Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I SINDREU, Xavier 1917-15/8/1990 Títol d'arquitecte: 1947
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Documentació administrativa Edificis comercials Edificis industrials
Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis per al transport
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
  Estudi de cases en torre

Documentació:
V 78 / 146 :
1. Planta tipus A 1, E 1: 100. Planta tipus A 2, E 1: 100
2. Planta tipus A 3, E 1: 100. Planta tipus A 3', E 1: 100
3. Planta tipus A 4, E 1: 100
4. Planta tipus A 5, E 1: 100. Planta tipus A 6, E 1: 100
5. Perspectiva A 1 i perspectiva A 6
6. Planta baixa B 1, E 1: 100. Planta tipus B 1, E 1: 100
7. Planta tipus B 2, E 1: 100. Planta tipus B 3, E 1: 100
8. Planta tipus B 5, E 1: 100. Planta tipus B 6, E 1: 100
9. Perspectiva B 2 i perspectiva B 6


Casa propietat del Sr. Cabezas

C. Mañe i Flaquer, 3; Pl. Sant Vicenç de Sarrià. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 78 / 180 :
1. Planta baixa E 1: 50
2. Planta pis E 1: 50
3. Planta soterrani E 1: 50
4. Secció E 1: 50
C 789 / 180 :
Emplaçament, diversos plànols i fotografies


Piscina i coberts per a la casa propietat del Sr. Miguel Teya

Pg. Terramar. Sitges. ( Garraf )

Documentació:
V 77 / 120 :
1. Planta conjunt, planta, seccions i detalls E 1: 100, E 1: 10 i E 1: 50


Casa

Documentació:
V 78 / 130 :
1. Planta baixa E 1: 100
2. Planta pis E 1: 100
3. Alçat i secció E 1: 100
4. Garatge E 1: 100


Casa propietat d´Oswaldo Guayasamin

Quito (Ecuador).

Documentació:
V 78 / 136 :
AVANTPROJECTE
1. Secció E 1: 100
2. Planta baixa E 1: 100


Reforma de la casa propietat de la Sra. Cecília Riu Sole

C. San Bartolome, 7. Sitges. ( Garraf )

1957

Documentació:
C 778 / 150 :
Memòria, amidaments, plànols diversos o plànol del projecte: planta i secció


Casa propietat del Sr. Pou de Aviles

Cabrera de Mar. ( Maresme )

1958

Documentació:
V 76 / 59 :
1. Plantes, façanes, seccions i emplaçament E 1: 2000 i E 1: 100
C 761 / 59 :
Memòria i diversos plànols


Casa propietat del Sr. Pou de Aviles

C. del Carme, 15bis. Vilassar de Mar. ( Maresme )

1958

Documentació:
V 76 / 60 :
1. Plantes, secció, façanes i emplaçament E 1: 500 i E 1: 50
C 761 / 60 :
Emplaçament


Casa propietat del Sr. Narcís Oller Nadal

Pl. de Pi; Playa de la Fosca. Palamós. ( Baix Empordà )

1959

Documentació:
V 77 / 123 :
1. Emplaçament, plantes, seccions i alçats E 1: 500 i E 1: 50
C 772 / 123 :
Croquis, esbossos i diversos plànols


Casa propietat del Sr. Alonso

C. Arc Iris, 66. Barcelona. ( Barcelonès )

1959

Documentació:
V 76 / 62 :
1. Planta, façanes, secció i emplaçament E 1: 500 i E 1: 100
C 761 / 62 :
Memòria i plec de condicions
Croquis


Diversos xalets

Barcelona Arenys de Mar. ( Barcelonès Maresme )

1961

Documentació:
V 77 / 117 :
AVANTPROJECTE
1. Plantes, secció i façana E 1: 100 i E 1: 50
C 772 / 117 :
Dibuix


Casa

Eivissa.

