Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BARBA I CORSINI, Francisco Juan Barcelona, 16/11/1916 Títol d'arquitecte: 1944
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
 
     
 

Habitatges unifamiliars per a G.I.B.S.A

Menorca.

Documentació:
C 1680 / 37:
1/3: Jocs complets memòria, plantes (còpies) cases urbanització
2/3: Jocs complets memòria, plantes (còpies) cases urbanització; còpies de plantes i perspectives (estudis d'altres cases)
C 1681 / 37:
3/3: Fotografies, correspondència, contractes, estratègies de promoció, còpia urbanització
H 113G / 3 / 37
Apartaments:
37.1 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetal
37.2-9 Plantes, façanes i seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
37.10 Plantes, façanes i seccions E 1:50; llapis sobre vegetal
37.11 Plantes, façanes i seccions E 1:50; llapis sobre vegetal
37.12 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
37.13 Planta alta i cobertes E 1:50; tinta sobre vegetal
37.14 Cobertes, façanes i seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
37.15 Façanes E 1:50; tinta sobre vegetal
37.16 Planta, façanes i seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
37.17 Planta, façanes i seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
37.18 Planta, façanes i seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
Motel:
37.19 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetal
37.20 Planta general E 1:100; tinta sobre vegetal
37.21 Planta coberta E 1:100; tinta sobre vegetal
37.22 Façanes suf i oest E 1:100; tinta sobre vegetal
37.23 Allotjament tipus E 1:50; tinta sobre vegetalTorre d'en Llull

Sant Andreu de Llavaneres. ( Maresme )

Documentació:
Projecte 762:
H 113G / 12 / 56:
Avantprojecte:
56.1 Ordenació general E 1:10; tinta sobre vegetal
56.2 Vista general; tinta sobre vegetal
Projecte d'execució:
56.3 Ordenació E 1:100; tinta sobre vegetal
56.4 Fonaments garatge E 1:50; tinta sobre vegetal
56.5 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
56.6 Planta superior E 1:50; tinta sobre vegetal
56.7 Planta coberta E 1:50; tinta sobre vegetal
56.8 Secció. Casa 6 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.9 Secció. Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.10 Façana oest E 1:50; tinta sobre vegetal
56.11 Façana est E 1:50; tinta sobre vegetal
56.12 Façana nord E 1:50; tinta sobre vegetal
Obra:
56.13 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
56.14 Planta superior E 1:50; tinta sobre vegetal
56.15 Seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
56.16 Façanes oest E 1:50; tinta sobre vegetal
56.17 Façanes est E 1:50; tinta sobre vegetal
56.18 Façanes nord E 1:50; tinta sobre vegetal

Projecte 768:
56.19 Mur de contenció. Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.20 Garatge est i fonamentació. Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.21 Planta inferior. Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.22 Planta inferior (2ª versió ) Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.23 Planta inferior (3ª versió ) Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.24 Planta baixa. Casa 6 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.25 Planta baixa. Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.26 Planta superior Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.27 Reforma altell. Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.28 Planta coberta. Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.29 Façana oest E 1:50; tinta sobre vegetal
56.30 Façana oest (2ª versió) E 1:50; tinta sobre vegetal
56.31 Façana est E 1:50; tinta sobre vegetal
56.32 Façana est (2ª versió) E 1:50; tinta sobre vegetal
56.33 Façana est (3ª versió) E 1:50; tinta sobre vegetal
56.34 Façana nord E 1:50; tinta sobre vegetal
56.35 Façana sud E 1:50; tinta sobre vegetal
56.36 Façana sud (2ª versió) E 1:50; tinta sobre vegetal
56.37 Façana sud (3ª versió) E 1:50; tinta sobre vegetal
56.38 Secció longitudinal. Casa 6 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.39 Secció longitudinal. Casa 6 (2ª versió) E 1:50; tinta sobre vegetal
56.40 Secció longitudinal. Casa 6 (3ª versió) E 1:50; tinta sobre vegetal
56.41 Secció longitudinal. Casa 7 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.42 Secció longitudinal. Casa 7 (2ª versió) E 1:50; tinta sobre vegetal
56.43 Secció longitudinal. Casa 7 (3ª versió) E 1:50; tinta sobre vegetal
56.44 Secció transversal E 1:50; tinta sobre vegetal
56.45 Jardí. Casa 6 E 1:50; tinta sobre vegetal

Projecte 770 i 771:
56.46 Plànol d'ordenació aprovat E 1:500; tinta sobre vegetal
56.47 Emplaçament E 1:100; tinta sobre vegetal
56.48 Fonaments i clavegueram E 1:50; tinta sobre vegetal
56.49 Planta inferior E 1:50; tinta sobre vegetal
56.50 Planta superior E 1:50; tinta sobre vegetal
56.51 Planta cobertes E 1:50; tinta sobre vegetal
56.52 Porches E 1:50; tinta sobre vegetal
56.53 Alçat lateral E 1:50; tinta sobre vegetal
56.54 Alçat principal i posterior E 1:50; tinta sobre vegetal
56.55 Seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
56.56 Porxo parcel·la 20 E 1:50,m tinta sobre vegetal
56.57 Porxo parcel·la 22 i 24 E 1:50; tinta sobre vegetal
56.58 Detall xemeneia E 1:10; tinta sobre vegetalCasa per a la marquesa de Villamediana

Pg. de Bonanova, 105-107. Barcelona. ( Barcelonès )

1946

Documentació:
C 1688 / 54: Joc de còpies del projecte
H 113H / 10 / 54:
Plànols:
54.1 Emplaçament. Fonaments i semisòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
54.2 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
54.3 Planta pis principal E 1:50; tinta sobre vegetal
54.4 Planta pisos E 1:50; tinta sobre vegetal
54.5 Planta àtic E 1:50; tinta sobre vegetal
54.6 Urbanització solar i terrat E 1:100; tinta sobre vegetal
54.7 Façana principal E 1:50; tinta sobre vegetal
54.8 Façana lateral E 1:50; tinta sobre vegetal
54.9 Façana principal E 1:50; tinta sobre vegetal
54.10 Façana posterior E 1:50; llapis sobre vegetal
54.11 Secció E 1:50; tinta sobre vegetal
54.12 Secció transversal E 1:50; tinta sobre vegetal
54.13 Detalls pedra artificial E 1:50; tinta sobre vegetal
54.14 Projecte decoració vestíbul entrada E 1:20; llapis sobre vegetal
54.15 Planta àtic E 1:100; llapis sobre vegetal
54.16 Planta àtic. Pis III. Escala A E 1:50; llapis sobre vegetal
54.17 Planta àtic. Pis II. Escala B E 1:50; llapis sobre vegetal
54.18 Planta àtic. Pis III. Escala C E 1:50; llapis sobre vegetal
54.19 Planta àtic. Pis IV. Escala C E 1:50; llapis sobre vegetal
54.20 Croquis motllures requadres de la galeria central; llapis sobre paper
54.21 Croquis detalls decoració vestíbul; llapis sobre paper
54.22 Croquis mobiliari vestíbul entrada; llapis sobre paper
54.23 Detall decoració vestíbul entrada servei E 1:4; llapis sobre vegetal
54.24 Detall decoració vestíbul entrada servei E 1:50; llapis sobre vegetal
54.25 Detall sòcol E 1:10; llapis sobre vegetal
54.26 Croquis motllures vestíbul principal; llapis sobre vegetal
54.27 Detall reixes vestíbul entrada E 1:10; llapis sobre vegetal
54.28 Detall estants conserje E 1:10; llapis sobre vegetal
54.29 Detall finestra cabina conserje E 1:10; llapis sobre vegetal
54.30 Detalls parterre façana principal E 1:10 i E 1:100; llapis sobre vegetal
54.31 Croquis detall parterre façana principal; llapis sobre vegetal
54.32 Detalls de les estructures i situació del túnel ferrocarrils E 1:100; llapis sobre vegetal
54.33 Detalls estructures formigó armat E 1:100; llapis sobre vegetal
54.34 Detall jàssera nº1 E 1:20; llapis sobre vegetal
54.35 Detall jàssera nº2 E 1:20; llapis sobre vegetal
54.36 Detall jàssera nº3 E 1:20; llapis sobre vegetal
54.37 Detall jàssera nº4 E 1:20; tinta sobre vegetal
54.38 Detall jàssera nº4 E 1:20; llapis sobre vegetal
54.39 Planta fonaments E 1:50; llapis sobre vegetal
54.40 Fusteria planta baixa E 1:50; llapis sobre vegetal
54.41 Fusteria planta principal E 1:50; llapis sobre vegetal
54.42 Fusteria planta pisos E 1:50; llapis sobre vegetal
54.43 Fusteria planta àtic E 1:50; llapis sobre vegetalCasa per a Mercedes Zariquiey i Dr. Pérez de Pulgar

