Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I SINDREU, Xavier 1917-15/8/1990 Títol d'arquitecte: 1947
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Documentació administrativa Edificis comercials Edificis industrials
Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis per al transport
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
  Planta baixa de La casa de "Les Punxes": hemeroteca, local i sala de conferències propietat de la Caixa de Barcelona

Av. Diagonal, 418. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 78 / 277 :
HEMEROTECA. Av. Diagonal, 418. Barcelona 1988
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta i façana. Estat actual E 1: 50
3. Plantas i seccions E 1: 50
4. Hemeroteca. Proposta armaris E 1: 50
5. Hemeroteca. Distribució lluminària E 1: 50
LOCAL. C. Rosselló, 260. Barcelona 1988
6. Soterrani, planta baixa, altell i façana E 1: 50
7. Planta distribució E 1: 50
8. Emplaçament E 1: 500
9. Plantes distribució E 1: 50
10. Planta instal.lació elèctrica llum i força E 1: 50
11. Planta aire acondicionat E 1: 50
12. Barana escala E 1: 10
SALA DE CONFERÈNCIES. Av. Diagonal, 420. Barcelona 1985
13. Planta estat actual. Sol.lució 1 i Sol.lució 2, E 1: 50
14. Planta E 1: 50
15. Planta E 1: 50
16. Fals sostre i lluminària E 1: 50
17. Planta aire acondicionat E 1: 50
18. Planta electricitat i contraincendis E 1: 50
19. Detall tancament planta baixa E 1: 1 i E 1: 50
C 790 / 277 :
Diversos plànols
Diversos plànols del local del C. Rosselló


Escoles Pies del Pensionat Alta Muntanya

C. Escoles Pies. Puigcerdà. ( Cerdanya )

1958 - 1959

Documentació:
V 76 / 44 :
1. Planta cimentació E 1: 100
2. Planta accés E 1: 100
3. Planta pis 1 E 1: 100
4. Planta pis 2 E 1: 100
5. Planta pis 3 E 1: 100
6. Planta pis 4 E 1: 100
7. Seccions E 1: 100
8. Alçats E 1: 100
9. Alçats E 1: 100
10. Alçats E 1: 100
11. Distribució esportiva i emplaçament E 1: 200
12. Terreny cedit E 1: 200
13. Nivells
14. Instal.lacions recreatives E 1: 100
15. Detalls banys pares E 1: 20
16. Detalls banys nens E 1: 20
17. Detall cuina E 1: 20
C 759 / 44 :
Memòria, amidaments i pressupost
Topogràfic i perfils terreny
Dibuixos, croquis i fotografies
Plànols instal.lacions i estructures
H 108E / 2 / 44 : 3 Fotografies estructura coberta


Reforma de la planta de l´Institut Britànic

C. Amigó, 83. Barcelona. ( Barcelonès )

1967 - 1968

Documentació:
V 77 / 76 :
1. Planta baixa E 1: 50
2. Planta primera E 1: 50
3. Detall façana E 1: 50
C 768 / 76 :
Diversos
Còpies en anglès sobre l´estructura i l´emplaçament
Croquis


Col.legi Alemany

Av. Jacint Esteva. Ciutat Diagonal. Barcelona. ( Barcelonès )

