Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BONA I PUIG, Eusebi Begur, 1890-Barcelona, 12/10/1972 Títol d'arquitecte: 30/1/1915
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars Planejament urbà Monuments
Singular    
 
     
  Deu botigues pels hereus de L. Colomer

Pg. Maragall; C. Indústria. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 877 / 116 : Memòria, pressupostos, esbossos


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

C. Plateria. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 894 / 188 : Façanes; plantes baixa i pisos.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances.

Gran Via de les Corts Catalanes. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 894 / 189 : Plantes d'oficines i pisos. Plànol solar.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

C. Muntaner 54 i Consell de Cent 236. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 894 / 192 : Dictamen i planta.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

C. Vallirana 80. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 894 / 195 : Emplaçament i amidaments.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

C. Clarís. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 894 / 197 : Documentació.

Observacions:
Clavagueram del carrer Clarís


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

Documentació:
C 894 / 196 : Planta de fonaments, planta

Observacions:
Sanatori.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

Documentació:
H 103 E / 12 / 201 : Plànols de varis edificis. Croquis de les plantes pisos. Croquis i perspectives interiors. Croquis façanes i perspectives. Croquis colorejats.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 833 / 0001 : Certificacions de reformes d'instal.lacions.


Banc Espanyol de Crèdit, stand a la Freia Nacional del Turismo

Tarragona. ( Tarragonès )

Documentació:
C 855 / 39


La Unión y el Fénix Español

Salamanca.

Documentació:
C 868 / 68
C 869 / 68
Estudi de façana, plantes.
H 107 F / 1 / 68 : Projectes dels anys 1948, octubre de 1950, febrer de 1951 i reforma de 1958. Detall de façanes i perspectives.


La Unión y el Fénix Español

Salamanca.

Documentació:
C 868 / 68
C 869 / 68
Plànols d'estructures, detalls de fusteria, instal.lació de l'ascensor. Esbossos i detalls de construcció.


Banc de la Propietat

Sucursal de la Pl. Urquinaona, del C. Gran de Sant Andreu núm. 104 i sucursal del C. Girona núm. 2.. Barcelona Hospitalet de Llobregat, l'. ( Barcelonès )

Documentació:
C 870 / 77 : Croquis i documentació.


Oficina provisional pel sr. J. Rius

Documentació:
C 946 / 498: Plànols de planta i façanes.


Oficina provisional Sr. J. Rius

Documentació:
C 946 / 498 : Plànols de planta i façanes.


Concurs per a l'edifici de la Companyia Telefònica

Pl. Catalunya. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 888 / 156 : Edifici antic : plantes soterrani, baixa, 1er, 2on, 3er, 4rt pis, golfes ; secció. Edifici nou : plantes soterrani, baixa, 2on, 3er, 4rt-6è pis, 7è pis i àtic; secció.


Banc Espanyol de Crèdit

Tàrrega. ( Urgell )

Documentació:
C 855 / 40 : plànol de planta.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

Rda. Sant Pere, 17; C. Pau Clarís. Barcelona. ( Barcelonès )

1924 - 1944

Documentació:
C 894 / 190
H 103 G / 3 / 190
Any 1924 : tres dibuixos aquarel.lats d'interiors. Plànols de les plantes principal 2on i 3er pis, entresolat; decoració interior; façana i secció; estudi de plantes. Any 1943 : plànols de la reforma del 2on pis.


La Unión y el Fénix Español

Pg. de Gràcia, 21; C. Diputació. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
C 863 / 58 B : Botigues planta baixa.
C 862 / 58
C 863 / 58
C 864 / 58
H 107 E / 3 / 58
Façana, cúpula, plantes, forjats, llums. Pressupostos ( Caixa 68 ).


La Unión y el Fénix Español

Pg. de Gràcia, 2; C. Diputació. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
C 863 / 58 A : Clínica annexa


Banc Central

Pl. Catalunya; C. Bergara. Barcelona. ( Barcelonès )

1928 - 1935

Documentació:
C 858 / 50
C 859 / 50
H 107 D / 4 / 50
H 107 D / 5 / 50
Any 1928 : plantes baixa i semisoterrani, tot E 1 : 100. Any 1929 : seccions E 1 : 100, seccions E 1 : 200. Plantes semisoterrani, baixa, entresol, pisos àtic, habitacions, tot E 1 : 100. Façanes. Any 1935 : plantes : subsoterrani, soterrani i baixa, entresol, pisos, pisos-hotel, superior-hotel, tot E 1: 100. Sense data : croquis façana, interior, planta. Façana principal pel pavelló del Banc Central a l'Exposició de Barcelona de 1929. Detalls façana. Croquis. Plànols duplicats. Pressupostos, memòria, plec de condicions.


Palau comercial

C. Jacomtrezo: C. Tudescos; Av. Dato. Madrid.

1928

Documentació:
C 889 / 177 : Còpia plànol parcelari. Plànol façana i plantes. Correspondència.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

Ctra. de Cornellà a Fogas.

