Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I SINDREU, Xavier 1917-15/8/1990 Títol d'arquitecte: 1947
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Documentació administrativa Edificis comercials Edificis industrials
Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis per al transport
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
 

Reforma de l´edifici d´oficines del Consulat Francès

Trav. de Gracia 56; C. Aribau. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 78 / 142 :
1. Planta distribució E 1: 50
2. Electricitat i telefonia E 1: 50
3. Il.luminació i fals sostre E 1: 50
C 775 / 142 :
amidaments, pressupost i diversos documents


Edifici d´oficines Phoenix Assurance

C. Còrsega, 312; Av. Diagonal; Pg. de Gràcia. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 78 / 144 :
1. Emplaçament. Situació E 1: 500 i E 1: 100
2. Planta soterrani, vestíbul i tipus E 1: 100
3. Solució A. Planta soterrani, vestíbul i tipus E 1: 100
4. Solució B. Planta soterrani, vestíbul i tipus E 1: 100
5. Solució A1. Planta vestíbul E 1: 100 i solució B1 planta vestíbul E 1: 100
6. Solució B. Solució B1. Secció DD E 1: 100
7. Solució A. Solució A1. Secció CC E 1: 100
C 775 / 144 :
Dibuixos


Galeria Madoura

Cannes (França).

Documentació:
V 77 / 119 :
1. Plantes i seccions E 1: 50
2. Detall escala E 1: 20, E 1: 50 i E 1: 5


Reforma d´una botiga

C. Arcs, 6. Barcelona. ( Barcelonès )

1954

Documentació:
V 76 / 72 :
1. Planta i secció. Estat actual E 1: 50. Planta i secció. Reforma E 1: 50


Estand per a Aiscondel S.A. a la Fira de Mostres

Barcelona. ( Barcelonès )

1958 - 1959

Documentació:
V 77 / 100 :
ANY 1958
1. Estand a la Fira de Mostres de Barcelona. Plantes i alçats E 1: 50
ANY 1959. Estand Fira de Mostres. Barcelona
2. Plantes i alçats E 1: 50
ANY 1959. Reforma adaptació per oficines al C. Lepanto 350 cantonada C. Indústria de Barcelona
3. Plantes i seccions E 1: 100. Emplaçament E 1: 500
ANY 1956. Fàbrica a Cerdanyola
4. Situació E 1: 2000, planta parcial i secció longitudinal E 1: 200
5. Plantes E 1: 100
6. Seccions i façanes E 1: 100
7. Planta baixa i pis. Façana i secció longitudinal i transversal E 1: 100
8. Magatzem de productes. Planta, secció i façana E 1: 200
9. Estació transformadora E 1: 100 i E 1: 5
C 771 / 100:
Fotografies exposició (1958 i 1959)
Reforma oficines (1959): diversos i plànol de l´estat actual
Fàbrica a Cerdanyola (1956): Projecte d´ordenació. Croquis i diversos
Emplaçament. Plànols sobre paper vegetal
Exposició 1958. 2 Fotografies sobre fusta.
Exposició 1959. Fotografia sobre fusta
Fotografia fàbrica a Cerdanyola


Reforma de la botiga Hiladoras Guixa S.A.

Rda. Universitat, 25. Barcelona. ( Barcelonès )

1960

Documentació:
C 778 / 149 :
Memòria i fotografia
Plànols emplaçament, plantes, alçat i secció


Reforma de la planta de l´edifici d´oficines 'International Wool Secretariat'

Barcelona. ( Barcelonès )

1963

Documentació:
V 77 / 116 :
1. Planta solució núm. 6 E 1: 50
2. Secció solució núm. 6 E 1: 50
3. Planta solució núm. 8 E 1: 50
4. Planta solució núm. 9 E 1: 50
5. Planta solució núm. 10 E 1: 50
6. Planta i alçat construcció E 1: 20
7. Planta E 1: 50
C 772 / 116 :
Plantes, pressupost i diversos


Edifici d´oficines E.S.P. propietat del Sr. Segur

Av. Diagonal, 477. Barcelona. ( Barcelonès )

1964

Documentació:
C 780 / 155 :
Memòria, pressupost i diversos
Còpies projecte: Emplaçament E 1: 500, planta soterrani 1 E 1: 100, planta semisoterrani, planta soterrani 2 i 3 E 1: 100, planta baixa, planta entresol E 1: 100, planta pisos 1 i 2 E 1: 100, planta tipus E 1: 50, planta serveis, planta coberta E 1: 100, secció transversal E 1: 100, secció longitudinal E 1: 100, façana nord E 1: 100, façana sud E 1: 100, façana oest E 1: 100, façana est E 1: 100 i perspectiva
Plànols estructura i diversos
Croquis

Observacions:
Colaboradores: Narciso del Prat; Emilio Bordoy


Reforma d´un àtic per oficines propietat del Sr. Sanz de Bremond

Av. Diagonal, 532. Barcelona. ( Barcelonès )

1964

Documentació:
V 75 / 28 :
1. Planta àtic E 1: 50
2. Planta àtic E 1: 50
3. Planta sisena E 1: 50
4. Alçats E 1: 50
C 755 / 28 :
Pressupost i croquis


Edifici comercial pels Concesionaris Volvo

C. Urgell, 259. Barcelona. ( Barcelonès )

1965

Documentació:
C 784 / 176 :
Croquis, pressupost i fotografies


Edifici d´oficines per a Comercial Mecanográfica S.A. (Hispano Olivetti)

C. Conde de Peñalver, 84; C. Maldonado, 56. Madrid.

1965 - 1966

Documentació:
V 78 / 157 :
1. Planta soterrani 1 E 1: 100
2. Planta baixa E 1: 100
3. Façana C. Peñalver E 1: 50
4. Façana C. Maldonado E 1: 50
5. Façana sud E 1: 50
6. Façana est E 1:50
7. Perspectiva
C 782 / 157 :
Memòries
Còpies projecte: Emplaçament E 1: 500, planta soterrani 2 E 1: 100, planta soterrani 1 E 1: 100, planta baixa E 1: 100, planta primera E 1: 100, planta tipus E 1: 100, planta 7 E 1: 100, planta àtic E 1: 100, planta sobreàtic E 1: 100, planta coberta E 1: 100, planta fonaments E 1: 100 i E 1: 50, planta estructura E 1:100, planta il.luminació E 1: 100, esquema aire acondicionat E 1: 100, secció AB E 1: 100, façana C. Peñalver E 1: 50, façana C. Maldonado E 1: 50, façana Sud E 1: 50, façana est E 1: 50
Croquis
Fotografies
H 108E / 2 / 157 : 2 plànols perspectives en blanc i negre, 4 plànols perspectives en color

Observacions:
Colaborador: Antonio Perpiña


Reforma de les oficines Nuvofondo S.A.

Av. Diagonal, 463bis. Barcelona. ( Barcelonès )

1967

Documentació:
C 789 / 187 : Croquis i diversos plànols


Reforma d´un local comercial propietat de Gesfondo S.A.

Av. Diagonal, 449. Barcelona. ( Barcelonès )

1967

Documentació:
C 789 / 186 : Croquis


Edifici d´oficines Asland S.A.

Montcada i Reixac. ( Vallès Occidental )

1967 - 1969

Documentació:
V 77 / 102 :
1. Plantes E 1: 100 i E 1: 200
2. Seccions i alçats E 1: 100
C 771 / 102 : Diversos plànols
H 108E / 2 / 102 : Perspectiva en color


Laboratoris Sandoz S.A.

C. Gran Via de les Corts Catalanes, 766-768; C. Sardenya, 204-206. Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
V 75 / 27 :
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta soterrani E 1: 100
3. Planta soterrani tercer E 1: 100
4. Planta soterrani segon E 1: 100
5. Planta soterrani primer E 1: 100
6. Planta baixa E 1: 50
7. Planta tipus E 1: 50
8. Planta àtic E 1: 100
9. Planta sobreàtic E 1: 100
10. Planta coberta E 1: 100
11. Planta estructura E 1: 100
12. Planta instal.lacions E 1: 100
13. Secció longitudinal E 1: 100
14. Façana nordoest E 1: 100. Esquemes de propostes
15. Planta i secció E 1: 200
16. Planta i secció E 1: 200
17. Planta i secció E 1: 200
18. Planta i secció E 1: 200
C 754 / 27 :
Memòria, pressupost i còpies d´originals que falten
Diversos
Còpies diverses propostes
Fotografies


Estudi del nou edifici d´oficines per a l´Editorial Vergara S.A.

Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
C 783 / 167 :
Diferents localitzacions i emplaçaments
Pressuposts
Croquis


Edifici d´oficines per a la Caixa de Barcelona edifici central

Av. Diagonal, 530. Barcelona. ( Barcelonès )

1968 - 1972

Documentació:
V 78 / 179 :
1. Llicència d´enderrocament. Planta i seccions actuals E 1: 200
2. Variant del pati interior de l´illa E 1: 500
3. Emplaçament E 1: 500
4. Planta fonaments E 1: 100
5. Planta soterrani 5 E 1: 100
6. Planta soterrani 4 E 1: 100
7. Planta soterrani 3 E 1: 100
8. Planta soterrani 2 E 1: 100
9. Planta soterrani 1 E 1: 100
10. Planta baixa i semisoterrani E 1: 50
11. Planta entresol E 1: 100
12. Planta primera i segona E 1: 100
13. Planta tercera E 1: 100
14. Planta quarta E 1: 100
15. Planta quinta E 1: 100
16. Planta sisena E 1: 100
17. Planta setena E 1: 100
18. Planta àtic E 1: 100
19. Planta sobreàtic E 1: 100
20. Planta coberta E 1: 100
21. Planta estructura 1 E 1: 100
22. Planta instal.lacions E 1: 100
23. Secció longitudinal E 1: 100
24. Desenvolupament del pati de l´illa E 1: 100
25. Façana sud Av. Diagonal E 1: 100
26. Façana nord C. Moya E 1: 100
27. Façana principal E 1: 100
28. Façana principal E 1: 100
29. Planta soterrani 4 E 1: 50
30. Planta soterrani 4. Proposta mòdul torres E 1: 50
31. Planta soterrani 4. Proposta situació torres E 1: 50
32. Planta soterrani 3 E 1: 50
33. Planta soterrani 2 E 1: 50
34. Planta soterrani 1 E 1: 50
35. Planta entrada E 1: 50
36. Planta pis 1. Sostre, il.luminació i torres E 1: 50
37. Planta altell pis 1E 1: 50
38. Planta pis 2 E 1: 50
39. Planta pis 3 E 1: 50
40. Planta pis 4 E 1: 50
41. Planta pis 5 E 1: 50
42. Planta pis 6 E 1:50
43. Planta pis 7 E 1: 50
44. Planta pis 8 E 1: 50
45. Planta pis 9 E 1: 50
46. Planta pis 10 E 1: 50
47. Planta coberta E 1: 50
48. Detall escala servei E 1: 10
49. Detall escala servei E 1: 10
50. Detall escala servei E 1: 10
51. Secció per la rampa E 1: 50
52. Mostra façana E 1: 20. Muntatge façana principal E 1: 20
53. Secció E 1: 20
54. Distribució reixes E 1: 50
55. Replanteig façana. Distribució façana E 1: 20
56. Secció pòrtic E 1: 20
57. Detall retranteig pati paral.lel Diagonal E 1: 20
58. Detall C. Moya E 1: 20
59. Detall situació inductors finestra Av. Diagonal E 1: 2,5
60. Detall situació inductors finestra Av. Diagonal E 1: 2,5
61. Detall situació inductors finestra Moya E 1: 2,5
62. Detall fixació de lames E 1: 1
63. Façana Diagonal E 1: 50
64. Façana C. Moya E 1: 50
65. Façana pati paral.lel Av. Diagonal E 1: 50
66. Façana pati perpendicular a l´Av. Diagonal E 1: 50
67. Façana pati paral.lel a C. Moya E 1: 50
68. Escala accés torres ventilació E 1: 50
69. Detall voladís entre suports 24i 26 E 1: 10
70. Esquema instal.lació E 1: 100
71. Detall esquemàtic E 1: 20
72. Sortida da l´aigua i boca incendis E 1: 50
73. Sortides ventilació C.Moya E 1: 1 i E 1: 20
74. Detall instal.lació elèctrica E 1: 20
75. Detall primer piso E 1: 1
76. Detall façana principal E 1: 10
77. Estructura marquesina façana principal E 1: 100 i E 1: 10
78. Escala principal E 1: 20
79. Escala principal E 1: 20
80. Escala principal E 1: 20
81. Detalls escala principal E 1: 1 i E 1: 10
82. Estructura escala principal E 1: 20
83. Planta soterrani 5. Mobiliari E 1: 50
84. Planta soterrani 4. Mobiliari E 1: 50
85. Planta soterrani 1. Mobiliari E 1: 50
86. Planta entrada. Mobiliari E 1: 50
87. Planta pis 1. Mobiliari E 1: 50
88. Planta altell pis 1. Mobiliari E 1: 50
89. Planta piso 2. Mobiliari E 1: 50
90. Planta pis 3. Mobiliari E 1: 50
91. Planta pis 4. Mobiliari E 1: 50
92. Planta pis 5. Mobiliari E 1: 50
93. Planta pis 6. Mobiliari E 1: 50
94. Planta pis 7. Mobiliari E 1: 50
95. Planta pis 9. Mobiliari E 1: 50
96. Planta soterrani E 1: 100
97. Planta soterrani 5 E 1: 100
98. Planta soterrani 4 E 1: 100
99. Planta soterrani 3 E 1: 100
100. Planta soterrani 2 E 1: 100
101. Planta soterrani 1 E 1: 100
102. Planta entrada E 1: 100
103. Planta pis 1 E 1: 100
104. Planta pis 2 E 1: 100
105. Planta pis 3 E 1: 100
106. Planta pis 4 E 1: 100
107. Planta pis 5 E 1: 100
108. Planta pis 6 E 1: 100
109. Planta pis 7 E 1: 100
110. Planta pis 9 E 1: 100
111. Planta pis 10 E 1: 100
112. Planta coberta E 1: 100
113. Planta soterrani 6 E 1: 100
114. Planta soterrani 5 E 1: 100
115. Planta soterrani 4 E 1: 100
116. Planta soterrani 3 E 1: 100
117. Planta soterrani 2 E 1: 100
118. Planta pis 6 E 1: 100
119. Planta pis 7 E 1:100
120. Planta pis 8 E 1: 100
121. Caixa forta E 1: 10 i E 1: 50
122. Soterrani 2. Zona accés ascensors E 1: 20
123. Perspectiva interior
124. Perspectiva interior
125. Perspectiva exterior
126. Escala emergància. Planta, secció ABC, E 1: 100 i E 1: 20
127. Escala emergencia. Planta, secció ABC, E 1: 100 i E 1: 20
128. Escala emergència. Planta, secció ABC, E 1: 100 i E 1: 20
129. Planta -1 (soterrani Diagonal 520) E 1: 100
130. Planta entrada (semisoterrani Diagonal 530) E 1: 100
131. Planta pis 1 (servei mèdic) E 1: 100
132. Planta 2 edifici Diagonal. Planta 1 edifici Moya E 1: 100
133. Planta 3 edifici Diagonal. Planta 2 edifici Moya E 1: 100
134. Planta 4 edifici Diagonal. Planta 3 edifici Moya E 1: 100
135. Planta 5 edifici Diagonal. Planta 4 edifici Moya E 1: 100. Reforma planta 9 Diagonal 530. Planta 6 Diagonal 520
136. Projecte de reforma E 1: 50
137. Planta distribució E 1: 50
138. Planta enllumenat E 1: 50
139. Planta sostres, il.luminació, fil musical E 1: 50
140. Esquema electricitat unifilar
141. Planta aire acondicionat E 1: 50
142. Planta electricitat E 1: 50
143. Instal.lació teleprocés E 1: 50. Reforma planta 8 Diagonal 53
144. Planta distribució E 1: 50
145. Enderrocaments i construccions E 1: 50
146. Planta distribució i cotes E 1: 50
147. Fals sostre i il.luminació E 1: 50
148. Instalació electrictat i línies i esquemes. Desguàs E 1: 50
149. Paviments E 1: 50
150. Banys públics E 1: 20
151. Banys menjadors planta 8 E 1: 20
152. Alçats sala d´estar A, E 1: 20
153. Alçats menjadors A i B, E 1: 20
154. Detalls fusteria i fals sostre E 1: 50 i E 1: 2
155. Banys menjadors. Fals sostre E 1: 20
156. Banys públics. Fals sostre E 1: 20
157. Vitrines E 1: 20
158. Vitrines detalls E 1: 1
159. Aire acondicionat E 1: 50
160. Moble auxiliar
161. Senyalització. Detall planta 6 E 1: 5
162. Perspectives senyalització planta 6. Reforma soterrani Diagonal 520. 163. Planta semisoterrani E 1: 50
164. Planta soterrani E 1: 50
165. Planta semisoterrani. Il.luminació i fals sostre E 1: 50
166. Planta soterrani. Il.luminació i fals sostre E 1: 50
167. Planta soterrani. Distribució canals elèctrics. Desaguàs E 1: 50
168. Detall accés des de central E 1: 50
169. Claraboia soterrani (estat actual) E 1: 20 i E 1: 1
170. Reforma local. Planta semisoterrani E 1: 50
C 785 / 179 :
Memòria, Plec de condicions i pressupost
Diversos
Sondeigs i estudi d´estructures
Estudi de tensions i unions metàl.liques
Senyalització incendis
C 786 / 179 :
Estructura metàl.lica: Planta fonaments, Forjat sostre planta soterrani 5, Forjat sostre planta soterrani 4, Forjat sostre planta soterrani 3; Forjat sostre planta soterrani 2; Forjat sostre planta soterrani 1; Forjat sostre planta semisoterrani; Forjat sostre planta entresol; Forjat sostre planta pis 1; Forjat sostre planta pis 2; Forjat sostre planta pis 3; Forjat sostre planta pis 4; Forjat sostre planta pis 5; Forjat sostre planta pis 6
Forjat sostre planta pis 7; Forjat sostre planta pis àtic; Forjat sostre planta; Detall unió tipus A; Detall unió tipus B; Detall unió tipus C; Detall unió tipus D; Detall unió tipus E; Detall unió tipus F; Detall unió tipus G; Detall unió tipus H; Detall jàsseres principal i secundària de les plantes ; Secció per A.A'. Fase 1; Secció per A.A'. Fase 2; Secció per A.A'. Fase 3; Secció per A.A'. Fase 4; Secció per A.A'. Fase 5; Secció per B.B'. Fase 1; Secció per B.B'. Fase 2; Secció per B.B'. Fase 3; Secció per B.B'. Fase 4; Secció per B.B'. Fase 5; Secció per C.C'. Fase 1; Secció per C.C'. Fase 2; Secció per C.C'. Fase 3; Secció per C.C'. Fase 4; Secció per C.C'. Fase 5; Secció per D.D'. Fase 1; Secció per D.D'. Fase 2; Secció per D.D'. Fase 3; Secció per D.D'. Fase 4; Secció per D.D'. Fase 5; Secció per E.E'. Fase 1; Secció per E.E'. Fase 2; Secció per E.E'. Fase 3; Secció per E.E'. Fase 4; Secció per E.E'. Fase 5; Detall fonaments pantalla; Detall mansarda; Detall pas safates per jàsseres; Detalls unió elements il.luminació amb sostre; Eixos planta soterrani
C 787 / 179 : Plànols A. Estructura E 1: 50; Planta soterrani 5; Planta soterrani 4; Planta soterrani 3; Planta soterrani 2; Planta soterrani 1; Planta entrada; Planta pis 1; Planta pis 2 i 3; Planta pis 4; Planta pis 5; Planta pis 6; Planta pis 7; Planta pis 8; Planta pis 9; Secció B.B; Secció A.A; Secció detall façana Av. Diagonal
Plànols C. Reduccions E 1: 200: Planta soterrani 5; Planta soterrani 4; Planta soterrani 3; Planta soterrani 2; Planta soterrani 1; Planta entrada; Planta piso 1; Planta pis 2; Planta pis 3; Planta pis 4; Planta pis 5; Planta pis 6; Planta pis 7; Planta pis 8; Planta pis 9; Planta pis 10; Secció
C 788 / 179 :
Còpies reduïdes plànols B. E 1: 200
Originals del primer projecte. Plantes i façana
Diversos plànols planta 4
Diversos plànols planta 8
Diversos plànols planta 9
Diversos plànols reforma Av. Diagonal 520
Diversos plànols estructura. Croquis
Relació de superfícies
H 108E / 2 / 179 : 7 fotografies exteriors. Blanc i negre. 2 fotografies exteriors. Color. 1 Pòster façana exterior. Color. 1 Dibuix Busquets. Proves de Ròtul edifici.
C 805 / 179 : 23 fotografies interiors. Blanc i negre. 19 fotografies obra. Blanc i negre. Possibles fotografies antic edifici Av. Diagonal 530