1972 - 1975

Documentació:
V 78 / 145 :
1. Plànol situació general de desguàs E 1: 5000 i E 1: 1000
2. Enllaç del desguàs a colector E 1: 500
3. Perfil longitudinal C. Rafael Amat E 1: 200 i E 1: 100
4. Superfície planta soterrani E 1: 500
5. Superfície planta semisoterrani E 1: 500
6. Superfície plantes entresol i primera E 1: 500
7. Secció 1-1', E 1: 200. Secció 2-2', E 1: 200
8. Secció 3-3', E 1: 200. Secció 4-4', E 1: 200
9. Secció 5-5', E 1: 200. Secció 6-6', E 1: 200
10. Plànol situació E 1: 500, emplaçament E 1: 5000
11. Façana nord E 1: 50
12. Façana sud E 1: 100
13. Façana est i oest E 1: 100
14. Secció 2-2', E 1: 50
15. Secció 3-3', E 1: 50
16. Secció façana E 1: 20. Estructura
17. Planta soterrani zona 1B, E 1: 100
18. Planta soterrani zona 1B, E 1: 100
19. Planta soterrani zona 1A, E 1: 100
20. Planta entresol zona 1B, E 1: 100
21. Planta entresol zona 1A, E 1: 100
22. Planta tipus 1 i 1 zona 1B, E 1: 100
23. Planta tipus 1 i 2 zona 1A, E 1: 100
24. Planta 3 zona 1B, E 1: 100
25. Planta 3 zona 1A, E 1: 100
26. Planta coberta zona 1A 1B, E 1: 100
27. Planta soterrani zona 1B, E 1: 100
28. Alçat E 1: 100
29. Sostre zona entrada E 1: 100
30. Planta fonaments. Jardí d´infància i consergeria. Desguassos E 1: 100
31. Planta entrada jardí d´infància i consergeria. Desguassos E 1: 100
32. Planta pis jardí d´infància. Desguassos E 1: 100
33. Planta coberta jardí infància. Desguassos E 1: 100
34. Planta entrada original E 1: 100
35. Planta pis original E 1: 100
36. Façana est i oest jardí infància E 1: 100
37. Façana nord i sud jardí infància E 1: 100
38. Detall paviment E 1: 50
C 776 / 145 :
Memòria, pressupost i memòria de càlcul
Diversos
Estudis geotècnics
Vegetals projecte E 1: 100: fonaments, capçals; fonaments, desguassos; Semisoterrani fonaments; Semisoterrani desguassos; Planta entrada desguassos
Planta pis 1 i desguassos
Planta pis 2 i desguassos
Planta pis 3 i desguassos
Planta coberta i desguassos
C 777 / 145 :
Vegetales estructura E 1: 50: Armadura de cimentació; Armadura soleres i sostres. Galeries; Armat murs primera alçada; Armat murs segona alçada; Coberta metàl.lica
Plànols que no existeixen en vegetal
Fotografies maqueta


Edifici E.S.A.D.E.

