Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
CANOSA I GUTIÉRREZ, Marino 7/9/1902-Barcelona, 29/6/1988 Títol d'arquitecte: 1928
Arquitectura religiosa Documentació administrativa Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis turístics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
 

Urbanització "Barcelona Platja"

1934

Documentació:
C 1215 / 56 :
Plànols parcel.lacions
Croquis i amidaments parcel.les


Barri "Nueva Atalaya"

Roda de Ter. ( Osona )

1945

Documentació:
C 1219 / 96 :
Plànol emplaçament
Croquis
Correspondència
Full d´honoraris i rebut
Documents oficials


Font d´aigua potable "Jardín del Poeta"

Roda de Ter. ( Osona )

1953

Documentació:
C 1219 / 95 :
Correspondència
Planta, alçats i croquis. Llapis sobre paper dibuix


Modificació pla parcial que proposa la "Immobiliària Vallespir S.A." a la zona de l´avinguda del Generalísimo Franco

C. Can Bruixa, 39-41; C. Vallespir, 181. Barcelona. ( Barcelonès )

1958

Documentació:
C 1215 / 51:
Informe tècnic


Urbanització del polígon Les Fontetes

Cerdanyola del Vallès. ( Vallès Occidental )

1963

Documentació:
C 1219 / 88 :
Pressupost i plec de condicions
Memòria
Còpia plànols, vials i il.luminació

Observacions:
Segona fase