1930

Documentació:
C 895 / 203 : Amidaments i cotes del terreny, plànol situació. Plantes soterrani, baixa, 1er pis, façana. Pavelló porter. Documentació

Observacions:
Sanatori


Dos projectes per a la Companyia Hispania d'Assegurances

C. León XIII 74. Barcelona. ( Barcelonès )

1931 - 1932 - 1939 - 1940

Documentació:
C 894 / 194 : Façanes, seccions, plantes. Emplaçament. Documentació.

Observacions:
Clínica del carrer León XIII 74


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

C. Balmes; C. Mallorca. Barcelona. ( Barcelonès )

1932 - 1939

Documentació:
C 894 / 198 : Plànols del terreny; plantes pisos; planta i secció porteria.

Observacions:
L'any 1939 modificació de la porteria.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

Av. República Argentina 15, C. Pàdua. Barcelona. ( Barcelonès )

1932 - 1933

Documentació:
C 894 / 199 : Plànols del solar i situació; plantes; planta baixa, planta del pis; secció i façana. Documentació i pressupost.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

C. Aragó, 272-278; Pg. de Gràcia, 45-47. Barcelona. ( Barcelonès )

1933

Documentació:
C 894 / 191 : Plantes i documentació


Edifici per a la Societat Nestlé

Gran Via de les Corts Catalanes; C. Marina. Barcelona. ( Barcelonès )

1934 - 1935

Documentació:
H 107 J / 3 / 128 : Any 1934 : plantes soterrani, baixa, pisos 1er-3er, E 1 : 100. Any 1935 : plantes soterrani, soterrani ( estudi de càrregues ) , baixa, pisos 1er-3er; plantes i seccions, tot E 1 : 100. Sense data : plantes i estructures.

Observacions:
Projecte no realitzat


Edifici per a la Societat Nestlé

Gran Via de les Corts Catalanes; C. Marina. Barcelona. ( Barcelonès )

1934 - 1935

Documentació:
C 880 / 128
C 881 / 128
H 107 J / 3 / 128
Croquis i plànols annulats de plantes. Any 1934 : plànols façanes, secció i reixes. Any 1935 : plànols plantes baixa 1er-4rt pis, soterrani, fonaments, seccions i detalls de construcció.
H 107 I / 3 / 128 : Croquis, detalls de construcció i escala.

Observacions:
Projecte no realitzat.


Edifici per a la Societat Nestlé

Gran Via de les Corts Catalanes; C. Marina. Barcelona. ( Barcelonès )

1934 - 1935

Documentació:
C 880 / 128
C 881 / 128
Pressupostos, propaganda, documentació.

Observacions:
Projecte no realitzat


Edifici per a la Societat Nestlé

Gran Via de les Corts Catalanes; C. Marina. Barcelona. ( Barcelonès )

1934 - 1935

Documentació:
C 880 / 128
C 881 / 128
H 107 J / 3 / 128 : Façana, secció, E 1 : 100; plantes baixa, soterrani, pisos, oficines, pis terrat, planta fonaments E 1 : 50.
H 107 I / 3 / 128 : Estudi façana i perspectives ( original i còpia ).

Observacions:
Projecte no realitzat.


Edifici per a la Societat Nestlé

C. Aragó 244-248. Barcelona. ( Barcelonès )

1934 - 1958

Documentació:
C 882 / 129
C 883 / 129
H 107 J / 4 / 129
Any 1934 : planta baixa i secció. Any 1935 : setembre: façana, secció, plantes soterrani, 1er-4rt pis; novembre : plantes soterrani, 1er-4rt pis, detalls ascensors. Any 1936 : emplaçament. Any 1951 : seccions. Any 1958 : plantes baixa, principal i 5a . Càlcul d'estructures i croquis.


Edifici per a la Societat Nestlé

C. Aragó 244-248. Barcelona. ( Barcelonès )

1935 - 1939

Documentació:
H 107 J / 4 / 129 : Instal.lació de la calefacció; plantes baixa, pisos 1er i 2on.

Observacions:
Projecte original


Edifici per a la Societat Nestlé

C. Aragó 244-248. Barcelona. ( Barcelonès )

1935 - 1958

Documentació:
C 882 / 129
C 883 / 129
Pressupostos, correspondència, documentació oficial.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

C. Casanovas 46. Barcelona. ( Barcelonès )

1939

Documentació:
C 894 / 193 : Emplaçament, plantes, seccions. Documentació.


Edificis per a la Companyia Hispania d'Assegurances

1939 - 1940

Documentació:
C 894 / 200 : Diligencies, valoracions generals, plànols de:
Casa Avda. República Argentina, 15 (propietat de la Cª Vita)
Casa C/ Casanova, 46
Casa C/Balmes, 94
Casa C/Aragó, 51
Casa Rda. de San Pere, 17
Clínica C/León XIII, 74
Casa Rambla Catalunya, 10
Casa C/Muntaner, 54
Casa C/Pádua
Còpies de plànols de l'edifici de la companyia a Paris, C/Rougemont, no atribuïbles a Eusebi Bona


