Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
CASAMOR I D'ESPONA, Joaquim M. Figueres, 12/05/1.920 Títol d'arquitecte: 19/01/1.949
Habitatges plurifamiliars Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Planejament urbà
Singular    
 
     
 

Ajardinament de la urbanització Marinada

Ctra. N-II. Sant Andreu de Llavaneres. ( Maresme )

Documentació:
H 117H / 6 / 26:
26.1 Emplaçament i jardineria. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.Parc Güell

Av. del Coll del Portell; C. del Torrent del Remei. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1748 / 27:
27.1 Emplaçament i jardineria. Còpia.

Observacions:
Aixecament de plànolProjecte de 56 habitatges subvencionats al polígon Montbau. Segona fase

Pg. Vall d'Hebrón; C. Poesia. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1750 / 45:
45.1 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.Parc a Sabadell

Sabadell. ( Vallès Occidental )

Documentació:
H 117 H / 7 / 48:
48.1 Planta general. Tinta sobre vegetal
48.2 Planta general. Tinta sobre vegetal.Pl. Ferran Reyes

Av. Meridiana; C. Biscaia; Pl. Ferran Reyes; C. Espronceda; C. José Estivill. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1750 / 50:
50.1 Emplaçament i fites. E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
50.2 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.Jardí a la finca del Sr. Lleal Bacas a la punta de sa Ferradura

Sant Miquel. Eivissa.

Documentació:
T 157 / 66:
66.1 Emplaçament. Plànol topogràfic. Situació de la vivenda. E 1: 200. Còpia sobre vegetal.
66.2 Emplaçament. Plànol topogràfic. Situació de diverses construccions. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
66.3 Plànol general de jardineria. E 1: 200. Tinta i color sobre vegetal.Col·lecció de disseny de petites fonts

Documentació:
C 1756 / 76:
76.1 Planta, secció i perspectiva de font núm. 1. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
76.2 Planta, secció i perspectiva de font núm. 2. Tinta sobre vegetal.
76.3 Planta, secció i alçat de font núm. 3. Tinta sobre vegetal.
76.4 Planta, secció i perspectiva de font núm. 4. Tinta sobre vegetal.
76.5 Planta, secció i perspectiva de font núm. 5. Tinta sobre vegetal.
76.6 Planta, secció i perspectiva de font núm. 6. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.Concurs pel parc de la Guineueta per a la 'Comisión de Urbanismo de Barcelona'.

C. del Castor; C. Artesania; Pl. de Llucmajor. Barcelona. ( Barcelonès )

1962

Documentació:
C 1748 / 30:
30.1 Memòria del pla d'ordenació del parc.
30.2-3 Memòria dels serveis. 2 exemplars.
30.4 Dades climatològiques de Barcelona.
30.5 Bases del concurs.
30.6 Emplaçament de clavaguera. E 1: 2000. Còpia.
30.7 Plànol topogràfic. E 1: 500. Còpia.
30.8 Correpondència relativa al concurs.
30.9 Retalls de premsa.
30.10 Emplaçament. E 1: 2000. Llapis de color sobre còpia.
33.11 Jardineria. Inclou relació de plantació. Planta i secció de pou. E 1: 500 / E 1: 50. Llapis de color sobre còpia.
30.12 Jardineria. Inclou relació de plantació. Planta i secció de pou. E 1: 500 / E 1: 50. Aliniacions i rasants. Còpia.
30.13 Perfils. E 1: 1000. Còpia.
30.14 Jardineria. Inclou relació de plantació. Planta i secció de pou. Esquema dels serveis d'aigua, clavagueram i enllumenat. E 1: 500 / E 1: 50. Llapis de color sobre còpia.

T 155 / 30:
30.15 Jardineria. Inclou relació de plantació. Planta i secció de pou. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Albert Serratosa: Enginyer de caminsProjecte d'urbanització del Polígon de la Guineueta

Via Favència; C. del Castor; Pg. Valldaura. Barcelona. ( Barcelonès )

1963 - 1972

Documentació:
H 117 H / 6 / 32:
32.1 Relació de la plantació. Tinta sobre vegetal. Dos fulls.
32.2 Detalls de barana d'escala i pista polideportiva, i secció de pista polideportiva. E 1: 20 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
32.3 Detalls de lloses i pedres. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

T 155 / 32:
32.4 Detall de planta (Rbla. Caçador, Via Favència), amb els elements que inclourà el parc. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
32.5 Detall de planta (C. de la Gasela, C. del Castor, Rbla. Caçador), amb els elements que inclourà el parc. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
32.14 Planta general. Inclou relació de plantació. E 1: 500. Còpia.

C 1749 / 32:
32.6 C.U.B. "Proyecto de urbanización del interior de las manzanas del polígono de la Guineueta, excluidos los servicios de alcantarillado, agua y alumbrado". Plec de condicions.
32.7 C.U.B. "Proyecto de urbanización del interior de las manzanas del polígono de la Guineueta". Plec de condicions jurídiques i econòmiques. Subhasta pública.
32.8 C.U.B. "Proyecto de urbanización del interior de las manzanas del polígono de la Guineueta, excluidos los servicios de alcantarillado, agua y alumbrado". Plànols.
32.8.1 Emplaçament. E 1: 2000. Llapis de color sobre còpia.
32.8.2 Planta general. E 1: 500. Còpia.
32.8.3 Planta general. Jardineria. Inclou relació d'arbres. E 1: 500. Còpia.
32.8.4 Planta general. Jardineria. Inclou relació d'arbres, jocs infantils i elements auxiliars. E 1: 500. Còpia.
32.8.5 Detall planta. Illa A1 (Via Favència, C. Guineueta). E 1: 200. Còpia.
32.8.6 Detall planta. Illa A2 (Via Favència, Pg. Valldaura, C. Guineueta). E 1: 200. Còpia.
32.8.7 Detall planta. Illa C1 (C. de la Gasela, C. del Castor). E 1: 200. Còpia.
32.8.8 Detall planta. Illa D1 (C. Guineueta, Rbla. del Caçador, C. de la Gasela). E 1: 200. Còpia.
32.8.9 Detall planta. Illa D2 (C. Guineueta, C. de la Gasela, Pg. Valldaura). E 1: 200. Còpia.
32.8.10 Detall planta. Illa E1 (C. de la Gasela, Rbla. Caçador, C. d'Isard). E 1: 200. Còpia.
32.8.11 Detall planta. Illa E2 (C. de la Gasela, Rbla. Caçador, C. d'Isard). E 1: 200. Còpia.
32.8.12 Detall planta. Illa F (C. de l'Esquirol Volador, Rbla. Caçador, C. d'Isard). E 1: 200. Còpia.
32.8.13 Detall planta. Illa G (C. de l'Esquirol Volador, Pg. Valldaura). E 1: 200. Còpia.
32.8.14 Perfils illa A. E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
32.8.15 Perfils illa B. E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
32.8.16 Perfils illa C. E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
32.8.17 Perfils illa D. E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
32.8.18 Perfils illa E. E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
32.8.19 Perfils illa F. E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
32.8.20 Perfils illa G. E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
32.8.21 Detalls aparcament i paviment. Còpia.
32.8.22 Detalls paviment, voreres,escales i pous. Còpia.
32.9 Acords de la Comissió d'Urbanisme, actes, de la illa B.
32.10.1 Emplaçament del parc a l'illa B. E 1:500. Còpia.
32.10.2 Emplaçament. Jardineria illa B. E 1: 200. Còpia.
32.10.3 Detalls de bancs de formigó, papereras de formigó i font. E 1: 20 / E 1: 10. Còpia.
32.11 Memòria. (exclosa la illa B).
32.12.1 Emplaçament (exclosa la illa B). E 1: 500. Còpia.
32.12.2 Detall d'emplaçament. Centre cívic. E 1: 200. Còpia.
32.12.3 Emplaçament de la zona junt a l'ambulatori. E 1: 200. Còpia.
32.12.4 Emplaçament de la zona junt a casa-torre. E 1: 200. Còpia.
32.12.5 Perfils del centre cívic. E 1: 200. Còpia.
32.12.6 Perfils de la zona junt a l'ambulatori. E 1: 200. Còpia.
32.12.7 Perfils de la zona junt a casa-torre. E 1: 200. Còpia.
32.12.8 Detalls de paviment, voreras i escales. E 1: 2 / E 1: 10. Còpia.
32.12.9 Detalls de bancs de formigó, paviment, estany i defenses metàl.liques. E 1: 20 / E 1: 10. Còpia
32.12.10 Detall de paperera. E 1: 2. Còpia.
32.12.11 Emplaçament de la zona junt a casa-torre. Jardineria E 1: 200. Aquarel.la sobre còpia.
32.12.12 Emplaçament de la zona de la Rambla Caçador nord. Jardineria. E 1: 200. Còpia.
32.13 Plec de condicions.Concurs per a la decoració, il·luminació i ajardinament de la zona central de la plaça de Queipo de Llano

