / 9 / 40:
Avantprojecte:
40.1 Planta baixa i sòtan E 1:100; tinta sobre paper
40.2 Planta tipus E 1:100; tinta sobre paper
Projecte:
40.3 Planta àtic E 1:100; tinta sobre paper
40.4 Secció E 1:100; tinta sobre paperPromotora BRAMANTE S.A

Fase I: C. Enric Granados ; Ctra. Santa Creu de Calafell Fase II: C. Mossèn Cinto Verdaguer; C. Arbós; Ctra. Santa Creu de Calafell Fase III: C. Arbós; Ctra. Santa Creu de Calafell. Sant Boi de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1972 - 1977

Documentació:
H 113G / 6 / 42:
Fase I. Avantprojecte:
42.1 Emplaçament E 1:200; tinta sobre vegetal
42.2-3 Esquemes habitatges avantprojecte E 1:100 i E 1:50; tinta sobre vegetal
42.4 Perspectiva façana; tinta sobre vegetal
Fase I. Projecte:
42.5 Planta sòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
42.6 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
42.7 Planta tipus A E 1:50; tinta sobre vegetal
42.8 Planta àtic A E 1:50; tinta sobre vegetal
42.9 Façana E 1:50; tinta sobre vegetal
Fase I. Obra:
42.10 Planta tipus A E 1:50; tinta sobre vegetal
42.11 Planta tipus B E 1:50; tinta sobre vegetal
42.12 Secció A-A E 1:50; tinta sobre vegetal
42.13 Decoració vestíbul E 1:20; tinta sobre vegetal
Plànols d'ordenació:
42.14 Emplaçament Fase I i II E 1:500; tinta sobre vegetal
42.15 Conjunt general E 1:200; tinta sobre vegetal
42.16 Ordenació general volumètrica E 1:200; tinta sobre vegetal
42.17 Emplaçament Fase II E 1:200; tinta sobre vegetal
42.18 Urbanització solució B (definitiva) E 1:500; tinta sobre vegetal
42.19 Fase II i III, assolejament E 1:500; tinta sobre vegetal
Fase II i III. Avantprojecte:
42.20 Planta tipus E 1:200; tinta sobre vegetal
42.21 Planta nivells E 1:200; tinta sobre vegetal
42.22 Planta general E 1:200; tinta sobre vegetal
42.23 Planta tipus bloc E 1:50; tinta sobre vegetal
Fase II. Projecte:
42.24-25 Planta baixa, escala 1 E 1:50; tinta sobre vegetal
42.26 Secció escala 1 E 1:50; tinta sobre vegetal
42.27 Façana sudoest, escala 1 i 2 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.28 Façana nordoest, escala 1 i 2 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.29 Façanes laterals E 1:100; tinta sobre vegetal
42.30 Plantes tipus, escala 5 E 1:50; tinta sobre vegetal
42.31 Façanes escala 5 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.32 Planta tipus, escala 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
42.33 Façanes escala 7 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.34 Façana sudoest, escala 1 i 8 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.35 Façanes noroest, escala 5 i 8 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.36 Façana sudoest, escala 5 i 8 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.37 Façana sud, escala 1 i 2 E 1:50; tinta sobre vegetal
42.38 Façanes nordoest, escales 4 i 5 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.39 Façanes conjunt E 1:100; tinta sobre vegetal
42.40 Façana nordoest, portals 2 i 8 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.41 Façana sudoest, escales 3 i 5 E 1:100; tinta sobre vegetal
42.42 Detalls terrasses E 1:20 i E 1:10
42.43 Detalls escales E 1:20 i E 1:5
C 1683 / 42:
1/1: Fotografies de terreny, fotografies de l'obra, estudis precís, còpies de l'avantprojecte, ------ formació empreses promotores, llibre d'ordres, correspondència, croquis planta tipus, detallsHabitatges econòmics per a PROGEN-INARME S.A.

Camí de l'estació; Pg. Mossèn Cinto Verdaguer. Arboç, l'. ( Baix Penedès )