C. Marqués de Mulhacén, 40-42. Barcelona. ( Barcelonès )

1981

Documentació:
V 75 / 31 :
PROJECTE BÀSIC
1. Plànol emplaçament E 1: 500
2. Planta cimentació E 1: 100
3. Planta soterrani 2 i xarxa contraincendis E 1: 100
4. Planta soterrani 1 i xarxa contraincendis E 1: 100
5. Modificacions planta soterrani E 1: 100
6. Modificacions planta soterrani E 1: 100
7. Modificacions planta soterrani E 1: 100
8. Planta baixa i xarxa contraincendis E 1: 100
9. Planta pis 1 i xarxa contraincendis E 1: 100
10. Planta pis 2 i xarxa contraincendis E 1: 100
11. Planta pis 3 i xarxa contraincendis E 1: 100
12. Planta pis 4 i xarxa contraincendis E 1: 100
13. Planta sala de màquines i xarxa contraincendis E 1: 100
14. Planta coberta E 1: 100
15. Façana sudest E 1: 100
16. Façana sudoest E 1: 100
17. Secció i façana nordoest E 1: 100
18. Secció i façana nordest E 1: 100
19. Secció E 1: 100
20. Desenvolupament de la façana interior E 1: 100
21. Planta soterrani 2. Instal.lació elèctrica E 1: 100
22. Planta soterrani 1. Instal.lació elèctrica E 1: 100
23. Planta baixa. Instal.lació elèctrica E 1: 100
24. Planta pis 1. Instal.lació elèctrica E 1: 100
25. Planta pis 2. Instal.lació elèctrica E 1: 100
26. Planta pis 3. Instal.lació elèctrica E 1: 100
27. Planta pis 4. Instal.lació elèctrica E 1: 100
28. Planta soterrani 2. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
29. Planta soterrani 1. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
30. Planta baixa. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
31. Planta pis 1. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
32. Planta pis 2. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
33. Planta pis 3. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
34. Planta pis 4. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
35. Estructura planta sostre soterrani 2 E 1: 100
36. Estructura planta sostre soterrani 1 E 1: 100
37. Estructura planta sostre tipus E1: 100
38. Planta soterrani 2. Climatització E 1: 100
39. Planta soterrani 1. Climatització E 1: 100
PROJECTE D´EXECUCIÓ
40. Emplaçament E 1: 500
41. Planta cimentació (substituït nº83) E 1: 100
42. No existeix
43. Planta soterrani 2. Zona esportiva E 1: 100
44. Planta soterrani 2. Aparcament E 1: 100
45. Planta baixa. Contraincendis E 1: 100
46. Planta pis 1. Contraincendis E 1: 100
47. Planta pis 2. Contraincendis E 1: 100
48. Planta pis 3. Contraincendis E 1: 100
49. Planta pis 4. Contraincendis E 1: 100
50. Planta sala de màquines. Contraincendis E 1: 100
51. Planta coberta E 1: 100
52. Façana sudest E 1: 100
53. Façana sudoest E 1: 100
54. Façana nordoest E 1: 100
55. Secció i façana nordest E 1: 200
56. Secció E 1: 100
57. Desenvolupament i façana interior E 1: 100
58. Planta soterrani 2. Instal.lació elèctrica E 1: 100
59. Planta soterrani 1. Instal.lació elèctrica E 1: 100
60. Planta baixa. Instal.lació elèctrica E 1: 100
61. Planta pis 1. Instal.lació elèctrica E 1: 100
62. Planta pis 2. Instal.lació elèctrica E 1: 100
63. Planta pis 3. Instal.lació elèctrica E 1: 100
64. Planta pis 4. Instal.lació elèctrica E 1: 100
65. Planta soterrani 2. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
66. Planta soterrani 1. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
67. Planta baixa. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
68. Planta pis 1. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
69. Planta pis 2. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
70. Planta pis 3. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
71. Planta pis 4. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
72. Esquema contraincendis
73. Esquema fontaneria
74. Esquema general elèctric
75. Planta soterrani 2. Aire acondicionat E 1: 100
76. Planta soterrani 1. Aire acondicionat E 1: 100
77. Planta baixa. Aire acondicionat E 1: 100
78. Planta pis 1. Aire acondicionat E 1: 100