Pl. Queipo de Llano (actual Pl. de la Marina). Màlaga.

1963 - 1964

Documentació:
C 1756 / 74:
74.1 Detall de l'estany. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
74.2 Planta i alçat amb font lluminosa. Inclou relació de plantació. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
74.3 Planta i alçat amb motiu escultòric. Inclou relació de plantació. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
74.4 Planta. E 1: 200. Còpia.
74.5 Bases per al concurs, plànol general d'urbanització, perfils i fotografies.
74.6 Sol.licitud d'inscripció al concurs.
74.7 Consideracions sobre l'ordenació jardinera de la plaça.
74.8 Documentació guanyadora del concurs, inclou: memòria, pressupost, plànols i perspectives.
74.9 retalls de premsa (8), 2 postals del port i de la plaça, 1 fotografia de l'exposició del projecte, un fulletó turistic que inclou un plànol de la ciutat de Màlaga.Parc de Cervantes

Av. Generalísimo (Actual Av. Diagonal); C. Advocat Ballvé. Barcelona. ( Barcelonès )

1964 - 1982

Documentació:
C 1748 / 25:
25.1 Estudi de cotes del projecte. E 1: 500. Còpia.
25.2 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
25.3 Planta del parc amb la jardineria. E 1: 500. Còpia.
25.4 Planta del parc amb les obres i pavimentació a realitzar. Inclou la jardineria (relació de plantació). E 1: 500. Còpia.
25.5 Planta del parc amb detall de les instal·lacions. Inclou la jardineria (relació de plantació). E 1: 500. Còpia.
Concurs pel parc de la Guineueta per a la 'Comisión de Urbanismo de Barcelona'. Desenvolupament del projecte guanyador.

C. del Castor; C. Artesania; Pl. de Llucmajor. Barcelona. ( Barcelonès )

1964

Documentació:
C 1748 / 31:
31.1-2 Fotografia de l'emplaçament. 2 còpies b/n.
31.3 Actes de recepció provisional i definitiva d'obres. 1968-1972. 4 fulls.
31.4 Memòria descriptiva i justificativa. 1964.
31.5 Emplaçament. E 1: 2000. Còpia.
31.6 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
31.7 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.
31.8 Emplaçament. Estany i parc infantil. E 1: 200. Còpia.
31.9 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.
31.10 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.
31.11 Detalls de vorera, estany i proteccions. E 1: 10. Còpia.
31.12 Detalls de graons, paviment, bancs i baranes. E 1: 10 / E 1: 20. Còpia.
31.13 Detalls de paviments i pous. E 1: 10 / E 1: 2. Còpia.
31.14 Planta i alçats de la barraca dels jardiners i serveis públics. E 1: 50. Còpia.
31.15 Detall de paperera. E 1: 2. Còpia.
31.16 Plec de condicions.
31.17 Pressupost.

H 117 H / 7 / 31:
31.18 Detalls. Plantes i seccions de paviment i pous. E 1: 2 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
31.19 Detall. Alçat de paperera. E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
31.20 Detalls. Planta i seccions de vorera, estany i proteccions. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
31.21 Detalls de graons, paviment, bancs i baranes. E 1: 10 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
31.22 Jocs infantils. Alçats i seccions de pont, paral.lela simple i joc de les tortugues. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
31.23 Jocs infantils. Alçats i seccions de paral.leles dobles, tobogan i font. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
31.24 Jocs infantils. Alçats de gronxadors i escala semicircular. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Albert Serratosa: Enginyer de caminsJardí a la urbanització Vallpineda

Sant Pere de Ribes. ( Garraf )

1966

Documentació:
H 117 H / 6 / 24:
24.1 Planta general. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
24.2 Planta general. E 1: 200. Aquarel.la sobre còpia.Ajardinament en la piscina olímpica del Parc Municipal esportiu

Sabadell. ( Vallès Occidental )

1966

Documentació:
C 1756 / 73:
73.1 Planta general. Inclou relació de la plantació. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
73.2 Detall de les rajoles. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.Jardins del Parc del Putget

C. del pare Fidel Fita; C. de Roca i Batlle; C. Marmellà; C. Manacor; C. Portolà; C. Fernando Puig; C. Homer; C. Putxet. Barcelona. ( Barcelonès )

1967

Documentació:
C 1746 / 1:
1.1 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.Jardins a la finca "Can Rafart" per a D. Miquel Vall

Vilassar de Dalt. ( Maresme )

1967 - 1973

Documentació:
H 117 H / 5 / 6:
6.1 Alçats, planta, secció i perspectiva de caseta per a vestuaris, serveis i estació depuradora a Can Rafart. E 1: 50. Tinta i llapis sobre vegetal.
6.2 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

T 154 / 6:
6.3 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.Jardins Joan Maragall

Pg. Santa Madrona; Av. de l'estadi
. Barcelona. ( Barcelonès )

1968 - 1986

Documentació:
C 1746 / 2:
2.1 Emplaçament. S'inclou relació de la tipologia vegetal. Còpia.
2.2 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
2.3 Emplaçament del projecte de construcció d'un camí de ronda en el perímetre dels jardins. E 1: 200.
2.4 Emplaçament de les obres al jardí. E 1: 500. Còpia.
2.5 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.Jardins Mossèn Cinto Verdaguer

Av. Miramar. Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
C 1747 / 10:
10.1 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
10.2 Emplaçament. Jardineria. E 1: 500. Còpia.Jardins Mossèn Costa i Llobera

Ctra. de Miramar. Barcelona. ( Barcelonès )

1968 - 1985

Documentació:
C 1747 / 14:
14.1 Emplaçament. Jardineria. Inclou la xarxa d'enllumenat. E 1: 500. Còpia.
14.2 Emplaçament. Plantació de la vessant sur de la muntanya de Montjuïc, entre la carretera de Miramar i Mirador de l'Alcalde. E 1: 500. Còpia
14.3 Emplaçament. Jardineria. Plantació al Passeig de Miramar. E 1: 500. Còpia.
14.4 Alçat, planta, secció i perspectiva de la pèrgola. E 1: 100. Còpia.
14.5 Emplaçament. Plànol general d'obres. E 1: 500. Còpia.
14.6 Alçat, planta i detall de tancament a l'accés per carretera de Miramar. E 1: 3 / E 1: 50. Còpia.
14.7 Secció. E 1: 20. Còpia.
14.8 Plànol topogràfic i nomenclatura de l'estat actual. Full nº1. E 1: 200. Còpia.
14.9 Plànol topogràfic i nomenclatura de l'estat actual. Full nº2. E 1: 200. Còpia.
14.10 Plànol topogràfic i nomenclatura de l'estat actual. Full nº3. E 1: 200. Còpia.
14.11Plànol topogràfic i nomenclatura de l'estat actual. Full nº4. E 1: 200. Còpia.
14.12 Llista de plantació. Full nº5. E 1: 200. Còpia.Remodelació del jardí de la plaça Frederic Soler

Pl. Frederic Soler; C. St. Gervasi de Cassoles; C. Vilaró; C. Rubistein. Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
C 1750 / 38:
38.1 Planta, seccions, alçat i detalls. E 1: 200. Còpia.Pl. de la Bonanova

Pl. de la Bonanova; Pg. de la Bonanova; C. Muntaner; C. Sant Gervasi de Cassoles; Pg. Sant Gervasi. Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
C 1750 / 53:
53.1 Emplaçament. Jardineria. E 1: 200. Còpia.Restauració dels jardins del laberint d'Horta: Memòria gràfica

1970 - 1971

Documentació:
C 1757 / 78:
FOTOS ANTIGUES DELS JARDINS:
78.1-34 Fotografies dels jardins de 1902 a 1928 i de 1967 a 1969. 71 fotografies.