Cadaqués. ( Alt Empordà )

1957

Documentació:
H 113J / 5 / 6:
6.1 Croquis d'emplaçament; còpia de plànol
6.2 Planta; còpia de plànol
6.3 Alçat façana; còpia de plànol
6.4 Planta i secció de la fossa E 1:20; llapis sobre vegetal
6.5-6 Secció vidriera E 1:1; llapis sobre vegetal
6.7 Fusteria metàlica E 1:1; llapis sobre vegetal
6.8 Secció, planta i alçat d'armari E 1:10; llapis sobre vegetal
6.9 Secció horitzontal E 1:1; tinta sobre vegetal
6.10 Secció vertical E 1:1; tinta sobre vegetal
C 1669 / 6: Còpies del projecte
C 1670 / 6: Còpies del projecteEdifici per a Fèlix Estrada

C. Apel·les Mestres. Bellaterra. Cerdanyola del Vallès. ( Vallès Occidental )

1959

Documentació:
H 113I / 3 / 10:
10.1 Plànol topogràfic E 1:300; tinta sobre vegetal
10.2 Emplaçament E 1:500; tinta sobre vegetal
10.3-4 Planta de distribució fonaments E 1:50; llapis sobre vegetal
10.5 Planta de distribució instal·lació elèctrica E 1:50; tinta sobre vegetal
10.6 Planta de distribució coberta E 1:50; llapis sobre vegetal
10.7 Façanes nord i sud E 1:50; tinta sobre vegetal
10.8 Façanes est i oest E 1:50; tinta sobre vegetal
10.9 Secció longitudinal E 1:50; tinta sobre vegetal
10.10 Secció transversal E 1:50; tinta sobre vegetal
10.11 Planta tabics E 1:50; tinta sobre vegetal
10.12 Planta tabics sòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
10.13 Alçat i secció porta entrada principal E 1:20; llapis sobre vegetal
10.14 Detalls finestra i porta E 1:10; llapis sobre vegetal
10.15 Detalls coberta i aillament E 1:1; llapis sobre vegetalCasa per a Juan Mariages Masmartí

Ctra. Hostaluz a Tossa. Tossa de Mar. ( Selva )