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 822 / 0001: Façanes i seccions.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 823 / 0001 : Memòries, plecs de condicions, previsions. Dades tècniques d'instal.lacions. Plànols ascensor, reixes i façana. Detalls plantes.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 824 / 0001 : Memòries, factures, varis.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 825 / 0001: Còpies : plantes juny 1942, signades en juny de 1942, juny 1942, novembre 1942, 1943-1944 i 1945-1948.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 826 / 0001 : Dades tècniques d'instal.lacions d'electricitat.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 827 / 0001 : Còpies : plantes sense data, juny de 1940, gener 1940, 1940 i reforma de 1941.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 828 / 0001 : Dades tècniques d'instal.lacions, llibreta de càlculcs.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 829 / 0001 : Liquidacions Agroman 1944-1948.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 830 / 0001 : Liquidacions Agroman 1944-1948.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 831 / 0001 : Pressupostos.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 832 / 0001 : Dades tècniques d'instal.lacions Agroman.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 833 / 0001: Còpies : interior despatxos i seccions. Logotips.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 834 / 0001 : Còpies dels plànols : façanes, ornamentació interior.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 835 / 0001 : Còpies dels plànols : alçats façanes i altres.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 835 / 0001 : Esbossos i còpies : decoració interior, finestres.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 836 / 0001 : Còpies plànols E : 1 / 20, 1 / 10 . Alçats interiors.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 837 / 0001 : Còpies i esbossos : alçat torre, vestíbul i diversos.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
C 838 / 0001
H 107 B / 1 / 0001 : Croquis plantes i seccions.
H 107 B / 2 / 0001 : Plantes 1939 - 1941.
H 107 B / 3 / 0001 : Plantes 1943? - 1948.
H 107 B / 4 / 0001 : Façanes i perspectives, seccions diverses.
H 107 B / 5 / 0001 : Torre (croquis, alçats, perspectives i detalls).
H 107 B / 6 / 0001 : Ornamentació façana.
H 107 B / 7 / 0001 : Escales i vestíbul.
H 107 B / 8 / 0001 : Vestíbul i altres.
H 107 B / 9 / 0001 : Mobiliari (dibuixos originals)
H 107 B / 10 / 0001 : Interiors i detalls de construcció.
H 107 B / 11 / 0001 : Càmara "acorazada" i sanitaris.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939 - 1948

Documentació:
H 107 A / 1 / 0001 : Avantprojecte B.E.C. (Hotel Colon, 1939), projectes originals : any 1940.
H 107 A / 2 / 0001 : Reforma gener 1941.
H 107 A / 3 / 0001 : Façanes, seccions i torre.
H 107 A / 4 / 0001 : Vestíbul, mobiliari (distribució i mobiliari fixe) i interiors.


Banc Espanyol de Crèdit : Hotel Colón.

Pl. de Catalunya, 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1939

Documentació:
C 822 / 0001 : Llibret "souvenir ".

Observacions:
Avantprojecte


Caixa de Previsió i Socors

Rbla. de Catalunya, 19-21. Barcelona. ( Barcelonès )

1939

Documentació:
C 862 / 57
H 107 D / 3 / 57
Plànols reforma façana i plantes. Croquis i estudis de façana. Còpies plànols originals i reforma. Documentació.


La Unión y el Fénix Español

C. Casp 33. Barcelona. ( Barcelonès )

1939

Documentació:
C 865 / 60 : Façanes, emplaçament. Amidaments.


Edifici per a la Companyia Hispania d'Assegurances

Rda. Sant Pere, 17; C. Pau Clarís. Barcelona. ( Barcelonès )

1942 - 1944

Documentació:
C 894 / 190 : Any 1942 : sostre per a un pati. Any 1944 : reforma pis. Plantes i seccions. Còpies plantes baixa, entresol, principal i terrat.


Banc Espanyol de Crèdit. Valors Antiga Banca Arnus-Gari

Pg. de Gràcia, 9. Barcelona. ( Barcelonès )

1942 - 1952

Documentació:
C 844 / 12 : Any 1942 : reforma planta baixa i seccions. Any 1943 : reforma planta soterrani. Any 1952 : càmara cuirassada. Documentació i correspondència. Estudis i croquis


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Rda. Sant Pau núm. 74. Barcelona. ( Barcelonès )

1942 - 1949

Documentació:
C 846 / 17 : Plantes, alçats i seccions. Façana i detalls. Estrucutures. Reixes. Logotips. Documentació: pressuposts i liquidacions.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència C. de Sants núm. 10. Barcelona. ( Barcelonès )

1942 - 1954

Documentació:
C 846 / 18 : Plànols plantes, façanes i seccions.


Concurs pel Banc de Bilbao

Pl. Catalunya, 5. Barcelona. ( Barcelonès )

1942 - 1943

Documentació:
C 859 / 51
H 107 D / 3 / 51
Any 1943 : façanes; cimentació i desaigües; pis principal, pisos del 2on al 6è, subsoterrani, soterrani, pis 1er, planta baixa, àtic; desdoblament soterrani; coberta; secció, tot E 1 : 100. Sense data : plantes subsoterrani, soterrani, principal, pisos del 2on al 6è, pis 1er, àtic, desdoblament soterrani, croquis planta. Estudi de plantes i secció. Estudi façanes. Croquis.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Gran Via 489 i Viladomat. Barcelona. ( Barcelonès )

1943 - 1952

Documentació:
C 839 / 0004 : Mèmoria, correspondència. Liquidacions Agroman. Avantprojecte, croquis. Divuit còpies de plànols. Vint-i-un plànols originals.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Gran Via 489 i Viladomat. Barcelona. ( Barcelonès )

