ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22500

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Projecte de les Institucions Provincials d'Instrucció Pública per a la Diputació Provincial de Barcelona

Localització:
C. de Ronda; C. Bailén; C. Ausias Marc; C. Bruc. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Edificis per a l'educació i amb finalitats científiques i culturals

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; VILASECA I CASANOVAS, Josep

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1877

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 1:
1 Dibuix de detall d'un fanal. dos croquis a llapis sobre paper sulfuritzat. 22 x 9 cm.
1 croquis de façana. Llapis sobre paper
1 croquis de façana. Carbonet sobre paper sulfuritzat.
12 Dibuixos de detalls de façana, figures, estàtues, frisos. Tinta sobre paper sulfuritzat
Memòria, plec de condicions
Detall entrada. Llapis i aquarel·la sobre paper canson
Fanal de la tanca. Fotografia (4 exemplars). 11 x 6.5 cm.
Elements ornamentals en una peça de ferro forjat (esbós). Llapis sobre paper de calc. 18 x 7.5 cm.
Planta de l'auditori (estudis). Llapis sobre paper i paper de calc. (4 dibuixos muntats sobre una cartulina)
Croquis de planta. Llapis sobre paper.
Planta principal, auditoris / aules (estudi). Llapis sobre paper de calc. 24 x 19.5 cm.
Façana principal (estudis de detall). Llapis sobre paper reutilitzat. 18 x 15 cm.
Façana principal (estudis de detall). Llapis sobre paper reutilitzat. 21.5 x 15 cm.
Alçat entrada principal (detall decoració). Tinta sobre paper de calc. 23.5 x 20.5 cm.
Alçat entrada principal (estudis). Tinta sobre paper de calc. 17.5 x 12.5 cm.

H 117A / 1 / 1 :
1.1 Emplaçament. Tinta de colors sobre paper canson. 31.5 x 47.5 cm.
1.2 "Plano de la cerca de...". E 1:1000. Tinta de colors sobre paper canson. 26.5 x 43 cm. 22 de juny de 1879.
1.3 Planta perímetre. E 1:800. Tinta sobre paper canson. 31.5 x 41.5 cm.
1.4 Emplaçament. Tinta i llapis sobre paper canson. 65 x 88 cm.
1.5 Emplaçament inclou cotes i pendents carrers. E 1: 1250. Tinta de colors sobre paper. 25.5 x 35 cm.
1.6 10 plantes de propostes de distribució del conjunt. Tinta i llapis sobre paper. 23 x 34 cm.
1.7 Planta baixa del conjunt. E 1:500.Tinta i llapis sobre paper amb vegetal enganxat. 44 x 64 cm.
1.8 Planta principal del conjunt. E 1:500. Tinta i llapis sobre paper amb vegetal enganxat. 44.5 x 64 cm.
1.9 Planta baixa del conjunt. Reproducció heliogràfica. 31 x 43 cm.
1.10 Planta pis del conjunt. Reproducció heliogràfica.
1.11 Emplaçament. Tinta i aquarel·la sobre paper. 22.5 x 34 cm.
1.12 Perspectiva del conjunt des del carrer de Ronda. Reproducció heliogràfica (2 còpies). 21.5 x 39 cm.
1.13 Façanes del carrer de Ronda i del carrer Ausias Marc. Reproducció heliogràfica. 13.5 x 45 cm.
1.14 Façana del carrer de Ronda. Tinta i aquarel·la sobre paper canson.
1.15 Façana del carrer Ausias Marc. Tinta i aquarel·la sobre paper canson.
1.16 Façana (detall). Tinta sobre paper. 17.5 x 38.5 cm. 3 de juny de 1880
1.17 Façana (detall). Llapis sobre paper. 26.5 x 46 cm.
1.18 Façana (detall). Llapis sobre paper. 20 x 40.5 cm.
1.19 Façana (detall). Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper. 15 x 33 cm.
1.20 Façana carrer Ausias Marc (detall). Llapis sobre paper. 20 x 39 cm.
1.21 Secció longitudinal (detall). Llapis sobre paper. 21 x 38 cm.
1.22 Alçat entrada principal. Llapis i tinta sobre paper canson. 65.5 x 51.5 cm.
1.25 Alçat entrada principal (detall). Tinta sobre paper de calc. 48.5 x 17 cm.
1.26 Façana principal (estudis de detall). Llapis sobre paper canson. 36 x 25 cm.
1.29 Secció de la Sala d'Actes (esbós). Llapis sobre paper. 50.5 x 34 cm.
1.39 Secció longitudinal per la Sala d'Actes- Tinta i aquarel·la sobre paper canson.
1.32 Planta principal, auditoris i aules (estudi). Llapis sobre paper de calc. 27 x 17 cm.
1.35 Fanal de la tanca. Fotografia apareguda a l'àlbum de la Renaixença, signada per Lluís Domènech i Joseph Vilaseca. 43.5 x 28 cm.
1.36 Façana de l'oficina d'obres. E 1:100. Llapis sobre paper canson reutilitzat. 17 x 42 cm. 20 de juny de 1879
1.37 Planta i façana de l'edifici provisional d'oficines. E 1:100. Llapis sobre paper canson. 32.5 x 47.5 cm.
1.38 3 Escalímetres E 1: 200 corresponents a les plantes baixa, 1r. i 2n. Tinta sobre paper canson. 5 x 53 cm./cada

1.42 Planta de proposta de distribució de conjunt. E 1: 800. Tinta de colors sobre paper canson.
1.43 Planta de proposta de distribució de conjunt. E 1 : 800. Llapis sobre paper canson

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
projecte no realitzat
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22501

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Exposició Indústries Elèctriques

Localització:
Montjuïc. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Edificis per a l'educació i amb finalitats científiques i culturals

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1915

Descripció de l'expedient:
H 117A / 2 / 2 :
2.1 Perspectiva del conjunt. Llapis sobre paper canson. 73 x 136.5 cm.
2.2 Perspectiva de la plaça amb l'obelisc. Llapis sobre paper canson. 68.5 x 98 cm.
2.3 Esbós. Llapis sobre paper canson. 77.5 x 91.5 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
No realitzat
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22502

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Panteó per a la familia Font

Localització:
Cementiri de Canet de Mar. Canet de Mar ( Maresme )

Tipologia:
Arquitectura religiosa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 3:
3.1 Esbós planta. Llapis sobre paper. 32 x 23 cm.
3.2 Estudi de la coberta i detalls de l'interior. Llapis i tinta sobre paper. 32 x 23 cm.
3.3 Esbossos. Llapis sobre paper. 32 x 23.5 cm.
3.4 Esbós secció. Llapis sobre paper. 32 x 23.5 cm.
3.5 Perspectiva general, planta i detall reixa. Llapis de color sobre paper. 32 x 23.5 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22503

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Emplaçaments diversos

Localització:
C. Roger de Llúria. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Planejament urbà

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1876

Descripció de l'expedient:
H 117C / 1 / 4:
4.1 Planta del solar que la raó social Plandolit i Cia ven a Lluís Domènech i Montaner. E 1:200. Tinta de colors sobre paper tela. 31 x 42 cm.
4.4 Planta d'un solar al carrer de Montjuïc i el passatge de Fortuny. E 1: 100. Tinta sobre paper tela.
4.5 Planta d'un solar sense identificar. Tintes negre i vermella sobre paper tela.
C 1723 / 4:
4.2 Planta del solar comprès entre els carrers de la Ronda, Fontanella, Pelayo, Balmes. E 1: 2000. Tinta sobre paper tela.
4.3 Planta d'uns solars a l'illa del carrer Vergara i la Rambla de Catalunya. E 1: 500. Tinta sobre paper.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22504

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Reforma de la façana de la 'Confiteria del Liceo'

Localització:
Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Disseny i interiorisme

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117C / 1 / 5 :
5.1 Façana. Llapis sobre paper canson. 36 x 42.5 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22505

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Canalització pel rec dels jardins de la casa de camp de D. Pau Font i de Rubinat

Localització:
Mas de la Misericòrdia. Reus ( Baix Camp )

Tipologia:
Planejament urbà

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117B / 1 / 6 :
6.1 Planta. E 1: 200. Tinta de colors sobre paper tela. 68 x 66 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22506

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Habitacions per a estores a la propietat de D. Ramon Font

Localització:
C. Sant Pere Mitjà. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Disseny i interiorisme

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117C / 1 / 7 :
7.1 Planta i secció. 1: 50. Tinta de colors sobre paper tela. 32 x 60 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22507

Denominació del projecte:
2.3 Col·lecció de cartografia. Barcelona

Localització:
Barri de la Ribera, Port. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Planejament urbà

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117B / 1 / 8:
8.1 Plànol del barri de la Ribera el 1679, abans de la construcció de la Ciutadella. Còpia d'un plànol de 9 de juliol de 1770. Tinta de colors sobre paper tela. 50 x 62 cm.
8.2 Plànol d'un sector del barri de la Ribera, abans de la construcció de la Ciutadella. Còpia d'un plànol històric. Tinta de colors sobre paper tela. 85 x 128 cm.
8.3 Plànol dels molls i drassanes del port de Barcelona. E 1: 2.500. Tinta de colors sobre paper tela. 82 x 100 cm.
8.4 Plànol del sector proper a l'Estació de França de Barcelona. E 1: 2.500. Tinta blava i negre sobre paper canson.
8.5 Plànol d'un fragment de l'illa compresa entre els carrers Baix de S. Pere, Pont de la Parra, Riera de S. Joan. E 1: 500. Tinta de colors sobre paper tela.
8.6 "Plano del terreno ABCDEFGHA que reivindica D. Juan Girona" còpia de plànol. E 1: 500. Tinta de colors sobre paper tela.

H 117B / 8 / 46:
46.1 3 Làmines del "Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890", trazado por D.J.M. Serra, amb lleugeres traces de llapis fetes per l'arquitecte a l'entorn dels terrenys del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

H 117H / 3 / 46:
46.15 "Plano ilustrado de Barcelona". I. Torres. Dedicat a Lluís Domènech i Montaner, sense data.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22508

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Projecte de Teatre Circ

Localització:
Reus ( Baix Camp )

Tipologia:
Edificis per a l'espectacle i lleure públics

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1900

Descripció de l'expedient:
H 117B / 1 / 9 :
9.1 Planta galeries. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 75 x 54 cm.
9.2 Esbós planta. Tinta i llapis sobre paper canson. 54 x 46.5cm.
9.3 Planta platea. Tinta sobre paper. 99 x 72.5 cm.
9.4. Façana lateral. Tinta sobre paper. 64 x 92.5 cm.
9.5. Secció transversal. Tinta sobre paper. 63.5 x 96.5 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
no realitzat
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22509

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Projecte de reforma de Barcelona. Gran Via de Pedro el Grande

Localització:
Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Planejament urbà

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1905

Descripció de l'expedient:
H 117B / 1 / 11 :
11.1 Planta general. E 1: 2000. Tinta de colors sobre paper tela. 27 x 81.5 cm.
11.2 Perspectiva Plaça Nova, esbós. Llapis sobre paper canson. 32 x 44.5 cm.
11.3 Perspectiva Plaça Nova, esbós. Llapis sobre paper canson ratllat. 32.5 x 41.5 cm.
11.4 Edifici públic, cambra de Diputats. Planta, esbós. Llapis sobre revers de paper de còpia cianotipus. 56.5 x 67 cm.
11.5 Edifici públic, cambra de Diputats. Façana lateral, esbós. Llapis sobre revers de paper de còpia cianotipus. 38.5 x 52.5 cm.
11.6 Edifici públic, cambra de Diputats. Secció, esbós. Llapis sobre revers de paper de còpia cianotipus. 50 x 70 cm.
11.7 Edifici públic, cambra de Diputats. Perspectiva. Llapis sobre revers de paper de còpia cianotipus. 51 x 58.5 cm.
11.8 Perspectiva. Reproducció fotogràfica

T 6 / 11 :
11.9 Plantes de diversos edificis. Tinta i aquarel·la sobre paper. 358 x 137 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22510

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Casa Solà

Localització:
Pg. del Firal, 38-40. Olot ( Garrotxa )

Tipologia:
Habitatges unifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1913

Descripció de l'expedient:
H 117 B / 1 / 12:
12.1 Façana principal, estudi. E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper. 51 x 51.5 cm.
12.2 Façana principal, còpia amb anotacions. E 1: 50. Tinta vermella i llapis sobre còpia. Octubre 1912. 75 x 54.5 cm.
12.3. Façana principal, còpia amb anotacions. E 1: 50. Tinta vermella i llapis sobre còpia. Octubre 1912. 75 x 49.5 cm.
12.4. Façana principal. E 1: 50. Paper còpia. octubre 1912. 75 x 49.5 cm.
12.5. Façana i secció, detalls. Tinta i llapis sobre paper de calc. 49.5 x 50 cm.
12.6. Detall capitell i columna. Tina i llapis sobre paper de calcar. 49.5 x 29 cm.
12.7. Detall tribuna, planta i seccions. E 1: 20. Paper còpia. 35 x 42 cm.
12.8. Detall tribuna, planta i seccions de la part inferior. E 1: 20. Paper còpia (2 còpies). 38 x 25 cm.
12. 9. Detall tribuna, planta i seccions de la part superior. E 1: 20. Paper còpia. 37.5 x 23 cm.

C 1663 / 12
3 fotografies de guixos de les escultures de la façana
2 fotografies de detalls dels esgrafiats

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22511

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Casa Lleó Morera

Localització:
Pg. de Gràcia, 35. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Habitatges plurifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1903

Descripció de l'expedient:
H 117A / 2 / 10:
10.1 Dibuix decoració porteria. Tinta i llapis sobre paper de calc. 47 x 87 cm.
10.2 Dibuix decoració porteria. Tinta i llapis sobre paper de calc. 46.5 x 83 cm.
10.3 Dibuix decoració porteria. Tinta i llapis sobre paper de calc. 43.5 x 64.5 cm.
10.7 Fotografia exterior, planta baixa i principal. 50 x 62 (amb paspartout). Arxiu Mas

C 1663 / 10:
1 fotografia del vestíbul del pis principal
7 fotografies de diverse estances de l'edifici
4 fotografies de l'exterior
Detall columnes planta baixa. Tinta sobre paper de calc. 21.5 x 9.5 cm.
Detall enteixinat. Llapis sobre paper. 30 x 17.5 cm
Detall enteixinat. Llapis sobre paper. 30 x 17.5 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22512

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Editorial Montaner y Simón

Localització:
C. Aragó, 255. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Edificis industrials

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1879

Descripció de l'expedient:
H 117B / 2 / 13:
13.1. Emplaçament. E 1: 200. 20 de gener de 1877. Tinta de colors sobre paper encerat. 46.5 x 47 cm.
13.3. Detall del coronament de la façana. Llapis sobre paper canson.

C 1723 / 13:
13.2. Croquis del coronament. Tinta sobre paper (full de calendari). 11.5 x 7.5 cm.
13.4. Detall del coronament de la façana. Tinta sobre paper.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22513

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Casa Roura

Localització:
Riera Sant Domènec, 1. Canet de Mar ( Maresme )

Tipologia:
Habitatges unifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1889

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 1 / 14:
14.1 Façana anterior. Llapis sobre paper de calc. 36.5 x 29 cm.
14.2 Façana anterior. Tinta sobre paper de calc. 39 x 35.5 cm.
14.4 Façanes anterior i lateral. Tinta i llapis sobre paper de calc. 36 x 54.5 cm.
14.5 Façana posterior. Tinta sobre paper de calc. 47.5 x 22.5 cm.

C 1723 / 14:
14.3 Façana lateral, esbós. Llapis sobre paper. 20 x 24 cm.
14.6 Perspectives, esbós. Tinta sobre paper. 20 x 13 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22514

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Cafè-Restaurant per a l'Exposició Universal de 1888

Localització:
Parc de la Ciutadella; Pg Pablo Picasso, s/n. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Edificis per a l'educació i amb finalitats científiques i culturals

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1887

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 1 / 15:
15.1 Perspectiva aquarel·lada. Làmina revista "La Exposición". 32 x 45.7 cm.
15.2 Perspectiva. Reproducció heliogràfica.

C 1663 / 15:
3 fotografies del coronament de la Torre de l'homenatge (1 dedicada)
2 fotografies de l'interior amb l'instal·lació del Museu d'Història (1 amb nota manuscrita de Lluís Domènech i Montaner)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
Museu de Zoologia des del 19??
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22515

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Gran Hotel Internacional

Localització:
Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Edificis turístics

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1888

Descripció de l'expedient:
H 117A / 2 / 16:
16.1 Façana. Fotografia sobre cartulina. 35.5 x 100 cm.
16.2 Vista general històrica. Foto acolorida. 32 x 38 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
Desaparegut
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22516

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Projecte d'envelat

Tipologia:
Edificis per a l'espectacle i lleure públics

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 1 / 18:
18.1 Perspectiva, esbós. Llapis sobre paper canson. 31.5 x 34.5 cm.
18.2 Perspectiva. Llapis sobre paper canson. 27.5 x 35.5 cm.
18.3 Perspectiva. Tinta sobre paper de calcar. 25 x 26 cm. (amb paspartout 55 x 40 cm.)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22517

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Palau de la Música Catalana

Localització:
C. Sant Francesc de Paula, 2. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Edificis per a l'espectacle i lleure públics

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1905

Descripció de l'expedient:
H 117A / 3 / 19:
19.1 Perspectiva general exterior. Còpia en sèpia. (2 exemplars). 80.5 x 64.5 cm.
19.3 Esbós mosaic superior de la façana i grup escultòric de la cantonada. Llapis sobre paper. 18.5 x 49.5 cm.
19.4 Secció caixa escala, estudi. Llapis sobre paper. 50.5 x 68.5 cm.
19.5 Pàgina de la "Veu de Catalunya"
19.6 Perspectiva general exterior. Llapis sobre paper canson (emmarcat amb paspartout, 102 x 67.8 cm.).
19.7 Façana. Tinta i llapis sobre paper canson
19.8 Estudi barana i fanal de l'escalinata principal. E 1: 10. Llapis sobre paper
19.9 Alçat embocadura (estudi). E 1: 50. Llapis i tinta sobre paper canson.
19.10 Alçat embocadura (estudi). E 1: 50. Tinta sobre paper de calcar.
19.11 Detall alçat embocadura (estudi). Llapis sobre paper.
19.12 Perspectiva general exterior (amb senyora, nen i carruatge). Còpia cianotipus.

C 1663 / 19:
19.13 1 fotografia de l'interior de la sala d'audicions
19.14 Rebut de títols de l'Orfeó Català a compte dels honoraris. 19 d'abril de 1910
19.15 Rebut de donatiu de Lluís Domènech i Montaner a l'Orfeó Català. 3 de juny de 1910

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22518

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Reforma del Seminari de Comillas

Localització:
Comillas. Santander

Tipologia:
Arquitectura religiosa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1889

Descripció de l'expedient:
H 117A / 3 / 20:
20.1 Planta enteixinat E 1: 20. Còpia cianotipus. 40 x 98.5 cm.
20.2 Secció longitudinal E 1: 20. Còpia cianotipus. 48.5 x 99 cm.
20.4 Banc per a l'església, alçat lateral. 1: 2. Llapis sobre paper de calcar. 51 x 53.5 cm.
20.5 Dibuix heràldic. E 1: 10. Llapis sobre paper canson. 38 x 20.5 cm.
20.6 Dibuix escultura. Llapis sobre paper. 89.5 x 44.5 cm.
20.7 Dibuix escultura. Llapis sobre paper.
20.9 Dibuix del mosaic del paviment del vestíbul d'entrada. Tinta i llapis sobre paper. 51.5 x 40 cm.

C 1663 / 20
1 fotografia de la portalada d'entrada al recinte
1 fotografia general de l'edifici
6 fotografies de la porta d'entrada de l'església pública
1 fotografia de l'antiga biblioteca del seminari
1 fotografia de l'escalinata i enteixinat al nivell de la primera planta
1 fotografia de l'enteixinat.
1 fotografia del disseny del paviment del vestíbul d'entrada.
1 fotografia d'una aula
1 fotografia de làmpara
3 fotografies en còpia cianogràfica de motius decoratius
3 fotografies de les rajoles del revestiment exterior dels murs de l'església
1 fotografia de l´interior de la nau de l´església pública
1 fotografia d´un relleu escultòric decoratiu de l´interior del Seminari
Secció transversal E 1: 20. còpia cianotipus. 26.5 x 18 cm.
Fotografies escultures (2 còpies de 2 originals)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22519

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Monument a Antonio López

Localització:
Comillas. Santander

Tipologia:
Monuments

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1889-1890

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 21:
6 fotografies. 5 en paper de còpia cianogràfica d'elements decoratius
Motius decoratius "lleó rampant". Tinta sobre paper. 13,5 x 20 cm.
21.1 Alçat i detalls, esbós. Llapis sobre paper. 30.5 x 18.5 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22520

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Palau Montaner

Localització:
C. Mallorca, 278. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Habitatges unifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1890

Descripció de l'expedient:
H 117A / 3 / 22:
22.1 Perspectiva general exterior. Llapis sobre paper canson. 38.5 x 64.5 cm.
22.2 Perspectiva del vestíbul. còpia cianotipus. 44 x 50 cm.
22.3 Perspectiva de la sala d'actes. Tinta sobre paper de calc. 63 x 75.5 cm.
22.4 Perspectiva de la sala d'actes, esbós. Tinta i llapis sobre paper. 39 x 56.5 cm.
22.5 Perspectiva de la sala d'actes, esbós. Tinta de colors i llapis sobre paper. 63 x 100 cm.
22.6 Alçat pilars portes i reixa exterior. Tinta sobre paper. 41 x49.5 cm.
22.7 Alçat cancell d´entrada al vestíbul, esbós. Llapis i tinta sobre paper de calc. (emmarcat 214 x 118,5 cm.)

C 1663 / 22:
22.8 Detall de l'ornamentació de la reixa. Llapis sobre paper dibuix.
22.9 Fotografia de la façana principal (amb anotacions manuscrites de l'arquitecte)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22521

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Castell de Santa Florentina

Localització:
Canet de Mar ( Maresme )

Tipologia:
Monuments

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1907

Descripció de l'expedient:
H 117 A / 4 / 23 :
23.1 Esbós planta general. Llapis sobre paper canson. 51 x 57 cm.
23.2 Croquis planta i façana. Llapis sobre paper canson. 32 x 62 cm.
23.4 Façana, estudi finestres i portes. Tinta i llapis sobre paper. 33.5 x 95.5 cm.
23.5 Estudi de finestres del "Priorat de Tallat". Tinta de colors sobre paper. 18.5 x 82 cm.
23.6 Alçat entrada Pati d'armes, detall. Llapis sobre paper
23.7 Reixa Pati, detall. Llapis sobre paper. 49.5 x 64.5 cm.
23.8 Finestra Saló del tron. Llapis sobre paper. 54 x 31.5 cm.
23.9 Finestra Saló del tron. Llapis sobre paper. 54 x 31.5 cm.
23.10 Finestres Saló del tron. Llapis i tinta sobre paper. 74 x 89 cm.
23.11 Planta Cripta. Tinta de colors sobre paper. 36 x 66.5 cm.
23.12 Planta Cripta. E 1: 10. Llapis sobre paper. 125 x 90 cm. (plegat)
23.13 Croquis escala cripta. Llapis sobre paper canson. 47.5 x 33 cm.
23.14 Planta Cripta, estudi. Llapis sobre paper. 26 x 34 cm.
23.15 Planta Cripta, estudi. Llapis sobre paper. 34.5 x 55 cm.
23.16 Planta Cripta, estudi, detall. Llapis sobre paper. 32.5 x 44.5 cm.
23.17 Secció Cripta, estudi. Llapis sobre paper canson. 33.5 x 69.5 cm.
23.18 Planta i secció d'una capella de la cripta, estudi. Llapis sobre revers paper còpia cianotipus. 57.5 x 33.5 cm.
23.19 Secció Cripta, estudi voltes i capitells. Llapis sobre paper. 29 x 46 cm.
23.20 Dibuix mosaic Cripta. Llapis sobre paper vegetal. 16.5 x 59 cm.
23.21 Sarcòfeg dels Comtes de la Vall de Canet, alçat i secció. Llapis sobre paper de calcar. 32 x 50 cm.
23.22 Croquis sepulcre de Florentina Malatto, seccions. Llapis sobre paper. 28 x 42.5 cm.
23.26 Tipografia sarcòfag Ramon Montaner i Vila. Llapis sobre paper. 16 x 43 cm. Amb anotació de l'any 1950.
23.27 Estudi arcs i columnes dels salons de la planta noble. Llapis sobre paper. 35 x 47 cm.

C 1663 / 23:
23.3 Croquis façana. Llapis sobre paper canson. 23 x 15 cm.
23.23 Estudis sarcòfag Compte de la Vall de Canet. Llapis sobre paper. 16 x 22 cm.
23.24 Perspectiva sarcòfag. Llapis sobre revers de paper de l'estat. 15 x 21.5 cm.
23.25 Estudi de tipografia. Llapis sobre paper. 22 x 16 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22522

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Panteó de Jaume I

Localització:
Ajuntament de Tarragona. Tarragona ( Tarragonès )

Tipologia:
Arquitectura religiosa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1908

Descripció de l'expedient:
H117A / 5 / 24 :
24.1 Alçats frontal i lateral, croquis. Llapis sobre paper canson. 45.5 x 33 cm.
24.2 Alçat frontal, estudi. Llapis i tinta sobre paper de calcar. 39 x 23 cm.
24.3 Alçat lateral. Tinta sobre paper de calcar. 34 x 28 cm.
24.5 Alçat posterior. Llapis i tinta sobre paper de calcar. 39.5 x 23 cm.
24.7 Dibuix d'un fragment dels ornaments de la coberta del baldaquí. Llapis sobre paper. 32.5 x 37 cm.
24.8 Dibuix mosaic. E 1: 5. Llapis de colors sobre paper canson. 43.5 x 35 cm.
24.12 Dibuix mosaic. Llapis sobre paper de calcar. 44 x 11 cm.
24.13 Dibuix mosaic. E 1: 5. Llapis de colors sobre paper canson. 42 x 20.5 cm.
24.15 Escuts panteó. E 1: 5. Llapis de colors sobre paper de calcar. 15.5 x 57 cm.
24.17 Dibuix mosaic, detall. Llapis i aquarel·la sobre paper. 61 x 78.5 cm.
24.18 Dibuix mosaic, detall. Llapis i aquarel·la sobre paper. 82.5 x 70.5 cm.
24.19 Dibuix mosaic, detall. Llapis i aquarel·la sobre paper. 114 x 72.5 cm.
24.20 Dibuix mosaic, detall. Llapis sobre paper. 172 x 68 cm.

C 1663 / 24
24.4 Alçat lateral. còpia cianotipus. 31 x 20 cm.
24.6 Coberta del baldaquí. Tinta sobre paper de calcar. 26.5 x 18.5 cm.
24.9 Fragment mosaic. Llapis sobre paper de calcar. 10.5 x 9.5 cm.
24.10 Fragment de decoració escultòrica. Llapis sobre paper de calcar. 10 x 12 cm.
24.11 Fragment de mosaic. Llapis sobre paper de calcar. 21 x 10 cm.
24.14 Croquis mosaic, detalls. Llapis de colors sobre paper. 16 x 22 cm.
24.16 Dibuix mosaic, detall. Llapis de colors sobre paper de calcar. 14 x 15.5 cm.
24.21 "Datos para la construcción de los sepulcros de Jaime I y de los reyes y príncipes de Aragón para la Catedral de Tarragona".Text manuscrit. 21 de febrer de 1914. 1 full

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22523

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Panteó dels Infants d'Aragó

Tipologia:
Arquitectura religiosa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1908

Descripció de l'expedient:
H117A / 5 / 25 :
25.2 Alçat lateral, croquis. Llapis i tinta sobre paper canson.
25.3 Alçat lateral. Llapis i tinta sobre paper de calc. 34 x 29.5 cm.
25.4 Alçat posterior. Tinta sobre paper de calc. 32.5 x 29.5 cm.

C1663 / 25:
25.1 Alçat frontal, croquis. Llapis i tinta sobre paper de calc. 33 x 14.5 cm.
25.5 Dibuix cresteria i ornament escultòric. Llapis sobre paper de calc. 32.5 x 17 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
No construït
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22524

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Casa per a D. José Blanch

Localització:
Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Habitatges unifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 2 / 26 :
26.2 Façana. Tinta sobre paper encerat.

C 1723 / 26:
26.1 Emplaçament. 9/3/1864. Tinta sobre paper encerat

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
El plànol de la façana el signa com a Director Pablo Martorell. Conforme Arquitecte municipal: L. Serrallach i Mas.
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22525

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Estudis d'assolejament

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117C / 2 / 27 :
27.a Estudi d'assolejament. Tinta i aquarel·la sobre paper. 20 x 40.5 cm.
27.b. Estudis d'assolejament ( 2 dibuixos muntats damunt d'una cartolina). Tinta i aquarel·la sobre paper. 44 x 58 cm. (40 x 26 cm. cada dibuix)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22526

Denominació del projecte:
4. Documentació personal. Escalímetres

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 2 / 28 :
28.1. 6 Escalímetres (muntats damunt d'una cartolina). Tinta sobre paper. 44 x 33 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22527

Denominació del projecte:
4. Documentació personal. Acadèmica

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117D / 1 / 29 :
29.1 " 2º Proyecto. Pila para baño en mármol blanco de una sola pieza". Tinta sobre paper canson. 56 x 89 cm.
29.2 "Galeria y museo fotográfico". Planta principal i alçat. Tinta i aquarel·la sobre paper Canson.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
Projectes d´estudiant a l´Escola Especial d´Arquitectura de Madrid
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22528

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Reforma del Cementiri de Comillas

Localització:
Comillas. Santander

Tipologia:
Arquitectura religiosa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1893

Descripció de l'expedient:
H 117C / 2 / 30 :
30.1 Perspectiva. Tinta i aquarel·la sobre paper
30.2 Fotografia de l'àngel del cementiri (amb dedicació manuscrita de Josep Llimona)
30.3 Fotografia de l'àngel de la tomba de la família Piélago

C 1663 / 30:
1 fotografia de la portalada d'entrada al recinte
1 fotografia de la reixa de la portalada d'entrada
1 fotografia de la tomba de la família Piélago

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
H 117C / 2 / 30.1. Perspectiva. Tinta i aquarel·la sobre paper. RETORNAT A LA FAMÍLIA DONANT
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22529

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Casa Navàs

Localització:
Pl. Mercadal, 7. Reus ( Baix Camp )

Tipologia:
Habitatges unifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1901

Descripció de l'expedient:
H117D/ 1 / 31 :
31.1 Dibuix del plafó ceràmic per al pati posterior. Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper canson

C 1663 / 31:
2 fotografies del detall de forja del coronament del cupulí

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22530

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Projecte de reforma de Barcelona. Via Laietana

Localització:
Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Planejament urbà

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 B / 2 / 32 :
32.1 Perspectiva, "Square Vilanova y carrer de la Muralla romana a Sant Just". Llapis de colors sobre paper canson marró enganxat a una cartolina.
32.2 Perspectiva, Plaça de Santa Maria del Mar. Tinta i llapis sobre paper canson enganxat a una cartolina.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22531

Denominació del projecte:
4. Documentació personal. Diplomes

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1891-1921

Descripció de l'expedient:
H 117B / 3 / 33:
33.1 Diploma "commemoratiu" d'una reunió. Reus, 4 - 1891. Paper fet a mà.
33.2 Diploma de soci numerari de l'Asociación Artístico Arqueológica - Barcelonesa. Barcelona 13 - 2 - 1892. Paper cartolina imprès.
33.3 Diploma de delegat per Barcelona de la Unió Catalanista. Barcelona 16 - 4 - 1893. Paper cartolina imprès.
33.4 Diploma d'honor de l'Ateneo Barcelonès, "por su concurso a la exposición del Libro, la Imprenta y el Grabado". Barcelona 26 - 5 - 1894. Paper cartolina imprès.
33.5 Diploma de la "Segunda Exposición General de Bellas Artes". Ajuntament de Barcelona. Barcelona 6 - 1894 (trencat). Paper cartolina imprès.
33.6 Diploma de la "Cuarta Exposición General de Bellas Artes e Industrias Artísticas". Ajuntament de Barcelona 31 - 7 - 1898. Paper cartolina imprès.
33.7 Diploma de soci resident de la "Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País". Barcelona 27 - 4 - 1899. Paper cartolina imprès.
33.8 Títol de Catedràtic numerari d'Escola d'Arquitectura. Madrid 23 - 2 - 1901. Paper cartolina imprès.
33.9 Medalla d'or de Diputat en Corts. Madrid 19 - 7 - 1902. Paper cartolina imprès.
33.10 Diploma d'Honor de l'Ajuntament de Barcelona i la Junta Municipal de Museus i Belles Arts per la realització de l'"Exposición de Arte Antiguo". Barcelona 31 - 1 - 1903. Paper cartolina imprès.
33.11 Títol d'acadèmic de la "Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando". 8 - 6 - 1803. Paper cartolina imprès. Paper cartolina imprès.
33.12 Diploma de la "Sociedad Arqueológica Tarraconense". Tarragona 31 - 1 - 1904. Paper cartolina imprès.
33.13 Títol de soci honorari de l'Associació de Lectura Catalana. 23 - 7 - 1904. Paper cartolina imprès.
33.14 Diploma de la proclamació d'admiració a Àngel Guimerà signats pels ex-presidents de la Unió Catalanista, Lluís Domènech i Montaner entre ells. Barcelona 27 - 6 - 1909. Paper cartolina imprès.
33.15 Títol de soci d'honor del "Primer Congreso español Internacional de la Tuberculosis". Barcelona 22 - 10 - 1910. Paper cartolina imprès.
33.16 Títol de soci honorari de l'Institut Mèdic Social de Catalunya. Barcelona 15 - 7 - 1912. Paper cartolina imprès.
33.17 Títol de soci d'honor de la "Sociedad Central de Arquitectos". Madrid 7 / 3 / 1914. Paper cartolina imprès.
33.18 Títol d'acadèmic de "número de la Real Academia de Buenas Letras" (2 exemplars, un signat). Barcelona 5 / 6 / 1921. Paper cartolina imprès.
33.19 Títol de Fill Adoptiu de Reus (a títol pòstum). Reus 2 / 6 / 2000.

Diploma amb motiu de l'Exposició Universal de 1888:
17.1 Premi i medalla d'or a arquitecte jefe de Secció. 9 de desembre de 1888
17.2 Premi i medalla d'or pels treballs d'arquitectura

Diploma-record de l'homenatge fet a Lluís Domènech i Montaner (17-III-1907) per part d'una "Comissió executiva". Pergamí signat per F. Mirabent i Soler.

Diploma del premi anual d'edificis i establiments atorgat per l'Ajuntament de Barcelona a Lluís Domènech i Montaner (18-VI-1909) per l'edifici del Palau de la Música. Pergamí signat per Josep Llaveria.

Diploma del premi anual d'edificis i establiments atorgat per l'Ajuntament de Barcelona a Lluís Domènech i Montaner (25-VII-1906) per la casa Lleó Morera. Pergamí signat per F. Mirabeny i Soler

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
Hi ha un document de l'any 2000
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22532

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Localització:
Sant Antoni Maria Claret, 167. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Edificis per al servei sanitari i benèfic

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1901-1912

Descripció de l'expedient:
H 117 D / 2 / 34:
PLANOLS DEL CONJUNT DE L'HOSPITAL
34.1 "Plano de emplazamiento de los hospitales de la Santa Cruz y de San Pablo en la ciudad de Barcelona". E 1: 20.000. Tinta de colors i aquarel·la sobre paper canson. 53.5 x 62.5 cm.
34.2 Emplaçament, estudi topogràfic del masos Xifré i Casanovas. Tinta i llapis sobre paper de calcar. 56 x 39.5 cm.
34.3 Emplaçament, estudi. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 40 x 31.5 cm.
34.4 "Terrenos destinados a los Hospitales de Santa Cruz y San Pablo". E 1: 1000. Tinta sobre paper canson. 49 x 65.5 cm.
34.5 Emplaçament, estudi. Tinta i llapis sobre paper canson. 51.5 x 57 cm.
34.6 Emplaçament, estudi. Tinta i llapis sobre paper canson. 51 x 53.5 cm.
34.7 Emplaçament, estudi. Tinta i llapis sobre paper canson. 52.5 x 57.5 cm.
34.8 Emplaçament, estudi amb la distribució de les especialitats mèdiques. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 60 x 63 cm.
34.9 Emplaçament, estudi amb la distribució de les especialitats mèdiques. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 59 x 63 cm.
34.10 Emplaçament, amb la distribució de les especialitats mèdiques. E 1: 1500. Tinta i aquarel·la sobre paper de calcar. 38 x 44 cm.
34.11 Emplaçament, estudi amb la distribució de les especialitats mèdiques. Llapis sobre paper de calcar. 23 x 39.5 cm.
34.12 "Perspectiva general del proyecto". Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 41 x 64 cm.
34.13 "Perspectiva general del proyecto". Còpia. 62 x 72 cm.
34.14 "Perspectiva general del proyecto". Còpia. 57 x 80.5 cm.
34.15 "Perspectiva general del proyecto". Còpia. 54.5 x 82 cm.
34.16 "Perspectiva general del conjunto". Tinta i aquarel·la. emmarcat. (A l'Exposició d'Hamburg?)
34.17 Emplaçament. Tinta i aquarel·la sobre paper de calcar. 38 x 44 cm. (A l'Exposició d'Hamburg?)
34.18 Emplaçament, estudi. Tinta i aquarel·la sobre paper. 92 x 108.5 cm. (molt malmès)
34.19 Emplaçament, amb la dsitribució de les especialitats mèdiques. E1: 1500. Paper còpia cianogràfica (2 exemplars). 38 x 43 cm.
34.20 Emplaçament, amb la dsitribució de les especialitats mèdiques. E 1: 1500. Tinta sobre revers de paper còpia cianogràfica. 44 x 47.5 cm.
34.21 Conjunt de pavellons, secció transversal. E 1: 100. Tinta i color sobre paper canson. 48 x 102.5 cm.
34.22 Conjunt de pavellons, secció transversal. E 1: 100. Còpia. 49.5 x 100 cm. (malmès)
34.23 "Sección del terreno por el Paseo Xifré". E 1: 200 / E 1: 500. Llapis i tinta de color sobre paper de calc. 43.5 x 109 cm.
34.39 "Sección del terreno por lla Travesera de Gracia". Llapis i tinta de color sobre paper de calc. 42 x 109 cm.
34.171 "Distribución de solares propiedad de Doña Montserrat de Casanovas de Fargas. Término de San Martín de Provensals agregado a Barcelona". Llapis sobre paper vegetal. 90 x 118 cm.
34.185 "Plano de urbanización y jardines". Tinta de colors sobre paper tela. Barcelona, 1903-1907. Signat Lluís Domènech i Montaner.

H 117D / 4 / 34:
PAVELLÓ D'ADMINISTRACIÓ
34.24 Planta fonaments. E 1: 100. Tinta i tinta vermella sobre vegetal. 82 x110.5 cm.
34.25 Planta fonaments. E 1: 100. Paper còpia amb anotacions a tinta. 74 x 106.5 cm.
34.26 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta i tinta vermella. 81.5 x 113.5 cm.
34.27 Planta baixa. E 1: 100. Paper còpia cianogràfica. 74.5 x 110 cm.
34.28 Planta primer pis. E 1: 100. Tinta i tinta vermella sobre paper vegetal. 82 x 111 cm.
34.29 Planta segon pis. E 1: 100. Tinta i tinta vermella sobre paper vegetal. 82 x 110.5 cm.
34.30 Planta segon pis. E 1: 100. Paper còpia cianogràfica. 64.5 x 106 cm.
34.31 Planta baixa. E 1: 100. Tinta, llapis i aquarel·la sobre paper canson. 82 x 115 cm.
34.32 Planta primer pis. E 1: 100. Paper còpia cianogràfica. 65 x 109 cm.
34.33 Planta soterrani. E 1: 100. Paper còpia cianogràfica. 62 x 109.5 cm.
34.34 Planta segon pis. E 1: 100. Paper còpia cianogràfica. 74.5 x 108.5 cm.
34.35 Planta en perspectiva axonomètrica. Tinta i llapis sobre paper de calc. 35.5 x 37.5 cm.
34.36 Façana principal. E 1: 100. Paper còpia cianogràfica. 74 x 100 cm.
34.37 Façana posterior desenvolupada. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 84 x 136 cm.
34.40 Façana principal, remat superior amb estudi de detalls ornamentals. Paper còpia cianogràfica. 66 x 25 cm.
34.46 Façana lateral. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 65.5 x 65.5 cm.
34.47 Secció. Paper còpia cianogràfica. 74.5 x 60.5 cm.
34.38 Secció transversal. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 84 x 72.5 cm.
34.41 Perspectiva exterior, fragment de l'entrada principal, croquis. Llapis sobre paper de calc. 33 x 47 cm.
34.42 Perspectiva exterior. Llapis i tinta vermella sobre paper de calc. 32.5 x 38 cm.
34.43 Perspectiva exterior, croquis. Llapis sobre paper canson. 50 x 70 cm.
34.44 Perspectiva de la façana lateral, petit fragment inacavat. Llapis sobre paper canson. 30.5 x 49.5 cm.
34.45 Perspectiva de l'entrada principal, detall de l'arcada de la planta baixa. Llapis sobre paper canson. 56 x 80cm.
34.48 Façana principal, estudi (proposta no realitzada). Llapis sobre paper vegetal. 39 x 54 cm.

T 66 / 34:
PAVELLÓ ADMINISTRACIÓ
34.1 Façana lateral. E 1:100
34.2 Secció longitudinal del cos central. E 1:100
34.3 Façana posterior. E 1:100
34.4 Façana principal. E 1:100
PLÀNOLS TOPOGRÀFICS
34.5 Emplaçament dels pavellons
34.6 Emplaçament dels pavellons. E 1:2000
34.7 Distribució dels pavellons. E 1:500

H 117D / 5 / 34:
DISPENSARI
34.49. Planta soterrani. Tinta sobre paper vegetal. 66 x 99 cm.
34.50. Planta baixa. Tinta sobre paper vegetal. 63 x 84 cm.
34.51. Planta pis. Tinta sobre paper vegetal. 62.5 x 82.5 cm.
34.85. Façana S.O. Tinta sobre paper canson. 65 x 91 cm.
34.52. Alçat lateral. Tinta sobre paper canson. 49.5 x 70.5 cm.
34.86. Secció longitudinal. Tinta sobre paper canson. 50 x 87.5 cm.
34.53. Secció. Tinta sobre paper canson. 47 x 64.5 cm.

PENSIONAT
34.54. Planta soterrani. Tinta sobre paper vegetal. 37 x 95.5 cm.
34.55. Planta baixa. Tinta sobre paper vegetal. 36 x 99 cm.
34.56. Planta pis. Tinta sobre paper vegetal. 37 x 99 cm.
34.57. Façana N.O. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 54 x 93.5 cm.
34.81. Façana S.E. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 60 x 117 cm.
34.58. Façana S.O. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 71 x 44.5 cm.
34.59. Secció cos lateral. Tinta sobre paper canson. 50 x 49 cm.
34.60. Secció galeria central. Tinta sobre paper canson. 64.5 x 42 cm.

TORRE DIPÒSIT D'AIGÜES
34.61. Plantes. Tinta sobre paper vegetal. 35 x 95 cm.
34.62. Façana. Tinta sobre paper canson. 78 x 52.5 cm.
34.84. Secció. Tinta sobre paper canson. 114.5 x 53 cm.

OBSTETRICIA
34.63. Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 54.5 x 64.5 cm.
34.64. Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 51 x 64.5 cm.
34.65. Planta pis. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 53 x 64.5 cm.
34.66. Façana O. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 41.5 x 78.5 cm.
34.67. Secció i Façana E. 1: 100. Tinta sobre paper canson. 40.5 x 75 cm.
34.68. Façana S. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 42 x 68.5 cm.
34.69. Secció E-O. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 41 x 60 cm.

PAVELLÓ D'AUTÒPSIES I CAPELLA MORTUÒRIA
34.70. Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 54 x 80 cm.

AUTÒPSIES
34.87. Planta soterrani. Tinta sobre paper vegetal. 43 x 38 cm.
34.88. Planta baixa. Tinta sobre paper vegetal. 43 x 36 cm.
34.89. Façana principal. Tinta sobre paper canson. 57 x 56 cm.
34.90. Façana lateral. Tinta sobre paer vegetal. 57 x 56 cm.
34.91. Secció longitudinal. Tinta sobre paper canson. 57 x 56 cm.

CAPELLA MORTUÒRIA
34.71. Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 42 x 40 cm.
34.72. Planta baixa. E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper canson. 54 x 43.5 cm.
34.73. Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 53.5 x 46 cm.
34.74. Façana principal. Tinta sobre paper canson. 49 x 55 cm.
34.75. Façana posterior. Tinta sobre paper canson. 57 x 56 cm.
34.76. Secció. Tinta sobre paper canson. 56.5 x 56 cm.

MÀQUINES, TALLERS I SAFAREIG
34.167. Planta baixa del conjunt. Tinta i aiguada sobre paper vegetal (en molt mal estat). 96.5 x 119 cm.
34.168. Planta soterrani del conjunt. Tinta i aiguada sobre paper vegetal (en molt mal estat). 94 x 118 cm.
34.77. Façana N. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 83 x 80 cm.
34.83. Façana E. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 59 x 105.5 cm.
34.78. Secció longitudinal. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 83 x 98 cm.
34.79. Secció transversal. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 58.5 x 61.5 cm.
34.80. Secció transversal de l'edifici de tallers i safereigos. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 48.5 x 46 cm.
34.82. Safareigos i tallers. Façanes N.E. i S.E. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 47.5 x 63.5 cm.

H 117B / 4 / 34:

DESTRUCCIÓ
34.92 Plantes soterrani i baixa. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 34 x 63 cm.
34.93 Façanes S., O., E., Seccions N, S., O. E. 1: 100. Tinta sobre paper canson. 70.5 x 60 cm.

DESINFECCIÓ
34.94 Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 34 x 55.5 cm.
34.95 Façanes E, S. Tinta sobre paper canson. 38.5 x 83 cm.
34.96 Seccions longitudinal i transversal. Tinta sobre paper canson. 58 x 48 cm.

OPERACIONS
34.97 Planta soterrani quiròfans. Tinta vermella sobre paper vegetal. 59 x 51.5 cm.
34.98 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta vermella sobre paper vegetal. 48 x 50 cm.
34.99 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 47.5 x 49.5 cm.
34.100 Planta primer pis. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 48 x 50 cm.
34.101 Planta segon pis. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 48 x 49.5 cm.
34.102 Façana anterior. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 48 x 50 cm.
34.103 Façana posterior. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 48 x 50 cm.
34.104 Façana posterior. 38 x 44 cm.
34.107 Secció longitudinal, estudi. Llapis sobre paper canson. 48 x 56.5 cm.
34.108 Secció transversal, estudi. Llapis sobre paper canson. 40.5 x 46.5 cm.
34.109 Secció transversal, estudi. Llapis sobre paper canson. 48 x 56.5 cm.

OBSERVACIÓ
34.110 Façana anterior, lateral i posterior. Tinta sobre paper canson. 35 x 90 cm.

INFECCIOSOS (pavellons petits)
34.111 Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal. 33.5 x 44 cm.
34.112 Façana N. i S. E. i O. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 36.5 x 68 cm.
34.113 Secció N. - S. i E. - O. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 35.5 68.5 cm.

INFECCIOSOS (1 pis i 1 sala; 14 llits)
34.114 Planta semisoterrani. Tinta sobre paper vegetal. 32.5 x 50 cm.
34.115. Planta baixa. Tinta sobre paper vegetal. 32 x 50 cm.
34.116 Planta baixa. Tinta sobre paper canson. 37 x 44 cm.
34.117 Alçat S. Tinta sobre paper vegetal. 40.5 x 50 cm.
34.118 Alçat N. Tinta sobre paper vegetal. 40.5 x 50 cm.

INFECCIOSOS (1 pis i 2 sales)
34.119 Alçat N. Tinta sobre paper vegetal. 40.5 x 78 cm.
34.120 Alçat N. Tinta sobre paper vegetal. 50.5 x 76 cm.
34.121 Alçat S. Tinta sobre paper vegetal. 41 x 78 cm.
34.122 Alçat S. Tinta sobre paper vegetal. 51 x 78.5 cm.
34.123 Secció longitudinal. Tinta sobre paper vegetal. 46 x 69.5 cm.
34.124 Secció longitudinal. Tinta sobre paper vegetal. 50.5 x 68 cm.

INFECCIOSOS (2 pisos i 3 sales)
34.143 Planta soterrani. Tinta sobre paper vegetal i aiguada. 45.5 x 78.5 cm.
34.144 Planta soterrani. Tinta sobre paper vegetal i aiguada. 37.5 x 78.5 cm.
34.145 Planta baixa. Tinta sobre paper vegetal i aiguada. 38 x 71.5 cm.
34.146 Planta pis intermig. Tinta sobre paper vegetal i aiguada. 49.5 x 79 cm.
34.147 Planta pis. Tinta sobre paper vegetal i aiguada. 37.5 x 71 cm.
34.125 Alçat N. Tinta sobre paper canson. 48 x 79 cm.
34.126 Alçat S. Tinta sobre paper vegetal. 50 x 78 cm.
34.127 Alçat S. Tinta sobre paper canson. 47 x 79.5 cm.
34.148 Secció longitudinal. Tinta sobre paper vegetal i aiguada. 50 x 78 cm.
34.128 Secció transversal. Tinta sobre paper vegetal. 48.5 x 45 cm.
34.129 Secció transversal. Tinta sobre paper vegetal. 48.5 x 45 cm.
34.130 Secció transversal. Tinta sobre paper vegetal. 48.5 x 45 cm.

MALALTS (1 pis i 2 sales)
34.131 Façana O (pavelló E. passeig). Tinta sobre paper vegetal. 42 x 41.5 cm.
34.132 Secció transversal. Tinta sobre paper vegetal. 40.5 x 42 cm.
34.133 Façana E. Tinta sobre paper vegetal. 41 x 40.5 cm.
34.134 Façana E. (pavelló O. passeig). Tinta sobre paper vegetal. 41 x 40.5 cm.

MALALTS (1 pis i 3 sales)
34.135 Façana S. (pavelló O. passeig). Tinta sobre paper canson. 48. x 80 cm.
34.136 Façana S. (pavelló E. passeig). Tinta sobre paper vegetal. 39 x 74.5 cm.
34.137 Façana N. (pavelló E. passeig). Tinta sobre paper vegetal. 41 x 78.5 cm.
34.138 Secció longitudinal (pavelló E. passeig). Tinta sobre paper vegetal. 47.5 x 78 cm.
34.139 Secció transversal. Tinta sobre paper vegetal. 46 x 39 cm.

MEDICINA (2 pisos i 2 sales)
34.140 Planta soterrani. Tinta sobre paper vegetal. 34.5 x 77.5 cm.
34.141 Alçat. Tinta sobre paper canson. 49 x 41 cm.
34.142 Alçat. Tinta sobre paper canson. 49 x 41 cm.

H 117D / 6 / 34:

GINECOLOGIA
34.149 Planta soterrani. Tinta sobre paper vegetal i aiguada. 38.5 x 64 cm.
34.150 Planta baixa. Tinta sobre paper vegetal i aiguada. 45 x 70 cm.
34.151 Planta intermitja. Tinta sobre paper vegetal i aiguada. 52.5 x 74.5 cm.
34.152 Alçat S. Tinta sobre paper canson. 54.5 x 89 cm.
34.153 Alçat ?. Tinta sobre paper vegetal. 55.5 x 90 cm.
34.154 Secció longitudinal. Tinta sobre paper vegetal. 52 x 77 cm.

HOSPITAL DE NENS
34.169 Planta soterrani. Tinta i aiguada sobre paper vegetal. 85 x 119.5 cm.
34.170 Planta baixa. Tinta i aiguada sobre paper vegetal. 85 x 113 cm.
34.155 Façana principal. Tinta sobre paper canson. 51 x 136 cm.
34.156. Façanes laterals. Tinta sobre paper canson. 50 x 60 cm.
34.157 Secció longitudinal. Tinta sobre paper canson. 51 x 76.5 cm.
34.158 Secció transversal. Tinta sobre paper canson. 52 x 37.5 cm.

H 117B / 5 / 34:

PAVELLÓ SANTA VICTÒRIA
34.159 Façana. Tinta sobre paper vegetal. 37.5 x 51.5 cm.

PAVELLÓ DE MALALTS
34.160 Esbós. Perspectiva exterior. Llapis sobre paper canson. 42 x 65.5 cm.
34.161 Esbós. Façana. Llapis sobre paper canson. 41.5 x 48 cm.
34.162 Esbós de pavelló de dos pisos. Perspectiva exterior. Llapis sobre paper canson. 49.5 x 81 cm.

PORTALADA
34.163 Croquis. Llapis sobre paper 44.5 x 57.5.

ALTRES
34.165 Estudi secció, inacabat. Llapis sobre paper. 44.5 x 56.5 cm.
34.166 Planta i secció d'una nau. Llapis sobre paper. 48 x 63 cm.

H 117 D / 8 / 34: CASA DE CONVALESCÈNCIA
34.172 Planta, croquis. Llapis sobre paper. 50 x 65 cm.
34.173 Planta, façana i detalls, croquis. Llapis sobre paper. 48 x 63 cm.
34.174 Secció longitudinal. Llapis i color sobre paper. 48 x 63 cm.
34.175 Retolació projecte. Tinta sobre paper de barba. 32 x 44.5 cm.
34.187 a - f. Dibuixos de plafons de ceràmica. Aquarel.la sobre paper.