Reforma de l´edifici d´oficines Asland S.A.

C. Còrsega, 325; Pg. de Gràcia. Barcelona. ( Barcelonès )

1969

Documentació:
V 77 / 103 :
1. Emplaçament E 1: 500, planta baixa E 1: 50
2. Planta pis principal E 1: 50
3. Planta tipus E 1: 50
4. Planta àtic E 1: 50
5. Planta sobreàtic E 1: 50
6. Secció i façana E 1: 100
C 771 / 103 : Plànols estat actual i diversos


Edifici comercial propietat de Firestone Hispania S.A.

Ctra. d´Eivissa a Sant Antoni Km 1. Eivissa.

1969

Documentació:
V 77 / 108 :
1. Emplaçament i planta fonaments E 1: 500 i E 1: 100
2. Planta baixa E 1: 100
3. Planta tipus. Instal.lacions i estructura E 1: 100
4. Secció E 1: 100
5. Façana sud i façana oest E 1: 100
6. Planta baixa. Nivell 0.00, E 1: 50
7. Planta pis. Nivell + 5.59, E 1: 50
8. Planta golfes. Nivell +10.18, E 1: 50
9. Façana. Secció E 1: 50
10. Detalls. Secció E 1: 1 i E 1: 10
11. Planta altell E 1: 50
C 772 / 108 :
Memòria i pressupost
Cimentació i diversos


Edifici comercial S.K.F. Agencias

Barcelona Madrid Sevilla València.

1969

Documentació:
V 75 / 25 :
MADRID C. Ponzano, 69
1. Planta E 1: 50
MADRID C. General Sanjurjo,10
2. Planta E 1: 50
BARCELONA
3. Planta soterrani 1 i planta baixa E 1: 100
4. Planta soterrani 2 i secció E 1: 100
5. Planta soterrani 1 i planta baixa E 1: 100
6. Planta soterrani 2 i secció E 1: 100
7. Planta soterrani 1 i planta baixa E 1: 100
C 751 / 25 :
Memòria i diversos
Plànols originals: Barcelona, Madrid, València i Sevilla
Fotografies


Edifici comercial Firestone Hispania S.A.

Pl. de la Corona d´Aragó. Tortosa. ( Baix Ebre )

1969 - 1970

Documentació:
V 77 / 107 :
1. Emplaçament E 1: 1000 i planta fonaments E 1: 100
2. Planta instal.lacions E 1: 100
3. Planta estructura coberta E 1: 100
4. Façanes i seccions E 1: 100
5. Planta E 1: 100
6. Planta fonaments i planta estructura E 1: 100
7. Planta coberta E 1: 100
C 772 / 107 :
Memòria, amidaments, pressupost i plec de condicions
Plànols estructures, diversos i fotografies


Edifici oficines magatzem S.K.F. Prat

Ctra. de Castelldefels. Barcelona Prat de Llobregat, el. ( Barcelonès Baix Llobregat )

1969 - 1971

Documentació:
V 75 / 26 :
AVANTPROJECTE
1. Emplaçament E 1: 1000
2. Planta fonaments E 1: 200
3. Planta baixa i estructura E 1: 200
4. Planta oficines i coberta E 1: 200
5. Façanes i secció E 1: 200
6. Façanes E 1: 200
PROJECTE D´EXECUCIÓ
7. Emplaçament E 1: 1000
8. Planta general E 1: 200
9. Planta general E 1: 200
10. Planta baixa d´oficines E 1: 50
11. Planta baixa d´oficines E 1:50
12. Planta baixa d´oficines. Cuina E 1: 50
13. Planta pis d´oficines E 1: 50
14. Detall porta d´entrada E 1: 50
15. Porteria E 1: 50
16. Planta coberta d´oficines E 1: 50
17. Planta coberta E 1: 50
18. Planta magatzem E 1: 50
19. Planta casa porter E 1: 50
20. Detalls façana E 1: 50
21. Façana nordest E 1: 50
22. Façana sudoest E 1: 50
23. Façana magatzem sudoest E 1: 50
24. Façana sudest E 1: 50
25. Façana nordest magatzem E 1: 50
26. Façana nordest E 1: 50
27. Detall portes. Fusteria E 1: 1
28. Secció i detalls del magatzem E 1: 50 i E 1: 10
29. Secció marquesina E 1: 20
30. Detall portes entrada E 1: 1
31. Detall finestres. Talls horitzontals E 1: 1
32. Secció vestíbul. Detall secció per pas cap al magatzem E 1: 20
33. Secció transversal de les oficines E 1: 20
34. Detall finestres. Talls verticales E 1: 1
35. Detalls oficines E 1: 1 i E 1: 5
36. Electricitat habitació dels transformadors E 1: 25
37. Punts de llum a les marquesines E 1: 1
38. Distribució làmpades planta baixa i sostre E 1: 50
39. Distribució làmpades planta pis i sostre E 1: 50
C 752-753 / 26 :
Memòria, plec de condicions i pressupost
Diversos
Plànols originals estructures. 17 plànols. Sol.licituds en fonaments magatzem; Detall pilotatgee nau; Detall pilotatge nau; Detall pilotatge nau; Cimentacions nau; Estructura metàl.lica de les oficines; Estructura metàl.lica de l´escala de les oficines; Pilars metàl.lics en la nau del magatzem; Detall estructura oficines; Estructura coberta nau; Estructura coberta nau; Estructura marquesina; Detall dipòsit fuel-oil i marquesina entrada; Detall nau; Detall en pilotatges nau
Plànols terreny. Cimentació
Fotografies projecte
Fotografies quaderns


Edifici comercial Firestone Hispania S.A.