FOTOGRAFIES DE LA MEMÒRIA GRÀFICA REALITZADA PER CASAMOR:
78.35-38 fotografies de plànol d'emplaçament, de reconeixement i neteja de mines, de neteja de dipòsits i de clavagueram. 17 fotografies en blanc i negre.
78.39-45 fotografies dels jardins en obres. 40 fotografies en blanc i negre.
78.46-54 fotografies de la restauració finalitzada. 51 fotografies en blanc i negre.

Observacions:
Les fotografies antigues provenen de l'Arxiu MasAjardinament de l'aeroport de Girona

Girona. ( Gironès )

1971

Documentació:
T 154 / 8:
8.1 Emplaçament. Continua a 8.3. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
8.2 Emplaçament. E 1: 200. Còpia sobre vegetal.
8.3 Part d'emplaçament, enllaça amb 8.1. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

C 1746 / 8:
8.4 "Avantprojecte d'ordenació jardinera dels accessos al nou edifici terminal de l'aeroport Girona-Costa Brava". Relació dels plànols i documents que conté l'avantprojecte. 2 fulls.
8.5 "Avantprojecte d'ordenació jardinera dels accessos al nou edifici terminal de l'aeroport Girona-Costa Brava". Memòria i avanç del pressupost: Reg per aspersió. 7 fulls.
8.6 "Avantprojecte d'ordenació jardinera dels accessos al nou edifici terminal de l'aeroport Girona-Costa Brava". Avanç de pressupost: Jardineria. 4 fulls.
8.7 "Avantprojecte d'ordenació jardinera dels accessos al nou edifici terminal de l'aeroport Girona-Costa Brava". Avanç de pressupost: Il.luminció. 3 fulls.
8.8 "Avantprojecte d'ordenació jardinera dels accessos al nou edifici terminal de l'aeroport Girona-Costa Brava". Resum dels avanços de pressupostos. 2 fulls.
8.9 Emplaçament. E 1: 5000. Còpia en paper.
8.10 Plànol topogràfic i xarxa de serveis. E 1: 200. Còpia en paper.
8.11 Tasques de construcció complementàries de la jardineria i il.luminació. E 1: 200. Còpia en paper.
8.12 Jardineria I. E 1: 200. Còpia en paper.
8.13 Reg. E 1: 200. Còpia en paper.
8.14 Detalls de construccions I: llac, pas de lloses, sorrera i jardinera. E 1: 10 / E 1: 20. Còpia en paper.
8.15 Detalls de construccions II: llanterna: planta, secció i alçat de diverses solucions. E 1: 10. Còpia en paper.
8.16 Detalls de construccions III: font, banc i paperera. Plantes, seccions i alçats. E 1: 10. Còpia en paper.
8.17 Jocs infantils I: paral.leles dobles, paral.leles simples, palanca, tobogan. E 1: 10. Còpia en paper.
8.18 Jocs infantils II: gronxador doble, escala semicircular. E 1: 10. Còpia en paper.
8.19 Drenatge i conduccions d'aigua, electricitat, gas i telèfon. E 1: 1000. Llapis de color sobre còpia en paper.
8.20 Plànol de situació i localització. E 1: 5000. Llapis de color sobre còpia en paper.
8.21 Montatge de l'aspersor "Fungo ESSE". Còpia en paper.
8.22 Emplaçament amb els detalls d'il.luminació: fanals i reflectors. Còpia en paper.

Jardí a la Finca dels Srs. Borràs

Cabrera de Mar. ( Maresme )

1971 - 1972

Documentació:
H 117H / 6 / 33:
33.1 Plànol topogràfic (estat primitiu). E 1:200. Tinta sobre vegetal.
33.2 Jardineria. Inclou relació de plantació. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
33.3 Planta d'obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
33.7 Vestuaris i serveis al costat de la piscina. Alçats, seccions, planta i perspectiva. E 1: 50. Tinta i retolador sobre vegetal.
33.8 Croquis de la planta i perspectiva dels vestuaris i serveis. Tinta i retolador sobre paper.

T 155 / 33:
33.4 Jardineria. Inclou relació de plantació. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
33.5 Planta d'obres. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
33.6 Seccions. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.Ajardinament de la terrassa del Banc Condal

C. Via Laietana. Barcelona. ( Barcelonès )

1971

Documentació:
H 117H / 7 / 51:
51.1 Planta, alçat i secció. Jardineria. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
51.2 Planta, alçat i secció. Obres. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
51.3 Detalls. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.

T 155 / 51:
51.4 Detall especejament del enllosat i situació d'altres elements. E 1: 25. Tinta sobre vegetal.Ajardinament

C. Freixa, 11. Barcelona. ( Barcelonès )

1972

Documentació:
H 117 H / 6 / 35:
35.1 Planta. Inclou relació de plantació. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.Jardins Bacardí

Trav. de les Corts. Barcelona. ( Barcelonès )

1972

Documentació:
C 1750 / 44:
44.1 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.
44.2 Emplaçament. Jardineria. E 1: 200. Còpia.Ordenació a l'entorn de l'ermita de Santa Madrona al parc de Montjuïc

Pg. Sta. Madrona. Barcelona. ( Barcelonès )

1972

Documentació:
C 1755 / 71:
71.1 Emplaçament. Plànol general topogràfic i aliniacions. E 1: 200. Còpia.
71.2 Plànol general de jardineria. Planta de l'habitatge del guarda i atri. E 1: 50. Còpia.
71.3 Perfils. E 1: 200 .Còpia.
71.4 Alçat posterior vivenda, alçat lateral dret. E 1: 50. Còpia.
71.5 Alçat lateral esquerra, alçat anterior habitatge E 1: 50. Còpia.
71.6 Alçat frontal i secció. Mur i porxo. E 1: 50. Còpia.
71.7 Detall de barana. E 1: 20. Còpia.
71.8 Font al jardí del claustre. E 1: 20. Còpia.
71.9 Plànol general d'obra. Planta de la vivenda del guarda i atri. E 1: 50. Còpia.
71.10 Detall reixa. E 1: 20. Còpia.