1972 - 1975

Documentació:
H 113G / 4 / 43:
Plànols:
43.1 Ordenació E 1:500;tinta sobre vegetal
43.2 Perspectiva; tinta sobre vegetal
43.3 Ordenació general E 1:500; tinta sobre vegetal
43.4 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
43.5 Planta tipus E 1:100; tinta sobre vegetal
43.6 Seccions E 1:100; tinta sobre vegetal
43.7 Perspectiva conjunt; tinta sobre vegetal
43.8 Perspectiva; tinta sobre vegetal
43.9 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
43.10 Escala II. Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
43.11 Escala II. Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
43.12 Escala II. Secció E 1:50; tinta sobre vegetal
43.13 Escala III. Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
43.14 Escala IV. Planta tipus E 1:50; llapis sobre vegetal
43.15 Façanes i detalls E 1:100; llapis sobre vegetal
43.16 Façanes interiors i detalls E 1:100; llapis sobre vegetal
Fase II:
43.17 Emplaçaments i perfils terreny E 1:200 i E 1:500; tinta sobre vegetal
43.18 Planta sòtan carrer B E 1:100; tinta sobre vegetal
43.19 Planta sòtan E 1:100; tinta sobre vegetal
43.20 Escala 1 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.21 Planta tipus. Escala 1 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.22 Façana est. Escala 1 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.23 Secció A-A. Escala 1 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.24 Planta tipus. Escala 2 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.25 Planta tipus. Escala 3 i 4 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.26 Planta tipus. Escala 5 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.27 Planta tipus. Escala 6 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.28 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
43.29 Planta tipus. Escala 8 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.30 Planta tipus. Escala 9 E 1:50; tinta sobre vegetal
43.31 Façanes exteriors E 1:100; tinta sobre vegetal
43.32 Façanes exteriors E 1:100; tinta sobre vegetal
43.33 Façanes interiors E 1:100; tinta sobre vegetal
43.34 Jardins centre illa E 1:50; tinta sobre vegetal
43.35 Detall escala. Escala 7 E 1:20; tinta sobre vegetal
43.36 Vestíbul. Escala 2 E 1:20; tinta sobre vegetal
43.37 Ordenació E 1:200; tinta sobre vegetal
43.38 Avantprojecte E 1:200; tinta sobre vegetal
43.39 Perspectiva general; tinta sobre vegetal
C 1684 / 43:
1/1: Fotografies del terreny, llibres d'ordre i memòriesApartaments "Los Naranjos"

S'Algar. Sant Lluís. Menorca.

1973

Documentació:
C 1681 / 38:
1/2: Pla parcial (projecte 613)
2/2: 4 avantprojectes: memòria i plànolsPROGEN PREVICSA S.A. (Roca Molins)

C. Amadeu Vives. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1973

Documentació:
H 113G / 5 / 44:
Plànols:
44.1 Emplaçament i situació E 1:500; tinta sobre vegetal
44.2 Secció i planta del conjunt E 1:100; tinta sobre vegetal
44.3 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
44.4 Planta altell E 1:50; tinta sobre vegetal
44.5 Planta 1ª E 1:50; tinta sobre vegetal
44.6 Planta 2ª E 1:50; tinta sobre vegetal
44.7 Façanes i patis E 1:50; tinta sobre vegetal
44.8 Detalls E 1:10 i E 1:50; tinta sobre vegetal
44.9 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
44.10 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
44.11 Planta coberta E 1:50; tinta sobre vegetal
44.12 Façana principal E 1:50; tinta sobre vegetal
44.13 Façana posterior E 1:50; tinta sobre vegetal
44.14 Escala tipus E 1:20; tinta sobre vegetal
44.15 Escala tipus E 1:20; tinta sobre vegetal
44.16 Planta i seccions vestíbul E 1:20; tinta sobre vegetal
44.17 Seccions vestíbul E 1:20; tinta sobre vegetal
44.18 Perspectiva; color sobre vegetal
C 1684 / 44:
1/1: Llistes d'ordres, contracte empresa, promoció, estudis precís (còpies), memòries, correspondència i controls econòmicsHabitatges

C. Cavallers. Barcelona. ( Barcelonès )

1973

Documentació:
H 113G / 13 / 65:
65.1 Ordenació general E 1:200; tinta sobre paperHabitatges econòmics per a PROGEN IMBAR S.A.

C. Zumalacarregui; C. Bufalà. Badalona. ( Barcelonès )

1974

Documentació:
H 113G / 5 / 46:
Avantprojecte:
46.1 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetal
46.2 Emplaçament E 1:200; tinta sobre vegetal
46.3 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
46.4 Planta baixa E 1:200; tinta sobre vegetal
46.5 Planta sòtan E 1:200; tinta sobre vegetal
46.6 Secció E 1:100; tinta sobre vegetal
46.7 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
Projecte Fase I:
46.8 Plànol d'ordenació E 1:200; tinta sobre vegetal
46.9 Emplaçament E 1:2000; tinta sobre vegetal
46.10 Secció E 1:50; tinta sobre vegetal
46.11 Façanes E 1:100; tinta sobre vegetal
46.12 Detalls façana E 1:50; tinta sobre vegetal
46.13 Detalls façana posterior E 1:50; tinta sobre vegetal
46.14 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
46.15 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
46.16 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
46.17 Planta, seccions, perspectiva vestíbul E 1:20; tinta sobre vegetal
Fase 2:
46.18 Planta sòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
46.19 Planta sòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
46.20 Planta tipus altell E 1:50; tinta sobre vegetal
46.21 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
46.22 Planta coberta i sala de màquines E 1:50; tinta sobre vegetal
46.23 Façanes E 1:100; tinta sobre vegetal
46.24 Detall escales E 1:50; tinta sobre vegetal
46.25 Façanes i patis E 1:100; tinta sobre vegetal
Fase 3:
46.26 Plànol ordenació E 1:200; tinta sobre vegetal
46.27 Planta sòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
46.28 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
46.29 Planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
46.30 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
46.31 Perspectiva general del conjunt; tinta sobre vegetal
C 1685 / 46:
1/2: Llibre d'ordres, memòries, estudis previs (còpies), correspondència
2/2: Avantprojecte Fase 1 (còpies), avantprojecte Fase 2 (còpies) i avantprojecte Fase3 (còpies)Apartaments

Andorra.

1976

Documentació:
H 113G / 13 / 69:
69.1 Planta tipus E 1:100; tinta sobre vegetal
69.2 Planta serveis E 1:100; tinta sobre vegetal
69.3 Secció E 1:100; tinta sobre vegetalEdifici El Atlante per a Sa Isla

Moll Màrtirs "El Atlante". Port de Maó. Maó. Menorca.

1977

Documentació:
C 1687 / 50:
1/2: Croquis, fotografies, estudis previs (còpia), avantprojecte (memòria), memòria, amidaments
2/2: Croquis, dibuixos i llibre d'ordres
H 113G / 8 / 50:
Avantprojecte:
50.1 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
50.2 Planta primera E 1:100; tinta sobre vegetal
50.3 Planta segona E 1:100; tinta sobre vegetal
50.4 Planta tercera E 1:100; tinta sobre vegetal
50.5 Planta coberta E 1:100; tinta sobre vegetal
50.6 Secció E 1:100; tinta sobre vegetal
50.7 Façana principal E 1:100; tinta sobre vegetal
50.8 Planta àtic E 1:100; tinta sobre vegetal
50.9 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetal
Ajuntament:
50.10 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
50.11 Plantes 1ª i 2ª. habitatges A i B E 1:50; tinta sobre vegetal
50.12 Plantes 1ª i 2ª. habitatges C i D E 1:50; tinta sobre vegetal
50.13 Planta 3ª. habitatges A i B E 1:50; tinta sobre vegetal
50.14 Planta 3ª. habitatges Ci D E 1:50; tinta sobre vegetal
50.15 Planta coberta E 1:100; tinta sobre vegetal
50.16 Secció E 1:50; tinta sobre vegetal
50.17 Façana principal E 1:100; tinta sobre vegetal
50.18 Façanes posterior i lateral E 1:100; tinta sobre vegetal
50.19 Detalls façana E 1:20; tinta sobre vegetal
Obra:
50.20 Plantes 1ª i 2ª. habitatges A i B E 1:50; tinta sobre vegetal
50.21 Plantes 1ª i 2ª. habitatges C i D E 1:50; tinta sobre vegetal
50.22 Plantes 3ª. habitatges A i B E 1:50; tinta sobre vegetal
50.23 Plantes 3ª. habitatges C i D E 1:50; tinta sobre vegetal
50.24 Planta coberta. habitatges A i B E 1:50; tinta sobre vegetal
50.25 Planta coberta. habitatge C i D E 1:50; tinta sobre vegetal
50.26 Façana principal E 1:100; tinta sobre vegetal
50.27 Façana posterior i lateral E 1:100; tinta sobre vegetal
50.28 Vestíbul E 1:50; tinta sobre vegetal
50.29 Planta primera E 1:50; tinta sobre vegetal
50.30 Façana principal E 1:50; tinta sobre vegetal
50.31 Vestíbul planta E 1:20; tinta sobre vegetal
50.32 Alçats B-B i C-C E 1:20; tinta sobre vegetal
50.33 Alçats A-A i D-D E 1:20; tinta sobre vegetal
50.34 Detalls bústies E 1:10; tinta sobre vegetal
Croquis:
50.35 Croquis façana; llapis sobre paper ceba
50.36 Croquis façana; rotulador sobre paper ceba
50.37 Croquis façana; llapis i rotulador sobre paper ceba
Obra Fase II:
50.38 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
50.39 Planta coberta E 1:50; tinta sobre vegetal
50.40 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetalBloc d'habitatges per a CABAN S.A.

C. Urgell, 188. Barcelona. ( Barcelonès )

1978

Documentació:
C 1687 / 51:
1/1: Croquis, dibuixos de l'autor, pressupostos, estat amidaments, llibre d'ordres, plànols de venda del pisos i memòria d'estructura
H 113G / 8 / 51:
Plànols:
51.1 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
51.2 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
51.3 Planta coberta E 1:50; tinta sobre vegetal
51.4 Detall façana E 1:20; tinta sobre vegetal
51.5 Façana principal i detalls E 1:100 i E 1:50; tinta sobre vegetal
51.6 Decoració vestíbul planta E 1:20; tinta sobre vegetal
51.7 Alçats vestíbul E 1:20; tinta sobre vegetal
51.8 Croquis vestíbul; llapis sobre paper ceba
51.9 Croquis planta vestíbul; llapis i rotulador sobre paper ceba