Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
CATÀ I CATÀ, Enric 1878-1937 Títol d'arquitecte: 4/11/1903
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis públics Edificis turístics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
 

Habitatge

Premià de Mar. ( Maresme )

Documentació:
C 974 / 88 : Croquis de plantes, façana i secció


Casa per a Nicolau Regàs

C. Mayor, 65-73. Girona. ( Gironès )

Documentació:
C 969 / 17 :
Croquis de la façana i dels interiors
Croquis edícula publicitària. Alçat, secció i planta. Tinta sobre paper dibuix i Cianotipus


Habitatges

C. Robadors, 28 i 30; C. Sadurní, 11. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 973 / 69 :
Amidament i valoració de les finques
Esborranys i càlculs


Tribuna per a la casa propietat del Sr. Pantaleoni

Av. República Argentina. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 970 / 40 :
Alçat i detalls. Tinta sobre paper vegetal


Casa per a Carlos de Llanza

C. Sant Pau, 71-73. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 970 / 38 : Croquis de plantes i secció. Paper dibuix i vegetal


Casa per a Antonio Panades

C. Pescadors. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 970 / 35 : Croquis de plànols


Casa pel Sr. Canals

Planes d'Hostoles, les. ( Garrotxa )

Documentació:
C 969 / 26 : Croquis


Casa per a Josep Planas

C. Septimània, 9. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 969 / 23 :
Còpia plànols
Croquis sobre paper dibuix


Casa pel Sr. Rovira

C. Sant Pere Abanto. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 969 / 20 : Croquis i plànols


Xalet pel Sr. Jover

Documentació:
C 970 / 51 : Croquis i esborranys
H 108C / 3 / 51.1 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 51.2 : Planta pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 51.3 : Planta golfes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 51.4 : Façana principal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 51.6 : Façana posterior E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 51.7 : Façana lateral E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 51.5 : Mur tanca. Alçat E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa pel Sr. Rovira

C. Nostra Senyora del Coll. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 969 / 20 : Croquis
H 108C / 2 / 20.1 : Planta pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa Jaume

C. València. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 108C / 2 / 41 : 5 croquis de planta


Casa de P. Riu

Documentació:
H 108C / 4 / 99.1 : Pis principal. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 99.2 : Planta baixa. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 99.3 : Planta pis. Tinta sobre paper vegetal


Casa de Jaume Catà

Girona. ( Gironès )

1911

Documentació:
C 968 / 5 :
Croquis
Emplaçament. Llapis sobre paper dibuix
H 108C / 1 / 5.2 : Plantes baixa, primer i segon pis E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 1911
H 108C / 1 / 5.1 : Plantes segon pis E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 1932


Casa i fàbrica J. Gual

Pl. Cardona, 11. Barcelona. ( Barcelonès )

1914 - 1931

Documentació:
C 972 / 57 :
amidaments i croquis
Còpies heliogràfiques
H 108C / 3 / 57.1 : Planta 1917 i esborrany de planta. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 57.2 : Planta pis i terrat. 1925. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 57.3 : Planta baixa i croquis de planta. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 57.7 : Planta, façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 57.4 : Façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 57.5 : Secció. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 57.6 : 3 detalls de construcció metàl.lica. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 57.8 : Croquis i distribució dels pisos E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal


Casa per a F. Catà, Vda. de Regàs

Girona. ( Gironès )

1914

Documentació:
C 969 / 13 : Croquis
H 108C / 1 / 16.1 : Plantes baixa, primer pis i segon pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 1 / 16.2 : Façana principal, lateral i posterior E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 1 / 16.3 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 1 / 16.4 : Planta primer pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 1 / 16.5 : Planta segon pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 1 / 16.6 : Façana al carrer i façana al jardí E 1. 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa per a Mercedes Planells al Guinardó

Barcelona. ( Barcelonès )

1915

Documentació:
C 970 / 42 : Croquis planta. Tinta sobre paper vegetal


Restauració del Mas Palau propietat de M. Barceló

Banyoles. ( Pla de l´Estany )

1919

Documentació:
C 971 / 52 :
Croquis façanes, plantes i detall tanca jardí
Plantes baixa, pis i general. Còpies heliogràfiques
Façanes N, E, SO, NE i SO. Còpies heliogràfiques
Secció longitudinal menjador. Cianotipus
Secció transversal galeria. Cianotipus
Secció oratori i escales. Cianotipus
Emplaçament i secció. Tinta sobre paper vegetal
Façanes. Tinta sobre paper vegetal
Planta pis i torre. Tinta sobre paper vegetal


Casa per a la Sra. Vda. de Gabriel

C. Provença. Barcelona. ( Barcelonès )

1919

Documentació:
C 970 / 39 : Planta de pisos E 1: 100. Solució de dos pisos per planta. Tinta sobre paper vegetal