1961

Documentació:
V 78 / 129 :
AVANTPROJECTE
1. Plantes, façanes i seccions E 1: 50
PROJECTE
2. Plantes, secció E 1: 20
3. Façanes E 1: 20


Casa propietat del Sr. Joaquim Martí Abizanda

Ctra. de Corbera a Gelida per L'Amunt. Corbera de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1961

Documentació:
V 77 / 122 :
1. Emplaçament, planta, façanes i seccions E 1: 100 i E 1: 50
C 772 / 122 :
Memòria


Quatre xalets

Cannes (França).

1962 - 1963

Documentació:
V 76 / 56 :
AVANTPROJECTE 1
1. Plantes, seccions, alçats i emplaçament E 1: 1000 i E 1: 100
AVANTPROJECTE 2
2. Seccions i alçats E 1: 100
3. Plantes E 1: 100
AVANTPROJECTE 3
4. Planta i secció E 1: 100
5. Alçats E 1: 100
AVANTPROJECTE 4
6. Plantes E 1: 100
7. Seccions E 1: 100
8. Alçats E 1: 100
C 761 / 56 :
Diversos plànols i fotografies


Casa propietat del Sr. Angelo Vernetti

urbanització "Las Marinas". C. 5 i 6. Solars, 254-257. Castelldefels. ( Baix Llobregat )

1963

Documentació:
AVANTPROJECTE
V 76 / 69 :
1. Planta i emplaçament E 1: 100
PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ
V 76 / 69 :
2. Emplaçament E 1: 500
3. Plantes E 1: 50
4. Façanes i seccions E 1: 50
5. Esquema estructura metàl.lica E 1: 100
6. Seccions E 1: 20
C 762 / 69 :
Pressupost i estructura
Croquis i plànols diversos


Reforma de la casa propietat del Sr. Sole Marti

C. Valladolid, 25. Barcelona. ( Barcelonès )

1963

Documentació:
V 76 / 61 :
1. Planta baixa, planta pis, façana, secció i emplaçament E 1: 500 i E 1: 50
2. Planta soterrani, secció i façana E 1: 50
C 761 / 61 :
Memòria, amidaments, pressupost i plànols diversos


Casa propietat de J.W.E. Van Panhuys (Holanda-Premià)

Barri del Castell. Premià de Dalt. ( Maresme )

1963 - 1964

Documentació:
V 76 / 42 :
AVANTPROJECTE
1. Emplaçament i plantes E 1: 100
2. Façanes i seccions E 1: 100
PROJECTE
3. Emplaçament E 1: 500
4. Plantes soterrani, baixa i pis E 1: 50
5. Plantes fonaments, estructura i coberta E 1: 100
6. Façanes i seccions E 1: 100
C 759 / 42 :
Memòria, amidaments i pressupost
Diversos plànols
Croquis


Casa propietat del Sr. Fernández

C. Mestre Dalmau, 30; C. Feliu i Codina. Barcelona. ( Barcelonès )

1964

Documentació:
V 77 / 97 :
1. Emplaçament i plànol del jardí E 1: 500
2. Planta soterrani, planta baixa, planta pis 1 i 2 i planta coberta E 1: 50 i E 1: 100
3. Planta estructura, secció i façanes E 1: 100
C 770 / 97 :
Memòria, pressupost i diversos plànols
Plantes estructura
Croquis i emplaçament


Casa propietat de la Sra. Maria E. Visa

Llívia. ( Cerdanya )

1964

Documentació:
V 77 / 118 :
1. Emplaçament E 1: 500, plantes, secció i façana E 1: 50 i E 1: 100


Casa propietat del Sr. Claudi Güell

C. Lluçanes, 20-22. Barcelona. ( Barcelonès )

1964

Documentació:
V 76 / 66 :
1. Emplaçament E 1: 500. Projecte de construcció del garatge
2. Planta baixa. Planta coberta E 1: 50
3. Planta fonaments. Planta estructura E 1: 50
4. Façanes i seccions E 1: 50. Projecte de garatge
5. Planta, secció i façanes E 1: 50
C 762 / 66 :
Diversos plànols
Croquis


