Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I VAUTRAVERS, Guillem 1877-1955 Títol d'arquitecte: 1902
Disseny i Interiorisme Documentació administrativa Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis turístics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
 

Dissenys diversos de portes, baranes, mosaics...

Documentació:
H 101A / 57 / 74.1-74.11 : Dissenys en diversos suports i escalesDisseny d´una casa

Documentació:
H 108F / 5 / 79.1 : Croquis alçat i planta. Dibuixos esbossats. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuixDisseny d´una barana d´un balcó

Documentació:
H 108F / 5 / 85.1 : Alçat. Tinta i aquarel.la sobre paper sulfuritzatHabitació en terrat per D. Juan Romaní

C. Gran Via de les Corts Catalanes, 527. Barcelona. ( Barcelonès )

1913

Documentació:
H 108J / 2 / 3.1 : Planta del terrat E 1: 100. Planta, secció i façanes E 1: 50. Emplaçament E 1: 100. Tinta sobre paper entelatTancament d´una finca

C. Calvet; C. Calaf. Barcelona. ( Barcelonès )

1917

Documentació:
H 108J / 2 / 25.1 : Planta i alçat. Croquis E 1: 100. Secció del mur E 1: 50. Llapis sobre paper dibuixMur de tancament de la finca de d. Francisco Castelló

C. Raset; C. Vallmajor. Sant Gervasi de Cassoles. Barcelona. ( Barcelonès )

1918

Documentació:
H 108F / 3 / 13.1 : Planta i alçat. Croquis E 1: 200. Secció transversal E 1: 100. Llapis sobre paper dibuixEixamplament de la galeria de l´Hotel Europa

Pl. Cabinetty; Carreró del raval de les monges. Puigcerdà. ( Cerdanya )

1923 - 1928

Documentació:
H 108F / 3 / 39.1 : Planta entresol E 1: 50. Tinta sobre paper entelat
H 108J / 3 / 39.2 : Planta baixa i secció longitudinal E 1: 50. Tinta sobre paper entelat. 16-1-1923
H 108J / 3 / 39.3 : Plantes baixa, entresol i primer pis E 1: 50. Detall biga E 1: 10. Tinta sobre paper entelat
H 108J / 3 / 39.4 : Façana posterior i detall de planta. Croquis E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 3 / 39.5 : Façana posterior. Croquis E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 3 / 39.6 : Plantes del menjador i dels pisos. Secció longitudinal E 1: 50. Còpia heliogràfica. 3-4-1924
C 807 / 39.7 : Correspondència enviada per l´industrial Torras. 2 cartes. Febrer 1925
C 807 / 39.8 : Carta enviada per B. Caralps a l´arquitecte. 1 full. 23-3-1923
C 807 / 39.9 : Croquis emplaçament i secció longitudinal. Tinta sobre paperReforma d´una casa

Barcelona. ( Barcelonès )

1923

Documentació:
H 108J / 3 / 38.1 : Estat original. Croquis de la façana. Secció façana i detall planta baixa E 1: 50. Darrera, croquis del projecte de casa a Bourgmadame
H 108J / 3 / 38.2 : Reforma. Croquis reforma de la façana en planta baixa i detall reforma en planta baixa E 1. 50. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 38.3 : Reforma. Façana, secció AB i detall planta E 1: 50. Còpia heliogràficaObres de reparació d´un edifici propietat de Dª Josefa i Dª Rosa Figueras i Ponsà

Ctra. de València, 104-106. Barcelona. ( Barcelonès )

1923

Documentació:
C 807 / 9.1: Pressupost per articles
H 108F / 3 / 9.2 : Avantprojecte. Croquis de façanes principal i lateral [E 1: 100]. Llapis i color sobre paper sulfuritzat
H 108J / 2 / 9.3 : Avantprojecte. Façanes principal i lateral, plantes baixa i pis. Croquis [E 1: 100]. Llapis sobre paper dibuix
H 108F / 3 / 9.5 : Estat original. Plantes baixa i pis E 1: 50. Tinta sobre paper tela
PRIMERA VARIANT
H 108F / 3 / 9.4 : Façana lateral. Croquis E 1: 50. Llapis sobre paper
H 108J / 2 / 9.6 : Plantes baixa i pis amb modificacions. Croquis E 1: 50. Aquarel.la sobre paper
SEGONA VARIANT
H 108F / 3 / 9.7 : Plantes baixa i pis amb modificacions. Croquis E 1: 50. Llapis i tinta sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 9.8 : Croquis detall de la galeria. Alçat frontal [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 2 / 9.9 : Façanes lateral i posterior, secció AB. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
H 108J / 2 / 9.10 : Façanes lateral i principal [E 1: 50]. Tinta sobre paper telaReforma de la casa de D. Francisco Sala

C. Major. Puigcerdà. ( Cerdanya )

1923

Documentació:
PRIMERA VARIANT
H 108J / 3 / 30.1 : Diversos croquis d´entrada i façana. Llapis sobre paper vegetal
H 108F / 3 / 30.2 : Croquis de les façanes i de les plantes. Llapis sobre paper vegetal
H 108D / 2 / 30.3 : Avantprojecte façanes principal, posterior i lateral, plantes baixa, pis i teulada [E 1: 100]. Llapis sobre paper dibuix
SEGONA VARIANT
H 108F / 3 / 30.4 : Façana lateral. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper vegetal
H 108F / 3 / 30.5 : Secció transversal. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper vegetal
H 108D / 2 / 30.6 : Façanes nord, sud i lateral. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
H 108J / 3 / 30.7 : Plantes baixa i pisos. Croquis E 1: 50. Llapis sobre paper vegetalReforma i ampliació de la casa de D. Claudio Biern Clota