1960

Documentació:
H 113I / 4 / 13:
Avantprojecte:
13.1 Emplaçament E 1:200; llapis sobre vegetal
13.2-4 Plantes E 1:50; tinta sobre vegetal
Projecte:
13.5 Emplaçament E 1:200; llapis sobre vegetal
13.6 Planta de distribució E 1:50; llapis sobre vegetal
13.7 Planta calefacció semisòtan E 1:50; llapis sobre vegetal
13.8 Calefacció planta baixa E 1:50; llapis sobre vegetal
13.9 Calefacció pisos E 1:50; llapis sobre vegetal
13.10 Planta fonaments i albellons E 1:50; llapis sobre vegetal
13.11-15 Façanes E 1:50; llapis sobre vegetal
13.16-17 Seccions E 1:50; llapis sobre vegetal
13.18 Detalls porta entrada; llapis sobre vegetal
13.19 Detalls escala principal; llapis sobre vegetal
13.20 Detalls escala cuina; llapis sobre vegetal
13.21 Detalls barana; llapis sobre vegetal
13.22-23 Detalls cuina; llapis sobre vegetal
13.24-25 Detalls xemeneia; llapis sobre vegetal
13.26-27 Estructura jàssera E 1:50; llapis sobre vegetal
C 1673 / 13: Memòria, plec de condicions, estructura amb anotacions, pressupostos, planols ram de paletaCasa Salleras

Cadaqués. ( Alt Empordà )

1960

Documentació:
C 1688 / 61: Joc de còpiesReforma d'un pis

C. Provença, 354. Barcelona. ( Barcelonès )

1960

Documentació:
H 113G / 13 / 64:
64.1 Detall xemeneia E 1:10; llapis i tinta sobre paper
64.2 Detall tancament E 1:20 i E 1:1; llapis sobre paper
64.3 Detall finestra E 1:10; llapis sobre paper
64.4 Detall finestra E 1:1; llapis sobre paper
64.5 Detalls E 1:2 i E 1:1; llapis sobre paperDues cases per a Barba Corsini

Antic camí a Port Lligat. Cadaqués. ( Alt Empordà )

1963

Documentació:
C 1675 / 16: Còpies de plànols, plànols d'instal·lacions, croquis d'emplaçaments, plànols topogràficsApartaments Pirenaicos S.A (APSA)

Ctra. accés a les pistes de La Molina. ( Cerdanya )

1964

Documentació:
H 116D / 10 / 23:
23.1-2 Croquis de propostes A i B; tinta sobre vegetal
23.3 Emplaçament E 1:200; llapis sobre vegetal
23.4-8 Plantes tipus E 1:100; llapis sobre vegetal
23.9 Secció E 1:100; llapis sobre vegetal
23.10-11 Façana E 1:100; llapis sobre vegetal
23.13 Perspectiva de conjunt; tinta sobre vegetal
23.14 Plantes modificades E 1:100; llapis sobre vegetal
23.15-16 Façanes modificades E 1:100; llapis sobre vegetal
23.17 Plantes tipus generals E 1:50; llapis sobre vegetal
23.18 Emplaçament E 1:200; llapis sobre vegetal
23.19-21 Plantes apartaments E 1:50; còpia de plànol; tinta sobre vegetal
23.22 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
23.23 Secció E 1:50; tinta sobre vegetal
23.24 Façana zona garatge E 1:100; tinta sobre vegetal
23.25-26 Detall façana E 1:10 i detall de barana E 1:50; tinta sobre vegetal
23.27 Planta publicació E 1:50; tinta sobre vegetal
23.28 Detalls coberta E 1:10; tinta sobre vegetal
23.29 Planta coberta definitiva E 1:50; tinta sobre vegetal
23.30 Detall escales del dúplex E 1:20; llapis sobre paper ceba
23.31 Detall xemeneia E 1:20 i E 1:50; llapis sobre paper ceba
23.32 Detall baranes E 1:20; llapis sobre paper ceba
23.33 Detall xemeneia snack-bar E 1:20 i E 1:5; llapis sobre paper ceba
Apartaments arreglats:
23.34 Apartaments Sr. Gomez planta tipus E 1:50; llapis sobre paper ceba
23.35 Apartaments Sr. Pérez Vidal planta tipus E 1:50; tinta sobre paper ceba
23.36 Detall xemeneia Sr. Pérez Vidal E 1:20; tinta sobre paper ceba
23.37 Planta Sr. Estera planta tipus E 1:50; tinta sobre vegetal
C 1676 / 23:
Avantprojecte, solucions A i B (còpies encarpetades), còpia colorejada (perspectiva), memòriesBungalows a Torredembarra

