Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BONET I CASTELLANA, Antoni 1913 - 1989 Títol d'arquitecte: 1945
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
  Sanatori antituberculós

Buenos Aires. Argentina.

1941

Documentació:
C 1393 / 299 :
1: Fotografies (7)


Sanatorio Lilienfeld

Argentina.

1950

Documentació:
C 1394 / 308 :
1: Plànols s/e: plantes (4), alz. (4)


Clínica Stapler

C. Coronel Diaz y Juncal. Buenos Aires. Argentina.

1954 - 1957

Documentació:
C 1393 / 190 :
1: Plantes avantprojecte 1:50 (3);detalls (19). Fotografies (2)
T 32 / 190 :
1: Avantprojecte: plantes 1:100 (11); secc. 1:100 (1). Projecte: plantes 1:100 (7)


Mútua Metal·lúrgica

Cabrils. ( Maresme )

1970 - 1980

Documentació:
C 1360 / 139 :
1:Avantprojecte 1970: plantes 1:500 (4). Memòries. Fotografies (20)
2: Projecte 1971. Plantes 1:200 (9), 1:500 (2), 1:50 (1); alz. 1:200 (3)
3: Projecte 1972. Plantes: 1:100 (1); detalls (14), croquis (13)
4: Proves d'impremta (7)
C 1361 / 139 :
1: Plànols topogràfics 1.100 (2)
2: Dossier amb fotografies d'acabats (22)
3: Plantes reduïdes (11); documents escrits, full d'encàrrec i memories.Revista Mutua Metalúrgica 1969
4: Fotografies (111)
5: Magatzems (2); retall de premsa (1)
DM 48 /139 :
1: Carpeta 40cm x 30cm amb: memòria (2), fotografies (60)
T 45 / 139 :
1:Projecte abril 1974. Zona esportiva. Pl. 1:1000 (1), 1:500 (2), 1:200 (3), 1:100 (2), 1:50 (6), detalls (1), estructures (2)
T 46 / 139 :
1:Projecte abril 1972. Pl. 1.1000 (2), 1:200 (6), 1:100 (5), 1:50 (2), 1:5000 (1), secc. 1:100 (1)
T 47 / 139 :
1:Projecte abril 1972. Zona residencial. Pl. 1:100 (2), 1:50 (7), perspectives (2), detalls (3)