Casa propietat del Sr. Carles Güell

C. Lluçanes s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1965

Documentació:
V 34 / 65 :
AVANTPROJECTE
1. Planta, seccions i façanes E 1: 100
PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ
2. Emplaçament i façanes E 1: 500 i E 1: 100
3. Plantes E 1: 50
4. Seccions transversals, plantes estructura i fossa sèptica E 1: 50
PROJECTE DE GARATGE
5. Plantes, secció i façanes E 1: 50
C 762 / 65 :
Memòria i diversos plànols
Croquis


Casa propietat dels Srs. de Pallejà

C. Pedro II de Montcada nº 25. Barcelona. ( Barcelonès )

1966

Documentació:
V 77 / 95 :
1. Planta baixa, forjat planta pis E 1: 50 i E 1: 100
2. Planta pis i forjat coberta E 1: 50 i E 1: 100
3. Planta soterrani, fonaments, planta coberta i forjat planta baixa E 1: 50 i E 1: 100
4. Secció i façanes E 1: 50 i E 1: 100
C 770 / 95 :
amidaments, pressupost i diversos plànols
Croquis i emplaçament


Casa propietat del Sr. Joaquim Beltran

Ctra. de Lleida a Puigcerdà. Puigcerdà. ( Cerdanya )

1966

Documentació:
V 76 / 64 :
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta baixa, planta coberta E 1: 50 i E 1: 100
3. Planta soterrani, forjat sostre i planta soterrani E 1: 50 i E 1: 100
4. Planta fonaments i fossa sèptica E 1: 50
5. Façana Nord i Sud E 1: 50
6. Façana Est i Oest. Secció E 1: 50
C 761 / 64 :
Diversos plànols


Pèrgola per a la casa propietat del Sr. Jaume Arana Ibarra

Pg. de la Ribera; C. Dos de Maig. Sitges. ( Garraf )

1967

Documentació:
V 77 / 121 :
1. Planta, secció i alçats E 1: 50


Casa propietat del Sr. Leonard C. Hentsch

urbanització Roca Llisa, Parcel.la 46. Eivissa.

1969 - 1979

Documentació:
PROJECTE ANY 1969
C 789 / 189 :
Memòria, pressupost i diversos
Emplaçament E 1: 200
Planta fonaments i albellons E 1: 50
Planta E 1: 50
Planta tipus E 1: 50
Secció i planta estructura E 1: 50 i E 1: 100
Façanes est i oest E 1:150
Façana nord E 1: 50
Façana sud E 1: 50
Escala d´accés E 1: 100
PROJECTE ANY 1976-1979
C 789 / 189 :
Emplaçament E 1: 200
Planta fonaments i albellons E 1: 50
Planta baixa E 1: 50
Planta pis E 1: 50
Secció i planta estructura E 1: 50 i E 1: 100
Façanes est i oest E 1: 50
Façana nord E 1: 50
Façana sud E 1: 50
Detall banys E 1: 20
Detall bany E 1: 20
Detall bany servei E 1: 20
Detall bany invitats E 1: 20
Detall cuina E 1: 20
Detall xemeneia E 1: 20
Detall escala E 1: 50. 2 plànols


Casa Cyasa propietat del Sr. Vila

urbanització Cornisa de Llavaneras. Parcel.la 9 i 10. Sant Andreu de Llavaneres. ( Maresme )

1970

Documentació:
V 76 / 58 :
1. Emplaçament E 1: 200
2. Plantes fonaments i albellons E 1: 50
3. Planta E 1: 50
4. Secció, forjat coberta, forjat planta i planta coberta E 1: 100
5. Secció E 1: 20
6. Façanes E 1: 100.
CASA I GARATGE
7. Plantes E 1: 50
8. Façanes i estructura E 1: 100
C 761 / 58 :
Memòria, amidaments i diversos
Croquis


Sis cases

urbanització "Roca Llisa". Parcel.les 47 i 48. Eivissa.