C 1663 / 34:
34.176. a. b. c. Llegendes plantes baixa, principal i pis. Tinta sobre paper de barba.
34.177. a - g. Detalls, croquis. Llapis sobre paper vegetal.
(Finalització del Projecte a càrrec de PERE DOMÈNECH I ROURA:

T 150 / 34:
34.178 Planta soterrani. Còpia. 100 x 125 cm.
34.179 Planta baixa. Còpia. 101 x 135 cm.
34.180 Planta primer pis. Còpia. 100 x 134 cm.
34.181 Planta segón pis. Còpia. 100 x 138 cm.
34.182 Façana anterior i laterals en desenvolupament. Còpia. 90 x 127 cm.
34.183 Façana posterior i laterals en desenvolupament. Còpia. 90 x 128.5 cm.
34.184 Secció. Còpia. 100 x 83.5

C 1663 / 34:
1 fotografia de la volta de l´escala monumental del pavelló de l´Administració. Paper bru
34.105 Façana anterior. Paper còpia cianogràfica. 27.5 x 21 cm.
34.106 Façana lateral. Paper còpia cianogràfica. 21.5 x 33.5 cm.
34.164 a - q. 17 Detalls. Paper còpia cianogràfica
34.167 Planta axiomètrica pavelló de Malalts. Llapis revers paper còpia blava. 13,5 x 74,5 cm.
34.185 Vista general de l'església 1 fotografia

K22
34.186 Placa de vidre (positiu) amb una vista general del Pavelló d'Administració. (9 x 12)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
34.169 es troba en mal estat de conservació
34.170 es troba en mal estat de conservació
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22533

Denominació del projecte:
2.3 Col·lecció de cartografia. Reforma interior de Barcelona

Localització:
Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Planejament urbà

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117D / 3 / 35:
Districte Primer:
35.1 "Sector Princesa, Montcada, Sombrerers, Plateria". Tinta i llapis sobre paper. 90 x 98 cm.
35.2 "Sector Rec, Plaza del Mercado del Borne, Montcada, Princesa". Tinta i llapis sobre paper. 91.5 x 98 cm.
35.3 "Sector Carders, Montcada, Princesa, Vermell". Tinta i llapis sobre paper. 68 x 83.5 cm.
35.4 "Sector Santa Maria del Mar i Palacio Real". Tinta i llapis sobre paper. 93 x 81 cm.
35.5 "Sector Regomir, Escudillers, Ample, Templarios, Cervantes". Tinta i llapis sobre paper. 98 x 68.5 cm.
35.6 "Sector Bòria, Princesa, Plaça de l'Àngel". Tinta i llapis sobre paper. 43 x 68 cm.
35.7 "Sector Corders, Montcada, Princesa, Pozo de la cadena". Tinta i llapis sobre paper. 48 x 69 cm.
35.8 "Sector Muralla de Mar, Paseo de Isabel II, Plaza de Palau i de la Paz debajo de Muralla". Tinta i llapis sobre paper. 69 x 82 cm.
35.9 "Sector Puerta Nueva, Paseo de S. Juan, Base auxiliar de Paseo de S. Juan". Tinta i llapis sobre paper. 98.5 x 52 cm.
35.10 "Sector Vermell, Princesa, Carders, planta del cuartel de artilleria". Tinta i llapis sobre paper. 85 x 59.5 cm.
35.11 "Sector Mercado del Borne, Tras Palacio, Base Auxiliar del Paseo de S. Juan". Tinta i llapis sobre paper. 78 x 50.5 cm.
35.12 "Sector Fernando, Coll, Avinyò". Tinta i llapis sobre paper. 32 x 84 cm.
35.13 "Sector Ample, Hostal del Sol, Regomir, Correo Viejo". Tinta i llapis sobre paper. 58 x 50.5 cm.

Districte 2on
35.14 "Sector Tapineria, Jaume I, Plaza del Rey, Baixada de la Canonge". Tinta i llapis sobre paper. 99.5 x 47 cm.
35.15 "Sector de la Avellana, Mercaders, Tapineria, de la Bòria". Tinta i llapis sobre paper. 88.5 x 62.5 cm.
35.16 "Sector Alta de S. Pedro, Riera de S. Juan, Baja de S. Pedro, Argenter". Tinta i llapis sobre paper. 70 x 114.5 cm.
35.17 "Sector Torrente de Junqueras, de las Molas, Condal; Amargós, Montesión, Arcos de Junqueras". Tinta i llapis sobre paper. 89.5 x 90.5 cm.
35.18 "Sector Palau de la Generalitat, Baños Nuevos, Santo Domingo". Tinta i llapis sobre paper. 65.5 x 87.5 cm.

Districtes 1er i 2on
35.19 "Sector Piedad, Condes de Barcelona, Freneria, Jaime I, del Obispo". Tinta i llapis sobre paper. 62 x 45 cm.
35.20 "Sector Fernando, Avinyò, Cervantes, Templarios, Ciudad". Tinta i llapis sobre paper. 65.5 x 74.5 cm.
35.21 "Sector de la Paja, Bajada de Santa Eulalia i S. Sever". Tinta i llapis sobre paper. 52.5 x 67 cm. (malmès)

Districte 10
35.22 "Ancha, Simón Oller, Debajo la Muralla, de la Fusteria". Tinta i llapis sobre paper. 64.5 x 98.5 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22534

Denominació del projecte:
3. Documentació relacionada amb l'Escola d'Arquitectura. Projectes d'estudiants

Localització:
Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Arquitectura religiosa, Monuments

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 D / 9 / 36:
36.1 N. Gifreda. Monestir de Vallbona de les Monges. Porta en el creuer. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 96 x 63.5 cm.
36.2 A. Zobarán y Mancué. "Estudio del Castillo de Rosanés". Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 62 x 90.5 cm.
36.3 "s.a. Castillo de Verdú, restauración". Secció torre. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 92 x 62 cm.
36.4 Lluís Bonet Garí. Torre de Vallferosa. E 1: 100. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 55.5 x 76.5 cm.
36.5 Ramón Reventós. Santa Maria de Vilabertrán. Secció longitudinal E 1: 50 E 1: 250. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. maig 1913. 61 x 91.5 cm.
36.6 Martínez Paricio. "Vallbona de les Monges, claustro". Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 1917-18. 75 x 54 cm.
36.7 Francesc Folguera. Catedral romància de Solsona. Planta. E 1: 100. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 1915. 80 x 63 cm.
36.8 Alberto Carbó Pompido. "Estudio de la iglesia de Santa Maria de Pons". Perspectiva axonomètrica. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 1915. 56 x 77.5 cm.
36.9 Alberto Carbó Pompido. "Estudio de la iglesia de Santa Maria de Pons". Planta i seccions. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 1915. 52.5 x 74.5 cm.
36.10 José Canaleta i Cuadras. Agramunt, puerta lateral. E 1: 20. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 93 x 62 cm.
36.11 S. Zumzurregui. "Claustro de la catedral de Gerona" (Girona). Planta i secció. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 57.6 x 83 cm.
36.12 Ramon Reventós. "Planta de claustro de la catedral de Gerona" (Girona). Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 62.5 x 95 cm.
36.13 Ramon Reventós. "Claustro de Gerona: claustro" (Girona). Alçat costat sud. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 54 x 96 cm.
36.14 ?medes. "Catedral de Lérida, puerta de la Anunciata" (Lleida). Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 85 x 51 cm.
36.15 F. Quintana. "Estudio de la iglesia de Olius". Planta, seccions i perspectiva. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 61 x 95 cm.
36.16 J. Danés i Torras. "Iglesia de San Esteban de Bas" (Sant Esteve d'en Bas). Alçat i secció. 1913. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 60 x 97 cm.
36.17 J. Danés i Torras. Sant Joan les Fonts. Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 62.5 x 37 cm.
36.18 J. Danés i Torras. Sant Joan les Fonts. Seccions. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. 57 x 85 cm.
36.19 Farina (?). E 1: 200. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 61 x 93.5 cm.
36.20 Manuel Gausa Raspall. "Estudio de la iglesia de Santa Maria de Batlloch". Planta, secció i porta principal. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 85.5 x 62 cm.
36.21 Domingo Gómez A. Acevedo. "Estudio de la iglesia de San Pedro de Galligans: Gerona"(Sant Pere de Galligants). Planta. 1915. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 88 x 61 cm.
36.22 Domingo Gómez A. Acevedo. "Estudio de la iglesia de San Pedro de Galligans: Gerona" (Sant Pere de Galligants). Seccions. 1915. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 90 x 63 cm.
36.23 "San Pedro de Galligans" (Sant Pere de Galligants). Planta i secció. Tinta i llapis sobre paper canson. 99 x 65 cm.
36.24 Monestir de Santa Maria de l'Estany. Planta. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 47.5 x 47.5 cm.
36.25 "Monasterio de Santa Maria del Estany". Secció longitudinal. Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 56.5 x 75.5 cm.
36.26 Sant Pere de Roda. Perspectiva. Llapis sobre paper canson. 46 x 57 cm.
36.27 Sant Pere de Roda. Perspectiva. Tinta sobre paper canson. 68 x 101.5 cm.
36.28 González Matoses. Sant Pere de Roda (?). Seccions . Tinta i aquarel·la sobre paper canson. 57 x 94 cm.
36.30 Sant Miquel de Cuixà. Perspectiva del conjunt. Dibuix preparatori. Llapis sobre paper canson.
36.31 Sant Miquel de Cuixà. Perspectiva del conjunt. Tinta sobre paper canson
36.32 Sant Miquel de Cuixà. Axonomètrica. Tinta sobre paper canson
36.33 Sant Miquel de Cuixà. Planta de l'església. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.34 Sant Miquel de Cuixà. Planta de la cripta. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.35 Sant Miquel de Cuixà. Alçat. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.36 Sant Miquel de Cuixà. Alçat. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.37 Sant Miquel de Cuixà. Alçat. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36. 38 Sant Miquel de Cuixà. Secció. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.39 Sant Miquel de Cuixà. Secció. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.40 Sant Miquel de Cuixà. Secció cripta. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.41 Sant Miquel de Cuixà. Secció i detall claustre. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.42 Sant Martí del Canigó. Vista del conjunt. Retolador sobre paper (possiblement de Lluís Domènech i Torras)
36.43 Sant Martí del Canigó. Perspectiva seccionada del conjunt.
36.44 Sant Martí del Canigó. Planta del conjunt. E 1: 250. Tinta sobre paper canson
36.45 Sant Martí del Canigó. Secció. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.46 Sant Martí del Canigó. Secció. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.52 Labaix. Perspectiva del conjunt i detalls del claustre. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.53 Labaix. Planta. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.54 Labaix. Alçat O. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.55 Labaix. Façana lateral N. (amb anotació de Pere Domènech i Roura al darrera: "Poca solta"). Tinta i aquarel·la sobre paper canson.
36.56 Labaix. Secció longitudinal. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.57 Labaix. Secció transversal. Tinta i aquarel·la sobre paper canson
36.58 Sant Miquel i Sant Pere de Terrassa. Perspectiva del conjunt amb les esglésies seccionades. Llapis sobre paper canson (possiblement de Pere Domènech)
36.61 Sant Miquel de Terrassa. Axonomètrica. Llapis sobre paper
36.63 Sant Miquel de Terrassa. Perpectiva interior. Llapis sobre paper canson
36.64 Sant Miquel de Terrassa. Dibuix del capitells. Llapis sobre paper canson
36.65 Sant Miquel de Terrassa. Dibuix dels capitells. Llapis sobre paper canson
36.68 Sant Pere de Terrassa. Perspectiva. Dibuix preparatori. Llapis sobre paper imprès
36.74 Catedral de Barcelona: església romànica. Emplaçament. Tinta i llapis sobre paper canson
36.75 Catedral de Barcelona: església romànica. Planta. Tinta sobre paper canson
36.76 Catedral de Barcelona: església romànica. Seccions. Tinta sobre paper canson
36.78, 80, 82. Arquitectura religiosa sense identificar. Plantes, alçats, seccions i perspectives. Tinta sobre paper canson
36. 84 L. Corratge. "Palacio de Ramses III en Medinet Abou". Capitel del pórtico. 27-4-1899. Aquarel·la sobre paper canson.

36.85-.101 Dibuixos de "azulejos sevillanos". Tinta sobre paper canson

C 1723 / 36:
36.29 González Matoses. Detall de claustre. Aquarel·la sobre paper canson. 24 x 31 cm.
36.47 Sant Martí del Canigó. Axonomètrica de la cripta. Dibuix preparatori. Llapis sobre paper canson.
36.48 Sant Martí del Canigó. Axonomètrica de la cripta. Tinta sobre paper canson
36.49 Sant Martí del Canigó. Perspectives de l'església. Llapis sobre paper canson dibuixat a les dues cares.
36.50 Sant Martí del Canigó. Perspectiva. Llapis sobre paper canson
36.51 Sant Martí del Canigó. Dibuixos de capitells. Llapis sobre paper canson
36.59 Sant Miquel de Terrassa. Planta i secció. Dibuixos preparatoris. Llapis sobre paper
36.60 Sant Miquel de Terrassa. Alçats. Dibuixos preparatoris. Llapis sobre paper
36.62 Sant Miquel de Terrassa. Perspectiva seccionada. Llapis sobre paper "sigronet"
36.66 Sant Pere de Terrassa. Planta i secció. Dibuixos preparatoris. Llapis sobre paper
36.67 Sant Pere de Terrassa. Alçat i secció. Dibuixos preparatoris. Llapis sobre paper
36.69 Sant Pere de Terrassa. Dibuix de l'altar. Llapis sobre retall de paper imprès
36.70 Santa Maria de Terrassa. Planta i secció. Dibuixos preparatoris. Llapis sobre paper
36.71 Santa Maria de Terrassa. Alçat. Dibuix preparatori. Llapis sobre paper
36.72 Santa Maria de Terrassa. Alçat i secció. Dibuixos preparatoris. Llapis sobre paper
36.73 Santa Maria de Terrassa. Secció. Dibuix preparatori. Llapis sobre paper
36.77 Catedral de Barcelona: església romànica. Detall de la porta. Tinta sobre paper canson
36.79 Arquitectura religiosa sense identificar. Perspectiva interior. Tinta sobre paper canson.
36.81 Arquitectura religiosa sense identificar. Detall d'alçat. Tinta sobre paper canson
36.83 Arquitectura religiosa sense identificar. Detall d'alçat. E 1: 50. Tinta sobre paper canson

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
L'atribució d'alguns dels dibuixos de Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Canigó i de les esglèsies de Terrassa a alumnes de l'Escola d'Arquitectura és dubtosa.
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22535

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Dedicades

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 3 / 37:
37.1 Andrés Calzada. Dibuix aquarel·lat de l'enteixinat d'un sostre. Emmarcat amb paspartout 37.5 x 50 cm.
37.5 Joseph Piquet. Escultura. Juny de 1903. 37.5 x 29 cm.
37.6 Agustí Querol. "La tradición, escultura". 32 x 25 cm.
37.7 Agustí Querol. Relleu escultòric. 1876. 26 x 33 cm.
37.8 Eusebi Arnau. Bust. 1896. 33 x 25 cm.
37.9 Eusebi Arnau. Bust nena. febrer 1897. 36 x 30 cm.
37.10 Eusebi Arnau. Bustos. 1897. 25 x 31 cm.
37.11 Eusebi Arnau. Bustos. 1897. 33 x 25 cm.
37.12 Eusebi Arnau. Relleu escultòric. 1900. 33 x 49 cm.
37.13 Eusebi Arnau. Medalla commemorativa. 1896. 32 x 40 cm.
37.16 Enrique Fort. Panteó de la família de D. Eusebio Rodríguez de Llano en el Cementerio de S. Justo, làmina. 32 x 25.5 cm.
37.17 Josep Llimona. Escultura eqüestre. 1882. 45 x 30.5 cm.
37.18 Josep Limona. "primera comunió", escultura. 1897. 32.5 x 49 cm.
37.27 Josep Llimona. "primera comunió", escultura. 1897. 32.5 x 25 cm.
37.19 August Font. "Monumento a la Guerra de África". 44 x 32.5 cm.
37.20 Ramon Tenas. "Monumento a la Guerra de África". 31.5 x 24 cm.
37.21 Adrià Casademunt. "Iglesia parroquial". Alçat i secció. 24 x 31 cm.
37.22 Adrià Casademunt. "Iglesia parroquial". Secció. 24 x 31 cm.
37.23 Adrià Casademunt. "Iglesia parroquial". Planta. 23.5 x 31 cm.
37.26 J. Torres y Reyetó. Gerro monumental. Novembre de 1877. 34 x 43.5 cm.
37.28 A. Torrijo. Urna. 31.5 x 41 cm.
37.29 Medardo Sanmartí. "El sacrificio de Polisiena", relleu. Roma 1880. 32.5 x 47.5 cm.
37.30 Enric Serra (sense títol, amb motius arabescos).

C 1723 / 37:
37.2 Federico Barceló. Módel de làmpara, làmina de la col.lecció "Materiales y documentos del arte español". Juny de 1903. 32.5 x 23 cm.
37.3 Joseph Piquet. Detall escultòric. Juny de 1903. 27 x 21.5 cm.
37.4 Joseph Piquet. "Idilio", escultura. 1901. 25 x 19 cm.
37.14 Manuel Fuxà. "Muerte del justo", escultura. Novembre de 1876. 31.5 x 24.5 cm.
37.15 Dionís Baixeras. "Camino de Queralt", gravat. 31 x 23 cm.
37.24 Pedro Guimerà. "Exposición ibero-americana". Perspectiva del conjunt. 23 x 28 cm.
37.25 Pedro Guimerà. "Exposición ibero-americana". Perspectiva. 23 x 28 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22536

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Casa Thomas

Localització:
C. Mallorca 291-293. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Habitatges plurifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1895-1898

Descripció de l'expedient:
H 103D / 40 / 38:
38.1 Fotografia de l'exterior. Projecte original, abans de l'ampliació
C 1663 / 38:
38.2 Fotografia de l'escala del pis principal
38.3 Fotografia de l'escala del pis principal

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22537

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Ateneu Catalanista

Localització:
Riera de Sant Domènech. Canet de Mar ( Maresme )

Tipologia:
Edificis per a l'educació i amb finalitats científiques i culturals

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1885-1887

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 39:
4 fotografies de vista general de l'exterior
1 Dibuix dels detalls decoratius dels esgrafiats de la façana. Llapís i tinta sobre paper. 12 x 19 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22538

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Fonda España

Localització:
C. Sant Pau 9 - 11. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Disseny i interiorisme

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1902-1903

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 40:
5 fotografies dels guixos de la xemeneia de la sala de lectura
1 full arrencat d'una revista anglesa amb il·lustracions de la xemeneia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22539

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Casa Rull

Localització:
C. Sant Joan, 27. Reus ( Baix Camp )

Tipologia:
Habitatges unifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1900

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 41:
2 fotografies. Vistes generals de l'exterior

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22540

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Panteó Satrústegui. Cementiri de Bilbao

Localització:
Bilbao

Tipologia:
Arquitectura religiosa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1920

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 42:
4 còpies fotogràfiques d'un dibuix en perspectiva de la tomba
1 perspectiva del panteó. Tinta sobre cartolina.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22541

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Palau de Sobrellano i Panteó

Localització:
Comillas. Santander

Tipologia:
Monuments

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 43:
3 fotografies. Vistes generals de l'exterior
4 fotografies de l'entorn del palau; una es del "Capricho" d'Antoni Gaudí.
1 fotografia de l´interior de la nau de la capella-panteó de la familia López

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22542

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Pintura

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 6:
6.1 Antoni Fabrés i Costa (4 )
6.2 Eduardo Zamacois Zabala (15 )
6.3 Eduardo Rosales i Gallina (11)
6.4 Marià Fortuny (2)
6.5 Enric Serra (2)
6.6 F. Soler i Rovirosa (1)
6.7 Van der Weyden "Davallament de la creu" (1)
6.8 El Greco "Sant Pere" (1)
6.9 Frontal romànic (2)
6.10 Sense identificar d'època gòtica i renaixentista (15)
6.11 Sense identificar d'època barroca i romàntica (6)
6.12 Sense identificar d'època clàssica o neoclàssica (1)


ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22543

Denominació del projecte:
2.3 Col·lecció de cartografia

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 B / 8 / 46:

46.3. 3 plànols de la vall del Nil a Egipte
46.6 Mapa de la Vall del Tena CEC làmina XLVII. E: 1/100.000
46.7 Mapa de la Vall del Broto, CEC làmina I. E aprox 1:100.000
46.8 Mapa de La Corunya
46.9 Plànol de París. Làmina del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano".
46.10 Mapa d´Espanya "Red general de transporte i distribución de energía eléctrica" E: 1/2.000.000
46.11 Itinerari des de Barcelona fins a La Corunya (Lleida, Osca, Saragossa, Pamplona, País Basc, Santander, Astúries, Galicia, Lleó, Palència, Segovia, Burgos...) Manuscrit de LLuis Domènech i Montaner. Llapís negre i vermell sobre paper vegetal.
46.20 Col·lecció de mapes de costes d'Espanya i del Mediterrani."Dirección de Hidrografia"
46.20.10 Projecte d'eixamplament de la ciutat de Bilbao. E 1: 5000.
46.20.11 Plànol de València.
46.20.12 Mapa Michelin d'Espanya, San Sebastià - Santander. E 1: 400.000.
46.20.13 Mapa Michelin del Nord d'Espanya. E 1: 400.000.
46.20.14 Mapa de Lugo.

H 117H / 3 / 46:

46.19 Mapa d'Espanya amb la divisió del territori en zones militars per tal de situar les "Reservas y Depósitos del Ejército" E 1:1500000 de 1884
46.20.1 "Costas de España". Hoja 1. 1866.
46.20.2 "Costas meridionales de Francia". 1858.
46.20.3 "Costa cantábrica". 1847.
46.20.4 "Desde Alcocebre hasta el Cabo de Tortosa". 1887.
46.20.5 "Desde el rio Llobregat hasta el Cabo de Tossa". 1888.
46.20.6 "Desde el Cabo de Tossa hasta el Cabo Cervera". 1893.
46.20.7 "Desde Punta de la Palomera hasta el rio Llobregat". 1889.
46.20.8 "Desde el Cabo de Tortosa hasta la Punta de la Palomera". 1890.
46.20.9 "Plano del fondeadero de Palamós". 1888.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
Col.leccionat per Lluís Domènech i Montaner i el seu fill Pere Domènech i Roura
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22544

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletra "A"

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1701 / 51:

1701.1Abbevilé (postals)
1701.2 Abadesas, Sant Joan de. (Sant Joan de les Abadesses). Església (5 fotografies. Lluís Domènech i Montaner, 2 postals enviades a Pere Domènech Roura)
1701.3 Abella de la Conca. Església (1 fotografia de Lluís Domènech i Montaner)
1701.4 Aquarel.les (20 postals)
1701.5 Ager. (Àger). Església (2 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1701.6 Agramunt. Església (9 fotografies de l' Excursió Escola d'Arquitectura. 1901. Lluís Domènech i Montaner)
1701.7 Aigües Bones. (Aigüesbones). Muntanyes (6 postals)
1701.8 Aigües Mortes. Ciutat emmurallada (8 postals)
1701.9 Aix-les-Bains. L'Arc de Campanus, El Cercle. (2 postals)
1701.10 Alaó, Santa Maria d'. (Sopeira). Església (2 postals)
1701.11 Albi. L'arquebisbat i la catedral (2 postals)
1701.12 Alenson. Castell i ciutat (8 postals)
1701.13 Alet. (Aude). Ruïnes antiga abadia (3 postals)
1701.14 Alicante. Ciutat (41 postals)
1701.15 All. Església (1 fotografia Lluís Domènech i Montaner)
1701.16 Altamira. Entorn i pintures (8 postals)
1701.17 Alzola. Pont (1 postal)
1701.18 Amalfi. Catedral (1 postal)
1701.19 Amboise. Ajuntament, Castell, ciutat (4 postals)
1701.20 Amiens. Catedral, Hospital (9 postals)
1701.21 Amsterdam. Ciutat (7 postals de pintures Pere Domènech i Roura, 20 p.)
1701.22 Andraitx. La Dragonera (1 postal Pere Domènech i Roura)
1701.23 Anet. Castell (4 postals)
1701.24 Angers. Catedral, Castell, Universitat, Teatre, Museu, Ciutat (13 postals)
1701.25 Angoulême. Ajuntament, Monument, Teatre, Catedral (4 postals)
1701.26 Angostrina (1 postal)
1701.27 Anvers. Ciutat (16 postals 1 enviada a Lluís Domènech i Torres)
1701.28 Aran, Vall d'. Paisatge (24 postals Pere Domènech i Roura, 1 postal, pintura Pere Domènech i Roura)
1701.29 Aranjuez. Real Casa del Labrador, Palacio Real, jardines (19 postals)
1701.30 Arcachon (2 postals)
1701.31 Argenton. Castell (2 postals)
1701.32 Arles. Església, Arena, Ciutat (1 fotografia Excursió Escola d'Arquitectura. 1905, 10 postals)
1701.33 Arras. (Arres). Ajuntament (11 postals)
1701.34 Astorga. Palau Episcopal, vidrieres (3 postals)
1701.35 Audenarde. Església (1 postal)
1701.36 Auch. Ciutat, catedral (12 postals)
1701.37 Auluay. Església (1 postal)
1701.38 Auneau. Castell (1 postal)
1701.39 Autun. Ciutat, restes romanes (3 postals)
1701.40 Auvernia. Ponts, Paisatges (15 postals)
1701.41 Auxerre. (1 postal)
1701.42 Avellanes. (2 fotografies)
1701.43 Avignon (Avinyó). Ciutat, Palau dels Papes, muralles, Pont (37 postals)
1701.44 Azay-le-Rideau. Castell (10 postals)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22545

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletra "B"

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1702 / 52:
1702.50 Bad Elster (2 postals)
1702.51 Baden Baden (1 postal)
1702.52 Bades. Església vella (1 fotografia. Lluís Domènech i Montaner)
1702.53 Bagnaia. Vil·la Lante, jardins (6 postals)
1702.54 Bagà. Església i tomba (2 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1702.55 Baget (Beget). Església, entorn paisatgístic (7 postals)
1702.56 Bagnoles-de l'Orne. Castell (1 postal)
1702.57 Bamberg. Catedral, esglésies (11 postals)
1702.58 Baños (1 postal)

1702.59 Barcelona

1702.60 Barcelona antiga:
60.1 Tarjeta postal de Francisco Serra -empresa de còpies i reproduccions- amb felicitacions al arquitecte
60.2 Tarjeta de portada de la "Barcelona històrica" dedicada al arquitecte
60.3 Col·lecció incompleta "Barcelona antiga" de dibuixos i alguna fotografia. (18 postals)
60.4 Col·lecció incompleta de postals de la Casa Thomas (7 postals)
60.5 Col·lecció de postals "Barcelona, año 1870", Samsot y Missé Hs. (10 postals)
60.6 Col·lecció de postals de l'editorial Angel Toldrá Viazo. (57 postals, una té unes línies a llapis que tal vegada indiquin el seu ús per a dibuixar una perspectiva)
60.7 Postals pintades, Ed. Jorge Venini (29 postals)
60.8 Postals i fotografies de claustres de convents, esglésies, palaus i col·legis de Barcelona (13 postals)
60.9 Fotografia de carrer porxat amb una arcada
60.10 Fotografia de la Plaça del Rei amb font i habitatges damunt del Saló del Tinell
60.10 bis Escala de la llotja de Barcelona
60.11 Col·lecció de postals "Exposición Internacional de Barcelona, 1929. Pueblo Español" (20 postals)

1702.61 Barcelona moderna:
61.1 Port. Tarjeta postal de la Companyia Transmediterrànea
61.2 Tibidabo
61.3 Postals. Ediciones Unique (3 postals)
61.4 Postals. Ediciones Adolfo Zerkowitz, fotògraf. (3 postals)
61.5 Col·lecció de postals "Barcelona". Thomas (38 postals)
61.6 Col·leció de postals "Barcelona". Ed. Angel Todrá Viazo (35 postals)
61.7 Col·lecció de postals "Barcelona. Construcciones modernas". Ed. Angel Todrá Viazo (48 postals)
61.8 Café Restaurant (3 postals)
61.9 Palau de la Música, Postals: Editorial Angel Toldrá Viazo; acolorides; senyera Orfeó (18 postals).
61.10 Casa Lleó Morera (2 postals).
61.11 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fotografies i postals de la construcció, Tarjeta postal de metge (6).
61.12 Felicitació nadalenca de l'Hospital. (12)
61.13 Fotografia d'una obra (hospital de Sant Pau).
61.14 Dibuix d'obra inmobiliaria per a "La Caja de Pensiones para la vejez y de ahorros"
61.15 Dibuix de projecte per a la Plaça Catalunya
61.16 Dibuix de projecte per a la Plaça Catalunya

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22546

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletra "B"

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1703 / 53:
1703.62 Bas, Sant Esteve d'en (La Vall d'en Bas) . (1 fotografia. Lluís Domènech i Montaner)
1703.63 Bayeux. Ciutat, catedral (3 postals)
1703.64 Basilea (1 postal)
1703.65 Beaune (4 postals)
1703.66 Beauvais (5 postals)
1703.67 Bellpuig (7 postals)
1703.68 Berlin (38 postals i un dibuix), una postal datada a 10 / 8 / 26 és de Pere Domènech a la seva muller Carme Torres
1703.70 Berna (7 postals)
1703.71 Bernay. Antiga abadia (1 postal)
1703.72 Bescanó. Obres del canal, 1914 (11 postals)
1703.73 Besalú. Esglésies de S. Pere, S. Vicens i Sta. Maria (11 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1703.74 Béziers (1 postal)
1703.75 Biarritz (27 postals)
1703.76 Bilbao. Nuestra Señora de Begoña (2 postals)
1703.77 Blois (1 postal)
1703.78 Bolonia (2 postals)
1703.79 Bordeus (9 postals)
1703.80 Boulou. Pont suspés (2 postals. Pere Domènech i Roura)
1703.81 Bordeilles. Castell (2 postals)
1703. 82 Bourg (6 postals)
1703.83 Bourges (10 postals)
1703.84 Bracciano. Castell (1 postal)
1703.85 Brive (3 postals)
1703.86 Braunschweig (2 postals)
1703.87 Bruges (25 postals)
1703.88 Bruxelles (22 postals)
1703.89 Budapest (7 postals)
1703.90 Burgos (2 postal enviada a Pere Domènech i Roura, 155 postals, 4 fotografies)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22547

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletra "C"

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1704 / 54:
1704.91 Cadaqués (20 postals)
1704.92 Càdis (37 postals)
1704.93 Caen (2 postals)
1704.94 Caldes de Bohí. (Caldes de Boí). Muntanya, Verge (34 postals)
1704.95 Caldes de Malavella. postal enviada per Lluís Domènech i Montaner al seu fill Fèlix. Església (1 fotografia)
1704.96 Camprodon (11 postals) església (3 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1704.97 Canet de Mar. 1 postal enviada a Lluís Domènech i Montaner per la seva filla Dolores. 5 postals enviades a Pere Domènech i Roura des de Canet. (31 postals i 1 fotografia)
1704.98 Canet d'Aude. Església (1 postal)
1704.99 Canet. Roselló. (1 postal)
1704.100 Canfranch. (Canfranc). Estació internacional. (1 postal)
1704.101 Canigó. Paisatge. 1 postal enviada a Fèlix Domènech i Roura per un germà. Antiga abadia de S. Martí de Canigó (2 postals)
1704.102 Carança. Gorgues (1 postal)
1704.103 Carcasona. 1 postal enviada per Pere Domènech i Roura a Carme Torres. Ciutat, muralles i planol (49 postals). Esglésies de S. Vincent, S. Michel i S. Gimier (7 postals). Catedral de S. Nazaire (23 postals)
1704.104 Cardona (3 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1704.105 Cardós (2 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1704.106 Castell d'Aro (4 postals)
1704.107 Castelló d'Empúries (2 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1704.108 Castelló de la Plana. Postal enviada a Pere Domènech i Roura (1 postal)
1704.109 Castres (1 postal)
1704.110 Catania. Teatre Bellini (1 postal)
1704.111 Cauterets. Muntanya. (11 postals)
1704.112 Cefalú (1 postal)
1704.113 Ceret. Paisatge (1 postal)
1704.114 Chalons sur Marne (2 postals)
1704.115 Chalons sur Saone (1 postal)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22548

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "C", "D" i "E".
Viatge d'estudis de l'Escola d'Arquitectura. Juliol del 1926.

Tipologia:
Singular
Monuments

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1705 / 56:

1705.116 Chambéry (2 postals)
1705.117 Chambord (9 postals)
1705.118 Champmol (1 postal)
1705.119 Chantilly (8 postals)
1705.120 Charlottenburg (1 postal)
1705.121 Chateauroux (3 postals)
1705.122 Chartres (6 postals)
1705.123 Chaumont (5 postals)
1705.124 Cherbourg (1 postal)
1705.125 Chillon 1 postal enviada a Lluís Domènech i Torres pel seu pare Pere Domènech i Roura 1926. (2 postals)
1705.126 Chinon (2 potals)
1705.127 Clermont-Ferrand (4 postals)
1705.128 Cluny. Antic castell (1 postal)
1705.129 Coburg. Nürnberg (1 postal)
1705.130 Colera. (Lluís Domènech i Montaner, 1 fotografia)
1705.131 Colindres. Postal enviada a Pere Domènech i Roura per Canosa 24-7-1915 (1 postal)
1705.132 Colònia. (6 postals)
1705.133 Comillas. (Lluís Domènech i Montaner 1 fotografia)
1705.134 Comminges. Catedral de S. Bertrand i vila (16 postals)
1705.135 Como (2 postals)
1705.136 Compiègne. Plaça de l'Ajuntament, Castell (3 postals)
1705.137 Copenhague (19 postals)
1705.138 Compostela. (23 p.). Catedral i Santa Maria (Lluís Domènech i Montaner 13 fotografies)
1705.139 Cordes (1 postal)
1705.140 Córdoba (Còrdova)(44 postals)
1705.141 Corrèze. Brive. Hotel Terminus (2 postals)
1705.142 Coucy. Castell (4 postals)
1705.143 Couronne, La (1 postal)
1705.144 Coutances. Catedral, reproducció d'un gravat (1 postal)
1705.145 Creil (1 postal)
1705.146 Creully. Castell (1 postal)
1705.147 Cuané (Coaner). Església (Lluís Domènech i Montaner, 1 fotografia)
1705.148 Cuenca. (Conca) Catedral. Postal enviada a Pere Domènech i Roura per Lampérez. 4-5-1911 (1 postal)
1705.149 Cure, La. Castell de Chastellux (1 postal)
1705.150 Cuxa. (Lluís Domènech i Montaner 1 fotografia)

1705.151 Deauville. Postal enviada 24-8-1932 (1 p.)
1705.152 Dijon (1 postal)
1705.153 Dinam (1 postal)
1705.154 Dresde (13 postals)
1705.155 Dreux (4 postals)
1705.156 Ducey (1 postal)
1705.157 Dunkerque. Monument de la Victòria (1 postal)

1705.158 Elne (11 postals i 1 fotografia. Lluís Domènech i Montaner)
1705.159 Écija (25 postals)
1705.160 Erill la Vall (1 postal)
1705.161 Esclimont. Castell. (3 postals)
1705.162 Escorial, El. Postal enviada per Consuelo a Carme Torres de Domènech 30-1-1919 (89 postals)
1705.163 Esslingen (1 postal)
1705.164 Esterri d'Aneu. Poble i paisatges de la vall d'Àneu (8 postals)
1705.165 Evreux (7 postals)

55:Viatge d'estudis de l'Escola d'Arquitectura. Juliol del 1926:

1705.e.1 València (7 fotografies)
1705.e.2 Murcia (2 fotografies)
1705.e.3 Aranjuez (9 fotografies)
1705.e.4 Escorial, El (16 fotografies)
1705.e.5 Madrid. Puerta de Toledo (1 fotografia)
1705.e.6 Palacio de El Pardo (12 fotografies)
1705.e.7 Toledo (16 fotografies)
1705.e.8 Córdoba (Còrdova) (54 fotografies)
1705.e.9 Granada (20 fotografies)
1705.e.10 Sevilla (18 fotografies)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22549

Denominació del projecte:
4. Documentació personal. Correspondència.

Tipologia:
Documentació administrativa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1903-1973

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 47
47.1 Carta de Lluís Domènech i Montaner a la seva esposa (Madrid, 26-1-1916)
47.2 Carta d´Antoni Maria Alcover a LLuís Domènech i Montaner (Palma, 13-5-1903)
47.3 Carta del conde de Romanones a Lluís Domènech i Montaner (9-1903)
47.4 Carta d´Antonio Maura a Lluís Domènech i Montaner (21-12-1903)
47.5 Carta de Josep Puig i Cadafalch a Lluís Domènech i Montaner (14-5-1903)
47.6 Carta de Joan Ventosa i Calvell a Lluís Domènech i Montaner (29-12-1904)
47.7 Carta de Ramon d´Abadal a Lluís Domènech i Montaner (10-5-1905)
47.8 Carta de Jaume Carner a Lluís Domènech i Montaner
47.9 Carta d´Albert Rusiñol a Lluís Domènech i Montaner (21-11-1903)
47.10 Carta de J. Carner a Lluís Domènech i Montaner
47.11 Carta d´Olwer a Lluís Domènech i Montaner
47.12 Carta de Francesc Macià a Lluís Domènech i Montaner (12-3-1906)
47.13 Carta de Prat de la Riba a Lluís Domènech i Montaner
47.14 Carta de persona no identificada a Lluís Domènech i Montaner.
47.15 Invitació del President del Foment del Treball Nacional, Luis A. Sedó, a Lluís Domènech i Montaner, com a president de l'Ateneu Barcelonès. 18 d'abril de 1912. Invitació i sobre.
47.16 Cartes de Lluís Carulla a Lluís Domènech i Torres demanant dades per a la publicació de la Nadala de l'Òmnium Cultural de 1973. Resposta agraïda de Domènech Torres.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22550

Denominació del projecte:
4. Documentació personal. Política.

Tipologia:
Documentació administrativa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1897-1965

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 48
48.1 Text manuscrit de "La qüestió catalana" (18 fulls quartilla)
48.2 Text manuscrit discurs Lliga de Catalunya (4 fulls)
48.3 Text manuscrit (3 fulls)
48.5 Text manuscrit esborrany discurs "Srs. delegats de la Unió Catalanista..."
48.6 Text de la "Conferència donada per D. Enric Prat de la Riba en l'Ateneo Barcelonès en la vetlla del 10 de febrer"; publicat al diari "La Renaixensa" (pàgs. 852 a 898) del 11, 12 i 13 de febrer de 1897.
48.7 Fotografies d'un acte (Bases de Manresa?) i d'un retall d'un diari (sense referència) dels quatre presidents: Sebastià Torres, Albert Rossinyol, doctor Robert i Domènech i Montaner.
48.8 Retall de "La Actualidad" (Barcelona, 18-V-1909) amb els socis de la primera societat catalanista "La Jove Catalunya", que tramet l'advocat Josep M. Simón i Vilella a Lluís Domènech i Torres (16-12-1965) amb una tarja dedicatòria.

H 101A / 89 / 20:
Fotografia de l´arribada dels Diputats Regionalistes per Barcelona - srs. Robert, Domènech, Rusiñol y Torras, el dia 21 de juliol de 1901.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22551

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "F", "G".

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1706 / 57:

1706.167 Fécamp (1 postal)
1706.168 Florència. Postal enviada a Pere Domènech i Roura per F. Nebot. Ciutat (21 postals) Pintures Museus (159 postals)
1706.169 Foix (12 postals)
1706.170 Fomento de Obras y Construcciones. Canteras de Colmenar Viejo (10 postals)
1706.171 Fontainebleau. Palau i reproduccions de peces del Museu, notícia històrica (57 postals)
1706.172 Fontfreda. Abadia (2 postals)
1706.173 Fontpedroise
1706.174 Fonts. S. Genís les Fonts, llinda. (1 fotografia - Lluís Domènech i Montaner)
1706.175 Fonts. S. Joan les Fonts (8 fotografies - Lluís Domènech i Montaner)
1706.176 Formentor. Paisatge (16 postals)
1706.177 Formigny. Monument (1 postal)
1706.178 Fossat, Le (1 postal)
1706.179 Frankfurt (5 postals)
1706.180 Frascati (2 postals)
1706.181 Freiberg (3 postals)
1706.182 Freiburg (15 postals)
1706.183 Fuenterrabia (16 postals)

1706.184 Gand (Gant) (3 postals)
1706.185 Garriga, La (1 postal enviada a Pere Domènech i Roura - 8 postals)
1706.186 Gavarnie. Muntanya (12 postals)
1706.187 Genova (7 postals)
1706.188 Gerri
1706.189 Gibraltar. Postal enviada a Carmen de Domènech
1706.190 Ginebra. Victoria Hall, sala de concerts, postal enviada per Joaquim Cabot a l'Orfeó Català el 30 d'abril de 1903 (23 postals)
1706.191 Girona. Catedral (3 fotografies - Lluís Domènech i Montaner), Sant Pere Galligants (1 fotografia - Lluís Domènech i Montaner), Girona (21 postals), Santuari N. Sra. dels Àngels (17 postals) + 2 Font Llach.
1706.192 Gisors. Catedral (1 postal)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22552

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "G", "H", "I", "J", "K", "L".

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1904-1924

Descripció de l'expedient:
C1707 / 58:

1707.193.Granada. 2 postals enviades a Enric Catà amb salutacions per a Pere Domènech i Roura i per a Guàrdia des de Sabadell, el juliol del 1904 (87 postals)
1707.194 Grand Andely, Le (1 postal)
1707.195 Grenoble (1 postal)
1707.196 Gubbio (1 postal)

1707.197 Haarlem. Catedral (2 postals)
1707.198 Halle (1 postal)
1707.199 Hamburg (18 postals)
1707.200 Hannover (2 postals)
1707.201 Hildesheim (12 postals)
1707.202 Hie (2 fotografies - Lluís Domènech i Montaner)
1707.203 Sant Hilari Sacalm. 2 postals enviades per Carmen a la seva mare Carmen Torres de Domènech. 1924
1707.204 Holanda

1707.205 Ibiza (Eivissa). S. Rafael (1 postal)
1707.206 Ille sur Tet (2 postals)
1707.207 Innsbruck (1 postal)
1707.208 Ipres. Església S. Martin (3 postals)
1707.209 Isil (1 fotografia - Lluís Domènech i Montaner)
1707.210 Issoire (1 postal)

1707.211 Jerez (21 postals)
1707.212 Jumièges (1 postal)

1707.213 Karlsbad. Postal enviada a Carmen Torres de Domènech
1707.214 Klosterneuburg (1 postal)

1707.215 Laeken (2 postals)
1707.216 Langeais (1 postal)
1707.217 Laon (6 postals)
1707.218 Laruns. Muntanya (2 postals)
1707.219 Lassay. Castell (1 postal)
1707.220 Lausanne (24 postals)
1707.221 Leiden (1 postal)
1707.222 Leipzig (4 postal)
1707.223 Lleó (8 fotografies Lluís Domènech i Montaner + 75 postals)
1707.224 Leran. Castell (1 postal)
1707.225 Lescar. Interior catedral (1 postal)
1707.226 Lieja (4 postals)
1707.227 Lille (4 postals)
1707.228 Limoges (5 postals)
1707.229 Limoux (3 postals)
1707.230 Lion-sur-mer. Castell (1 postal)
1707.231 Lisboa (2 postals)
1707.232 Llanars. Paisatge (1 postal)
1707.233 Llanars. Prats de Lluçanès. Església Sant Andreu (1 fotografia Lluís Domènech i Montaner)
1707.234 Lleida. Catedral (12 fotografies Lluís Domènech i Montaner)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22553

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "L", "M".

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1919-1963

Descripció de l'expedient:
C1708 / 59:

1708.235 Lló (Cerdanya) (2 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1708.236 Lloret de Mar (39 postals)
1708.237 Loarre (12 postals)
1708.238 Loches (7 postals)
1708.239 Logroño (30 postals)
1708.240 Londres (10 postals)
1708.241 Lordat (1 postal)
1708.242 Lugo. Catedral (1 fotografia Lluís Domènech i Montaner)
1708.243 Lourdes. 1 postal enviada per Lluís Domènech i Torres i família a Pere Domènech i Roura. 1-10-1963. (34 postals)
1708.244 Louviers (1 postal)
1708.245 Lucca (3 postals)
1708.246 Lyon. Postal enviada a Pere Domènech i Roura des deParís 28-6-1926 (23 postals)
1708.247 Luz-Saint Sauveur. Església templaris (2 postals)
1708.248 Luz-Gèdre. Muntnya (1 postal)

1708.249 Madrid (4 postals enviades a la família). Ciutat (21 postals). Hotels (2 postals). Palau Reial i carrosses (34 postals). Pintures Museu del Prado (34 postals)
1708.250 Màlaga (23 postals)
1708.251 Mallorca (1 postal)
1708.252 Manresa (1 postal) (1 fotografia) (3 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1708.253 Mainz (2 postals)
1708.254 Mans, Le (3 postals)
1708.255 Mantes (Nantes?) (3 postals)
1708.256 Marseilla (Marsella) (6 postals)
1708.257 Maulbronn. 1 postal enviada a Lluís Domènech i Montaner pel seu "amic D. Rubert", escriu que el monestir "no val el de Poblet" (27 postals)
1708.258 Manacor (3 postals)
1708.259 Meillant. Castell (3 postals)
1708.260 Melilla. 4 postals enviades a Pere Domènech i Roura i família
1708.261 Milà. 1 postal de Josefina Planas Güell, 2 postals enviades a Pere Domènech i Roura. 1927, 1933 (4 postals)
1708.262 Miramar, Valldemosa (8 postals)
1708.263 Módena (1 postal)
1708.264 Mondragone. 1 postal enviada a Pere Domènech i Roura per estudiants de l'Escola d'Arquitectura, 6 d'abril de 1947
1708.265 Monreale (1 postal)
1708.266 Mons (4 postals)
1708.267 Montblanch (Montblanc). 1 postal enviada a Pere Domènech i Roura el 4-7-1919
1708.268 Mont Dore. 16 postals familiars enviades des dels establiments termals. 1930 (31 postals)
1708.269 Montecarlo. Casino. 1 postal
1708.270 Montevideo (1 postal enviada per a Fèlix a Pere Domènech i Roura. 16-7-1918)
1708.271 Montgrony. Quadern amb 14 postals

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22554

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "M", "N", "O", "P".

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1709 / 60:

1709.272 Montmajor (1 postal)
1709.273 Montpeller (3 postals)
1709.274 Montseny. 4 postals d'amics 1920. (65 postals + 1 panoràmica)
1709.275 Montserrat. 1 quadern amb 80 fotografies (4 postals)
1709.276 Mortrée. Castell (1 postal)
1709.277 Moya (Moià) (1 fotografia Lluís Domènech i Montaner)
1709.278 Munich (2 postals enviades a Pere Domènech i Roura: 4-4-1914, 23-8-1929. 15 postals i un petit dibuix)
1709.279 Munster (2 postals)
1709.280 Murcia (1 postal)

1709.281 Nantes (7 postals)
1709.282 Napoleó. Pintures del Museu de Versalles (24 postals)
1709.283 Napols. (Nàpols). Pintures Museu Nacional (3 postals)
1709.284 Naranco. Església de Santa Maria del (2 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1709.285 Narbona (24 postals)
1709.286 Nay (1 postal)
1709.287 Nevers (2 postals)
1709.288 Newcastle (1 postal)
1709.289 Nice (2 postals)
1709.290 Nimes (7 postals)
1709.291 Nurenberg (18 postals)
1709.292 Núria. 1 postal familiar (10 postals)

1709.293 Olot (16 postals)
1709.294 Orange (3 postals) (1 fotografia)
1709.295 Orvieto (8 postals) 1 retall d'una il·lustració de la catedral (probablement retallada per Lluís Domènech i Montaner)
1709.296 Ostende (3 postals)

1709.297 Padova (Pàdua)(1 postal)
1709.298 Palafrugell (19 postals)
1709.299 Palermo (2 postals)
1709.300 Palma. 1 postal familiar enviada a Carmen Torres de Domènech, 1 postal enviada a Miquel Ferrà (12 postals sèrie Truyol) (15 postals) (9 postals acolorides) (22 postals José Tous) (2 postals Ruil·lan) (2 fotografies Puente de la Puerta de Sta. Catalina, Campanario de S. Nicolàs. Lluís Domènech i Montaner) (2 fotografies)
1709.301 Pallaresa (Noguera) 1 postal enviada per Pere Domènech i Roura a Damien Gaiffe a Paris (4 fotografies)
1709.302 Pamplona (8 postals)
1709.303 Parets del Vallès. Església parroquial (10 postals)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22555

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "P", "R".

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1710 / 61:
1710.304 París.
1 postal enviada a Lluís Domènech i Montaner per F. de P. Nebot. 6 postals enviades per amics i familiars. 1926-1930
Ciutat (21 postals), Grups escultòrics urbans (36 postals)
Arquitectura religiosa. Esbós Pere Domènech i Roura façana església S. Agustin. (10 postals). Notre-Dame (15 postals) Sagrat Cor (15 postals). 2 fulls amb anotacions de Pere Domènech i Roura.
Louvre (3 postals)
Exposició Arts Decoratives. 1925 (14 postals)
Salò 1906 (3 postals)
3 fotografies del "Musée de sculpture comparée"

1710.305 Parma. pintures Pinacoteca (4 postals)
1710.306 Pau. Església (2 fotografies Lluís Domènech i Montaner). Ciutat, Castell Henry IV, Tapissos (49 postals) Muntanya (4 postals)
1710.307 Pavia. església de S. Michele (1 postal)
1710.308 Penmarch. Castell (1 postal)
1710.309 Perelada. Excursió Escola 1905 (4 fotografies. Lluís Domènech i Montaner.)
1710.310 Perigueux (6 postals)
1710.311 Perugia. Palazzo Publico (1 postal)
1710.312 Perpinyà (3 postals)
1710.313 Petit Couronne. Casa de Pierre Corneille (1 postal)
1710.314 Piacenza (1 postal)
1710.315 Piera. Postal enviada a Lluís Domènech i Torres a S'Agaró (19-9-32)
1710.316 Pierrefonds. Castell (3 postals)
1710.316 bis: Pintura:
316 bis.1 Dibuix de Thomas sobre un edifici típic espanyol.
316 bis.2 José Llovera, "El carnaval en Madrid".
316 bis.3 José Llovera, "El paso de la procesión".
316 bis.4 José Llovera, "Un palco en los toros".
316 bis.5 Jules Sandeans "Madeleins".
316 bis.6 Bécquer "Perros".
316 bis.7 Adelardo Covarsi "Cazadores Furtivos".
316 bis.8 Carlos Vázquez "Antes de la corrida de toros", Postal dirigida a Carmen T.de Domènech.
1710.317 Pirineu (Postal enviada a la Sra. Domènech per uns amics des de Luchon. Postal enviada a Pere Domènech i Roura pel seu fill Lluís des d'Envalira, 3-2-1950. 48 postals)
1710.318 Pisa (10 postals)
1710.319 Pobla de Segur (1 postal)

1710.320 Poblet:
Excursió Escola. 1901 (9 fotografies. Lluís Domènech i Montaner).
Col·lecció de postals L. Roisin fotògraf (20 postals)
Col·lecció de postals editades per Àngel Todrà Viazo (30 postals)
Col·lecció de postals. Casa Thomas (20 postals)
Col.·lecció de postals. (15 postals)
(16 postals)
Recopilació de dades històriques. (1 full).

1710.321 Pollensa (19 postals)
1710.322 Poitiers (3 postals)
1710.323 Pompeia (3 postals)
1710.324 Porto Cristo - Mallorca. (21 postals)
1710.325 Potsdam (14 postals)
1710.326 Praga (2 postals)
1710.327 Prades (3 postals)
1710.328 Puy (11 postals)
1710.329 Regensburg (3 postals)
1710.330 Reims (12 postals)
1710.331 Reus. 1 postal enviada a Lluís Domènech i Montaner per Joaquim Navés 25-5-1906. Postals editades per Angel ToldràViazo (14 postals). Postals editades per José Grau (12 postals) Postals de l'Institut Pere Mata editades per Angel Toldrà Viazo (5 postals)
Reutlingen (3 postals)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22556

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "R", "S"

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1711 / 63:
1711.332 Ribes (24 postals)
1711.333 Riom (1 postal)
1711.334 Ripoll (30 postals)
1711.335 Rhein (1 postal)
1711.336 Rochefoucauld, La. Castell (3 postals)
1711.337 Rochelle , La (5 postals)
1711.338 Roda, Sant Pere de (2 fotografies. Lluís Domènech i Montaner)
1711.339 Roma
1 postal enviada a Lluís Domènech i Montaner per J. Vilaseca i Rivera, 2-5-1911. 4 postals enviades a Pere Domènech i Roura per amics. Ciutat (73 postals). Il·lustracions Roma clàssica (3 postals) Postals de dibuixos de Roma (11 postals) Pintures i escultures de Museus (27 postals) Il.lustració de la Scala Santa.
1711.340 Ronda (19 postals)
1711.341 Rosas (Roses). església de Santa Maria (2 fotografies. Lluís Domènech i Montaner)
1711.342 Rouen (22 postals)

1711.343 Sachs. Paisatge (1 postal)
1711.344 Saintes (2 postals)
1711.345 Salamanca (4 fotografies. Lluís Domènech i Montaner). 2 Col·leccions de postals de la Casa Thomas (118 postals i 1 fotografia)
1711.346 Salou (5 postals)
1711.347 Sant Benet (Bages) (1 fotografia. Lluís Domènech i Montaner) (10 postals)
1711.348 Sant Celoni (1 postal)
1711.349 Sant Feliu de Guíxols (18 postals)
1711.350 Sant Genis de Vilasar. (Sant Genís de Vilassar). (5 postals)
1711.351 Schreckenstein (1 postal acolorida a mà).