1943 - 1952

Documentació:
H 107 A / 5 / 0004 : Emplaçament. Secció, façanes. Plantes. Detalls. Logotip.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Born. Barcelona. ( Barcelonès )

1943 - 1967

Documentació:
H 107 A / 6 / 0007 : Any 1943 : plantes i seccions. Any 1951 : façana, plantes generals, estructures. Any 1963 : plantes fonaments, soterrani, baixa i pisos. Any 1965 : estructura de pòrtics. Any 1967 : plantes i façanes.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Born. Barcelona. ( Barcelonès )

1943 - 1967

Documentació:
C 841 / 0007 : Estudis d'estructures, croquis, seccions i façanes. Plànols d'instal.lacions i documentació.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència de la Rbla. Caputxins, 9. Barcelona. ( Barcelonès )

1943 - 1957

Documentació:
C 842 / 0008 : Originals : any 1943 : planta baixa, secció. Any 1956 : façana, secció. Sense data : planta baixa, secció, planta entresol. Còpies : planta i secció. Fotografies. Documentació.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Poble Nou. Barcelona. ( Barcelonès )

1943

Documentació:
C 845 / 16 : Plànols plantes. Alçat interior, façana exterior. Reixes. Documentació : memòria, pressupostos i liquidacions Agroman.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Primo de Rivera núm. 6-8. Girona. ( Gironès )

1943 - 1957

Documentació:
C 849 / 27
C 850 / 27
H 107 D / 1 / 27
Any 1943 : façana, secció, plantes. Any 1945 : seccions, plantes. Any 1951 : plantes. Any 1953 : façanes, plantes. Any 1957 : plantes, emplaçament. Documentació.


Banc Espanyol de Crèdit

Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1943

Documentació:
C 854 / 35 : Any 1943 : façanes i planta ( còpia E 1 : 50 ) . Detalls de construcció diversos. Documentació : plec de condicions, pressupost, correspondència.


Banc Espanyol de Crèdit. Agència núm. 10

Rbla. Caputxins, 9. Barcelona. ( Barcelonès )

1943 - 1959

Documentació:
H 107 F / 3 / 91 : Plànols: façanes, plantes i seccions E 1 : 50. Any 1956 : reforma : plantes i façana. Any 1959 : plantes.


Banc Espanyol de Crèdit

Seu d'Urgell, la. ( Alt Urgell )

1943 - 1951

Documentació:
C 854 / 34 : Any 1943 : alçat, secció, planta, detalls de construcció, seccions. Croquis.


Banc Espanyol de Crèdit

Seu d'Urgell, la. ( Alt Urgell )

1943

Documentació:
H 107 D / 8 / 86 : Plànol planta E 1 : 10.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. de l'Àngel núm. 12. Barcelona. ( Barcelonès )

1944 - 1949

Documentació:
H 107 F / 3 / 87 : Any 1944 : plantes i seccions E 1 : 50. Any 1949 : façanes i seccions E 1 : 50. Croquis de planta.

Observacions:
Sucursal núm. 11


Reforma de "EDICI"

Rbla. de Catalunya, 118. Barcelona. ( Barcelonès )

1944

Documentació:
C 887 / 150 : Planta i secció, secció longitudinal; logotip. Pressupostos.


La Unión y el Fénix Español

Las Palmas de Gran Canaria.

1946

Documentació:
C 866 / 64
H 107 F / 1 / 64
Còpies de plànols; detalls de construcció. Correspondència; memòria, documentació diversa. Perspectives; estudi de façana; plantes noble, semisoterrani, pisos 1er-5è; façanes i secció.


Banc Espanyol de Crèdit

Lleida. ( Segrià )

1946 - 1948 - 1960

Documentació:
C 850 / 28
C 851 / 28
H 107 C / 2 / 28
Any 1946 : plantes pisos 2, 3, 4, planta baixa, 1, altell i façana. Any 1948 : planta 1ª, detalls façana, sanitarios-vestuarios, arxiu p. 5. Sense data : dotze plànols, onze detalls construcció, una perspectiva interior, secció. Any 1949 : detalls fusteria i reixes façana. Any 1947 : emplaçaments; façana i secció, tot E 1 : 50; Façana posterior; plantes soterrani, baixa, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª i altell. Any 1957 : planta baixa, secció E 1 : 50. Any 1958 : ampliació : planta baixa, detalls seccions. Any 1959 : projecte unió de dos edificis. E 1 : 50. Any 1960 : planta E 1 : 50; mostrador detalls E 1 : 50. Any 1965 ( Reforma ): còpia façana de l'any 1922 d'A. Florensa; façana; depart. valors; secció; planta baixa i de fonaments; estructures, detalls de construcció; dos projectes de façana.


Banc Espanyol de Crèdit.

Agència C. Roger de Llúria núm. 92-94. Barcelona. ( Barcelonès )

1947 - 1950

Documentació:
H 107 A / 5 / 0005 : Any 1947 : emplaçament i plantes. Any 1948 : façanes i seccions. Any 1950 : detall interior.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Pl. General Mola. Ripoll. ( Ripollès )

1947

Documentació:
C 855 / 41
H 107 C / 5 / 41
Croquis diversos : detalls construcció. Façana, secció i planta. Plantes ( diverses versions ). Detalls de façana. Correspondència, plec de condicions. Factures PUBA.