1970 - 1983

Documentació:
V 74 / 16 :
1. Plànol de situació E 1: 17500 i E 1: 5000
2. Plànol emplaçament E 1: 200
3. Plànol partició parcel.les 47 i 48, E 1: 200
CASA NÚMERO 1
4. fonaments i albellons E 1: 50
5. Planta baixa E 1: 50
6. Planta pis E 1: 50
7. Secció E 1: 50
8. Estructura i coberta E 1: 100
9. Façanes nordest i nordoest E 1: 50
10. Façanes sudoest i sudest E 1: 50
CASA NÚMERO 2
11. fonaments E 1: 50
12. Planta baixa E 1: 50
13. Planta pis E 1: 50
14. Secció E 1: 50
15. Estructura i coberta E 1: 100
16. Façanes E 1: 50
17. Façanes E 1: 50
CASA NÚMERO 3
18. fonaments E 1: 50
19. Planta baixa E 1: 50
20. Planta pis E 1: 50
21. Façanes E 1: 50
22. Façanes laterals E 1: 50
23. Seccions E 1: 50
24. Plantes estructura i coberta E 1: 100
CASA NÚMERO 4
25. fonaments i albellons E 1: 50
26. Plantes E 1: 50
27. Façanes E 1: 50
28. Façanes laterals E 1: 50
29. Plantes estructura i coberta E 1: 100
30. Seccions E 1: 50
CASA NÚMERO 5
31. fonaments E 1: 50
32. Planta baixa E 1: 50
33. Planta pis E 1: 50
34. Façanes E 1: 50
35. Façanes E 1: 50
36. Plantes estructura i coberta E 1: 100
37. Seccions E 1: 50
CASA NÚMERO 6
38. fonaments E 1: 50
39. Planta baixa E 1: 50
40. Planta pis E 1: 50
41. Seccions E 1: 50
42. Plantes estructura i coberta E 1: 100
43. Façanes E 1: 50
44. Façanes E 1: 50
45. Esquema instal.lacions
C 750 / 16 :
Generalitats
Habitatge número 1 Societat Panama
Habitatge número 2 propietat del Sr. de Planta
Habitatge número 3 propietat de George Mourgue D'algue
Habitatge número 4 propietat de Jean-Guy Mourgue D'alque
Habitatge número 5 propietat del Sr. Van der Wyck
Habitatge número 6 propietat del Sr. Fraissinet


Casa propietat del Sr. Font

Pg. Maristany s/n. Camprodon. ( Ripollès )

1973 - 1974

Documentació:
V 74 / 10 :
1. Emplaçament E 1: 200
2. Planta cimentació E 1: 50
3. Planta E 1: 50
4. Planta forjats E 1: 50
5. Plantes estructura E 1: 50
6. Planta coberta E 1: 50
7. Façanes i secció E 1: 50
8. Detall bany E 1: 20
9. Detall bany E 1: 20
10. Detall bany E 1: 20
11. Detall sala estar E 1: 20
12. Detall sala estar E 1: 20
13. Detalls fusteria metàl.lica E 1: 1
14. Detall cuina E 1: 20
15. Plànol garatge E 1: 50
C 747 / 10 :
Memòria, diversos i croquis


Casa propietat de Pablo Duran

Camí de la Campa s/n. Camprodon. ( Ripollès )

1973 - 1974

Documentació:
V 74 / 18 :
1. Plànol emplaçament E 1: 300
2. Planta fonaments i albellons E 1: 50
3. Planta estructura E 1: 50
4. Plantes E 1: 50
5. Planta coberta E 1: 50
6. Façanes i secció E 1: 50
7. Detalls banys i planta pis E 1: 20
8. Detalls banys i planta baixa E 1: 20
9. Detall cuina E 1: 20
10. Superfície banys
C 750 / 18 :
Diversos


Casa propietat de Frank Suma Luka

Camí de Teià. Barri del Castell. Premià de Dalt. ( Maresme )

1974

Documentació:
V 74 / 19 :
1. Plànol emplaçament E 1: 200
2. Planta fonaments i secció E 1: 50
3. Planta baixa i pis E 1: 50
4. Planta baixa i pis. Instal.lacions E 1: 50
5. Plantes estructura E 1: 50
6. Alçats E 1: 50
7. Detalls bany E 1: 20
8. Detall cuina E 1: 10
9. Alçat i secció E 1: 50 (un altre projecte)
C 750 / 19 :
Memòria i diversos


Reforma de la casa propietat del Sr. Olivar

C. Bonsuccés, 13. Barcelona. ( Barcelonès )

1975

Documentació:
V 73 / 5 :
1. Emplaçament, planta tipus i secció E 1: 500 i E 1: 50
C 746 / 5 :
Memòria i diversos


Casa propietat de Gustav Grisard

urbanització "Roca Llisa". Parcel.la 34-34bis. Eivissa.