Observacions:
Projecte no realitzat.Jardins de la Plaça de les Glòries

C. Cartagena; C. Consell de Cent; C. Castillejos; C. Independència; Av. Meridiana; C. Pamplona; C. Bolívia; C. Àvila; C. Àlaba. Barcelona. ( Barcelonès )

1973

Documentació:
C 1746 / 5:
5.1 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.Centre Mutual per a rehabilitació

Sant Cugat del Vallès. ( Vallès Occidental )

1973

Documentació:
H 117 H / 5 / 12:
12.1 Emplaçament. Jardineria. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.Centre Mutual de Rehabilitació d'accidentats de treball

Sant Cugat del Vallès. ( Vallès Occidental )

1973

Documentació:
C 1751 / 60:
60.1 Relació de la documentació. 1 full.
60.2 Memòria.
60.3 Avanç de pressupost.
60.4 Plànol general de jardineria. E 1: 500. Còpia.
60.5 Xarxa de reg. E 1: 500. Còpia.
60.6 Clavagueram. E 1: 500. Còpia.
60.7 Enllumenat i il·luminació decorativa. E 1: 500. Còpia.
60.8 Ordenació jardinera. Planta de la terrassa. E 1: 50. Còpia.
60.9 Perspectiva i secció de jardinera i banc. E 1: 5. Còpia.

T 156 / 60:
60.10 Ordenació jardinera. Planta de la terrassa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
60.11 Jardineria. Fulla 1. Primer esbós. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
60.12 Jardineria. Fulla 2. Primer esbós. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
60.13 Jardineria. Fulla 3. Primer esbós. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.Hotel Botànic-Tenerife. Zona de repòs sobre la coberta de la bassa i jocs infantils anexos.

Puerto de la Cruz. Tenerife.

1973 - 1974

Documentació:
T 156 / 63:
63.1 Plànol general. Serveis. E 1: 200. Recollida d'aigües superficials.Tinta sobre vegetal
63.2 Plànol general. Jardineria. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
63.3 Plànol general. Enllumenat. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

Zona esportiva i recreativa:

63.4 Detall. Piscina. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
63.5 Detall. Piscina. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
63.6 Detall. Lloses i murs. Seccions. E 1: 20 / E 1: 10.Tinta sobre vegetal.
63.7 Detall. Pista de tenis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
63.8 Detall. Palafit i llac. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
63.9 Detall. Seccins del Palafit i plataforma sobre llac. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

H 117I / 1 / 63:
63.10 Planta piscina. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
63.11. Detalls. Sorrera, jardinera, estany. E 1: 20 / E 1: 10.. Tinta sobre vegetal.
63.12 Detalls. Planta perspectiva i secció de font decorativa, escales, paviment i mur. E 1: 10 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
63.13 Detalls. Alçat, secció i planta de pasarel.la. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
63.14 Detalls. Aspersors. E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
63.15 Detalls. Planta, secció i alçat de llanternes. E 1: 10. Tinta sobre vegetal

Zona de repòs sobre la coberta de la bassa i jocs infantils annexes:

H 117I / 1 / 63:
63.16 Jocs infantils. Perspectiva i alçats d'un joc amb fustes. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
63.17 Jocs infantils. Perspectiva i alçats d'un porquet de fusta. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
63.18 Jocs infantils. Perspectiva i alçats d'un camell de fusta. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
63.19 Jocs infantils. Perspectiva i alçats d'una ase tirant d'un carro de fusta. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
63.20 Jocs infantils. Perspectiva i alçats d'un cargol de fusta. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
63.21 Jocs infantils. Perspectiva i alçats d'una ovella de fusta. 2 còpies. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.

C 1751 / 63:
63.22 Memòria "Proyecto de ordenación jardinera, zona deportiva y recreativa del Hotel Botánico".
63.23 Criteris d'ordenació i estètics.
63.24 Relació de plantació.
63.25 Emplaçament. Fotografia de plànol.
63.26 Plànol topogràfic. E 1: 200. Còpia.
63.27 Emplaçament. E 1: 5000. Còpia.
63.28 Plànol general d'obres. E 1: 200. Còpia.
63.29 Plànol general d'obres. Inclou modificació d'ubicació de la piscina. E 1: 200. Còpia.
63.30 Perfils modificats. E 1: 200. Còpia.
63.31 Perfils. E 1: 200. Còpia.
63.32 Plànol general de serveis. E 1: 200. Còpia.
63.33 Plànol general de jardineria. E 1: 200. Aquarel.la sobre còpia.
63.34 Detall. Plantes i seccions de recollida d'aigües superficials. E 1: 20 / E 1: 10 / E 1: 5 / E 1: 2. Còpia.
63.35 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
63.36 Seccions i plantes de l'estació depuradora. E 1: 100. Còpia.
63.37 Detalls. Seccions de l'estació de bombeig. E 1: 20. Còpia.
63.38 Detalls. Secció i armadura dels dipòsits d'aigua. E 1: 50. Còpia.
63.39 Detalls d'armadures. E 1: 20 / E 1: 50. Còpia.

C 1752 / 63:
63.40 Memòria.
63.41 Memòria complementària al projecte bàsic.
63.42 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
63.43 Plantes i seccions de l'estació depuradora. Còpia.
63.44 Planta i secció de l'estació de bombeig. Còpia.
63.45 Secció i armadura dels dipòsits d'aigua. E 1: 50. Còpia.
63.46 Detalls de les armadures dels dipòsits d'aigua. E 1: 20 / E 1: 50. Còpia.
63.47 Planta general de la zona de repòs. E 1: 200. Còpia.
63.48 Planta general de la zona de repòs. E 1: 50. Còpia.
63.49 Planta general de la zona de repòs. E 1: 50. Còpia.
63.50 Zona de repòs, detall. E 1: 20. Còpia.
63.51 Perfil, alçat i planta de la façana de la "boite". E 1: 50. Còpia.
63.52 Plànol general jardineria; pintura piscines. E 1: 200. Còpia.
63.53 Plànol de tancament. E 1: 200. Còpia.
63.54 Perfil, alçat i planta de la façana "boite". E 1: 50. Còpia.
63.55 Lloses i murs de la piscina. E 1: 50. Còpia.
63.56 Plànol de replanteig. E 1: 200. Còpia.
63.57 Perfils. E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
63.58 Planta amb el sistema de reg per aspersió. E 1: 200. Còpia.
63.59 Planta amb el sistema de reg per aspersió. Còpia.
63.60 Planta amb la xarxa de reg i desguassos. E 1: 200. Còpia.Ajardinament dels habitatges cooperatius RENFE

Av. Meridiana; Pg. Valldaura. Barcelona. ( Barcelonès )

1973

Documentació:
C 1754 / 68:
68.1 Memòria
68.2 Pressupost total.
68.3 Planta. Emplaçament i jardineria. E 1: 500. Còpia.
68.4 Planta. Fusteria complementària. E 1: 500. Còpia.
68.5 Detall de planta. E 1: 200. Còpia.
68.6 Detall de planta. E 1: 200. Còpia.
68.7 Detall de planta. E 1: 200. Còpia.
68.8 Detall de barana i mur. E 1: 10. Còpia.
68.9 Detalls de jocs infantils. Tobogan, palanca i pasarel.les. E 1: 10. Còpia.
68.10 Detalls de jocs infantils. Gronxadors i escales semicirculars. E 1: 10. Còpia.
68.11 Planta general. Paviments. E 1: 500. Còpia.
68.12 Detalls constructius. Paviments. E 1: 10. Còpia.
68.13 Planta general. Evacuació d'aigües residuals. E 1: 500. Còpia.
68.14 Planta general de l'instal.lació de reg. E 1: 500. Còpia.
68.15 Planta general. Instal.lació d'enllumenat. E 1: 500. Còpia.
68.16 Detalls constructius de l'instal.lació de l'enllumenat. E 1: 10. Còpia.Ajardinament al "Baluard de la Mercè"

Girona. ( Gironès )

1974

Documentació:
H 117 H / 5 / 18:
18.1 Plànol topogràfic. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
18.2 Emplaçament. Plànol general d'obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
18.3 Seccions. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
18.4 Plantes i seccions de la caseta del jardiner i els serveis públics. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
18.5 Plànol topogràfic de la finca. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
18.6 Emplaçament. Inclou relació d'arbres. Llapissos de color sobre còpia.