Casa per a J. Perpiñá

C. Indústria. Barcelona. ( Barcelonès )

1922

Documentació:
C 973 / 62 :
amidaments
Croquis planta pis i armadura. Tinta sobre paper vegetal
Façana. Còpia
Seccions. Còpia


Reformes a la casa pel Sr. Cabré

Portbou. ( Alt Empordà )

1923

Documentació:
C 968 / 9 :
amidaments
H 108C / 1 / 9.1 : Plantes baixa, pisos primer, segon, tercer i golfes. Tinta sobre paper vegetal


Casa de Martín Regàs

Pl. Independència. Girona. ( Gironès )

1924

Documentació:
C 969 / 13 :
Pressupost
amidaments
Documentació
Croquis sobre cartolina
PLÀNOLS
Plantes baixa i entresolat. Tinta sobre paper entelat
Plantes baixa i entresolat. Paper dibuix
Façana principal i lateral. Tinta sobre paper entelat
Façana interior porxos. Tinta sobre paper entelat
Façana logotip del teatre "Albeniz". Tinta sobre paper entelat
Secció transversal. Tinta sobre paper entelat


Habitatge

C. Muntanya. Barcelona. ( Barcelonès )

1924

Documentació:
C 970 / 33 :
Croquis de planta
amidaments


Reforma de la casa de Rosa Roig de Calvet

Av. Icària; C. del Ciervo. Barcelona. ( Barcelonès )

1925

Documentació:
H 108C / 3 / 58.1 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 3 / 58.2 : Planta dels pisos. Tinta sobre paper vegetal
C 972 / 58 :
Pressupost i croquis
amidaments


Casa per a Josep Rovira

C. Muntaner; C. Gran Via de les Corts Catalanes. Barcelona. ( Barcelonès )

1925

Documentació:
C 969 / 19 :
Croquis
Plantes soterrani, pisos i baixa. Tinta sobre paper entelat
Secció. Tinta sobre paper entelat
H 108C / 2 / 19.1 : Croquis planta setena. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 19.2 : Planta golfes. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 19.3 : Planta terrat E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 19.5 : Façana superior E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 19.4 : Seccions. Tinta sobre paper vegetal


Casa pels Srs. Josep i Pere Rovira

C. Sant Joaquim; C. Pere Serafí. Barcelona. ( Barcelonès )

1926

Documentació:
H 108C / 2 / 21.1 : Croquis. Darrera, planta. Llapis sobre paper
H 108C / 2 / 21.2 : Emplaçament. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 21.3 : Croquis plantes pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 21.4 : Plantes baixa, pis i garatge. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 21.5 : Plantes baixa, pis i porteria E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 21.6 : Façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa Vilà

Ctra. de Ribes. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
C 973 / 65 :
Croquis i amidaments
Croquis de plànols


Casa per a Carme Escuté

C. Estevanez. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
C 972 / 55 :
amidaments
Planta pis. 1927
Planta pis. 1930


Casa per a Diego frau

Ctra. de la Sagrera a Horta. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
C 972 / 55 :
amidaments i croquis
Plantes baixa i pis. Tinta sobre paper vegetal
Façana i planta. Paper dibuix


Casa Basseda

C. Cermeño, 14. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
C 969 / 25 :
Croquis i amidaments
Plànols


Casa per a Josep Vintrò

C. Oliva.

1928

Documentació:
C 969 / 30 : 2 plànols planta. Tinta sobre paper vegetal


Casa Gausachs

Pl. Masades; C. Monlau. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
C 969 / 29 : Documentació diversa
H 108C / 2 / 29.2 : Plantes baixa, entresolat i primer pis. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 29.1 : Façanes principal i lateral E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa Eulàlia Carreras de Vintró

Pl. Masades. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
C 970 / 31 :
Croquis
Pressuposts
H 108C / 2 / 31.2 : Plantes baixa, entresolat i primer pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 31.1 : Façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa pel Sr. Latorre

C. Alfons XII. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 973 / 63 :
Croquis emplaçament
Croquis façana i secció
Cianotipus


Casa Antònia Perramon

C. Sant Martí de Provençals. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 970 / 34 : Croquis de plantes. Paper dibuix i vegetal


Casa per a Pedro Riera

C. Diputació, 389. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 976 / 91 :
Plec de condicions i certificacions. Esborranys
Pressupost general i pressupost ascensors. Esborranys
Fotografia de la façana. Esborranys
Estructures metàl.liques. Detalls. Esborranys
Croquis. Emplaçament i diversos. Llapis sobre paper dibuix
H 108C / 4 / 91.1 : Plantes de les golfes i habitacions del porter E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 91.2 : Planta soterranis i fonaments E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 91.3 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 91.4 : Planta pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa per a Joan Ferré