1976

Documentació:
V 74 / 15 :
1. Planta de situació E 1: 500
2. Planta fonaments i albellons E 1: 50
3. Planta E 1: 50
4. Planta estructura i coberta E 1: 100
5. Secció E 1: 50
6. Façanes E 1: 50
7. Façanes E 1: 50
C 750 / 15 :
Memòria i correspondència
Croquis i detalls


Casa propietat del Sr. Wolfgang A. Hartmann

Pg. Sant Francesc, 11-19. Barcelona. ( Barcelonès )

1976

Documentació:
C 757 / 39 :
Diversos, planta fonaments i fontaneria. 1973


Piscina a la casa propietat del Sr. Bryce H.M. Macgills

Urbanització Montemar. Av. 329, 7. Castelldefels. ( Baix Llobregat )

1979

Documentació:
V 78 / 132 :
1. Situació i emplaçament E 1: 2000 i E 1: 500
2. Planta, secció, instal.lació i detalls E 1: 50 i E 1: 10
C 775 / 132 :
Memòria, plec de condicions, pressupost i diversos


Reforma de la casa propietat del Sr. Wild

Cervelló. ( Baix Llobregat )

1981

Documentació:
C 784 / 177 :
Diversos


Estudi d´una casa

1982

Documentació:
V 78 / 134 :
1. Planta E 1: 50
2. Façanes E 1: 50


Reforma de la casa aïllada propietat de Mayo S.A.

Pg. Carles Faust, 13. Finca "El Delfin". Blanes. ( Selva )

1983 - 1984

Documentació:
V 75 / 35 :
PROJECTE BÀSIC
1. Emplaçament E 1: 200
2. Planta derrocament i reforma de la façana E 1: 50
3. Planta fonaments i albellons E 1: 50
4. Planta entrada E 1: 50
5. Planta pis E 1: 50
6. Planta coberta E 1: 50
7. Estructura planta entrada E 1: 50
8. Estructura planta pis E 1: 50
9. Secció longitudinal i secció transversal E 1: 50
10. Façana Oest E 1: 50
11. Façana Este E 1: 50
12. Façana Nord i Sud E 1: 50
13. Planta entrada. Instal.lació fontaneria E 1: 50
14. Planta pis. Instal.lación fontaneria E 1: 50
15. Planta entrada. Instal.lació elèctrica E 1: 50
16. Planta pis. Instal.lació elèctrica E 1: 50
PROJECTE D´EXECUCIÓ
17. Cimentació i quadre de pilars E 1: 50
18. Sostre planta baixa E 1: 50
19. Sostre planta pis E 1: 50
20. Forjat terra terrassa i llosa escala E 1: 50 i E 1: 20
21. Planta baixa. Fontaneria E 1: 50
22. Planta pis. Fontaneria E 1: 50
23. Planta baixa. Electricitat E 1: 50
24. Planta pis. Electricitat E 1: 50
25. Planta baixa. Calefacció E 1: 50
26. Planta pis. Calefacció E 1: 50
27. Forjat sostre bodega E 1: 50
PLÀNOLS DE L´OBRA
28. Planta baixa. Cotes E 1: 50
29. Planta pis. Cotes E 1: 50
30. Planta coberta. Xemeneies E 1: 50
31. Planta baixa. Fusteria E 1: 50
32. Planta pis. Fusteria E 1: 50
33. Planta baixa. Serralleria E 1: 50
34. Planta pis. Serralleria E 1: 50
35. Planta baixa. Falsos sostres E 1: 50
36. Planta pis. Falsos sostres E 1: 50
37. Perspectiva bany
38. Perspectiva bany
39. Detall xemeneia
40. Detall fusteria. Model 1 E 1: 1
41. Detall escala E 1: 20 i E 1: 10
42. Detall escala E 1: 20 i E 1: 10
43. Esquema unifilar. Electricitat
44. Esquema aigua freda i calenta
45. Emplaçament E 1: 200
46. Dibuix emplaçament (alemany)
47. Dibuix emplaçament (alemany)
PROJECTE DE TANQUES, MURS DEL JARDÍ, PISTA DE TENIS I PISCINA
48. Planta jardí E 1: 100
49. Tanques E 1: 50 i E 1: 20
50. Planta, secció i piscina. Vestuari E 1: 50 i E 1: 5
51. Estructura murs E 1: 25
52. Estructura piscina i rampa E 1: 50 i E 1: 25
C 757 / 35 :
Ampliació i reforma de la casa aïllada. Memòria, amidaments, pressupost i plec de condicions
Tanques, pista de tenis i piscina. Memòria, mediciones i plec de condicions
Diversos