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22557

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "S"

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1905-1928

Descripció de l'expedient:
C 1712 / 64:
1712.351 Saint Gaudens (1 postal)
1712.352 Saint Gilles (5 postals)
1712.353 Saint Hilaire (1 postal)
1712.354 Saint James. Castell (1 postal)
1712.355 Saint Jean de Luz. Paisatge (1 postal)
1712.356 San Juan de Baños (3 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1712.357 Sant Joan de L'erm. Vall de Castellbó (1 postal)
1712.358 San Juan de la Vigne. església de l'abadia (1 postal)
1712.359 San Juan de la Peña. Monestir (1 postal)
1712.360 Saint Lizier. Església (1 postal)
1712.361 Sant Martí Sarroca. Absis de l'església (1 postal)
1712.362 Sant Miquel del Fai, Sant (15 postals)
1712.363 Saint Quentin (2 postals)
1712.364 Saint Rémy de Provence. Arc de triomf (2 postals)
1712.365 San Sebastian (23 postals)
1712.366 Santander (26 postals)
1712.367 Santa Coloma de Queralt. Postal editada per l'Associació Protectora de la Ensenyansa Catalana, enviada a Lluís Domènech i Montaner per M. Serra i Pons, un desconegut admirador polític 29-1-1909. (10 fotografies Lluís Domènech i Montaner). Col·lecció de postals de L. Roisin, fotògraf (18 postals).
1712.368 Santes Creus (45 postals)
1712.369 Saintes Maries de la Mer (3 postals)
1712.370 Santa Maria. Mallorca (1 postal)
1712.371 Santa Maria de Nieva (1 postal)
1712.372 Santillana del Mar. 5 dibuixos de Pere Domènech i Roura. 12-8-1924. Fotografies del viatge (5 fotografies).
Col·lecció de postals de la Casa Thomas (51 postals)
1712.373 Saumur (2 postals)
1712.374 Sant Martí Sarroca (2 fotografies Lluís Domènech i Montaner) (3 postals)
1712.375 Serrabona. Excursió Escola d'Arquitectura. 1905. (3 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1712.376 Schaerbeek (2 postals)
1712.377 Sées (2 postals)
1712.378 Sens (2 postals)
1712.379 Seu d'Urgell (18 postals)
1712.380 Sevilla. 3 postals enviades a Pere Domènech i Roura, una per Marian Serra 19-10-24, l'altre és del 24-4-28. Col·leció de postals de la Casa Thomas (89 postals). Ciutat (30 postals). Postals de pintures i escultures de tema religiós (31 postals)
1712.381 Siena. Catedral i Palazzo Comunale (5 postals). Pintures (16 postals)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22558

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "S", "T", "U"

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1901-1933

Descripció de l'expedient:
C 1713 / 65:
1713.382 Sistella (Cistella) (1 fotografia. Lluís Domènech i Montaner)
1713.383 Sitges. El Cau Ferrat (10 postals Casa Thomas); Garraf, Casa de D. Eusebio Güell (1 postal Angel Toldrà Viazo)
1713.384 Skurubron. Pont de formigó (1 postal)
1713.385 Sobregrau, Sant Martí de Codines (1 postal)
1713.386 Solsona. Catedral, Castell (15 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1713.387 Sorel. Castell (1 postal)
1713.388 Sotomayor. Sanatori Lluria (1 postal)
1713.389 Stockholm 1 postal enviada a Lluía Domènech i Torres per Pere Domènech i Roura (11 postals)
1713.390 Strassburg (5 postals)
1713.391 Stuttgart (2 postals)
1713.392 Sureda. Excursió de l'Escola d'Arquitectura, 1905. (2 fotografies. Lluís Domènech i Montaner)

1713.393 Tavernoles (1 fotografia. Lluís Domènech i Montaner)
1713.394 Taüll, Sant Climent de (2 fotografies. Lluís Domènech i Montaner)
1713.395 Taormina (1 fotografia)
1713.396 Tarragona:
Restes romanes (13 fotografies. Lluís Domènech i Montaner)
Catedral. Excursió Escola d'Arquitectura. 1901 (4 fotografies Lluís Domènech i Montaner). (2 fotografies. Lluís Domènech i Montaner).
Col·lecció de postals de la Catedral editades per Angel Toldrà Viazo (28 postals), íd. Arxiu Tau (20 postals), Hauser y Menet (27 postals i 1postal panoràmica del port)
Aqueducte romà (4 postals)
1713.397 Terrassa. Excursió de l'Escola d'Arquitectura, 1901 (1 fotografia. Lluís Domènech i Montaner), (6 fotografies. Lluís Domènech i Montaner), (1 postal )
1713.398 Tarascón (3 postals)
1713.399 Tecolutla, Mèxic. Postal enviada a Pere Domènech i Roura per Luis Bertran de Quintana. 19-8-1949 (1 postal)
1713.400 Teruel (1 postal)
1713.401 Tetuan. Zona del Rif. Postal enviada a Pere Domènech i Roura, 26-9-1933 (1 postal)
1713.402 Ticino. Postal enviada a Pere Domènech i Roura des de Madrid (1 postal)
1713.403 Tírvia. Fotografia de l'església (1 postal)
1713. 404 Tona (10 postals)
1713.405 Toledo. Thomas (54 postals), Edició Garrido (14 postals i tarja de l'edició amb dibuixos a l'envers), MH (31 postals), Hauser y Menet (6 postals)
1713.406 Tordera. Campanar (1 fotografia Lluís Domènech i Montaner.)
1713.407 Tortosa. Excursió Escola d'Arquitectura, 1901 (8 fotografies Lluís Domènech i Montaner)
1713.408 Tossa. (6 fotografies Lluís Domènech i Montaner i 10 postals)
1713.409 Toscanella (1 postal)
1713.410 Toulousse (27 postals)
1713.411 Tournai (9 postals)
1713.412 Tours (13 postals)
1713.413 Tremp. Església i embassament (4 postals)
1713.414 Trèport. Casino municipal (1 postal)
1713.415 Troyes (10 postals)
1713.416 Torí. (Esbós de façana d'església de Pere Domènech i Roura (2 postals)

1713.417 Úbeda. (7 postals)
1713.418 Ulm. (1 postal)
1713.419 Unac. Pirieus de l'Ariege. Església romànica (1 postal)
1713.420 Urgell, La Seu d'. (6 fotografies. Lluís Domènech i Montaner.)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22559

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Lletres "V", "W", "Z"

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1901-1950

Descripció de l'expedient:
C 1714 / 66:

1714.421 Vaixells (35 postals)
1714.422 Valcabrère. Església S. Just (2 postals)
1714.423 Valençay (1 postal)
1714.424 València. 1 postal enviada a Luís Domènch i Montaner el 22-3-1916. Col·lecció de postal edicions Thomas (30 postals) (11 postals)
1714.425 Valenciennes (1 postal)
1714.426 Valldemosa (16 postals)
1714.427 Vallbona (5 postals)
1714.428 Vannes (1 postal)
1714.429 Vendôme (1 postal)
1714.430 Venècia. Postal enviada a Antonio Darder, subdirector de Construcciones de la Exposición de Barcelona, 13-5-1926. Postal enviada a Carmen Torres. (17 postals), pintures de la ciutat (16 postals) pintures d'esglèsies i museus (9 postals)
1714.431 Verdú. Excursió Escola d'Arquitectura. 1901. (2 fotografies.. Luís Domènch i Montaner), (1 postal)
1714.432 Verona. Postal enviada per Pere Domènech i Roura a la seva muller Carme (4 postals)
1714.433 Versalles. Postal enviada a Carme Domènech, 21-5-1950. Parc (1 fotografia) Palau i parc (46 postals) Museu (26 postals)
1714.434 Vicenza (1 postal)
1714.435 Vich (Vic). (6 postals) Col·lecció Museu Episcopal (57 postals)
1714.436 Vichy (7 postals)
1714.437 Viena. Postal enviada a Pere Domènech i Roura. Ciutat (9 postals). Otto Wagner (10 postals) Pavelló Sezession (1 postal) (2 postals)
1714.438 Vienne (Viena) (1 postal)
1714.439 Vignemale (1 postal)
1714.440 Vilabertran (18 postals)
1714.441 Vilafranca del Penedès (11 postals)
1714.442 Vilanova i la Geltrú (12 postals)
1714.443 Villandry. Castell (1 postal)
1714.444 Villenueve-lès-avignon (1 postal)
1714.445 Villeneuve-sur-yonne (1 postal)
1714.446 Viterbo (12 postals)
1714.447 Viu (1 fotografia Luís Domènch i Montaner.)
1714.448 Volterra (2 postals)

1714.449 Waterloo. Monument dels francesos (1 postal)

1714.450 Zamora (1 fotografia Luís Domènch i Montaner.)
1714.451 Zaragoza (Saragossa) (1 postal)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22560

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "A": San Joan de les Abadesas (Sant Joan de les Abadesses) - Axemi

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1901-1905

Descripció de l'expedient:
C 1724 / 1:

1.1 San Joan de la Abadesas [Sant Joan de les Abadesses]
Quadern amb escrit. 6 fulls amb plànols, plantes, alçat i seccions. 2 fulls escrits (Pere Domènech i Roura). 1 foto. 3 fulls mecanografiats per les dues cares: "El monasterio de Sn. Juan Bautista (dit de las Abadesas) y su leyenda. Años 875 - 1.150"

1.2 San Pol de las Abadesas [Sant Pol de les Abadesses]
Quadern amb escrit i dibuixos. 2 fulls escrits i amb dibuixos (Pere Domènech i Roura)

1.3 Abella de la Conca
1 full escrit. 1 full amb planta i alçat. Llapis sobre paper (Pere Domènech i Roura). 3 postals (Lluís Domènech i Montaner).

1.4 Abrera
Fitxa.3 fulls. 2 plantes. Tinta sobre paper vegetal (Pere Domènech i Roura)

1.5 Sant Adjutori (Tibidabo)
1 full amb dibuixos. (Pere Domènech i Roura)

1.6 Sant Adrià [del] Besós

1.7 Àger
4 fulls escrits amb dibuixos. 13 fotos. 5 còpies cianotipus.

1.8 Agramunt
Quadern. Breus anotacions i dibuix de detalls de la cartela. 1 full amb dibuixos. 2 fulls amb 1 planta a llapis sobre paper vegetal i 1 fotografia. 20 fotos de l'excursió "Escola d'Arquitectura 1901".

1.9 Aguilo [Aguiló]. Castell
Full amb anotació

1.10 Agulla, Santa Maria de l'
1 full

1.11 Sant Aniol de las Agullas [Sant Aniol d'Aguja]
Quadern. 5 fitxes bibliogràfiques

1.12 Alahó [Alaó, a Sopeira]
1 full amb descripció datada a 13-10-1904. 4 fulls amb plantes, alçats i seccions. 7 fitxes bibliogràfiques. 12 fotos. 7 còpies cianotipus. 2 fulls amb planta i alçat axonomètric. Tinta sobre paper vegetal.

1.13 Albanyà
3 fitxes bibliogràfiques

1.14 Albarells (Segarra)
Fitxa bibliogràfica

1.15 Albi
Fitxa amb dibuixos (Pere Domènech i Roura)

1.16 Albiol. Castell serraí
Full amb dibuix i referència bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.17 Alcover
3 fitxes bibliogràfiques. 2 fulls amb plantes, alçats i seccions de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Llapis i tinta sobre paper vegetal

1.18 Alfandarella
Fitxa bibliogràfica

1.19 Alfar
Quadern amb planta acotada, detall finestra i escrit datat a 18 de juliol de 1905. 1 full amb secció acotada i 1 full escrit.

1.20 Alfar. Costa de Llevant
Quadern amb amb plantes del castell. Fitxa bibliogràfica. Plantes de l'emplaçament i del castell (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal.

1.21 Alfers (Les Garrigues)
1 full escrit amb dibuix. Llapis sobre paper.

1.22 Alfou
Fitxa bibliogràfica

1.23 Algerri. Castell
Full amb croquis i referència bibliogràfica. 2 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

1.24 Alguezar [Alquézar]
Dibuix a llapis de l'església, claustre i castell. Fitxa bibliogràfica i un full amb dibuixos (Pere Domènech i Roura)

1.25 All
Quadern amb planta, secció, detalls i descripció. Fitxa bibliogràfica. 2 fulls escrits. 3 fotos. 3 còpies cianotipus. 1 postal.

1.26 Almor [El Mor]
Fitxa bibliogràfica

1.27 Alós (Alt Pallars)
Quadern. 3 fitxes bibliogràfiques amb descripció del 5 d'octubre de 1901. 1 postal. 1 còpia cianotipus.

1.28 Alós. Castell
2 fulls amb dibuix i referència bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.29 Alp
Quadern amb escrit. 1 full amb planta i secció. Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura).

1.30 Alpens
Fitxa bibliogràfica

1.31 Altafulla
3 fulls amb dibuix i referències bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

1.32 Altars
2 fitxes bibliogràfiques de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)

1.33 Altes
2 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

1.34 Altorico (El Torricó?)
Fitxa bibliogràfica amb croquis (Pere Domènech i Roura)

1.35 Amélie [-les-Bains-Palada o Els Banys d'Arlès]. Sant Quintí dels Banys
Quadern amb referències bibliogràfiques de Puig i Cadafalch i planta. Tinta sobre paper. Fitxa bibliogràfica (Lluís Domènech i Montaner). 2 fulls amb seccions. llapis sobre paper vegetal. 1 full escrit.

1.36 Amer
Quadern. 6 fitxes bibliogràfiques (Lluís Domènech i Montaner). 1 full amb planta i secció. Llapis sobre paper. 1 full amb referències bibliogràfiques de Puig i Cadafalch i dibuixos (Pere Domènech i Roura)

1.37 Amposta
Full amb anotacions (Pere Domènech i Roura)

1.38 Ampurdà (Empordà)
Fitxa bibliogràfica

1.39 Ampúries (Empúries)
1 Postal.

1.40 Andorra la Vella
Fitxa bibliogràfica

1.41 Santa Maria de la Vall d'Àneu
Planta amb anotacions. Tinta sobre paper vegetal. 2 postals. 1 còpia cianotipus.

1.42 Angostrina
Fitxa bibliogràfica. 4 postals. 4 còpies cianotipus.

1.43 Angullastres [Engolasters]. Sant Miquel (Andorra)
2 fitxes bibliogràfiques de Puig i Cadafalch i dibuix (Pere Domènech i Roura)

1.44 Ansovell
Fitxa bibliogràfica

1.45 Aparells
4 fitxes bibliogràfiques de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)

1.46 Aramprunyà [Eramprunyà]. Castell
2 fitxes bibliogràfiques i dibuix.

1.47 Aran
Fitxa bibliogràfica.

1.48 Aransa
Fitxa bibliogràfica.

1.49 Aranyó. Església i castell
3 fulls amb referències bibliogràfiques i dibuix (Pere Domènech i Roura)

1.50 Aranyonet
Fitxa bibliogràfica.

1.51 Arboló
Dibuix de Puig i Cadafalch amb anotacions (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper vegetal. 2 Postals. 1 còpia cianotipus.

1.52 Arbusols [Arbussols]. Conflent
Fitxa bibliogràfica

1.53 Archs. Santa Pau [Santa Pau dels Arcs]
Quadern amb anotacions.

1.54 Arç. Sant Pere d'.
Fitxa bibliogràfica.

1.55 Ardevol (Ardèvol)
2 fitxes bibliogràfiques

1.56 Ardocal. Cerdanya
Fitxa bibliogràfica

1.57 Argelers. Santa Maria de Vida [o Argelès-sur-mer]
3 fitxes bibliogràfiques (Lluís Domènech i Montaner). 2 fulls amb croquis de planta i alçat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper.

1.58 Arenys, Sant Martí
Fitxa bibliogràfica

1.59 Argelers [o Argelès-sur-mer]. Vallespir
Fitxa bibliogràfica

1.60 Argentera
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.61 Argimon
Fitxa bibliogràfica

1.62 Aristot
Fitxa bibliogràfica

1.63 Arlès
Quadern. Planta acotada. 4 fulls amb alçat, seccions i axonomètrica.Tinta sobre paper vegetal. 19 fitxes bibliogràfiques i cronolgia (Lluís Domènech i Montaner) i una fitxa bibliogràfica per Puig i Cadafalch. 4 fotos (excusió 1905) . 9 postals

1.64 Aro. Vall d'
2 fitxes bibliogràfiques. 1 plana de llibre amb anotacions.

1.65 Arsèguel
Fitxa bibliogràfica

1.66 Artesa
Fitxa bibliogràfica

1.67 Arties.
Quadern. 2 fitxes bibliogràfica Puig i Cadafalch. 2 fulls amb planta, secció. 2 fotos (Lluís Domènech i Montaner). 1 planta i secció de Puig i Cadafalch

1.68 Arumyer, Sant Miquel
Fitxa bibliogràfica

1.69 Sant Aventí de l'Arboust. Alt Garona.
Quadern amb fitxa bibliogràfica Puig i Cadafalch; 3 fulls amb planta, secció, perspectiva i axonomètrica de Puig i Cadafalch.

1.70 Avià, Sta. Maria.
Quadern amb planta i secció acotades. 2 fitxes bibliogràfiques. Dibuix. Postal. Còpia cianotipus.

1.71 Axemi (?).
Fitxa bibliogràfica


ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22561

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "C": Celrà - Cursavell

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1725 / 1 :
1.1 Celrà. Església
Fitxa bibliogràfica

1.2 Cellers
2 fulls amb anotacions i referència bibliogràfica de Puig i Cadafalch. 2 dibuixos. Llapis sobre paper. Planta general. Tinta sobre paper vegetal.

1.3 (a) Centcellas [Centcelles]
Quadern. Recorregut i descripció, Canet, 7 de juliol de 1905 (al retorn de l'excursió a Centcelles). 3 fulls amb referències bibliogràfiques i notes. 9 dibuixos del conjunt (croquis, planta, seccions i detalls de cúpula, columnes, frontisa i sostre); un d'ells datat a 1 de juliol de 1905. Llapis sobre paper

1.3 (b) Centcelles
Quadern amb dibuixos de la planta i fragment de la volta. "Monografia de Centcelles" en 13 fulls. Tinta sobre paper. 2 fulls amb descripcions. 2 fotos. 2 còpies cianotipus. 4 fotografies amb el segell de l'Escola d'Arquitectura, 1901. 2 postals.

1.4 Centellas [Centelles]. Castell.
Quadern amb 4 fulls de dibuixos de l'emplaçament, planta acotada; Abril 1910, i vistes. Llapis sobre paper. 3 fitxes bibliogràfiques. 1 fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat. Llapis sobre paper

1.5 Cercada, Sant Pere de
3 fitxes bibliogràfiques. 2 fulls amb referències a Puig i Cadafalch i dibuixos amb 3 fulls enganxats; Seccions, alçats i planta (E 1:400). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Plana de llibre amb anotacions

1.6 Cerdanyola. Sant Martí; Sant Llorenç
2 fitxes bibliogràfiques

1.7 Cerdaña. [Cerdanya]
Postal

1.8 Ceret. Vallespir
Fitxa bibliogràfica amb 2 postals enganxades. Foto. 3 postals

1.9 Sant Cerni [Sant Serní]. Ermita. Sant Llorenç dels Piteus
Full amb dibuix enganxat. Llapis sobre paper

1.10 Cervelló, [Santa Coloma de]
Quadern. 3 fitxes bibliogràfiques. Full amb referències Puig i Cadafalch i 3 fulls amb dibuixos enganxats (planta i secció, yinta sobre paper vegetal; cúpula i alçat, llapis sobre paper). Planta i secció (E 1:200) calcades de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Esbós de la façana. Llapis sobre paper. Full amb anotacions (Pere Domènech i Roura). Fotografia.

1.11 Cervelló. Castell
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques

1.12 Cervera
Quadern. 3 fitxes bibliogràfiques. Il·lustració de la imatge de la Verge del Coll de les Salines. Full amb referència de Puig i Cadafalch i vegetal enganxat amb planta de Sant Pere el Gros (E 1:200), calcada de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal. Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura) de la muralla.

1.13 Cervià
2 fitxes bibliogràfiques de Puig i Cadafalch amb fulls enganxats de la planta, secció i perspectives. Tinta sobre paper vegetal i llapis sobre paper

1.14 Ceuró. Castell
Fitxa bibliogràfica

1.15 Cimboris
Full bibliogràfica de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)

1.16 Cistella
2 fitxes bibliogràfiques. 3 còpies cianotipus

1.17 Ciurana
3 fitxes bibliogràfiques. 3 planes de llibre subrallades i amb anotacions.

1.18 Ciurana. Castell
2 fitxes bibliogràfiques, una amb un esboç del conjunt. Llapis sobre paper

1.19 Ciutadilla
1 full

1.20 Ciutat (Castellciutat junt a la Seo d'Urgell)
Fitxa bibliogràfica

1.21 Arquitectura Civil
Referència Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Detall d'arcades. Llapis sobre paper

1.22 Cladells, Sant Miquel de
Fitxa bibliogràfica

1.23 Clairà. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

1.24 Pobla de Claramunt
Full amb dibuix de l'absis. Llapis sobre paper

1.25 Pobla i torre de Claramunt. Castell
Fitxa bibliogràfica. Planta i perspectiva (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper vegetal

1.26 Claravalls. Castell
Fitxa bibliogràfica amb esboç del conjunt (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

1.27 Clariana. Església de Sant Miquel
Fitxa bibliogràfica

1.28 Sant Joan las Closas [Closes, Sant Joan de les]
Fitxa bibliogràfica

1.29 La Clusa [Les Cluses. Vallespir]
Fitxa bibliogràfica Puig i Cadafalch. 2 fitxes bibliogràfiques de l'església de l'Esclusa Alta.

1.30 Clusa. Església de Sant Romà
2 fitxes bibliogràfiques

1.31 Coaner
Fitxa bibliogràfica amb esboç enganxat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper. Foto (Lluís Domènech i Montaner).

1.32 Cobet [Covet]
Quadern amb fitxa bibliogràfica i dos dibuixos enganxats. 13 postals. 9 fotografies. 10 còpies cianotipus. Planta (E 1:200). Llapis sobre paper vegetal. Detall. Llapis sobre paper vegetal. 3 pàgines de llibre. 3 fitxes bibliogràfiques Pere Domènech i Roura.

1.33 Coberts i cornises
Fitxa bibliogràfica Puig i Cadafalch

1.34 Codinet
Fitxa bibliogràfica

1.35 Cogolls.
Quadern. 5 fitxes bibliogràfiques

1.36 Colera, Santa Maria de
Fitxa bibliogràfica amb vegetal enganxat amb planta de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal

1.37 Colera, Sant Quirze de
Capella: Quadern amb planta acotada. Planta. Secció actoada, excursió 1 de novembre de 1905. Monestir: Quadern amb planta i seccions acotades. 8 fulls amb descripció i anotacions de l'excursió de 1 de novembre de 1905 i referències bibliogràfiques. Dibuix de l'arcada del claustre. 3 fotos amb segell de l'Escola d'Arquitectura. 3 fitxes i un dibuix de Pere Domènech i Roura

1.38 Coll. Església de Sant Andreu del
2 fitxes bibliogràfiques

1.39 Santa Maria del Coll
Fitxa bibliogràfica

1.40 Coll. Església de Sant Vicenç del
Fitxa bibliogràfica

1.41 Coll (Comarca d'Olot). Castell
Fitxa bibliogràfica i dibuix (Pere Domènech i Roura)

1.42 Colliure
Fitxa bibliogràfica

1.43 Collfret (Collfred)
Fitxa bibliogràfica

1.44 Santa Coloma. Andorra
3 fitxes bibliogràfiques. Fitxa bibliogràfica Puig i Cadafalch amb dibuix de l'església. Llapis sobre paper

1.45 Santa Coloma de Farnes [Santa Coloma de Farners]
3 fitxes bibliogràfiques

1.46 Santa Coloma de Queralt. Castell
Fitxa bibliogràfica

1.47 Columna
5 fulls amb fitxes, anotacions i dibuixos a llapis. Vegetal calcat de Puig i Cadafalch amb comparació de columnes. Tinta sobre paper vegetal

1.48 Combret. Ermita de Sant Guillem i Església de Santa Magdalena
4 fitxes bibliogràfiques

1.49 Conat (Conflent)
2 fitxes bibliogràfiques

1.50 Concabella (Aragó). Castell
3 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos de la façana (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

1.51 Conques = Vilamitxana
2 fitxes bibliogràfiques i full de llibre

1.52 Constantí. Castell destruit
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.53 El Coral. Vallespir
Fitxa bibliogràfica

1.54 Corantell. Sant Marsal [Sant Marçal]
Fitxa bibliogràfica

1.55 Corbera d'Amunt
Fitxa bibliogràfica

1.56 Corbera del Mig
Fitxa bibliogràfica

1.57 Cornellà de Conflent
Quadern amb secció i detalls portalada i absis. 4 fitxes bibliogràfiques. Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch amb dibuix de perspectiva. Full vegetal amb planta (E 1:400) calcada de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. 2 dibuixos de la portalada. Llapis sobre paper. 1 fotografia. 3 postals.

1.58 Cornellà de Llobregat. Castell
3 fitxes bibliogràfiques amb esboç (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

1.59 Cornellà del Vercol. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

1.60 Cornet
Fitxa amb anotacions

1.61 Cornudell, Sant Joan de
Fitxa bibliogràfica amb una còpia cianotipus grapada. Foto

1.62 Corrency
3 fitxes bibliogràfiques amb dibuix de la façana. Llapis sobre paper

1.63 Cortàs
Fitxa bibliogràfica

1.64 Corts. Església de Sant Julià
2 fitxes bibliogràfiques enganxades

1.65 Sant Martí les Corts (plana de Vich) [plana de Vic]
Quadern amb referències a Puig i Cadafalch i esbós en perspectiva del conjunt. Llapis sobre paper. Fitxa bibliogràfica. Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch amb un full vegetal enganxat: planta, alçats i detalls. Tinta sobre paper vegetal. 2 fulls vegetals amb dibuixos calcats de Puig i Cadafalch: planta (E 1:200) i alçats en perspectiva. Tinta sobre paper vegetal

1.66 Cortsaví. Església de Sant Martí [= Corsavy]
3 fitxes bibliogràfiques

1.67 Cos. Església de Santa Cecília
Fitxa bibliogràfica

1.68. Cosprons (Vallespir)
Fitxa bibliogràfica

1.69. La Costa (Monseny) [Montseny]
Fitxa bibliogràfica

1.70 Costujes [Costuges o Coustouges]
Quadern. Planta (E 1:250), secció transversal i axonomètric de l'absis. Llapis sobre paper i sobre paper vegetal. 6 fitxes bibliogràfiques. Quadern amb panoràmica del temple i detalls acotats. Llapis sobre paper. 3 postals. Fotografia. 2 dibuixos de detall de la portalada i panoràmica de la façana. Llapis sobre paper

1.71 Cot, La
3 fitxes bibliogràfiques

1.72 Creixenturri , església de Sant Cristòfol de
2 fitxes bibliogràfiques

1.73 Santes Creus
13 fitxes bibliogràfiques. Fitxa bibliogràfica i planta (E 1:500) de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper. Còpia cianotipus

1.74 Crosa. Església de Sant Joan
2 fitxes bibliogràfiques

1.75 Cruïlles. Sant Miquel
Quadern amb referències Puig i Cadafalch entre d'altres i dibuix. 3 fitxes bibliogràfiques. Seccions transversal i longitudinal, plantes (E 1:100). Tinta sobre paper sulfuritzat i sobre paper vegetal. Excursió Escola d'Arquitectura de desembre de 1934.

1.76 Cuadra, Sant Bartomeu de la Cuadra
Full amb dibuix enganxat

1.77 Cuadras, (cuadres) església
Fitxa bibliogràfica

1.78 Cuané [Coaner], església
Quadern. 2 fulls amb planta i secció acotades i dibuixos, amb 1 full vegetal enganxat amb axonomètrica de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. 2 fulls amb anotacions i dibuixos. 2 postals. 3 còpies cianotipus

1.79 Cubells (Urgell)
Dues fitxes bibliogràfiques amb dos fulls enganxats amb planta (E 1:400), secció i un dibuix de l'absis, extrets de Puig i Cadafalch. Llapis i tinta sobre paper vegetal. Fitxa bibliogràfica amb full enganxat: secció i planta (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal

1.80 Cubelles, castell
Fitxa bibliogràfica

1.81 Sant Cugat
11 fitxes bibliogràfiques i 1 quadernet amb 12 fulls. 3 fitxes bibliogràfiques i un vegetal amb la planta del conjunt monestir, calcada de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal. 21 fotos. 9 còpies cianotipus grapades. Postal. 3 il·lustracions retallades.

1.82 Sant Cugat del Recó (o ¿Salou?)
Quadern. Fitxa bibliogràfica Puig i Cadafalch amb dibuix de la planta. Tinta sobre paper vegetal. Anotacions amb 2 vegetals amb planta i axonomètric. Llapis i tinta sobre paper vegetal. . 3 fulls amb detalls i panoràm9iques del conjunt. Llapis sobre paper

1.83 Cuxa, [Cuixà, Sant Miquel de]
Quadern. 27 fitxes bibliogràfiques. 7 fotografies. 2 postals. Quadernet amb planta acotada, seccions, detalls i esboços de l'església rodona del Pessebre. Llapis sobre paper. Quadernet amb planta acotada, seccions i esboços del creuer i el campanar. Llapis sobre paper. Quadern de 4 fulls amb plantes, seccions, detalls i esboços acotats de la cripta i de la capella del Pessebre. Llapis sobre paper. Dibuix del cimbori calcat de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Esbós del pòrtic. Llapis sobre paper. Axonomètric i planta (E 1:500). Tinta sobre paper vegetal. Detall acotat de les arcades, Llapis sobre paper. Escala gràfica

1.84 La Culla. Casa forta
Esbós del conjunt. Llapis sobre paper

1.85 Cursavell. Conjunt de Bassegoda
2 fitxes bibliogràfiques

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22562

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Reforma de la Casa de la Ciutat

Localització:
Pl. Sant Jaume. Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Edificis públics

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1888

Descripció de l'expedient:
H 117C / 6 / 50:
50.1 Dibuix d'un estudi de rosassa lateral al Saló de Cent. E. 1:10. Tinta i llapís sobre paper Canson. 27 x 29 cm.
50.2 Estudi i càlcul de les arcades. Llapís sobre paper. 31 x 21,5 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22563

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "D": Darnius - Dorria

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1725 / 2:
D:
2.1 Darnius (Església de Sant Pere)
Fitxa bibliogràfica

2.2 Fotografies desconegudes
Full

2.3 Desplà, Sant Pere
Fitxa bibliogràfica

2.4 Despuig o Espuig, església de Sant Pere
Fitxa bibliogràfica

2.5 Dorres (Cerdanya)
2 fitxes bibliogràfiques

2.6 Dorria
Fitxa bibliogràfica

2.7 Fitxa sense identificar.ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22564

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Historia General del Arte" (volum I i II)

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117C / 6 / 49:

VOLUM I:

ARQUITECTURA PRIMITIVA
49.1.1 Dibuix de la decoració de la primera pàgina. Llapis sobre vegetal.

ARQUITECTURA EGIPCIA
49.2.7 Dibuix d'un faraó durant una batalla. Llapis sobre cartolina (no inclòs en l'obra).

49.1 Planta del Menephteon. Tinta i paper Canson. Nota manuscrita de Domènech i Montaner
49.5 Perspectiva del Rameseum. Llapis sobre paper Canson
49.23 Estudi de detall de capitell. Llapis sobre paper Canson
49.25 Estudi de detall de capitell. Llapis sobre paper Canson
49.26 Dibuix columna i decoració. Tinta sobre paper Canson
49.27 Columna i decoració. Paper fotogràfic bru
49.28 Decoració de cornisa o gola. Tinta sobre paper Canson. Notes de Domènech i Montaner

ARQUITECTURA CALDEA I ASSIRIA
49.3.1 Dibuix d'una basa i una esfinx de perfil i front. Llapis sobre vegetal.
49.3.2 Dibuix d'un lleó, una àguila i un arbust que formen part de la decoració del zocal de l'harem de Khorsabad. Llapis sobre cartolina.

VOLUM II:

ARQUITECTURA PERSA
49.5.2 Dibuix de columna de Persèpolis. Llapis sobre cartolina
49.5.3 Planta dels palaus de Persèpolis. Llapis sobre vegetal.
49.5.4 Gravat de la planta dels palaus de Persèpolis.

C 1723 / 49:

VOLUM I:

ARQUITECTURA PRIMITIVA
49.1.2 Detall del dibuix de la primera pàgina. Llapis sobre vegetal.
49.1.3 Gravat de la decoració de la primera pàgina.
49.1.4 Dibuix de la planta del dolmen d'Antequera. Tinta sobre cartolina.
49.1.5 Dibuix de la planta del dolmen d'Eguilaz. Tinta sobre cartolina.
49.1.6 Dibuix de la planta del dolmen de la Cueva de la Pastora. Tinta sobre cartolina.
49.1.7 Dibuix d'una cabanya dels Pelags. Tinta sobre cartolina.
49.1.8 Dibuix d'un menhir. Tinta sobre cartolina
49.1.9 Dibuix d'un menhir. Tinta sobre cartolina.
49.1.10 Dibuix d'un dolmen. Tinta sobre cartolina.
49.1.11 Dibuix d'un dolmen. Tinta sobre cartolina.
49.1.12 Dibuix d'un conjunt de cinc cabanes. Tinta sobre cartolina.
49.1.13 Dibuix d'un conjunt de quatre cabanes a Suïssa. Tinta sobre vegetal.
49.1.14 Dibuix d'un conjunt de quatre cabanes. Llapis i tinta sobre cartolina.
49.1.15 Perspectiva de tres cabanes. Tinta sobre cartolina.
49.1.16 Dibuix d'un conjunt de tres cabanes. Tinta sobre cartolina.
49.1.17 Dibuix d'un conjunt de quatre cabanes i una barca de Nova Guinea. Tinta sobre vegetal.
49.1.18 Dibuix de dues cabanes. Tinta sobre cartolina. 17,5 x 24,5 cm.
49.1.19 Dibuix d'un grup d'iglús. Tinta sobre cartolina. 12 x 17,5 cm

ARQUITECTURA EGIPCIA
49.2.1 Fotografia del dibuix de l'estructura de la gran piràmide de Guizeh.
49.2.2 Fotografia del dibuix de l'estructura mixta de maó i pedra de la piràmide de Illahun.
49.2.3 Fotografia del dibuix de l'interior de la tumba hipogea de Beni-Hassan.
49.2.4 Dibuix en perspectiva de la tomba de Seti I. Llapis sobre vegetal.
49.2.5 Dibuix en perspectiva d'un temple tebà. Llapis sobre vegetal.
49.2.6 Dibuix en perspectiva de l'estructura de la piràmide de Illahun. Tinta sobre cartolina.

49.2 Perspectiva conjunt temple. Llapis sobre paper de calc.
49.3 Inici de capítol amb vista. Prova impremta Joaritzi i Mariezcurrena
49.4 Fris decoratiu."Lluita". Paper fotogràfic bru
49.6 Interior temple. Tinta sobre paper Canson.
49.7 Fris decoratiu. Prova impremta.
49.8 Bust de faraons. Proves d´impremta
49.9 Bust de faraó. Prova impremta
49.10 Bust de faraons. Prova impremta
49.11 Bust de Nofreari. Paper fotogràfic bru
49.12 Bust faraó Ramsés II. Paper fotogràfic bru
49.13 Dibuix columna amb relleus p. 281, fig. 298. Llapis sobre paper de calc.
49.14 Detall registre superior de la columna anterior. Paper fotogràfic bru
49.15 Relleu. Prova impremta
49.16 Relleu. Prova impremta
49.17 Detall capitell. Llapis sobre paper de calc.
49.18 Detall capitell. Llapis sobre paper de calc.
49.19 Detall capitell. Llapis sobre paper de calc.
49.20 Detall capitell. Llapis sobre paper de calc.
49.21 Estudi de detall de capitell. Llapis sobre paper Canson
49.22 Estudi de detall de capitell. Llapis sobre paper Canson
49.24 Estudi de detall de capitell. Llapis sobre paper Canson
49.29 Estudi d´estructura de piràmide. Tinta sobre paper. Prova d'impremta. Notes de Domènech i Montaner
49.30 Estudi d´estructura de piràmide. Tinta sobre paper. Prova impremta. Notes de Domènech i Montaner
49..31 Despedejament d'un cos baix d'un pavelló reial. tinta sobre paper Canson

ARQUITECTURA CALDEA I ASSIRIA
49.3.3 Dibuix de tres figures masculines de perfil que formen la decoració d'un maó. Llapis sobre cartolina.
49.3.4 Fotografia del dibuix anterior
49.3.5 Dibuix de la tumba caldea de Mugheir. Llapis sobre vegetal.
49.3.6 Planta del palau de Sargó a Khorsabad. Llapis sobre vegetal.
49.3.7 Prova de gravat de part d'un pilar caldeu.
49.3.8 Còpia de la prova de gravat de part d'un pilar caldeu.

VOLUM II:

ARQUITECTURA INDIA
49.4.1 Temple. Calc. Llapis sobre vegetal
49.4.2 Columna. Calc. Llapis sobre vegetal
49.4.3 Columna. Calc. Llapis sobre vegetal

ARQUITECTURA PERSA
49.5.1 Dibuix de capitell i base de les columnes del pòrtic oriental de la Apadana de Jerjes. Llapis sobre vegetal.
49.5.5 Planta de la Sala de les Cent Columnes a Persèpolis. Tinta sobre paper canson.
49.5.6 Secció del monument sepulcral de El Gabré-Madére-Soleiman. Tinta sobre paper canson.
49.5.7 Tombes de Nakhché-Rustem
49.5.8 Atech-Gah de Nakché-Rustem

ARQUITECTURA GREGA
49.6.1 Plànol de la ciutadella de Tirint. Llapis sobre paper vegetal.
49.6.2 Detall de la galeria del mur oriental de Tirint. Llapis sobre vegetal.
49.6.3 Planta de la tomba d'Atreo. Llapis sobre vegetal.
49.6.4 Detall de "la porta dels lleons" de Micenes. Llapis sobre vegetal
49.6.5 Perspectiva de "la porta dels lleons" de Micenes. Llapis sobre vegetal.
49.6.6 Detall de murs. Llapis sobre vegetal.
49.6.7 Temple a Paestum. Perspectiva. Tinta sobre pape canson. Dibuix d' A. Talves.
49.6.8 Temple grec. Detall en perspectiva. Calc dels Entretiens de Viollet-le-Duc. Llapis sobre paper vegetal.
49.6.9 Detall d'una columna.
49.6.10 Detall d'una columna.

ARQUITECTURA GÒTICA
49.7.1 Detall de la secció de la catedral d'Abbeville. Còpia per cianotipus.
49.7.2 Detall de la façana d'una catedral. Tinta i llapis sobre paper canson.
49.7.3 Calc del detall de la façana d'una catedral. Llapis sobre paper vegetal.

EL RENAIXEMENT I ESCOLES MODERNES DERIVADES
49.8.1 Perspectiva. Llapis sobre paper vegetal
49.8.2 Palau Riccardi, Florència. Perspectiva.
49.8.3 Palau de Monterrey a Salamanca. Llapis sobre paper canson.
49.8.4 Calc del Palau de Monterrey a Salamanca. Llapis sobre paper vegetal.

SENSE IDENTIFICAR

49.9. 1-8 dibuixos sense identificar

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22565

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "E": Egat - Exalada

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1725 / 3:
E:
3.1 Egat [Èguet] (Cerdanya)
Fitxa bibliogràfica. Anotacions d'excursió 1 desembre 1904

3.2 Elins [Alins]. Monestir de Santa Cecília (Alt Pallars)
Quadern. 3 fitxes bibliogràfiques. Planta i alçat de la porta calcats de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal

3.3 Elna [Elne], (Roselló)
18 fitxes bibliogràfiques. 2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Llapis sobre paper. Planta del calustre (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal. Detall de capitell. Tinta sobre paper vegetal. Secció longitudinal. Llapis sobre paper. 2 quaderns amb plantes acotades dels pilars i el claustre. Llapis sobre paper. 7 fotografies d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura de 1905

3.4 Encamp, (Andorra)
2 fitxes bibliogràfiques. Llapis sobre paper

3.5 Engordany, Sant Jaume
Fitxa bibliogràfica

3.6 Enveitx [Enveig], Cerdanya
3 fitxes bibliogràfiques. Foto. Còpia cianotipus.

3.7 Err, (Er)
Fitxa bibliogràfica

3.8 Escala Dei (Escaladei)
Full amb dues fotografies grapades

3.9 Escalada, San Miguel de (León)
3 fitxes bibliogràfiques amb un dibuix enganxat. Planta de l'església. Llapis sobre paper vegetal. Dibuixos d'arcades i perspectiva del temple (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.10 Escalarre (afores d'Esterri d'Aneo) [Esterri d'Àneu]
Quadern amb descripció, planta acotada i secció. Foto. Còpia cianotipus

3.11 Escaldes, Les. Cerdanya
Fitxa bibliogràfica

3.12 Grau d'Escales. Sant Pere [Sant Pere de Graudescales]
7 fitxes bibliogràfiques. 2 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos i retalls de diari enganxats (Pere Domènech i Roura)

3.12 (bis). Escalas del Segre [Escales del Segre]
3.13 Escaló o Burgal, Monasteri de S. Pere del Burgal
Quadern amb un "Croquis de las pinturas interiors del absis", excursió del 4 d'octubre de 1904. Planta acotada. Seccions acotades. Fitxa bibliogràfica. 4 còpies cianogràfiques de fotos. 3 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

3.14 Escornalbou [Vilanova d'Escornalbou]
Quadern. 3 fitxes bibliogràfiques. 2 fulls amb plantes calcades (E 1: 400) de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal

3.15 Escultura
2 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

3.16 Escunyau (Escunha)
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques. fotografia de la porta

3.17 La Esparra [L'Esparra]
Full de llibre amb subrallat i amb anotacions de L'Esparra i Santa Coloma de Farners. 2 fitxes bibliogràfiques

3.18 Esparraguera, Santa Maria del Puig
Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch amb 2 fulls enganxats amb dibuixos i planta. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Full amb anotacions (Pere Domènech i Roura)

3.19 Pont Espia, (Riberas del Segre) [Pont d'Espia o d'Espí]
Postal

3.20 Espinelvas [Espinelves]
Quadern. 3 fitxes bibliogràfiques.

3.21 Espinzella. (Viladrau). Castell (restaurat)
2 fitxes bibliogràfiques amb dos dibuixos enganxats. Llapis sobre paper

3.22 Espirà de la Glí [Espirà de l'Aglí]
2 fitxes bibliogràfiques. Vegetal amb alçats i seccions calcats de Puig i Cadafalch. Llapis i tinta sobre paper vegetal. 12 fotos. 9 còpies cianotipus. 3 fulls petits amb dibuixos.

3.23 Espirà de Conflent
Fitxa bibliogràfica

3.24 Esponellà
2 fitxes bibliogràfiques

3.25 Espot. Santa Maria
Fitxa bibliogràfica

3.26 Espoya (Espolla)
Full amb dibuix enganxat

3.27 Espuig, S. Pere (Sant Pere Despuig)
Fitxa bibliogràfica

3.28 L'Espunyola. Castell
Fitxa bibliogràfica

3.29 Espuy (Espui)
Fitxa bibliogràfica

Estany
Quadern amb 3 fitxes on es descriuen els capitells del claustre. 2 fitxes bibliogràfiques. Planta del conjunt. E 1: 400. Tinta sobre paper vegetal. 13 fitxes bibliogràfiques. 3 fitxes amb motius heràldics. 6 postals. 4 còpies cianotipus. 1 fotografia. 13 fitxes bibliogràfiques.

3.31 Estaon, Santa Eulàlia
Fitxa bibliogràfica

3.32 Estavar (Cerdanya)
3 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos. Llapis sobre paper.

3.33 Sant Esteve del Monestir, (Rosselló)
Fitxa bibliogràfica

3.34 Estoll, església de Sant Jaume
Fitxa bibliogràfica

3.35 Sant Esteba i Sant Hilari, Monestir. (Sant Esteve) Cerdanya
Fitxa bibliogràfica

3.36 Estela, en la vall d'Albanyà, conca alta de l'Unya (L'Estela a la Vall d'Albanyà, conca alta de l'Onyar)

3.37 Esterri, Església de S. Andreu
Fitxa bibliogràfica

3.38 Esterri de Cardós, església de Sant Pau
Fitxa bibliogràfica

3.39 Sant Vicenç d'Estimariu (Sant Vicens d'Estamariu)
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Llapis sobre paper.

3.40 Estructura
2 Fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

3.41 Eula (El Soler. Rosselló)
Fitxa bibliogràfica

3.42 Eus, església
2 fitxes bibliogràfiques

3.43 Exalada (Eixalada)
Quadern. 7 fitxes bibliogràfiques

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22566

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "F": Fabregas - Fuyarosos

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1725 / 4 :
F :
4.1 Fàbregas, Sant Joan de [A Rupit]
2 Fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Full amb anotacions

4.2 Fachades [façanes]
Alçat de façanes. Llapis sobre paper vegetal. Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)

4.3 Castell de Faels
Dibuix. Llapis sobre paper. Pere Domènech i Roura.

4.4 Falgars. Sant Pere. Castell de Bas
2 fitxes bibliogràfiques.

4.5 Falgar. Santuari de la M.D.
Fitxa bibliogràfica

4.6 Falgars, Castell
Foto. Lluís Domènech i Montaner.

4.7 Fals, La Torre de
Fitxa bibliogràfica. Esbós. Llapis sobre paper. Pere Domènech i Roura

4.8 Falset, Castell
Fitxa bibliogràfica. Esbós. Llapis sobre paper. Pere Domènech i Roura.

4.9 Farnes [Farners], Castell
Fitxa bibliogràfica. Esbós. Llapis sobre paper. Pere Domènech i Roura.

4.10 Sant Miquel del Fay [Fai, Sant Miquel del]
2 fitxes bibliogràfiques. Pere Domènech i Roura. 1 còpia cianotipus.

4.11 Sant Feliu d'Amunt
2 fitxes bibliogràfiques. Detall de la porta. Llapis sobre paper.

4.12 Sant Feliu d'Avall
2 fitxes bibliogràfiques. Esbós.Llapis sobre paper

4.13 Sant Feliu de Codines
Fitxa bibliogràfica amb esbós (Pere Domènech i Roura)

4.14 Fenolleda
Fitxa bibliogràfica

4.15 Figueras [Figueres]
3 fitxes bibliogràfiques.

4.16 Figuerola
Fitxa bibliogràfica. Dibuix. Llapis sobre paper.

4.17 Figuerola de Maya [Figuerola de Meià], Poble emmurallat
Fitxa bibliogràfica

4.18 Fillols
Fitxa bibliogràfica amb postal enganxada
de Puig i Cadafalch. Dibuix. Llapis sobre paper.

4.19 Finestres
4 fitxes bibliogràfiques

4.20 Finestres, Castell
Fitxa bibliogràfica.Pere Domènech i Roura

4.21 Finestres. Portes
4 fitxes bibliogràfiques. Puig i Cadafalch

4.22 Flix
Fitxa bibliogràfica

4.23 Flix, Castell
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Pere Domènech i Roura.

4.24 La Floresta
Fitxa bibliogràfica. Esbós. Llapis sobre paper. Pere Domènech i Roura.

4.25 Sant Miquel de Fluvià
4 fitxes bibliogràfiques. 1 fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch amb dibuix. Planta general, de la torre i axonomètrica. E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal.

4.26 Fogàs de Montclús [Fogars de Montclús]
Fitxa bibliogràfica

4.27 Foix
2 fitxes bibliogràfiques

4.28 Folguerolas [Folgueroles]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Llapis sobre paper.

4.29 Follà, Santa Eulàlia de [Fullà, Conflent]
2 fitxes bibliogràfiques. Plànol axonomètric. Tinta i llapis sobre paper vegetal. Esbós de secció. Llapis sobre paper.

4.30 Fontcuberta [Fontcoberta]
2 Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat. Pere Domènech i Roura.

4.31 Fonollar
Quadern. 5 fitxes bibliogràfiques. Quadern amb planta i secció acotades, amb una planta a tinta; E 1: 250; Dibuix Domènech, enganxada. Quadern amb dibuixos. Quadern i 4 cartulines amb dibuixos en color de pintures. 6 fulls amb dibuixos de pintures. Postal.

4.32 Fonollet [Sant Sadurní, abans Santa Fe]
2 fitxes bibliogràfiques

4.33 Fontanellas [Fontanilles]
Fitxa bibliogràfica

4.34 Fontanet
Fitxa bibliogràfica

4.35 Fontfreda
Fitxa bibliogràfica

4.36 Fontromeu
Postal

4.37 Fontrubí
Fitxa bibliogràfica

4.38 Fonts, Sant Cristòfol les
Fitxa bibliogràfica

4.39 Fonts, Sant Genís las [Sant Genís les Fonts]
5 fitxes bibliogràfiques. Planta, secció i detall de la frontissa. E 1: 400. Llapis sobre paper. 3 fulls enganxats amb dibuixos i referències bibliogràfiques.Pere Domènech i Roura.
3 fotografies amb segell de l'Escola d'Arquitectura. 1905

4.40 Fonts, Sant Joan las [Sant Joan les Fonts]
Quadern amb secció. Llapis sobre paper. 3 fitxes bibliogràfiques. Perspectiva de la nau. Llapis sobre paper. 2 esbossos. Llapis sobre paper. 7 còpies cianotipus. 2 postals.

4.41 Forcats, Sant Pere
2 fitxes bibliogràfiques

4.42 Formigueres
3 fitxes bibliogràfiques

4.43 Fornols
Fitxa bibliogràfica

4.44 Forques
Fitxa bibliogràfica

4.45 Forsiach [Franciac]
Fitxa bibliogràfica

4.46 Fraga
2 fitxes bibliogràfiques

4.47 Sant Jaume de Frontanyà
7 fitxes bibliogràfiques. Secció i detall de la volta. Llapis sobre paper. Plànol axonomètric i planta. E 1: 200. Llapis i tinta sobre paper vegetal. 5 postals. 4 còpies cianotipus.

4.48 Sant Fost de Cabanyes [Sant Fost de Campsentelles]
2 fitxes bibliogràfiques

4.49 Franquesas [Les Franqueses]
Fitxa bibliogràfica

4.50 Freixa

4.51 Arquitectura funeraria
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos.

4.52 Fusteria
Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch

4.53 Fuyarosos ?
Fitxa bibliogràfica

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22567

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "G": Gaia - Gurb

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1725 / 5
G :
5. 1 Gaia. Castells
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

5. 2 Gallechs [Gallecs]
Fitxa bibliogràfica

5. 3 Gallifa
Quadern. 4 ftxes bibliogràfiques amb dibuixos, plantes i seccions del temple (E 1:200). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Plana de llibre subrallada i amb anotacions. Tarjeta de visita de Pere Domènech i Roura amb anotacions i esbós de la planta. Llapis sobre paper. Planta del castell (E 1:200). Llapis sobre paper

5. 4 Gandesa
Fitxa bibliogràfica

5. 5 Gandesa, Castell
Fitxa bibliogràfica

5. 6 La Garriga
5 fitxes bibliogràfiques. 2 planes de llibre del CEC subrallat i amb anotacions. Transcripció de làpida. Fitxa bibilogràfica amb 2 fulls enganxats. Dibuix de portalada. Llapis sobre paper

5. 7 Gausach [Gausac] (Aran)
Quadern. Fitxa bibliogràfica. 4 fotografies

5. 8 Gelida, Castell
Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat. Llapis sobre paper

5. 9 La Geltrú [Vilanova i la Geltrú], Castell
Fitxa bibliogràfica. Planta del conjunt (E 1:400), Tinta sobre paper vegetal

5. 10 Ger
Fitxa bibliogràfica

5. 11 Gerona [Girona]

5. 11. 1 Catedral
24 fitxes bibliogràfiques. Planta catedral. 7 fotografies d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura 1905. 2 il·lustracions de làmines amb detalls escultòrics.Detalls del claustre. Llapis sobre paper vegetal

5. 11. 2 Banys árabes. [Banys àrabs]
Quadern. 2 Fitxes bibliogràfiques i planta del conjunt (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal. 5 fotografies i article retallat de diari

5. 11. 3 Sant Daniel
Fitxa bibliogràfica amb planta (E 1:200). Tinta sobre paper vegetal. 2 fitxes bibliogràfiques amb plantes de l'església i del conjunt (E 1:400). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Fitxa bibliogràfica del claustre amb dibuix. Llapis sobre paper. Planta del conjunt (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal. Dibuix. Llapis sobre paper

5. 11. 4 Sant Feliu
Quadern amb planta acotada. Fitxa bibliogràfica. 7 fotografies d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura del 1905.

5. 11. 5 Sant Miquel
Fitxa bibliogràfica

5. 11. 6 Sant Nicolau
Quadern amb secció i fragment de la planta. Llapis sobre paper. Fitxa bibliogràfixa amb planta. Llapis sobre paper vegetal. Fotografia d'excursió de l'Escola d'Arquitectura del 1905.

5. 11. 7 Sant Pere de Galligans
6 fitxes biblogràfiques amb anotacions i dues plantes (E 1:400). Tinta i llapis sobre paper vegetal. Perspectiva de la volta i secció del claustre.Llapis sobre paper sulfuritzat. Planta, seccions i detalls de la torre. Tinta sobre paper vegetal. Planta. Tinta sobre paper vegetal. 2 còpies fotogràfiques i còpia cianotipus. 5 fotografies. 2 làmines. Postal

5. 12 Gerri [Gerri de la Sal - Baix Pallars, Pallars Sobirà]
3 fitxes bibliogràfiques. 2 fotografies. 2 fitxes bibliogràfiques amb anotacions sobre parròquies de la vila

5. 13 Gessa, Vall d'Aran
Fitxa bibliogràfica

5. 14 Ginebret
Fitxa bibliogràfica

5. 15 Gironella
Fitxa bibliogràfica amb esbós del castell. Llapis sobre paper

5. 16 Girult
Fitxa bibliogràfica

5. 17 Gisclareny
Fitxa bibliogràfica

5. 18 Sant Sebastià dels Gorchs [Sant Sebastià dels Gorgs]
Fitxa bibliogràfica amb planta (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal.
2 fitxes bibliogràfiques

5. 19 Gramós [El plà de Sant Tirs]
2 fitxes bibliogràfiques

5. 20 Granera
Fitxa bibliogràfica

5. 21 Granollers
2 fitxes bibliogràfiques. 2 fitxes enganxades amb anotacions, dibuixos i planta. Tinta sobre paper vegetal. Dibuix. Llapis sobre paper

5. 22 Granyanella
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Llapis sobre paper

5.23 Granyena de la Garriga
Fitxa bibliogràfica

5.24 Grau
Fitxa bibliogràfica

5.25 Greixa [Grèixer]
Fitxa bibliogràfica

5.26 Gualba
2 fitxes bibliogràfiques

5.27 Guardia, La. Lluçanès
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos (Pere Domènech i Roura)

5.28 Gualter
3 fitxes bibliogràfiques. Full amb anotacions. 1 dibuix a llapis sobre paper. Planta i secció. E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal. Planta del clautre. Tinta sobre paper vegetal. Dibuix de cúpula. Llapis sobre paper vegetal. Planta del claustre. Llapis sobre paper vegetal.

5.29 Guèmol (parròquia de Banyoles). Església de Sant Pere
Fitxa bibliogràfica

5.30 Guils
1 Fitxa bibliogràfica amb dibuix de l'absis enganxat. 3 fotos. 3 còpies cianotipus. 4 postal.

5.31 Guimerà
Quadern amb descripció de Lluís Domènech i Montaner i una fitxa amb dibuix enganxada. 1 fitxa bibliogràfiques. 1full amb anotacions. 2 fulls amb escuts heràldics.

5.32 Guisona. [Guissona]
1 fitxa bibliogràfica amb esbossos.

5.33 Guíxols [Guíxols, Sant Feliu de]
10 fitxes bibliogràfiques. Full amb secció del claustre i planta general. Còpia cianotipus. 1 postal.

5.34 Gurb
Fitxa bibliogràfica amb dibuixos enganxats.


ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22568

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "H": Hiclula - Hostoles

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1725 / 6

H :

6 .1 Hichila ?
Fitxa bibliogràfica

6.2 Sant Hipòlit. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

6.3 Hix [La Guingueta d'Ix]
4 Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch. 4 fotos. 6 postals. 4 còpies cianotipus.

6.4 Sant Hoisme de la Baronia [La Baronia de Sant Oïsme]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos.

6.5 Horta
3 fitxes bibliogràfiques

6.6 Hostalrich [Hostalric]
Fitxa bibliogràfica

6.7 Hostoles
Fitxa bibliogràfica

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22569

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "I-J": Igualada - Sant Julià

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1725 / 7 :
I - J :

7.1 Igualada, Ermita de la Sala
Fitxa bibliogràfica amb un dibuix enganxat

7.2 Illa [Illa de Tet]
Fitxa bibliogràfica

7.3 Iravalls, municipi de la Tor de Querol
2 Fitxes bibliogràfiques

7.4 Isabarre [Isavarre. Alt Pallars]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. 2 còpies cianotipus.

7.5 Sant Iscle [Sant Iscle de Roselló]
Fitxa bibliogràfica

7.6 Sant Iscle [Sant Isle de Vallalta]
2 fitxes bibliogràfiques. Lluís Domènech i Montaner 1897

7.7 Isil. Alt Pallars
2 fitxes bibliogràfiques. 4 còpies cianotipus. 4 postals.

7.8 Isobol, pont del Diable [Isòvol]
Fitxa bibliogràfica

7.9 Isona
2 fitxes bibliogràfiques, 14 d'octubre de 1904

7.10 Jaca
Fitxa bibliogràfica

7.11 Sant Jaume. Castell
Quadern amb dibuixos. 3 fitxes bibliogràfiques.

7.12 Sant Joan
Fitxa bibliogràfica

7.13 Joanet
2 fitxes bibliogràfiques

7.14 Joncet. Conflent
Fitxa bibliogràfica

7.15 Jorba
Fitxa bibliogràfica. Pere Domènech i Roura

7.16 Juinyà
2 fitxes bibliogràfiques

7.17 Juneda
Fitxa bibliogràfica. Pere Domènech i Roura

7.18 Junqueras [Jonqueres]
Fitxa bibliogràfica

7.19 Sant Julià de Vilatorta
Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch amb planta. Tinta sobre paper vegetal.

