Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Catàleg comú dels arquitectes Bassegoda 1858 i 1935  
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benčfic Edificis públics Edificis per al transport
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbā
Singular    
 
     
 

Dissenys de paviments no identificats

Documentació:
H 116 A / 1 / 541:
541.1 Disseny de paviment. Tinta i aquarel·la sobre paper.
541.2 Disseny de paviment. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper
541.3 Disseny de paviment. Tinta, llapis i aquarel·la sobre paper.
541.4 Disseny decoratiu de sostre. Tinta i aqurel·la sobre paper.
541.5 Disseny del paviment per al saló principal per a Joan Fornells. Tinta i aquarel·la sobre paper.
541.6 Paviments per a Joan Fornells. Tinta i aquarel·la sobre paper.


Diversos projectes

Documentació:
H 116 A/ 1 / 545 :
545.1 Perspectiva de l'entrada de la botiga Serra. Tinta i aquarel·la sobre paper.
545.2 Perspectiva interior de la botiga Serra. Tinta i aquarel·la sobre paper.
545.3 Perspectiva interior d'un banc. Llapis i aquarel·la sobre paper.
545.4 Perspectiva interior de vivenda. Llapis i aquarel·la sobre paper.


Dibuixos amb motius florals

Documentació:
H 121 J / 5 / 547 :
547.1 Tessel·la. Llapis i aquarel·la sobre paper.
547.2 Rajola. Llapis i aquarel·la sobre paper.
547.3 Sanefa en fusta. Llapis i aquarel·la sobre paper.
547.4 Tapís. Llapis i aquarel·la sobre paper.
547.5 Motllura. Aquarel·la sobre paper vegetal.
547.6 Element decoratiu floral. Llapis i aquarel·la sobre paper.


Disseny de columnes de Pere Bassegoda per al Sr. Jaumeandreu i per al Sr. Renaud

1862 - 1865

Documentació:
H 115 E / 3 / 189:
189.1 Alçat de columna per al Sr Jaumeandreu. Tinta sobre paper tela.
189.2 Alçat de columna per al Sr. Jaumeandreu. Tinta sobre paper tela.
189.3 Alçat de columna per al Sr. Jaumeandreu. Tinta sobre paper tela.
189.4 Alçat de columna per al Sr. Renaud. Tinta sobre paper.


Disseny de paviments i rajoles d'obres diverses

1891 - 1912

Documentació:
H 115 H / 2 / 169:
169.1 Rajola. [E 1: 1]. Llapis i aquarel.la sobre paper.
169.2 Rajola. [E 1: 1]. Tinta, llapis i aquarel.la sobre paper.
169.3 Rajola. [E 1: 1]. Llapis i aquarel.la sobre paper.
169.4 Rajola. [E 1: 1]. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.5 Alçat de decoració interior de pasadis. E 1: 25. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.6 Paviment de marbre per a la casa del Sr. José Fabra a C. Lauria 19. E 1: 25. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.7 Paviment per al Sr. Rómuilo Bosch. Llapis, tinta i aquarel.la sobre paper.
169.8 Paviment per l'entrada de l'obra del C. Bailen 17. Llapis, tinta i aquarel.la sobre paper.
169.9 Paviment. Tinat i aquarel.la sobre paper tela.
169.10 Paviment. E 1: 10. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.11 Paviment per a un saló de lectura. Llapis i aquarel.la sobre paper.
169.12 Paviment de marbre de l'entrada d'una casa del C. Aragó. E 1: 25. Tinta, llapis i aquarel.la sobre paper.
169.13 Paviment. E 1: 20. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.14 Paviment. E 1: 25. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.15 Paviment. E 1: 25. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.16 Paviment. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.17 Paviment. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.18 Paviment de marbre per al saló del pis principal d 'una casa del C. Alí-bei. E 1: 25. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.19 Paviment de marbre per al saló del 1er pis. E 1: 25. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.20 Paviment. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.21 Paviment. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.22 Paviment 1r pis. E 1: 25. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.23 Paviment. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.24 Paviment de saló de lectura. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.25 Paviment per a un dipòsit de llibres. Tinta i aquarel.la sobre paper.
169.26 Paviment per al Sr. Damiano. E 1: 30. Tinta, llapis i aquarel.la sobre paper.
169.27 Paviment per a un servei i per a un vestidor. Llapis i aquarel.la sobre paper.
169.28 Paviment. Llapis i aquarel.la sobre paper.
169.29 Paviment. E 1: 25. Tinta sobre paper sulfuritzat.
169.30 Paviment del saló del 1er pis. E 1: 25. Tinta i aquarel.la sobre paper tela.
169.31 Croquis de paviment. Llapis i tinta sobre paper.
169.32 Rajola. [E 1: 1]. Aquarel·la sobre paper.
169.33 Rajola. [E 1: 1]. Aquarel·la sobre paper.