T 155 / 18:
18.7 Detalls de pou de caiguda d'aigua, clavagueres, pou de registre i de reixa.Ampliació del jardí i piscina per als Srs. Claros a la urbanització California

C. California; Ctra. de Teià. Masnou. ( Maresme )

1974 - 1975

Documentació:
H 117 H / 5 / 21:
21.1 Emplaçament. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
21.2 Alçats i seccions dels serveis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
21.3 Planta, alçats i secció de la barbacoa. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.4 Plantes, alçats i seccions del gabial. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.5 Esborrany d'emplaçament. E 1: 100. Aquarel.la sobre còpia.
21.6 Esborrany d'emplaçament. E 1: 100. Aquarel.la sobre còpia.

T 154 / 21:
21.7 Plantes dels serveis: fonaments i sanejament, planta de distribució, d'estructura i de coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
21.8 Piscina I: funcionament, cotes de replanteig, planta i secció. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
21.9 Piscina II: lloses i seccions dels murs. E 1: 10 / ! 1: 20 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.Jardí a la Finca Can Vilumara

Cabrils. ( Maresme )

1974

Documentació:
H 117 H / 5 / 23:
23.1 Planta general. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
23.2 Planta general. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.Jocs i mobiliari urbà.

1975

Documentació:
H 117H / 7 / 54:
54.1 Jocs infantils: tipi. Alçat i planta. Tinta sobre vegetal.
54.2 Jocs d'adults (esports): aixecament de troncs. Planta i alçat. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
54.3 Jocs d'adults (esports): paral·lela asimètrica. Planta i alçat. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
54.4 Jocs d'adults (esports): barra fixa doble. Planta i alçat. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
54.5 Jocs d'adults (esports): joc d'anelles. Planta i alçat. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
54.6 Mobiliari urbà: planta, secció i alçat de banc, font de tassa i paperera. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
54.7 Mobiliari urbà: perfil i alçat de banc. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
54.8 Mobiliari urbà: reixa. Tinta sobre vegetal.
54.9 Mobiliar urbà: alçat jardinera coberta. Tinta sobre vegetal.

C 1750 / 54:
54.10 Jocs infantils: perspectiva, planta i alçats de casetes de fusta. Còpia.
54.11 Jocs infantils: perspectiva, planta i alçats de torre de bombers. Còpia.Ajardinament de la plaça Universitat

Pl. Universitat. Barcelona. ( Barcelonès )

1976

Documentació:
C 1746 / 7:
7.1 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.Ajardinament de la plaça Salvador Anglada

Pl. Salvador Anglada (actual pl. Bonet i Moixí). Barcelona. ( Barcelonès )

1976

Documentació:
C 1747 / 16:
16.1 Emplaçament. plànol de final d'obra. E 1: 200. Còpia.Jardí al xalet d'Ana Estrada

S' Agaró. ( Baix Empordà )

1976

Documentació:
H 117 H / 5 / 20:
20.1 Emplaçament. E 1: 1000. Tinta sobre vegetal.
20.2 Emplaçament. Plànol d'obres. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.3 Emplaçament. Jardineria. Inclou relació de vegetació. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.4 Planta i secció de camp d'squash. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
20.5 Plantes, seccions i detalls del camp d'squash. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
20.6 Alçat, plantes i secció d'escala i pèrgola. E 1: 10 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
20.7 Emplaçament. Inclou relació de vegetació. Tinta sobre vegetal.Parc Miquel Carreras

C. de València; C. Bujaruelo; C. Nou Fonts; Pgte. de Sant Bernat. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1976

Documentació:
T 155 / 55:
55.1 Emplaçament. Pla general. Jardineria. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

C 1750 / 55:
55.1 Emplaçament. E 1: 10.000. Còpia.
55.2 Pla general de programació i obres. E 1: 200. Còpia.
55.3 Memòria.
55.4 Avanç del pressupost.Parc de Can Rull

C. Sant Isidor; Pg. de Manuel de Falla; C. Gustavo Adolfo Bécquer; C. de Lucà. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1976

Documentació:
T 155 / 56:
56.1: Emplaçament. Pla general. Jardineria. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.

C 1750 / 56:
56.2 Memòria.
56.3 Emplaçament. E 1: 10.000. Còpia.
56.4 Programació de les obres. E 1: 500. Còpia.
56.5 Pla general d'obres. E 1: 500. Còpia.Parc de la plaça Sant Salvador

Pl. Sant Salvador; C. Covadonga. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1976

Documentació:
H 117 H / 7 / 58:
58.1 Planta general. E 1: 200. Rotulador, tinta i llapis sobre vegetal.
58.2 Planta general. E 1: 200. Rotulador, tinta i llapis sobre vegetal.

C 1751 / 58:
58.3 Memòria.
58.4 Avanç de pressupost.
58.5 Emplaçament. E 1: 10.000. Còpia.
58.6 Emplaçament. Plànol topogràfic. Estat actual. E 1: 200. Còpia.
58.7 Plànol general de programació i obres. E 1: 200. Còpia.
58.8 Plànol general de jardineria. E 1: 200. Còpia.Parc del Taulí

Sabadell. ( Vallès Occidental )

1976

Documentació:
C 1751 / 61:
61.1 "Proyecto de ordenación jardinera del parque urbano del "Taulí", a Sabadell. Inclou: relació de documents i plànols; Memòria; Avanç de pressupost; Plànols:
1. Emplaçament. E 1: 10.000. Còpia.
2. Plànol topogràfic. E 1: 500. Còpia.
3. Plànol general de programació i obres. E 1: 500. Còpia.
4. Plànol general de jardineria. E 1. 500. Còpia.Terrasses de l'Hotel Tamarindos

San Agustín. Gran Canaria.

1976

Documentació:
H 117 I / 1 / 62:
62.1 Planta general. Estat abans de les obres. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
62.2 Planta general. Obres. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
62.3 Planta general. Jardineria. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
62.4 Detall mòdul. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
62.5 Detall. Alçat de pèrgola. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
62.6 Detall. Planta de pèrgola. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.

T 156 / 62:
62.7 Emplaçament. Còpia sobre vegetal.Ajardinament de la plaça. d'Antoni Llonch Gambús

C. Tres Creus; Pl. d'Antoni Llonch Gambús. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1976 - 1977

Documentació:
T 157 / 65:
65.1 Plànol general d'obres. E 1:200. Tinta sobre vegetal.
65.2 Plànol general de jardineria. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
65.3 Planta de la pèrgola. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
65.4 Alçats de la pèrgola. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.

H 117 I / 2 / 65:
65.5 Detalls. Elements auxiliars, banc i paperera. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
65.6 Detalls constructius. Instal.lació de reg. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

C 1752 / 65:
65.7 Memòria. 2 còpies
65.8 Avanç de pressupost.
65.9 Pressupost d'obres complementàries a la jardineria. I fase.
65.10 Pressupost d'obres complementàries a la jardineria. II fase.
65.11 Plec de condiciones. Obres.
65.12 Plec de condicions. Jardineria.
65.13 Plec de condicions. Jocs infantils i elements auxiliars.
65.14 Emplaçament. E 1: 10.000. Còpia.
65.15 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
65.16 Plànol general d'obres i programació. E 1: 500. Còpia.
65.17 Plànol general. Jardineria. E 1: 200. Còpia.
65.18 Detalls. Paviment. E 1: 50. Còpia.
65.19 Detalls. Mur, llac i sorrera. E 1: 10. Còpia.
65.20 Detalls. Pista de patinatge. E 1: 10. Còpia.
65.21 Planta de pèrgola. E 1: 10. Còpia.
65.22 Alçats de pèrgola. E 1: 10. Còpia.
65.23 Detalls. Banc i paperera. E 1: 10. Còpia.
65.24 Detalls. Font tassa, obra i rètols. Còpia.
65.25 Detalls. Font tassa, instal.lació. E 1: 10. Còpia.
65.26 Jocs infantils. Gronxador i escala semicircular. E 1: 10. Còpia.
65.27 Jocs infantils. Tobogan, palanca, paral.leles dobles i paral.leles simples. E 1: 10. Còpia.
65.28 Jocs infantils. Castell. E 1: 10. Còpia.
65.29 Detalls constructius. Evacuació de les aigües superficials. E 1: 20 / E 1: 5. Còpia.
65.30 Detalls constructius. Instal.lació del reg. E 1: 20. Còpia.Parc Urbà de Can Borguñó

C. Lusitània; C. Atlanta; Via Aurèlia; C. Font i Sagüe. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1976

Documentació:
T 157 / 67:
67.1 Plànol general. Jardineria. Inclou relació de plantació. E 1: 200. Tinta i color sobre paper.