7.20 Sant Julià
Fitxa bibliogràfica

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22570

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "B": Badalona - Buixalleu

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1724 / 2:
B:
2.1 Badalona
Fitxa bibliogràfica

2.2 Bades
Quadern. Fitxa bibliogràfica. 1 full amb planta acotada. Postal. Còpia cianotipus.

2.3 La Baells = Pedret
Quadern. Full amb anotacions i dibuix de la façana. Llapis sobre paper. 3 postals. 3 còpies cianotipus. Foto amb full grapat amb esbós de la façana. Llapis sobre paper

2.4 Sant Llorenç de Bagà
3 Quaderns amb plantes i seccions acotades. 4 fulls amb plantes i seccions. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Esbós d'escut heràldic. Llapis sobre paper. 5 postals. 2 còpies cianotipus amb 2 fulls grapats i esbós . Full escrit amb informació de l'església signat pel Dr. Jaume Pasqual Canonge. 4 fitxes bibliogràfiques.

2.5 Bagergue. Aran
Fitxa bibliogràfica

2.6 Bages. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

2.7 Bages, Sant Fruitós de . Sant Iscle. Sant Mateu
1 full amb la planta acotada i un esquema de la secció. Dibuix de la porta. 3 fotos. 1 còpia cianogràfica de foto.

2.8 Bages, Sant Benet de
Planta del conjunt. Tinta sobre paper vegetal. 4 fulls amb llistat dels capitells. 56 fulls amb descripció, notícies històriques, fitxes bibliogràfiques. 6 postals. 4 fotos. 4 còpies cianotipus. 2 il·lustracions de capitells. 1 full petit amb índex de fotografies, 1 full amb anotacions i planta calcada de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura).

2.9 Baget
Quadern. Secció acotada. llapis sobre paper. 6 fitxes bibliogràfiques.

2.10 Bagur
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura).

2.11 Balaguer
Quadern amb descripció, setembre 1904. 2 postals

2.12 Balastay [Balestui], Monestir de Sant Fruitós
Fitxa bibliogràfica.

2.13 Balps [Balbs]. La Pinya
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques amb planta i secció acotades. Llapis sobre paper.

2.14 Balsareny, Castell o Palau
Quadern fet amb una plana, probablement de "L'Excursionista". 4 fotografies. Esbós a llapis sobre paper. 2 fitxes bibliogràfiques.

2.15 Baltarga
Fitxa bibliogràfica.

2.16 Bancells
Fitxa bibliogràfica

2.17 Banyolas [Banyoles]
Quadern. 18 fitxes bibliogràfiques

2.18 Banyuls dels Aspres. Rosselló
2 fitxes bibliogràfiques

2.19 Banyuls de la Marenda. Vallespir
Fitxa bibliogràfica

2.20 San Juan de Baños [Palència], Sant Pedro de la Nave [Zamora], Sant Miguel de Enalada?- Musárabe (Mossàrab)
4 fulls amb referències bibliogràfiques. 2 plantes i perspectiva de l'interior. Llapis sobre paper

2.21 Bar, [El] Pont de
2 fitxes bibliogràfiques

2.22 Barberà [del Vallès]
Quadern amb anotacions de Puig i Cadafalch i perspectiva interior de l'absis. 3 fitxes bibliogràfiques. 5 fulls grapats amb anotacions i dibuixos. Llapis sobre paper. 2 fulls amb planta i dibuixos de l'exterior (Puig i Cadafalch). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Fitxa bibliogràfica sobre el castell

2.23 Barcelona
Planta de la vora del mar, amb el titol: "Espay ó zona "polemica" dels murs de Barna, en 1362". Vista panoràmica feta des de Montjuic, amb el títol "Civitatem orbis terrarum. 1572".

2.24 Barcelona, La Canonja
Fitxa bibliogràfica

2.25 Barcelona, Catedral
Quadern amb esboços de la planta i la vista interior del temple. llapis sobre paper. 26 fulls amb notícies històriques i fitxes bibliogràfiques. Full amb detall de les columnetes d'una porta. Llapis sobre paper. 6 fotos. Il·lustració de capitells

2.26 Barcelona. Catedral. Capella de Santa Llúcia
2 fitxes bibliogràfiques

2.27 Barcelona = Documents. (Catedral)
Quadern. 15 fitxes bibliogràfiques

2.28 Barcelona. Església del Coll
Fitxa bibliogràfica

2.29 Barcelona. Junqueres [Jonqueres]
Fitxa bibliogràfica

2.30 Barcelona. Capella d'en Marcús o de la bona guia [Mare de Déu de la Guia]
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques

2.31 Barcelona. Palau de la M. de D. de la Victòria. Capella gòtica
Fitxa bibliogràfica

2.32 Barcelona. Palau episcopal
Fitxa bibliogràfica

2.33 Barcelona. Ermita de la Salud [Salut]
Fitxa bibliogràfica

2.34 Barcelona. St. Iscle de les Feixas [Feixes, Sant Iscle de les]
Fitxa Bibliogràfica

2.35 Barcelona. Capella de S. Llatzer [Sant Llàtzer] o de Santa Margarida
2 fitxes bibliogràfiques i esboç de l'absis. Llapis sobre paper

2.36 Barcelona. St. Medi [Sant Medir]
Fitxa bibliogràfica

2.37 Barcelona. Sant Pau del Camp
2 Quaderns. 2 fulls amb seccions de la nau i l'absis, una acotada, datada a 7-2-1904. Llapis sobre paper. 12 fulls de notícies històriques i fitxes bibliogràfiques. 10 fulls amb plantes, alçats, axonometria i seccions de la nau i del claustre. Llapis sobre paper i tinta sobre vegetal (Puig i Cadafalch). Planes 3 i 4 de l'edició de "La Veu de Catalunya" del 14 de gener de 1905: "La restauració de Sant Pau del Camp"

2.38 Barcelona. Sant Pere de las Puellas [Puelles,Sant Pere de les]
Quadern. 7 fitxes bibliogràfiques. 3 fulls amb anotacions i esboços de plantes i seccions extrets de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). 4 dibuixos de planta,seccions i axonometria calcades de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura).Tinta sobre paper vegetal. Il·lustració de capitells. Trascripció de la pàgina 294 de "Prodigios y Finezas de los Santos Ángeles" de Pere Serra i Postius (1726)

2.39 Barcelona. Església de Santa Anna
Quadern. Fitxa bibliogràfica. 3 fulls amb croquis de seccions, perspectives interiors i detalls. 2 fulls amb plantes calcats de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal

2.40 Barcelona. Santa Caterina
Full amb fitxa bibliogràfica i esbós de la secció transversal.

2.41 Barcelona. Sta Eulàlia de Provensana [Santa Eulàlia de Provençana. L'Hospitalet de Llobregat]
Quadern amb croquis alçat i seccions acotats. Llapis sobre paper. 2 fulls amb planta acotada i detall de la motllura de la porta, datats a 16-12-1901.Llapis sobre paper. Full amb detall de l'inscripció de la porta. 2 fitxes bibliogràfiques.

2.42 Barcelona. Sans, església Vella, església del Port
Fitxa bibliogràfica

2.43 Barcelona. Escultura. Virgen de la Merced [Mare de Déu de la Mercè]
Fotografia

2.44 Barcelona. Banys
Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)

2.45 [Barcelona. Epigrafia]
4 fitxes amb transcripcions epigràfiques de diferents llocs de Barcelona

2.46 [Barcelona. Santa Maria del Mar]
Fitxa amb transcripció de la làpida decontrucció del temple

2.47 Bartomeu (Sant), Ermita de
Fitxa bibliogràfica

2.48 Bas. Castell [Falgars, Sant Miquel de]
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques. Còpia cianotipus

2.49 Bas, St. Esteba [Bas, Sant Esteve d'en]
Quadern. 5 fitxes bibliogràfiques. Dibuix de la perspectiva interior del temple. Llapis sobre paper. 3 fulls amb planta i seccions acotades i detalls. Llapis sobre paper vegetal. 6 postal. 6 còpies cianotipus.

2.50 Bas, Sant Miquel d'en
Fitxa bibliogràfica

2.51 Bas, Sant Privat de; Mallol
6 fitxes bibliogràfiques. Postal. Còpia cianotipus

2.52 Bas, Sant Quintí de [Bas, Sant Quintí d'en]; (Joanetes)
2 fitxes bibliogràfiques. Postal. Còpia cianotipus

2.53 Bas. Castell
Quadern. Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura) amb còpia cianotipus enganxada. Postal

2.54 Basergas (Bagergues?). (Vall d'Aran), N.S. de Salardú
Fitxa bibliogràfica

2.55 Bassegoda
2 fitxes bibliogràfiques. Fotografia amb una anotació al revers: Nadal 1961. signat: Planas

2.56 Batea. Castell
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

2.57 Batet
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques.

2.58 Bausitjas [Bausitges]
2 fitxes bibliogràfiques

2.59 Begur
Fitxa bibliogràfica

2.60 Bellcaire [d'Empordà]
Quadern amb planta del conjunt i seccions acotades. Llapis sobre paper. Quadern del recinte amb esboç de la planta del castell. Llapis sobre paper. Excursió del 24 de setembre del 1906. Quadern amb planta del castell acotada. Llapis sobre paper. 4 postals. Fitxa amb 3 còpies cianotipus grapades. Fitxa bibliogràfica amb dibuix del castell (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.61 Bellera, [Sarroca de]
2 fitxes bibliogràfiques. Dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.62 Bell-lloch [Bell-lloc], Santa Maria [de]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos de la façana realitzats per Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper. Esboç de planta. Llapis sobre paper

2.63 Bellmunt
Fitxa bibliogràfica

2.64 Belloch [Belloc]. Alta Cerdanya
Fitxa bibliogràfica amb esquema de la planta. Tinta sobre paper

2.65 Bellprat. Castell
2 fulls enganxats amb anotació bibliogràfica i dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.66 Bellpuig [de les Avellanes].
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques. Esboç de la planta de l'esglèsia amb anotacions. Llapis sobre paper. Planta del conjunt. Tinta sobre paper vegetal. Full de llibre amb anotacions i subrallat. 11 postals. 4 fotografies

2.67 Bellpuig, (LaTrinitat de)
2 fitxes bibliogràfiques amb esboç enganxades. Llapis sobre paper

2.68 Bellver [de Cerdanya]
Fitxa bibliogràfica amb postal enganxada. Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch i esbós de l'exterior (Pere Domènech i Roura)

2.69 Bellvey. Castell (Vilella)
Anotació (Pere Domènech i Roura)

2.70 Benifasar [Benifassà, La Pobla de]
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques

2.71 Berbegal (Aragó)
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

2.72 Berga
Quadern amb enumeració i anotacions de diversos indrets: Obiols, Pedret, La Portella, Laquar, Casserras (Sant Pau), Casserras (Vila de), Serrateix, Montclar, Valldan, Sant Salvador , Carril de Berga, Sampedor, Sant Pons, Balsareny, Puigreig, Gironella, La Baells, Guardiola-Bagà

2.73 Berga, Santa Eugènia de
Quadern amb vegetal enganxat, amb planta, secció i detall del temple de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Fitxa amb 5 fulls grapats amb anotacions, esboços i detalls. Llapis sobre paper. Full amb dibuix. Llapis sobre paper. Fitxa i vegetal enganxat amb planta i secció del temple. Tinta sobre paper vegetal. Esquemes de la planta del claustre (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal. Fitxa bibliogràfica

2.74 Berga. Castell, muralles
3 fitxes bibliogràfiques enganxades amb esboços i anotacions (Pere Domènech i Roura).

2.75 Bertí
Fitxa bibliogràfica

2.76 Besalú
Quadern. 32 fitxes bibliogràfiques. 3 còpies cianotipus de l'esglèsia de Santa Maria, 3 fotografies, una postal i 4 còpies cianotipus de l'esglèsia de St. Vicenç. Fitxa amb dibuix. Llapis sobre paper. Fitxa amb planta de Santa Maria. Tinta sobre paper vegetal. Planta de Sant Vicenç. Tinta sobre paper vegetal. Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura).

2.77 Besalú. Sant Pere
Quadern. 6 fitxes bibliogràfiques. Planta a tinta i acotada (Dib. Rogent) i axonomètric. Tinta sobre paper vegetal. Fitxa amb vegetal enganxat amb detall de la planta de l'absis. Tinta sobre paper vegetal. Fitxa amb vegetal enganxatamb dibuix i planta de la Casa dels Frares. Tinta sobre paper vegetal i llapis sobre paper. Fitxa amb vegetal enganxat amb planta i dibuix de la Casa del Major. Tinta sobre paper vegetal i llapis sobre paper. 3 fotografies. 6 còpies cianotipus. 3 postals

2.78 Bescaran, Riu o riera
Fitxa

2.79 Besora (Cardoner)
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques. Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.80 Bestracà
Fitxa bibliogràfica

2.81 Betren, [Sant Sernilh de], (Vall d'Aran)
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques. Full amb anotacions (Pere Domènech i Roura). 2 fotografies

2.82 Beuda
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos. Llapis sobre paper. 2 fulls amb referències a Puig i Cadafalch i Butlletí CEC (Pere Domènech i Roura). Croquis de planta. Tinta sobre paper vegetal

2.83 Beuda (Garrotja)[Garrotxa]
Fitxa bibliogràfica amb esboç (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.84 Bianya (Capsech) [Capsec], esglèsies de Sant Salvador i Sta Margarida
Quadern. 5 fitxes bibliogràfiques sobre l'esglèsia de Santa Margarida. 2 fitxes bibilogràfiques sobre l'esglèsia del Sant Salvador amb dibuix. Llapis sobre paper. Fotografia.

2.85 Biert
3 fitxes bibliogràfiques enganxades

2.86 La Bisbal [de l'Empordà]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix, enganxades (Pere Domènech i Roura). llapis sobre paper

2.87 Biscarri
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

2.88 Biure, església de Sant Martí
Fitxa bibliogràfica

2.89 Blanes, castell palau dels Comtes de Cabrera
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.90 Boada, Sant Julià de
Quadern amb descripció de l'excursió de 25 de setembre de 1906. 2 fulls amb planta i secció de la volta acotats. Llapis i tinta sobre paper vegetal. Fitxa bibliogràfica amb dibuix al revers. Planta i secció (E 1:250) calcat de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. 2 còpies cianotipus. 2 postals. Quadern amb dibuixos de figures. 4 fulls grapats amb dibuixos. 5 fulls amb anotacions i planta, dibuixos, seccions, esboços i detalls (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.91 Boada = Fonalla = El Marquet = Pedret = M de D. Vida = Olèrdola = Obiols (tombes)
5 fulls grapats amb anotacions (Pere Domènech i Roura)

2.92 Valls de Bohí [Vall de Boí]
Quadern.
- 2.92.1 Bohí. (Boí)
Quadern; castell; Caldes de; Sant Joan, església, pintures murals, exc. 11 d'octubre de 1904.

- 2.92.2 Erill la Vall, (Santa Eulàlia d')
Quadern grapat. Fitxa bibiliogràfica. Planta acotada (E 1:200). Llapis sobre paper vegetal. Planta (E 1:200). Tinta sobre paper vegetal. Postal. Còpia cianotipus.

- 2.92.3 Taüll, Sant Climent de
Quader amb planta acotada, 11 d'octubre de 1904. Secció amb cotes i detalls. 2 fitxes bibliogràfiques. 2 postals. 2 còpies cianotipus. 3 fitxes bibliogràfiques. 3 vegetals amb planta, seccions (E 1:200) i perspectiva seccionada (Pere Domènech i Roura). Llapis i tinta sobre paper vegetal

- 2.92.4 Taüll, Santa Maria de
Quadern amb descripció de l'excursió de 11 d'octubre de 1904. 2 postals. 2 còpies cianotipus. Fitxa bibliogràfica i planta (E 1:400) calcada de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal. Full amb referència bibliogràfica, amb una planta dibuixada sobre vegetal; full amb un dibuix (Pere Domènech i Roura). Planta. Llapis sobre paper vegetal. 2 fulls amb dibuixos. Llapis sobre paper

- 2.92.5 Durro, església
Quadern amb descripció i dibuix enganxat. Postal. Planta calcada de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura).

- 2.92.6 Cardet
Quadern amb descripció, 11 d'octubre 1904

- 2.92.7 Barruera, [Sant Feliu de]
Quadern amb planta acotada i descripció, 11 d'octubre 1904. Planta a tinta (E 1:250). Postal. Còpia cianotipus. 2 fulls grapats, un amb la planta (E 1:200).

- 2.92.8 Nostra Senyora del Coll
Portada i 3 fulls amb referències bibliogràfiques de Puig i Cadafalch, grapats. 3 fulls amb dibuixos enganxats. Planta (E 1:200). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal.

2.93 Boix, Castellfollit del
Fitxa bibliogràfica

2.94 Bolaternera
Fitxa bibliogràfica

2.95 Bolví, [Bolvir, Santa Cecilia de]
Quadern. Planta i secció acotades. 2 fitxes amb dibuixos de detall de la secció i de la cornisa de l'absis. Planta a tinta acolorida; Dib. Rogent. 3 postals. 2 còpies cianotipus

2.96 Bonrepós
Fitxa bibliogràfica

2.97 Las Bordas [Les Bordes]; (Aran)
Fitxa bibliogràfica

2.98 Borr [Bor]
2 fitxes bibliogràfiques enganxades

2.99 Borredà, església de
3 fitxes bibliogràfiques enganxades

2.100 Borriac [Burriac]
Fitxa amb planta del conjunt. Llapis sobre paper vegetal

2.101 Bosost [Bossòst]
Quadern amb croquis de secció acotat. Quadern amb plantes de la torre, acotades. Full vegetal amb secció. 2 fitxes bibliogràfiques. 2 anotacions. 3 postals. 4 fotografies.

2.102 Breda (Sant Salvador)
Quadern. 5 fitxes bibliogràfiques amb planta del claustre. Llapis sobre paper vegetal. 3 dibuixos calcats de Puig i Cadalfalch amb plantes i alçats del campanar. Llapis i tinta sobre paper vegetal. 1 full amb anotacions (Pere Domènech i Roura)

2.103 Brocà (Sant Martí)
Quadern amb planta i secció acotades. 2 postals. 2 còpies cianotipus

2.104 Brollà
2 Fitxes bibliogràfiques, una amb esquema de la planta i la secció. Dibuix portalada. Llapis sobre paper

2.105 Brugues, Ermita de [o Ermita del Sitjar]
2 fitxes bibliogràfiques enganxades. Full enganxat amb esboç de la façana. Llapis sobre paper

2.106 Brull, església de Santa Maria de
Fitxa bibliogràfica i fitxa de Puig i Cadafalch amb planta enganxada. Tinta sobre paper vegetal. Full amb croquis de la planta i dibuix de l'exterior de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.107 Brunyola, castell (La Selva)
Fitxa bibliogràfica i esboç de la façana (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.108 Burent
Fitxa bibiliogràfica

2.109 Burgal
Quadern amb anotacions alienes. 4 fitxes bibliogràfiques amb esbós de planta. Llapis sobre paper. 14 fulls manuscrits per les dues cares sobre paper de timbre: "De todas las necesidades que sirve la arquitectura ninguna ha sido servida tan completa como la religiosa...". 12 fulls amb anotacions, índex d'esglèsies, dibuixos esquemàtics i comparacions de plantes d'esglèsies. Llapis sobre paper. 4 postals. 4 còpies cianotipus grapades

2.110 Burriach. Castell de [Burriac]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.111 Buxalleu, Sant Feliu de
Fitxa bibliogràficaÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22571

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "L": Labaix - Loarre

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1726 / 1:

L:

1.1 Labaix [Lavaix, Santa Maria de]. Monestir
Quadern. Quadern amb secció acotada i detalls. Planta acotada. Llapis sobre paper. Secció longitudinal. Restes fonaments. Detall d'alçat de les arcades del claustre (E 1:20). Llapis sobre paper. Itinerari excursió 10 d'octubre de 1904 (Lluís Domènech i Montaner). 6 fitxes bibliogràfiques. 8 fulls amb descripció de l'excursió de 10 d'octubre de 1904 feta per Pere Domènech i Roura. 2 fulls amb anotacions diverses. Fitxa amb 2 fulls amb dibuixos, enganxats, i planta, calcada de Puig i Cadafalch, grapada (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper vegetal i sobre paper. 3 quadernets amb borradors de dibuixos. Llapis sobre paper. 4 postals. 4 còpies cianotipus.

1.2 Sant Joan Lacella. Rosselló
2 fitxes bibliogràfiques

1.3 Lacor [La Tor, Sant Maurici de]
Fitxa bibliogràfica

1.4 Lavansa
2 fitxes bibliogràfiques

1.5 Santa Leocadia [Santa Llocaia]. Cerdanya
Fitxa bibliogràfica

1.6 Lerona [Llerona]
Quadern. Planta, Dib. Bassegoda.

1.7 Lez [Castelnau-le-Lez. Languedoc]
Fitxa bibliogràfica

1.8 Loharre [Loarre], Castell de. [Osca]
4 fitxes bibliogràfiques

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22572

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "LL": Llagona, la - Llusanès

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1726 / 2:

Ll:

2.1 Llagona, La. Conflent
Fitxa bibliogràfica

2.2 Llanars (Sant Andreu).
Quadern. Planta acotada sobre tarja de propaganda. Fitxa bibliogràfica. 1 postal. 1 còpia cianotipus. Fitxa amb esbós i planta calcada de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper i Llapis sobre paper vegetal. Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch, amb dibuix enganxat. Llapis sobre paper. Full amb esbós de la planta del claustre i alçat del campanar. Llapis sobre paper. Full amb perspectiva de la façana i anotacions. Llapis sobre paper.

2.3 Llanás, Sant Esteve de Lenars [Llanars, Sant Esteve de]
Quadern amb dibuix de la secció i detall de l'absis. 3 fitxes bibliogràfiques. Fitxa amb dibuix. Llapis sobre paper. Dibuix de la porta. Llapis sobre paper. Fotografia.

2.4 Llanera, La. Dolmen
Full amb anotacio i esbós

2.5 Llansà [Llançà]
Quadern. 4 postals.

2.6 Llardecans.
Fitxa bibliogràfica

2.7 Llauró. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

2.8 Llavaneras [Llavaneres, Sant Andreu de]
Fitxa bibliogràfica

2.9 Lledó
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques, una amb anotacions i dibuixos de Pere Domènech i Roura. Llapis sobre paper. 6 postals. 6 còpies cianotipus. Axonomètrica i planta (E 1:400) calcades de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal.

2.10 Lleyda [Lleida]
Catedral: 9 fitxes bibliogràfiques.74 fotografies excursió Escola 1901. 12 postals. 5 còpies cianotipus

Ajuntament
Còpia de plànol planta baixa (E 1:100). 1928

Castells
4 fitxes biliogràfiques. Planta calcada de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal

Lleida. Monestir del Castelló de Gardeny
Fitxa bibliogràfica. 2 fulls amb planta i secció (E 1:400) calcades de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal.

- Museu
16 fotografies excursió Escola 1901. 2 postals

- Palau de Lleida
Fitxa bibliogràfica

- Lleida, Sant Llorenç
Quaden. Planta i secció amb anidaments (E 1: 200). Llapis sobre paper. Fitxa biliogràfica. 1 full amb detalls. 2 postals.

- Lleida, Sant Martí
Quadern amb detalls. Llapis sobre paper. 2 fulls amb planta i seció calcades. Llapis sobre paper vegetal

- Lleida, Sant Ruf
2 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura), amb vegetal enganxat amb fragment de la planta (E 1:400) calcat de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Postal

2.11 Llers, [Sant Julià de]
Fitxa bibliogràfica

2.12 Llers, Sant Bartomeu
Fitxa bibliogràfica

2.13 Lles [Lles de Cerdanya]
Fitxa bibliogràfica

2.14 Llesp
Descripció, 11 d'octubre de 1904

2.15 Lligorda [Lligordà, Sant Pere de]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos. Planta i secció calcades de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper

2.16 Lliurona
Fitxa bibliogràfica

2.17 Llívia
Quadern amb esquema de la planta del castell amb cotes. Llapis sobre paper

2.18 Llo
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques. 6 fotografies. 6 còpies cianotipus

2.19 Llobregat, Sant Climent de
Full amb anotacions i dibuix enganxat. Llapis sobre paper

2.20 Llor
Fitxa bibliogràfica amb dibuixos

2.21 Llordà, Castell de
Quadern amb fitxa bibilogràfica i dibuixos. Llapìs sobre paper. Planta (E 1:500). Tinta sobre paper vegetal. Quadern amb secció. Plantes (E 1:500). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Quadern amb planta de la planta baixa. Llapis sobre paper.

2.22 Sant Llorens del Munt [Munt, Sant Llorenç del]
Quadern. Full amb planta, alçat i secció. Llapis sobre paper. 3 fitxes bibliogràfiques. Planta de fragment de l'absis (E 1:200) 2 plantes amb anotacions (E 1:200). Tinta sobre paper. Quadern amb plànols de Planta, seccions, axonomètric (E 1:200). Tinta i llapis sobre paper vegetal. Dibuix de la façana. Llapis sobre paper. Fitxa bibilogràfica.

2.23 Lloret selvatge [Lloret Salvatge o de la Muntanya]
4 fitxes bibliogràfiques.

2.24 Llorona [a Bassegoda]
2 fitxes bibliogràfiques

2.25 Llusà [Lluçà]
4 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos. Llapis sobre paper. Fitxa amb escut heràldic. Planta i secció amb anidaments. Llapis sobre paper. Fitxa bibliogràfica amb planta (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal. 12 postals. 2 fotografies. 10 còpies cianotipus.

2.26 Sant Agustí de Llusanés [Lluçanès, Sant Agustí de]
2 fitxes bibliogràfiques

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22573

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "M": Madrona - Musull

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1726 / 3:
M:
3.1 Madrona
2 fitxes bibliogràfiques de Pere Domènech i Roura amb dibuix de l'absis i vegetal de la planta (E 1:400). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. 2 fulls amb dibuixos. Llapis sobre paper.

3.2 Sant Magí de Brusfagonya [Brufaganya, Sant Magí de. A Pontils]
Fitxa bibliogràfica

3.3 Maials
Fitxa bibliogràfica

3.4 Malanyeu
Fitxa bibliogràfica

3.5 Maldà
3 fitxes bibliogràfiques amb un dibuix.

3.6 Malenyanes [Malanyanes, Santa Agnès de]
3 fitxes bibliogràfiques

3.7 Malesas, S. Pere de les [Maleses, Sant Pere de les]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos i planta (E 1:200) enganxats. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal

3.8 Mall, Església de Sant Esteve del [a la Pobla de la Roda]
Fitxa bibliogràfica

3.9 Malla
Full amb anotacions i un vegetal enganxat amb planta i secció (E 1:200) calcades de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal

3.10 Malloles
2 fitxes bibliogràfiques

3.11 Mallorca. Capella Real
Full amb anotacions. Fotografia

3.12 Manlleu
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix i planta general (E 1:200). Llapis sobre paper i Tinta sobre paper vegetal.

3.13 Manresa
Quadern. 7 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos enganxats. Detall del claustre de la col·legiata. Llapis sobre paper. 4 fotografies.

3.14 Mar, Santa Maria la [o Sainte-Marie-la-Mer]. Rosselló
2 fitxes bibliogràfiques

3.15 Maranges [Meranges]
Fitxa bibliogràfica

3.16 Marcevol, Santa Maria. [Marcèvol, Santa Maria. A Arboçols o Arboussols. Conflent]
2 fitxes bibliogràfiques, una amb dibuixos enganxats. Fitxa bibliogràfica la planta i la secció calcades (E 1:400) de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Full amb un vegetal engnaxat amb la planta de l'església de Granollers de la Plana, i l'anotació "Marcevol"

3.17 Marganell
Retall amb anotacions "L'Excursionista. Butlletí mensual de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas", 31 de juliol de 1889

3.18 Margarida, església de Santa. Cerdanya ó Rosselló
Fitxa bibliogràfica

3.19 Marinyans [a Serdinyà]. Conflent
Fitxa bibliogràfica

3.20 Marles. [Marlès, Santa Maria de]
Quadern. Planta, secció i detalls acotats. Detall de la pila bautismal. Llapis sobre paper. Pont, secció acotada. Fitxa bibliogràfica. Postal. Full amb anotacions.

3.21 Marmella - Monjos - Castellví [Marmellà, Santa Margarida i els Monjos, Castellví de la Marca]
Retall "L'Excursionista" amb anoracions. 3 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos. Llapis sobre paper. Vegetal amb planta del conjunt (E 1:400) calcada de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal

3.22 Marqueixanes [Marquixanes]. Conflent
Fitxa bibliogràfica

3.23 El Marquet
Quadern amb planta i secció acotades. Seccions acotades. Axonomètric. Planta (E 1: 200). Dibuix de la Porta en l'absis (E 1:50), costat Nord. Croquis (E 1: 2). 5 fulls grapats amb anotacions. 5 postals. Planta i alçat de la volta calcats de Puig i Cadafalch. Planta (E 1:250). Llapis sobre paper. 4 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos.

3.24 Sant Marsal [Sant Marçal]
Fitxa bibliogràfica

3.25 Sant Marsal [Sant Marçal. Vallespir]
Fitxa bibliogràfica

3.26 Sant Marsal [Sant Marçal]
Fitxa bibliogràfica

3.27 Sant Martí dels Castells
Fitxa bibliogràfica. Fitxa descriptiva.

3.28 Martorell
Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat (Pere Domènech i Roura)

3.29 Mascalvó
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura)

3.30 Massanet de Cabrenys [Maçanet de Cabrenys]
2 fitxes bibliogràfiques

3.31 Full d'un dibuix de "ferros de porta" (Pere Domènech i Roura)

3.32 Massanet de la Selva [Maçanet de la Selva]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix

3.33 Mata
Fitxa bibliogràfica

3.34 Matta [Mata].
2 fitxes bibliogràfiques enganxades

3.35 Matadepera
Retall de "L'Excursionista"; 31 d'agost de 1886

3.36 Matamargó
Fitxa bibliogràfica

3.37 Mataplana
Quadern amb planta i secció acotades. Fitxa bibliogràfica. Foto. Còpia cianogràfica de foto. Fulletó de Pau Parassols y Pí, Pvre."Vida del gloriós català. Sant Joan de Mata", Ripoll, 1902.

3.38 Sant Mateu
Fitxa bibliogràfica

3.39 Medinya [Medinyà]
Fitxa bibliogràfica

3.40 Mediona
Fitxa bibliogràfica

3.41 Mienagas [Miànegues. A Porqueres]
Fitxa bibliogràfica

3.42 Mentuy [Mentui]
Fitxa bibliogràfica

3.43 Menyà
Fitxa bibiliogràfica

3.44 El "Mercadal", en el Cardoner
Full amb anotacions i dibuix. Llapis sobre paper

3.45 Merens (Ariege) [Merens. Ariège]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix del campanar i de la planta acotada (E 1:200). Llapis sobre paper

3.46 Merola (Santa Maria de). Església vella
Fitxa bibliogràfica

3.47 Meyà [Meià]
3 fitxes bibliogràfiques.

3.48 Mieras [Mieres]
Fitxa bibliogràfica

3.49 El Milà. Castell restaurat
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.50 Sant Miquel
Fitxa amb anotacions i dibuix. Llapis sobre paper

3.51 Milany, castell de. [A Vidrà]
Fitxa bibliogràfica

3.52 Millars. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

3.53 Milmanda (Esplugues de Francolí)
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.54 Miralles, església del castell de
Fitxa bibliogràfica amb anotacions i esbós. Llapis sobre paper

3.55 Miravet dels Templers
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.56 Mitx Aran [Mig Aran]
Quadern amb seccions acotades; enganxat, un full amb planta (E 1:400), secció (E 1:400) i panoràmica interior copiats de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper. 2 fitxes bibliogràfiques. 2 fotografies.

3.57 Moja [Vilafranca del Penedès]
Quadern amb seccions acotades. Planta acotada. 3 fitxes bibliogràfiques. Fotografia. Postal

3.58 Molig [o Molitg-les-Bains]. Conflent
Fitxa bibliogràfica

3.59 Mollet. Emporda [Mollet d'Empordà o Mollet de Perelada]
Quadern amb descripció; 1 de novembre de 1905; planta acotada, secció i dibuix de l'absis. Full amb anotacions

3.60 Mollet (del Vallès). Santa Maria l'Antiga
Full amb anotacions

3.61Mollo [Molló]
2 fitxes bibliogràfiques. Full amb anotacions i dibuix. Llapis sobre paper. Fotografia.

3.62 Molo
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.63 Molsona [Molsona, La]
Fitxa bibliogràfica

3.64 Monjos [Santa Margarida i els Monjos]
Fitxa bibliogràfica

3.65 Monmagastre [Montmagastre]
2 fitxes bibliogràfiques

3.66 Sant Julià del Mont [Mont, Sant Julià del]
2 fitxes bibliogràfiques

3.67 Mont, Sant Corneli del
2 fitxes bibliogràfiques

3.68 Montagut
3 fitxes bibliogràfiques

3.69 Montanyola
Fitxa bibliogràfica

3.70 Montblanch [Montblanc]
Retall de "L'Excursionista" subrallat i amb anotacions. 2 fitxes bibliogràfiques. Còpia cianotipus

3.71 Montboló. Vallespir
4 fitxes bibliogràfiques. Esbós de planta (E 1:400). Llapis sobre paper vegetal

3.72 Montbuy. La Tossa [Montbui, La Tossa de]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Llapis sobre paper

3.73 Montclar
Fitxa bibliogràfica

3.74 Montclus [Montclús]
Fitxa bibliogràfica

3.75 Montcortes [Moncortès de Segarra]
Fitxa bibliogràfica

3.76 Montearagón [a Osca]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Llapis sobre paper

3.77 Montellà
Fitxa bibliogràfica

3.78 Monteugàs [Monteugues. Figaró-Montmany de Puiggraciós]
Fitxa bibliogràfica

3.79 Montesquiu [Montesquiu d'Albera o Montesquieu-des-Albères]. Vallespir [Rosselló]
2 fitxes bibliogràfiques

3.80 Montfalcó
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

3.81 Montferrer. Vallespir
2 fitxes bibliogràfiques

3.82 Montgrony
Quadern amb planta i secció acotades. Planta a tinta. 5 postals. 4 còpies cianotipus i full amb anotacions grapats. 2 fitxes bibliogràfiques. Fitxa bibliogràfica amb planta i secció (E 1:200) enganxada. Tinta sobre paper vegetal. Secció (E 1:200). Tinta sobre paper vegetal

3.83 Montmell = Montis-Macelli
4 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Llapis sobre paper

3.84 Montmayor. Sant Sebastià [Montmajor, Sant Sebastià de]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix enganxat. Llapis sobre paper

3.85 Montmeló
Full amb anotació i un full enganxat amb un dibuix.

3.86 Montnegre
Fitxa bibliogràfica

3.87 Montner. Rosselló
Fitxa bibliogràfica


3.88 Montoriol [o Montauriol]. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

3.89 Montpalau
Fitxa bibliogràfica

3.90 Montpeller [o Montpellier]. Casa del naixement
Fitxa bibliogràfica

3.91 Montral [Mont-ral]
Fitxa bibliogràfica

3.92 Montrodon [Mont-rodon]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.93 Montseny
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques amb anotacions i dibuix. Llapis sobre paper

3.94 Montserrat
Quadern. 6 fitxes bibliogràfiques. Plànol de la serralada de Montserrat extret de "L'Excursionista". 12 fotografies. Quadern amb dibuix del paisatge, amb l'"skiline" de la muntanya. Llapis sobre paper. 2 fulls petits amb dibuixos de la Capella de Sant Iscle i de la Cova de Montserrat. Llapis sobre paper.
Quadern: "Santa Cecilia de Montserrat, 15 de maig del 1931": Planta general (E 1:200). Llapis sobre paper. Descrició. Quadern. planta general amb anidaments i alçat. Llapis sobre paper. Descripció. Planta amb cotes del conjunt i alçat. Llapis sobre paper. 2 fulls amb dibuixos. Llapis sobre paper. 1 full i 1 vegetal amb planta i secció (E 1:200) extrets de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal.
Quadern: "Montserrat. Restos romanichs" amb dibuixos de detalls de les voltes, portalades, columnes, mamposteria i finestres datats a 17 de maig de 1931. Llapis sobre paper

3.95 Montsolis [Castell de Mas Saleta o de Montsolís. A Sant Hilari Sacalm]
Full en blanc

3.96 Montsoliu [o Montsoriu. A Arbúcies]
Full amb anotacions. Fitxa bibliogràfica amb dibuixos (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.97 Monzón. Castell [Castell de Montsó, de Monçones, o de Monreal de Monzón]
Fitxa bibliogràfica

3.98 Mora (La). Tagamanent
Fitxa bibliogràfica

3.99 Moranells, Sant Joan de. [A Morellàs i les Illes o Maureilles-les-Illas]. Vallespir
2 fitxes bibliogràfiques

3.100 Morunys, Sant Llorens dels [Morunys, Sant Llorenç de]
Quadern amb dibuix. Planta. 4 fitxes bibliogràfiques.
Quadern: "Monestir" amb la planta acotada. Secció longitudinal amb cotes. Secció transversal amb cotes. 4 fitxes bibliogràfiques.

3.101 Moscarolas [Mosqueroles]. Ermita de Santa Magdalena, prop de Gualba. Fitxa bibliogràfica

3.102 Mosoll
Quadern amb descripció i planta i secció acotades. 1 fotografia (*). 3 còpies cianogràfiques de fotografies grapades.

3.103 Moyà [Moià]
Fitxa bibliogràfica de l'església de Santa Maria (Pere Domènech i Roura). Fitxa bibliogràfica del castell.

3.104 Munné
Fitxa bibliogràfica

3.105 Mur
Quadern amb descripció i dibuixos. Llapis sobre paper. 9 fitxes bibliogràfiques. Fitxa amb mapa de situació (E 1:200) i cotes. 3 fitxes sobre les pintures murals de la col·legiata, amb dibuixos. Llapis sobre paper. Secció. Llapis sobre paper. Planta del claustre (E 1:400). Tinta sobr epaper vegetal. 6 postals. Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.106 Mura
2 fitxes bibliogràfiques amb anotacions, dibuix (Llapis sobre paper), Planta (E 1:400)a tinta sobre paper vegetal. Dibuix i Planta (E 1:250). Llapis sobre paper

3.107 Musa [Músser]
Fitxa bibliogràfica

3.108 Musull
Postal. 3 còpies cianotipus

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22574

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "N": Nargó, Coll de - Noves

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1726 / 4:

N:

4.1 Coll de Nargó
Fitxa bibliogràfica. 2 fotografies

4.2 Sant Nasari [Sant Nazari o Saint-Nazaire]. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

4.3 Sa Nata [Sant Joan Sanata]
Fitxa bibliogràfica

4.4 Navà
Fitxa bibliogràfica

4.5 Navarcles
Full amb dibuixos de les ermites de Sant Bartomeu i Sant Pelegrí. Llapis sobre paper

4.6 Navata
2 fitxes bibliogràfica

4.7 San Pedro de la Nave (Provincia de Zamora)
3 fitxes bibliogràfiques amb Plantes acotades. Llapis sobre paper. Secció longitudinal. llapis sobre paper vegetal

4.8 Navés [Navès]
2 fitxes bibliogràfiques

4.9 Nefiach [Nefiac o Néfiach]. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

4.10 Sant Nicolau del Roure
Fitxa bibliogràfica

4.11 Noves [Noves de Segre]. Alt Segre
Fitxa bibliogràfica

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22575

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "O": Obiols - Ortoneda

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1726 / 5:
O:
5.1 Obiols
Quadern amb planta i secció de l'església acotades. Plànol de l'emplaçament de les tombes. Detall de tomba. Fitxa bibliogràfica. 3 fulls amb dibuixos. 3 postals . 3 còpies cianotipus

5.2 Odelló [o Font - Romeu - Odeillo - Via]. Alta Cerdanya
2 fitxes bibliogràfiques. Postal. Còpia cianotipus

5.3 Oix
Fitxa bibliogràfica

5.4 Olèrdola. Sant Miquel d'Èrdol ó d'Olèrdola
Quadern amb planta de les cobertes. Llapis sobre paper. Quadern amb alçat, detall de la cobreta, secció longitudinal i planta (E 1:200). Llapis sobre paper. Detall d'arcades (E 1/100 i 1/50). Llapis sobre paper. 7 fitxes bibliogràfiques. 5 postals. 4 fotografies.
Quadern: "Sant Miquel d'Erdol (Olèrdola), Torre". Quadern amb planta acotada. Llapis sobre paper. 3 quaderns amb plantes i seccions del terreny, acotades. Llapis sobre paper. Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

5.5 Olesa de Bonesvalls
Fitxa bibliogràfica. Planta calcada de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal

5.6 Olius
Quadern. Carta de Joan Serra i Vilaró, datada a Bagà el 8 d'agost del 1908. 7 fitxes bibilogràfiques amb dibuixos. Llapis sobre paper. 4 fulls amb planta i secció. Llapis sobre paper vegetal. Fotografia. 2 postals. Còpia cianotipus. 5 fitxes de Pere Domènech i Roura. Dibuix de perspectiva interior. Llapis sobre paper. Fragment de planta acotada. Llapis sobre paper. Secció transversal amb anidaments. Llapis sobre paper

5.7 Oliveda, Sant Andreu d' [a Maçanet de Cabrenys]
2 fitxes bibliogràfiques

5.8 Olivella
Fitxa bibliogràfica

5.9 Olives
Fitxa bibliogràfica

5.10 Olleda
Fitxa bibliogràfica

5.11 Olopta [Olopte]
Fitxa bibliogràfica

5.12 Olorda. Santa Creu d' [actualment Molins de Rei - Sant Feliu de Ll. - Sarrià]
Fitxa bibliogràfica

5.13 Olzinellas [Olzinelles]
Fitxa bibliogràfica

5.14 Oms. Vallespir
2 fitxes bibliogràfiques

5.15 Onda. [Plana baixa]
Fitxa bibliogràfica

5.16 Ontoneda
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Llapis sobre paper

5.17 Orcau
Quadern amb planta acotada de l'emplaçament. Vista panoràmica i dibuix del conjunt. Llapis sobre paper. Capella: Planta acotada. Fitxa descriptiva; 14 d'octubre de 1904. 2 fitxes bibliogràfiques. Full amb dibuixos (Pere Domènech i Roura). 8 postals

5.18 Ordeig [Sant Miquel d']
2 fitxes bibliogràfiques

5.19 Ordèn [a Bellver de Cerdanya]
Fitxa bibliogràfica

5.20 Ordino
Postal segellada, 2·II·56

5.21 Organyà
Quadern amb anotacions. 4 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Llapis sobre paper

5.22 Oriol
Fitxa bibliogràfica

5.23 Orpí
Fitxa bibliogràfica

5.24 Orrius [Òrrius]
Fitxa bibliogràfica

5.25 Orsinyà
Fitxa bibilogràfica

5.26 Ort moner [Hortmoier, Sant Miquel de]
Fitxa bibliogràfica

5.27 Ortone [Ortó]. Alt Segre
Fitxa bibliogràfica

5.28 Os de Balaguer
2 fitxes bibliogràfiques enganxades.

5.29 Osca [o Huesca]
2 fitxes bibliogràfiques

5.30 Osor, Coll d'
Retall de "L'Excursionista núm. 99, 31 de Janer de 1887". 2 fitxes bibliogràfiques

5.31 Osseja [Oceja o Osséja]. Cerdanya
Fitxa bibliogràfica

5.32 Ossormort (Sant Sadurní de) [Osormort, Sant Sadurní d']
Fitxa bibliogràfica

5.33 Ovarra [Obarra. Aragó]
Quadern amb dibuixos calcats de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper. 2 fitxes biblogràfiques enganxades amb dues plantes (E 1:200) extretes de Puig i Cadafalch. Llapis i tinta sobre paper vegetal.Fitxa bibilogràfica amb dibuix i planta (E 1:400) amb cotes. Llapis sobre paper. Fitxa biblogràfica amb planta general (E 1:200) enganxada. Tinta sobre paper vegetal. Axonomètric calcat de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Dibuix de l'altar major extret de Puig i cadafalch. Llapis sobre paper

5.34 Oveix ó Ovez [Oveix, monestir de Sant Vicenç d'. a Torre de Cabdella]
Fitxa bibliogràfica

5.35 Ovella [a Alp]
Fitxa bibliogràfica

5.36 Ovors [Osor]
Fitxa bibliogràfica

5.37 Ortoneda [Hortoneda. a Clariana de Cardoner]
Fitxa bibliogràficaÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22576

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "P" : Palafolls - Pujot, St. Esteve del

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1726 / 6
P:
6.1 Palafolls,
Quadern "Palafolls (St. Genis de). Iglesia": Quadern amb planta general acotada i anotacions. Llapis sobre paper. Perspectiva de la porta. Quadern amb descripció i detalls, agost 1904. 2 fitxes bibliogràfiques. Full en blanc. Vegetal amb la planta (E 1: 200); Dibuix Puig i Cadafalch. 2 postals. 3 còpies cianotipus
Quadern "Palafolls: Castell": Quadern amb alçat i dibuix d'arcada i panoràmica. Llapis sobre paper. 2 plantes de la sala d'armes amb cotes. Llapis sobre paper i llapis sobre paper sulfuritzat. Quadern amb panoràmica interior. Llapis sobre paper. Quadern amb detall interior. Llapis sobre paper. Quadern amb secció. Llapis sobre paper. Quadern amb emplaçament i cotes. Llapis sobre paper. 6 fotografies. Quadern amb planta acotada per la part de llevant (E 1:200). Llapis sobre paper. Quadern amb planta acotada del recinte de ponent (E 1:200). Llapis sobre paper. Quadern amb planta acotada. Llapis sobre paper. Full amb anotacions. Fitxa bibliogràfica amb 3 fulls grapats amb dibuixos perspectives del conjunt i detalls. Llapis sobre paper.

6.2 Pelagalls (De Cervera i Guissona) [a Les Pallargues. La Segarra]
Fitxa bibliogràfica

6.3 Armadas [Ermedà]. (Palafrugell)
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Llapis sobre paper

6.4 Palaldà [Els Banys d'Arles o Amélie - les - Bains - Palalda]. Vallespir
Fitxa bibliogràfica. Postal

6.5 Palau [Palau de Cerdanya]. Alta Cerdanya
Fitxa bibliogràfica

6.6 Palau de Rialp [Palau de Rialb]
Fitxa bibliogràfica amb 2 plantes (E 1:200) estretes de Puig i Cadafalch a tinta i llapis sobre paper; dibuixos. Llapis sobre paper

6.7 Palau Sabardera [Palau - Savardera]
2 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura). 2 plantes calcades (E 1:200) de Puig i Cadafalch. Llapis i tinta sobre paper vegetal. Detall de finestres. Llapis sobre paper.

6.8 Palau Sacosta
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

6.9 Palau Sa - Tor [Palau - Sator]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

6.10 Palau del Vidre. Vallespir
Fitxa bibliogràfica

6.11 Palautordera, Sant Esteve de
3 fitxes bibliogràfiques

6.12 Palera
Quadern, amb fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura). 3 fitxes bibliogràfiques. Fitxa amb dibuixos (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper. Planta i seccions (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal. Planta i seccions (E 1:400) calcada de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal

6.13 Palma [o Ciutat de Mallorca]
Fitxa bibliogràfica amb planta i secció dels banys calcades de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Fotografia del pòrtic de la capella del Palau de l'Almudaina

6.14 Pallargas [Pallargues, Les]
3 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Llapis sobre paper

6.15 Pallejà
2 fitxes bibliogràfiques

6.16. Pallerols (Segarra) [a Talavera]
Fitxa bibliogràfica

6.17 Pallerols [Pallerols del Cantó. a Montferrer i Castellbó. Alt Urgell]
2 fitxes bibliogràfiques

6.18 Pallot [Sant Andreu de Cal Pallot]
2 fitxes bibliogràfiques amb un dibuix

6.19 Pals
Fitxa amb descripció, excursió 25 de setembre 1906 Lluís Domènech i Montaner. Fitxa bibliogràfica amb dibuix

6.20 Pampa [Pampe. A Castellar de la Ribera]
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura).

6.21 Santa Margarida del Penedès (Monjos) [Santa margarida i els Monjos]
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

6.22 Panisars [Panissars. a Agullana]
2 fitxes bibliogràfiques

6.23 Papiol
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper. Fitxa bibliogràfica del castell amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

6.24 Paradiso (?). Cerdanya
Fitxa bibliogràfica

6.25 Parera [Pereres, Les. A Fontanals]
Fitxa bibliogràfica

6.26 Parets [Parets d'Empordà. A Vilademuls]
2 fitxes bibliogràfiques

6.27 Passá [Paçà o Passa]. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

6.28 Pau (Roses)
Quadern. 2 còpies cianotipus

6.29 Santa Pau
Quadern, descripció, detall en perspectiva d'una finestra, agost 1905. 2 fitxes bibliografiques. 4 postals. 5 còpies cianotipus

6.30 Pedra [a Bellver de Cerdanya]
Quadern. Fitxa bibliogràfica. Full amb dibuix (Pere Domènech i Roura).

6.31 Pedret
Quadern. Quadern amb planta (E 1:200) i secció transversal i alçat de pòrtic i arcada (E 1:50). Llapis sobre paper. 4 fitxes biblogràfiques. Secció transversal (E 1:200). Fitxa amb dibuixos. Llapis sobre paper. Planta acolorida, alçat i arcada. Llapis i tinta sobre paper vegetal. Plantes primitiva i del S. XII. Tinta sobre paper vegetal. 8 fulls amb dibuixos de les pintures murals i sumari. 8 fulls amb dibuixos de les pintures i sumari. Llapis sobre paper. Detall de l'arquivolta de la nau lateral. Llapis sobre paper. Fotografia

6.32 Penya, Sant Joan de la [San Juan de la Peña. Huesca]
Full en blanc

6.33 Peñiscola [Peníscola. Baix Maestrat]
Fitxa bibliogràfica

6.34 Peracamps
Fitxa amb anotacions (Pere Domènech i Roura)

6.35 Perafort
Full amb anotació

6.36 Peralada, Santo Domingo [Peralada. Claustre de Sant Domènec]
Quadern amb planta del claustre acotada i de la columnata. Llapis sobre paper. Full amb detall d'un pilar de cantonada. Llapis sobre paper. 3 fitxes bibliogràfiques amb planta (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal. 8 fografies. 5 còpies cianotipus. 4 postals. Fitxa bibliogràfica. Fitxa de Sant Climent

6.37 Peramea [al Baix Pallars]
2 fitxes bibliogràfiques. Fotografia

6.38 Peramola
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

6.39 Peratallada
Quadern amb planta acotada i detalls. Llapis sobre paper. Fitxa bibliogràfica amb vista aèria del conjunt (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper. Planta calcada de Puig i Cadafalch. Llapis i tinta sobre paper.

6.40 Perellós [Opol i Perellós o Opoul-Périllos. Rosselló]
Quadern. Fitxa amb anotacions (Lluís Domènech i Montaner).

6.41 Perles
Fitxa bibliogràfica

6.42 Santa Perpètua de la Mogoda [Santa Perpètua de Mogoda]
2 fitxes bibliogràfiques. 2 plantes (E 1:200) calcades de Puig i Cadafalch. Llapis i tinta sobre paper vegetal

6.43 Perpinyà
Quadern. 12 postals
6.43.1 Quadern "Perpinyà, Sant Joan Vell": 4 fitxes bibliogràfiques. Fitxa bibliogràfica amb planta (E 1:400). Llapis sobre paper. 5 fulls enganxats amb anotacions, planta (E 1:250), seccions i dibuixos (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper
6.43.2 "Perpinyà, església del Carme": Fitxa bibliogràfica
6.43.3 "Perpinyà, Capella del Devot Sant Crist": Fitxa bibliogràfica
6.43.4 "Perpinyà, església de Sant Dominich" [Sant Domènec]: Fitxa bibliogràfica
6.43.5 "Perpinyà, Capella de Santa Florentina": Fitxa bibliogràfica
6.43.6 "Perpinyà, Església de Sant Francesch" [Santa Francesc]: Fitxa bibliogràfica
6.43.7 "Perpinyà, Església de Sant Jaume": Fitxa bibliogràfica
6.43.8 "Perpinyà, Capella de Sant Joan Evangelista": Fitxa bibliogràfica
6.43.9 "Perpinyà, Església de Sant Mateu": Fitxa bibliogràfica
6.43.10 "Perpinyà, Capella de Nostra Senyora dels Àngels": Fitxa bibliogràfica
6.43.11 "Perpinyà, Cementiri de Sant Joan": Fitxa bibliogràfica
6.43.12 "Pepinyà, Deputació" [Diputació]: Fitxa bibliogràfica
6.43.13 "Perpinyà, Hospital": Fitxa bibliogràfica
6.43.14 "Perpinyà, Museu": Fitxa bibliogràfica
6.43.15 "Perpinyà, Capella del Castell": Fitxa bibliogràfica
6.43.16 "Perpinyà, Sant Iscle": Fitxa bibliogràfica
6.43.17 "Perpinyà, Sant Esteve del Monestir": Fitxa bibliogràfica
6.43.18 "Perpinyà, Església de La Ral" [Santa Maria la Real]: 2 fitxes bibliogràfiques
6.43.19 "Perpinyà. Diversos indrets": Fitxa bibliogràfica

6.44 La Perdiguera
Fitxa bibliogràfica

6.45 Perthus, Le [ El Pertús]. Vallespir
Postal

6.46 Perxa, La. [Coll de la Perxa. Rosselló]
Fitxa bibliogràfica

6.47 La Perxa [La Perxa de l'Astor]
Fitxa bibliogràfica

6.48 Pi, església del. Prop de Bellver
Fitxa bibliogràfica

6.49 Pi [Pi de Conflent o Py]. Conflent
2 fitxes bibliogràfiques

6.50 Cap de la Pietat. Sant Llorens dels Piteus [Sant Llorenç de Morunys]
Full amb dibuix

6.51 Pilars
3 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

6.52 Piles baptismals
2 fitxes bibliogràfiques

6.53 Pino Sancto [o Sant Vicenç de Pisent. A Aristot]
Fitxa bibliogràfica

6.54 Pinós
5 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos

6.55 Pintures
5 fitxes bibliogràfiques

6.56 Pla de Cors [Sant Joan Pla de Corts]
3 fitxes bibliogràfiques

6.57 Las Planas [Les Planes. A Sant Feliu de Pallarols]
Fitxa bibliogràfica

6.58 Planes
Quadern amb anotacions. 3 fitxes bibliogràfiques. Planta i alçat. Tinta sobre paper vegetal.

6.59 La Jueria
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura)

6.60 Plegamans
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix (Pere Domènech i Roura)

6.61 Pobla de Claramunt, La
Fitxa bibliogràfica

6.62 Pobla de Lillet, La
Monestir de Santa Maria: Planta i secció acotades del claustre. Llapis sobre paper. Planta general (E 1:400). Llapis sobre paper vegeatl. 4 fitxes bibliogràfiques. 3 postals. 2 còpies cianotipus. Dibuix del claustre, copiat de Puig i Cadafalch.
Sant Miquel: Quadern. Quadern amb planta i secció (E 1:200) acotades. Llapis sobre paper. Quadern amb planta i secció acotades. Llapis sobre paper. 3 fitxes bibliogràfiques. Postal

6.63 Poblet
Emplaçament; disposició interior; història, 31 fulls. Quadern amb 13 fitxes bibliogràfiques. 8 làmines (7 amb motius escultòrics i 1 amb la planta). Planta de l'església i un fragment del claustre (E 1:200). 2 fulls amb la llegenda de la "Planta de la clausura de Poblet levantada por la Escuela de arquitectura de Barcelona".