Reforma de tres cases propietat del Sr. Rabat, SR. Rius i Sr. Nogue

Av. Montaltnou. Sant Vicenç de Montalt. ( Maresme )

1984

Documentació:
V 76 / 36 :
SR. JOAN RABAT CASALS. NÚMERO 32
1. Emplaçament E 1: 500
2. Planta i seccions actuals E 1: 50
3. Planta i seccions E 1: 50
4. Planta instal.lacions E 1: 50
SR. JAUME RIU BORRELL. NÚMERO 6
5. Emplaçament E 1: 500
6. Planta i seccions actuals E 1: 50
7. Planta i seccions E 1: 50
8. Planta instal.lacions E 1: 50
SR. JOAQUIM NOGUE I SIVILLA. NÚMERO 27
9. Emplaçament E 1: 500
10. Planta i seccions actuals E 1: 50
11. Planta i seccions E 1: 50
12. Planta instal.lacions E 1: 50
C 757 / 36 :
SR. RABAT. Memòria, pressupost i diversos
SR. RIUS. Memòria, pressupost i diversos
SR. NOGUE. Memòria, pressupost i diversos


Casa propietat de Carles Ferrer Salat

C. N.S. de Lourdes s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1985

Documentació:
V 74 / 21 :
PROJECTE BÀSIC
1. Situació i emplaçament E 1: 2000 i E 1: 200
2. Cimentació E 1: 50
3. Planta soterrani E 1: 50
4. Planta baixa E 1: 50
5. Planta pis E 1: 50
6. Secció longitudinal A-A, E 1: 50
7. Secció longitudinal B-B, E 1: 50
8. Façanes nordest i nordoest E 1: 50
9. Façanes sudoest i sudest E 1: 50
C 751 / 21 :
Memòria i diversos


Casa propietat dels Srs. Comamala (Sra. Maria Lana Jerwel)

Av. de les Bilbenyes, 3. Sant Vicenç de Montalt. ( Maresme )