H 117I / 2 / 67:
67.2 Biblioteca infantil: planta fonaments. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
67.3 Biblioteca infantil: alçat principal. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
67.4 Biblioteca infantil: secció longitudinal. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
67.5 Detalls constructius: escocells i escales. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
67.6 Detalls constructius: banc al mur, sorrera, vorera. E 1: 10 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
67.7 Detalls constructius: llac, murs, pont. E 1: 10 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
67.8 Tanca i portes. Tinta sobre vegetal.

C 1753 / 67:
67.9 Emplaçament. E 1: 10.000.Còpia.
67.10 Emplaçament, abans obres. E 1: 200. Còpia.
67.11 Emplaçament. Pogramació. E 1: 200. Còpia.
67.12 Planta general. Jardineria. E 1: 200. Còpia.
67.13 Planta general. Obres. E 1: 200. Còpia.
67.14 Planta general. Jardineria. Inclou relació de la plantació. E 1: 200. Còpia.
67.15 Planta general. Jardineria. Inclou relació de la plantació. E 1: 200.
Còpia.
67.16 Perfils longitudinals i transversals. E 1: 100 / E 1: 200. Còpia.
67.17 Planta general. Enllumenat. E 1: 200. Còpia.
67.18 Detalls constructius: evacuació d'aigües superficials: pou de caiguda d'aigües, clavagueram, pou de registre, reixa pel desguàs. E 1: 20 / E 1: 5. Còpia.
67.19 Detalls constructius: instal·lació del reg. E 1: 20.Còpia.
67.20 Detalls constructius: escocells, escales. E 1: 10. Còpia.
67.21 Detalls constructius: banc del mur, sorrera, vorera. E 1: 10 / E 1: 20. Còpia.
67.22 Detalls constructius: llac, murs, pont. E 1: 10 / E 1: 20. Còpia.
67.23 Elements auxiliars, detalls: banc, paperera. E 1: 10. Còpia.
67.24 Elements auxiliars, detalls: font tassa, rètols. E 1: 10. Còpia.
67.25 Tanca i portes. Còpia.
67.26 Jocs infantils: gronxador, escala semicircular. E 1: 10. Còpia.
67.27 Jocs infantils: tobogan, palanca, paral·leles dobles, paral·leles simples. E 1: 10. Còpia.
67.28 Jocs infantils: entramat de cordes, taula de ping-pong. E 1: 50 / E 1: 10. Còpia.
67.29a Jocs infantils: torre de bombers. E 1: 20. Còpia.
67.29b Jocs infantils: escala de prismes. E 1: 10. Còpia
67.30 Jocs infantils: joc d'equilibri. E 1: 20. Còpia.
67.31 Jocs infantils: casetes. E 1: 10. Còpia.
67.32 Planta i seccions de teatre a l'aire lliure. E 1: 100 / E 1: 50. Còpia.
67.33 Fonaments i planta de distribució del teatre-escenari. E 1: 50. Còpia.
67.34 Serveis i planta superior del teatre-escenari. E 1: 50. Còpia.
67.35 Diverses plantes, il·luminació i circulació d'aigües. Bar i serveis públics. E 1: 50. Còpia.
67.36 Alçats i seccions. Bar i serveis públics. E 1: 50. Còpia.
67.37 Plantes. Biblioteca infantil. E 1: 50. Còpia.
67.38 Seccions. Biblioteca infantil. E 1: 50. Còpia.
67.39 Alçats. Biblioteca infantil. E 1: 50. Còpia.
67.40 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño, Sabadell" Estat de medicions i pressupostos.
67.41 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño, Sabadell". Avanç de pressupost: Biblioteca infantil, bar i serveis públics.
67.42 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño, Sabadell". Relació de documents.
67.43 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño, Sabadell". Memòria.
67.44 "Anteproyecto del parque urbano de Can Borguño en Sabadell". Memòria.
67.45 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño en Sabadel"l. Teatre de la natura. Estat de medicions.
67.46 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño en Sabadell". Pressupost de jardineria. Estat de medicions.
Pressupost de jocs infantils i elements auxiliars.
67.48 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño en Sabadell". Pressupost d'instal·lació elèctrica d'enllumenat.
67.49 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño en Sabadell". Instal·lació elèctrica d'enllumenat. Estat de medicions.
67.50 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño en Sabadell". Plec de condicions tècniques. Jardineria.
67.51 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño en Sabadell". Pressupost del teatre de la natura.
67.52 "Proyecto del parque urbano de Can Borguño en Sabadell". Pressupost d'obres complementàries a la jardineria.
67.53 Estat de medicions a les obres complementàries a la jardineria.
67.54 Estat de medicions dels jocs infantils i elements auxiliars.
67.55 Pressupost de jardineria.
67.56 Plec de condicions tècniques de les obres, jocs infantils, elements auxiliars i jardineria.Jardins del Castell de l'Oreneta

Barcelona. ( Barcelonès )

1977

Documentació:
C 1746 / 4:
4.1 Plànol topogràfic. E 1: 500. Còpia.Ajardinament de la plaça Lesseps

Trav. de Dalt; Av. Príncep d'Astúries; C. Major de Gràcia; Av. República Argentina; C. Septimània; Rda. General Mitre. Barcelona. ( Barcelonès )

1977

Documentació:
C 1747 / 11:
11.1 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
11.2 Emplaçament. Serveis. E 1: 200. Còpia.
11.3 Seccions longitudinals. E 1: 50. Còpia.
11.4 Seccions transversals. E 1: 50. Còpia.Parc de la Plaça Laietana

Pl. Laietana. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1977

Documentació:
H 117 H / 7 / 57:
57.1 Seccions. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
57.2 Detalls. Planta i secció de banc. E 1: 10 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
57.3 Detalls. Escocell i paviments. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
57.4 Detalls. sorrera, vorada i estany. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
57.5 Elements auxiliars; detalls: secció i planta de font tassa. Instal·lació. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
57.6 Elements auxiliars; detalls: planta, secció i alçat de font tassa. Obra. Cartell. E 1: 10 / E 1: 3. Tinta sobre vegetal.
57.7 Jocs infantils: tobogan, palanca, paral·leles dobles, paral·leles simples. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
57.8 Jocs infantils: escala de prismes, serpent. E 1: 10 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.


C 1751 / 57:
57.9 Memòria.
57.10 Avanç del pressupost
57.11 Emplaçament. E 1: 10.000. Còpia.
57.12 Plànol topogràfic. E 1: 200. Còpia.
57.13 Plànol general de programació d'obres. E 1: 200. Còpia.Ajardinament del parc "lo Morant" situat al sector 10 del pla general d'ordenació urbana d'Alacant.

Alacant.