Banc Espanyol de Crèdit. Agència núm. 14

Av. Diagonal, 433. Barcelona. ( Barcelonès )

1947

Documentació:
H 107 F / 3 / 90 : Plànols façanes i secció ; il.luminació; detall reixes i lletres.


"Caja de Previsión y Socorro Anónima de Accidentes"

Rbla. de Catalunya, 19-21. Barcelona. ( Barcelonès )

1947

Documentació:
H 103 D / 29 / 289 : Plànol de planta, d'emplaçament i secció.

Observacions:
Reforma del soterrani, ( aïllament en cas d'incendi ).


Banc Espanyol de Crèdit

Agència C. Riera núm. 60. Mataró. ( Maresme )

1948

Documentació:
C 839 / 0003 : Memòria, full d'encàrrec, factures, correspondència. Esbossos, avantprojecte, logotip, pressupostos. Vuit plànols, tinta sobre vegetal.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència C. Riera núm. 60. Mataró. ( Maresme )

1948

Documentació:
H 107 A / 5 / 0003 : Façana. Plantes. Alçat. Sis plànols. Dos croquis. Altres.


Banc Espanyol de Crèdit

Manresa. ( Bages )

1948 - 1951

Documentació:
H 107 F / 3 / 85 : Any 1948 : plantes habitatge conserge, soterrani, planta 1ª i pisos. Any 1951 : plantes habitatge conserge, soterrani; decoració interior-detalls; pavimentació; instal.lacions.


Banc Espanyol de crèdit

Pl. Universitat núm. 1. Barcelona. ( Barcelonès )

1948

Documentació:
H 107 D / 8 / 89 : Plantes soterrani, baixa i altell E 1 : 50.


Caixa d'Estalvis del Penedès

Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1948 - 1953

Documentació:
C 860 / 55
C 861 / 55
H 107 D / 6 / 55
Any 1948 : façana, plantes soterrani i baixa, pisos. Pis 1era planta. Any 1949 . fonaments; coberta ; plantes baixa, soterrani, despatxos, pisos; façanes. Detalls d'estructures. Any 1950 : detalls de fusteria. Any 1951 : detall de la cuina 1ª porta; detall porta xanfrà, façana xamfrà; planta pisos 2n. al 5è.; planta coberta. Any 1952 : rellotge de la façana; perspectiva de façana. Any 1953 : plantes : golfes, semi-soterrani, planta baixa, planta claraboia. Sense data : estudi de plantes de façanes; detalls de construcció. Correspondència. Correspondència oficial.


Caixa d'Estalvis del Penedès

C. José Bertran núm. 13. Barcelona. ( Barcelonès )

1948

Documentació:
C 862 / 56 : Plànols de la façana principal i posterior, secció, plantes, emplaçament. Valoració, memòria, proposta de pagaments.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Major de Gràcia 102. Barcelona. ( Barcelonès )

1949 - 1950

Documentació:
H 107 A / 5 / 0002 : Planta d'intal.lacions. Planta pisos : planta baixa, semisòtans. Façanes.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Major de Gràcia 102. Barcelona. ( Barcelonès )

1949 - 1950

Documentació:
C 838 / 0002 : Pressupostos. Liquidacions. Memòria. Plànol planta soterrani.


Banc Espanyol de Crèdit

Agencia Diagonal 433. Barcelona. ( Barcelonès )

1949 - 1966

Documentació:
C 843 / 10 : Any 1949 : plànols plantes. Any 1966 : plànols plantes, il·luminació. Croquis interiors. Documentació.


Casa per a oficines

Pg. Boters. Lleida. ( Segrià )

1949

Documentació:
C 933 / 423 : Planta pisos, façana, planta baixa (croquis)


Banc Espanyol de Crèdit

Balaguer. ( Noguera )

1949 - 1964

Documentació:
C 852 / 30
H 107 C / 2 / 30
Any 1948 : plantes. Any 1949 : planta i secció. Any 1961 : secció i façana. Any 1964 : plantes.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència C. Girona núm. 33. Barcelona. ( Barcelonès )

1950 - 1966

Documentació:
C 844 / 13
H 107 A / 6 / 13
Any 1954 : plantes, seccions, detalls de fusteria, formigó i d'obra. Any 1956 : plantes, seccions i estudis d'ampliació. Any 1966 . plantes soterrani, baixa, pis seccions, façana. Còpies projecte 1954 : plantes, seccions, detalls. Esbossos. Pressupostos i documentació.


Club Banesto

Via Augusta, 63. Barcelona. ( Barcelonès )

1950

Documentació:
C 849 / 25 : Projecte de reforma pisos 7è, 8è, àtic i sobreàtic.


Banc Espanyol de Crèdit

Av. José Antonio (actual Gran Via de les Corts Catalanes), 443. Barcelona. ( Barcelonès )

1950

Documentació:
H 107 D / 8 / 88 : Any 1950 : avantprojecte : plantes soterrani i baixa. Any 1950 : planta, façana, secció, instal.lacions.