6.64 Sant Pol de Mar
Quadern amb planta acotada i perspectiva frontal de l'absis des de l'interior, acotada. Llapis sobre paper. 2 fitxes bibliogràfiques. Postal. Còpia cianotipus

6.65 Polifer (?)
Fitxa bibliogràfica

6.66 Polinyà
2 fitxes amb dibuixos. Llapis sobre paper

6.67 Pollensa [Pollença]
Fotografia

6.68 Pollestres. [Rosselló]
Fitxa bibliogràfica

6.69 Pompién. Somontano (Aragó)
Fitxa bibliogràfica

6.70 San Pons de Corbera [Sant Ponç de Corbera]
4 fitxes bibliogràfiques. Dibuix en perspectiva sense murs. Llapis i tinta sobre paper. Quadern amb alçat. Llapis sobre paper. Secció longitudinal acotada. Llapis sobre paper. Planta acotada. Llapis sobre paper vegetal. Fitxa amb planta (E 1:200) calcada de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Axonomètric. Llapis sobre paper vegetal. 3 fulls amb planta i seccions. Llapis sobre paper vegetal. Fotografia.
d'abril del 1901. Vegetal amb planta acotada. Planta acolorida i acotada; Dib. Rogent. Secció transversal acotada. Secció longitudinal acotada. Perspectiva amb murs trets per veure l'interior. 4 fitxes bibliogràfiques. Foto. 2 postals. Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques. Fitxa bibliogràfica amb vegetal amb la planta calcada de Puig i Cadafalch. 4 sulfuritzats doblegats amb la planta, seccions i axonomètrica.

6.71 Pons (St) de Tordera [Sant Ponç de Tordera]
Fitxa bibliogràfica

6.72 Pons
Fitxa bibliogràfica

6.73 Pontils
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Llapis sobre paper

6.74 Ponts, Sant Pere de
Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch. 3 fulls enganxats amb anotacions i planta (E 1:200) calcada de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Planta (E 1:200) calcada de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper. 2 fulls amb dibuixos

6.75 Pontellà [o Ponteilla]. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

6.76 Pontils
Fitxa bibilogràfica

6.77 Pontons, església de Sant Joan de
2 fitxes bibliogràfiques

6.78 Porqueras [Porqueres]
Quadern. 2 tires amb escales gràfiques. Tinta sobre paper. Descripció viatge 1893. 5 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos i anotacions. Planta (E 1:400)extreta de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. 6 postals. 6 còpies cianotipus.

6.79 Porreras [Porreres, Sant Andreu de]
Fitxa bibliogràfica

6.80 Porta Coeli [a Serra. Camp del Túria]
Fitxa bibliogràfica

6.81 Porté. Alta Cerdanya
Descripció amb dibuix situació. Lluís Domènech i Montaner, 1904. Postal.

6.82 Portella, La
Quadern amb la planta acotada. Quadern amb dibuix de Pere Domènech i Roura enganxat. 3 fitxes bibliogràfiques. 4 fotos. 4 còpies cianogràfiques de fotos i 1 full amb anotacios i dibuixos de Pere Domènech i Roura, grapats. Full amb anotacins i dibuixos (Pere Domènech i Roura). Vegetal amb la planta calcada de Puig i Cadafalch.

6.83 Portes i finestres
Quadern amb dibuixos extrets de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper. Fitxa bibliogràfica

6.84 Prada [de Conflent o Prades]. Conflent
Quadern amb detall de columnes del claustre acotades. 2 fitxes bibliogràfiques.

6.85 Prades
2 quaderns amb plantes del pis, finestrals i campanar. Llapis sobre paper. 4 fitxes bibliogràfiques. Retalls "L'excursionista" 31 de desembre de 1887; 31 d'agost de 1890.

6.86 Pratdip
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

6.87 Prats de Molló. Vallespir
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques. Postal.

6.88 Prats de Llusanès [Prats de Lluçanès]
Fitxa bibliogràfica

6.89 Prats de Rey [Prats de Rei]
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

6.90 Prenafeta [a Montblanc]
Quadern amb planta i secció de l'emplaçament. 2 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

6.91 Presas, Las [Preses, Les]
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques

6.92 Privat (Sant)
Fitxa bibliogràfica

6.93 Santa Eulàlia de Provensana [Provençana, Santa Eulàlia de]
Full

6.94 Pruit. Esglèsia Sant Llorenç de Dosmunts [a Rupit - Pruit]
Fitxa bibliogràfica

6.95 Prullans
Fitxa bibliogràfica

6.96 Prunet [Prunet i Bellpuig o Prunet - et - Belpuig). Vallespir - Rosselló
Fitxa bibliogràfica

6.97 Santa Maria del Puig (Esparreguera)
Full amb anotacions. Dibuix i planta, enganxats (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

6.98 Puigcerdà. Cerdanya
Fitxa bibliogràfica

6.99 Puigmal
Fitxa bibliogràfica

6.100 Puigpardines
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques. Postal. Còpia cianotipus

6.101 Puigseré
Full amb anotacions (Pere Domènech i Roura)

6.102 Puigreig
Quadern, planta acotada, secció i detall de la finestra de l'absis. Itinerari. Dibuix d'escut. 4 fotos. 3 còpies cianogràfiques de foto, amb dos fulls amb dibuixos i anotacions grapats.

6.103 Pujaruol
Fitxa bibliogràfica

6.104 Sant Esteve del Pujot [Pukot, Sant Esteve del]
2 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22577

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "Q" : Quadra - Quesos

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1727 / 1 :
Q :

1.1 Quadra, Sant Bartomeu de la
Fitxa bibliogràfica

1.2 Quart, La
Quadern. 3 fitxes bibliogràfiques

1.3 Queralps o Caralps [Queralbs]
Quadern. Fitxa bibliogràfica. Vegetal amb planta calcada de Puig i Cadafalch. Planta i secció. E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal.

1.4 Queralt, Santa Coloma de
5 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos.

1.5 Queralt, Castell (Gaia)
1 fitxa bibliogràfica amb dibuix.

1.6 Queralt ó Queraltó, castell
Fitxa bibliogràfica. Lluís Domènech i Montaner

1.7 Querforadat, castell
Fitxa bibliogràfica. Lluís Domènech i Montaner

1.8 Querol
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Pere Domènech i Roura

1.9 Queros [Querós]
Fitxa bibliogràfica.Pere Domènech i Roura

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22578

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "R" : Rabós - Rus, Sant Vicent de [Rus, Sant Vicenç de]

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1727 / 2:
R:
2.1 Rabós
Quadern amb planta acotada, secció i detall, descripció. 1 de novembre de 1905. 2 fotos, una amb un segell de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, 1905.

2.2 Rabós del Terri [Ravós de Terri]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.3 Ralleu. Conflent
Fitxa bibliogràfica

2.4 Reglella, Sant Climent de
3 fitxes bibliogràfiques. 2 plantes. Tinta i llapis sobre paper vegetal

2.5 Reinès [Reiners]. Vallespir
Fitxa bibliogràfica

2.6 Reixach [Montcada i Reixac]
Fitxa bibliogràfica

2.7 Reminyó [Ramió]
Fitxa bibliogràfica

2.8 Requesens (restaurat)
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.9 Ribellas [Ribelles]
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques

2.10 Ribelles (Vilanova de l'Aguda)
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.11 Ribera de Cardós
Quadern amb descripció, la planta de la torre i un fragment de l'església. 4 fitxes bibliogràfiques. 2 postals. 4 còpies cianotipus

2.12 Ribes, Sant Pere de. Torre
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.13 Ribes Altas [Ribesaltes o Rivesaltes]. Rosselló
2 fitxes bibliogràfiques

2.14 Mas Ricart (La Canonja)
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.15 Ridaura
Quadern. 7 fitxes bibliogràfiques

2.16 Rigardà [o Rigarda]. Conflent
Fitxa bibliogràfica

2.17 Riner, torre del Castell
Full vegetal amb plantes i seccions calcades de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.18 Ripoll
Quadern. 52 fitxes bibliogràfiques. Full amb la llegenda d'un "antich dibuix". Croquis de la perspectiva del conjunt. Llapis sobre paper. Planta acotada; Dibuix Rogent. Tinta sobre paper. 3 làmines d'un baixrrelleu, un mosaic i un motiu ornamental. 2 perspectives interiors del creuer. Llapis i tinta sobre paper vegetal. Planta calcada de Puig i Cadafalch (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal. 2 fulls amb dibuix de mosaics i perspectiva exterior. Quadern amb perspectiva del conjunt. Llapis sobre paper

2.19 Ripoll [fotografies]
Quadern. 42 fotos. 6 còpies cianotipus

2.20 Riquer. Conflent
3 fitxes bibliogràfiques

2.21 Riudeperes, Sant Martí de; Sant Tomàs de
5 fitxes bibiliogràfiques amb dibuixos; Planta de l'església de Sant Tomàs (E 1:200) a llapis sobre paper vegetal; planta de l'església de Sant Martí (E 1:200) a llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Panta de Sant Tomàs (E 1:200). Tinta sobre paper vegetal

2.22 Riudevitlles (Riudebitlles, Sant Pere de)
Fitxa bibliogràfica

2.23 Riuferre [Riuferrer, Monestir de Sant Pere de]. Vallespir
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques

2.24 Riumort [Riumors]
Fitxa bibliogràfica

2.25 Riuprimer, Santa Eulàlia de
2 fitxes bibliogràfiques amb esbosssos de la planta (E 1:200). Llapis sobre paper (Pere Domènech i Roura)

2.26 Riusech, Sant Pau de. [Riusec, Sant Pau de]
3 fitxes bibliogràfiques amb fulls amb dibuixos enganxats (Pere Domènech i Roura); 3 plantes (E 1:200) a llapis i tinta sobre paper vegetal.

2.27 Riutort, Santa Cecilia de
Fitxa bibliogràfica. Planta acotada, secció, detall. Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat.

2.28 Riutort, ermita de Santa Cecilia
Fitxa bibliogràfica

2.29 Roca, Oratori de Sant Vicents [Sant Vicenç]
Fitxa bibliogràfica

2.30 La Roca de l'Albera [La Roca d'Albera o Laroque-des-Albères]. Vallespir
Fitxa bibliogràfica

2.31 La Roca, castells [La Roca del Vallès]
Quadern amb fitxa bibliogràfica i dibuix. Fitxa bibliogràfica (Lluís Domènech i Montaner). 2 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

2.32 Rocaberti, castell de
Fitxa bibliogràfica (Lluís Domènech i Montaner)

2.33 Roca-bruna [Rocabruna]
Quadern amb anotacions i un dibuix enganxat. Planta i secció acotades, detall. Foto.

2.34 Rocafort. Cuadre de Sant Genís de, o Capella de Santa Margarida
Fitxa bibliogràfica

2.35 Rocafort de Queralt
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

2.36 Roca Rossa
Quadern amb secció acotada i detall d'una imposta; itinerari, descripció. Planta acotada, 14 d'agost de 1904. Detall de la finestra de l'absis, acotada. 3 fitxes bibliogràfiques. 4 postals. 4 còpies cianotipus

2.37 Roda [Roda de Isábena. Alt Aragó]
Quadern. 5 fitxes bibliogràfiques. Plantes calcades de Puig i Cadafalch del temple (E 1:200) i del claustre (E 1:400).Tinta sobre paper vegetal

2.38 Roda, Sant Pere [Rodes, Sant Pere de]
Quadern. 35 fitxes bibliogràfiques i fulls amb anotacions. Plànols excursió 20 de juliol de 1905: Detall i secció absis acotades (Llapis sobre paper); planta del claustre; secció longitudinal; seccions; seccions; dibuix campanar. 22 de juliol de 1905: "Construccions antigas desde llevant", perspectiva. Planta, Dibuix Gallisà (Llapis sobre paper). Excursió agost 1905 o 1906: Seccions, llapis i aiguada en tinta vermella. 10 postals. 15 còpies cianotipus. 3 fotos de capitells.

2.39 Rodas, Santa Elena [Rodes, Santa Elena de]
Quadern amb les plantes i seccións

2.40 Sant Pere de Roda. Sant Salvador de Verdera [Castell de Sant Salvador de Verdera]
Quadern amb planta i seccions amb cotes. Llapis sobre paper. 5 fulls quadriculats amb esbossos. Planta excursió Escola 1912, 2 fulls. Llapis sobre paper

2.41 Rodona d'Illa
Fitxa bibliogràfica

2.42 Rodonya, castell cuadrat [Castell quadrat]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.43 Romanic, Santa Maria
Fitxa bibliogràfica

2.44 Romanyà
2 fitxes bibliogràfiques

2.45 Ropidera, municipi de Roders. Conflent
Fitxa bibliogràfica

2.46 Roqueta
Fitxa bibliogràfica

2.47 Rosas, Santa Maria de [Roses, Santa Maria de]
Quadern amb planta acotada i descripció. Secció i detall de l'aparell de la volta de l'absis. 4 fitxes bibliogràfiques. Fitxa amb dibuix. Llapis sobre paper. 2 còpies cianotipus. 3 fulls amb anotacions. 2 plantes (E 1:200) calcades de Puig i Cadafalch. Llapis i tinta sobre paper vegetal

2.48 Rotgés (Sant Sadurní) [Rotgers, Sant Sadurní de]
4 fitxes bibliogràfiques

2.49 Rubí
Fitxa biblogràfica. Full amb dibuix de la façana i un dibuix de la portalada enganxat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.50 Rubies [Montsec de Rúbies]
Fitxa bibliogràfica

2.51 Rubinat, castell
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

2.52 Rubió
5 fitxes bibliogràfiques, una amb un dibuix enganxat. Llapis sobre paper

2.53 Rufo de Provensa [Sant Ruf de Proveça o Sant Ruf d'Avinyó, Monestir de]
Fitxa bibliogràfica

2.54 Ruitlles [Ruïtlles]
Fitxa bibliogràfica

2.55 Rupia [Rupià], casal castell
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

2.56 Rus, Sant Vicent [Rus, Sant Vicenç de]
Quadern amb planta i secció acotades. 2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix del conjunt. Llapis sobre paper. 3 postals. 3 còpies cianotipus. Fitxa bibliogràfica amb planta (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper vegetal.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22579

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "U": Ulceia - Urgell, Seu d'"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1727 / 5 :
U :
5.1 Ulceia (?) [Ultreia]. Cerdanya
2 fitxes biblogràfiques

5.2 Ull
Fitxa bibliogràfica

5.3 Ullà (Colegiata de) [Ullà, col·legiata d’]
2 Fitxa bibliogràques.

5.4 Ulldecona
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Pere Domènech i Roura

5.5 Uliana ? [Oliana ?]
1 Fitxa bibliogràfica

5.6 Ultrera [Ultrera]
Fitxa bibliogràfica

5.7 Unya [Unha]
3 fitxes bibliogràfiques. Pere Domènech i Roura. 4 fotografies.

5.8 Urr [Ur]
4 fitxes bibliogràfiques amb dibuix de la planta. Llapis sobre paper vegetal. 2 còpies cianotipus. 3 postals.

5.9 Seo d'Urgell [Seu d'Urgell, La]
3 fitxes bibliogràfiques. Quadern amb 16 fitxes bibliogràfiques i 6 planes de “L’Excurcionista” 1889 sobre la catedral 25 postals.24 còpies cianotipus. 2 fotografies. Planta, perspectiva i planta de l’absis. Tinta sobre paper vegetal.. Llapis sobre paper. Quadern amb dibuixos dels pilars, bases, oculus, cornises i croquis pel frontis i l’absis. Llapis sobre paper.

5.10 Urgell, Sant Miquel de la Seu
Quadern amb 2 fitxes bibliogràfiques i full enganxat amb planta general i dibuix de l’absis. Croquis de planta. Llapis sobre paper i sobre paper vegetal. 2 postals. 2 còpies cianotipus. 1 Fotografia de l’absis amb gent dempeus durant la celebració d’una missa. Retall de premsa de 1961.

5.11 Urtx
Fitxa bibliogràfica

5.12 Urus [Urús]
Fitxa bibliogràfica

5.13 Usay [Usall]
2 fitxes bibliogràfiques

5.14 Urgell [parròquies]
5.14.1 Quadern: "Urgell = Parroquias = Iglesias s. IX. M. Hisp = y = Madoz". Quadern: "Urgell. Parroquias é iglesias del s. IX = 819 Act. Consg. Cat". Index: 7 fulls d'esglésies. 6 fulls d'esglésies. 1 full de castells

5.14.2 "Urgell = Parroquias". "Pagus Urgellensis = Vall del Balira [Vall d'en Valira]". Quadern: 10 fulls: Sedis Visco [Seu d'Urgell]; Sancti Stephani [Sant Eteve]; Calpitiniano (Calvinyà); Zimzirt?; Lardina; Sacta Columba [Santa Coloma]; Archavell [Arcavell]; Orgollell, Sant Joan [Sant Joan d'Urgell]; Ovons?.

5.14.3 "Urgell = Parroquias". "Pagus Urgell = Vall d'Andorra". Quadern: 7 fulls: Lauredia (Sant Julia de Loria); Andorra (Andorra la Vella); Sancta Columba (Santa Coloma d'Andorra); Illa Matrana (La Massana); Ordinavi [Ordino]; Lucap (Lumcamp); Canillaus (Canillo d'Andorra).

5.14.4 "Urgell = Parroquias". "Pagus Urgell = Valls del Segre (Entre la Seo y Tres Ponts) [entre La Seu i Tres Ponts]". Quadern: 23 fulls: Stamarit (Estremarit); Bescaran; Corcobite; Torrenta (ipsos); Villanova vel Nanathis?; La Torre cum eclesia Sancti Jacobi (La torre de l'església de Sant Jaume);Alars; Valle Ursiam cum Aragen (Vall d'Ursiam d'Aragem); Nabimer vine Ollafracta; Tost; Monte damno (Montdamp ó Montdan); Plano de Sacti Thirisis (Pla de Sant Thirs) [Sant Tirs]; Assoa; Adrall; Villamedaina vine Casanunii et Sancta Cruce cum Statione (Vilamitjana de Casamur i Santa Creu de les Residències); Palerols; Curte Navarchii; Aviano; Ortone [Ortanell]; Solanello [Solanell]; Cerchade atque Capella [Cercada i Capelles].

5.14.5 "Urgell = Parroquias". "Pagus Urgellensis = (Vall de Noves y de Santa Cecilia d'Helius [Elius]). Quadern: 11 fulls: Noves; Gramós; Heliuse (Sancta Cecilia din valle Eute) [Santa Cecilia d'Elius]; Dern: Eguils (Guils); Iavargda; Confluent; Santa Eulàlia; Villa Rubla; Rocona; Tyrone [Tirona]

5.14.6 "Urgell = Parroquias". "Pagus Urgellensis = Valle Lavantia [Lavansa]". Quadern: 8 fulls: Banieres [Banyeres];Ezered; Spelumea; Guàrdia; Frexa [Freixa]; Corneliana [Cornellana]; Lausa [Lavansa]; Toyen

5.14.7 "Urgell = Parroquias". "Pagus Urgellensis = Valle Lordensis". Quadern: 13 fulls: Petram cum Argilers; Argilers, Sischer cum Linars et Montecalvo [Cisquer]; Cussia?; Mesapol; Terrers; Taravil (Trevil) et illo cineto [Trevil i Cinit]; Currezano [Corresans]; Tinttllaginem (Tentellatge);Oderam [Odena]; Moram; Silvam (Illam).

5.14.8 "Urgell = Parroquias". "Pagus Urgellensis (comarcas de Solsona y Oliana)". Quadern: 21 fulls: Celsonam [Solosona]; Jovale [Joval]; Lena; Landurz; Valle Infernale [Vall de l'infern]; Timeneda cum Terresola; Cananda; Oden; Elima; Cabrils; Perlas; Mniopult (Mniopol)?; Lesona; Sabia (illa); Turmos; Valle Han [Vall-han]; Uliana [Oliana]; Pamapano; Authes; Madrona; Canellas.

5.14.9 "Urgell = Parroquias. "Pagus Urgellensis = (Valls del Segre entre Organyà y Rialp)". Quadern: 16 fulls: Organa [Organyà]; Fava; Caput-eigo (Cabó); Nargó; Cubilar; Montanione; Salent; Arches [Arcs]; Laudez [Laudo]; Curtizda [Cortisa]; Palerols [Pallerols];Rialb cum alio Rialb [Baronia de Rialp]; Clusa (Clua); Taravallo [Vall de Teravall]; Terraciola;

5.14.10 "Urgell = Parroquias". "Comtat de Cerdanya". Quadern: 80 fulls: Talló (Sacta Maria Tollonensis); Caborriu (Caput rivi); Nerillano vel Monteliano [Montellà]; Bexabé; Torrents; Barguia; Bartirieuse (Barguie sine Bartireiene)[Baridà]; Arcegal [Arsequell]; Nosovell; Aristot; Casaned; Arausar; Travessera; Avoldo; Les [Lles]; Prulans [Prullans]; Aunes [Anes]; Taltendre; Orden; Cortalb; Ellar; Maranges; Gerul; Olorbde (Olopte); Alf; Garejar; Alli (All); Gerri (Ger); Saga; Egils [Guils]; Exenega [Sanejà]; Isaval sevegi (Isobol?); Hur (Ur); Angutrina; Targassona; Egad (Egat); Odelló;Avisa (Via?); Llívia; Baiaminita; Estavar; Sallagosa; Allone (Llo?); Ezeir [Er?]; Darnacolecta; Anangia; Olcegia [Ossejà]; Callegues (Caldegués); Hix o Ix; Villalubent [Vilallovent]; Pallerols; Ausi (Ans); Chexans (Quexans); Estoll; Alb; Mosoll; Saltegat; Ovella; Socramortna [Sagramorta]; Savaster [Sanabastre]; Iumiculas [Jumicula]; Oruz [Urus]; Tartera; Bisterris (Baders o Bader) [Bades]; Duarria [Dorria]; Tossas; Nevano [Navà]; Castelar [Castellar d'en Hug]; Queros Albos (Queralps)Fustriniano [Fustanyà]; Pardinas [Pardines]; Cavallera; Liled [La Pobla de Lillet]; Bocra [Barca]; Gavarred [Les Gavarres]; Molinello [Molí]; Turbias [Turbies] ; Salices [Salses]; Gosas [Gosses?]; Villa Vetere [Viliella]

5.14.11 "Urgell: Seo = Parroquias". "Pago bergitanensium". Quadern: 35 fulls: Vallsebre [Vallcebre]; Masanés [Massanes]; Fígols; Castellar del Riu; Cofort o Coforb o Coforg; Focco Curvo; Espinalbet; Villa Osyl (Vila d'Osyla);Agilafers; Frontanyà; Corrubi; ; Montenigro [Montgruny]; Palmerola; Vialdonja [Vilallonga]; Guardiola de Berga [Guardiola del Berguedà]; Roset; Castro Adalenindo [Castell Avant]; La Nou; Malaineu [Malagusana]; Serdañola [Cerdanyola]; La Clusa; Lapide Bellos (Pedres Belles); Serchs [Cercs]; Gloanne (¿Olban?); Gironella; Illa Corre [La Quer]; Sagàs; Viure; Marles o Merlés; Puigreig; Bagasano [Bagà].

5.14.12 "Urgell = Parroquias". "Pallars". Quadern: 17 fulls: Pallars (Sancta Maria ...) [Gerri]; Valle Stacione [Pla o Plan d'Están]; Iucinio [Lusia?]; Siarb [Rialp]; Lagunes; Serbaos [Serbe]; Villafuroris; Obago; Bereniu; Soponiu; Montano Ortona [Montamartó?]; Riumatrico [Rimatriu].

5.14.13 "Urgell : Parroquias". "Pallars = Vall de Tirbia". Quadern: 21 fulls: Tirba [Tirvia]; Baieu; Alendo; Ferrera; Burg; Virós; Tabascani [Tabascan]; Asnet [Ainet]; Elius [Alius]; Haravo [Arahós]; Cardós; Esterri de Cardós; Buslis Superiore [Boldis de Munt]; Bulsis Subteriore [Boldis d'Avall]; Sabrós [Llaborsí]; Vallato [Vallalt]; Vallatello [Valletó].

5.14.14 "Urgell : Parroquias". "Pallars = Valls d'Aneo" [Vall d'Àneu]. Quadern: 19 fulls: Aneubieusis Sancta Maria [Santa Maria d'Àneu]; Borroso [Berros]; Jovo [Jou]; Assor; Sonne [Sou]; Isil; Alós; Stirri [Esterri d'Àneu]; Burgui (Burgo o Burgal?) [Burg?]; Cervo [Cervi]; Spotu [Espot]; Genterada o Sancta Grata [Gregats]; Tremp;

5.14.15 "Urgell : Parroquias". "Ribagorsa y Gistain" [Ribagorça i Gistany]. Quadern: 3 fulls: Alahó; Taberna [Tabernes].

5.14.16 "819. Consagració de la Catatedral d'Urgell". 78 fulls

5.14.17 Urgell. 24 fitxes bibliogràfiques. M. Hisp. anys 1001-1177

5.14.18 "1040. Acta consag. cat. Urgell. parroquies". Fitxa bibliogràfica

5.14.19 "819. Campanar Seu d'Urgell. 7 fulls (Pere Domènech i Roura).

5.14.20 Quadern: "Traducció. 819. Acta consagr. Eglesia Urgellensis. M. Hisp. col 761 y seg." 7 fulls.

5.14.21 Acte de la Seu d'Urgell (839). 5 fulls (Pere Domènech i Roura).

5.14.22 1040. Acta Consag. Cat. Urgell. Castells de la seva propietat. 1 full (Pere Domènech i Roura)

5.14.23 Resum esglésies. 5 fulls. (Pere Domènech i Roura)

5.14.24 Transcrició. "1º "el cual en el arriba citado imperio gobernando Ludovico Emperador augusto,... Text amb llistat d'esglésies i parròquies. 6 fulls mecanografiats sobre full del Colegio Episcopal "Virgen de la Academia. Lérida.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22580

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Resums i index. (1)

Tipologia:
Monuments

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1728 / 5:

5.1 "Papeletas del papa tretes del Archiu...".
Full

5.1.1 "Parroquias. Resumens de noms de pobles y apuntes de mapa".
5 planols. 3 fulls amb llistat
5.1.2 "Indice - Ordre Alfabetich".
8 fulls en forma de quadern amb índex alfabètic de parròquies
5.1.3 "Parroquias. 1ª copia".
Quadern: "Urgell. Esglèsies i parroquias consagradas al 819. Comptat de Cerdanya".
5 fulls dobles amb llistat de les esglésies i parròquies del comtat de Cerdanya. Quadern amb 2 fulls de llistat de pobles del comtat de Cerdanya.
5.1.4 "Cronologia"
Quadern amb 3 fulls de cronologia (s. IX - XIV)

5.2 Taules en ordre alfabètic de : Nom / Situació / Monuments / Documents / Fotos / Croquis / Dibuixos
21 quaderns alfabètics amb taules per: poblacions, sitació, monuments, documens, fotos, croquis i dibuixos.

5.3 Llistats diversos per poblacions i documents.
23 fulls amb anotacions bibliogràfiques de poblacions

5.4 Quadern: "Fotos que convindria trovar"
5.4.1 "Fotos que convindria trovar".
1 full
5.4.2 "Fotos que faltan".
1 full
5.4.3 "Llista per el C. E. C".
2 fulls
5.4.4 "Notes per a Puig".
1 full
5.4.5 "Ossona" [Osona].
1 full
5.4.6 "Del Album Meravella".
1 full

5.5 Llistats bibliogràfics.
5.5.1 Bibliografia.
Quadern i 3 fulls
5.5.2 Llistats Brutails.
10 fulls
5.5.3 Índex i llistats de l 'Àlbum Meravella.
Quadern i 4 fulls
5.5.4 Referències Butlletins CEC i "L'excursionista".
5 fulls
5.5.5 I. E. C., Anuari 1907.
1 full
5.5.6 Torras, Bergadà. 1 full

5.6 Índex Puig.
5.6.1 índice Puig.
14 fulls amb índex biblogràfic de Puig i Cadafalch.
5.6.2 "Cronologias varias" de Puig i Cadafalch.
2 quaderns i 8 fulls

5.7 Llistat esglésies. Classificacions tipològiques.
3 quaderns amb dibuixos i esbósos de plantes i seccions. Llapis sobre paper. 1 full.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22581

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "S" : Sabadell - Susqueda

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1727 / 3:
S:
3.1 Sabadell (abans Rahona)
2 fitxes biblogràfiques de les esglésies de Sant Salvador i Sant Feliu de Rahona, amb esbós. Llapis sobre paper

3.2 Sabassona [Savassona]
Fitxa bibliogràfica amb foto enganxada. 2 fitxes bibliogràfiques

3.3 Sacorba
2 fitxes bibliogràfiques.

3.4 Sadernes
2 fitxes bibliogràfiques.

3.5 Saga
Quadern amb descripció, planta i secció acotades. 4 postals. 3 còpies cianotipus

3.6 Sagàs
2 fitxes bibilogràfiques. Planta (E 1:200) i perspectiva. Tinta sobre paper vegetal

Sagorra [Saorra]. Conflent
Quadern amb secció (Lluís Domènech i Montaner) referència bibliogràfica de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). 3 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Llapis sobre paper

3.8 Sala, Santa Maria de la. (Jorba)
Fitxa bibliogràfica amb dibuix de la portalada. Llapis sobre paper

3.9 Saladeures
2 fitxes biblogràfiques amb dibuix, planta i secció. Llapis sobre paper

3.10 Salardú
Quadern amb secció i detall de portes, arxivolta i finestres. Llapis sobre paper. Quadern amb planta acotada. Quadern amb seccions longitudinal i transversal acotades. 3 fitxes bibliogràfiques. 13 fotografies.

3.11 Salars [Salàs de Pallars]
4 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos i secció. Llapis sobre paper

3.12 Salarsa, Sant Valentí de
2 fitxes bibliogràfiques

3.13 Salerm, Sant Joan de
2 fitxes bibliogràfiques

3.14 Salices
Fitxa bibliogràfica

3.15 Salimas (?)
Fitxa bibliogràfica

3.16 Sallagosa [o Sallagoisse] (Cerdanya francesa)
Quadern amb descripció i dibuix d'un detall de la cornisa. 2 fitxes bibliogràfiques.

3.17 Sallent
Fitxa bibliogràfica

3.18 [Salses]. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

3.19 Saltegal, Sant Martí[?]
Fitxa bibliogràfica

3.20 Samalús
2 fitxes bibliogràfiques

3.21 Sanpedor [Santpedor]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix de la porta. Còpia cianotipus. Postal.

3.22 Sanabastre [Sanavastre]
Fitxa bibliogràfica

3.23 Saneja (Cerdanya)
Quadern amb fitxa bibliogràfica, planta i secció acotades

3.24 Sanfora [Sentfores?], Sant Martí
Fitxa bibliogràfica

3.25 Sansà (Conflent)
2 fitxes bibliogràfiques

3.26 Santa Coloma de Queralt
Fitxa bibliogràfica amb dibuix de façana (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.27 Santa Coloma Sasserra
Fitxa bibliogràfica i dibuix de la façana (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.28 Santa Maria de Cervià
3 fitxes bibliogràfiques.Planta i secció (E 1:400) calcades de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Full amb dibuixos (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.29 Santa Pau
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.30 Santa Perpètua
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.31 Sant Carles de la Ràpita
Fitxa bibliogràfica del castell templer (Pere Domènech i Roura)

3.32 Sant Climent de la Selva (Cardoner). Sant Miquel del Soler de Gramoneda (Cardoner). Sant Martí de Vibrera? (Cardoner).
3 fitxes bibliogràfiques enganxades (Pere Domènech i Roura)

3.33 Dag ó Nach ó Valldebach, Sant Fèlix [Bac, Sant Fèlix de]
2 fitxes bibliogràfiques

3.34 Sant Feliu de Boada
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.35 Sant Feliu Sasserra
Dues fitxes bibilogràfiques amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper. Fitxa bibliogràfica amb dibuix de portalada (Llapis sobre paper) i 2 postals grapades

3.36 Sant Hoisme, Baronia [Baronia de Sant Oisme], (Pallaresa)
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.37 Sautó. Conflent
Fitxa bibliogràfica

3.38 Santes Creus
Quadern amb dibuix d'una secció d'una finestra de la nau lateral. Llapis sobre paper

3.40 Santiga (La Antiga), Santa Perpètua de Mogoda
Fitxa bibliogràfica

3.41 Sant Iscle
Fitxa bibliogràfica

3.42 Juvinyà. Sant Joan les Fonts
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.43 Sasorba, Sant Julià de
4 fitxes bibliogràfiques amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.44 Sant Martí Sarroca
Quadern. Itinerari i descrepció, 9 d'abril de 1901. 5 fitxes bibliogràfiques. Quadern i 1 full amb planta acotada i detall del cimbori. Llapis sobre paper. Planta (E 1: 200). Tinta sobre paper vegetal. Perspectiva "Croquis per a la presentació general en una làmina". Llapis sobre paper. 15 postals. 12 fotografies. Fitxa bibliogràfica amb axonomètrica i planta calcades de Puig i Cadafalch (E 1:200). Tinta sobre paper vegetal

3.45 Saserras (Sant Martí) [Sesserres, Sant Martí]
Fitxa bibliogràfica

3.46 Çacirera (Sant Miquel) [Cirera, Sant Miquel de la]
Fitxa bibliogràfica

3.47 Sant Pere dels Arquells
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

3.48 Sant Salvador
Fitxa bibliogràfica

3.49 Sarreal = Barbarà [Sarral , Conca de Barberà]
Notícia de L'Excursionista, 31 d'octubre de 1886; subrallat i amb anotacions

3.50 Sasserra, Santa Coloma de
Fitxa bibliogràfica

3.51 Sacella?, Sant Joan
Fitxa bibliogràfica

3.52 Savellar del Comptat
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.53 Scala Dei
Quadern amb secció transversal i detalls de l'absis, contraforts externs i interns i arxivolta. Llapis sobre paper. Quadern amb marques de picapedrer. Llapis sobre paper. Quadern amb planta acotada. Llapis sobre paper. 2 fitxes bibliogràfiques. Full amb detall acotat de la finestra de la pared de la nau. 2 fulls del butlletí excursionista de 1886 i 1890, amb anotacions i subrallats. 2 postals

3.54 Castell de la Seca i de Sant Vicents [Castell de la Seca i de Sant Vicenç]
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

3.55 La Segarra (comarca)
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

3.56 Segramorta
Fitxa bibliogràfica

3.57 Segre. Castells de l'Alt Segre
Fitxa bibliogràfica (Lluís Domènech i Montaner). Quadern amb anotacions (Pere Domènech i Roura)

3.58 Sagaró [S'Agaró]
Fitxa bibliogràfica amb referència bibliogràfica de Puig i Cadafalch i dibuixos enganxats (Pere Domènech i Roura). llapis sobre paper

3.59 Selgua (Barbastro)
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

3.60 Sellera (La Sellera d'Anglès) [Cellera d'Angles]
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques amb planta incompleta amb cotes i secció esquemàtica. Llapis sobre paper

3.61 Selva del Camp, La
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

3.62 Selva (Port de la); Selva (Vall de la); Selva de Mar
Fitxa bibliogràfica

3.63 Senterada (Pallars)
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques

3.64 Sentís (Flamisell)
Fitxa bibliogràfica

3.65 Sentmenat
Fitxa bibliogràfica Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)

3.66 Sepultures
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

3.67 Sercs [Cercs]
Fitxa amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.68 Serdinyà. Conflent
Fitxa bibliogràfica

3.69 Serinyà
4 fitxes bibliogràfiques (Lluís Domènech i Montaner) amb dibuixos enganxats (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.70 Serra (La)
2 fitxes bibliogràfiques

3.71 Serrabona
Quadern amb secció i detalls. Quadern amb secció acotada del pòrtic. Quadern amb planta acotada, seccions, campanar i detall amb cotes de la secció del claustre. 5 fitxes bibliogràfiques. 31 fotos, exc. Escola 1905. 18 còpies de les mateixes fotos. Postal. Fitxa bibliogràfica amb croquis secció. Llistat fotografies. (Pere Domènech i Roura).

3.72 Serrallonga. Vallespir
3 fitxes bibliogràfiques. Dibuix de la portalada (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.73 Serrateix
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques. 2 fitxes amb dibuixos de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). llapis sobre paper. Planta calcada de Puig i Cadafalch (E 1:400) (Pere Domènech i Roura). Llapis i tinta sobre paper vegetal

3.74 Seva
Fitxa bibliogràfica (Lluís Domènech i Montaner), amb dibuix i referència a Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.75 Siétamo [Osca]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.76 Sirach [Cirac, Arrià i Sirac o Rià-Sirach]. Conflent
Fitxa bibliogràfica

3.77 Sistella [Cistella]
3 fotografies

3.78 Les Sitas (terme de Florejachs) [Les Sitjes. Florejacs]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.79 Sixena [Sijena, Villanueva de]
Quadern (1918). Quadern amb planta del conjunt. llapis sobre paper. 3 fitxes bibliogràfiques. Full amb anotacions

3.80 Sobreroca = Baronia de Santa Pau
Fitxa bibliogràfica

3.81 Socarrats
2 fitxes bibliogràfiques

3.82 Segorb. [País Valencià]
Fitxa bibliogràfica

3.83 Solamal (?) [Solamal, Sant Martí de]
Fitxa bibliogràfica

3.84 Soler, [El o Le]. Santa Eugènia del. (Rossellò)
2 fitxes bibliogràfiques

3.85 Solivella
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.86 Solsona
Fitxa bibliogràfica general
3.86.1 Solsona, castell vell
Quadern amb planta acotada. Llapis sobre paper. Planta inacavada a regla. Llapis sobre paper. 13 fotografies. Fitxa bibliogràfica amb fulls enganxats i dues petites plantes de l'absis en vegetal. 2 còpies cianotipus

3.86.2 Solsona. Castell
Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat. Llapis sobre paper. Full amb anotació (Pere Domènech i Roura)

3.86.3 Solsona, catedral
5 fitxes bibiliogràfiques. Quadern amb detall acotat de la finestra alta de la nau. Llapis sobre paper. Planta de l'absis acotada i acolorida, Dib. Rogent. Planta a tinta de l'absis, E 1:250, Dib. Rogent. Secció acotada, detall. Planta acotada d'una finestra alta. Quadern amb planta, secció i detalls acotats. Llapis sobre paper. Detall acotat de finestra del campanar i pespectiva. Llapis sobre paper. Planta acotada i alçat. Retall del butlletí "L'Excursionista" 1887. Fotografia. 9 còpies cianotipus. Postal. 2 il·lustracions. 2 fulls amb dibuixos enganxats (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper. Planta (E 1:400) calcada de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal

3.86.4 Solsona, església de Santa Maria
Fitxa bibliogràfica

3.87 Son
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

3.88 Sopeira
Fotografia

3.89 Sort. Castell de Pallars
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper.

3.90 Sous, [Sant Llorenç de]. Mare de Déu del Mont
3 fitxes bibliogràfiques enganxades (Pere Domènech i Roura). Full amb dibuix de secció i planta (E 1:400). Llapis sobre paper

3.91 Sant Llorens del Mont. Sous [Sant Llorenç del Munt]
Quadern. 5 fitxes bibliogràfiques

3.92 Subirats
Full anotació

3.93 Sureda. Vallespir
Quadern amb dibuix de la façana. 9 fitxes bibliogràfiques. 9 fotos, exc. Escola 1905. Fitxa bibliogràfica amb dibuixos (Pere Domènech i Roura). Full amb dibuix de la façana. Planta a regla, E 1: 250 amb un sulfuritzat amb axonomètrica calcada de Puig i Cadafalch enganxat; al revers del full, dibuix d'una màquina de tren. 2 vegetals amb planta i axonomètrica calcats de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura).

Susqueda, església
2 fitxes bibliogràfiques

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22582

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "T": Tagamanent - Tuixent

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1727 / 4:
T:
4.1 Tagamanent
Fitxa bibliogràfica

4.2 Taixò d'Amunt
Fitxa bibliogràfica

4.3 Taixò d'Avall
3 fitxes bibliogràfiques amb planta calcada (E 1:400) de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal

4.4 Talamanca
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

4.5 Talau [Aiguatèbia-Talau]. Conflent
Fitxa bibliogràfica

4.6 Tallet [Tellet]. Vallespir
Fitxa bibliogràfica

4.7 Talltendre
Fitxa bibliogràfica

4.8 Talltorta
Fitxa bibliogràfica

4.9 Tamarit
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Llapis sobre paper

4.10 Tapiolas [Tapioles], Santa Eulàlia de = Santa Maria de Palautordera
Fitxa bibliogràfica

4.11 Taradell
2 fitxes bibliogràfiques amb secció (E 1:200) del campanar (Pere Domènech i Roura). Llapis i tinta sobre paper vegetal

4.12 Targasona [o Targassone] (Cerdanya francesa)
Fitxa amb referències d' excursió datada el 1904

4.13 Tarragona
Quadern. Full amb topografia i 6 fulls amb anotacions sobre construccions d'època romana i inscripcions en llatí i grec. 11 fitxes bibliogràfiques, 3 fulls i axonomètric de la catedral de Santa Tecla. Tinta sobre paper vegetal. Còpia cianotipus de planta de la catedral. Quadern amb 5 fulls de dibuixos i detalls de la catedral. Llapis sobre paper. 24 fotografies. Còpia cianotipus. 2 postals. 7 il·lustracions de capitell i relleus. 3 fitxes bibiliogràfiques i dibuixos acotats de la capella de Sant Pau i Santa Tecla. Llapis i tinta sobre paper. 3 fitxes bibliogràfiques de Puig i Cadafalch. 2 fitxes amb plantes i seccions (E 1:400) de N.S. del Miracle. Tinta sobre paper vegetal.. Quadern de l'excursió de l'Escola el 1901 amb 15 fotografies i 3 postals. Full sufuritzat amb axonomètrica calcada de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)

4.14 Tarrassa [Terrassa]
Quadern amb perspectiva de Sant Pere i Sant Miquel. Llapis i aquarel·la sobre paper
4.14.1 Quadern de Sant Pere. 5 fitxes bibliogràfiques. 5 postals. 5 fotografies. Planta general. Llapis i tinta sobre paper vegetal. Quadern amb secció longitudinal. Llapis sobre paper. Planta de la nau, seccións transversal i longitudinal amb anidaments. Llapis sobre paper. Planta general. Llapis i tinta sobre paper. Alçat de l'altar. Tinta sobre paper vegetal. Planta (E 1:200) i axonomètric. Llapis sobre paper vegetal.
4.14.2 Quadern de Sant Miquel. 4 dibuixos de capitells. Llapis sobre paper. 7 fotografies. 2 còpies cianotipus. 3 fotografies pintades. 2 plantes (E 1:200)de la nau i la cripta. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. 2 fitxes bibliogràfiques i un full amb anotacions
4.14.3 Quadern Santa Maria. 3 fitxes bibliogràfiques. Dibuix. Llapis sobre paper. Planta. Secció amb anidaments. Llapis sobre paper. Quadern amb 2 fitxes bibilogràfiques. Planta. Llapis i tinta sobre paper vegetal. Planta i axonomètric. Llapis sobre paper vegetal. Dibuix de la cúpula i perspectiva. Llapis sobre paper 4 postals. 3 fotografies
4.14.4 Quadern: Iglesias [Esglésies] amb anotacions 3 fitxes bibliogràfiques
4.14.5 Quadern: Excursió Escola 1901. 3 fotos.
4.14.6 Tarrassa [Terrassa], castell de Vallparadís
Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Postal. 2 fotografies

4.15 Tàrrega
2 fitxes biblogràfiques amb anotacions. (Pere Domènech i Roura). 3 fotografies

4.16 Tartera
Quadern amb fitxa bibliogràfica. Planta i secció acotada. Dibuix finestra. Planta i seccions a regla, Masana. Foto i còpia cianotipus

4.17 Taudell, Santa Maria de
4 fitxes bibliogràfiques amb plantes (E 1:200) i dibuixos (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal

4.18 Taulis [Teulis], Vallespir
Fitxa bibliogràfica

4.19 Taurinyà. Conflent
2 fitxes bibliogràfiques

4.20 Tabernolas, St Serní [Tavèrnoles, Sant Serni]
Quadern amb perspectiva interior. Llapis sobre paper. 7 fitxes bibliogràfiques. 3 fitxes bibliogràfiques amb anotacions, dibuixos i plantes. E 1: 200. Planta general. Tinta sobre paper vegetal. 2 fitxes bibliogràfiques. Dibuix de perspectiva. Llapis sobre paper. Seccions amb amidaments i perspectiva. Planta i perspectiva. Tinta i llapis sobre paper vegetal. Secció per A, B, C, D. Alçat de l'absis i lateral. Planta general. Tinta sobre paper sulfuritzat. 4 postals. 1 Còpia cianotipus.

4.21 Tavertet
Fitxa bibliogràfica

4.22 Tentellatje, [Tentellatge]
Fitxa bibliogràfica. Pere Domènech i Roura

4.23 Congost de Terradets. Celles [Congost, Sant Miquel del]
2 fitxes bibliogràfiques. Quadern amb anotacions.

4.24 Terradets del Noguera
Quadern amb dibuix: "Disposició d'un tros del camí"

4.25 Terrassola
Fitxa bibliogràfica

4.26 Terrats. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

4.27 Terre
Fitxa bibliogràfica

4.28 Tiana
Fitxa bibliogràfica

4.29 Tineosi
Fitxa bibliogràfica

4.30 Tírvia
1 Fitxa bibliogràfica. 1 Foto. 1 còpia cianotipus.

4.31 Tohir Rosselló. [Tuir]
Fitxa bibliogràfica

4.32 Tologes. Rosselló [Toluges]
Fitxa bibliogràfica

4.33 Tolosa
1 Fitxa bibliogràfica Puig i Cadafalch. Pere Domènech i Roura.

4.34 Tona
3 Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch amb dibuixos i plantes.E 1: 200. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal.

4.35 La Tor. Lluçanès
2 postals. Lluís Domènech i Montaner.

4.36 Torà. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

4.37 Tordera
1 Fitxa bibliogràfica. Postal i còpia cianotipus.

4.38 Torderas [Torderes]
2 fitxes bibliogràfiques

4.39 Torelló, Sant Pere de
3 Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch amb dibuixos i plantes E 1: 200. Llapis sobre paper i Tinta sobre paper vegetal. Puig i Cadafalch; Pere Domènech i Roura.

4.40 Torelló, Sant Vicenç
2 Fitxes bibliogràfiques amb secció del campanar. E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal.

4.41 Torn, El
1 Fitxa bibliogràfica

4.42 Torre, església de Santa Eulàlia de la
1 Fitxa bibliogràfica

4.43 Torre de Claramunt
1 Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat. Pere Domènech i Roura

4.44 Torred'en Barra [Torredembarra]
1 Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat. Pere Domènech i Roura.

4.45 Torregrossa, restes de la torre
1 Fitxa bibliogràfica amb dibuix. Pere Domènech i Roura

4.46 Torrelles, església de Sant Pere. Rosselló
4 fitxes bibliogràfiques amb dibuix molt esquemàtic amb cotes. Pere Domènech i Roura

4.47 Torroella de Mongrí [Torroella de Montgrí]
3 fitxes bibliogràfiques amb un dibuix. Pere Domènech i Roura.

4.48 Tortosa
Quadern. 8 fitxes bibliogràfiques. 2 postals.
Quadern: Excursió Escola Arquitectura, 1901. 15 fotografies.
Quadern: Excursió Escola Arquitectura, 1901. 14 fotografies.
Fitxa bibliogràfica del castell (Pere Domènech i Roura)

4.49 Toça de Montbuy [Tossa de Montbui]
5 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos. Llapis sobre paper

4.50 Tossa. Fitxa bibliogràfica. Quadern amb la planta del castell amb cotes topogràfiques (al revers, esbós de panorama). 2 fulls amb plantes i seccions amb acotacions de les torres. Llapis sobre paper. Retall de L'Excursionista, 30 de novembre de 1887, amb anotacions. 8 fotografies. 10 còpies cianotipus

4.51 Tossas [Tosses, Collada de]
Fitxa biblogràfica

4.52 Tost
Fitxa bibliogràfica

4.53 Tours, França, Indre et Loire
Fitxa bibliogràfica

4.54 Tous [Tous d'Anoia]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Llapis sobre paper

4.55 La Tour de Carol [o La Tor de Querol]
Quadern. Fitxa bibliogràfica: "Tor de Querolt". Full amb descripció i dibuix de la situació de les "Torres de Carol". Postal.

4.56 Tous. Somontano. (Aragó)
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

4.57 Travesseres
Fitxa bibliogràfica

4.58 Tredós [Tredòs] (Aran)
Quadern amb planta acotada del perímetre de l'església. 3 fitxes bibliogràfiques. 3 fotografies

4.59 Tremp
Quadern. Quadern: Santa Maria, planta. Descripció, secció amb cotes i detall de l'interior. Fitxa bibliogràfica. 4 postals. Còpia cianotipus

4.60 Tresponts, Sant Andreu [Fígols i Alinyà]
Quadern. 2 fulls amb descripció. 3 fitxes bibliogràfiques.

4.61 Tresserra. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

4.62 Tuixent
3 fitxes bibliogràfiques

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22583

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "V": València - Vulpellac

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1728 / 1:
V:
1.1 [València].
1.1.1 [València]. Catedral de València
Quadern. 6 fitxes bibliogràfiques.6 fotografies.
1.1.2 València, Ig. antigua de Sant Joan del Hospital [Sant Joan de l'Hospital]
Fitxa bibliogràfica
1.1.3 València, Ig. de Sant Tomàs
Fitxa bibliogràfica
1.1.4 València. Banys
Fitxa bibliogràfica Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)

1.2 València d'Àneu, castell
1.2.1 Quadern amb vista panoràmica al revers. Planta del conjunt. Topogràfic. 1 còpia cianotipus. 2 postals. Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura).
1.2.2 Església: Fitxa (Lluís Domènech i Montaner) amb full enganxat amb dibuix de Pere Domènech i Roura. Llapis sobre paper. 2 postals. 1 còpia cianotipus. Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.3 Vallbona. [Vallbona del Camp, Santa Maria de]. Vallespir
2 fitxes bibliogràfiques

1.4 Vallbona de las Monjos [Vallbona de les Monges]
Quadern. Planta (E 1:400). Llapis sobre paper. Planta calcada de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. 2 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura)

1.5 Vallcanera
Fitxa amb anotacions

1.6 Vallclara
3 fitxes bibliogràfiques

1.7 Vallcebollère [o Vallcebollera]. Alta Cerdanya
Postal

1.8 Vallcebre
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques

1.9 Valldan, Berga
Quadern amb planta i secció esquemàtiques. Llapis sobre paper. Fitxa bibliogràfica. Postal

1.10 Valldebach [Vall de Bac].
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.11 Valldeneu de la Abella [L'Abella-Valldeneu]
Fitxa bibliogràfica

1.12 Sant Bartomeu, capella romànica a la Vall d'Eriet (?)
Fitxa bibliogràfica

1.13 Valldoreix
2 fitxes bibliogràfiques

1.14 Vallespinosa
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapìs sobre paper

1.15 Vallferosa
4 fitxes bibliogràfiques, dues amb dibuixos enganxats (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

1.16 Vallfogona de Riucorp [Vallfogona de Riucorb]
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.17 Vallgorguina. Torre de Can Vila
Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)

1.18 Vallhonesta
Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch amb un dibuix enganxat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

1.19 Vallmala, Ig, de Sant Martí de, o de Fontanet
Fitxa bibliogràfica

1.20 Vallmoll
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper.

1.21 Valloriola, Sant Esteve (Berguedà)
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.22 Vallromanas [Vallromanes]
Fitxa bibliogràfica

1.23 Valls
Postal

1.24 Vallvidrera
Fitxa bibliogràfica

1.25 Sant Salvador de la Vedella o de Verdera [Sant Salvador de la Vedella]
Fitxa bibliogràfica

1.26 Vellanega, monestir de Sant Pere
Fitxa bibliogràfica

1.27 Vendrell
Fitxa bibliogràfica (Lluís Domènech i Montaner)

1.28 Ventajola
Fitxa bibliogràfica

1.29 Verdera
Fitxa bibliogràfica

1.30 Verdú. Castell
Quadern. 6 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Llapis sobre paper. 9 fotos; excursió Escuela Superior de Arquitectura, 1901.

1.31 Verges
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

1.32 Vernet. Conflent
Fitxa bibliogràfica

1.33 Vernet (Meya) [Meià]
Fitxa bibliogràfica

1.34 Viá [Vià]. Cerdanya
Fitxa bibliogràfica

1.35 Viabrea, Sant Llop [de]
Fitxa bibilogràfica

1.36 Vich [Vic]. Ciutat. Vàries ermites.
Quadern. 21 fitxes bibliogràfiques, catedral, església rodona de Santa Maria, ermita de Sant Sixt, ermita de Sant Llorenç de Boada, Hospital i Museu. Fitxa bibliogràfica de la seu vella amb la planta de la catedral i del campanar (E 1:200) calcats de Puig i Cadafalch. Tinta i llapis sobre paper vegetal. Planta del monestir de la seu (E 1:200) calcat de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Planta de la nau romànica de la seu calcat d'en Puig i Cadefalch. Tinta sobre paper vegetal. 2 fulls amb plantes i secció del campanar (E 1:200) calcat d'en Puig i Cadafalch. Llapis i tinta sobre paper vegetal. Perspectiva de la cripta. Tinta sobre paper vegetal. Full amb anotacions.

1.37 Vidreras [Vidreres]. Castell
Quadern. 3 postals. 2 còpies cianotipus

1.38 Viella [Vielha. Aran]
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques. 7 fotografiess. 2 postals

1.39 Vilabertran
Quadern.
7 fitxes bibliogràfiques. Axonomètric calcat de Puig i Cadafalch. Tinta sobre paper vegetal. Planta del claustre calcat d'en Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper vegetal. Planta,secció i detall acotats de la sala alta de llevant. Llapis sobre paper. 2 quaderns amb plantes, seccions i detalls acotats del claustre. Llapis sobre paper. Secció transversal de l'església amb anidaments. Llapis sobre paper. Croquis de planta amb anidaments. Llapis sobre paper. Planta del pis superior amb anidaments. Llapis sobre paper. Plantes de cobertes i 2 quadernets amb plantes i seccions del claustre. Llapis sobre paper. Detall de l'escala d'entrada al dormitari. Llapis sobre paper. Detall de la porta de la galeria sud del claustre, amb anidaments. Llapis sobre paper. 12 postals. 8 fotografies. 15 còpies cianotipus.

1.40 Vilach [Vilac]. Aran
Quadern amb planta acotada. Secció longitudinal, 6-11-1905. Secció transversal acotada. 2 fitxes bibliogràfiques. Vegetal amb fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch i dibuix (Pere Domènech i Roura): Fitxa bibliogràfica Puig i Cadafalch. 2 fotos.