Pg. Nacional; Av. Capità López Varela. Barcelona. ( Barcelonès )

1970

Documentació:
V 77 / 106 :
1. Emplaçament E 1: 1000. Planta fonaments E 1:50
2. Planta baixa E 1: 50
3. Planta alta E 1: 50
4. Secció E 1: 50
5. Façana N.O., E 1: 50
6. Façana S.E., E 1: 50
7. Façana N.E. i S.O., E 1: 50
8. Plantes estructura. Coberta E 1: 100
9. Cremona jàssera "B" 10. Cremona Jàssera "C" y "F"
11. Cremona jàssera "A" y "E"
C 772 / 106 :
Memòria, amidaments, pressupost i plec de condicions

Observacions:
Colaborador: Tomás Burgaleta, Ingeniero de caminos.


Reforma de la planta novena d´un edifici d´oficines

Av. Diagonal, 463 bis. Barcelona. ( Barcelonès )

1972

Documentació:
V 78 / 138 :
1. Planta E 1: 50
C 775 / 138 :
Croquis
Escala metàl.lica del garatge


Edifici d´oficines propietat de la Mútua General de Seguros

C. Entença; Av. Diagonal. Barcelona. ( Barcelonès )

1973 - 1978

Documentació:
V 77 / 75 :
ESTUDI DE COMPENSACIÓ DE VOLUMS
1. Insolació a les 9h., 12h. i 15h. Solstici d´hivern E 1: 500
2. Planta soterrani E 1: 200
3. Planta baixa E 1: 200
4. Planta tipus E 1: 200
5. Alçats. Seccions transversals E 1: 200
6. Alçats. Seccions longitudinals E 1: 200
7. Estudi de volums Projecte bàsic
8. Planta de situació E 1: 2000
9. Planta fonaments E 1: 100
10. Planta soterrani -4 i -5 E 1: 100
11. Planta soterrani -1, -2 i -3. Albellons. Garatges E 1: 100
12. Planta entrada E 1: 100
13. Planta pis 1 al 3 E 1: 100
14. Planta pis 4 al 12 E 1: 100
15. Planta soterrani -4 i -5. Estructura E 1: 100
16. Planta soterrani -1, -2 i -3. Estructura E 1: 100
17. Planta entrada. Estructura E 1: 100
18. Planta pis 1 al 12. Estructura E 1: 100
19. Secció longitudinal E 1: 100
20. Secció transversal E 1: 100
21. Façana Est, E 1: 100
22. Façana Oest, E 1: 100
23. Façana Nord i Sud. Projecte d´execució
24. Plànol de replantejament E 1: 100
25. Planta soterrani -6. Cota -24.44 E 1: 100
26. Planta soterrani -5. Cota -19.82 E 1: 100
27. Planta soterrani -4. Cota -16.62 E 1: 100
28. Planta soterrani -3. Cota -13.06 E 1: 100
29. Planta soterrani -2. Cota -9.50 E 1: 100
30. Planta soterrani -1. Cota -5.94 E 1: 100
31. Planta entrada. Cota 0.00 E 1: 100
32. Planta pis +1. Cota +2.42 E 1: 100
33. Planta pis +1. Cota +5.98 E 1: 100
34. Planta pis +2. Cota +9.54 E 1: 100
35. Planta pis +3. Cota +13.10 E 1: 100
36. Planta pis +4. Cota +16.66 E 1: 100
37. Planta pis +5. Cota +20.22 E 1: 100
38. Planta pis +6. Cota +23.78 E 1: 100
39. Planta tipus 1 a 10 E 1: 100
40. Planta pis +8. Cota +30.90 E 1: 100
41. Planta pis +9. Cota +34.46 E 1: 100
42. Planta pis +10. Cota +38.02 E 1: 100
43. Planta pis +11. Cota +41.58 E 1: 100
44. Planta pis +12. Cota +45.14 E 1: 100
45. Planta maquinària ascensor. Cota +48.70 E 1: 100
46. Planta cobertes E 1: 100
47. Secció A-A' (inferior) E 1: 100
48. Secció A-A' (superior) E 1: 100
49. Secció B-B' (inferior) E 1: 100
50. Secció C-C', D-D',E-E', E 1: 100
51. Secció F-F', E 1: 100. Façanes 1978
52. Façana principal E 1: 100
53. Façana posterior E 1: 100
54. Façana C. Déu i Mata E 1: 100
55. Façana Av. Diagonal E 1: 100. Detalls
56. Sala d´actes -5.94 E 1: 100
57. Sala d´actes -5.94 E 1: 100
58. Secció esquemàtica cabina projecció i sala d´actes a-a' E 1: 50
59. Secció sala d´actes B-B, E 1: 50
60. Secció esquemàtica cabina projecció i altell C-C', E 1: 50
61. Altell i hall, secció D-D', E 1: 50
62. Sostre sala d´actes E 1: 50
63. Sostre sala d´actes E 1: 50
64. Escala eix 10-12 (secció) E 1: 20
65. Escala eix 10-12 (secció) E 1:20
66. Escala eix 10-12 (secció) E 1: 20
67. Escala eix 10-12 (secció) E 1: 20
68. Escala eix 10-12 (secció) E 1: 20
69. Escala eix 10-12 (planta) E 1: 20
70. Escala eix 23-24 (secció) E 1: 50
71. Escala eix 23-24 (secció) E 1: 50.Escala eix 23-24 (planta) E 1: 100
72. Escala eix 23-24 (planta) E 1: 20
73. Escala eix 23-24 (planta) E 1: 20
74. Escala eix 23-24 (planta) E 1: 20
75. Escala eix 3-5 (planta) E 1: 50. Escala eix 4-5 (seccions) E 1: 20
76. Escala eix 3-5 (planta) E 1: 20
77. Escala eix 3-5 (secció) E 1: 20
78. Escala eix 3-5 (planta) E 1: 20
79. Escala eix 3-5 (secció) E 1: 20
80. Detall escala eix 3-5 E 1: 5
81. Escala eix 3-5 (planta -13.06,-16.62) E 1: 20
82. Detall escala eix 3-5 E 1: 5
83. Escala eix 3-5 (planta 2.42, 5.98, 9.54) E 1: 20
84. Mur carrer peatonal 10-1. Mur carrer Deu y Mata E 1: 50
85. Mur C. Entença 1-80. Mur C. Entença 80-23 E 1: 50
86. Mur carrer peatonal 24-10 E 1: 50
87. Pont A. Cota 5.98 (planta) E 1: 20
88. Pont B. Eixos AB (secció) E 1: 100. Pont C. Eixos AB (secció) E 1: 100
89. Pont D. (secció) E 1: 100
90. Escala emergència (secció) E 1: 20
91. Escala (planta i secció) E 1: 50
92. Escala exterior (secció) E 1: 20
93. Secció façana en planta tipus E 1: 10
94. Pluvials edifici alt E 1: 100
95. Maquinària i coberta edifici alt E 1: 100
96. Coberta edifici alt E 1: 100
97. Pluvials edifici baix E 1: 100
98. Maquinària i coberta edifici baix E 1: 100
99. Coberta edifici baix E 1: 100
100. Albellons per aigües pluvials E 1: 100
101. Caseta ascensors E 1: 50
102. Banys planta tipus E 1: 20
103. Planta +2. Cota +9.54 E 1: 100
104. Escala eix 10-12. Cota -24.44. Planta E 1: 20
105. Escala eix 10-12. Cota -19.82. Planta E 1: 20
106. Escala eix 10-12. Secció a.a' E 1: 20
107. Escala eix 10-12. Secció b.b' E 1: 20
108. Detalls forjats E 1: 10
109. Detall tancament planta baixa E 1: 10
110. Detall tancament façana longitudinal E 1: 10
111. Detall planta tancament E 1: 10
112. Detall tancament façana E 1: 10
113. Detall tancament façana E 1: 10. Plànols detall sense numerar.
114. Façana C. Entença. Edifici alt E 1: 20
115. Façana C. Entença. Edifici baix E 1: 20
116. Façana C. Déu i Mata E 1: 20
117. Façana lateral E 1: 20
118. Planta cota -24.44. E 1: 50
119. Planta -4 cota -16.62 E 1: 100
120. Planta -3 cota E 1: 50
121. Planta -2 E 1: 20
122. Planta baixa E 1: 20
123. Planta baixa E 1: 50
124. Planta cenital. Planta baixa E 1: 50
125. Planta tipus E 1: 50
126. Planta tipus (situació de torretes) E 1: 50
127. Planta 11 cota 41.58 E 1: 50
128. Planta 12 cota 45.14 E 1: 50
129. Edifici baix. Nucli E 1: 20
130. Planta pont 5.98 E 1: 50
131. Vestíbul principal (secció marquesina) E 1: 20
132. Planta marquesina E 1: 20
133. Vestíbul principal E 1: 20
134. Vestíbul planta baixa E 1: 50
135. Porta entrada principal E 1: 10
136. Planta entrada E 1: 20
137. Sala d´actes. Secció E 1: 100
138. Detall atril E 1: 5
139. Paviment accés E 1: 50
140. Bancs exteriors E 1: 50
141. Detall finestra 0.00 E 1: 5 i E 1: 20. Detall finestra -2.58 E 1: 10
142. Perspectiva exterior 1
143. Perspectiva exterior 2
144. Perspectiva exterior 3
145. Perspectiva vestíbul 1 i 2. Perspectiva sala d´actes
146. Detall façana A E 1: 10. Detall façana B E 1: 10
147. Detall façana C E 1: 10. Detall façana ceràmica E 1: 1
148. Detall façana E 1: 20. Detall façana E 1: 20
149. Detall despeçament ceràmica
150. Fragment façana
151. Fecals i pluvials sostre planta -1 E 1: 100
152. Fecals planta baixa E 1: 100
153. Fecals planta tipus E 1: 100
154. Alçat escala exterior E 1: 20
155. Secció transversal inferior E 1: 20
156. Secció E inferior E 1: 50
157. Plànol ventilació E 1: 50
158. Detall fusteria metàl.lica E 1: 10
159. Detall entrega forjat E 1: 10
160. Detall planta façana E 1: 10
161. Detall escala eix 4-5 E 1: 20
162. Sostre planta baixa edifici alt E 1: 20
163. Planta instal.lació aire E 1: 100
164. Detall estructura façana Fenzi E 1: 1
165. Laboratori -4 E 1: 20
166. Cuina 1 E 1: 20
167. Cocina 2 E 1: 20
168. Banys planta 1 a 12 E 1: 20
169. Banys -5.94 E 1: 20
170. Banys -13.06 E 1: 20
171. Banys -16.62 i -19.83 E 1: 20
172. Alçat-Secció E 1: 20
173. Edifici d´oficines. Plànol annexe al conctrate d´arrendament de la primera classe 0061890. Emplaçament E 1: 500. Prevenció i detecció d´incendis
174. Llegenda
175. Soterrani -6 cota -24.44 E 1: 100
176. Soterrani -5 cota -19.82 E 1: 100
177. Soterrani -4 cota -16.62 E 1: 100
178. Soterrani -3 cota -13.03 E 1: 100
179. Soterrani -2 cota - 9.50 E 1: 100
180. Soterrani -1 cota - 5.94 E 1: 100
181. Planta entrada E 1: 100
182. Planta +1 cota 2.42 E 1: 100
183. Planta +2 cota 5.98 E 1: 100
184. Planta tipus 3 a 10 cota 9.54 a 38.02 2.42 E 1: 100
185. Planta +12 cota 41.58 E 1: 100
186. Planta +11 cota 45.14 E 1: 100
187. Secció AA' E 1: 100
C 767 / 75 :
Memòries i pressupost
Diversos
Estudi geotècnic i estructura
Plànols actuals
Fotografies
Arrendament a Hewllet Packard
H 108E / 3 / 75 :1 Perspectiva a color. 1 Fotografia frontal exterior a color. 1 Pòster exterior a color
C 805 / 75 :
7 Fotografies de la maqueta en blanc i negre. 16 Fotografies del muntatge de l´estructura del taller en blanc i negre. 23 Fotografies de l´obra en color. 13 Fotografies interiors en color. 4 Fotografies exteriors en color

Observacions:
Colaboradores: Luis Castellon; Manuel Ceniceros


Edifici d´oficines per a la Societe General de Banque

Pl. Catalunya, 6. Barcelona. ( Barcelonès )

1974 - 1978

Documentació:
V 74 / 11 :
PROJECTE BÀSIC
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta replantejament E 1: 50
3. Planta fonaments E 1: 50
4. Planta -4 E 1: 50
5. Planta -3 E 1: 50
6. Planta -2 E 1: 50
7. Planta -1 E 1: 50
8. Planta semisoterrani E 1: 50
9. Planta entresol E 1: 50
10. Planta tipus 1 i 2 E 1: 50
11. Planta tipus 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 E 1: 50
12. Planta àtic E 1: 50
13. Planta coberta E 1: 50
14. Planta soterrani -4. Estructura
15. Planta -3. Estructura E 1: 50
16. Planta -2. Estructura E 1: 50
17. Planta -1. Estructura E 1: 50
18. Planta semisoterrani. Estructura E 1: 50
19. Planta entresol. Estructura E 1: 50
20. Planta tipus 1 i 2. Estructura E 1: 50
21. Planta tipus 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Estructura E 1: 50
22. Planta àtic. Estructura E 1: 50
23. Secció A.A, E 1: 100
24. Façana Plaça Catalunya E 1: 50
PROJECTE D´EXECUCIÓ
25. Soterrani 4 E 1: 50
26. Soterrani 3 E 1: 50
27. Soterrani 2 E 1: 50
28. Soterrani 1 E 1: 50
29. Planta semisoterrani E 1: 50
30. Planta entresol E 1: 50
31. Planta 1 E 1: 50
32. Planta 2 E 1: 50
33. Planta 3 E 1: 50
34. Planta 4 E 1: 50
35. Planta 5 a 8 E 1: 50
36. Planta 9 E 1: 50
37. Planta 10 E 1: 50
38. Planta 11 E 1: 50
39. Planta coberta E 1: 50
40. Secció AA' (inferior) E 1: 50
41. Secció BB' (inferior) E 1: 50
42. Secció AA' (superior) E 1: 50
43. Secció inferior E 1: 50
44. Secció E 1: 50
45. Escala C. Secció E 1: 20
46. Escala C. Secció E 1: 20
47. Escala C. Secció E 1: 20
48. Escala C (+5.10) E 1: 10
49. Escala C (+8.30, 11.36...) E 1: 10
50. Escala C (+30.94) E 1: 10
51. Nucli central. Comunic. verticals. Planta entresol E 1: 20
52. Nucli central. Comunic. verticals. Planta 1 E 1: 20
53. Nucli central. Comunic. verticals. Planta 2 i 3 E 1: 20
54. Nucli central. Comunic. verticals. Planta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 E 1: 20. PLÀNOLS DE DETALLS
55. Detall de façana. Secció gòndola E 1: 20
56. Secció eix C-D, E 1: 20
57. Projecte instal.lació de ròtul lluminós en les golfes E 1: 50
58. Secció escala d´emergència E 1: 20
59. Entrada E 1: 20
60. Detall façana. Secció E 1: 2
61. Detall façana. Planta E 1: 2
62. Detalls façana (dos plànols) E 1: 2
63. Accés terrassa façana Sta. Anna E 1: 10. Secció façana Sta. Anna E 1: 20
64. Façana principal E 1: 50
65. Detall façana (alçat) E 1: 20
66. Solució façana E 1: 100
67. Solució façana E 1: 100
68. Secció A'-B, E 1: 20
69. Secció A -A', E 1: 20
70. Secció B -C, E 1: 20
71. Accés terrassa façana Pl. Catalunya E 1: 10. Secció cota 34.17 E 1: 20
72. Detall secció façana E 1: 20
73. Detall fusteria E 1: 20
74. Finestres façana principal E 1: 20. Finestres façana posterior E 1: 20
75. Detall escala E 1: 5
76. Escala A. Detall E 1: 10
77. Detall modulació façana E 1: 20
78. Detall de l´escala E 1: 5
79. Banys planta semisoterrani E 1: 20
80. Banys planta E 1: 20
81. Planta 2. Planta cuina E 1: 20
82. Planta 2. Alçats cuina E 1: 20
83. Secció A.A'. Nivell freàtic E 1: 50. Instal.lacions
84. E. instal. enllumenat i emergència. P-4 E 1: 50
85. E. instal. enllumenat i emergència. P+4 E 1: 50
86. E. instal. enllumenat i emergència. P+5 E 1: 50
87. E. instal. enllumenat i emergència. P+6 E 1: 50
88. E. instal. enllumenat i emergència. P+7 E 1: 50
89. E. instal. enllumenat i emergència. P+8 E 1: 50
90. E. instal. enllumenat i emergència. P+9 E 1: 50
91. E. instal. enllumenat i emergència. P+10 E 1: 50
92. E. instal. alarma i incendis. P-4 E 1: 50
93. E. instal. alarma i incendis. P+4 E 1:50
94. E. instal. alarma i incendis. P+5 E 1: 50
95. E. instal. alarma i incendis. P+6 E 1: 50
96. E. instal. alarma i incendis. P+7 E 1: 50
97. E. instal. alarma i incendis. P+8 E 1: 50
98. E. instal. alarma i incendis. P+9 E 1: 50
99. E. instal. alarma e incendios.P+10 E 1: 50
100. E. instal. música, T.V, C.C.T.V. P+4 E 1: 50
101 E. instal. música, T.V, C.C.T.V. P+5 E 1: 50
102. E. instal. música, T.V, C.C.T.V. P+6 E 1: 50
103. E. instal. música, T.V, C.C.T.V. P+7 E 1: 50
104. E. instal. música, T.V, C.C.T.V. P+8 E 1: 50
105. E. instal. música, T.V, C.C.T.V. P+9 E 1:0
106. E. instal. música, T.V, C.C.T.V. P+10 E 1: 50. Plànols edifici existent S.G.B. 107. Façana Plaça Cataluña E 1: 50
108. Estudi comparatiu d´alçades E 1: 200
109. Secció E 1: 50
110. Planta soterrani E 1: 50
111. Planta baixa E 1: 50
112. Planta primera E 1: 50
113. Planta tercera E 1: 50
114. Planta cinquena E 1: 50
C 748 / 11 :
Memòria i pressupost
Diversos
Estudi geotècnic. Cimentació. Estructura
Fotografies
H 108E / 3 / 11 : 5 Fotografies exteriors en color


Edifici d´oficines per a la Societat Espanyola de Carburos Metálicos

Ptge. Mendez Vigo. Barcelona. ( Barcelonès )

1975

Documentació:
V 73 / 6 :
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta fonaments E 1: 100
3. Planta soterrani 4 E 1: 100
4. Planta soterrani 3 E 1: 100
5. Planta soterrani 2 E 1: 100
6. Planta soterrani 1 E 1: 100
7. Planta semisoterrani E 1: 100
8. Planta entresol E 1: 100
9. Planta 1 i 2 E 1: 100
10. Planta 3 E 1: 100
11. Planta 4, 5 i 6 E 1: 100
12. Planta 7 àtic E 1: 100
13. Planta coberta E 1: 100
14. Secció A.A, E 1: 100
15. Secció B.B, E 1: 100
16. Secció C.C, E 1: 100
17. Façana C. Consell de Cent E 1: 100
18. Façana Pl. Mendez Vigo E 1: 100
19. Façana Nordoest E 1: 100
20. Façana Sudoest E 1: 100
21. Planta soterrani 4. Instal.lacions E 1: 100
22. Planta soterrani 3. Instal.lacions E 1: 100
23. Planta soterrani 2. Instal.lacions E 1: 100
24. Planta soterrani 1. Instal.lacions E 1: 100
25. Planta semisoterrani. Instal.lacions E 1: 100
26. Planta entresol. Instal.lacions E 1: 100
27. Planta 1 i 2. Instal.lacions E 1: 100
28. Planta 3. Instal.lacions E 1: 100
29. Planta 4, 5 i 6. Instal.lacions E 1: 100
30. Planta 7 àtic. Instal.lacions E 1: 100
31. Planta soterrani 4. Estructura E 1: 100
32. Planta soterrani 3. Estructura E 1: 100
33. Planta soterrani 2. Estructura E 1: 100
34. Planta soterrani 1. Estructura E 1: 100
35. Planta semisoterrani. Estructura E 1: 100
36. Planta entresol. Estructura E 1: 100
37. Planta 1 i 2. Estructura E 1: 100
38. Planta 3. Estructura E 1: 100
39. Planta 4 i 5. Estructura E 1: 100
40. Planta 6. Estructura E 1: 100
41. Planta 7 àtic. Estructura E 1: 100
C 746 / 6 :
Memòria, amidaments i pressupost
Diversos
Croquis


Reforma de la planta de l´edifici d´oficines pel Consulat Francès

Pg. de Gràcia, 11; C. Gran Via de les Corts Catalanes. Barcelona. ( Barcelonès )

1979

Documentació:
V 78 / 143 :
1. Emplaçament, planta i secció E 1: 500 i E 1: 100
2. Planta E 1: 100
3. Detall entrada E 1: 20
C 775 / 143 :
Pressupost, diversos i croquis


Edifici d´oficines propietat de Mare Nostrum S.A.

C. Viriato; C. Numància. Barcelona. ( Barcelonès )

1979

Documentació:
V 75 / 34 :
PROJECTE BÀSIC
1. Plànol emplaçament E 1: 500
2. Planta fonaments E 1: 50
3. Planta soterrani 3. Incendis E 1: 50
4. Planta soterrani 2. Incendis E 1: 50
5. Planta soterrani 1. Incendis E 1: 50
6. Planta baixa. Incendis E 1: 50
7. Planta altell. Planta baixa. Incendis E 1: 50
8. Planta tipus 1 i 2. Incendis E 1: 50
9. Planta tipus 3 a 7. Incendis E 1: 50
10. Planta coberta, màquines ascensor i aire acondicionat E 1: 5
11. Planta coberta E 1: 50
12. Desenvolupament pati i secció longitudinal E 1: 100
13. Façanes E 1: 100
14. Planta soterrani 3. Estructura i baixants E1: 50
15. Planta soterrani 2. Estructura i baixants E 1: 50
16. Planta soterrani 1. Estructura i baixants E 1: 50
17. Planta baixa. Estructura i baixants E 1: 50
18. Planta altell. Planta baixa. Estructura i baixa E 1: 50
19. Planta tipus. Estructura i baixants E 1: 50
20. Planta soterrani 3. Electricitat i fontaneria E 1: 50
21. Planta soterrani 2. Electricitat i fontaneria E 1: 50
22. Planta soterrani 1. Electricitat i fontaneria E 1: 50
23. Planta baixa. Electricitat i fontaneria E 1: 50
24. Planta altell. Planta baixa. Electricitat i fontaneria E 1: 50
25. Planta tipus. Electricitat i fontaneria E 1: 50
26. Planta tipus. Forces i telèfon E 1: 50
27. Planta soterrani 3. Aire acondicionat E 1: 50
28. Planta soterrani 2. Aire acondicionat E 1: 50
29. Planta soterrani 1. Aire acondicionat E 1: 50
30. Planta baixa. Aire acondicionat E 1: 50
31. Planta altell. Planta baixa. Aire acondicionat E 1: 50
32. Planta tipus. Aire acondicionat E 1: 50
33. Planta tipus 3 a 7. Aire acondicionat E 1: 50
C 756 / 34 :
Memòria i pressupost
Emplaçament i diversos
Estudi geotècnic i cimentació


Edifici d´habitatges, local comercial i parquing per a la Caixa de Barcelona

Av. Meridiana, 245-247 (abans 203-205). Barcelona. ( Barcelonès )

1979 - 1983

Documentació:
V 78 / 183 :
ENDERROCAMENT DE COBERTES
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta i planta estructura E 1: 50
3. Planta coberta E 1: 50
4. Façanes i seccions E 1: 50
PROJECTE BÀSIC
5. Emplaçament E 1: 500
6. Planta soterrani. Contraincendis E 1: 50
7. Planta baixa. Contraincendis E 1: 50
8. Planta pis 1 E 1: 50
9. Planta tipus E 1: 50
10. Planta màquines ascensor. Contraincendis E 1: 50
11. Planta coberta E 1: 50
12. Planta fonaments i albellons E 1: 50
13. Façana principal E 1: 50
14. Secció i alçat posterior E 1: 50
15. Planta soterrani. Estructura E 1: 50
16. Planta baixa. Estructura E 1: 50
17. Planta pis 1. Estructura E 1: 50
18. Planta tipus. Estructura E 1: 50
19. Planta soterrani. Fontaneria i baixants E 1: 50
20. Planta baixa. Fontaneria i baixants E 1: 50
21. Planta pis 1. Fontaneria i baixants E 1: 50
22. Planta tipus. Fontaneria i baixants E 1: 50
23. Planta soterrani. Electricitat E 1: 50
24. Planta baixa. Electricitat i gas E 1:50
25. Planta pis 1. Electricitat, gas i T.V., E 1: 50
26. Planta tipus. Electricitat, gas i T.V., E 1: 50
PROJECTE D´EXECUCIÓ
27. Cimentació E 1: 50
28. Planta soterrani. Contraincendis E 1: 50
29. Planta baja. Contraincendis E 1: 50
30. Planta pis 1, E 1: 50
31. Planta tipus E 1: 50
32. Planta màquines ascensor i planta coberta E 1: 50
33. Secció i alçat posterior E 1: 50
34. Façana principal E 1: 50
35. Detalls constructius E 1: 10
36. Sostre planta soterrani. Estructura E 1: 50
37. Sostre planta soterrani. Estructura E 1: 50
38. Sostre planta soterrani. Estructura E 1: 50
39. Sostre planta baixa. Estructura E 1: 50
40. Sostre planta baixa. Estructura E 1: 50
41. Sostre planta baixa. Estructura E 1: 50
42. Sostre planta tipus. Estructura E 1: 50
43. Sostre planta tipus. Estructura E 1: 50
44. Sostre planta tipus. Estructura E 1: 50
45. Planta coberta i casetó. Estructura E 1: 50
46. Planta coberta i casetó. Estructura E 1: 50
47. Planta coberta i casetó. Estructura E1: 50
48. Quadre pilars
49. Rampa i escala E 1: 50
50. Detalls generals estructura E 1: 10
51. Quadre càlcul instal.lacions. Electricitat
52. Planta soterrani. Electricitat, telefonia, T.V., F.M., E 1: 50
53. Planta baixa. Electricitat, telefonia, T.V., F.M., E 1: 50
54. Planta pis 1. Electricitat, telefonia, T.V., F.M., E 1: 50
55. Planta tipus. Electricitat, telefonia, T.V., F.M., E 1: 50
56. Planta màquines ascensor i planta coberta. Electicitat, telefonia, T.V., F.M., E 1: 50
57. Esquema unifilar. Electricitat
58. Quadre càlcul instal.lacions. Fontaneria
59. Planta soterrani. Fontaneria i gas E 1: 50
60. Planta baixa. Fontaneria i gas E 1: 50
61. Planta pis 1. Fontaneria i gas E 1: 50
62. Planta tipus. Fontaneria i gas E 1: 50
63. Planta màquines ascensor i planta coberta. Fontaneria i gas E 1: 50
64. Esquemes fontaneria i gas
65. Norma bàsica aïllament. Condicions tèrmiques dels edificis
66. Planta tipus. Calefacció E 1: 50
67. Planta soterrani. Serralleria E 1: 50
68. Planta baixa. Serralleria E 1: 50
69. Planta pis 1. Serralleria E 1: 50
70. Planta tipus. Serralleria E 1: 50
71. Planta màquines ascensor. Serralleria E 1: 50
72. Planta soterrani. Fusteria de taller E 1: 50
73. Planta baixa. Fusteria de taller E 1: 50
74. Planta pis 1. Fusteria de taller E 1: 50
75. Planta tipus. Fusteria de taller E 1: 50
76. Planta màquines ascensor. Fusteria de taller E 1: 50
C 789 / 183 :
Memòria, amidaments, plec de condicions i pressupost
Cimentació i diversos
Enderrocament cobertes


Reforma de la planta baixa i soterrani de l´edifici d´oficines de la Caixa de Barcelona

C. Aribau, 192-198. Barcelona. ( Barcelonès )

1980

Documentació:
V 73 / 3 :
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta baixa. Alçat frontal E 1: 50
3. Secció i detalls planta baixa E 1: 10
4. Planta soterrani 2 E 1: 50
5. Secció longitudinal planta soterrani 2 E 1: 50
6. Sostre i enllumenat planta soterrani 2 E 1: 50
7. Instal.lació climàtica planta soterrani 2 E 1: 50
8. Instal.lació elèctrica. Força motriu, aigua, desguassos, detecció contraincendis. Planta soterrani 2 E 1: 50
9. Instal.lació elèctrica enllumenat soterrani 2 E 1: 50
10. Planta àtic E 1: 100
11. Planta pis 7 E 1: 100
12. Planta pis 6 E 1: 100
13. Planta pis 5 E 1: 100
14. Planta pis 4 E 1: 100
15. Planta pis 3 E 1: 100
16. Planta pis 2 E 1: 100
17. Planta pis 1 o entresol E 1: 100
18. Planta baixa E 1: 100
19. Planta soterrani 1 o semisoterrani E1: 100
20. Planta soterrani 2 E 1: 100
21. Planta soterrani 3 E 1: 100
22. Planta àtic E 1: 50
23. Planta pis 7 E 1: 50
24. Planta pis 6 E 1: 50
25. Planta pis 5 E 1: 50
26. Planta pis 4 E 1: 50
27. Planta pis 3 E 1: 50
28. Planta pis 2 E 1: 50
29. Planta pis 1 o entresol E 1: 50
30. Planta baixa E 1: 50
31. Planta soterrani 1 o semisoterrani E 1: 50
32. Planta soterrani 2 E 1: 50
33. Secció E 1: 100
34. Escales E 1: 20 i E 1: 5
35. Montadocuments E 1: 10
36. Perspectiva moble E 1: 20
37. Planta soterrani 1. Climatització E 1: 50
38. Planta baixa. Climatització E 1: 50
39. Planta primera. Climatització E 1: 50
40. Planta tipus 2 a 7. Climatització E 1: 50
41. Planta àtic E 1: 50
42. Planta coberta E 1: 50
43. Esquema climatització
C 746 / 3 :
Memòries i pressupost
Planning i diversos
Fotografies


Reforma de la planta de l´edifici d´oficines Marsh & Mc. Lennan

Av. Diagonal, 652-656. Barcelona. ( Barcelonès )

1980

Documentació:
V 78 / 137 :
1. Planta general E 1: 50
2. Planta distribució E 1: 50
3. Mobiliari E 1: 20


Edifici d´oficines per a Basf Española

C. Carabel.la la Niña; C. Numància.. Barcelona. ( Barcelonès )

1981

Documentació:
V 74 / 7 :
1. Emplaçament E 1: 200
2. Façana este E 1: 200
3. Façana oest E 1: 200
4. Façanes sud i nord E 1: 200
5. Secció longitudinal E 1: 200
6. Secció transversal E 1: 200
7. Planta soterrani 5 E 1: 200
8. Planta soterrani 1 E 1: 200
9. Planta baixa E 1: 200
10. Planta primera E 1: 200
11. Planta tipus E 1: 200
12. Planta novena E 1: 200
13. Planta desena i tècnica E 1: 200
14. Planta tècnica E 1: 200
15. Planta coberta E 1: 200
16. Detalls façana E 1: 50
17. Detalls façana E 1: 20
18. Detalls façana E 1:1
19. Estructures i torretes E 1: 200 i E 1: 5
20. Climatització E 1: 200
21. Ventilació garatges E 1: 200
22. Esquema de principi. Climatització àrea d´oficines
23. Esquema de principi. Climatització i ventilació
24. Detall fusteria E 1: 1
C 747 / 7 :
Bases del concurs d´idees
Memòria
Diversos
Fotografies


Reforma de l´edifici d´oficines propietat de B.N.P.

C. Entença, 321; Av. Diagonal. Barcelona. ( Barcelonès )

1982

Documentació:
V 73 / 4 :
AVANTPROJECTE
1. Planta -1, E 1: 50
2. Planta 0, E 1: 50
3. Planta +1, E 1: 50
PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ
4. Emplaçament E 1: 2000 i E 1: 500
5. Soterrani 1. Contraincendis E 1: 50
6. Planta baixa. Contraincendis E 1: 50
7. Planta pis 1. Contraincendis E 1: 50
8. Secció transversal E 1: 100
9. Soterrani 1. Fontaneria i desguassos E 1: 50
10. Planta baixa. Fontaneria i desguassos E 1: 50
11. Planta pis 1. Fontaneria i desguassos E 1: 50
12. Soterrani 1. Aire acondicionat E 1: 50
13. Planta baixa. Aire acondicionat E 1: 50
14. Planta pis 1. Aire acondicionat E 1: 50
15. Soterrani 1. Instal.lació elèctrica E 1: 50
16. Planta baixa. Instal.lació elèctrica E 1: 50
17. Planta pis 1. Instal.lació elèctrica E 1: 50
C 746 / 4 :
Memòria, mediciones i pressupost
Diversos
Còpies mobiliari


Reforma de l´edifici d´oficines per a la Caixa de Barcelona

C. Moià, 1. Barcelona. ( Barcelonès )

1982

Documentació:
V 73 / 2 :
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta 1 pis. Reforma E 1: 50
3. Planta 2 pis. Reforma E 1: 50
4. Planta 3 pis. Reforma E 1: 50
5. Planta 4 pis. Reforma E 1: 50
6. Planta 1 pis. Contraincendis E 1: 50
7. Planta 2 pis. Contraincendis E 1: 50
8. Planta 3 pis. Contraincendis E 1: 50
9. Planta 4 pis. Contraincendis E 1: 50
10. Seccions E 1: 100 i E 1: 20
11. Detall bany tipus E 1: 20
12. Planta 1 pis. F. sostre, il.luminació, aire acondicionat E 1: 50
13. Planta 2 pis. F. sostre, il.luminació, aire acondicionat E 1: 50
14. Planta 3 pis. F. sostre, il.luminació, aire acondicionat E 1: 50
15. Planta 4 pis. F. sostre, il.luminació, aire acondicionat E 1: 50
16. Planta 1 pis. Electricitat E 1: 50
17. Planta 2 pis. Electricitat E 1: 50
18. Planta 3 pis. Electricitat E 1: 50
19. Planta 4 pis. Electricitat E 1: 50
20. Planta 1 pis. Fontaneria E 1: 50
21. Planta 2 pis. Fontaneria E 1: 50
22. Planta 3 pis. Fontaneria E 1: 50
23. Esquemes unifilars
C 745 / 2 :
Memòria, amidaments i plec de condicions
Diversos


Agència bancària per a la Caixa de Barcelona sucursal número 450 "Velàzquez"

C. Velazquez, 63. Madrid.

1982 - 1983

Documentació:
V 78 / 238 :
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ. ARQUITECTE ANTONIO PERPIÑA SEBRIA. COL.LECCIÓ DE PLÀNOLS APARENTMENT REDUÏDA
1. Planta soterrani i pavelló C. Lagasa E 1: 50
2. Planta primera E 1: 50
3. Planta segona E 1: 50
4. Planta tercera E 1: 50
5. Planta cinquena E 1: 50
6. Planta distribució E 1: 50
7. Planta distribució. Enllumenat E 1: 50
8. Planta distribució E 1: 50
C 790 / 238 :
Còpies estat actual


Agència bancària i sala d´exposicions per a la Caixa de Barcelona sucursal número 317. Can Comas "Rondas"

Pg. de Gràcia, 2; Rda. de Sant Pere, 1. Barcelona. ( Barcelonès )

1982 - 1983 - 1988

Documentació:
V 78 / 285 :
CAN COMAS. ESTAT ACTUAL
1. Planta i secció E 1: 100
2. Plantes. Còpia E 1: 100
PROJECTE B i E. INSTAL.LACIÓ BANYS I ASCENSOR
3. Emplaçament E 1: 500
4. Planta soterrani i secció E 1: 50
5. Planta baixa E 1: 50
6. Planta soterrani. Instal.lació elèctrica E 1: 50
7. Planta baixa. Instal.lació elèctrica i fontaneria E 1: 50
SALA D´EXPOSICIONS
8. Planta soterrani. Instal.lació elèctrica E 1: 50
9. Planta soterrani. Incendis E 1: 50
10. Planta baixa i altell. Instal.lació elèctrica E 1: 50
11. Planta baixa i altell. Incendis E 1: 50
OFICINA RONDAS
12. Planta soterrani E 1: 50
13. Planta baixa i altell E 1: 50
14. Secció A.A', E 1: 50
15. Secció B.B', E 1: 50
16. Detalls escala E 1: 20 i E 1: 50
17. Càmara acorassada E 1: 20 i 1: 50
18. Instal.lació caixer K. Proposta A, E 1: 20 i 1: 50
19. Instal.lació caixer K. Proposta B, E 1: 20 i E 1: 50
20. Caixa oberta i vestuari E 1: 50
MODIFICACIÓ MOSTRADOR
21. Emplaçament E 1: 500
22. Planta baixa E 1: 50
23. Planta baixa. Reforma E 1: 50
C 790 / 285 :
Còpies emplaçament i fotografies
Memòria, amidaments, pressupost i diversos


Reforma d´un edifici d´oficines

C. Tuset, 5-11; C. Moya. Barcelona. ( Barcelonès )

1982 - 1986

Documentació:
V 78 / 182 :
1. Planta pis 2, E 1: 50
2. Planta pis 3, E 1: 50
3. Planta pis 1, E 1: 50
4. Planta pis 6, E 1: 50
5. Planta pis 7, E 1: 50
PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´OFICINES EN L´EDIFICI EXISTENT 6. Planta 3. Distribució E 1: 50
7. Planta 3. Enllumenat i detecció E 1: 50
8. Planta 3. Aire acondicionat i extracció E 1: 50
9. Planta 3. Aigua freda i calenta. Força E 1: 50
C 789 / 182 :
Diversos plànols planta 1
Diversos plànols planta 3


Agència bancària per a la Caixa de Barcelona

Barri de Gràcia. Barcelona. ( Barcelonès )

1983

Documentació:
V 78 / 226 :
ACONDICIONAMENT PER LOCAL
1. Planta distribució. Estat actual E 1: 50
2. Planta distribució. Estat definitiu E 1: 50
3. Planta instalació elèctrica i enllumenat E 1: 50
PROJECTE D´OFICINA
4. Planta baixa E 1: 50
5. Planta principal i primera E 1: 50
6. Planta primera i tercera E 1: 50
7. Planta segona E 1: 50
8. Plantes golfes i quarta E 1: 50
9. Planta golfes E 1: 50
10. Plantes primera i tercera E 1: 50
11. Planta tercera. Estat definitiu E 1: 50
C 790 / 226 :
Neteja i restauració de la façana
Sala polivalent


Reforma de l´edifici d´oficines pel Banc Guipuzcoano

C. Marqués de Salvatierra; C. Via Augusta. Barcelona. ( Barcelonès )

1983

Documentació:
V 78 / 184 :
1. Planta 5. General edifici E 1: 100
2. Planta 3. Banc Guipuzcoano E 1: 50
3. Planta àtic. Estat actual E 1: 50
4. Planta àtic. Proposta E 1: 50
5. Planta instal.lació elèctrica i enllumenat E 1: 50
6. Quadre d´acabats
C 789 / 184 :
amidaments


Edifici d´oficines Heron II

Av. Diagonal; C. Gandesa. Barcelona. ( Barcelonès )

1984

Documentació:
V 76 / 37 :
AVANTPROJECTE
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta soterrani 1 E 1: 100
3. Planta baixa E 1: 100
4. Planta tipus de 1 a 8 E 1: 100
5. Planta tipus 9 i 10 E 1: 100
6. Secció E 1: 100
7. Façana E 1: 100
C 757 / 37 :
Diversos


Agència bancària central de la Caixa de Barcelona

Av. Diagonal, 530. Barcelona. ( Barcelonès )

1988.

Documentació:
V 78 / 300 :
PROJECTE B i E DE REFORMA
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta. Estat actual i reforma E 1: 100
3. Seccions E 1: 100
4. Planta baixa distribució E 1: 50
5. Planta baixa. Instal.lació elèctrica E 1: 50
6. Alçat entrada principal. Modificació E 1: 20
7. Detall fusteria E 1: 2 i E 1: 20
8. Portes. Alçat, secció i detall E 1: 2 i E 1: 20
9. Seccions mostrador. Ergon E 1: 10
10. Detall mampares E 1: 10
11. Instal.lació valles provisionals E 1: 100
12. Taula comercial especial E 1: 10
C 790 / 300 :
Memòria, amidaments i diversos plànols
Fotografies