1977 - 1982

Documentació:
C 1755 / 70:
70.1 Retall de premsa.
70.2 Comunicació d'acord de l'Ajuntament d'Alacant de Casamor com arquitecte de l'obra.
70.3 Plec de condicions econòmiques i contracte entre l'Ajuntament i l'arquitecte.
70.4 Rebut de l'Ajuntament de la direcció d'obres del concurs.
70.5 Instància rebuda per l'Ajuntament per part de l'arquitecte.
70.6 Resum de pressupost i valoració per etapes.
70.7 Emplaçament. E 1: 5.000. Còpia.
70.8 Perfils d'excavació. E 1: 500. Còpia.
70.9 Detalls de vorada, estany i sorrera. E 1: 10. Còpia.
70.10 Detall de tancament, tanques i reixat d'entrada. E 1: 20. Còpia.
70.11 Plantes, alçats i seccions de biblioteca, bar i serveis. E 1: 100. Còpia.
70.12 Plantes, alçats i seccions de la cabana dels jardiners i dels serveis públics. E 1: 100. Còpia.
70.13 Planta. Instal.lació de roserar, pèrgola i estanys esglaonats. E 1: 100. Còpia.
70.14 Planta, alçat i secció d'instal.lació d'estrada de la música. E 1: 50. Còpia.
70.15 Plantes i alçats de barbacoa i taules de pic-nic. E 1: 20. Còpia.
70.16 Camp d'aventures: planta, alçat i secció de piràmide d'aigua i laberint. E 1: 50. Còpia.
70.17 Camp d'aventures: alçat i planta de fortí. E 1: 20. Còpia.
70.18 Jocs juvenils: planta i detall de pista de patins i fossat de salts. E 1: 10. Còpia.
70.19 Jocs d'adults: planta i detall de la pista de petanca. E 1: 50 / E 1: 10. Còpia.
70.20 Jocs esportius: alçat i secció d'aixecament de troncs. E 1: 20. Còpia.
70.21 Jocs esportius: flexió de cintura. E 1: 20. Còpia.
70.22 Jocs esportius: alçat i planta d'anelles. E 1: 20. Còpia.
70.23 Jocs esportius: planta, alçat i secció de barra fixa doble. E 1: 20. Còpia.
70.24 Jocs esportius: planta, alçat i secció d'espatlleres. E 1: 20. Còpia.
70.25 Jocs esportius: secció i planta de cordes. E 1: 20. Còpia.
70.26 Elements auxiliars: secció i planta de pont de fusta. E 1: 20. Còpia.
70.27 Quadre de preus: 1a etapa.
70.28 Estat de medicions i aplicació de preus: 1a etapa.
70.29 Actualització del pressupost.
70.30 Quadre de preus, estat de medicions i aplicació de preusç: 1a etapa.
70.31 Plec general de condicions: 1a etapa.
70.32 Documentació original del projecte:
70.32.1 Obres: plec de condicions. 22 fulls.
70.32.2 Jardineria: plec de condicions tècniques. 15 fulls.
70.32.3 Jardineria: relació d'espècies vegetals. 9 fulls.
70.32.4 Memòria descriptiva general. 18 fulls.
70.32.5 Elements auxiliars i jocs infantils: plec de condicions tècniques. 9 fulls.
70.32.6 Aplicació de preus. 62 fulls.
70.32.7 Relació de documents i plànols. 2 fulls.
70.32.8 Estat de medicions. 65 fulls.
70.32.9 Resum de pressupostos i valoració per etapes. 2 fulls.Projecte d'ordenació de la Colònia Güell dins la comarca de Barcelona

Santa Coloma de Cervelló. ( Baix Llobregat )

1977

Documentació:
C 1757 / 77:
77.1-4 Deu fotos de vivendes del carrer Araño. Blanc i negre.
77.5-8 Deu fotos de vivendes del carrer Malvehi. Blanc i negre.
77.9-11 Cinc fotos de la Biblioteca Joaquim Folguera. Blanc i negre.
77.12 Dues fotos de la Rectoria. Blanc i negre.
77.13 Dues fotos d'edificis de la Plaça Güell. Blanc i negre.
77.14-15 Sis fotos d'edificis del carrer Monturiol. Blanc i negre.
77.16-19 Vuit fotos d'edificis del carrer Barrau. Blanc i negre.
77.20-21 Quatre fotos d'edificis del carrer Claudi Güell. Blanc i negre.
77.22 Una foto de la casa Agustí Arimany. Blanc i negre.
77.23 Una foto d'edificis del carrer Reixach. Blanc i negre.
77.24-26 Sis fotos de l'escola i casa del mestre. Blanc i negre.
77.27-29 Set fotos de Ca l'Ordal. Blanc i negre.
77.30 Una foto del dipòsit d'aigua. Blanc i negre.
77.31 Dues fotos de la masia can Soler de la Torre. Blanc i negre.
77.32-36 Sis fotos del recinte fabril. Blanc i negre.
77.37-40 Set fotos de ca l'Espinal. Blanc i negre.
77.41-42 Cinc fotos de la Cripta Güell. Blanc i negre.
77.43-44 Quatre fotos de cal Miret. Blanc i negre.

H 117 I / 1 / 77:
77.45 "Estudio preliminar de Ordenación de la Colonia Güell dentro de la Comarca de Barcelona". Juliol 1977. 48 pàgines. Realitzat per DEICO, SERETE AMENAGEMENT i Asesoría i Ingeniería Bertrand-ASIBERT.Parc de les Aigües

C. de les Camèlies; C. d'Abd El-Kader; Pl. d'Alfons el Savi. Barcelona. ( Barcelonès )

1978

Documentació:
C 1748 / 28:
28.1 Plànol topogràfic del Parc. Jardineria. E 1: 200. Còpia.Ajardinament de la plaça de la Victòria

Pl. de la Victòria; C. Bisbe Irurita; C. Magallanes; C. Tercio de Montserrat. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1978

Documentació:
H 117H / 6 / 41:
41.1 Emplaçament. E 1: 10.000. Tinta sobre vegetal.
41.2 Emplaçament. Estat actual. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
41.3 Plànol general d'obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

T 155 / 41:
41.4 Plànol general d'obres. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.Ajardinament

Pl. de Esteve Palucie i Bisbe Irurita. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1978

Documentació:
H 117 H / 6 / 45:
45.1 Emplaçament. E 1: 10.000. Tinta sobre vegetal.
45.2 Emplaçament. Estat actual abans obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
45.3 Emplaçament. Obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.Ajardinament

Pl. de Pau Casals. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1978

Documentació:
H 117 H / 6 / 47:
47.1 Emplaçament. E 1: 10.000. Tinta sobre vegetal.
47.2 Emplaçament. Estat actual abans obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

T 155 / 47:
47.3 Emplaçament. Obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
47.4 Emplaçament. Jardineria. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.Ajardinament

Pl. de Santiago Rusiñol; C. de la Saboneria. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1978

Documentació:
H 117H / 7 / 49:
49.1 Emplaçament. E 1: 10.000. Tinta sobre vegetal.
49.2 Emplaçament. Estat actual. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
49.3 Pla general d'obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
49.4 Pla general de jardineria. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.Pl. Planada del Pintor (actual Pl. de la Vall d'Aran)

Pl. de la Vall d'Aran; C. de Vinhamala; C. dels Urals; C. d'Alcubierre; C. dels Balcans. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1978

Documentació:
H 117I / 1 / 59:

59.1 Emplaçament. E 1: 10.000. Tinta sobre vegetal.
59.2 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
59.3 Plànol general d'obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
59.4 Plànol general de jardineria. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.Ajardinament de la plaça de la Independència

Pl. Independència; C. del Rei Pelai. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1978

Documentació:
H 117I / 1 / 64:
64.1 Emplaçament. E 1: 10.000. Tinta sobre vegetal.
64.2 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
64.3 Plànol general d'obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
64.4 Plànol general de jardineria. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.Jardineria a l'edifici Banca Catalana

Av. Generalísimo (Actual Av. Diagonal); Av. Carles III.. Barcelona. ( Barcelonès )

1979

Documentació:
H 117 H / 5 / 22:
22.1 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.