Fusteria metàl·lica de projectes no identificats.

1891 - 1916

Documentació:
H 116 A / 1 / 543 :
543.1 Alçat de tanca. E 1:20. Tinta i aquarel·la sobre paper.
543.2 Alçat de reixa d'entrada. E 1:25. Llapis sobre paper.
543.3 Alçat de reixa d'entrada. Llapis sobre paper.
543.4 Planta i alçat de glorieta. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
543.5 Alçat de reixa d'entrada. E 1:50. Llapis sobre paper.
543.6 Alçat de balcó. E 1:50. Llapis sobre vegetal.
543.7 Disseny de reixes amb amidaments. E 1:20. Tinta sobre paper.
543.8 Esbós de reixa. Llapis i tinta sobre paper.
543.9 Esbós de reixa. E 1: 25. Tinta sobre paper.
543.10 Planta i alçat de pou. E 1: 20. Llapis sobre paper.
543.11 Alçat de reixa d'entrada. E 1:25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
543.12 Disseny de reixes. E 1:25. Tinta sobre paper.
543.13 Esbós de reixa. Llapis sobre paper.Projecte de mirador de ferro per a la casa de Josefa Huguet

C. Rosselló, 168. Barcelona. ( Barcelonès )

1902

Documentació:
H 121 H / 4 / 211:
211.1 Croquis d'alçat lateral i frontal. Tinta i llapis sobre paper
211.2 Planta, alçat frontal i lateral del mirador. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.

Observacions:
Casa propietat de Rafel Puig i Valls


Fusteria de projectes no identificats

1908 - 1932

Documentació:
H 116 A / 1 / 542 :
542.1 Alçat frontal i lateral d'armari amb vitrina. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.2 Alçat de porta. E 1: 25. Tinta sobre paper.
542.3 Detall de moble. E 1: 10. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.4 Alçat d'armari. E 1: 10. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.5 Planta i alçat frontal de tribuna. E 1: 20. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.6 Alçat i planta de vitrina. E 1: 12,5. Tinta i llapis sobre paper.
542.7 Alçat de cancell frontal, lateral i planta. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.8 Alçat de vidrieres. Tinta i llapis sobre paper.
542.9 Alçat de reixa. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper..
542.10 Alçat frontal i lateral de prestatgeria. E 1: 10. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.11 Alçat de vidriera. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.12 Alçat de vidriera. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.13 Alçat de vidriera. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.14 Alçat de vidriera del bany. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.15 Alçat de vidrieres. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.16 Alçat de vidrieres. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.17 Alçat de vidrieres. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.18 Alçat de vidrieres. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.19 Alçat de vidrieres. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.20 Alçat de vidrieres. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.21 Alçat i perspectiva de buró. Tina i aquarel·la sobre paper sulfuritzat.
542.22 Alçat d'arrimador del menjador. E 1: 25. Tinta sobre paper.
542.23 Alçat de porta. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper tela.
542.24 Alçat de vidriera d'entrada. E 1: 25. Tinta sobre paper.
542.25 Esbós de porta. E 1: 10. Tinta sobre paper.
542.26 Alçat de vidriera. E: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.27 Alçat de vidriera. E 1: 10. Tinta i aquarel·la sobre paper sulfuritzat.
542.28 Alçat de vidriera. Tinta i aquarel·la sobre paper.
542.29 Alçat de porta d'edifici del C. Aragó 406. E 1: 20. Tinta sobre paper.
542.30 Alçat de finestral gòtic. Tinta sobre paper.
542.31 Alçat de finestral gòtic. Tinta sobre paper.