Reforma de pis del "Club Banesto"

Gran Via de les Corts Catalanes, 533 principal. Barcelona. ( Barcelonès )

1950 - 1961

Documentació:
C 918 / 405 : Projecte d'arxiu, projecte de ventilació. Detalls de fusteria. Plànols emplaçament, planta, secció.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència C. Mallorca núm. 537. Barcelona. ( Barcelonès )

1951 - 1953

Documentació:
C 840 / 0006
H 107 A / 6 / 0006
Façanes i secció. Plantes : baixa, pis, fonaments. Estructura. Decoració interior. Distribució elèctrica. Detall reixes i finestres. Modificació d'obertures.


Banc Espanyol de Crèdit, Agència Clot.

C. Mallorca núm. 537;C. Xifré. Barcelona. ( Barcelonès )

1951 - 1952

Documentació:
C 843 / 0009 : Plànols planta, estudis d'interior. Documentació.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Rda. Sant Pere núm. 47. Barcelona. ( Barcelonès )

1951 - 1953

Documentació:
C 847 / 19 : Any 1951 : façanes, seccions, plantes, detalls construcció. Any 1953 : plantes. Sense data : plànols estructures, i altres. Documentació : memòries, plecs de condicions, certificacions Agroman, correspondència, fulls d'encàrrec.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Pg. General Mola. Barcelona. ( Barcelonès )

1951

Documentació:
H 107 D / 1 / 24 : Any 1951 : plantes baixa, soterrani, altell E 1: 50. Octubre de 1951: plantes baixa, soterrani, altell E 1: 50


Banc Espanyol de Crèdit

C. Jaume II. Palma de Mallorca.

1951

Documentació:
C 856 / 44
H 107 E / 1 / 44
Seccions, plantes, façanes, tot E 1 : 100; decoració interior, mobiliari. Correspondència, plànols diverses solucions, croquis, detalls de construcció i mobiliari.


Banc Espanyol de Crèdit

Pl. Boal; C. Zamora; C. Calvo Sotelo. Salamanca.

1952 - 1962

Documentació:
H 107 E / 1 / 46 : Any 1952 : façana Plaça Boal, façanes carrer Zamora i Calvo Sotelo, secció transversal, secció longitudinal, plantes soterrani, baixa i altell, tot E 1 : 50. Any 1962 : planta baixa , E 1 : 50.


Banc Espanyol de Crèdit. Edifici de la Unión i el Fènix Español.

Salamanca.

1953

Documentació:
C 867 / 67 : Còpies dels detalls de construcció. Correspondència, plec de condicions, liquidacions.


La Unión y el Fénix Español

Cadis.

1953

Documentació:
C 866 / 62
H 107 D / 7 / 62
Any 1953 : plantes; secció; façana del carrer San Juan de Dios i Avda del Puerto. Sense data : Tres perspectives, estudi façana.


Banc Espanyol de Crèdit

C. General Güell i Av. Generalísimo. Cervera. ( Segarra )

1953

Documentació:
H 107 D / 8 / 84 : Façana; secció; plantes.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència C. Gran de Sant Andreu núm. 161. Barcelona. ( Barcelonès )

1954 - 1966

Documentació:
C 847 / 20 : Any 1954 : planta, E 1 : 50. Reforma 1965 : emplaçament i planta, E 1 : 500. Reforma 1966 : façana, planta E 1 : 50. Memòria i croquis diversos.


Banco Guipuzcoano

Rda. Sant Pere, 13. Barcelona. ( Barcelonès )

1954

Documentació:
C 860 / 53 : Plànols de reorganització de comunicacions verticals; reforma sala de juntes ( original i còpies ). Detalls de construcció. Memòria, pressupost.


Banc espanyol de Crèdit

Esplugues de Llobregat. ( Barcelonès )

1955 - 1956

Documentació:
C 854 / 33
H 107 C / 4 / 33
Any 1955 : plantes soterrani, baixa, pisos 1er, 2on, 3er. Façanes i secció, E 1 : 50, façanes acotades E 1 : 50. Detall façana, E 1 : 20. Plantes soterrani i baixa, E 1 : 20. Perspectives. Any 1956 : conjunt decoració interior E 1 : 50; emplaçament. Logotip. Mobiliari i detalls fusteria. Seccions i alçats mostradors. Documentació : memòria descriptiva i diversos.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència C. Provença núm. 328. Barcelona. ( Barcelonès )

1956 - 1959

Documentació:
C 843 / 11 : Any 1956-1959 : plantes, seccions, estudi de façana, emplaçament. Memòria, pressupost, plec de condicions. Documentació i correspondència. Detalls interior i construcció.


Banco Guipuzcoano

C. Santa Eulàlia núm. 110. Hospitalet de Llobregat, l'. ( Barcelonès )

1956

Documentació:
C 860 / 54 : Plànols detall de façana, projecte març de 1956 ( original i còpia ), projecte maig de 1956 ( original i còpia ). Correspondència, memòria, pressupost.


La Unión y el Fénix Español

Albacete.