C. Águila. Barcelona. ( Barcelonès )

1930

Documentació:
C 973 / 67 : Planta pisos, baixa i primer pis. Tinta sobre paper vegetal
C 969 / 27 : Croquis planta i emplaçament. Tinta sobre paper vegetal i paper dibuix


Casa per a Antoni Rigau

C. Trafalgar, 17. Barcelona. ( Barcelonès )

1930

Documentació:
C 970 / 47 :
Croquis
Esborranys
Pressupost
Plec de condicions
Fotografia
H 108C / 2 / 47.4 : Plantes principal i pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 47.2 : Planta baixa i terrat E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 47.1 : Façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 47.5 : Modificacions planta principal, primer i segon pis. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 47.3 : Entramats de patis. Tinta sobre paper vegetal


Casa pel Sr. Víctor Riu

Piera. ( Anoia )

1931

Documentació:
C 973 / 81 : Càlculs i croquis
H 108C / 4 / 81.1 : Plantes baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 81.2 : Planta pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 81.3 : Façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa pel Sr. Vila

C. Enric Granados. Barcelona. ( Barcelonès )

1931

Documentació:
C 973 / 66 : Càlculs de la valoració


Casa Vallhonrat

Terrassa. ( Vallès Occidental )

1931

Documentació:
C 973 / 82 : Croquis i notes de preus
H 108C / 4 / 82.1 : Façana, secció i planta pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Torre pel Sr. Agustí

C. Sant Miquel. El Masnou. ( Maresme )

1931

Documentació:
C 973 / 84 :
Croquis plantes, tanca jardí, façana lateral i secció
Càlculs i amidaments
Pressupost i plec de condicions
H 108C / 4 / 84.1 : Plantes baixa, primera i segona pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa per a Josep Rovira

C. Albigesos; C. Nostra Senyora del Coll; Ptge. Matide. Barcelona. ( Barcelonès )

1931

Documentació:
C 969 / 18 : Esborranys i plànols. Llapis sobre paper dibuix
H 108C / 2 / 18.1 : Façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 18.2 : Plantes baixa, primer, segon i tercer pis. Tinta sobre paper vegetal


Casa pel Sr. Pantaleoni

C. Ausiàs Marc. Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
C 970 / 46 : Croquis de planta pisos


Casa Pantaleoni

Arenys de Munt. ( Maresme )

1932

Documentació:
C 971 / 85 : Croquis i càlculs
H 108C / 4 / 85.1 : Plantes baixa, primer i segon pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 85.2 : Façana anterior, posterior i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 85.3 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 85.4 : Planta pis e 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 85.5 : Façana principal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal. 1931
H 108C / 4 / 85.6 : Façana posterior E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal. 1931


Casa de Martín Regàs

C. Viladomat, 150. Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
H 108C / 1 / 14.1 : Claraboia. Alçat i secció E 1: 50
H 108C / 1 / 14.2 : Plantes baixa i pisos e 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 1 / 14.3 : Croquis planta baixa. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 1 / 14.4 : Reixa entrada. Alçat i secció E 1: 10. Tinta sobre paper vegetal


Torres pel Sr. Pantaleoni

Floresta, la. Vallvidrera. Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
C 973 / 83 : Croquis plànols de planta
H 108C / 4 / 83.1 : Emplaçament E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 83.4 : Emplaçament E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 83.2 : Planta baixa i pis i façanes principal i posterior i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 83.3 : Segona solució. Planta baixa i soterrani E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Casa per a Josep Borràs

Ptge. Nogues, 30. Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
C 970 / 45 : Croquis i esborranys
H 108C / 2 / 45.1 : Plantes baixa, pisos i terrat E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 2 / 45.2 : Façana i secció E 1: 50.Tinta sobre paper vegetal


Casa Batalla

Girona. ( Gironès )

1933

Documentació:
C 973 / 6 : amidaments i esborranys


Reforma de les cases del Sr. Rovira

C. Berga, 16. Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
C 969 / 22 :
Croquis
PLÀNOLS
Façana, secció i plantes. Tinta sobre paper vegetal


Casa d´en Jaume Cots

C. del Bisbe Valls; C. Galán i García Hernández. Sallent. ( Bages )

1934

Documentació:
H 108C / 4 / 97.1 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 97.2 : Planta primer pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 97.3 : Planta de les golfes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 97.4 : Façana principal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 108C / 4 / 97.5 : Croquis sobre paper vegetal i heliogràfic. amidaments


Casa per a Francisca Bagaria

C. d´Arizala; C. París. Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
H 108C / 4 / 98.1 : Planta baixa E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal