Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I SINDREU, Xavier 1917-15/8/1990 Títol d'arquitecte: 1947
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Documentació administrativa Edificis comercials Edificis industrials
Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis per al transport
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
 

Monument a la "gesta de Oviedo"

Oviedo.

1956

Documentació:
V 77 / 88:
1. Emplaçament i secció transversal E 1: 250 i E 1: 100
C 768 / 88:
Diversos


Concurs i obra per l´edifici d'oficines pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears, COACB

Pl. Nova, 5. Barcelona. ( Barcelonès )

1956 - 1962

Documentació:
V 76 / 71:
1a. Emplaçament E 1:200
2a. Plantes E 1:100
3a. Plantes E 1:100
4a. Façanes i seccions E 1:100
5a. Planta fonaments i soterrani E 1:100
6a. Planta semisoterrani, baixa i altell E 1:100
7a. Planta sala d´actes i biblioteca E 1:100
8a. Planta golfes i planta aire acondicionat E 1:100
9a. Planta coberta E 1:100
10a. Secció E 1:100
11a. Secció R.R, E 1:100
12a. Façana C. Capellans E 1:100
13a. Façana C. Arcs E 1:100
14a. Façana Plaça Nova E 1:100
1. Cimentacions E 1:50
2. Soterranis E 1:50
3. Semisoterranis E 1:50
4. Planta baixa i altell E 1:50
5. Sala-Foyer E 1:50
6. Planta tipus E 1:50
7. Secció P-P, E 1:50
8. Secció Q-Q, E 1:50
9. Perspectiva
10. Planta eixos pilars i escala E 1:50
11. Planta cimentacions E 1:50
12. Planta soterrani E 1:50
13. Planta altell en soterrani E 1:50
14. Planta semisoterrani E 1:50
15. Planta baixa i altell E 1:50
16. Sala d´actes i Foyer E 1:50
17. Planta tipus E 1:50
18. Planta semisoterrani (-3.06 i -1.53). Estructura E 1:50
19. Planta semisoterrani (-1.53). Estructura E 1:50
20. Planta baixa i altell. Estructura E 1:50
21. Planta sala d´actes y Foyer. Estructura E 1: 50
22. Planta sala d´actes i Foyer. Estructura E 1: 50
23. Planta tipus (9.18). Estructura E 1: 50
24. Planta tipus (12.27). Estructura E 1: 50
25. Secció P.P, E 1: 50
26. Secció Q.Q, E 1: 50
27. Secció R.R, E 1: 50
28. Secció convencional. Sala d´Exposició E 1: 50
29. Estructura metàl.lica E 1: 5 i 1: 20
30. Bany planta tipus E 1: 20
31. Escala d´accés del vestíbul de sales d´exposició i Foyer E 1: 20
32. Detalls barana escala E 1: 1i 1: 20
33. Escala accés torre. Detalls E 1: 20
34. Bany planta sala d´actes E 1: 20
35. Tabics E 1: 2
36. Mur de contenció. Variant E 1: 20
37. Finestra E 1: 1 i 1: 10
38. Planta altell E 1: 50
39. Planta tipus E 1: 50
40. Planta coberta E 1: 50
41. Secció R.R, E 1: 50
42. Façana C. Capellans E 1: 50
43. Façana C. Arcs E 1: 50
44. Façana Pl. Nova E 1: 50
45. Estructura altell E 1: 50
46. Seccions planta tipus E 1: 50
47. Planta forjat sostre vestíbul Sala d´actes E 1: 50
48. Escala altell. Planta soterrani E 1: 5 i 1: 20
49. Portes en vestíbul. Plantes torre E 1: 1 i E 1: 10
50. Alçat, planta i secció. Finestres E 1: 50
51. Cuina Planta (27.72) E 1: 20
52. Cuina última planta E 1: 20
53. Distribució butaques sala actes E 1: 5
54. Planta altell i planta baixa. Distribució mampares E 1: 50
55. Planta semisoterrani. Distribució mampares E 1: 50
56. Planta altell soterrani. Distribució mampares E 1: 50
57. Planta soterrani. Distribució mampares E 1: 50
58. Detalls finestres E 1: 1 i E 1: 10
59. Detalls finestres 1-4 E 1: 1
60. Detalls finestres 5-10 E 1: 1
61. Escala altell. Planta soterrani E 1: 10 i E 1: 20
62. Desballestament E 1: 100
63. Estació transformadora E 1: 50
64. Bany per l´obra E 1: 50
C 763 / 71:
Bases i procés del concurs
Felicitacions concurs i obra
Memòries, amidaments, plec de condicions i pressupost
Estudis i pressuposts cimentació
Còpies plànols cimentació
C 764 / 71 :
Croquis i dibuixos
Vegetals primeres plantes i còpies
Diversos
C 765 / 71 :
Articles del diari del COAC
Fotografies maqueta
Articles sobre Picasso
Accés a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. (Gudiol. Esgrafiats Picasso)
Temes relacionats amb la Reial Acadèmia de Sant Jordi
Còpies planta deganat. Fargas i Tous. Planta secretariat. Moragas
H 108E / 1 / 71:
Fotografies aèries: Avantprojecte. Blanc i negre
Fotografies durant l´obra. Blanc i negre
Fotografies obra finalitzada. Blanc i negre
Concurs. Plànols del projecte. Lema: FORMA
10 Fotografies esgrafiats de Picasso
Àlbum de fotografies Esgrafiats Picasso
Àlbum de fotografies Edifici C.O.A.C. (C.A.M.P.B.-S.G.B.-Mutua General de Seguros)
C 803 / 71 i C 804 / 71 :
CATALÀ ROCA
30 Fotografies exteriors. Blanc i negre
70 Fotografies interiors. Blanc i negre
5 Fotografies Sala conferències: Blanc i negre
25 Diapositives de vidre 6x6cm. Esgrafiats de Picasso
C 804 / 71 :
ROVIRA
52 Fotografies durant l´obra. Blanc i negre
CARL NESJAR (Noruega)
30 fotografies esgrafiats. Blanc i negre
32 fotografies temes diversos. Blanc i negre
PUIG FARRAN
6 fotografies estructura i exterior. Blanc i negre
JORGE SOTERAS
1 fotografia exposició. Blanc i negre
BRANGULI
1 fotografia exterior. Blanc i negre
AUTOR ANÒNIM
Durant l´obra: 17 fotografies interiors. Blanc i negre
10 fotografies exteriors. Blanc i negre
Obra acabada: 39 Fotografies exteriors. Blanc i negre
6 fotografies personatges relacionats amb l´obra

Observacions:
Concurs: 1956-1957
Obra: 1958-1962


Concurs d'un edifici d'oficines per l'Ajuntament de Barcelona

Pl. de Sant Miquel. Barcelona. ( Barcelonès )

1957 - 1958

Documentació:
V 78 / 133 :
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta accés E 1: 100
3. Planta E 1: 100
4. Plantes E 1: 100
5. Planta E 1: 100
6. Secció E 1: 100
7. Façana E 1: 100
8. Façana E 1: 100
9. Façana E 1: 100
10. Perspectiva
C 775 / 133 :
Plànols estat actual
Croquis


Concurs d´un edifici d´oficines per l´empresa ENHER

Barcelona. ( Barcelonès )

1962

Documentació:
V 76 / 67 :
PROPOSTA A
1. Emplaçament i plantes E 1: 500 i E 1: 200
2. Seccions i alçats E 1: 200
PROPOSTA B
3. Emplaçament i plantes E 1: 500 i E 1: 200
4. Alçats E 1: 200
5. Seccions E 1: 200
PROPOSTA C
6. Emplaçament i plantes E 1: 500 i E 1: 200
7. Plantes E 1: 200
8. Alçats E 1: 200
9. Seccions E 1: 200
10. Perspectiva axonomètrica
11. Esquema aire acondicionat
C 762 / 67:
Bases concurs
Memòria i fotografies
H 108E / 3 / 67 : 2 perspectives a llapis


Concurs d´un edifici d´oficines per Central Banco Vizcaya

Pl. Espanya. Bilbao. Biscaia.

1963

Documentació:
V 77 / 115 :
LEMA: HARO A
1. Esquema plantes E 1: 500
2. Plantes E 1: 200
3. Plantes E 1: 200
4. Plantes E 1: 200
5. Plantes i seccions E 1: 200
6. Perspectives
LEMA: HARO B
7. Esquema plantes E 1: 500
8. Plantes E 1: 200
9. Plantes E 1: 200
10. Plantes E 1: 200
11. Plantes. Seccions E 1: 200
12. Façanes E 1: 200
13. Perspectives
14. Estudi il.luminació E 1: 500
C 772 / 115 :
Bases concurs, memòria, resultats i diversos
Plànols complementaris
Fotografies solar i plànols concurs


Concurs del Palau de Congressos i exposicions, lema 37913

Madrid.

1964

Documentació:
V 76 / 51 :
1. Plànol situació E 1: 500
2. Planta baixa E 1: 200
3. Planta primera E 1: 200
4. Planta segona E 1: 200
5. Planta tercera E 1: 200
6. Planta soterrani E 1: 200
7. Planta soterrani E 1: 200
8. Esquema circulació E 1: 500
9. Seccions E 1: 200
10. Seccions E 1: 200
11. Seccions E 1: 200
12. Façanes E 1: 200
13. Façanes E 1: 200
C 760 / 51 :
Bases del concurs
H 108E / 3 / 51 :
Perspectiva del conjunt a llapis
2 fotografies maqueta. Blanc i negre