79. Planta pis 2. Aire acondicionat E 1: 100
80. Planta pis 3. Aire acondicionat E 1: 100
81. Planta pis 4. Aire acondicionat E 1: 100
82. Planta coberta. Aire acondicionat E 1: 100
83. Esquema principi aire acondicionat
84. Plànol cimentació i replanteig E 1: 50
85. Sostre annexe planta soterrani 1, E 1: 50
86. Annexe sostre planta soterrani 2, E 1: 50
87. Annexe sostre planta soterrani 2, E 1: 50
88. Annexe sostre planta soterrani 1, E 1: 50
89. Annexe sostre planta soterrani 1, E 1: 50
90. Vigues sostre planta tipus E 1: 50
91. Vigues sostre planta soterrani 1, E 1: 50
92. Vigues sostre planta soterrani 2, E 1: 50
93. Sostre planta soterrani 2, E 1: 50
94. Sostre planta soterrani 2, E 1: 50
95. Sostre planta soterrani 2, E 1: 50
96. Sostre planta soterrani 1, E 1: 50
97. Sostre planta soterrani 1, E 1: 50
98. Sostre planta soterrani 1, E 1: 50
99. Sostre planta 4, E 1: 50
100. Sostre planta 4, E 1: 50
101. Sostre planta 4, E 1: 50
102. Quadre pilars
103. Detall pantalla E 1: 20
104. Escales soterranis E 1: 50
105. Estructura escala E 1: 50
106. Vigues sostre planta 4, E 1: 50
107. Detalls estructura E 1: 10 i E 1: 50
108. Detalls estructura E 1: 10 i E 1:50
PLÀNOLS D´OBRA I DETALL
109. Planta coberta E 1: 100
110. Planta soterrani 2. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
111. Planta soterrani 1. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
112. Planta pis 1. Fontaneria i evacuació d´aigües E 1: 100
113. Planta soterrani 2, E 1: 100
114. Planta soterrani 1, E 1: 100
115. Planta pis 4, E 1: 100
116. Secció C-D, E 1: 100
117. Escala soterrani (-11.035) E 1: 20
118. Escala soterrani ( -9.675) E 1: 20
119. Escala principal E 1: 50
120. Llista fusteria
121. Llista fusteria
122. Fusteria model VI, E 1: 2
123. Planta soterrani 2. Fusteria del taller i ferrateria E 1: 100
124. Planta soterrani 1. Fusteria del taller i ferrateria E 1: 100
125. Planta baixa. Fusteria del taller i ferrateria E 1: 100
126. Planta pis 1. Fusteria del taller i ferrateria E 1: 100
127. Planta pis 2. Fusteria del taller i ferrateria E 1: 100
128. Planta pis 3. Fusteria del taller i ferrateria E 1: 100
129. Planta pis 4. Fusteria del taller i ferrateria E 1: 100
130. Planta sala màquines. Ferrateria E 1: 100
131. Planta pis 1. Contraincendis E 1: 100
132. Planta pis 2. Contraincendis E 1: 100
133. Planta pis 3. Contraincendis E 1: 100
134. Planta pis 4. Contraincendis E 1: 100
135. Emplaçament E 1: 1000
136. Alçat i detalls façana exterior E 1: 20
137. Alçat i detalls façana interior E 1: 20
138. Alçat i voladissos i finestres hemicicles E 1: 20
139. Secció transversal E 1: 20
140. Paviment exterior. Planta E 1: 100
141. Paviment exterior. Secció E 1: 20
142. Escala emergència E 1: 20
143. Escala E 1: 20
144. Vestíbul planta 0, E 1: 50
145. Cafeteria planta 0, E 1: 50
146. Cafeteria planta 4, E 1: 50
147. Barra bar planta 4, E 1: 10
148. Façana cafeteria E 1: 10
149. Mampares golfes E 1: 5
150. Barana garatge i detalls E 1: 20 i E 1: 10
151. Fusteria E 1: 2
152. Laboratori de dinàmica de grups.p-4, E 1: 50
153. Taula seminaris E 1: 20
154. Banys soterrani 1, E 1: 50
155. Banys senyores 1: 20
156. Banys senyors E 1: 20
157. Secció hemicicle E 1: 20
158. Planta classes E 1: 20
159. Planta hemicicles E 1: 20
160 a 171. Biblioteca. Detalls diversos
172. Perspectiva projecte de jardí edifici E.S.A.D.E
173. Planta E 1: 100
174. Perspectiva
175. Perspectiva
176. Escala emergència. Perspectiva
177. Descripció arbres
178. Rec aspersió
179. Dibuix
180. Projecte gual. Plànol emplaçament
C 755 / 31 :
Memòria, amidaments, plec de condicions i pressupost
Diversos
Estudis geotècnics. Sondejos
Avantprojectes. Còpies. Croquis. Negatius fotografies maqueta
Articles de diari
H 108E / 2 / 31 : 3 Fotografies en color. 2 Pòsters exteriores en color. 5 Panells DIN-A-2 jardineria, còpies pintades