1.41 Vilacolom [Vilacolum]
Fitxa bibliogràfica

1.42 Viladecaballs [Viladecavalls]
Fitxa. Excursió 22-7-1906

1.43 Sant Jaume de Viladrober o dels Bastons [Sant Jaume de Viladrover o dels Bastons]. [El Brull]
Fitxa bibliogràfica de Puig i Cadafalch amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

1.44 Vilafranca (Sant Fèlix)
Fitxa bibliogràfica

1.45 Vilafranca, Iglésia de Sant Joan
Fitxa bibliogràfica

1.46 Vilafranca de Conflent
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques. 4 postals.

1.47 Vilagrasa
Fitxa de l'excursió 16-10-1904. Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.48 Vilalba
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.49 Vilalleons
Fitxa bibliogràfica (Lluís Domènech i Montaner). 4 fitxes bibliogràfiques enganxades, amb plantes (E 1:200; llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal) i dos dibuixos enganxats (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

1.50 Vilallonga
Fitxa bibliogràfica

1.51 Vilallonga de la Salanca. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

1.52 Vilallonga dels Monts. Vallespir
2 fitxes bibliogràfiques

1.53 Vilamajor, Sant Pere de; o de la Força
Fitxa bibliogràfica

1.54 Vilamitjana
Quadern amb planta amb cotes i esquema de secció transversal. 2 fitxes bibliogràfiques. foto

1.55 Vilamolach [Vilamolac ?]. Rosselló
Fitxa bibliogràfica

1.56 Vilamos [Vilamós]. Vall d'Aran
2 fitxes bibliogràfiques.

1.57 Vilanova
2 fitxes bibliogràfiques.

1.58 Vilanova de la Rahó [Vilanova de Raó], (capella de Sant Julià)
4 fitxes bibliogràfiques, 2 amb dibuixos de l'absis i la planta enganxats (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal.

1.59 Vilanova de la Roca
2 fitxes bibliogràfiques. 2 fitxes bbliogràfiques amb dibuix(Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper.

1.60 Vilanova de Meya [Vilanova de Meià]
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.61 Vilanova de Rosselló
Fitxa bibliogràfica

1.62 Vilanova y Geltrú [Vilanova i la Geltrú], torre de Sant Gervasi
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix enganxat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper

1.63 Castell del Vilar
Fitxa bibliogràfica

1.64 Vilar, El. Vallespir
2 fitxes bibliogràfiques. 2 fitxes amb secció i plantes (E 1:400) calcades de Puig i Cadafalch. Llapis sobre paper i llapis i tinta sobre paper vegetal.

1.65 Vilar de Reinés, El [Reiners o Reynes]. Vallespir
2 fitxes bibliogràfiques

1.66 Vilarasall
Fitxa bibliogràfica

1.67 Vilarodona.
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper.

1.68 Sant Martí de Vilaseca (Solsona)
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)

1.69 Vilasar de Dalt [Vilassar de Dalt]
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix enganxat del castell (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper. Fitxa amb dibuix de la "Roca d'en Toni". Llapis sobre paper

1.70 Vilatenim
2 fitxes bibliogràfiques

1.71 Vilatorta, Sant Julià [de]
Fitxa bibliogràfica amb dibuix de l'absis i porció de planta general (E 1:400). Llapis sobre paper

1.72 Vilella. Conflent
2 fitxes bibliogràfiques

1.73 Vilert
Fitxa amb anotacions

1.74 Viliella. (Cerdanya, Urgell)
Fitxa bibliogràfica

1.75 Vinaixa
Retall del Butlletí Excursionista, 1887, subrallat i amb anotacions.

1.76 Vinça [o Vinçà]. Conflent
Fixa bibliogràfica

1.77 Viu de Llebata [Viu de Llevata]
Quadern amb planta acotada, Secció transversal, detalls; descripció. Detall. Fitxa bibliogràfica. 3 postals. 3 còpies cianotipus

1.78 Voló, [El, o Le Boulou]. Vallespir
3 fitxes bibliogràfiques

1.79 Voltes
3 fitxes bibliogràfiques

1.80 Sant Martí de Voltergà [Voltregà, Sant Martí de]. Santa Cecilia de Voltergà [Voltregà, Santa Cecilia de]
4 fitxes bibliogràfiques amb 2 dibuixos enganxats (Pere Domènech i Roura)

1.81 Vulpellac
Fitxa bibliogràfica amb dibuix.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22584

Denominació del projecte:
2.61 Col·lecció de fitxes descriptives afegides per Pere Domènech i Roura. Història de l'Art. España

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 11:

11.1 Història Gallart
Quadern. 16 fitxes i una planta inacabada. Llapis sobre paper

11.2 "Arte Ibérico. Historia de Espanya". Gallach
70 fitxes amb dibuixos. Llapis sobre paper

11.3 "Arte ibérico". Pintures rupestres
30 fitxes amb dibuixos. Llapis sobre paper

11.4 "Iglesias visigodas mozárabes". Lampérez
Quadern. 37 fitxes amb anotacions, plantes i seccions. Llapis sobre paper i sobre paper vegetal . Llistat

11.5 "Arquitectura Hispánica". Marqués de Lozoya
Portada. 10 fitxes numerades amb resums de "'Arquitectura Hispánica"

11.6 "Summa Artis"
6 fitxes amb anotacions de "Summa Artis" i llistats diversos.

11.7 "Historia". Ballesteros
Portada. 7 fitxes amb resums de la "Historia de España" de Manuel Ballesteros. Fitxa amb un llistat de "iglesias gallegas".

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22585

Denominació del projecte:
2.61 Col·lecció de fitxes descriptives afegides per Pere Domènech i Roura. Apunts manuscrits

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 12:
12 Apunts Manuscrits
12 fulls: "Al parlar de, o al estudiar una arquitectura, l'art monumental, o l'art mes social, com ara se diu, s'ha de tenir en compte que es filla de la cultura y civilisacio del poble que la produeix y al volguer estuciar la arquitectura romanica del poble catala nos es precis coneixer..."

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22586

Denominació del projecte:
2.61 Col·lecció de fitxes descriptives afegides per Pere Domènech i Roura. Castells de Catalunya.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 13:

Castells de Catalunya

13.1 Castells de Catalunya. Tom II
Quadern amb llistat de castells estudiats a l'"Arquitectura romànica" de Puig i Cadafalch. 6 fitxes amb plantes, emplaçaments o perspectives dels castells de Montclus, Castellví de Rosanes, Centelles, Delida, Sant Pere de Ribes i Sant Martí Sarroca. Llapis sobre paper vegetal

13.2 Castell vell. Castell-Palau
Full amb anotacioins i dibuix. Llapis sobre paper

13.3 Roncunes? Castell
Fitxa amb anotacions

13.4 El Marquet
Quadern amb anotacions i dibuixos. Llapis sobre paper

13.5 Llistats diversos i referències bibliogràfiques
21 i 9 fulls

13.6 Divers.
Retall de premsa (12/5/1955) sobre la creació de la "Sociedad de Amigos de los Castillos a Tarragona". 7 retalls de fulls amb anotacions i dibuixos diversos

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22587

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Heràldica

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 4:

HERÀLDICA

2 quaderns doblegats en quatre parts amb anotacions i dibuixos d'heràldica europea. Llapis sobre paper
2 quaderns doblebats en quatre parts amb anotacions i dibuixos referents a l'heràldica i emblemes de diferents territoris europeus. Llapis sobre paper
Full amb anotacions i dibuixos d'heràldica europea. Llapis sobre paper
Fotografia editada de l'escut imperial de la Monarquia Hispànica
Quadern amb dibuix i descripció heràldica de la bandera imperial i escut de Carles V (1518-1556).
Quadern amb dibuix. Llapis sobre paper
5 fulls amb anotacions i dibuixos heràldics.
Quadern amb 4 fulls amb anotacions referents a escuts
1 full amb anotacions numismàtiques i dibuixos de creus de Jerusalem en monedes castellanes i valencianes
8 fulls amb referències biblogràfiques
Quadern amb dibuix de l'escut dels "Anglesola". Quadern amb dibuixos d'escuts. 2 fulls amb dibuixos d'escuts.


Quadern amb 5 fulls amb anotacions i dibuixos d'escuts
Fitxa amb dibuix d'un escut
Fotografia editada d'un escut
Fitxa amb dibuixos i anotacions (Pere Domènech i Roura)
Fitxes numerades de referències bibliogràfiques: 7
Llistat amb dades diverses i dibuixos d'escuts i senyeres. 1 full.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22588

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Ceràmica

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 1:

PLATS I CERÀMIQUES

5 fitxes amb dibuixos de ceràmiques del Museo Arqueológico de Madrid. Llapis sobre paper. Fulla de l'Ateneu Barcelonès amb anotacions i esbossos d'escuts. 16 fitxes amb dibuixos de diversos plats (Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal i paper). 5 fulls amb anotacions sobre ceràmica i alfareria. Full amb notes dels enrajolats catalans dels segles XIV i XV. 4 Fulls sobre l'ús de l'argent en les vaixelles. 3 còpies cianogràfiques de fotografies de gerros.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22589

Denominació del projecte:
2.5 Col·lecció d'aixecaments. Arquitectura medieval catalana. Poblet

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís;

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1664 / 1:
Emplaçament. Tinta, llapis i llapis de color amb cotes.

Quadern: "Ultimos datos de Poblet"
Emplaçament, croquis acotats del conjunt del monestir. 6 fulls de paper de barba
Punts topogràfics de referència. 2 fulls de paper de barba
Planta del conjunt. Paper vegetal. 1889.

Quadern: "Recinto", amb dibuixos
Plantes de les muralles, torre S.O. i passeig de Ronda. 4 fulls
Detalls, en planta, secció i perspectiva. 2 fulls
"Entrada del torrent en la muralla S. E.", i "Sortida del torrent en la muralla N. E. Perspectives. 1 full.

Quadern: "Portas y Palacio", amb secció acotada a les cares interiors.
Porta Reial. Planta acotada de les torres. 2 fulls. Tinta, llapis i color.
Palau Rei Martí. Planta acotada i detalls xemeneia. 2 fulls. Tinta, llapis i color.
Porta Reial, pati d'entrada, torres, palau. Croquis acotats. 13 fulls.

Quadern: "Iglesia - Sacristía", amb croquis acotat de la Secció transversal a les cares interiors.
Façana església. Croquis.
Secció acotada de les finestres del cimbori, amb detalls. Tinta, llapis i aquarel·la.
Seccions, detalls, perspectives. 19 fulls i quaderns.
Sant Sepulcre. Secció, detalls motllures. 3 fulls.
absis. Detalls pilars, finestres capelles. 3 fulls.
Creuer. Planta

Quadern: "Claustre", amb detalls de capitells, bases, motllures, arcs,... a les cares interiors
Planta baixa i primer pis del claustre. Croquis acotats. 3 fulls. Llapis.
Seccions acotades amb detalls de cornises, capitells, peanes,... 8 fulls. Llapis.
Detalls de nervadures dels pilars i dels arcs. 9 fulls. Llapis.
Font. Planta acotada amb detall dels pilars del templet. Tinta i color sobre paper vegetal.

Quadern: "Bodega y cuina", amb seccions i detalls acotats a les cares interiors.
Rebost i escorxador. Planta baixa, amb detalls de motllures. Full de paper de barba. Llapis.
Rebost. Plantes acotades del pimer i segon pis, amb detalls de motllures. Full de paper de barba. Llapis.
Portes del claustre i del celler. Planta baixa acotada. Full de paper de barba. Llapis
Escala al Palau de l'Abat. Planta acotada. Llapis
Habitació Abat. Planta baixa i secció transversal del claustre, acotades. Full. Llapis
Seccions acotades. 3 fulls. Llapis
"Granero o Dormitorio P. Priores". Planta i detalls. Quadern de paper de barba. Tinta amb aquarel·la amb anotacions a llapis.

Quadern: "Dependencia N. O.", amb plantes acotades a les cares interiors.
Dependències, angle N. O. Croquis acotats de la planta baixa i del primer pis. 2 fulls.
Croquis d'un fragment de la planta amb cotes. Full.
Façana acotada. Tinta amb anotacions a llapis.

Quadern: "S. Capitular - Novicis - Tresor", amb dibuixos a les cares interiors.
Sala Capitular. Secció acotada
Sala Capitular. Detall columna, base i capitell.
Sala Capitular. Secció finestra. Detall nervadures finestres i portes. Full dibuixat per les dues cares.
Arxiu. Planta primer pis acotada. Llapis i llapis de color.
Arxiu. Façana i detalls nervadures arcs. Full dibuixat per les dues cares.
Arxiu. Detalls nervadures arcs. 2 fulls
Biblioteca. Fragment de la planta marcant les finestres.
Biblioteca. Pilar i fragment finestra.
Escala d'accés al dormitori.
Façana claustre novicis. Croquis acotat.
Secció per les dependències. Croquis acotat.
Detalls motllures de la porta del calefactori i de l'arc del locutori.

Quadern: "S. Esteba i H. Reials", amb dibuixos de la torre de Sant Esteve i fragment de la secció del claustre a les cares interiors
Claustre de Sant Esteve. Secció acotada.
Claustre de Sant Esteve. Detalls secció i pilars, acotats.
Claustre de Sant Esteve. Detalls pilars, motllures,... 5 fulls.
Capella de Sant Esteve. Secció.
Habitacions reials. Planta soterrani
Habitacions reials. Planta baixa
Habitacions reials. Planta i secció transversal.
Habitacions reials. Planta primer pis.
Catacumbes. Planta soterrani. Seccions. Quadern dibuixat per les quatre cares.
Catacumbes. Planta baixa. Planta baixa.
Podrimener. Planta i secció.
Joc de pilota. Planta
Joc de Pilota. Secció
Edifici dels monjos jubilats. Planta acotada. Llapis
Claustre jubilats. Detalls arcs.

Dependències angle S.E. Croquis acotat

Quadern: Porta Daurada, Capelles de Santa Caterina i de Sant Jordi. Quadern amb plantes de les capelles a la portada i a les cares interiors
Planta del conjunt dels edificis. 2 fulls vegetals, un dels quals està doblegat
Plantes, seccions i detalls de les capelles. Planta acotada del molí i de la torre de gel. 2 quaderns i un full.
Planta Hospital
Planta Porta Daurada

Quadern: "Croquis Acotats. Alçats"
1 petit paper vegetal, 8 fulls.

Quadern: "Aclaracions"
4 fulls amb anotacions

Quadern: "Croquis dolents"
9 fulls i quaderns

"Real Monasterio de Poblet". Inscripció. Paper vegetal doblegat.

"Plano Histórico de Poblet". Còpia fotogràfica

"Plano General del Monasterio de Poblet". Il·lustració
Dibuix aquarel·lat en perspectiva aèria, dels voltants del monestir. Tinta i aquarel·la sobre paper

Quadern: Diversos (possiblement de Poblet)
2 dibuixos amb secció i detalls d'arcs i pilars

Aquarel.la de detall de voltes.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22590

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Panoràmiques i grans dimensions

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1664 / 2:
Amiens. 3 postals
Anvers. 1 postal
Auch. 5 postals
Barcelona. 1 postal
Berlin. 3 postals
Bourges. 1 postal
Bruges. Ciutat. 18 postals. Pintures Hospital Saint Jean. 4 postals
Bruxelles. 18 postals
Carcassonne. 39 postals
Chantilly. 3 postals
Genève. 4 postals
München. 1 postal
Nicel. 1 postal
Nimes. 2 postals
Nürnberg. 1 postal
Orleans. Baix relleu de l'estàtua de Joana d'Arc. 3 postals
Ostende. 8 postals
Paris. 22 postals
Pirineus Orientals. Ceret. Amèlie-les-Bains. Canigó. Vernet-les-Bains. 5 postals
Saint Germain. 1 postal
Tívoli. 1 postal
Toulouse. 4 postals
Versailles. 5 postals

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22591

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Carnets

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1665 / 1:
PETIT FORMAT. 6 x 9 cm:

Annecy. Basílica i monasteri de la Visitació. 10 fotos.
Anvers. 9 fotos.
Firenze (Florencia). 20 fotos.
Koblenz. 10 fotos.
Milano (Milà). 20 fotos.
Rhin. Castells. 10 fotos.
Santes Creus. 14 fotos.

FORMAT 9 x 14 cm:
Amberes (Anvers). 9 postals Exposició Internacional 1930
Benasque (Benasc). 8 postals, Zerkowitz. 3 postals
Berlin. fulletó de propaganda turística "Führer durch Berlin"
Costa Brava. de La Escala a l'Estartit. L. Roisin, fotògraf. 20 postals.
Costa Brava. Ermita de Santa Cristina. L. Roisin, fotògraf. 20 postals.
Costa Brava. Palamós. L. Roisin, fotògraf. 20 postals.
Lisboa. 14 il·lustracions
Funicular de Montserrat a San Juan. Zerkowitz, fotògraf. 12 postals
Santuari de Nostra Senyora dels Angels. L. Roisin, fotògraf. 12 postals.
Orfeó Català. Palau de la Música Catalana. Col·lecció de postals editada per l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Foment d'Escoles Catalanes. 20 postals

Palafrugell. Far de Sant Sebastià. L. Roisin, fotògraf. 20 postals
Paris. 10 fotos acolorides.
Pirineu Català. CEC, Sèrie 6. 10 postals.
"Monasterio de Poblet". L. Roisin, fotògraf. 18 postals.
Rhin. 12 postals.
Rio de Janeiro. 10 postals.
Roma. 17 postals.
Roma. 32 postals
Rhin. St. Goar- St. Goarshausen. 10 postals
Sant Miquel del Fay (Sant Miquel del Fai). L. Roisin, fotògraf. 20 postals.
Monestir de Santa Maria de Ripoll. Sèrie n. 1. L. Roisin, fotògraf. 20 postals
Monestir de Santa Maria de Ripoll. Sèrie n. 2. L. Roisin, fotògraf. 20 postals
Zaragoza (Saragossa). Thomas, 1ª sèrie
Zaragoza (Saragossa). Thomas, 2ª sèrie
"De la ville Lumière au Pays de Soleil... Auxerre, Saint Honoré les Bains, Lyon, Avignon"

FORMAT 11.5 x 18 cm:
Versailles et les Trianons. 20 postals

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22592

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Arquitectura. Egipte, Orient Mitjà, i islàmica (no espanyola)

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1666 / 1:
1.1 Egipte
1.1.1 Paisatges. 3 fotos.
1.1.2 Arquitectura egipcia. 36 fotos.
1.1.3. Arquitectura popular. 1 foto.
1.1.4 Arquitectura islàmica. 10 fotos.

1.2 Judea / Palestina
1.2.1 Arquitectura hebràica. Kefr Birin. Pou de Jacob. 2 fotos.
1.2.2 Jerusalem hebraic, romà, islàmic, cristià. 17 fotos.

1.3 Liban
1.3.1 Paisatge. 1 foto.
1.3.2 Baalbek. 8 fotos

1.4 Siria
1.4.1 Tadmor - Palmira. 8 fotos

1.5 Arquitectura islàmica. Argèlia
1.5.1 Argel. 6 fotos.
1.5.2 Biskra. 2 fotos.
1.5.3 Blida. 1 foto.
1.5.4 varis. 1 foto.

1.6 Arquitectura islàmica. Miscel·làneas sense classificar
1.6.1 Tomba de Shums. 1 foto
1.6.2 Miscel·làneas. 14 fotos

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22593

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Arquitectura. Espanya

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1667 / 1:

1.1 Alcalá de Henares. 3 fotografies. J. Laurent, Madrid.
1.2 Ávila. 1 fotografia
1.3 Burgos. 8 fotografies
1.4 Coca (Segovia). 1 fotografia
1.30 Córdoba (Còrdova). 21 fotografies
1.33 Escorial, El (Monestir). 2 fotografies
1.5 Estella. Pórtico de San Miguel. 1 fotografia
1.6 Eulate (Navarra). 1 fotografia
1.7 Granada. 36 fotografies
1.8 Guadalajara. 2 fotografies
1.9 Monestir de Las Huelgas (Burgos). 1 fotografia
1.10 Junquera de Aubia. 2 fotografies
1.11 Orense. Catedral. Claustro de San Francisco. 4 fotografies
1.12 Osera. 2 fotografies
1.13 Oviedo. Catedral. 1 fotografia
1.14 Pamplona. Catedral. 7 fotografies
1.15 Monasterio de Piedra (Aragó)
1.16 Puente (Navarra). Pórticos de Santiago y del Crucifijo. 2 fotografies
1.17 Ribadavia. Iglesia de Santo Domingo. 1 fotografia
1.18 Salamanca. Catedral. Casa de Salamanca. 2 fotografies
1.19 San Esteban. (Segovia) 2 fotografies
1.20 San Miguel de la Escalada (León). Capitell de l'església. 1 fotografia
1.21 Santiago de Compostela. 21 fotografies
1.22 Santillana (Santander). 1 fotografia
1.23 Segovia. Acueducto. Catedral. El Alcazar. Atrio de San Esteban. 4 fotografies
1.24 Sevilla. Alcázar. La Giralda. Ayuntamiento. 6 fotografies
1.32 Teruel (Terol). 1 fotografia
1.25 Toledo. Catedral. Alcázar. Hospital de la Santa Cruz. Claustro de S. Juan de los Reyes. 8 fotografies
1.31 Toro. 1 fotografia
1.26 Tuy. Catedral (Pontevedra). 1 fotografia
1.27 València. Catedral. Lonja. 3 fotografies
1.28 Verin. Torre de Homenaje (Orense)
1.29 Zaragoza (Saragossa). 3 fotografies

C 1699 / 2:
Excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1904-1905
2.1 Guadalajara. Infantat; església de San Pedro. 6 fotografies
2.2 Alcalá de Henares. Arxiu; Col·legiata. 4 fotografies
2.3 Toledo. Catedral; Santa Cruz; Escoles d'arts i oficis a San Juan de los Reyes; església de la Concepción Francisca (Capilla de San Jerónimo i Capilla de Santa Catalina). 15 fotografies
2.4 Ávila. Iglesia de San Vicente; Capilla de Mosen Rubí; Casa de Zurraquines; Catedral... 19 fotografies
2.5 León. Catedral; San Isidoro; San Marcos. 11 fotografies.
2.6 Palencia. Catedral; San Pablo. 5 fotografies.
2.7 Burgos. Catedral; Monestir; Cartoixa. 19 fotografies
2.8 Ayerbe (Osca)

C 1716 / 1:
1.34 ¿Mosteiro?, 2 fotografies
1.35 Orense, Ourense, 4 fotografies
1.36 Ribadavia, 4 fotografies
1.37 San Pedro de Rocas, 2 fotografies
1.38 Santa Comba, 2 fotografies
1.39 Veiga, 1 fotografia
1.40 Verin, 1 fotografia
1.41 Xunqueira de Ambía, junquera de Ambía, 1 fotografia
1.42 Allariz, 1 fotografia
1.43 A Mezquita, 2 fotografies
1.44 Celanova, 2 fotografies
1.45 ¿Loiro?, 1 fotografia

C 1720 / 1:
1.46 Alange (Badajoz), castell, 1 fotografia
1.47 Alcántara (Cáceres), Pont romà (2 fotografies) i portada de l'església de Sant Maria (1 fotografia)
1.48 Artajona (Navarra), portada de San Saturnino, 2 fotografies
1.49 Badajoz: porta de "las Palmas", portada del Perdón de l'església de Los Santos de Maimona, torre "de espanta-perros", ajuntament de Badajoz i església de Llerena, 5 fotografies
1.50 Bilbao: església de Santiago, palau particular i Hospital, 3 fotografies
1.51 Cáceres: Plaça major de Trujillo, esglésies de St. Juan, Santa Maria i San Nicolau, Palau del Bisbe, Palau de la Concòrdia, Ntra. Sra. Guadalupe, església de Santa Maria de Trujillo, Catedral de Plasencia, Palau de los Golfines, Convent de Juste, Ajuntament, casa de las Veletas, torre de la Cigüeña, Casa de Carvajal, Casa de las dos Torres a Plasencia, Casa del Conde de Torre-mayorazgo, Casa del Sol, 19 fotografies
1.52 Calahorra (La Rioja), Catedral, 2 fotografies
1.53 Comillas (Cantabria), 6 fotografies
1.54 Còrdova, mesquita, 4 fotografies
1.55 Estella (Navarra), Esglésies de Sant Miquel i de Sant Pere, Sant Sepulcre, Palau renaixentista sense identificar, i Convent de Sant Domènec, 7 fotografies
1.56 Fitero, Monasterio de (Navarra), 2 fotografies
1.57 Fuenterrabía, Hondarribia (Guipuzcoa), 2 fotografies
1.58 Huesca, catedral, 3 fotografies
1.59 Irache, 1 fotografia
1.60 Jaca ? (Huesca), 1 fotografia
1.61 Javier, Xabier (Navarra), 1 fotografia
1.62 Leire, Leireko (Navarra), portada romànica, 3 fotografies
1.63.1 Catedral de Lleó i Sant Marcos, 10 fotografies
1.63.2 Lleó, sense identificar 11 fotografies

C 1720 / 2:
2.64 Loarre, castell de (Huesca), 5 fotografies
2.65 Logroño (La Rioja), San Bartolomé i Sta. Maria la Real, 2 fotografies
2.66 Magacela (Badajoz) restes del castell, 1 fotografia
2.67 Markina (Biscaia), 1 fotografia
2.68 Medellín (Badajoz) castell de, 1 fotografia
2.69 Mérida (Badajoz) pont Romà sobre el Guadiana, arc de Trajà, Santa Eulàlia, Casa dels Ducs de La Roca, 6 fotografies
2.70 Muez (Navarra) façana de l'església de Sant Gregori, 1 fotografia
2.71 Olite (Navarra) Sant Pere, 4 fotografies
2.72 Oliva, Monasterio de (Navarra), 1 fotografia
2.73 Osera (Saragossa), 1 fotografia
2.74 Pamplona, Iruñea, San Fermín i Catedral, 2 fotografies
2.75 Plasencia (Cáceres) diverses cases senyorials i restes del castell, 5 fotografies
2.76 Puente la Reyna (Navarra) portades romàniques, 2 fotografies
2.77 Roncesvalles, Ibañeta Mendatea (Navarra), 1 fotografia
2.78 San Esteban (¿Asturias?), 1 foto.
2.79 Sangüesa (Navarra) església de Santa Maria, 2 fotografies
2.80 San Juan de la Peña (Huesca), 2 fotografies
2.81 San Millán de la Cogolla (La Rioja), 2 fotografies
2.82 San Sebastián, Donostia, 3 fotografies
2.83 Sevilla, catedral, 1 fotografia
2.84 Toledo. Església de la Concepción francisca. Cúpula de la capilla de San Jerónimo, 1 fotografia
2.85 ¿Toro? (Zamora), 1 fotografia
2.86 Trujillo (Cáceres), 1 fotografia
2.87 Tudela (Navarra) palau episcopal i catedral, 4 fotografies
2.88 Usua (Navarra), 1 fotografia
2.89 Zafra (Badajoz) castell-palau, hospital, i "ventas", 3 fotografies
2.90 Zaldua (Biscaia), 1 fotografia
2.91 Zaragoza, "El Pilar", 1 fotografia
2.92 Iranzu (Navarra) (sense identificar), 3 fotografies

C 1722 / 1:
1.93 Sense identificar. 53 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22594

Denominació del projecte:
3. Documentació relacionada amb l'Escola d'Arquitectura. Fotografies de grup

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1698 / 6
6.26.1 Tortosa, fotografia de grup amb identificació (calcs) de personatges.
6.26.2 Fitxa amb els noms dels personatges de la fotografia anterior
6.26.3 Calc dels personatges de la fotografia anterior
6.26.4 Fotografia de grup (Lluís Domènech, Eusebi Bona, Martino i Marín) amb nens, davant la portada de l'església de Guimerà
6.26.5 Fotografia de grup (sense identificar) en un lloc també sense identificar

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22595

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Institut Pere Mata

Localització:
Reus ( Baix Camp )

Tipologia:
Edificis per al servei sanitari i benèfic

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1897-1919

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 50:
50.1 Dibuix de l'anagrama de l'Hospital. Tinta sobre paper amb indicacions destinades al grabador.
50.2 Reproducció impresa del dibuix d'una peça ceràmica amb el text "Se refaran. Reus. 1898"
50.3 Dibuix d'un guerrer damunt d'un lleó, possiblement per un mosaic. Llapis sobre paper sulfuritzat.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22596

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Arquitectura. Illes Balears

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1699 / 1:
1.1 Naveta des Tudons, prop de Ciutadella. Menorca. 2 fotografies
1.2 Carta de Miquel Ramon Ferrà i Joan (1885-1947), datada a 22 d'agost i dirigida a Lluís Domènech i Montaner. Llistat de 80 fotos. 4 fulls
CIUTAT DE PALMA
1.3.1 Casa de la Ciutat, 1 fotografia
1.3.2 Vistes de la Ciutat, 7 fotografies
1.3.3 Arc de l'Almudanya, 1 fotografia
1.3.4 Pati casa marquès de Vivol, 1 fotografia
1.3.5 Palau episcopal, 1 fotografia
1.3.6 Arc can Formiguera, 1 fotografia
1.3.7 Pati casa marquès de Solerich, 1 fotografia
1.3.8 Llotja, 6 fotografies
1.3.9 Banys àrabs, interior, 2 fotografies
1.3.10 Arquitectura religiosa, diverses portades, 15 fotografies
1.3.11 Catedral, 22 fotografies
1.3.12 Pati de la casa del Comte Ayaman (2 fotografies) i altres patis cases senyorials sense identificar (10 fotografies)
1.3.13 Varis sense identificar, 9 fotografies
1.3.14 Església de Santa Eulàlia, 2 fotografies

1.4. Col·lecció de postals. 17 postals
1.5.1 Portal major de l'Oratori del Seminari de Palma de Mallorca
1.6 Muralles d'Alcúdia, 1 fotografia
1.7 Vista d'una torre de defensa medieval d'Artà. 1 fotografia
1.8 Catedral de Ciutadella i d'un edifici civil (Menorca). 2 fotografies
1.9 Eivissa. Vistes del far i altres construccions. 4 fotografies
1.10 Menorca: Talaiots, 4 fotografies
1.11 Castell de Montuïri, Mallorca, 1 fotografia
1.12 Castell del Rei de Pollensa i un pont medieval, 5 fotografies
1.13 Castell de Bellver, 1 fotografia
1.14 Porto Pi, 1 fotografia
1.15 Museu "Raxa"(Raixa?), 4 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22597

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura. Asia

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1666 / 2:

2.1 INDIA
2.1.1 Elephanta, Maharashtra. 1 fotografia
2.1.2 Ahmedabad, Gujarat. 2 fotografies
2.1.3 Sadri, Rajasthan. 3 fotografies
2.1.4 Alwar, Rajasthan. 1 fotografia
2.1.5 Lahore, Punjab. 1 fotografia
2.1.6 Dehli, Uttar Pradesh. 5 fotografies
2.1.7 Agra, Uttar Pradesh. 1 fotografia
2.1.8 Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh. 1 fotografia
2.1.9 Lucknow, Uttar Pradesh. 1 fotografia
2.1.10 Benares / Varanasi, Uttar Pradesh. 5 fotografies
2.1.11 Eluru, Andhra Pradesh. 3 fotografies
2.1.12 Sriringam, Tamil Nadu. 2 fotografies
2.1.13 Thanjavur, Tamil Nadu. 1 fotografia
2.1.14 Sense classificar. 4 fotografies

2.2 NEPAL
2.2.1 Patan. 1 fotografia
2.2.2 Sense classificar. 3 fotografies

2.3 BIRMANIA
2.3.1 Rangun. 1 fotografia
2.3.2 Swayambhu. 1 fotografia
2.3.3 Magwe. 1 fotografia
2.3.4 Pagan . 1 fotografia

2.4 JAPÓ
2.4.1. Sense classificar. 1 fotografia sobre cartulina.

2.5. Asia, sense classificar. 1 fotografia sobre cartulina.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22598

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper. Arquitectura. Europa.

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1666 / 3:
3.1 Audenarde. 1 fotografia
3.28 Arles (Provença). 2 fotografies
3.2 Bamberg. 1 fotografia
3.3 Belem. 2 fotografies
3.4 Berlin. 1 fotografia
3.5 Bourg. Església de Brou. 10 fotografies
3.6 Bruges. 1 fotografia
3.7 Bruxel·les. 1 fotografia
3.8 Carcassone. 1fotografia
3.29 La Charité-sur-Loire. 2 fotografies
3.19 Colònia. 1 fotografia
3.9 Dresde. 2 fotografies
3.10 Freiberg. 1 fotografia
3.11 Freiburg (Friburg) 1 fotografia
3.12 Herrenchiemsee. Castell. 3 fotografies
3.33 Leipzig. 7 fotografies.
3.13 Linderhof. Castell. 1 fotografia
3.14 Louvain. 1 fotografia
3.15 Lucerna. 1 fotografia
3.16 Maulbronn. 2 fotografies
3.17 Munic. Teatre. Palau. Esglésies. Museus. Monuments. 18 fotografies
3.32 Münster. Catedral.
3.18 Neuschwanstein. Castell. 2 fotografies
3.20 París. 10 fotografies
3.30 Perpignan (Perpinyà). 1 fotografia
3.21 Pisa. 4 fotografies
3.22 Praga. 4 fotografies
3.23 Les Saintes Maries. 1 fotografia
3.25 Ulm. 1 fotografia
3.26 Venècia. 11 fotografies (dues molt malmeses)
3.27 Viena. 10 fotografies.

C 1722 / 5:
5.31 Sense identificar. 7 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22599

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Projectes sense identificar

Tipologia:
Habitatges plurifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 51:
51.1 Croquis de la planta d'un habitatge plurifamiliar. E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper tela.
51.2 Perspectiva d'un saló. Llapis de color sobre paper pautat.
51.3 Dibuix de la façana d'un habitatge amb detalls de la secció i d'un remat. Amb un llistat a llapis al costat amb els noms: Puig, Font (August), Amargós, Gaudí, Sagnier, Bassegoda, Domènech, id.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22600

Denominació del projecte:
3. Documentació relacionada amb l'Escola d'Arquitectura. Apunts manuscrits

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 249
249.1 Programes manuscrits de diverses assignatures. 7 fulls.
249.2 Apunts de teatres. 5 fulls petits.
249.3 Apunts de càlcul d'estructures. 2 fulls.
249.4 Apunts d'acústica. 1 full.
249.5 "Una visita de estudio de la Escuela de Arquitectura de Barcelona a Lérida. Año 1900". Pere Domènech i Roura, maig de 1950. 6 fulls.
249.6 Estudi d'ombres o de solellada. 43 fulls. Pere Domènech i Roura.
249.7 Estudi d'ombres. Làmines. 38 fulls. Pere Domènech i Roura.
249.8 Apunts sobre la teoria de composició d'edificis i apunts diversos. 45 fulls.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22601

Denominació del projecte:
2.1 Col·lecció de plaques de vidre. Història de l'art i de l'arquitectura

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
K 20:
20.178 Església de Zion a Berlin amb superposició, sense identificar. 1fotografia.
20.179 Història de l'Arquitectura. Teatre i sala d'espectacles, sense identificar. 2 fotografies.
20.180 Miscel·lànies d'Arquitectura Catalana. 4 fotografies.
20.181 Pintures murals del Panteó de París, vida de Santa Genoveva. Puvis de Chavannes. 8 fotografies.
20.182 Plantes d'edificis residencials. 2 fotografies.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22602

Denominació del projecte:
2.1 Col·lecció de plaques de vidre. Arquitectura Espanya.

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:

K18:
18.157 A Coruña (Galicia), església de Santiago. 1 fotografia
18.158 Caldas de Reis (Galicia), Pont, creu sobre pont i sitges. 4 fotografies
18.159 Cesuras (Galicia), Casa. 1 fotografia
18.160 Comillas, Seminari episcopal. 1 fotografia
18.161 Córdoba (Còrdova), Mesquita. 1 fotografia
18.162 Granada, Alhambra. 1 fotografia
18.163 León, San Isidoro. 17 fotografies
18.164 Lugo, Catedral. 5 fotografies
18.165 Montilla (Andalusia). 4 fotografies
18.166 Monzón, castell. 1 fotografia
18.167 Salamanca, Catedral. 6 fotografies
18.168 San Juan de Baños, església. 6 fotografies
18.169 San Miguel de Lillo (Asturias). 1 fotografia
18.170 Santa Maria del Naranco (Asturias). 3 fotografies

K 19:
19.171 Santiago de Compostela, Catedral, Portada de la Gloria. 10 fotografies
19.172 Santiago de Compostela, Catedral. 10 fotografies
19.173 Santiago de Compostela, Col·legiata de Santa Maria de Sar. 4 fotografies
19.174 Santiago de Compostela, Hospital. 1 fotografia
19.175 Santiago de Compostela, Seminari. 1 fotografia
19.176 Zamora, Catedral. 2 fotografies
19.177 Zamora, església. 1 fotografia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22603

Denominació del projecte:
4. Documentació personal. Objectes

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
6 plaques de gravats
2 treballs de forja amb l'escut de Catalunya i un drac
2 mostres de vidre emplomat
1 clau
tira de cuir amb l'escut de Barcelona i altres
5 estoigs de compasos i altres instruments de dibuix

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22604

Denominació del projecte:
2.1 Col·lecció de plaques de vidre. Arquitectura medieval catalana

Tipologia:
Monuments

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
K1:
1.1 Abella de la Conca (6 negatius).
1.2 Àger (4 negatius).
1.3 Agramunt (12 negatius).
1.4 Alaó, Monestir d' (Sopeira) (6 negatius).
1.5 All (3 negatius).
1.6 Alòs de Balaguer (1 negatiu).
1.7 Àneu, Santa Maria d' (2 negatius).
1.8 Àneu, València d' (2 negatius).
1.9 Angostrina (4 negatius).
1.10 Arbolí (1 negatiu).
1.11 Avià (1 negatiu).
1.12 Bades (1 negatiu).
1.13 Baells (3 negatius).
1.14 Bagà (5 negatius).
1.15 Barcelona, Arc del Triomf (1 negatiu).
1.16 Barcelona, Duana (1 negatiu)
1.17 Barcelona, eixample (2 negatius).
1.18 Barcelona, Palau de Justícia (1 negatiu).
1.19 Barcelona, Palau dels reis d'Aragó. Planta ( 1 negatiu).
1.20 Barcelona, Santa Caterina. Planta i secció ( 2 negatius).
1.21 Barcelona, Sant Pau del Camp (1 negatiu).

K2:
2.22 Barruera (1 negatiu).
2.23 Bas, Sant Esteve (6 negatius).
2.24 Bas, Sant Privat (1 negatiu).
2.25 Bas, Sant Quintí (1 negatiu).
2.26 Bellcaire d'Empordà, castell. 5 positius (8.5 x 10). 4 negatius (9 x 12).
2.27 Bellpuig de les Avellanes (15 negatius).
2.28 Besalú, Santa Maria de (3 negatius).
2.29 Besalú, Sant Pere de ( 6 netatius)
2.30 Besalú, Sant Vicenç de (4 negatius).
2.31 Boada, Sant Julià de ( 2 negatius).
2.32 Bolvir (3 negatius).
2.33 Brocà (2 negatius).
2.34 Burgal (4 negatius)

K3:
3.35 Caldes de Malavella (5 negatius).
3.36 Camarasa, Sant Miquel de (2 positius).
3.37 Camprodon, Sant Pere de (4 negatius).
3.38 Canet de Mar, castells (11 negatius).
3.39 Cardona (21 negatius, 2 positius).
3.40 Casserres de Berguedà (2 negatius).
3.41 Casserres de Berguedà, Sant Pau (3 negatius).
3.42 Castellar de N'Hug (1 negatiu).
3.43 Castelló d'Ampúries (Castelló d'Empuries) (3 negatius).

K4:
4.44 Centcelles (4 negatius).
4.45 Cornellà de Conflent. (1 negatius).
4.46 Cornudell (Cornudella de Montsant) (1 negatiu).
4.47 Covet (11 negatius).
4.48 Cuané (Coaner) (4 negatius).
4.49 Cubells, església del castell. (8 positius).
4.50 Elna ( 3 positius).
4.51 Enveitg (Enveig) (1 negatiu).
4.52 Erill la Vall (1 negatiu).
4.53 Escaladei (3 positius (8.5 x 10), 2 negatius (9 x 12)).
4.54 Escalarre (1 negatiu).
4.55 Espirà de l'Aglí (12 negatius).

K5:
5.56 Éssera (34 negatius).
5.57 Falgars, santuari (La Pobla de Lillet) (1 negatiu).
5.58 Garriga, la
5.59 Gerri de la Sal (2 negatius).
5.60 Girona, Sant Pere de Galligants (3 positius).
5.61 Guils (Guils de Cerdanya) (3 negatius).
5.62 Hix (La Guingueta d'Ix) (Cerdanya) (4 negatius).
5.63 Isabarre (Isavarre) (2 negatius).
5.64 Isil (4 negatius).
5.65 Labaix (Lavaix) (4 negatius).
5.66 Llanars (2 negatius).

K6:
6.67 Lledó d'Empordà (6 negatius).
6.68 Lleida, catedral (34 positius, 5 negatius).
6.69 Lleida, ciutat vella (1 negatiu).
6.70 Lleida, Hospital (1 negatiu)
6.71 Lleida, la Paeria (5 negatius).
6.72 Lleida (1 negatiu, duplicat).

K7:
7.73 Lló (Cerdanya) (5 negatius).
7.74 Lluçà, castell (4 negatius).
7.75 Lluçà, claustre (1 positiu (8.5 x 12), 8 negatius (9 x 12)).
7.76 Llordà, castell (Isona, Pallars Jussà) 4 positius (8.5 x 12).
7.77 Llordà, església a prop de
7.78 Llordà, església en el camí de Tremp al castell de Llordà
7.79 Maó. Talaiot de Dalt (1 negatiu).
7.80 Marlès (1 negatiu).
7.81 Marquet (6 negatius).
7.82 Martorell, pont (1 negatiu).
7.83 Mataplana (1 negatiu).
7.84 Moja (Vilafranca) (negatiu).1
7.85 Montblanc (1 negatiu).
7.86 Montcortès de Pallars (1 negatiu).
7.87 Montgrony (Ripollès) (5 negatius).
7.88 Mosoll (3 negatius).
7.89 Mur (Pallar Jussà) (11 negatius).

K8:
8.80 Noguera Pallaresa (65 negatius).

K9:
9.81 Obiols (3 negatius).
9.82 Odelló i Vià (1 negatiu).
9.83 Olèrdola, castell de Sant Miquel (6 negatius).
9.84 Olite (1 positiu).
9.85 Olius (3 positius).
9.87 Palma (3 negatius).
9.88 Pals (2 positius de 8.5 x 10).
9.89 Pau, església. (6 negatius)
9.90 Peralada, Sant Domingo (4 negatius).
9.91 Peramea, castell (1 negatiu).
9.92 Peratallada (9 positius de 8.5 x 10).
9.93 Pobla de Lillet (5 negatius).

K10:
10.94 Poblet (37 positius de 8.5 x 10. 9 negatius de 9 x 12).

K11:
11.95 Poblet i Santes Creus, tombes (10 positius de 8.5 x 10).
11.96 Porqueres, Santa Maria (6 negatius).
11.97 Portella, la (4 negatius).
11.98 Puigpardines (1 negatiu).
11.99 Puigreig (Puig-reig) (3 negatius).
11.100 Ribera de Cardós (5 negatius).
11.101 Roca Rossa, església (4 negatius).
11.102 Roses, església de Santa Maria (2 negatius)
11.103 Rus (3 negatius).
11.104 Saga (3 negatius).
11.105 Sampedor (Santpedor) (2 negatius).
11.106 Santa Maria de l'Estany (11 positius)

K12:
12.106 Santa Maria de l'Estany (7 positius, 10 negatius).
12.108 Sant Benet de Bages (8 positius, 4 negatius).
12.109 Sant Cugat del Vallés (5 positius).
12.110 Santes Creus (9 positius de 8.5 x 10. 9 negatius de 9 x 12).

K13:
13.111 Santes Creus.
13.112 Sant Feliu de Guíxols (1 negatiu)
13.113 Sant Feliu Sasserra (16 negatius).
13.114 Sant Fruitós de Bages (1 negatiu).
13.115 Sant Genís de Palafolls, castell. (9 negatius, 1 positiu).
13.116 Sant Jaume de Frontanyà (4 negatius).
13.117 Sant Joan de les Abadesses (6 negatius).
13.118 Sant Joan les Fonts (9 negatius).

K14:
14.119 Sant Martí Sarroca (17 negatius).
14.120 Sant Pere de Roda (15 negatius).
14.121 Sant Pol (1 negatiu).
14.122 Seu d'Urgell, la (26 negatius).
14.123 Sistella (3 negatius)
14.124 Solsona (3 negatius)
14.125 Solsona, castell (3 negatius)

K15:
15.126 Solsona, catedral (12 negatius)
15.127 Sopeira (1 negatiu)
15.128 Tarragona, catedral (22 negatius)
15.129 Tàrrega, palau (1 negatiu)
15.130 Tartera (1 negatiu)
15.131 Taüll, Santa Maria (2 negatius)
15.132 Taüll, Sant Climent (1 negatiu)
15.133 Tavèrnoles (6 negatius)
15.134 Terrassa, Santa Maria (4 negatius)
15.135 Terrassa, Sant Miquel (5 negatius)
15.136 Terrassa, Sant Pere (7 negatius)
15.137 Tívia (Tírvia)(1 negatiu)
15.138 Tor (2 negatius)
15.139 Tordera (1 negatiu)
15.140 Tortosa (3 negatius, 1 positiu de 13 x 18)

K16:
16.141 Tossa (15 negatius)
16.142 Tremp (1 negatiu)
16.143 Ur (3 negatius)
16.144 València (6 negatius)
16.145 Vallbona de les Monges (3 negatius)
16.146 Vall d'Au (?) (1 negatiu)
16.147 Valls (1 negatiu)
16.148 Verdú (3 negatius)
16.149 Vidreres (3 negatius)
16.150 Vilabertran (16 negaiuts)
16.151 Vilagrassa (5 negatius)
16.152 Viu (3 negatius)

K21 (13 x 18):
21.183 Bellcaire (9 negatius)
21.184 La Garriga (3 negatius)
21.185 Llordà (6 negatius)
21.186 Orcau (5 negatius)
21.187 Pals (5 negatius)
21.188 Peretallada (7 negatius)
21.189 Poblet (1 negatiu)

K22 (13 x 18):
22.190 Santes Creus (14 negatius)
22.191 Tortosa (1 negatiu)
22.192 Sense identificar (1 negatiu)

K23:
23.193 12 positius sense identificar (8,5x10)
23.194 20 negatius sense identificar (9x12)
23.195 13 positius sense identificar (8,5x10)

K24 (18 x 24):
24.196 Arquitectura medieval catalana sense identificar (possiblement Santes Creus) 3 negatius
24.197 Tapís sense identificar. 1 negatiu
24.198:Capitells. 7
Capitells. Comparació Cuixà, Sant Cugat del Vallès. 2
Capitells. Tarragona, claustre catedral. 2
Tarragona, catedral. 1

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22605

Denominació del projecte:
2.1 Col.lecció de plaques de vidre. Geometria descriptiva.

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
Geometria descriptiva. 3

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22606

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Joies.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1731 / 1:
1.1 572 fitxes, fotografies, làmines i còpies sobre objectes d’orfebreria i joieria diversos

1. 1. 1 Altars. 2
1. 1. 2 Arquetes. 46
1. 1. 3 Avaloris i guarniments. 19

1. 1. 4 Bàculs. 11
1. 1. 5 Bordons. 8
1. 1. 6 Bústia. 1

1. 1. 7 Calzes. 35
1. 1. 8 Calders. 1
1. 1. 9 Canelobres. 3
1. 1. 10 Claus cerimonials. 1
1. 1. 11 Copons. 13
1. 1. 12 Corones. 3
1. 1. 13 Creus. 170
1. 1. 14 Custodis. 32

1. 1. 15 Estatuària. 31
1. 1. 16 Encensers. 11
1. 1. 17 Empreses i estris litúrgics aristocràtics. 10

1. 1. 18 Llànties. 5
1. 1. 19 Llibres i enquadernacions. 5

1. 1. 20 Maces. 3
1. 1. 21 Moneda ibera d’Asido (Medina Sidonia, Cadis), i estampa de brau en blasó. 1

1. 1. 22 Navetes. 4

1. 1. 23 Patenes. 4
1. 1. 24 Piles. 1
1. 1. 25 Portapaus. 7

1. 1. 26 Relicaris i Sants Olis. 28
1. 1. 27 Retaules. 6

1. 1. 28 Setrills. 1

1. 1. 29 Tresor visigot de Guarrazar (corones, creus, etc.). 14
1. 1. 30 Tresor del Delfí (vaixella; al Museu del Prado). 34

1. 1. 31 Vaixella. 49
1. 1. 32 Vera Creu. 8

1. 1. 33 Notes diverses. 7

1. 2 Epistolari.
Cartes (3) dirigides a Lluís Domènech per E. Ferran des de París informant-li de peces de joieria i preus, datades al 1895 i 1898. Full, sine die, de preus de joies artístiques amb les seves corresponents descripcions.

1. 3 Un retall de premsa, possiblement d'una edició de "La Veu de Catalunya" del 1899, que parla sobre els origens de la Creu.

1. 4 Fogatge de 1516
Full amb nòmina d'argenters

1.5 Bula
Bula impresa i emesa per l'Església del Sant Salvador d'Oviedo, a Astúries, on es fa una nòmina de les reliquies que hi conté i les indulgències que s'hi proporcionen

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22607

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Apunts manuscrits. Obra.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1728 / 6:
6.1 "I Part. Introducció Històrica"
Quadern.
6.1.1 "Plan". "1a Part. Introducció històrica". "Classificació". 1 full amb índex.
6.1.2 "Primitives construccions de la reconquesta de Carlemagne fins a Wifré I". s. VIII i IX.
Quadern amb 15 fulls
6.1.3 Quadern amb 22 fulls. 14 són la continuació del capítol I, els 8 darrers inicien el capítol II
"Construccions dels temps dels primers comtes autònoms. s. X. II"
6.1.4 Obra. Cap. I. Notes. 4 fulls doblegats formant un quadern amb notes numerades de l'1 al 31.
6.1.5 Obra. Cap. I. Notes. Quadern amb 21 fitxes.
6.1.6 3 fulls i un retall amb notes manuscrites. 3 fulls i un full retallat.

6.2 "II Part. Elements constructius"
Quadern.
6.2.1 "Plan". "II Part. Elements constructius". 1 full amb índex. 13 fulls amb llistats.

6.3 "III Part. Elements decoratius"
Quadern.
6.3.1 "Plan". "III Part. La decoració". 1 full amb índex. 4 fulls amb llistats.

6.4 "IV Part. Estructures"
Quadern
6.4.1 "Plan". "IV Part. Edificis amb estructures completes". 1 full amb índex. 2 fulls amb dibuixos de la planta de Sant Joan de les Abadesses. 7 fulls amb llistats.

6.5 "V Part. Edificis"
Quadern.
6.5.1 "Plan". "V Part. Els edificis. 1 full amb índex. 7 fulls amb llistats.

6.6 "Índex"
Quadern amb 24 fulls dels monuments ordenats alfabèticament amb dates de consagracions, construcció,...

6.7 "Cronologia dels monuments. s. VIII-XIII". (per regnats).
Quadern amb 5 fulls (Lluís Domènech i Montaner). Quadern amb 3 fulls (Pere Domènech i Roura)


6.8 "Índice cronologich. (Per monuments)"
Quadern amb 6 fulls

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22608

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Buidat "A y P = Nom Gerona"

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1728 / 2:
A:
2.1 Abellas (vulgo avellas) [Abelles, Mas de les].
Fitxa amb anotacions
2.2 Agullana
Fitxa amb anotacions
2.3 Aiguaviva
Fitxa amb anotacions
2.4 Albanà
2 fitxes bibliogràfiques
2.5 Albons
Fitxa amb anotacions
2.6 Algama (Sta Llogaya) [ Alguema, Santa Llogaia]
Fitxa amb anotacions
2.7 All
Fitxa amb anotacions
2.8 Almor
Fitxa amb anotacions
2.9 Alp
Fitxa amb anotacions
2.10 Ampúrias [Empúries]
3 Fitxes amb anotacions
2.11 Arañanet
3 Fitxes amb anotacions
2.12 Arbucias [Arbúcies]
Fitxa amb anotacions
2.13 Arenys de Empurdà [Arenys d'Empurdà]
Fitxa amb anotacions
2.14 Arenys de Munt
Fitxa amb anotacions
2.15 Argelaguer
Fitxa amb anotacions
2.16 Armancias
2 Fitxes amb anotacions
2.17 Armentera
Fitxa amb anotacions
2.18 Armedás (Ermedás) [Ermedas]
Fitxa amb anotacions
2.19 Arza
Fitxa amb anotacions
2.20 Astoll
Fitxa amb anotacions
2.21 Avellana curba [Sant Miquel d'Avellana Corba o de la Torre ]
Fitxa amb anotacions
2.22 Aviñonet [Avinyonet de Puig Ventós]
Fitxa amb anotacions

B:
2.23 Baget
Fitxa amb anotacions
2.24 Banyoles
Fitxa amb anotacions
2.25 Bàscara
2 Fitxes amb anotacions
2.26 Basseya [Bassella]
Fitxa amb anotacions
2.27 Batet
Fitxa amb anotacions
2.28 Baucitges [Baussitges, Sant Martí de]
Fitxa amb anotacions
2.29 Begudà
Fitxa amb anotacions
2.30 Bellcaire
Fitxa amb anotacions
2.31 Bell-lloch [Bell-lloc d'Aro]
Fitxa amb anotacions
2.32 Besalú
2 Fitxes amb anotacions
2.33 Bestracà
Fitxa amb anotacions
2.34 Beudà
Fitxa amb anotacions
2.35 Blanes
2 Fitxes amb anotacions
2.36 Bolós
Fitxa amb anotacions
2.37 Bolvir
Fitxa amb anotacions
2.38 Borrassà
Fitxa amb anotacions
2.39 Breda
Fitxa amb anotacions
2.40 Biert
Fitxa amb anotacions
2.41 Briolf
Fitxa amb anotacions
2.42 Buada, Sant Feliu de [Boada, Sant Feliu]
Fitxa amb anotacions
2.43 Buadella [Boadella]
Fitxa amb anotacions
2.44 Burdils [Bordils]
Fitxa amb anotacions
2.45 Burgonyà [Borgonyà]
Fitxa amb anotacions
2.46 Buxalleu, Sant Feliu
Fitxa amb anotacions

C:
2.47 Cabanas [Cabanes]
Fitxa amb anotacions
2.48 Cabanellas [Cabanelles]
Fitxa amb anotacions
2.49 Cabo de Creus [Cap de Creus]
2 Fitxes amb anotacions
2.50 Caixans
Fitxa amb anotacions
2.51 Calabuig
Fitxa amb anotacions
2.52 Caldas de Malabella [Caldes de Malabella]
Fitxa amb anotacions
2.53 Calonge
Fitxa amb anotacions
2.54 Calella
Fitxa amb anotacions
2.55 Cals ò 'L Cals [sic]
Fitxa amb anotacions
2.56 Camós de Sta Maria [Camós de Santa Maria]
Fitxa amb anotacions
2.57 Campaniano
Fitxa amb anotacions
2.58 Campdorà
Fitxa amb anotacions
2.59 Campllonch [Campllong]
Fitxa amb anotacions
2.60 Campmajor (S. Martín de) [Campmajor, Sant Martí de]
Fitxa amb anotacions
2.61 Campmajor (S. Miquel de) [Campmajor, Sant Miquel de]
Fitxa amb anotacions
2.62 Camprodon
3 Fitxes amb anotacions
2.63 Canapost
Fitxa amb anotacions
2.64 Canet de Adri [Canet d'Adri]
Fitxa amb anotacions
2.65 Canet de Verges [Canet de Vergés]
Fitxa amb anotacions
2.66 Canellas [Canyelles]
1 Fitxa amb anotacions
2.67 Canellas [Canelles]
Fitxa amb anotacions
2.68 Cantallops
Fitxa amb anotacions
2.69 Cayano ó Canyanó [sic]
Fitxa amb anotacions
2.70 Capellada [Capellades]
Fitxa amb anotacions
2.71 Capmany ò Campmany
Fitxa amb anotacions
2.72 Cartellà
Fitxa amb anotacions
2.73 Casamor
Fitxa amb anotacions
2.74 Casavells
Fitxa amb anotacions
2.75 Cassá de Pelrás [Cassà de Pelràs]
Fitxa amb anotacions
2.76 Cassà de la Selva
Fitxa amb anotacions
2.77 Castanyet
Fitxa amb anotacions
2.78 Castellar de la Muntanya
Fitxa amb anotacions
2.79 Castell d'Aro
2 Fitxes amb anotacions
2.80 Castelló d'Empurias [Castelló d'Empúries]
Fitxa amb anotacions
2.81 Celrà
Fitxa amb anotacions
2.82 Celcianum [sic]
Fitxa amb anotacions
2.83 Cercada [Cercada, Sant Pere de]
Fitxa amb anotacions
2.84 Cervià
Fitxa amb anotacions
2.85 Cistella
Fitxa amb anotacions
2.86 Ciurana
Fitxa amb anotacions
2.87 Colera (St Quinico) [Colera, Sant Quirze]
Fitxa amb anotacions
2.88 Colomers
Fitxa amb anotacions
2.89 Colltort
Fitxa amb anotacions
2.90 Comitares
Fitxa amb anotacions
2.91 Constantins
Fitxa amb anotacions
2.92 Cornellà
Fitxa amb anotacions
2.93 Corsà
Fitxa amb anotacions
2.94 Corts
Fitxa amb anotacions
2.95 Crespià
Fitxa amb anotacions
2.96 Creixell
Fitxa amb anotacions
2.97 Creixenturi
Fitxa amb anotacions
2.98 Cruilles (St Eulalia) [Cruïlles, Santa Eulàlia]
Fitxa amb anotacions
2.99 Cursavell [Corsavell]
Fitxa amb anotacions

D:
2.100 Darnius
Fitxa amb anotacions
2.101 Delfià
Fitxa amb anotacions
2.102 Desprach [Desprac, Sant Genís]
Fitxa amb anotacions
2.103 Domeny
Fitxa amb anotacions
2.104 Doria
Fitxa amb anotacions
2.105 Desquers
Fitxa amb anotacions

E:
2.106 Elzeda
Fitxa amb anotacions
2.107 Espinelvas
Fitxa amb anotacions
2.108 Espolla
Fitxa amb anotacions
2.109 Esponellà
Fitxa amb anotacions
2.110 Estañol [Estanyol]
Fitxa amb anotacions
2.111 Estañol, en el Valle de Rosas [Estanyol (Roses)]
Fitxa amb anotacions
2.112 Estiula [Estiula, Sant Feliu]
Fitxa amb anotacions

F:
2.113 Falgons
Fitxa amb anotacions
2.114 Fanals
Fitxa amb anotacions
2.115 Far [Far, el]
Fitxa amb anotacions
2.116 Faras [Fares]
2 Fitxes amb anotacions
2.117 Figueras [Figueres]
Fitxa amb anotacions
2.118 Flassá [Flassa]
Fitxa amb anotacions
2.119 Fluvià
Fitxa en blanc
2.120 Fontanillas [Fontanilles]
Fitxa amb anotacions
2.121 Fontcuberta
Fitxa amb anotacions
2.122 Fonteta
Fitxa amb anotacions
2.123 Fontfreda
Fitxa amb anotacions
2.124 Fornells de Besalú
Fitxa amb anotacions
2.125 Fornells de la Muntanya
Fitxa amb anotacions
2.126 Fornells de la Selva
Fitxa amb anotacions
2.127 Fortrá [Fortrà]
Fitxa amb anotacions
2.128 Fortianell
Fitxa amb anotacions
2.129 Fosca [Fosca, la]
Fitxa amb anotacions
2.130 Franciach [Franciac]
Fitxa amb anotacions
2.131 Fusteria
Fitxa amb anotacions

G:
2.132 Galliners
Fitxa amb anotacions
2.133 Garriga (St Feliu de) [Vilademat]
Fitxa amb anotacions
2.134 Garrigás [Garrigues, Les]
Fitxa amb anotacions
2.135 Garriguella
Fitxa amb anotacions
2.136 Gaserans
Fitxa amb anotacions
2.137 Ger
Fitxa amb anotacions
2.138 Gerona [Girona]
2 fitxes amb anotacions
2.139 Gombreny
Fitxa amb anotacions
2.140 Gorguja [o Mas de Travis; a Llívia]
Fitxa amb anotacions
2.141 Granollers de Rocacorva
Fitxa amb anotacions
2.142 Grions
Fitxa amb anotacions
2.143 Gualta
Fitxa amb anotacions
2.144 Guémol [Guemol]
Fitxa amb anotacions
2.145 Guialbas (St Esteva) [Guialbes, Sant Esteve de]
Fitxa amb anotacions
2.146 Guils
Fitxa amb anotacions

H:
2.147 Hostalrich [Hostalric]
Fitxa amb anotacions

I:
2.148 Isóbol [Isòvol]
Fitxa amb anotacions

J:
2.149 Gafre [Jafre]
Fitxa amb anotacions
2.150 Guiñá [Juinyà]
2 fitxes amb anotacions
2.151 Juncariae [sic]
Fitxa amb anotacions
2.152 Juyá [Juià]
Fitxa amb anotacions

L:
2.153 La Barroca [a Finestres, Sant Aniol de]
Fitxa amb anotacions
2.154 La Bisbal [Bisbal d'Empordà, La]
3 fitxes amb anotacions
2.155 La Escala [Escala, L']
Fitxa amb anotacions
2.156 La Esparra [Esparra, L']
Fitxa amb anotacions
2.157 La Estela [Estela, La]
Fitxa amb anotacions
2.158 La Junquera [Jonquera, La]
Fitxa amb anotacions
2.159 La Muga [Muga, La]
Full en blanc
2.160 La Miana o Minyana [Miana, La]
Fitxa amb anotacions
2.161 La Pera [Pera, La]
Fitxa amb anotacions
2.162 La Pinya [Pinya, La]
Fitxa amb anotacions
2.163 La Ral [Ral, La; a Sant Pau de Segúries]
Fitxa amb anotacions
2.164 La Sala [Sala, La; a Foixà]
Fitxa amb anotacions
2.165 La Selva - Comarca [Selva, La]
Fitxa amb anotacions
2.166 La Tallada [Tallada, La]
Fitxa amb anotacions
2.167 La Vall de Santa Creu ó Santa Creu del Port [Vall de la Santa Creu, La]
Fitxa amb anotacions
2.168 Las Escaulas [Escaules, Les; a Boadella d'Empordà]
Fitxa amb anotacions
2.169 Las Escaulas [Escaules, Les; ribera del riu Llierca]
Fitxa amb anotacions
2.170 Las Olivas [Olives, Les; a Sant Esteve de Guialbes]
Fitxa amb anotacions
2.171 Las Serras [Serres, Santa Cecília de les; a Peradalta]
Fitxa amb anotacions
2.172 Leocarcaro [= Leocarcari in Monte Albari = Albera, L']
2 fitxes amb anotacions
2.173 Llagostera
Fitxa amb anotacions
2.174 Lladó
Fitxa amb anotacions
2.175 Llanars
Fitxa amb anotacions
2.176 Llansá [Llançà]
Fitxa amb anotacions
2.177 Llaviá [Llavià]
Fitxa amb anotacions
2.178 Llayés [Llaes]
Fitxa amb anotacions
2.179 Llers
Fitxa amb anotacions
2.180 Llierca [riu]
Fitxa amb anotacions
2.181 Lligordà
Fitxa amb anotacions
2.182 Llívia
Fitxa amb anotacions
2.183 Llofriu ó Llufriu [Llofriu]
Fitxa amb anotacions
2.184 Llorà
Fitxa amb anotacions
2.185 Lloret de Mar
2 fitxes amb anotacions

M:
2.186 Manol [Riu]
Fitxa amb anotacions
2.187 Maranges
Fitxa amb anotacions
2.188 Marítima
Full en blanc
2.189 Marlant [a Porqueres]
Fitxa amb anotacions
2.190 Marsá [Marçà; a Vilanova de la Muga]
Fitxa amb anotacions
2.191 Martorell de la Selva [a Maçanet de la Selva]
Fitxa amb anotacions
2.192 Masarach [Masarac]
Fitxa amb anotacions
2.193 Massanas [Massanes o Maçanet-Massanes]
Fitxa amb anotacions
2.194 Masanet de Cabrenys [Maçanet de Cabrenys]
Fitxa amb anotacions
2.195 Mata [a Porqueres]
Fitxa amb anotacions
2.196 Mata [a Viladases]
Fitxa amb anotacions
2.197 Matajudaica [a Corçà]
Fitxa amb anotacions
2.198 Matamala
Fitxa amb anotacions
2.199 Matamors
Fitxa amb anotacions
2.200 Matella
Fitxa amb anotacions
2.201 Mayà [Maià de Montcal]
Fitxa amb anotacions
2.202 Medians
Fitxa amb anotacions
2.203 Mediñá [Sant Julià de Ramis-Medinyà]
Fitxa amb anotacions
2.204 Miánegas [a Porqueres]
Fitxa amb anotacions
2.205 Mieras [Mieres]
Fitxa amb anotacions
2.206 Millàs
Fitxa amb anotacions
2.207 Mirallas
Fitxa amb anotacions
2.208 Mollet (Sant Joan de)
Fitxa amb anotacions
2.209 Mollet de Empurdà [Mollet d'Empordà]
Fitxa amb anotacions
2.210 Molló
Fitxa amb anotacions
2.211 Monars [a Oix]
Fitxa amb anotacions
2.212 Morells
Fitxa amb anotacions
2.213 Montagut
2 fitxes amb anotacions
2.214 Montcalp [Montcalb]
Fitxa amb anotacions
2.215 Montnegre (Sant Mateu de)
Fitxa amb anotacions
2.216 Montpalau
Fitxa amb anotacions
2.217 Montras [Mont-ras]
Fitxa amb anotacions
2.218 Montroig [Mont-roig]
Fitxa amb anotacions
2.219 Mosoll
Fitxa amb anotacions

N:
2.220 Navá [Navà]
Fitxa amb anotacions
2.221 Navata
Fitxa amb anotacions

O:
2.222 Ogassa
Fitxa amb anotacions
2.223 Oix
Fitxa amb anotacions
2.224 Olivars [a Sant Julià de Ramis]
Fitxa amb anotacions
2.225 Oliu
Fitxa amb anotacions
2.226 Olopte
Fitxa amb anotacions
2.227 Olot
Fitxa amb anotacions
2.228 Ollers [a Vilademunt]
Fitxa amb anotacions
2.229 Ordis
Fitxa amb anotacions
2.230 Órfas ú Órfans [Orfes, a Bàscara]
Fitxa amb anotacions
2.231 Orriols
Fitxa amb anotacions
2.232 Orsiñá [Ossinyà]
Fitxa amb anotacions
2.233 Orto Madrone [sic.; Santa Leocadia de]
Fitxa amb anotacions
2.234 Ortsaviñá [Orsavinyà]
Fitxa amb anotacions
2.235 Ort-Moner [sic]
Fitxa amb anotacions
2.236 Ortus medius
Fitxa amb anotacions

P:
2.237 Palafolls
Fitxa amb anotacions
2.238 Palafrugell
Fitxa amb anotacions
2.239 Palamós
Fitxa amb anotacions
2.240 Palau de Montagut
Fitxa amb anotacions
2.241 Palau de Santa Eularia [Palau de Santa Eulàlia]
Fitxa amb anotacions
2.242 Palau Sabardera
Fitxa amb anotacions
2.243 Palau Surroca
Fitxa amb anotacions
2.244 Palera
Fitxa amb anotacions
2.245 Palmirola
Fitxa amb anotacions
2.246 Palol
Fitxa amb anotacions
2.247 Palol de Rebardit [Palol de Revardit]
Fitxa amb anotacions
2.248 Pals
Fitxa amb anotacions
2.249 Panardell
Fitxa amb anotacions
2.250 Panedas [Panedes; a Llagostera]
Fitxa amb anotacions
2.251 Panizars [Panissars]
Fitxa amb anotacions
2.252 Parets de Empurdá [Parets d'Empordà]
Fitxa amb anotacions
2.253 Pardinas [Pardines]
Fitxa amb anotacions
2.254 Parietes Rufini [a Domeny]
Fitxa amb anotacions
2.255 Parlavá [Parlavà]
Fitxa amb anotacions
2.256 Pau
Fitxa amb anotacions
2.257 Pedret
Fitxa amb anotacions
2.258 Pedrinyà [a La Pera]
Fitxa amb anotacions
2.259 Pedrinyà [a Crespià]
Fitxa amb anotacions
2.260 Perdalta
Fitxa amb anotacions
2.261 Peralada
2 fitxes amb anotacions
2.262 Peralta
Fitxa amb anotacions
2.263 Peratallda
Fitxa amb anotacions
2.264 Pincaró [a Albanyà]
Fitxa amb anotacions
2.265 Pineda ó Sant Pere de Riu [= Pineda de Mar]
2 fitxes amb anotacions
2.266 Pinsach [Mas Pinsach; a Mieres]
Fitxa amb anotacions
2.267 Planés [a Tosses]
Fitxa amb anotacions
2.268 Plantadís [a La Cellera]
Fitxa amb anotacions
2.269 Paliger ó Politger [Politger; a Sant Jaume de Llierca]
Fitxa amb anotacions
2.270 Pont de Molins
Fitxa amb anotacions
2.271 Pontós [Pontons]
Fitxa amb anotacions
2.272 Porqueras [Porqueres]
Fitxa amb anotacions
2.273 Porreras [Porreres]
Fitxa amb anotacions
2.274 Principi [Coll de]
Fitxa amb anotacions
2.275 Púbol
Fitxa amb anotacions
2.276 Puig-alt ó Pujalt [ Puig Alt]
Fitxa amb anotacions
2.277 Puig-arnol
Fitxa amb anotacions
2.278 Puigcerdà
Fitxa amb anotacions
2.279 Puigmal (St Vicente) [Sant Vicenç de Puigmal; a Parròquia de Ripoll]
Fitxa amb anotacions
2.280 Puigmal [Sta Llucia] [Santa Llúcia de Puigmal; a Sant Joan de les Abadesses]
2 fitxes amb anotacions
2.281 Pujols dels Pagesos [a Cornellà del Terri]
Fitxa amb anotacions

Q:
2.282 Queixàs [a Cabanelles]
Fitxa amb anotacions
2.283 Queralbs
Fitxa amb anotacions
2.284 Queralbs
Fitxa amb anotacions

R:
2.285 Rabós de Empordà í d'Espolla [Rabós d'Empordà]
Fitxa amb anotacions
2.286 Raminyó ó Ramió [Raminyó]
Fitxa amb anotacions
2.287 Requesens
Fitxa amb anotacions
2.288 Ribes [Ribes de Freser]
Fitxa amb anotacions
2.289 Ribellas [Ribelles]
Fitxa amb anotacions
2.290 Riumors
Fitxa amb anotacions
2.291 Ripoll
Fitxa amb anotacions
2.292 Riutort
Full en blanc
2.293 Riudellots de la Creu [a Palol de Revartit]
Fitxa amb anotacions
2.294 Riudellots de la Selva
Fitxa amb anotacions
2.295 Riuràs
Fitxa amb anotacions
2.296 Rocacorva [a Canet d'Adrí]
Fitxa amb anotacions
2.297 Roca-Rossa ó Casa roja [Rocarossa]
Fitxa amb anotacions
2.298 Romanyà de Besalú
Fitxa amb anotacions
2.299 Romanyà de la Selva
Fitxa amb anotacions
2.300 Rosas [Roses]
Fitxa amb anotacions
2.301 Rupià
Fitxa amb anotacions

S:
2.302 Sacosta (Sta Eulàlia de)
Fitxa amb anotacions
2.303 Sadérnas [Sadernes]
Fitxa amb anotacions
2.304 Saga
Fitxa amb anotacions
2.305 Sagaró [S'Agaró]
Fitxa amb anotacions
2.306 Salas [Sales de Llierca]
Fitxa amb anotacions
2.307 Saldet
Fitxa amb anotacions
2.308 Salitja
Fitxa amb anotacions
2.309 Salt
Fitxa amb anotacions
2.310 Santamans
Fitxa amb anotacions
2.311 Saltà
Fitxa amb anotacions
2.312 Sanabastre
Fitxa amb anotacions
2.313 Sant Andreu del Coll
Fitxa amb anotacions
2.314 Sant Andreu d'Oliveda [a Maçanet de Cabrenys]
Fitxa amb anotacions
2.315 Sant Andreu de Socarrats
Fitxa amb anotacions
2.316 Sant Andreu del Terri
Fitxa amb anotacions
2.317 Sant Aniol de Agujas ó de Vija [Sant Aniol de Finestres]
Fitxa amb anotacions
2.318 Sant Cebrià dels Alls
Fitxa amb anotacions
2.319 Sant Cebrià de Vallalta
Fitxa amb anotacions
2.320 Sant Climent sas Cebes [Sant Clument Sescebes]
Fitxa amb anotacions
2.321 Sant Corneli
Fitxa amb anotacions
2.322 Sant Cristòfol les Fonts
Fitxa amb anotacions
2.323 Sant Dalmay [Sant Dalmai]
Fitxa amb anotacions
2.324 Sant Daniel
Fitxa amb anotacions
2.325 Santenys [a Esponellà]
Fitxa amb anotacions
2.326 Sant Esteve de Llémana [Sant Esteve de Llémena]
Fitxa amb anotacions
2.327 Sant Feliu de Guixols
Fitxa amb anotacions
2.328 Sant Feliu de Pallarols [Sant Feliu de Pallerols]
Fitxa amb anotacions
2.329 Sant Iscle d'Empordà
Fitxa amb anotacions
2.330 Sant Iscle de Vallalta
Fitxa amb anotacions
2.331 Sant Joan de las Abadessas [Sant Joan de les Abadesses]
Fitxa amb anotacions
2.332 Sant Joan de Salellas [Sant Joan de Selelles]
Fitxa amb anotacions
2.333 Sant Joan de Sescloses
2 fitxes amb anotacions
2.334 Sant Jordi desvalls
Fitxa amb anotacions
2.335 Santa Cruz de Horta [Osor-Santa Creu d'Horta]
Fitxa amb anotacions
2.336 Sant Julià de Llor
Fitxa amb anotacions
2.337 Sant Julià del Mont
2 fitxes amb anotacions
2.338 Sant Julià de Ramis
Fitxa amb anotacions
2.339 Sant Llorens de las Arenas [Sant Llorenç de les Arenes; a Foixà]
Fitxa amb anotacions
2.340 Sant Marçal de Corantella ó de Vilademuls
Fitxa amb anotacions
2.341 Sant Martí de Llémana [Sant Martí de Llémena]
Fitxa amb anotacions
2.342 Masanet de la Selva [Maçanet de la Selva]
Fitxa amb anotacions
2.343 Sant Martí Sapresa ó de las Esposas [Sant Martí Sapresa]
Fitxa amb anotacions
2.344 Sant Martí Saserra [Sant Martí Sassera]
Fitxa amb anotacions
2.345 Sant Medir
Fitxa amb anotacions
2.346 Sant Miquel Çacirera [Sant Miquel Sacirera]
Fitxa amb anotacions
2.347 Sant Miquel de Fluvià
Fitxa amb anotacions
2.348 Sant Pau de la Calsada [sic]
Fitxa amb anotacions
2.349 Sant Pau de Seguries
Fitxa amb anotacions
2.350 Sant Pere de Rodes
3 fitxes amb anotacions
2.351 Sant Pere Pescador
Fitxa amb anotacions
2.352 Sant Pau de Mar
Fitxa amb anotacions
2.353 Sant Sadurní
Fitxa amb anotacions
2.354 Santa Coloma de Farners
Fitxa amb anotacions
2.355 Santa Cristina d'Aro
Fitxa amb anotacions
2.356 Santa Eugènia
Fitxa amb anotacions
2.357 Santa Pau
Fitxa amb anotacions
2.358 Santa Pelaya [Santa Pelaia; a Cruïlles]
Fitxa amb anotacions
2.359 Sauleda
Fitxa amb anotacions
2.360 Sellent [Sallent]
Fitxa amb anotacions
2.361 Ser
Fitxa amb anotacions
2.362 Seriña [Serinyà]
Fitxa amb anotacions
2.363 Serra
Fitxa amb anotacions
2.364 Setcasas [Setcases]
Fitxa amb anotacions
2.365 Sils
Fitxa amb anotacions
2.366 Solamal
Fitxa amb anotacions
2.367 Solanas [Solanes]
Fitxa amb anotacions
2.368 Solins [a Santa Cristina d'Aro]
Fitxa amb anotacions
2.369 Sous
2 fitxes amb anotacions
2.370 Sant Martí de Surroca
Fitxa amb anotacions
2.371 Talaixà
Fitxa amb anotacions
2.372 Talltorta
Fitxa amb anotacions
2.373 Terravans [Taravaus]
Fitxa amb anotacions
2.374 Terradas
Fitxa amb anotacions
2.375 Terradellas [Terradelles]
Fitxa amb anotacions
2.376 Tartera
Fitxa amb anotacions
2.377 Toñá [Tonyà]
Fitxa amb anotacions
2.378 Torallas [Toralles]
Fitxa amb anotacions
2.379 Tordera
Fitxa amb anotacions
2.380 Torn
Fitxa amb anotacions
2.381 Torrellas
Fitxa amb anotacions
2.382 Torrent
Fitxa amb anotacions
2.383 Torroella de Fluvià
Fitxa amb anotacions
2.384 Torroella de Montgrí
Fitxa amb anotacions
2.385 Tortellà
Fitxa amb anotacions
2.386 Tosas [Toses]
Fitxa amb anotacions
2.387 Tossa
Fitxa amb anotacions
2.388 Tragurà
Fitxa amb anotacions
2.389 Tudela
Fitxa amb anotacions
2.390 Ultramort
Fitxa amb anotacions
2.391 Ullà
Fitxa amb anotacions
2.392 Ullastre
Fitxa amb anotacions
2.393 Ullastret
Fitxa amb anotacions
2.394 Urtg o Urtx [Urtx]
Fitxa amb anotacions
2.395 Urús
Fitxa amb anotacions
2.396 Usall
Fitxa amb anotacions
2.397 Valldebach [Vall de Bac]
Fitxa amb anotacions
2.398 Vallespirans
Fitxa amb anotacions
2.399 Vallfogona
Fitxa amb anotacions
2.400 Vallgornera
Fitxa amb anotacions
2.401 Vall-llobrega
Fitxa amb anotacions
2.402 Vallmala
2 fitxes amb anotacions
2.403 Ventajol
Fitxa amb anotacions
2.404 Ventajola
Fitxa amb anotacions
2.405 Ventalló
Fitxa amb anotacions
2.406 Ventolà
Fitxa amb anotacions
2.407 Vérges [Verges]
Fitxa amb anotacions
2.408 Vidrá [Vidrà]
Fitxa amb anotacions
2.409 Vidreras [Vidreres]
Fitxa amb anotacions
2.410 Vilabertrán [Vilabertran]
Fitxa amb anotacions
2.411 Vilablareix
Fitxa amb anotacions
2.412 Vilacolom
Fitxa amb anotacions
2.413 Vilademany
Fitxa amb anotacions
2.414 Vilademiras [Vilademires]
Fitxa amb anotacions
2.415 Vilademuls
Fitxa amb anotacions
2.416 Viladonja (Santa Eulàlia de)
Fitxa amb anotacions
2.417 Vilafant
Fitxa amb anotacions
2.418 Vilafreser
Fitxa amb anotacions
2.419 Vilahur [Vilaür]
Fitxa amb anotacions
2.420 Vilahut [Vilaüt]
Fitxa amb anotacions
2.421 Vilajuiga [Vilajuïga]
Fitxa amb anotacions
2.422 Villallobent [Vilallovent]
Fitxa amb anotacions
2.423 Vilallonga
Fitxa amb anotacions
2.424 Villamacolum [Vilamacolum]
Fitxa amb anotacions
2.425 Vilamalla
Fitxa amb anotacions
2.426 Vilamarí
Fitxa amb anotacions
2.427 Vilamorell
Fitxa amb anotacions
2.428 Vilanant
Fitxa amb anotacions
2.429 Vilanova de la Muga
Fitxa amb anotacions
2.430 Vilaritg
Fitxa amb anotacions
2.431 Vilarromà
Fitxa amb anotacions
2.432 Vilasacra
Fitxa amb anotacions
2.433 Vilatenim
Fitxa amb anotacions
2.434 Vilert
Fitxa amb anotacions
2.435 Viloví [Vilobí d'Onyar]
Fitxa amb anotacions
2.436 Viñolas (S. Martín de) [Vinyoles, Sant Martí de]
Fitxa amb anotacions
2.437 Viure
Fitxa amb anotacions
2.438 Vulpellach [Vulpellac]
Fitxa amb anotacions


ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22609

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Llinatges nobiliaris. "Corts". "Usatges"

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1728 / 4 :
4.1 "Reyes de Francia y soberanos calendados en Cataluña".
Fitxa cronològica amb dates extremes dels regnats dels Capets.
4.2 "Comtes dels S. VIII - S. X. Origens dels comtats".
Full de l'Ateneo Barcelonès doblegat amb genealogia de Borrell, comte d'Urgell i d'Ausona (798 - 820).
4.3 Quadre dels comtats catalans, S. X.
Taula cronològica dels comtes catalans (s. X).
4.4 Comtats catalans.
4 fulls doblegats amb genealogies de Borrell, compte d'Osona (798 - 820) i de Sunyer II, comte d'Empúries i Rosselló (896-915).
4.5 s. VIII - X = 768 - 902
4 fulls. Regnats de Carlemany, Ludovic Pius i Carles el Calb. Comtat de Guifré el Pilós.
4.6 s X - XII = 902 - 1162. Comtat de Barcelona.
9 fulls amb els comtes de Barcelona
4.7 s. XII - XIII = 1162 - 1285. Corona d'Aragó.
5 fulls amb els reis d'Aragó i comtes de Barcelona
4.8 s. X-XI = 902 - 1092. Urgell.
7 fulls amb els comtes d'Urgell
4.9 s. X - XII = 902 - 1117. Cerdanya.
8 fulls amb els comtes de Cerdanya
4.10 s. X - XII = 902 - 1111. Besalú.
8 fulls amb els comtes de Besalú
4.11 s. IX - X = 884 - 991. Ampúries [Empúries] i Rosselló.
4 fulls amb els comtes d'Empúries i Rosselló
4.12 s. X - XI = 991 - 1079. Ampúries [Empúries]
3 fulls amb els comtes d'Empúries
4.13 s. X - XI = 991 - 1075. Rosselló.
3 fulls amb els comtes de Rosselló
4.14 Comtes dels Pallars i l'Urgell.
5 fitxes amb comtes del Pallars i l'Urgell
4.15 "Condes de Urgel y Vizcondes de Ager" [Comtes d'Urgell i vescomtes d'Ager], "Duques de Segorbe y Cardona" [Ducs de Segorb i Cardona].
2 fulls doblegats
4.16 "Sepulcros de la Casa Real de Aragón..."
6 fulls amb llistat dels sepolcres existents al Monestir de N.S. de Poblet
4.17 Llinatges diversos.
7 fulls
4.18 Comtes de Barcelona. Viatge a Roma.
2 fulls amb anotacions
4.19 Cervera.
Quadern. 8 fulls sobre el comtat de Cervera
4.20 Boixadors.
Quadern buit
4.21 Cardona.
Quadern. 2 fulls sobre el comtat de Cardona
4.22 Urgell, Cervera i Cabrera.
Quadern. 2 fulls sobre els comtats d'Urgell, Cervera i Cabrera
4.23 Moncada [Montcada].
Quadern buit
4.24 Rocabertí.
Quadern. 2 fulls sobre el llinatge dels Rocabertí
4.25 Vall - llebrera.
Quadern. 1 full sobre el llinatge dels Vall-cebrera
4.26 Anglesola.
Quadern. 4 fulls sobre el llinatge dels Anglesola
4.27 Llistats diversos.
3 fulls
4.28 Llistats "Dels Usatges, s. XI". "Corts" 1173, 1198, 1200, 1202.
2 fulls
4.29 Llistats de "Corts", 1311 - 1460.
6 fulls doblegats

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22610

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Escultura.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 3

ESCULTURA:
3.1 Escultura romànica
42 fitxes
3.2 Escultura gòtica
9 fitxes
3.3 Escultura de la edad media [Escultura de l'Edat Mitjana]
Fitxa
3.4 Escultura árabe en piedra [escultura àrab]
Fitxa
3.5 Escultura del renacimento [escultura del renaixement]
7 fitxes
3.6 Escultura. Capitells
4 fitxes. Dibuix d'un capitell de la Mesquita de Còrdova. Tinta sobre paper vegetal
3.7 2 fulls amb anotacions i dibuixos. Tinta sobre paper
3.8 Escultura de la Santa Madrona de Madrid a santo Domingo el Real (dibuix); segle XIV
Dibuix a tinta sobre paper

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22611

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Metalls.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1731 / 2:

2. 1. Fitxes amb dibuixos i/o fotografies sobre metal·listeria. 27
2. 1. 1 Balda i porta àrab. 1 fotografia
2. 1. 2 Brandó. 2 còpies cianotipus
2. 1. 3 Braser àrab. 1 còpia cianotipus
2. 1. 4 Campana àrab. 1 fotografia
2. 1. 5 Llàntia de l'Alhambra. Fitxa bibiliogràfica i fotografia
2. 1. 6 Lleó de bronze; escultura àrab. 2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix. Tinta sobre paper
2. 1. 7 Plat de llautó repujat. 1 làmina
2. 1. 8 Porta de bronze. 1 còpia cianotipus
2. 1. 9 Tenebrari. 1 còpia cianotipus
2. 1. 10 Safates o plates. 13 còpies cianotipus i 1 dibuix. Tinta sobre paper
2. 1. 11 Sivelles. 2 fitxes amb dibuixos. Tinta sobre paper

2. 2 Fitxes amb anotacions diverses sobre metal·listeria
2. 2. 1 Metal·listeria romànica. Fitxa
2. 2. 2 Metal·listeria i esmalts romànics. Fitxa
2. 2. 3 Metal·listeria àrab. Fitxa
2. 2. 4 Metal·listeria. Banda de bronze gravat. Fitxa

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22612

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Mobiliari.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1731 / 3:
3. 1 Fitxes numerades amb fotografies i/o dibuixos: 15
3. 1. 1 Arquimesa o armari. Fitxa amb dibuix. Tinta sobre paper
3. 1. 2 Arqueta o joier. Còpia cianotipus
3. 1. 3 Carrosses. 2 fitxes amb dibuix. Tinta i aquarel·la sobre paper
3. 1. 4 Cofre, arca o bagul. Fitxa amb dibuix. Tinta sobre paper
3. 1. 5 Fanals. 3 fitxes amb dibuixos. Tinta sobre paper
3. 1. 6 Mobles gòtics. Fitxa amb anotació
3. 1. 7 Retaule. Còpia cianotipus
3. 1. 8 Cadira de braços. Fitxa amb dibuix. Tinta sobre paper
3. 1. 9 Cadira faldistori. Còpia cianotipus
3. 1. 10 Cadira gestatòria. Fitxa amb dibuix. Tinta i aquarel·la sobre paper
3. 1. 11 Tenebrari de la catedral de Sevilla. 1Fitxa bibliogràfica

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22613

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Armeria.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1731 / 4:

1. FITXES NUMERADES AMB REPRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES i/o DIBUIXOS D'ESTRIS MILITARS

1. 1 Arcabussos. 1
1. 2 Armadures. 63 fitxes
1. 2. 1 Armadures. 30 còpies cianogràfiques
1. 2. 2 Mitges armadures. 8 còpies cianogràfiques
1. 2. 3 Armadures de justa. 1 còpia cianogràfiques
1. 2. 4 Armadures amb cota d'armes. 1 còpia cianogràfiques
1. 2. 5 Armadures infantils. 4 còpies cianogràfiques
1. 2. 6 Armadures i selles d'armes. 4 còpies cianogràfiques
1. 2. 7 Armadures, testeres i selles. 1 còpia cianogràfiques
1. 2. 8 Armadures, adargues, espontons i sella. 1 còpia cianogàfiques
1. 2. 9 Armadura eqüestre. 12 còpies cianogràfiques
1. 2. 10 Brigantina. 1 còpia cianogràfiques
1. 2. 11 Coselet. 1 còpia cianogràfiques
1. 3 Carcaixos. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 4 Cascos. 52 fitxes
1. 4. 1 Birret o casquet. 2 còpies cianogràfiques
1. 4. 2 Capacet i capacet cesàri. 2 còpies cianogràfiques
1. 4. 3 Cascos. 11 còpies cianogràfiques
1. 4. 4 Celades àrabs: 2 còpies cianogràfiques
1. 4. 5 Celades borgonyones (amb i sense crestó). 10 còpies cianogràfiques
1. 4. 6 Celades d'encaix. 1 dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 4. 7 Cimeres del casc de Jaume I el Conqueridor. 2 còpies cianogràfiques
1. 4. 8 Elms. 8 còpies cianogràfiques
1. 4. 9 Morrions (d'adult i de nen). 4 còpies cianogràfiques
1. 5 Destrals d'armes. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 6 Escuts.
1. 6. 1 Adargues. 3 còpies cianogràfiques
1. 6. 2 Escuts. 4 còpies cianogràfiques
1. 6. 3 Rodeles. 32 còpies cianogràfiques
1.7 Espases. 48 fitxes
1. 7. 1 Cimitarres. Dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 7. 2 Espases. 9 còpies cianotipus, 23 dibuixos i 2 làmines
1. 7. 3 Espases de llaç. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 7. 4 Espases flamígeres. Dibuix; tinta sobre paper
1. 7. 5 Estocs. 3 còpies cianotipus i un dibuix; tinta sobre paper
1. 7. 6 Mandobles. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 7. 7 Manoples o guants d'abordatge. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 7. 8 Montants. Dibuix; tinta sobre paper
1. 7. 9 Sables. Dibuix; tinta sobre paper
1. 8 Ganivets.
1. 8. 1 Dagues. 5 dibuixos; tinta sobre paper
1. 8. 2 Ganivets. 3 dibuixos; tinta sobre paper
1. 8. 3 Ganivets àrabs. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 9 Gorgueres. 2 còpies cianogràfiques
1. 10 Llances
1. 10. 1 Alabardes. 5 dibuixos; tinta sobre paper i paper vegetal
1. 10. 2 Ascones. Dibuix; tinta sobre paper
1. 10. 3 Ascones monteres. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 10. 4 Bisarmes. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 10. 5 Esportons. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 10. 6 Llances. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 10. 7 Partesanes.3 dibuixos; tinta sobre paper
1. 10. 8 Piques. 3 dibuixos; tinta sobre paper
1. 10. 9 Portametxes d'artilleria
1. 11 Maces d'armes. Dibuix; tinta sobre paper
1. 12 Martells d'armes. Dibuix; tinta sobre paper
1. 13 Selles. 9 còpies cianotipus
1. 14 Sivelles i Guarniments d'arnesos. 2 còpies cianotipus
1. 15 Signatures i marques dels armers de Toledo dels segles XVI al XVIII. 8 fulls amb anotacions, nòmina d'armers toledans, i còpies cainotipus de les seves marques, enganxades

2. Descripcions i definicions d'artesans armers.
5 Fitxes amb anotacions sobre armers, ganiveters, freners i espasers.

3. Transcripció de l'acta de concòrdia entre el comte Ramon Berenguer IV de Barcelona i el comte Pons II d'Empúries (probablement entre 1131 i 1154)

4. Apunts sobre armament, tàctica i cossos militars de l'edat mitjana i moderna.
4. 1 Armes àrabs. 3 fitxes amb anotacions
4. 2 Armes gòtiques. 3 fitxes amb apunts sobre armes, arreus i tàctica bèl·lica gòtiques
4. 3 Armes del renaixement. 4 fitxes amb anotacions
4. 4 Armes del segle XIII. 5 fitxes sobre indumentària militar i armament al segle XIII, sobre ballesters i almogàvers.

5. Dibuixos
Dibuixos diversos reproduint indumentàries, escuts, esperons, espases, gonfanons i pendons, testeres, morrions i regnes de cavalleria; datades. Tinta sobre paper vegetal

6. Transcripció de texts sobre armes, extrets d'un Dietari del s. XV (probablement del "Manual de Novells Ardits" o del "Llibre de Solemnitats"). 4 fitxes

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22614

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Indumentària.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1731 / 5:
1. Carta de Joseph Gudiol i Curull a Lluis Domènech i Montaner, datada el 19-VI-1875, informant de l'enviament d' unes fotografies d'una mitra del Museu de Vic.

2. Fitxes numerades amb fotografies i/o dibuixos: 148
2. 1 Banderes. 3 còpies cianotipus, 1 làmina, 1 dibuix. Tinta sobre paper
2. 2 Capes pluvials. 5 làmines, 4 còpies cianotipus, 2 dibuixos. Tinta sobre paper
2. 3 Casulles i capes. 1 làmina
2. 4 Casulles. 2 làmines, 1 còpia cianogràfica, 1 fotografia, 3 dibuixos. Tinta sobre paper
2. 5 Casulles i dalmàtiques. 1 dibuix. Tinta sobre paper
2. 6 Dalmàtiques. 2 còpies cianogràfiques, 2 dibuixos. Tinta sobre paper
2. 7 Draps de faristol. 5 làmines
2. 8 Estoles. 2 dibuixos. Tinta sobre paper
2. 9 Frontals d'altar brodats. 19 làmines, 4 còpies cianotipus, 2 dibuixos Tinta sobre paper
2. 10 Mantells. 1 dibuixos. Tinta sobre paper
2. 11 Mitres. 3 làmines, 2 còpies cianotipus, 2 dibuixos. Tinta sobre paper, 1 fitxa
2. 12 Puntes de blonda. 3 làmines
2. 13 Teixits i brodats. 7 làmines, 16 còpies cianogàfiques, 17 dibuixos a tinta, 1 fotografia, 1 fitxa
2. 14 Tovalloles àrabs. 3 còpies cianogràfiques
2. 15 Vànols. 2 làmines

3. Transcripció de texts sobre teixits extrets d'un Dietari del segle XIV i XV (probablement del "Manual de Novells Ardits" o del "Llibre de Solemnitats"). 1 fitxa

4. Fitxes bibliogràfiques diverses. 36

5. Quadern sobre els funerals per l'emperador Maximil·lià I, avi de l'emperador Carles V, de 1519.
7 fitxes amb anotacions. 3 fulls amb dibuixos de la indumentària de Margarita de Valois, C de Surry, Enric VIII d'Anglaterra i de uns caps de lansquenets. Tinta sobre vegetal

6. Dibuixos calcats d'indumentàries.
25 dibuixos de: reialessa catalana, cabdills àrabs, aristocràcia europea gòtica, del renaixement i del barroc, indumentàries militars. Calc de dibuix del funeral de l'emperardor Carles V a Brussel·les, extret de: Racinet, A. "Histoire du costume". v. XI. Llapis i tinta sobre paper vegetal

7. Fitxes sobre el Museu diocesà de Vic
24 fitxes

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22615

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Ferro forjat.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1731 / 6:
1. Fitxes amb reproduccions. 46 fitxes
1. 1 Arquetes. 1 còpia cianotipus
1. 2 Atxeres. 1 dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 3 Balances. 1 dibuix, en alçat frontal i lateral; tinta sobre paper i paper vegetal
1. 4 Brasers. 1 dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 5 Candaus. 1 làmina amb 3 dibuixos, 1 dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 6 Candelers. 2 fotografies, 8 còpies cianotipus i 4 dibuixos (tinta sobre paper)
1. 7 Claus (de fuster). 1 dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 8 Claus (de pany). 1 dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 9 Espigues. 1 còpia cianotipus
1. 10 Faristols. 1 làmina
1. 11 Forrejats. 3 dibuixos; llapis sobre paper
1. 12 Frontisses. 1 fitxa, 1 dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 13 Llits. 1 dibuix; tinta sobre paper
1. 14 Palometes. 1 làmina
1. 15 Panys. 2 dibuixos; tinta sobre paper vegetal
1. 16 Picaportes. 2 dibuixos; tinta sobre paper
1. 17 Reixes. 1 fotografia i 1 dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 18 Reixats. 1 làmina
1. 19 Tenalles de llar de foc. 1 dibuix; tinta sobre paper vegetal
1. 20 Vera - Creu. 1 dibuix; tinta sobre paper
1. 21 Xapejat de porta. 1 fitxa, 1 làmina i 1 dibuix; tinta sobre paper
1. 22 Sense identificar. 1 còpia cianotipus

2. Notes sobre metal·lúrgia. 18 fitxes

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22616

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Monografies. Barcelona romana.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 3:

Barcelona romana

3.1 Quadern "Lacetanoi = Strabona"
3.1.1 "Plan de la Obra" . 2 fulls mecanografiats
3.1.2"Barcelona Romana: COLONIA INMUNES FAVENTIA IULIA AUGUSTA PIA BARCINO"
Portada amb anotacions i 1 full
3.1.3 "Introducció". Portada. 5 fitxes.
3.1.4 "Els monuments ciclopeos iberichs y la civilasió grega primitiva". 14 fitxes
3.1.5 Anotacions sobre l'alfabet iber. 28 fitxes.
3.1.6 Text amb referències a construccions pimitives (Ibèriques de Catalunya, les Illes Balears i d'Espanya). 24 fitxes.
3.1.7 "La civilisació y les arts gregues classiques à la Iberia oriental y les arts iberiques contemporanees" [La civilització i les arts gregues clàssiques a la Ibèria oriental i les atrs ibèriques contemporànees ]. 24 fitxes.
3.1.8 Toponímia de la Península Ibèrica. 17 fitxes numerades.
3.1.9. Referències bibliogràfiques
3 fulls referents a Hübner, Emil. "Corpus Inscriptiorum Latinorum". 6 fulls numerats reerents a Carreras i Candi, Francesc. "Geografia general de Catalunya" vol.V. 2 fulls sense filiació

3.2 "Objectes rom. del M. pr. procedents de la muralla del carrer Avinyó"
2 fulls.

3.3 Transcripcions de làpides ibèriques i romames
2 fulls amb dibuixos. Llapis i tinta sobre paper

3.4 Anotacions entorn la Barcelona de l'Edat mitjana. 3 fulls numerats 1-4-5.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22617

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Sant Cugat del Vallès.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 6:
6.1 Sant Cugat del Vallès (Claustre)
Quadern. 14 fitxes numerades.

6.2 Llibret: "Sant Cugat del Vallès"
207 fitxes, i el següent sumari:
"St Cugat del Valles" [Introducció]. 2 fitxes
"Emplassament" [Emplaçament]. 3 fitxes
"Fundació". 4 fitxes
"Catalech dels abats" [Catàleg dels abats]. 5 fitxes
"Noticies històriques: Influència del monestir en la civilisació del país". 30 fitxes
"Segle XII. El claustre". Portada i 37 fitxes
"Índex dels capitells del claustre". 22 fitxes
"Obres dels abats à la Iglésia". (retaule altar major, cor, tombes, pila baptismal, biblioteca, arxiu,...) 94 fitxes
"Història i personatges del segle XVII". Portada i 8 fitxes
Perspectiva del conjunt del monestir seccionat.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22618

Denominació del projecte:
2.4 Col·lecció de targes postals i similars. Diversos

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1714
1714.452 Fotografies d'excursions de l'Escola d'Arquitectura sense identificar. 9 postals
1714.453 Fotografies de dipòsits d'aigua. J. Porta fotògraf. Lleida. 2 postals
1714.454 Fotografies d'una portada d'església, amb i sense escultures. Guri fotògraf. Valls. 2 postals
1714.455 Fotografies de la cúpula d'una cartoixa. 2 postals
1714.456 Fotografies i targes postals sense identificar. 12 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22619

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Marina.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 6:
ARQUITECTURA NAVAL:
Referències bibliogràfiques sobre arquitectura naval a l'Edat Mitjana. Portada i 26 fitxes numerades: 23 fitxes sobre l'arquitectura naval gòtica al segle XIII; 1 fitxa sobre l'arquitectura naval a l'edat mitjana; 2 fitxes sobre l'arquitectura naval al renaixement

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22620

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura, diversos

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 7:
DIVERSOS:
7. 1[Tortosa]
15 fitxes bibliogràfiques i amb anotacions sobre la ciutat de Tortosa
7. 2 Arquitectura religiosa = "gótico y renacimiento"
Portada. 5 fitxes sobre Catalunya. 16 fitxes sobre el Regen de València. 1 fitxa sobre l'Aragó. 5 fitxes sobre el Regne de Navarra. 6 fitxes sobre el regene de Castella. 5 fitxes sobre Astúries.
7. 3 Arquitectura árabe [Arquitectura àrab]
14 fitxes sobre arquitectura àrab
7. 4 Arquitectura civil
Portada. 11 fitxes sobre arquitectura civil: palaus, castells i fortificacions, urbanisme, canalització d'aigues, fars i hospitals i xenodoquis.
7. 5 Arquitectura doméstica y funeraria [Arquitectura domèstica i funerària]
Portada i 1 fitxa sobre mobiliari gòtic
7. 6 Arquitectura = Tractada en funeral = Procediment i Història
Portada. 2 fitxes d'història compostelana. 1 fitxa sobre cementiris. 9 fitxes sobre escultura funerària
7. 7 [Donacions]
9 fitxes amb anotacions i transcripcions de donacions diverses.
7.8 [Capitells]
Quadern amb 20 fotografies i il·lustracions dels capitells de la mesquita de Còrdova. Dibuix amb anidaments de capitell de la porta del claustre de la "Catedral Vieja" de Salamanca (Tinta sobre paper vegetal). 5 còpies cianogràfiques de fotografies de capitells i relleus de Sant Miquel de Terrassa
7.9 Full amb anotacions del Llibre de Clavari. Transcripció
7.10 Full amb anotacions

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22621

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Paleografia àrab. Mosaics romànics

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 8:
MOSAICS. PALEOGRAFIA ÀRAB. LITÚRGIA
8. 1 Mosaicos romànicos [mosaics romànics]
Fitxa amb anotacions i referència bibilogràfica
8. 2 Palografia àrab
2 fitxes amb anotacions i referències bibiliogràfiques
8. 3 Litúrgia
Fitxa amb anotacions

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22622

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Fusteria.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 9:
FUSTERIA
9. 1 Carpintería árabe [Fusteria àrab]
4 fitxes amb anotacions i referències bibilogràfiques
9. 2 Sepulcre de fusta
Fitxa anotacions i referència bibliogràfica
9. 3 Carpintería y talla gótica [Fusteria gòtica]
Fitxa amb anotacions i referència biblogràfica
9.4 Carpintería del Renacimiento [Fusteria del Renaixement]
Fitxa amb anotacions i referència biblogràfica

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22623

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Glíptica.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 10:
GLÍPTICA
Descripcions i reproduccions de medalles
5 fitxes numerades: Glíptica. 1 fitxa; glíptica àrab. 2 fitxes; glíptica gòtica. 1 fitxa; glíptica del renaixement. 1 fitxa

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22624

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Llibres.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 11:
LLIBRETERIA
11. 1 Llibreteria = Gravats, impressos i encuadernacions [Gravats, impressos i enquadernacions]
71 fitxes amb anotacions i referències bibiliogràfiques
11. 2 Il·lumnació
71 làmines, fotografies i còpies cianotipus de gravats, impressions i il·luminacions d'època gòtica. 3 dibuixos alquimistes calcats de l' "Aurelia Occulta Philosophorum", extreta del "Theatrum Chemicum" (tinta sobre paper vegetal). Portada i colofó de Juan de Arphe Villasañe extret del "Quilador de la plata, oro y piedras..." de 1598 (Tinta sobre paper vegetal)
11. 3 Lletres capitals i miniatures
167 fitxes amb còpies cianotipus enganxades de lletres capitals d'època gòtica extretes de la Col·lecció Andreu. 15 fitxes amb òpies cianotipus enganxades de lletres capitals d'època gòtica. 5 fulls amb lletres capitals i miniatures calcades (Tinta sobre paper vegetal).
11. 4 Vinyetes
5 fitxes amb còpies cianotipus de vinyetes extretes de la Col·lecció Andreu
11. 5 "Manual de Novells Ardits" (1391 - 1456)
217 fitxes de transcripció de notícies d'un Dietari, entre els anys 1391 i 1456 (probablement del Consell de Cent: "Manual de novells ardits")

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22625

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya, lletra "A"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1698 / 1
AGRAMUNT
1.1. Agramunt. Casa consistorial i font pública. Excursió Escola d'Arquitectura. 1901. 2 fotografies
C 1716 / 3:
ABADESSES, SANT JOAN DE LES
3.26.1 Sant Pol de les Abadesses. 2 fotografies
3.26.2 Claustre de Sant Joan, 1 fotografia
3.26.3 Davallament (Santíssim Misteri), 1 fotografia
AGRAMUNT
3.27 Portada i detalls de l'església d'Agramunt, 19 fotografies
ALAÓ
3.28 Monestir d'Alaó (Sopeira), 4 fotografies
EL FAR
3.29 Església d'El Far (Alfar). 1 fotografia
ALL
3.30 Església d'All ( Baixa Cerdanya) 3 fotografies (dues d'elles són postals)
ALÓS (Alós d'Àneu)
3.31 Portada de l'església. 1 fotografia
ARAN, VALL D'
3.32.1 Piles baptismals sense identificar la procedència. 3 fotografies
3.32.2 Detall d'una pintura sense identificar. 1 fotografia
3.32.3 Aubert, vistes exteriors de l'església. 2 fotografies
3.32.4 Arties, vistes exteriors de l'església. 3 fotografies
3.32.5 Bossost, vistes exteriors de l'església. 7 fotografies
3.32.6 Betren, vistes exteriors de l'església. 4 fotografies
ARLES (Vallespir)
3.33 Vistes generals i detalls d'escultures i del claustre, 17 fotografies
AVELLANES, MONESTIR DE BELLPUIG
3.34 Detall del claustre, 2 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22626

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "B"

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1667 / 2:
BARCELONA
2.1. Claustre de l'església de Sant Pau
2.2. Catedral. 18 fotografies
2.3. Palau de la Generalitat (Audiència). 3 fotografies
2.4. Ajuntament. 3 fotografies
2.5. Escala d'una casa del carrer Montcada. 1 fotografia
2.7. Casa Gralla. 1 fotografia
2.8. Convent de Jerusalem. 1 fotografia
2.6. Cascada del Parc de la Ciutadella. 1 fotografia
C 1698 / 1:
BARCELONA
1.2.1. Hospital de la Santa Creu. Claustre. 3 fotografies
1.2.2. Santa Maria del Mar. Façana i volumetria. 1 fotografia
1.2.3. Catedral. Altar i absis. 2 fotografies
1.2.4. Monestir de Pedralbes. Claustre i font. Arxiu Mas: 1904, 1909. 3 fotografies
1.2.5. Convent de Jerusalem. Claustre. 1 fotografia
1.2.6. Casa Gralla. Pati, clixés del Centre Excursionista de Catalunya. 2 fotografies
1.2.7. Palau de la Generalitat, finestra i pati. Arxiu Mas. 2 fotografies.
1.2.8. Atri de l'antic convent de Sant Antoni
BELLPUIG DE LES AVELLANES
1.3. Bellpuig. Sagrari i panteó dels Cardona. 7 fotografies
C 1716 / 4:
BAGES, SANT BENET DE
4.36 Vistes de les dependències del Monestir i en una major part, detalls dels capitells del clautre. 95 fotografies
BEGET
4.37 Vistes generals de l'església. 3 fotografies
BALAGUER
4.38 Vista d'un pont medieval sobre el Segre. 1 fotografia
BREDA
4.35 Església i claustre del Monestir de Sant Salvador, 3 fotografies
C 1716 / 5:
BARCELONA
5.39.1 Ajuntament. 4 fotografies
5.39.2 Catedral (claustre, porta de Sant Iu, capella Santa Llúcia, etc). 12 fotografies
5.39.3 Monestir de Pedralbes (claustre). 4 fotografies
5.39.4 Palau de la Generalitat (Pati dels Tarongers). 1 fotografia
5.39.5 Capella de Santa Àgata. 1 fotografia
5.39.6 Monestir de Sant Pau del Camp. 3 fotografies
C 1716 / 6:
BESALÚ
6.40.1 Església de Sant Vicenç. 1 fotografia
6.40.2 Església de Santa Maria. 4 fotografies
6.40.3 Església de Sant Pere. 2 fotografies
6.40.4 Palau comtal. 2 fotografies
6.40.5 Pont
BEUDA
6.41 Exterior de l'església i pila baptismal. 2 fotografies
BOLVIR
6.41 Exterior de l'absis de l'església. 1 fotografia


ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22627

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "C"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1716 / 6:
CALELLA
6.43 Can Galeceran. 1 fotografia
CAMPRODON
6.44.1 Creu de terme de Campdevànol. 1 fotografia
6.44.2 Camprodón, sense identificar. 1 fotografia
C 1698 / 1:
CANET DE MAR:
1.4.1 Canet. Torre de Can Masia. 2 fotografies
1.4.3"aiguamanil" de Can Rocosa. 2 fotografies
CANIGÓ, MONESTIR DE SANT MARTÍ:
1.5. Canigó. Monestir de Sant Martí del Canigó. 14 fotos (9 són d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1905).
C 1716 / 6:
CANILLO
6.44 Vista exterior de l'església. 1 fotografia.
CANOVELLES
6.45 Porta romànica (i detalls) de l'església de Sant Feliu de Canovelles. 3 fotografies
CAROL, LA TOUR DE (LA TOR DE QUEROL)
6.46 Vista general de "Les Torres". 1 fotografia
CASSERRES, MONESTIR DE SANT PERE
6.47 Vistes generals del conjunt (4 fotografies) i del claustre (1fotografia)
CASTELLBÓ
6.48.1 Vista de la portada de l'església. 1 fotografia
6.48.2 Creu de pedra (probablement de terme). 2 fotografies
6.48.3 Imatge de pedra de Cirst. 1 fotografia
C 1698 / 1:
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
1.6.1 Vistes generals de l'església, del campanar romànic i de la portada: 13 fotografies (6 són d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1905)
1.6.2 Retaule d'alabastre de l'altar major. 8 fotografies (són d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura)
1.6.3 Detall d'una tomba dels ¿Cervelló?. 1 fotografia (d'una excusrió de l'Escola d'Arquitectura)
1.6.4 Detalls d'uns finestralls gòtics, arquitectura civil. 2 fotografies
1.6.5 Ruines grecoromanes. 1 fotografia
C 1716 / 6:
CERVERA
6.49 Detall de les mènsules dels balcons de l'ajuntament. 1 fotografia
CIUTADILLA
6.50 Detalls muralles i de carrers de la població. 2 fotografies (postals)
C 1698 / 2:
COLOMA DE QUERALT, SANTA
2.15 Interior de l'absis de l'església (1). Vistes de la població (2-3). Detalls de la portada (4-9-12) i d'un enterrament (10-11). 12 fotografies.
C 1716 / 6:
CORBERA, SANT PONÇ
6.51 Vista general exterior dels absis. 1 fotografia (postal)
C 1718 / 1:
1.94 Vistes generals exteriors, 7 fotografies
C 1716 / 6:
CORNELLÀ DEL CONFLENT
6.52 Interior i portada de l'església. 5 fotografies (d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura de 1905)
C 1716 / 6:
CORNET
6. 53 Detall de la portada de l'església. 1 fotografia
C 1716 / 6:
COSTOJA (Vallespir)
6.54 Vistes de la portada (i detalls) i de l'interior. 3 fotografies (d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura de 1905)
C 1718 / 6:
COVA DEL DRAC, ROCA I:
6.131 Vista general d'un lloc identificat amb aquest nom, 1 fotografia
C 1716 / 6:
CUBELLS (Urgell)
6.55 Vista general (i detalls) de la portada de l'església. 7 fotografies (3 postals i 3 d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura)
C 1716 / 6:
COVET
6.56 Vista general de la portada i detall del timpà. 2 fotografies
C 1718 / 6:
CUGAT DE GABADONS, (Cugat de Gavadons) ESGLÉSIA DE SANT:
6.128. Vista general de l'església romànica
C 1698 / 2:
CUGAT DEL VALLÈS, MONESTIR DE SANT:
2.14. Sant Cugat del Vallès. 5 fotos i 1 foto d'una secció dibuixada per Ignacio Maria Arola y Calafell.
C 1717 /1:
1.58.1 Vistes exteriors del monestir. 7 fotografies
1.58.2 Vistes de l'interior de l'església i detalls decoratius d'altars. 16 fotografies
1.58.3 Claustre: Vistes generals i detalls dels capitells. 140 fotografies
C 1698 / 1:
CUIXÀ, MONESTIR DE SANT MIQUEL DE:
1.7. Cuixà. Monestir de San Miquel de Cuixà. 17 fotografies (13 són d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1905)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22628