1985

Documentació:
V 75 / 33 :
1. Plànol topogràfic E 1: 100
2. Seccions topogràfiques transversals E 1: 100
3. Seccions topogràfiques longitudinals E 1: 100
PROJECTE BÀSIC
4. Planta fonaments E 1: 50
5. Planta soterrani E 1: 50
6. Planta baixa E 1: 50
7. Planta pis E 1: 50
8. Planta golfes E 1: 50
9. Planta coberta E 1: 50
10. Secció transversal E 1: 50
11. Façana oest E 1: 50
12. Façana est E 1: 50
13. Façana sud E 1: 50
14. Façana nord E 1: 50
PROJECTE D´EXECUCIÓ
15. Emplaçament i situació E 1: 100
16. Planta fonaments i albellons E 1: 50
17. Planta soterrani. Cotes E 1: 50
18. Planta baixa. Cotes E 1: 50
19. Planta pis. Cotes E 1: 50
20. Estructura sostre planta soterrani E 1: 50
21. Estructura sostre planta baixa E 1: 50 i E 1: 10
22. Estructura sostre planta pis E 1: 50 i E 1: 10
23. Estructura sostre planta coberta E 1: 50 i E 1: 10
24. Estructura llosa escala E 1: 50
25. Planta i secció fossa sèptica E 1: 50
26. Planta soterrani. Electricitat E 1: 50
27. Planta baixa. Electricitat E 1: 50
28. Planta pis. Electricitat E 1: 50
29. Planta golfes. Electricitat E 1: 50
30. Esquema unifilar
31. Planta soterrani. Fontaneria E 1: 50
32. Planta baixa. Fontaneria E 1: 50
33. Planta pis. Fontaneria E 1: 50
34. Planta golfes. Fontaneria E 1: 50
35. Planta baixa. Calefacció E 1: 50
36. Planta pis. Calefacció E 1: 50
37. Planta golfes. Calefacció E 1: 50
PLÀNOLS DE L´OBRA
38. Cimentació murs perimetrals E 1: 100
39. Alçat murs A-D y B-C, E 1: 100
40. Seccions murs E 1: 50
41. Alçats murs A-B i C-D, E 1: 100
42. Replanteig cimentació E 1: 50
43. Detall cimients
44. Estructura sostre planta baixa E 1: 50 i E 1: 10
45. Planta soterrani E 1: 50
46. Planta baixa E 1: 50
47. Planta pis E 1: 50
48. Planta estudi E 1: 50
49. Secció transversal E 1: 50
50. Secció longitudinal E 1: 50
51. Façana nord E 1: 50
52. Façana sud E 1: 50
53. Façana est E 1: 50
54. Façana oest E 1: 50
55. Cimentació E 1: 50
56. Estructura sostre planta baixa. Cuina i garatge E 1: 50 i E 1: 10
57. Murs escala E 1: 50
58. Detalls reixes E 1: 1 i E 1: 10
59. Xemeneia-llar E 1: 10
C 756 / 33 :
Memòria, plec de condicions i amidaments
Diversos


Casa propietat del Sr. Busquets Sindreu

C. Castelar, 16. Eivissa.

1986

Documentació:
V 74 / 9 :
PROJECTE 1
1. Plantes i secció E 1: 50
2. Façanes E 1: 100
PROJECTE 2
3. Plantes E 1: 50
4. Façanes i secció E 1: 100 i E 1: 50
C 747 / 9 :
Croquis


Reforma d´una casa propietat del Sr. Boet

Pg. de Sant Gervasi, 33. Barcelona. ( Barcelonès )

1987 - 1988

Documentació:
V 75 / 32 :
1. Plànols de situació i emplaçament E 1: 1000 i E 1: 500
2. Emplaçament E 1: 100
3. Planta baixa. Estat actual E 1: 50
4. Planta 1. Estat actual E 1: 50
5. Planta 2. Estat actual E 1: 50
6. Secció. Estat actual E 1: 50
7. Plantes coberta i estructura E 1: 50
8. Instal.lació elèctrica E 1: 50
9. Plantes E 1: 50
10. Façanes i seccions E 1: 50.
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
11. Plantes E 1: 50
12. Façanes i seccions E 1: 50
PROJECTE D´EXECUCIÓ. DETALLS
13. Detall arrancament pilar metàl.lic. Detall suport jàssera en pilar E 1: 10
14. Seccions llosa armada escala E 1: 20
15. Plantes, alçats i secció cuina E 1: 20
16. Planta escala E 1: 20
17. Planta jardí E 1: 100
LEGALITZACIÓ DE LA CASA AÏLLADA
18. Emplaçament E 1: 100
19. Plantes E 1: 50
20. Façanes i seccions E 1: 50
21. Planta coberta i plantes estructura E 1: 50
22. Instal.lació fontaneria. Planta general E 1: 100
23. Plantes. Instal.lació fontaneria E 1: 50
24. Esquema instal.lació fontaneria
C 756 / 32 :
Memòria, plec de condicions i pressupost
Diversos
Croquis i fotografies