1956

Documentació:
C 866 / 61
H 107 E / 4 / 61
Any 1956 : façanes, plantes pisos, secció, detall fonaments. Setembre de 1956 : fonaments, plantes baixa, altell, 1er, 2on, sobreàtic; cobertes; secció; detall façana; cúpula; alçat i secció, diversos plànols d'estructures. Sense data : dibuix avantprojecte façana. Croquis, detalls.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Trav. de les Corts núm. 305. Barcelona. ( Barcelonès )

1957 - 1960

Documentació:
C 849 / 23 : Any 1957 : façana, secció, emplaçament. Any 1958 : plantes, façana "yeseria" E 1 : 50. Any 1959 : planta baixa, soterrani E 1 : 50, façana, seccions; adaptació planta baixa E 1 : 50. Any 1960 : planta baixa, soterrani E 1 : 50, seccions, façanes seccions interiors.


Concurs Avantprojecte per a la nova seu col.legial

Pl. Nova 5. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
C 937 / 442 : Documentació general. memòria. Pressupost. Correspondència. Croquis. Còpies plànols.
H 107 M / 4 / 442 : Plànol emplaçament i planta àtic. Plànol planta soterrani, baixa i pis 1er. Plànol planta pis 2on, 3er i 4rt. plànol planta pis 5è, 6è i 7è. Dibuix perspectiva restaurant i sala d'exposicions; sala de juntes i auditori. Croquis.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Via Laietana. Barcelona. ( Barcelonès )

1958 - 1967

Documentació:
C 848 / 22 : Any 1958 : plantes i seccions. Any 1959 : plantes i alçat. Any 1966 : planta baixa i soterrani. Any 1967 : emplaçament, façanes, plantes baixa i soterrani, perspectiva. Mèmoria descriptiva, amidaments, pressupostos, correspondència. Croquis diversos.


Banc Espanyol de Crèdit

Cervera. ( Segarra )

1958 - 1963

Documentació:
C 852 / 29
H 107 C / 3 / 29
Any 1958 : emplaçament, plantes, façanes, seccions. Any 1959 : secció, alçat. Any 1960 : plànol alineacions, plantes, façanes, emplaçament. Any 1963 : plantes. Sense data : estructures i detalls de construcció.


Banc Espanyol de Crèdit

Santiago de Compostela. La corunya.

1959

Documentació:
C 867 / 65 : Memòria, plec de condicions, correspondència, diversos.


Banc Espanyol de crèdit

Montblanc. ( Conca de Barberà )

1959 - 1963

Documentació:
C 855 / 38
H 107 D / 2 / 38
Any 1959 : façanes, secció, planta 2ona, coberta, E 1 : 50. Any 1961 : col.locació caixa, E 1 : 50. Any 1963 : caixa i planta 1era, E 1 : 50. Tres plànols cobertes. Croquis i detalls de construcció.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència C. Duran Loriga. La Corunya.

1960 - 1969

Documentació:
C 853 / 31
H 107 C / 3 / 31
Any 1960 : emplaçament, plantes planta 1ª, baixa, altells, soterrani, àtic, sobreàtics; planta cimentació, esquemes d'estructura, plànols il.luminació, façanes, secció; instal.lacions d'aigua, desaigües, electricitat i calefacció. Any 1962 : plantes, façanes, estructura, detalls, paviment. Any 1963 : instal.lació elèctrica, planta 1er pis. Sense data: distribució vigues, plantes, secció, cartell lluminós, càmara cuirassada, paviment, portes.


Reforma del pis principal "Inversiones Financieras S.A."

C. Roger de Llúria, 20. Barcelona. ( Barcelonès )

1961

Documentació:
C 918 / 406 : Plànols emplaçament i secció, planta. Amidaments. Pressupostos.


Banc Espanyol de Crèdit

Cassà de la Selva. ( Gironès )

1961

Documentació:
C 854 / 32 : Plantes : soterrani, baixa, 1ª, 2ª. Façanes. Secció. Documentació.


Banc Espanyol de Crèdit

Hospitalet de Llobregat, l'. ( Barcelonès )

1961 - 1962

Documentació:
C 855 / 37
H 107 C / 4 / 37
Any 1961 : planta fonaments, planta soterrani i baixa; instal.lacions elèctriques; seccions, longitudinal; estructures; emplaçament; façana E 1 : 20, ( la resta menys les plantes E 1 : 50 ). Any 1962 : plànols estat actual, planta i seccions. Documentació.


Banc Espanyol de Crèdit, centre contable

Medina del Campo.

1961 - 1965

Documentació:
C 857 /45
H 107 E / 1 / 45
Any 1961 : plantes baixa i soterrani, altell; planta coberta; emplaçament; fonaments; secció longitudinal; façanes : principal, lateral. Anys 1962/1964 : plànols instal.lacions; detalls de construcció. Any 1965 : plantes soterrani i baixa, E 1 : 100.


Banc Espanyol de Crèdit. Central Contable

Santander.

1961 - 1962

Documentació:
C 857 / 48
H 107 E / 2 / 48
Any 1961 : pilars; fonaments; soterrani; secció longitudinal; emplaçament; plantes soterrani i baixa; façana principal; secció longitudinal. Any 1962 : planta coberta; secc. longitudinal; instal.lació elèctrica, instal.lació parallamps; façana posterior. Detalls construcció. Correspondència. Croquis. Primer exemplar Plan Comarcal de Santander 1955.