C. Rutlla. Llinars del Vallès. ( Vallès Oriental )

1923

Documentació:
H 101A / 57 / 58.1 : Esbós planta primer pis. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 4 / 58.2 : Croquis façana est. Llapis i aquarel.la sobre paper sulfuritzat
H 108J / 4 / 58.3 : Façana est. Croquis [E 1: 50]. Tinta sobre paper sulfuritzat
H 108F / 4 / 58.4 : Façana nord i secció E 1: 50. Còpia heliogràfica
H 108J / 4 / 58.5 : Façanes sud, est i nord. Plantes baixa i pis E 1: 50. Tinta sobre paper tela
C 807 / 58.6 : Esbós de la planta. Llapis sobre paper sulfuritzat
C 807 / 58.7 : Esbós de la planta. Llapis sobre paper sulfuritzat
C 807 / 58.8 : Croquis planta E 1: 500. Llapis, colors i aquarel.la sobre paper sulfuritzat
H 108J / 4 / 58.9 : Croquis planta [E 1: 100]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 4 / 58.10 : Esbós alçat de les portes d´entrada. Llapis sobre paper sulfurizat
H 108F / 4 / 58.11 : Croquis alçat de les portes d´entrada E 1: 20. Perspectiva de l´entrada principal. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 4 / 58.12 : Croquis alçat de la tanca i portes d´entrada i secció AB de les portes E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzatGaleria coberta per a D. Antoni Massó

C. Umbertas, 8. Barcelona. ( Barcelonès )

1924

Documentació:
H 101A / 56 / 46.1 : Croquis de la galeria. Planta E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper
H 108D / 2 / 46.2 : Croquis planta baixa i secció longitudinal [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
H 108D / 2 / 46.3 : Plànol emplçament E 1: 500. Alçat, planta baixa i secció longitudinal E 1: 50. Còpia heliogràfica. 17-1-1924
H 108J / 3 / 46.4 : Edifici original. Emplaçament E 1: 200. Planta, secció i façana E 1: 50. Tinta sobre paper telaAixecament d´una planta i escala a la casa de D. Antonio Massó

C.Umbertas, 8. Barcelona. ( Barcelonès )

1924

Documentació:
H 101A / 56 / 47.1-47.4
108F / 3 / 47.5
Diverses perspectives de l´edifici. Diverses tècniques i suports
H 108D / 2 / 47.6 : Primera variant. Croquis de la planta baixa i façana posterior E 1: 50. Emplaçament amb proposta de compra de terreny. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 3 / 47.7 : Primera variant. Croquis façana i secció E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 3 / 47.18 : Primera variant. Façanes principal i posterior [E 1: 50]. Tinta sobre paper tela
H 108F / 3 / 47.8 : Projecte definitiu. Croquis planta E 1: 50. Llapis sobre paper
sulfuritzat
H 101A / 56 / 47.9-47.11 : Detall de bigueria. Plantes de la galeria en planta baixa, primer i segon pis amb detall de l´estructura E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat
C 807 / 47.12 : Esbossos i apunts pel projecte d´una fossa sèptica. 1 full
C 807 / 47.13: Croquis planta i secció d´una fossa sèptica E 1: 20. Llapis sobre paper
H 108D / 2 / 47.14 : Emplaçament E 1: 500. Fossa sèptica. Planta i secció E 1: 20. Façanes principal i posterior, plantes de pis i terrat, seccions longitudinal i longitudinal de l´escala principal E 1: 50. Còpia heliogràfica. 14-11-1924
C 807 / 47.15 : memòria descriptiva. 1 full
C 807 / 47.16-47.17 : Factures per provisió de bigues. 2 factures. 31-10-1924

Observacions:
Vegeu també el projecte del registre 7949Reforma i ampliació de la casa de Dª. Teresina Coll de Nohet

C.Gall (Moianés), 46; C. Potugalete. Barcelona. ( Barcelonès )

1924

Documentació:
C 807 / 35.1 : Croquis de la casa del Sr. Josep Nohet. Façanes. Llapis sobre paper
H 108F / 3 / 35.2 : Medicions del terreny i casa de D. Teresa Coll de Nohet E 1: 100. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix
H 101A / 56 / 35.3 : Medició d´una finca, croquis acotat. Llapis sobre paper
H 108J / 3 / 35.4 : Medicions del terreny. Planta. Tinta sobre paper entelat
C 807 / 35.5 : Contracta per a la reforma de la planta baixa i afegiment d´un pis. 1 full
C 807 / 35.6 : Pressupost addicional presentat per J. Piera Hermanos. 1 full
H 108F / 3 / 35.7 : Croquis de planta [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
PRIMERA VARIANT
H 108F / 3 / 35.8 : Croquis de planta [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 35.9 : Croquis de planta [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 3 / 35.10 : Croquis de planta de l´altell [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
SEGONA VARIANT
H 108F / 3 / 35.11 : Crqouis de planta [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 35.12 : Croquis de planta [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzatFaçana per la casa de D. Antonio Massó

C. Umbertas, 8. Barcelona. ( Barcelonès )

1925

Documentació:
H 101A / 56 / 49.1 : Croquis detall de la façana. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 49.2 : Façana principal. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 49.3 : Façana principal. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 49.4 : Façana principal [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzatModificació i adició d´habitacions al terrat de la casa de D. Antonio Massó

C. Umbertas, 8. Barcelona. ( Barcelonès )

1925

Documentació:
H 108J / 3 / 50.1 : Emplaçament E 1: 500. Planta terrat, façana sud i oest i secció E 1: 50. Còpia heliogràfica
C 807 / 50.2 : Medicons. 1 full