T 154 / 22:
22.2 Planta general. Inclou relació de plantació. E 1: 100. Tinta i tinta de color sobre vegetal
22.3 Planta, secció i detall d'estany i cascada. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
22.4 Planta general zona Diagonal. E 1: 100. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
22.5 Façanes, seccions, planta i detalls de les terrasses esglaonades. E 1: 10 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
22.6 Façanes, seccions, planta i detalls de les terrasses esglaonades. E 1: 10 / E 1: 50. Anul.lat. Tinta sobre vegetal.
22.7 Façanes, seccions, planta i detalls de les terrasses esglaonades. E 1: 10 / E 1: 50. Anul.lat. Tinta sobre vegetal.
22.8 Plantes, seccions, detall i perspectiva dels surtidors. E 1: 10 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
22.9 Plantes, seccions, detall i perspectiva dels surtidors. Llapis sobre vegetal.Ajardinament de les places Wagner i Llongueras

Pl. de Wagner; Pl. de Joan Llongueras; C. de Ganduxer; C. de Beethoven; Av. Generalísimo Franco (actual Av. Diagonal). Barcelona. ( Barcelonès )

1979

Documentació:
C 1750 / 40:
40.1 Emplaçament. Jardineria. Inclou la relació d'arbres. E 1: 200. Còpia.Ajardinament del passeig de Sant Joan

Pg. de Sant Joan. Barcelona. ( Barcelonès )

1979

Documentació:
C 1750 / 42:
42.1 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.Jardineria a l' Avinguda Pau Casals

Av. Pau Casals; Turó Park; C. Bori i Fontestà; C. del Tenor Viñas. Barcelona. ( Barcelonès )

1979

Documentació:
C 1750 / 52:
52.1 Emplaçament. E 1: 250. Còpia.Ajardinament de la zona compresa per Av.de Roma; C. Infanta Carlota i C. Tarragona

Av. de Roma; C. Infanta Carlota (actual C. Josep Tarradellas); C. Tarragona. Barcelona. ( Barcelonès )

1980

Documentació:
C 1747 / 13:
13.1 Emplaçament. Estat actual. E 1: 500. Còpia.
13.2 Emplaçament.Plànol d'obres generals. E 1: 200. Còpia.
13.3 Planta, alçat i secció d'un grup de palmeres. E 1: 20. Còpia.Plaça de la Font Catalana

Pl. de la Font Catalana. Barcelona. ( Barcelonès )

1980

Documentació:
C 1750 / 34:
34.1 Secció i detall de paviment. E 1: 50. Còpia.Ajardinament a l'Av. Meridiana

Av. Meridiana; Pg. Carles I; C. Francesc Aranda; C. Pallars; C. Almogàvers. Barcelona. ( Barcelonès )

1980

Documentació:
C 1750 / 36:
36.1 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.
36.2 Secció i detalls de paviment. E 1: 50 / E 1: 20. Còpia.Ordenació jardinera del Parc del Migdia inclòs en el Parc de Montjuïc

Barcelona. ( Barcelonès )

1981 - 1982

Documentació:
C 1756 / 75:
75.1 Fotografia d'aquarel·la. Perspectiva del parc.
75.2 Acords que afecten al Servei Municipal de Parcs i Jardins. 2 fulls.
75.3 Relació de documents. 4 fulls.
75.4 Memòria. 18 fulls.
75.5 Annexes a la memòria: Relació cronològica de les vicissituds històriques de la muntanya i del parc de Montjuïc. 11 fulls.
75.6 Annexes a la memòria: Instal·lacions i manifestacions esportives. 41 fulls.
75.7 Emplaçament. Asolellada: situació de les zones de sol i de sombra. E 1: 1000. Còpia.
75.8 Emplaçament. Circulacions, accessos i aparcaments. Eixos principals d'ordenació. E 1: 2000. Còpia.
75.9 Programació general de Montjuïc. E 1: 2000. Còpia.
75.10 Programació general del Parc del Migdia. E 1: 1000. Còpia.
75.11 Jardineria. E 1: 1000. Còpia.
75.12 Situació dels perfils a la planta general del parc. E 1: 1000. Còpia.
75.13 Perfils A-B, C-D, E-F. E 1: 1000. Còpia.
75.14 Perfils G-H, I-J, K-L. E 1: 1000. Còpia.
75.15 "Flash" de diferents ambients (perspectiva teatre). Còpia.
75.16 "Flash" de diferents ambients. Còpia.
75.17 "Flash" de diferents ambients (passeig i cascada). Còpia.Ajardinament al Polígon Canyelles

Barcelona. ( Barcelonès )

1982

Documentació:
C 1747 / 17:
17.1 Emplaçament. Arranjament i remodelació jardinera amb rocalla. E 1: 500. Còpia.Ajardinament a l'Avinguda Lluis Companys

Av.Lluís Companys; C. Rec comtal; Pl. del Comerç; Pg. Pujades; C. Bonaventura Muñoz; C. Almogavers. Barcelona. ( Barcelonès )

1982

Documentació:
C 1750 / 37:
37.1 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.Ajardinament de la plaça de la Farga

Pl. de la Farga; C. Alpens; C. Noguera Pallaresa; C. Ferreria; C. Rosend Arús. Barcelona. ( Barcelonès )

1982

Documentació:
C 1750 / 39:
39.1 Pavimentació i plantació en un sector del C. Noguera Pallaresa. E 1: 200. Còpia.Parc del Guinardó

Av. de la Mare de Déu de Montserrat; C. de Garriga i Roca. Barcelona. ( Barcelonès )

1983

Documentació:
C 1748 / 29:
29.1 Estudi del terreny; diagnòstic. E 1: 1000. Còpia.Plaça del Dr. Ferrer y Cajigal

C. Casanova; C. Provença; C. Còrsega; Pl. Dr. Ferrer i Cajigal. Barcelona. ( Barcelonès )

1983

Documentació:
C 1750 / 43:
43.1 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.Remodelació del jardí de Can Mantega

Pl. de Can Mantega. Barcelona. ( Barcelonès )

1984

Documentació:
C 1747 / 15:
15.1 Emplaçament. Plànol de final d'obra. E 1: 200. CòpiaAjardinament de la Finca dels Srs. Martí

Pg. de Matadepera. Matadepera. ( Vallès Occidental )

1985

Documentació:
C 1747 / 19:
19.1 Plànol topogràfic. E 1: 200. Còpia
19.2 Emplaçament. E 1: 200. Còpia.Remodelació del jardí del restaurant Pallejà Paradís

Pallejà. ( Baix Llobregat )

1987

Documentació:
H 117 H / 5 / 3:
3.1 Plànol d'estat actual. E 1: 200. Còpia en vegetal.
3.2 Plànol d'obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.3 Plànol d'instal·lacions. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.4 Plànol de jardineria (botànic). E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.5 Planta de la plaça circular. E 1: 50. Secció A B. E 1: 20. Perspectiva pèrgola.
3.6 Perspectiva. TInta sobre vegetal.Remodelació i ampliació del jardí d'un habitatge unifamiliar propietat de Félix Soler Lluró.

Sant Feliu de Codines. ( Vallès Oriental )

1989

Documentació:
H 117H / 5 / 9:
9.1 Seccions. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
9.2 Planta general. Planta cotes i referències. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
9.3 Planta de situació E 1: 1000. Planta general. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
9.4 Planta general. Planta de la vegetació: inclou la relació d'arbres. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

C 1746 / 9:
9.5 Perspectiva general. Còpia.