La Unión y el Fénix Español

Pg. de Gràcia, 21; C. Diputació. Barcelona. ( Barcelonès )

1961

Documentació:
C 865 / 59 : Plantes : entresol, soterrani, 2on 2ª, principal; façana; detalls fusta; detall interior; detall escala; detalls; instal.lació del telèfon; emplaçament. Documentació.

Observacions:
Reformes


Banc Espanyol de Crèdit

C. Monasterio. Torrelavega.

1962 - 1963

Documentació:
C 857 / 47
H 107 E / 2 / 47
Any 1962 : façanes, seccions, tot E 1 : 50. Any 1963 : plantes i secció, tot E 1 : 50. Treballs de construcció; decoració interior, mobiliari.

Observacions:
Santander


Sucursal del Banc Garriga Nogués

C. J. Sebastià Bach. Barcelona. ( Barcelonès )

1962

Documentació:
H 107 E / 3 / 52 : Plànols plantes ; instal.lacions elèctriques; façana, secció; perspectiva; logotips.


" Compañía Omnia de Seguros "

Gran Via de les Corts Catalanes, 656. Barcelona. ( Barcelonès )

1962

Documentació:
H 107 L / 1 / 399 A : Plànols de reforma de la planta pis i pis principal, plànol de la planta principal reformada.


"Compañía Omnia de Seguros "

Gran Via de les Corts Catalanes, 656. Barcelona. ( Barcelonès )

1962

Documentació:
H 107 L / 1 / 399 : Planta i estructura pis 5è, emplaçament i façana, patis, secció, façanes, planta coberta, porteria, sostre porteria, planta habitatge porteria. Instalux ( lletres lluminoses ).


Banc Espanyol de Crèdit. Sucursal i habitatges

Terrassa. ( Vallès Occidental )

1963 - 1966

Documentació:
C 856 / 42
H 107 D / 2 / 42
H 107 C / 5 / 42
Any 1963 : planta soterrani i emplaçament. Plantes soterrani, baixa, pis, àtic, sobreàtic. Seccions, façanes. Any 1966 : emplaçament. Plantes soterrani, pisos, àtic, sobreàtic. Façana, secció. Estructures, fonaments. Instal.lacions elèctriques.


Banc Espanyol de Crèdit

Zamora.

1963 - 1968

Documentació:
C 858 / 49
H 107 E / 2 / 49
Any 1963 febrer : plantes soterrani i pisos, planta dos solucions, façana i secció. Agost : emplaçament; instal.lacions elèctriques; estructures; plantes habitatge porters, baixa, soterrani i pisos; façana. Any 1968 : plantes soterrani, porteria, baixa, àtic; secció, instal.lacions. Solució B : façanes, secció, plantes pisos, àtic, porteria


Banc Espanyol de Crèdit

Torremolinos. Màlaga.

1963

Documentació:
C 872 / 83
H 107 F / 2 / 83
Any 1963 : emplaçament, façanes, secció; plantes baixa, entresol, pisos; estructures plantes pisos i planta baixa; estructura fonaments; pòrtics: Esbossos.


Banc Espanyol de Crèdit

Rbla. Nostra Senyora. Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1963 - 1964

Documentació:
H 107 D / 9 / 96 : Plànols plantes baixa i altell; alçat altell.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència General Mitre núm. 125. Barcelona. ( Barcelonès )

1965 - 1969

Documentació:
C 845 / 14 : Any 1965 : plantes, façanes. Any 1969 : reforma planta baixa i soterrani, seccions. Correspondència.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència Sicília núm. 284. Barcelona. ( Barcelonès )

1966 - 1969

Documentació:
C 848 / 21 : Any 1966 : planta baixa, 1er pis. Any 1967 : emplaçament i planta longitudinal E 1 : 50, façanes i transversal E 1 : 50, instal.lació elèctrica E 1 : 50. Any 1969 : soterrani, planta baixa, pisos, sobreàtic E 1 : 50; façanes i secció; patis E 1 : 100, instal.lació elèctrica E 1 : 50. Pressupostos i diversos.


Banc Espanyol de Crèdit

Av. Generalísimo núm. 89. Tortosa. ( Baix Ebre )

1966 - 1967

Documentació:
C 856 / 43
H 107 D / 2 / 43
Any 1966 : avantprojecte d'adaptació de sucursal B.E.C. emplaçament. Façana i secció. Plantes soterrani, entresol, baixa. Any 1967 : estudi de plantes, E 1 : 100. Croquis. Plànol ciutat.


La Unión y el Fénix Español

Paseo de la Castellana. Madrid.

1966

Documentació:
C 866 / 63
H 107 E / 4 / 63
Any 1966 : emplaçament; 3-2-1-soterrani, planta baixa; secció transversal. Façanes. Dotze plànols de planta. Croquis; estudis de façana i plantes.


Banc Espanyol de Crèdit

Agència C. Independència núm. 7. Barcelona. ( Barcelonès )

1967 - 1968

Documentació:
C 845 / 15
H 107 C / 1 / 15
Plànols instal.lacions elèctriques. Plantes. Façana i secció.