Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BENAVENT DE BARBERÀ I ABELLÓ, Pere 1899-1975 Títol d'arquitecte: 20/8/1923
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Documentació administrativa Edificis comercials Edificis industrials
Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis per al transport
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Restauració de monuments i edificis Monuments Singular
 
     
 

Adaptació del pis principal de la Pensió S. Remo a l'Hostal Suís annexe a l'Hotel Suís

C. Jaume I núm, 14. Barcelona. ( Barcelonès )

1971

Documentació:
C 670 / 471
H 109 E / 9 / 471
Còpia del plànol de planta en estat primitiu E 1: 50, planta i detalls E 1: 50, n/p ceba a llapis. Documentació oficial i correspondència.Ampliació de l'Hotel La Cruz de Marcelino Estrada

Salardú. ( Vall d'Aran )

1946 - 1947

Documentació:
C 673 / 516 : Alçats, seccions i plantes n/p vegetal E 1: 50. Croquis perspectiva. Correspondència, legalització d'obres. Croquis i avant-projecte de reforma del vestíbul.Reforma "Hotel Balmes" de Fernando Rocamora

C. Balmes, 7; Rda. Universitat. Barcelona. ( Barcelonès )

1946 - 1966

Documentació:
C 651 / 349
H 109 F / 8 / 349
H 109 E / 5 / 349
Còpies dels plànols antics de plantes pisos E 1: 100. Façanes, secció i plantes E 1: 50, emplaçament E 1: 500, plantes, alçat façana i secció definitives E 1: 50, n/p vegetal a tinta. Documentació oficial, correspodència, quatre fotografies i croquis. Plànols de planta ( sol. A B ) E 1: 20 E 1: 50 n/p vegetal a tinta. Croquis, correspondència i pressupost. Terrat : plànols planta (n/p còpia i vegetals ) Correspondència, factures, instal.lació d'aigua calenta, nova escala soterrani i reforma façana. Botiga al soterrani de l'Hotel Balmes, marquesina i rètul : plànols de planta, secció i emplaçament E : 50 n/p vegetal. croquis, memòria i correspondència. Alçat, secció, planta detall de a façana E 1: 20 n/p vegetal. Croquis, medicions, plànol de planta i documents.Reformes i Col·locació d'una marquesina a l'Hotel Suizo pel sr. Miguel Gargallo Lázaro

Pl. de l'Àngel. Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
C 670 / 470
H 109 F / 10 / 470
Emplaçament i plantes E 1: 50 n/p ceba a llapis. Memòria.