Elements en pedra

1910 - 1912

Documentació:
H 116 A / 1 / 544 :
544.1 Esbós de secció de columna. Llapis sobre vegetal
544.2 Secció de pilastra. Tinta sobre paper
544.3 Esbós de xemeneia E 1:10. Llapis sobre paper
544.4 Planta i alçat de xemeneia de ventilació. E 1:25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
544.5 Planta i alçat de xemeneia de ventilació. E 1:25. Tinta sobre paper.
544.6 Secció de cornisa de pis principal i primer amb amidaments. E 1:25. Tinta sobre paper.
544.7 Alçat frontal i secció de reixa d'entrada. Llapis i aquarel·la sobre paper
544.8 Alçat i secció de llar de foc. E 1: 10. Tinta i aquarel·la sobre paper.
544.9 Alçat i secció de llar de foc. E 1:10. Tinta i aquarel·la sobre paper.
544.10 Cariàtide amb rellotge. E 1:20. Tinta sobre paper
544.11 Esbós d'escultura. E 1:12'5. Llapis i tinta sobre paper
544.12 Esbós d'elements florals decoratius. E 1:25. Tinta sobre paper
544.13 Secció de pilar. Tinta sobre vegetal
544.14 Capitell. Tinta sobre paper.
544.15 Detall de la barana de la fàbrica. E 1:50. Tinta i aquarel·la sobre paper.
544.16 Esbós de detall decoratiu amb amidaments. Tinta sobre paper.
544.17 Esbós de xemeneia. Tinta i aquarel·la sobre paper.


Reforma de l'escala de servei de la casa propietat de Beatriz Rocamora

C. Plató. Barcelona. ( Barcelonès )

1912

Documentació:
H 121I / 5 / 465:
465.1 Planta baixa, planta pis principal i planta golfes. E 1: 30. Tinta i aquarel·la sobre paper
465.2 Planta d'escala i alçat de balustrada. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper


Projecte de tribuna mirador per al senyor Bañeres

C. Pau Claris, 85. Barcelona. ( Barcelonès )

1915

Documentació:
H 121 H / 6 / 582:
582.1 Alçat frontal. E 1: 25. Tinta sobre paper tela.
582.2 Croquis d'alçat del mirador i alçat d'una làmpara. Tinta i llapis sobre paper.
582.3 Alçat frontal i lateral de mirador. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.


Fusteria per a la casa propietat de Daniel Mangrané

C. Wad-Ras. Barcelona. ( Barcelonès )

1918

Documentació:
H 115 H / 1 / 174 :
174.1 Alçat de porta. E 1: 25. Tinta i aquarel.la sobre paper.
174.2 Perspectiva de cadira. E 1: 10. Tinta i aquarel·la sobre paper.


Casa d'Elvira Rocamora de Marsans

Passeig de Gràcia; C. Aragó, 261. Barcelona. ( Barcelonès )

1919 - 1922

Documentació:
H 121 J / 2 / 660 :
660.1 Alçat i secció de bufet, alçat i secció d'armari i planta d'office. E 1: 50. Tinta i aquarel·la sobre paper.
660.2 Coronament de façana. E 1: 50. Tinta i aquarel·la sobre paper.
660.3 Reixa de l'escala. E 1: 25. Tinta sobre paper.
660.4 Alçat de porta d'entrada. E 1: 25. Tinta i aquarel·la sobre paper.
660.5 Emplaçament. E 1: 300. Tinta sobre paper tela.
660.6 Planta. E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper.
660.7 Alçat de reixa de l'escala. E 1: 25. Tinta sobre paper.