Torredembarra. ( Tarragonès )

1964

Documentació:
H 116D / 10 / 24:
24.1 Plantes E 1:50; tinta sobre vegetal
24.2 Alçats i seccions E 1:50; tinta sobre vegetalXalets a Sant Pol de Mar

Sant Pol de Mar. ( Maresme )

1965

Documentació:
H 116D / 8 / 22:
Estudis previs:
22.1 Emplaçament E 1:20; tinta sobre vegetal
22.2 Esbós perspectiva; tinta sobre vegetal
Avantprojecte de dos xalets (625+626):
22.3 Plantes generals E 1:100 (625); tinta sobre vegetal
22.4 Plantes E 1:100 (626); tinta sobre vegetal
22.5 Emplaçament E 1:250 (625+626); tinta sobre vegetal
22.6-7 Plantes E 1:50 (625); tinta sobre paper ceba
22.8-9 Plantes E 1:100 i perspectiva (262); tinta sobre paper ceba
22.10-12 Plantes E 1:50 (626); tinta sobre paper ceba
Projecte (626):
22.13-14 Emplaçament E 1:250; tinta sobre vegetal
22.15-18 Plantes E 1:50; tinta sobre vegetal
22.19-21 Seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
22.22-23 Façanes E 1:50; tinta sobre vegetal
Avantprojecte apartament (636)
22.24-25 Croquis plantes i emplaçament E 1:250; tinta sobre paper cebaCasa per al Sr Morillo

C. Parc de la Budellera. Vallvidrera. Barcelona. ( Barcelonès )

1965 - 1966

Documentació:
H 116D / 10 / 25:
Estudis previs:
25.1-2 Croquis de plantes i seccions E 1:100; tinta sobre paper ceba
Avantprojecte:
25.3 Plantes E 1:100; tinta sobre vegetal
Projecte:
25.4 Emplaçament E 1:500
25.5-8 Planta fonamentació, baixa, pis i coberta E 1:50
25.9-10 Seccions E 1:50
25.11-14 Façanes E 1:50
Detalls:
25.15 Detall xemeneia E 1:20
25.16 Detall porta E 1:10
25.17 Secció detall E 1:20
25.18 Detall coberta E 1:10 i E 1:2
25.19 Detall tanca E 1:2Casa a Cuartón per a Guy Lhoest

Cuarton. Algesires (Càdis).

1967 - 1968

Documentació:
C 1679 / 30: estudis previs i memòria del projecte.
H 113H / 5 / 30:
Avantprojecte:
30.1 Urbanització E 1:250; tinta sobre vegetal
30.2 Planta interior E 1:100; tinta sobre vegetal
30.3 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
30.4 Planta coberta E 1:100; tinta sobre vegetal
30.5 Façana est E 1:100; tinta sobre vegetal
30.6 Façana sud E 1:100; tinta sobre vegetal
30.7 Perspectiva sud-est; tinta sobre vegetal
30.8 Perspectiva pati central; tinta sobre vegetal
Projecte:
30.9 Emplaçament E 1:200; tinta sobre vegetal
30.10 Fonaments, albellons i sòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
30.11 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
30.12 Coberta E 1:50; tinta sobre vegetal
30.13 Seccions i façana sud E 1:50; tinta sobre vegetal
30.14 Façanes est i sudest E 1:50; tinta sobre vegetal
30.15 Seccions CC i DD E 1:50; tinta sobre vegetal
30.16 Detall finestra pati central E 1:10; tinta sobre vegetal
30.17 Detall xemeneia E 1:10; llapis sobre vegetal
30.18 Detall bany E 1:10; tinta sobre vegetal
30.19 Secció AA- bany pares E 1:10; tinta sobre vegetal
30.20 Detall bar E 1:20 i E 1:5; tinta sobre vegetal
30.21 Detall fusteria zona foc E 1:20; tinta sobre vegetalDues casetes

Maó. Menorca.

1967

Documentació:
H 116D / 7 / 32:
32.1 Planta primera fase E 1:50; llapis sobre vegetal
32.2 Planta segona fase E 1:50; llapis sobre vegetal
32.3 Planta tercera fase E 1:50; llapis sobre vegetal
32.4 Façana principal E 1:50; llapis sobre vegetal
32.5 Secció E 1:50; tinta sobre vegetal
32.6 Instal·lacions E 1:50; llapis sobre vegetalCasa per a Enrique Balcátar

Pg. Cardedeu. Barcelona. ( Barcelonès )

1967

Documentació:
C 1680 / 36: estudis previs: croquis, memòries, programes...
H 113G / 2 / 36:
Avantprojecte:
36.1 Planta sòtan E 1:50; llapis sobre vegetal
36.2 Planta baixa E 1:50; llapis sobre vegetal
36.3 Planta sòtan E 1:50; llapis sobre vegetal
36.4 Planta baixa E 1:50; llapis sobre vegetal
36.5 Planta primera E 1:50; llapis sobre vegetal
Projecte:
36.6 Emplaçament E 1:500; llapis sobre vegetal
36.7 Planta sòtan E 1:50; llapis sobre vegetal
36.8 Planta baixa E 1:50; llapis sobre vegetal
36.9 Planta primera E 1:50; llapis sobre vegetal
36.10 Secció A-A E 1:50; llapis sobre vegetal
36.11 Secció B-B E 1:50; llapis sobre vegetal
36.12 Façana sud E 1:50; llapis sobre vegetal
36.13 Façana est E 1:50; llapis sobre vegetal
36.14 Façana nord E 1:50; llapis sobre vegetal
36.15 Façana oest E 1:50; llapis sobre vegetal
36.16 Detalls coberta E 1:10 i E 1:2; llapis sobre vegetal
36.17 Detalls coberta E 1:10; llapis sobre vegetal
36.18 Detalls escala E 1:20; llapis sobre vegetal
36.19 Detalls escala E 1:5; llapis sobre vegetal
36.20 Detalls panells escala E 1:2; llapis sobre vegetal
36.21 Cuina E 1:20; llapis sobre vegetal
36.22 Fusteria de les portes E 1:2; llapis sobre vegetal
36.23 Aseo i banys E 1:20; llapis sobre vegetalCasa per al Sr. Marimón

Urbanització Calmer. Calella. ( Maresme )

1968

Documentació:
H 113G / 1 / 33:
33.1 Emplaçament parcel·la 503 E 1:500; tinta sobre vegetal
33.2 Planta baixa e 1:50; llapis sobre vegetal
33.3 Seccions E 1:50; llapis sobre vegetal
33.4 Façana sud E 1:50; llapis sobre vegetal
33.5 Façana est E 1:50; llapis sobre vegetal
33.6 Façana nord E 1:50; llapis sobre vegetal
33.7 Façana oest E 1:50; llapis sobre vegetal
33.8 Perspectiva façana sud E 1:50; llapis sobre vegetal
33.9 Perspectiva façana nord E 1:50; llapis sobre vegetal
33.10 Detalls xemeneia E 1:20; llapis sobre vegetal
33.11 Modificació planta baixa E 1:50; llapis sobre vegetal
33.12 Modificació planta sòtan E 1:50; llapis sobre vegetalCasa per al Sr. Salleras

Riera de Palau. Cadaqués. ( Alt Empordà )

1969

Documentació:
H 116H / 2 / 60:
60.1 Planta superior i inferior E 1:100; tinta sobre vegetalXalet per a F. Roca i Molins

Urbanització Arc de Barà. Tarragona. ( Tarragonès )

1971

Documentació:
C 1681 / 39:
Detall pilar exterior, memòria d'estudis previs, memòria de projecte, croquis i estat d'amidaments
H 116D / 9 / 39:
Avantprojecte:
39.1 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
39.2 Planta superior E 1:100; tinta sobre vegetal
39.3 Façana sud E 1:50; tinta sobre vegetal
39.4 Façana oest E 1:50; tinta sobre vegetal
39.5 Perspectiva; tinta sobre vegetal
39.6 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
39.7 Planta superior E 1:50; tinta sobre vegetal
39.8 Emplaçament i urbanització E 1:100; tinta sobre vegetal
Projecte:
39.9 Planta baixa E 1:50; llapis sobre vegetal
39.10 Planta superior E 1:50; llapis sobre vegetal
39.11 Planta coberta E 1:50; llapis sobre vegetal
39.12 Seccions E 1:50; llapis sobre vegetal
39.13 Façanes est i oest E 1:50; llapis sobre vegetal
39.14 Façanes oest i sud E 1:50; llapis sobre vegetal
39.15 Mobiliari E 1:5; llapis sobre vegetalCasa per a Carme Montaner Pérez

Camí de Sitjar a Font Tremols. La Molina. Alp. ( Cerdanya )

1976

Documentació:
C 1686 / 48:
1/1: Emplaçament, detalls, pressupostos, estat d'amidaments, fulls oficials, correspondència
H 113F / 10 / 48:
48.1 Plantes i fonaments E 1:50; tinta sobre vegetal
48.2 Plantes coberta, estructura i seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
48.3 Façanes E 1:50; tinta sobre vegetalXalet per a Maria Casas Lors i Sr. Carles Berni Casas

C. Josep M. Pujol; Av. Dr. Pouplana. Ciutat Diagonal. Esplugues de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1980

Documentació:
C 1687 / 52:
1/1: Estudis previs, croquis i dibuixos d'autor, memòries
H 113G / 9 / 52:
Avantprojecte:
52.1 Emplaçament E 1:500; còpia en vegetal
52.2 Planta sòtan E 1:100; tinta sobre vegetal
52.3 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
52.4 Planta pisos E 1:100; tinta sobre vegetal
52.5 Planta baixa E 1:100; tinta sobre vegetal
52.6 Planta pisos E 1:100; tinta sobre vegetal
52.7 Façana oest E 1:100; tinta sobre vegetal
Projecte:
52.8 Fonaments clavegueram i sòtan E 1:50; tinta sobre vegetal
52.9 Planta baixa E 1:50; tinta sobre vegetal
52.10 Planta superior E 1:50; tinta sobre vegetal
52.11 Planta coberta E 1:50; tinta sobre vegetal
52.12 Secció i façana E 1:50; tinta sobre vegetal
52.13 Façanes E 1:50; tinta sobre vegetal
52.14 Façanes i seccions E 1:50; tinta sobre vegetal
Obra:
52.15 Planta superior E 1:50; tinta sobre vegetal
52.16 Croquis detall entrada E 1:20; llapis sobre paper ceba
52.17 Croquis xemeneia; llapis sobre paper ceba
52.18 Croquis detall xemeneia; llapis sobre paper ceba
52.19 Croquis detall xemeneia; llapis sobre paper cebaReforma interior d'un sobreàtic

Av. Pau Casals. Barcelona. ( Barcelonès )

1980

Documentació:
H 113G / 10 / 62:
62.1 Planta aseo principal E 1:10; tinta sobre vegetal
62.2 Alçat aseo principal E 1:10; tinta sobre vegetal
62.3 Perspectiva aseo principal; tinta sobre vegetal
62.4 Planta aseo filla E 1:10; tinta sobre vegetal
62.5 Alçat aseo filla E 1:10; tinta sobre vegetal
62.6 Perspectiva aseo filla; tinta sobre vegetalHabitatge unifamiliar per al Sr. Pérez de Pulgar

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). ( Vallès Occidental )

1983

Documentació:
C 1688 / 53:
1/1: Croquis, dibuixos de l'autor, còpies del projecte i correspondència