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "D"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
DOMA DE LA GARRIGA, LA:
C 1718 / 6:
6.129 Vista general de "La Doma de la Garriga"

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22629

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "E"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1717 / 2:
ERILL LA VALL
2.59 Vista general de l'edifici. 1 fotografia
ELNA, CATEDRAL
2.61 Façana principal (1 fotografia), interior de la nau central (1 fotografia), sepulcres (4 fotografies), vistes generals del claustre i detalls dels capitells (24 fotografies)
(ESCALA DEI) SCALA DEI, CARTOIXA
2.62 Interior i exterior de l'església: 3 fotografies
ESPINELVES
2.60 Vista general de l'església. 1 fotografia
C 1698 / 2:
ESTANY, MONESTIR DE SANTA MARIA DE L':
2.16. Santa Maria de l'Estany. Capitells claustre. Còpies cianogràfiques de foto. 2 fotos.
C 1717 / 2:
2.63 Claustre i detalls dels capitells (42 fotografies), vistes generals de la capçalera de l'església (6 fotografies), detall de les tombes del claustre (1 fotografia)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22630

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "F"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1717 / 2:
FAI, SANT MIQUEL DEL
2.64 Vistes generals, 8 fotografies
FRONTANYÀ, SANT JAUME
2.65 Vistes exteriors de l'església, 2 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22631

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra. "G"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1717 / 2
GERRI DE LA SAL, MONESTIR DE
2.66 Vista del conjunt (1 fotografia) i de l'interior de l'església (2 fotografies)
C 1698 / 1:
GIRONA CIUTAT:
1.8. Girona. Detalls de la Catedral i església de S. Feliu. Excursió Escola d'Arquitectura. 1905. 3 fotos
C 1717 / 3:
3.67.1 Muralles medievals i romanes, 1 fotografia
3.67.2 Façana d'un edifici sense identificar, 2 fotografies
3.67.3 Monestir de Sant Pere de Galligants (exteriors, interiors i claustre) 21 fotografies
3.67.4 Catedral i claustre, 22 fotografies
C 1717 / 4:
GUIMERÀ
4.68 Convent de la Vall Santa (2 fotografies) i del Castell (2 fotografies)
GUILS DE CERDANYA
4.69 Església romànica, detalls, 4 fotografies
GUINGUETA D'IX, LA (Cerdanya)
4.79 Església romànica, 2 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22632

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "I"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1717 / 4:
ISAVARRE
4.71 Detalls de la portada i absis de l'església, 3 fotografies
ISIL, MONESTIR D'
4.72 Detall de la portada, 1 fotografia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22633

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "J"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22634

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "L"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1717 / 4:
LLANARS
4.73 Vista general de l'església, 2 fotografies
LLEDÓ
4.74 Vista de la façana de l'església, 1 fotografia
C 1698 / 1:
LLEIDA:
1.9 Hospital de Santa Maria; Catedral vella. 48 fotografiess (3 són d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1901)
C 1717 / 4:
4.75 Sarcòfag dels Montcada del Museu (?) de Lleida, 1 fotografia. Catedral vella, 3 fotografies d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura de 1901.
LLERONA, SANTA MARIA DE
4.76 Portada de l'església 1 fotografia datada el novembre de l'any 1886
LLO
4.77 Detall de la portada de l'església, 1 fotografia
LLORDÀ, CASTELL DE
4.78 Vistes general i de detall de les restes del castell (22 fotografies) i vista general de l'església romànica en el camí de Tremp a Llordà (1 fotografia)
LLUÇÀ, MONESTIR DE SANTA MARIA DE
4.79 Detall del claustre, 1 fotografia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22635

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "M"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1698 / 1:
MANRESA:
1.10. Manresa. Catedral. Excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1901. 7 fotografies
C 1717 / 4:
MARMELLAR
4.80 Absis de l'església, 1 fotografia
MIRALLES
4.81 Façana de l'església del castell, 1 fotografia
MOLLÓ, SANTA CECÍLIA DE
4.82 Vistes general de l'església romànica i detalls de la portada, 3 fotografies
MONTGRONY, SANT PERE DE
4.83 Vistes generals de l'església romànica, 2 fotografies
MONTRAL (MONT-RAL)
4.84 Vista general, 1 fotografia
MONTSENY
4.85 Vista general de l'ermita de Sant Miquel, 1 fotografia
MONTSORIU, CASTELL DE
4.86 Vista general del castell. 1 fotografia.
MUR, CASTELL DE
4.87 Vistes generals del castell, 6 fotografies
MURA
4.88 Detall de l'absis romànic, 1 fotografia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22636

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "O"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1717 / 4:
ORCAU
4.89.1 Castell, 3 fotografies
4.89.2 Església de Sant Joan, 2 fotografies
4.89.3 Església de la Mare de Déu de la Pietat (abans Santa Maria d'Orcau), 4 fotografies
ORGANYÀ
4.90 Portada de l'església, 2 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22637

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "P"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1717 / 4:
PALS I PERATALLADA:
6. 134 Diverses vistes generals i detalls del recinte emmurallat
C 1698 / 1:
PERELADA:
1.11. Perelada. Excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1905. 1 fotografia
C 1718 /1:
1.91.1 Claustre de Sant Domènec, 3 fotografies
1.91.2 Porta de la biblioteca, 3 fotografies
1.91.3 Interior de l'església del Palau de Perelada, 2 fotografies
POBLA DE LILLET, LA
1.92.1 Monestir de Santa Maria. Claustre, 1 fotografia
1.92.2 Capella de Sant Miquel, 2 fotografies
PERPINYÀ
1.93.1 Llotja, 4 fotografies
1.93.2 "Capell del Castellet", 2 fotografies
1.93.3 Orgue (1 fotografia), finestra de la sala capitular (1 fotografia), altar (1 fotografia)
C1667 / 3:
POBLET, MONESTIR DE
3.1. Poblet. 3 fotografies
C 1722 / 2:
2.12. Poblet. 59 fotografies (algunes són d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1901)
C 1718/ 2:
2.98 Monestir, 257 fotografies (una major part són d'una excursió de l'Escola d'Aqruitectura. 1901)
2.127 Col·lecció de 14 fotografies de les "Estatuas yacentes de los panteones reales del Monasterio de Santa Maria de Poblet, restauradas por el escultor Frederico Marés". Recordatori de les exposicions de les escultures restaurades, dutes a terme durant els anys 1945 i 1946 a Madrid, Saragossa i Capella de Santa Àgata de Barcelona.
C 1718 / 1:
PORQUERES
1.95 Vista general de la portada i detalls dels capitells romànics, 2 fotografies
PRADES
1.96 Vista del campanar i de l'interior de l'església, 2 fotografies (excursió de l'Escola d'Arquitectura de 1905)
PUIGCERDÀ
1.97.1 Portada del Convent de Sant Domènec, 1 fotografia
1.97.2 Santa Maria, portal interior del segle XIV, 1 fotografia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22638

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "Q"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
QUERALBS, SANT JAUME DE
C 1718 / 3:
3.99 Vistes de l'atri romànic, 2 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22639

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "R"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1698 / 2:
MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL:
2.13. Ripoll. Monestir. 3 fotografies
C 1718 / 3:
ROCABRUNA
3.100 Vista general de l'església romànica, 1 fotografia
MONESTIR DE ROCA-ROSSA (MARESME)
3.101 Vista general de l'església romànica, 1 fotografia
MONESTIR DE SANT PERE DE RODA
3.102 Vistes exteriors i detalls de l'interior de l'església, 10 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22640

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "S"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1718 / 3:
SAGA (Ger, Baixa Cerdanya)
3.103 Portada romànica de l'església de Santa Eugènia, 1 fotografia
C 1718 / 6:
SANTA AGNÈS, ERMITA COVA A LA MUNTANYA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT
6.132 Vista general de l'ermita-cova, 1 fotografia
C 1718 / 3:
SANTA EUGÈNIA DE BERGA (Osona)
3.104 Vista general de l'església i detall de la portada, 2 fotografies
SANT FELIU DE GUÍXOLS
3.105 Porta Ferrada, 3 fotografies
C 1718 / 6:
SANT FELIU DEL RACÓ
6.133 Vista general de la població, 1 fotografia
C 1718 / 3:
SANT JOAN LES FONTS
3.106 Interior de l'església i detall de la pila baptismal, 2 fotografies
SANT MARTÍ DE FONOLLAR
3.107 Pintures de l'absis (en molt mal estat), 1 fotografia
SANT MARTÍ SARROCA
3.108 Restes de les muralles del castell (2 fotografies) i església de Sant Martí (9 fotografies)
SANT SEBASTIÀ DELS GORGS
3.109 Vista general de l'església, portada i restes del claustre, 3 fotografies
C 1667 / 3:
SANTES CREUS:
3.2. Santes Creus. 117 fotografies
C 1722 / 3:
3.17. Santes Creus. 66 fotografies (la majoria deuen procedir d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1901)
C 1718 / 3:
SERINYÀ
3.110 Vista general de la façana de l'església, 1 fotografia
C 1718 / 4:
SEU D'URGELL, LA
4.114.1 Església de Sant Miquel, vistes exterior dels absis, 2 fotografies
4.114.2 Església de Sant Domènec, vista exterior i interior, 2 fotografies
4.114.3 La Seu (diverses vistes exteriors, claustre i interior de l'església), 15 fotografies
4.114.4 Creu gòtica de plata, 2 fotografies
C 1716 / 6:
SIURANA DE PRADES
6.57 Vista general de l'església i de la portada. 3 fotografies
C 1718 / 4:
SIXENA (SIJENA)(Aragó, bisbat de Lleida)
4.115 Diverses vistes del monestir (exteriors i interiors) i una interessant col·lecció de les pintures de la sala capitular abans de l'incendi i de l'entexinat del sostre, 92 fotografies
C 1718 / 3:
SOLSONA
3.111 Detalls de capitells del Castell (3 fotografies) i una finestra probablement de la Catedral de Solsona (1 fotografia)
SON (PALLARS)
3.112 Vista general de l'església, 1 fotografia
SUBIRATS
3.113 Detall (probablement) de les restes d'un claustre romànic, 1 fotografia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22641

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "T"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1718 / 3:
TAÜLL (VALL DE BOÍ)
5.116 Vista general de l'església de Sant Climent de Taüll, 1 fotografia
C 1718 / 5:
TALLAT, SANTUARI (O PRIORAT) DEL
5.117 Vistes generals i detalls de finestres traslladades al castell de Santa Florentina de Canet de Mar, 4 fotografies
C 1667 / 3:
TARRAGONA:
3.3 Torre dels Escipions (1 fotografia), sarcòfag romà sense identificar (1 fotografia), aqüeducte de les Farrerers (1 fotografia), Arc de Berà (1 fotografia) i Catedral (6 fotografies)
C 1698 / 3:
3.18 Tarragona. 47 fotos (6 són d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1901)
TERRASSA:
3.19.1 Santa Maria de Terrassa. Excursió Escola d'Arquitectura. 2 fotografies.
3.19.2 Sant Miquel de Terrassa. 3 fotografies.
3.19.3 Sant Pere de Terrassa. 2 fotografies
C 1718 / 5:
TÀRREGA
5.118 Casa dels Marquesos de la Floresta, façana del palau i de l'església (4 fotografies) i interior de l'església (4 fotografies). (Són d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura de 1901)
TAVÈRNOLES, SANT ESTEVE DE
5.119 Vista general de l'església romànica, 1 fotografia
TORRE PALLARESA (Santa Coloma de Gramanet)
C 1718 / 6.135 Vista general de la façana 1 fotografia
C 1698 / 4:
TORTOSA:
4.20.1 Ciutat. Fotografia del plànol de la ciutat de1642. Fotografia de plànol sense identificar, possiblement de la catedral. Font pública desapareguda. Dues vistes sense identificar. 5 fotografies.
4.20.2 Casa Villoria. Façana i pati. 2 fotografies
4.20.3 Govern Militar, magatzems. 1 fotografia.
4.20.4 Col·legi de Sant Lluís. Pati. (Excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1901). 1 fotografia
4.20.5 "Museu", antic Convent dels Franciscans o de Sant Domènech (fotografia R. Borrell i excursió Escola Arquitectura. 1901). 2 fotografies.
4.20.5.bis. Escuts antics conservats al Museu. 6 fotografies.
4.20.6 Palau Episcopal (Excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1901). 8 fotografies.
4.20.7 Catedral. Exterior. Cobertes. Contraforts i arcbotants. (La majoria de les fotografies procedeixen d'una excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1901). 23 fotografies.
4.20.8 Catedral: vistes interiors (1-20, 100, 101 i 102), altar major (21-22), capella (23-24), púlpits (25-34), claustre (35) i capitells del claustre (36-41), bases (42-43-43bis) i altres detalls (font baptismal?) (44-47), tombes i làpides (48-81), armaris de l'arxiu (82-83), objectes litúrgics (84-94), tapís (95) i missals antics (96-99). (Moltes de les fotografies procedeixen de la excursió de l'Escola d'Arquitectura 1901). Capella de la Cinta (103). 103 fotografies.
C 1698 / 5:
TOSSA
5.20.bis. Tossa. 1 fotografia
C 1718 / 5:
TREDÒS, SANT JOAN DE
5.120 Vista de la portada de l'església, 1 fotografia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22642

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "U"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
ULLDECONA:
C 1698 / 5:
5.21 Ulldecona (1-4). La Cenia (5). Les Ventalles (6): creus de terme. Fotògraf R. Borrell. 6 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22643

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "V"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1667 / 3:
VALLBONA DE LES MONGES:
3.4 Vallbona de les Monges. 56 fotografies
C 1698 / 5:
5.22 Vallbona de les Monges. 14 fotografies
C 1698 / 5:
VERDÚ
5.23. Verdú. 3 fotografies
C 1718 / 5:
VIC
5.121.1 Claustre de la catedral i campanar romànic. 5 fotografies
5.121.2 Temple romà. 1 fotografia (en molt mal estat)
VIELLA
5.122 Vista general de l'església. 2 fotografies
C 1698 / 5:
VILABERTRAN:
5.24 Vilabertran. Creu parroquial. Excursió de l'Escola d'Arquitectura. 1905. 5 fotografies. Vistes generals del monestir (6-9). Interior de l'església (10-12). Claustre (13-19). 19 fotografies
VILAFRANCA DEL PENEDÈS:
5.25 Vilafranca. S. Francesc; S. Joan. 2 fotografies. Hospital de Vilafranca. 1 fotografia
C 1718 / 5:
VILAFRANCA DE CONFLENT
5.123 Vistes generals de les portades de l'església de Sant Jaume. 3 fotografies
VILAGRASSA
5.124 Detalls de la portada romànica de l'església de Sant Maria. 3 fotografies
VILALLEONS
5.125 Vista general de l'església romànica de Santa Maria. 1 fotografia
VALLCLARA (Guilleries)
5.126 Vista general de la capella. 1 fotografia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22644

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Sant Benet de Bages.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 7:
7 Sant Benet de Bages
Quadern.

7. 1 "Emplassaments = Construccions actuals = ? = Fundació = Reconstruccions". 35 fitxes
Introducció. 1 full
"Emplassament" [Emplaçament]. 1 full
"Construccions existents". 2 fulls
"Fundació". 7 fulls
"Cerimònies de la consagració". 6 fulls
"Elements restants de l'època de fundació". 10 fulls
"Primera restauració". 2 fulls
"Segona restauració". 6 fulls

7.2 "Iglesia y Claustre". 161 fitxes
"La Igesia" [Església]. 10 fulls
"La Torra" [Torre]. 3 fulls
"El Claustre (Tercera época de restauració)". 11 fulls
"Els capitells del calustre". 3 fulls amb dibuix (Llapis sobre paper) i planta (Tinta i Llapis sobre paper)
"Capitells: Galeria de Llevant". 3 fulls
"Galeria Nort" [Galeria Nord]. 2 fulls
"Galeria Oest". 1 full
"Galeria Sud". 2 fulls
Descripció general dels capitells. 16 fulls
"Les tombes del claustre y llurs senyals heràldiques". Introducció i descripció dels sarcòfags de llinatges: Calders, Miralles, Rocafort, Aguiló, Talamanca, Castellbisbal, Ça Nespleda, Boixadors, Frare Bernat de Prat, Berenguer Sacoma: 110

7.3 "Convent". 25 fitxes
"Les dependències conventuals" 15 fulls
"Relacions exteriors". 10 fulls

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22645

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Santa Maria de l'Estany.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 8:
SANTA MARIA DE L'ESTANY
Quadern. 101 fitxes -29 numerades i 72 sense numerar- i retall de llibre, que consta del següent sumari:

"Emplassament" [Emplaçament]. 2 fulls
"Fundació". 4 fulls
Retall de llibre: "CONSAGRACION INÉDITA DE LA de la iglesia de S. Maria del Estany diócesis de Vich que para ilustrar su historia pública, D.J.R.V." Ignacio Valls, Impresor de S.M. (Vic, febrer-1832), 8 planes
"Construccions actuals". 1 full
"Història documental". 4 fulls
"La Iglesia" [L'església]. 3 fulls
"El claustre". 2 fulls
"Els capitells del claustre", dividits en sèries:
Introducció: 1 full
Sèrie I: "D'assumptes bíblichs, de la vida de Jesús i litúrgics". 4 fulls
Sèrie II: "Assumptes de costums y lluytes guerreres". 2 fulls
SèrieIII "Figures de decoració". 1 full
Sèrie IV: "Fauna fantàstica". 1 full
Sèrie: V: "Fauna real decorativa". 1 full
Sèrie VI: "Heràldica sols a gal. NE y combinats ab trenats, cercles y llassaria, especials de la gal. SE". 2 fulls
Sèrie: VII: "Capitells purament ornamentals". 2 fulls
Datació i història del conjunt: 45 fulls
"Bases". 2 fulls
"Tombes del Claustre" (Tomba dels Talamanca ó Centelles i dels Peguera). 19 fulls
"Tombes d'abats". 8 fulls
"Les construccions i escuts dels abats Rovira". 2 fulls
Referències bibliogràfiques. 4 fulls
Transcripcions paleogràfiques: 2 fulls

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22646

Denominació del projecte:
2.21 Col·lecció de positius en paper i negatius afegits per Pere Domènech i Roura

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 1
1.1 Fulletó propagandístic de "Sanatorios del Pirineo Aragonés, S.A." amb diverses fotografies de Pineta (Bielsa) i Boltaña (Huesca)
1.2 Diverses vistes del Pirineu (riu Èsera, glaceres de l'Aneto, etc.) 9 fotografies.

K 25 / 165:
165.1 Viatge a les Illes Balears. L'any 1934. 26 fotografies.
165.2 Aqüeducte de Tarragona. 6 fotografies.
165.3 Burgos. 18 fotografies.
165.4 País Basc i Santander. 12 fotosgrafies.
165.5 Santo Domingo de la Calzada. 6 fotografies.
165.6 Saragossa. 9 fotografies.
165.7 Osca. 9 fotografies.
165.8 Col·legiata de Santillana. 4 fotografies.
165.9 Alcañiz, Port de Barcelona, Montserrat i Sant Feliu de Codines. 12 fotografies.
165.10-27 342 Positius i negatius sense identificar.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
Documentació afegida per Pere Domènech i Roura
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22647

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Hospitals

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1896-1903

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 5:
HOSPITALS:
Fitxes manuscrites extretes dels següents llibres:
-Imperatorskii moskovskii universitet. "Les cliniques de l'Université imperiale de Moscou". Moscou, Kouschnerew : 1897
- Aparici y Fort (?). "Hôpitaux", 1903
- Cloquet, Louis. "Traité d'architecture..., 4 = Habitations privées et collectives, entrepôts, marchés et abattoirs... ". Paris, Liège : Libr. polytechnique, 1900 , T. IV", 1900
- Kuhn. "Krankenhäuser", 1896
- Mesureur. "Mémoire en vue ... des grands travaux"
- Plage. "Studien über Krankenhäuser"
- Rochard
- Römer. "Krankenhäuser", BVaukunde II
- Ruppel. "Bau der Krankenhäuser", 1896
- Spatze. "Memoria de Hospitales (?)", 1899
- Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel. "Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carolingienne à la Renaissance, Tome sixième = [Armes de guerre offensives et défensives (suite)] = illustré de 319 gravures sur bois, sur acier et en chromolithographie". Paris, Grund et Maguet : [191.?]
- Winckler, Georges."Guide de l'Architecture et de l'Ingéniérie à Vienne"
Fitxes manuscrites extretes de les següents revistes:
- Academy Architecture de 1900 i 1901
- Zeit. F. B. "Zeitung fürs Bauen" (?)
- Architektur Verein
- Gaceta Médica Cat.
Les fitxes estan ordenades per ciutats:
5.1
Amberes [Anvers, a Bèlgica], 10 fitxes.
Angers [Pays-de-la-Loire, a França], 1 fitxa
Aquisgrán [Aquisgrà o Aachen, Wesfàlia, a Alemanya], 1 fitxa
Arezzo [a Itàlia], 1 fitxa
Aussig [Aussig an der Elbe o Ústí nad Labem, a la República Txeca], 3 fitxes
5.2
Baltimore [Maryland, als EUA], 8 fitxes
Bamburgh [a Anglaterra], 1 fitxa
Barcelona, 1 fitxa
Berck-sur-Mer [Pas-de-Calais, a França], 1 fitxa
5.3
Berlín, 61 fitxes
5.4
Berna, 1 fitxa
Bernburg [Saxònia-Anhalt, a Alemanya], 3 fitxes
Beverloo [o Beverlo, a Bèlgica], 2 fitxes
Bielitz [o Bilesko-Biala, a Polònia], 4 fitxes
Bilbao, 1 fitxa
Blackburn [a Anglaterra], 5 fitxes
Böhm. Leipa [a la República Txeca], 1 fitxa
Boston [Massachussets, als EUA], 4 fitxas
Bourges [Cher, a França], 1 fitxa
Bornemouth [Bournemouth, a Anglaterra], 1 fitxa
Bradford [a Anglaterrra], 2 fitxes
Bremen, 2 fitxes
Bruselas [Bruxelles o Brussel·les], 7 fitxes
Budapest, 2 fitxes
Burdeos [Bourdeaux o Bordeus], 4 fitxes
Burnley [a Anglaterra], 1 fitxa
Bury [a Anglaterra], 1 fitxa
5.5
Cabo de Buena Esperanza [Ciutat del Cap], 1 fitxa
Celle [a Baixa Saxònia, a Alemanya], 1 fitxa
Chartres [Eut-et-Loire, a França], 1 fitxa
Château - Thierry [Picardie, a França], 1 fitxa
Chesnut Hill [a Anglaterra], 1 fitxa
Colònia [o Köln], 5 fitxes
Constantinopla [Constantinoble o Istambul], 1 fitxa
Cüstrin [Küstrin, dividida entre Alemanya i Polònia], 1 fitxa
Cuxhaven [Baixa Saxònia, a Alemanya], 1 fitxa
5.6
Dardanelos [Dardanels], 1 fitxa
Dessau [Saxònia-Anhalt, a Alemanya], 2 fitxes
Dersde [Dresden, Saxònia, a Alemanya], 13 fitxes
Düsseldorf [Nordrhein-Westfàlia, a Alemanya], 2 fitxes
5.7
Edimburgh [o Edimburg, a Escòcia], 2 fitxes
Eherensbreitstein [Koblenz-Ehrenbreitstein, Platinat, a Alemanya], 1 fitxa
Eisleben [Saxònia-Anhalt, a Alemanya], 1 fitxa
Epsom [a Anglaterra], 1 fitxa
5.8
Filadelfia [o Philadelphia, Pennsylvania, als EUA], 1 fitxa
Folkestone [a Anglaterra], 1 fitxa
Frankfort [Frankfurt am Main, Hesse, a Alemanya], 7 fitxes
Friburg im Brisgau [Freiburg im Breisgau, Baden-Wüttembreg, a Alemanya], 1 fitxa
5.9
Garches [Île-de -France, a França], 2 fitxes
Gante [Gant o Gand o Gent, a Bèlgica], 1 fitxa
Gènova, 2 fitxes
Ginebra [o Genève], 1 fitxa
Glasgow [a Escòcia], 2 fitxes
Gothemburg [Göteborg, a Suècia], 1 fitxa
Gräfenheimichen [Gräfenhainichen, Saxònia-Anhalt, a Alemanya], 1 fitxa
Granada, 1 fitxa
Greenwich [a Anglaterra], 1 fitxa
5.10
Halle [Saxònia-Anhalt, a Alemanya], 1 fitxa
Hamburgo [Hamburg, a Alemanya], 26 fitxes
Hampton [a Anglaterra], 1 fitxa
Hannover [Baixa Saxònia, a Alemanya], 2 fitxes
Havre, Le [Haute-Normandie, a França], 1 fitxa
Heidelberg [Baden-Wüttemberg], 3 fitxes
Hendaye [Hendaia], 1 fitxa
Hick ?, 1 fitxa
Hull, 1 fitxa
5.11
Kaiserswerth [Nordrhein-Westfàlia] 1 fitxa
Kärnten [o Caríntia, a Àustria], 1 fitxa
Kendal [a Anglaterra], 1 fitxa
Kiel [Schleswig-Holstein, a Alemanya], 1 fitxa
Königsberg [o Kaliningrad, a Rússia], 1 fitxa
Kopenhage [Copenhague], 7 fitxes
5.12
Laibach [Ljubljana, a Eslovènia], 1 fitxa
Ladywell [a Londres], 1 fitxa
Langensalza [Bad Langensalza, Turíngia, a Alemanya], 3 fitxes
Langres [Champagne-Ardenne, a França], 1 fitxa
Lausana [o Lausanne], 1 fitxa
Leamington - Heathcote [Leamington, a Anglaterra], 1 fitxa
Leeds, 2 fitxes
Leipzig [Saxònia, a Alemanya], 4 fitxes
Lieja [o Liège, a Bèlgica], 2 fitxes
Lille [Nord, a França], 2 fitxes
Lincoln [a Anglaterra], 1 fitxa
Liverpool, 4 fitxes
Londres, 17 fitxes
Lübeck [Schleswig-Holstein, a Alemanya], 1 fitxa
5.13
Mac Dougal ?, 2 fitxes
Madrid, 8 fitxes
Magdeburg [Saxònia-Anhalt, a Alemanya], 2 fitxes
Málaga, 1 fitxa
Manchester, 1 fitxa
Mans, Le [Sarthe, a França], 1 fitxa
Maryland [als EUA], 1 fitxa
Milán [Milà], 2 fitxes
Minden [Nordrhein-Westfàlia, a Alemanya], 1 fitxa
Moabit [ a Berlin], 4 fitxes
Mons [Hainaut, a Bèlgica], 1 fitxa
Montpellier [o Montpeller, Hérault, a França], 7 fitxes
Mower ?, 2 fitxes
Moscú [Moscou], 4 fitxes
Munich [o Munic], 1 fitxa
5.14
Neumunster [Neumünster, Schleswig-Holstein, a Alemanya], 2 fitxes
Newcastle [a Anglaterra], 1 fitxa
Newport [o Casnewydd, a Gal·les], 1 fitxa
NewYork [ o Nova York], 2 fitxes
Nottingham, 1 fitxa
Nürenberg [o Nürnberg o Nuremberg, Baviera, a Alemanya), 3 fitxas
5.15
Offenbach [Offenbach am Main, Hesse, a Alemanya], 2 fitxes
5.16
Paris, 52 fitxes
Plymouth [a Anglaterra], 3 fitxes
Prusia, 1 fitxa
5.17
Rathenow [Brandenburg, a Alemanya], 1 fitxa
Reading [a Anglaterra], 1 fitxa
Reschitze [Resita o Reschitz, a Romania], 1 fitxa
Riga [a Letònia], 2 fitxes
Roma, 3 fitxes
Rotterdam [a Holanda], 2 fitxes
Ruan [Rouen, Haute-Normandie, a França], 1 fitxa
5.18
Saint Cloud [Saint-Cloud, Île-de-France, a França], 2 fitxes
Saint Denis [Saint-Denis, Île-de-France, a França], 3 fitxes
Saint-Pauls Cray [Saint Paul's Cray, a Anglaterra], 1 fitxa
Santiago de Compostela, 1 fitxa
Sebenico [o Šibenik, Dalmàcia, a Croàcia], 3 fitxes
Sedgwick [new Orleans, Louissiana, als EUA], 3 fitxes
Sheffield [a Anglaterra], 2 fitxes
Sittingbourne [a Anglaterra], 1 fitxa
Stockholm [o Estocolm, a Suècia], 3 fitxes
Stuttgart [Baden-Würtemberg, a Alemanya], 1 fitxa
Swansea [a Anglaterra], 1 fitxa
5.19
Tees (río) [Riu Tees, a Anglaterra], 1 fitxa
Tonnerre [Bourgogne, a França], 2 fitxes
Tunbridge [Royal Tunbridge Wells, a Anglaterra], 1 fitxa
Turín [Torí o Torino, a Itàlia], 2 fitxes
Tyne [Riu Tynes, a Anglaterra], 2 fitxes
5.20
Ventnor [Illa de Wight, a Anglaterra], 1 fitxa
Viena, 13 fitxes
Vincennes [Île-de- France, a França], 2 fitxes
5.21
Wellingborough [a Anglaterra], 1 fitxa
Weymouth [a Anglaterra], 1 fitxa
Wiesbaden [Hesse, a Alemanya], 5 fitxes
Willesden Green [a Anglaterra], 1 fitxa
Wilmington [a Anglaterra], 1 fitxa
Woolwich [Greenwich, a Anglaterra], 4 fitxes
Worms [Renània-Palatinat, a Alemanya], 4 fitxes
5.22
Zürich [o Zuric, a Suïssa], 2 fitxes
5.23
Hospitals en projecte, 34 fitxes
5.24
Fitxa sense classificar

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22648

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Joies

Tipologia:
Arquitectura religiosa
Disseny i interiorisme

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H117G / 8 / 122:
122.1 Croquis de pila baptismal. Llapis sobre paper
122.2 Projecte de llum. Llapis sobre paper. 36 x 25,5 cm
122.3 Projecte de llum. Cap. Episcopal Madrid. Llapis sobre paper. 36 x 25,5 cm
122.4 Dibuix a l'anvers i al revers d'un encenser. Llapis sobre paper. 44 x 33cm
122.5 Dibuix d'un canelobre.Llapis, tinta i aquarel.la sobre cartolina.
122.6 Dibuix d'un canelobre. Llapis sobre cartolina.
122.7 Dibuix d'una creu. Llapis sobre paper

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22649

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Heràldica.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117C / 7 / 148:
148.1 Quadernet format per 3 làmines:
148.1a. Dibuix de dos escuts i de dos cavallers engalanats sobre cavall. Tinta i guaix sobre paper.
148.1b. Dibuix de deu escuts heràldics. Tinta i guaix sobre paper.
148.1c. Dibuix d'un cavaller engalanat sobre un cavall i dibuix de tres escuts heràldics.Tinta i guaix sobre paper.
148.3 Dibuix heràldic per a un plafó de ceràmica o per a un mosaic. Tinta sobre vegetal. 12 x 15.
148.9 Model de retolacions heràldiques. Tinta sobre vegetal, calc. 21 x 33,5 cm.

C 1723 / 148:
148.2 Dibuix de l'ensenya nacional de Catalunya, (armes de la Casa Reial de Barcelona). Utilitzat per la contraportada de publicació Montaner i Simon. Llapis sobre vegetal.
148.4 Dibuix d'un escut heràldic. Llapis i tinta sobre vegetal.
148.5 Dibuix d'un escut heràldic. Llapis i tinta sobre vegetal, calc. 25,5 x 14 cm.
148.6 Dibuix d'un escut heràldic. Llapis i tinta sobre vegetal, calc. 25,5 x 14 cm.
148.7 Dibuix d'un escut heràldic. Llapis i tinta sobre vegetal, calc. 25,5 x 14 cm.
148.8 Dibuix heràldic d'una cimera. Llapis sobre paper. 14,5 x 25 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22650

Denominació del projecte:
2.1 Col·lecció de plaques de vidre. Capitells

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
K23
23.198 Capitells. 11 negatius (18 x 24). 2 estan trencats.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22651

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Projectes de monuments

Tipologia:
Monuments

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 2 / 246:
246.3 Dibuix en perspectiva del projecte de monument a JAUME el DISSORTAT a la ciutat de Balaguer. Tinta sobre paper.

C 1723 / 246:
246.1.1 Dibuix en perspectiva d'un monument prop del mar no identificat. Tinta i aquarel.la sobre paper.
246.1.2 Dibuix en un retall de paper del mateix monument. Tinta i llapis sobre paper
246.2 Dibuix en perspectiva del projecte de monument a LUIS de LACI. Llapis i tinta sobre cartolina.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22652

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Projectes de sepulcres

Tipologia:
Arquitectura religiosa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 248:
248.1 Esbós de sepulcre. Llapis sobre paper
248.2 Esbós de sepulcre. Llapis sobre paper

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22653

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Ceràmica

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 123:
123.1 Dues proves de gravat en forma de bust de noia per a rajola.
123.2 Dues proves de gravat, representació de dos ocells i una serp.
123.3 Una prova de gravat, representació d'un lleó rampant.
123.4 Una prova de gravat, representació d'un antílop.
123.5 Dues proves de gravat, representació de dues figures humanes.
123.6 Dues proves de gravat, representació d'una serp i un peix.
123.7 Tres proves de gravat, representació d'una cabra.
123.8 Una prova de gravat, representació d'un ésser humà.
123.9 Tres proves de gravat, representació d'una corda amb nussos.
123.10 Fotografia d'una rajola.
123.11 Fotografia d'una rajola, representació d'un lleó rampant.
123.12 Fotografia d'una rajola, representació de dos ocells.
123.13 Fotografia d'una rajola, representació de dues figures humanes.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22654

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Tipografia i Ex-Libris

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís; et alii

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H117C / 7 / 124:
124.10 Disseny de portada, 2 fulls. Llapis sobre paper. 39 x 27 cm. Llapis sobre paper de calc. 38 x 28,5 cm.
124.13 Part d'una publicació en llengua anglesa, composta per dibuixos de decoració, sanefes, orles, d'obres impreses. 6 fulls i tapa
124.16 Disseny d'un sobre amb el monograma Domènech-Vilaseca. 38 x 23,5 cm.
124.21 Dibuix d'orla / sanefa decorativa. Llapis sobre paper calc. 41,5 x 5,5 cm

C 1723 / 124:
124.1 Dos exemplars d'ex-libris en forma d'arbre amb diversos escuts. Paper imprès. 10 x 7 i 9 x 6,5 cm
124.2 Ex-libris per l'enquadernador Eduard Domènech, inclou la llegenda: "Surge et ambula". Calc. Tinta sobre vegetal. 18 x 12,5 cm.
124.3 Esbós de l'ex-libris de l'editorial Montaner i Simón. Llapis i tinta sobre cartolina.
124.4 Esbós de l'ex-libris per a Narcís Oller. Tinta i llapis sobre paper. 10,5 x 13 cm
124.5 Gravat d'ex-libris per a Pau Font de Rubinat, realitzat Per A. Riquer. 17 x 10,5 cm
124.6 Ex-libris sense identificar, representació d'una font envoltada de motius florals i amb la llegenda: "Fons veritatis, fons venustatis". Dues còpies. Paper imprès. 11,5 x 14 cm.
124.7 Ex-libris realitzat per R. Casas i Vernís per a Pau Font de Rubinat, amb la llegenda: "Visca Catalunya lliure". Original. 14 x 10 cm.
124.8 Ex-libris realitzat per Triadó per a Pau Font de Rubinat. Còpia. 12,5 x 14,5 cm.
124.9 Ex-libris per a Pau Font de Rubinat. Còpia. 13 x 7 cm.
124.11 Esbossos de caplletres. Llapis sobre paper quadriculat. 21 x 13,5 cm
124.12 Llibreta composta per ex-libris, lletres capitals decorades, orles, rètols, sanefes.
124.14 Paraula "Busch" en lletres ornamentals i capitals. Tinta sobre vegetal. 7,5 x 13,5 cm
124.15 Estudi de les lletres en el rètol d'homentge a Àngel Guimerà. Llapis sobre paper. 11 x 14 cm.
124.17 Caplletra "L", amb un dibuix de fons representant un paissatge marítim. Paper imprès. 10 x 10,5 cm.
124.18 Dibuix d'una orla prova de gravat. 14 x 4 cm.
124.19 Caplletres: "E", amb un dibuix decoratiu de fons, "D", amb dibuix decaratiu de fons. "O", amb un dibuix decoratiu de fons. "S", amb un dibuix decoratiu de fons d'un personatge mitològic. Llapis sobre paper vegetal. Esborrany de dibuixos, Tinta sobre paper.
124.20 Caplletra "C", entrellaçada amb la figura d'un drac i una ninfa. Llapis sobre paper de calc. 22 x 14 cm.
124.22 Rotulació per un llibre dedicat a Fortuny. Es pot llegir: "Roma 1874". Tinta sobre paper de calc. 6 x 12 cm.
124.23 Esbós d'orles per disseny d'una portada. Es pot llegir: "Reus" i "Roma". Tinta i llapis sobre cartolina. 28,5 x 18,5 cm.
124.24 Esbós d'orles per disseny d'una portada. Es pot llegir: "Reus" i "Roma". Tinta i llapis sobre cartolina. 28,5 x 18,5 cm.
124.25 Dibuix de capçalera. Es pot llegir: "Patria, fides, amor". Llapis sobre paper calc. 7,5 x 14,5 cm.
124.26 Disseny d'un capítol de llibre. Es pot llegir: "El reverso del sarao". Llapis sobre cartolina. 24,5 x 14,5 cm

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22655

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Medalles

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 247:
247 Disseny d'una medalla per a una exposició a Reus. 1914:
247.1 Calc del vers de la medalla. Tinta sobre vegetal. 13,8 x 10,3 cm
247.2 Dibuix del vers i del revers de la medalla. Tinta i llapis sobre paper.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22656

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Casa Fuster

Localització:
Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Habitatges plurifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1908

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 251:
251.1 "Carta abierta al Alcalde de Barcelona. octubre del 1962". Retall de premsa.
251.2 "La Parrala". La Vanguardia, 14 de desembre de 1962. Retall de premsa.
251.3 "La Casa Fuster en peligro". A Destino, 18 de febrer de 1961. Retall de premsa.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22657

Denominació del projecte:
3. Documentació relacionada amb l'Escola d'Arquitectura. Dibuixos d'estudiants.

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1908

Descripció de l'expedient:
CENTCELLES:
H117A / 12 / 253:
253.1 "Ruinas latinas de Centcelles. Sección de la cúpula i sala anexa". Tinta i aquarel·la sobre paper canson. Dibuix dels estudiants F. Monravà i J. Villalonga. Curs 1908-1909
253.2 "Ruinas de Centcelles. Desarrollo de la cúpula de mosaico". Tinta i aiguada sobre paper canson. Dibuix dels estudiants Antonio Darder i Joaquín Vilaseca. Curs 1908-1909
253.3 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson amb cartulina gris fent de marc. (Dibuix de Sexelles ?). Curs 1908-1909
253.4 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson. Dibuix de J. Bordas. Curs 1908-1909
253.5 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson. Dibuix de Fernando Tarragó. Curs 1908-1909
253.6 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson. Dibuix de Eusebio Bona. Curs 1908-1909
253.7 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson. Dibuix de Eusebio Bona. Curs 1908-1909
253.8 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson. (Dibuix de J. Bordas ?). Curs 1908-1909
253.9 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson. Dibuix de José Domènech i Mansana. Curs 1908-1909
253.10 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson. Curs 1908-1909
253.11 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson amb cartulina gris fent de marc. Dibuix de Eusebio Bona. Curs 1908-1909
253.12 Detall de la cúpula. Aquarel·la sobre paper canson amb cartulina gris fent de marc. Dibuix de Fernando Tarragó. Curs 1908-1909
253.16 Detall del mosaic. Llapis sobre paper sulfuritzat.

H117G / 8 / 253:
253.13. Detall dels mosaics. 2 còpies fotogràfiques. 12 x 17 cms.
253.14. Detall dels mosaics. 23 còpies fotogràfiques. aprox. 30 x 40 cms.
253.15. Detall dels mosaics. 35 còpies fotogràfiques en molt mal estat. aprox. 50 x 75 cms.

BARCELONA ROMANA:
H117A / 12 / 253:
253.17. Detall del mosaic de les tres gràcies. Llapis sobre paper sulfuritzat (en molt mal estat).
253.18. Detall del mosaic de les tres gràcies. Llapis sobre paper sulfuritzat (en molt mal estat).
253.19. Detall del mosaic de les tres gràcies. Llapis sobre paper sulfuritzat (en molt mal estat).

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22658

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval espanyola.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 1:
MONUMENTS ROMÀNICS D'ESPANYA:
1.1 Portada
1.2 "Esc. romca [Escultura romànica] León [Lleó]"
6 Fitxes biblogràfiques numerades extretes de Cuadrado i referències a calaixos de l'Ateneu.
1.3 "Esc. romca [Escultura romànica] Asturias [Astúries]
9 fitxes biblogràfiques numerades referents a calaixos de l'Ateneu
1.4 "Esc. romca [Escultura romànica] Castilla [Castella]".
21 fitxes bibliogràfiques numerades referents calaixos de l'Ateneu
1.5 "Esc. romca [Escultura romànica] Castilla la Vieja [Castella i Lleó]
Quadern amb portada. Burgos: 9 fitxes numerades. Soria [Sòria]: 10 fitxes numerades. Valladolid: 2 fitxes numerades. Alava [Àlaba]: 3 fitxes numerades
1.6 "Esc. romca [Escultura romànica] Galicia"
Quadern amb portada i 26 fitxes numerades
1.7 "Esc. romca [Escultura romànica] Asturias (ob. España) [Astúries]"
Quadern amb 16 fitxes numerades i llistat
1.8 "Esc. romca [Escultura romànica] León [Lleó]"
Quadern amb 20 fitxes numerades (10 fitxes referents a Zamora)
1.9 "Esc. romca [Escultura romànica] Aragón [Aragó]"
Quadern i 2 fitxes amb sumari referent a Cartezo. 17 fitxes numerades
1.10 "Esc. romca [Escultura romànica] en Navarra y Rioja [Navarra i La Rioxa]"
Quadern. 3 fitxes referents a La Rioxa. 27 fitxes referents a Navarra
1.11 "Esc. romca [Escultura romànica] Valencia [València]"
Quadern amb anotacions referents a Cartezo
1.12 "Monumentos románicos. Catálogo de los estudiados en el Museo Español de Antigüedades" Quadern en blanc
1.13 "España (Cartezo)"
Quadern amb sumari referent a: Andalusia, Aragó, Galícia, Extremadura, Múrcia, Castella i Lleó, Astúries, Navarra, Euskadi, València i Catalunya
1.14 "Esc. romca [Escultura romànica] Cordoba [Còrdova]"
3 fulls formant un quadern

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22659

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Llibre d'or de la moderna poesia catalana".

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1723 / 125:
125.1 Esbós de la coberta. Tinta sobre paper.
125.2 Esbós de la coberta. Tinta sobre paper.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22660

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Arte y Letras"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 8 / 126:
126.1 Encapçalament del títol de "Arte y Letras". Paper imprès. 13 x 28 cm.
126.2 Dibuix de portada de la revista. Prova de gravat. 31,5 x 20,7 cm.
126.3 Dibuix de la capçalera de títol. Llapis sobre vegetal. Molt deteriorat.
126.4 Dibuix capçalera de la revista. Detall inferior. Llapis sobre vegetal i cartolina.
126.5 2 exemplars de la revista "Arte y Letras". Núm. 2 i Núm. 4 de 1882 (1 full suelto de cada exemplar)
126.6 Dibuix de les guardes de la revista. Llapis i tinta sobre cartolina. 28 x 18 cm.
126.7 Prova d'imprenta de l'ex-libris de "Arte y Letras". Imprès sobre paper vermell.
126.8 Ex-libris de "Arte y Letras". Dibuix imprès
126.25 Part de la portada. Imprès amb retocs manuals. 13 x 54 cm.

H 117 B / 5 / 126:
126.23 Encapçalament del títol de "Arte y Letras". Collage. 73 x 56 cm.
126.24 Encapçalament del títol de "Arte y Letras". Tinta i llapis sobre paper. 70 x 56 cm.


C 1744 / 9 / 126:
126.9 Gravats de varis autors. 31 gravats.
126.10 Gravats de L.R.C. 6 gravats.
126.11 Gravats de Ferdinand Pilaty. 3 gravats.
126.12 Gravats de K. Lircanó. 8 gravats.
126.13 Gravats de Sanmartí. 2 gravats.
126.14 Gravat de D. Hernández.
126.15 Gravats de A. Riquer. 5 fulls.
126.16 Gravats de Pellicer. 2 gravats.
126.17 Gravats de Mayer. 2 gravats.
126.18 Gravat de R.O.S.
126.19 Gravats d'Enrique Serra. 9 gravats.
126.20 Gravats H. Gunther. 2 gravats.
126.21 Gravats Thomas. 11 gravats.
126.22 Gravats M. Binch. 38 gravats.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22661

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Ilustración Cubana"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H117C / 8 / 127:
127.1 Dibuix de la capçalera. Llapis sobre vegetal. 27 x 42 cm.
127.2 Dibuix de la capçalera. Llapis, tinta i aquarel.la sobre cartolina. 28,5 x 34 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22662

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "La Biblia"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H117C / 8 / 128:
128.1 Dibuix de la coberta. Llapis sobre cartolina.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22663

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "L'Atlàntida"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C1723/ 129:
129.1 Coberta. Dibuix d'un angle posterior d'una orla. Llapis sobre vegetal. 13,5 x 19 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22664

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions "Cristobal Colón".

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H117C / 8 / 130:
130.1 Esbós de la coberta. Llapis i tinta sobre paper (amb uns esbossos a llapis del projecte de l'Ateneu de Canet).

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
El document inclou un altre dibuix corresponent al edifici de l'Ateneu-Casino de Canet de Mar.
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22665

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "México".

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís.

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 8 / 131:
131.1 Coberta. Dibuix a colors imprès sobre paper i tela. 46 x 32 cm

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22666

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Historia de España" de Lafuente Ferrani, publicat per l'editorial Montaner i Simó.

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 8 / 132:
132.6 Dibuix de la coberta. Prova d'impremta. 24,5 x 15,5 cm
132.7 Il·lustració interior que representa la Rendició de Granada. Tinta sobre cartolina. 33,4 x 46,8 cm

C 1723 / 132:
132.1 Dibuix d'una lletra inicial "A". Paper imprès. 25 x 16,5 cm.
132.2 Part de dibuix per a la coberta. Calc. Tinta sobre vegetal. 14,5 x 21cm.
132.3 Rotulacions i caplletres. Tinta sobre paper. 20,7 x 13,5.
132.4 Dibuix de la coberta. Prova d'impremta. 33 x 24,5 cm
132.5 Dibuix de la coberta. Prova d'impremta. 28 x 22 cm

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22667

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "El canto de la sirena"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
FABRÉS, A.

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 8 / 133:
133.1 Dibuix d'una sirena cantant dins del mar. Tinta sobre paper. 54 x 36,5 cm. A. Fabrés.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22668

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Marta i Maria"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
PELLICER, J. L.

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723/ 134:
134.1 Dibuix correponent al capítol I. Prova de gravat. 16 x 24 cm.
134.2 Dibuix corresponent al capítol I. Prova de gravat. 16 x 24 cm
134.3 Dos dibuixos corresponents al capítol I. Prova de gravat. 16 x 24 cm
134.4 Dibuix corresponent al capítol II. Prova de gravat. 16 x 24 cm
134.5 Dibuix corresponent al capítol I. Prova de gravat. 16 x 24 cm
134.6 Dibuix. Prova de gravat. 16 x 24 cm
134.7 Dibuix corresponent al capítol II. Prova de gravat. 16 x 24 cm
134.8 Dibuix corresponent al capítol II. Prova de gravat. 16 x 24 cm

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22669

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Odas a Horacio"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; RIQUER, Alexandre

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 8 / 135:
135.9 Dibuix d'il·lustració interior. "Oda XIII". Tinta sobre cartolina. 31,5 x 23,5 cm
135.10 Dibuix d'il·lustració interior. "Oda VII a Torquato". Tinta sobre cartolina. 14,5 x 25 cm. A. Riquer.
135.11 Dibuix d'il·lustració interior. "Oda IV a Caliope". Tinta sobre cartolina. 26,5 x 23 cm. A. Riquer.

C 1723 / 135:
135.1 Croquis d'un conjunt de caplletres. Llapis sobre paper. 19,5 x 26 cm.
135.2 Dibuix d'il·lustració interior. Tinta sobre paper. 19 ,5 x 12,5 cm.
135.3 Disseny de la coberta. Llapis sobre paper de calc. 21 x 12,5 cm
135.4 Dibuix d'il·lustració interior. "Oda a Sexto" Llapis i tinta sobre vegetal. 21 x 8,5 cm.
135.5 Dibuix d'il·lustració interior. "Oda VI a Agripa". Llapis sobre vegetal. 22 x 14 cm
135.6 Detall de dibuix de la coberta. Llapis sobre vegetal. 20 x 21 cm.
135.7 Dibuix d'il·lustració interior i caplletra. "Oda a Lidia". Llapis sobre vegetal. 21 x 14 cm
135.8 Dibuix d'il·ustració interior. Llapis sobre vegetal. 21 x 10 cm

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22670

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Marcos de Obregón"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 136:
136.1 Disseny de coberta. Llapis sobre paper de calcar. 26,5 x 16,5 cm

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22671

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions."Fortuny"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 137:
137.1 Disseny de la coberta. Llapis i tinta sobre paper. 25 x 19,5 cm
137.2 Detall de disseny de la coberta. Llapis sobre paper. 20,5 x 12,5 cm
137.3 Detall de disseny de la coberta. Llapis i tinta sobre cartró. 20,5 x 12,5 cm
137.4 Retrat de perfil de M. Fortuny. Prova de gravat. 28,5 x 21 cm

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22672

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. Il·lustracions d'Alexandre Riquer

Tipologia:
Singular
Disseny i interiorisme

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
RIQUER, Alexandre

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 9 / 138:
138.3 Dibuix carbó. Parella.
138.4 Dibuix original. Prova de gravat. Paisatge.

C 1723 / 138:
138.1 Dibuix original Prova de gravat floral i nu femení mitològic.
138.2 Gravat original. Noia i càntirs.
138.5 Dibuix original. Gravat. Dona.
138.6 Dibuix original. Gravat. Cavaller.
138.7 Dibuix original. Gravat. "otoño/invierno".
138.8 Dibuix original. Prova de gravat. Nu femení mitològic.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22673

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. Il·lustracions de J. Gómez

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
GÓMEZ, J.

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 139:
139.1 Dibuix de monjes sortint del convent.
139.2 Gravat d'un edifici.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22674

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. Il·lustracions d'Arturo Mélida.

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
MÉLIDA, Arturo

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 140:
140.1. Gravat "Idilios". Sobre paper.
140.2. Gravat

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22675

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. Il·lustracions d'Apel·les Mestres.

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
MESTRES, Apel·les

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 141:
141.1 Dibuix original i prova de gravat. Romans
141.2 Gravat original. Paisatge.
141.3 Dibuix original. Prova de gravat. Nu femení mitològic.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22676

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. Il·lustracions de D. Hernández

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
HERNÁNDEZ, D.

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H117C / 9 / 142:
142.1 Dibuix original. Gravat. Home i dona mitològics.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22677

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. Il·lustracions d'A. Talvés

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
TALVÉS, A.

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 1117 C / 9 / 143:
143.2 Dibuix d'una parella en un paissatge rural. Tinta sobre paper.
143.3 Dibuix d'una escena mitològica, d'una mort violenta. Tinta sobre paper.
143.4 Dibuix d'un home fumant. Prova de gravat.

C 1723 / 143:
143.1 Dibuix d'un ésser mitològic alat. Gravat.
143.5 Dos dibuixos d'un èsser barbut i alat. Gravat.
143.6 Dibuix d'un cementiri en plena nit. Gravat.
143.7 Dibuix d'un home sentat sota un arbre obsevant la lluna plena. Gravat.
143.8 Dibuix d'esquelets sortint de les seves tombes. Gravat.
143.9 Dibuix d'una campesina. Gravat.
143.10 Escena mitològica: una dona acaba de matar a un home clavant-li un clau al cap. Gravat.
143.11 Dibuix d'un dimoni. Gravat.
143.12 Dibuix d'un velatori: una monja vela un cadàver cobert per un llençol. Gravat.
143.13 Dibuix d'un dimoni sortint d'una làpida al peu d'un castell. Gravat.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22678

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. Il·lustracions de Capmany

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
CAPMANY

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 9 / 144:
144.1 Dibuix d'escena bíblica. Gravat.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22679

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. Il·lustracions de B. Golofré.

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
GOLOFRÉ, B.

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 9 / 145:
145.1 Dibuix d'escena rural (bous i dona). Carbonet sobre paper canson.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22680

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Biblioteca Arte y Letras"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 146:
146.1 Rètol de "Índice" de la "Biblioteca Arte y Letras". Tinta i llapis sobre vegetal.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22681

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. Il·lustracions diverses

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 9 / 147:
147.8 Dibuixos diversos. Llapis sobre paper calc. molt deteriorat
147.13 Dibuix d'una escena popular andalusa. Tinta sobre cartolina. 49 x 27 cm.
147.15 Dibuix d'una sala de festes. Llapis sobre paper de calc. molt deteriorat.

C 1723 / 147:
147.1 Dibuix d'una escena religiosa, un home i una dona pregant agenollats devant un àngel, representant el concepte de fe. Es pot llegir la paraula "fides". Paper imprès. 23 x 15,5 cm
147.2 Dibuix d'una escena religiosa. Un àngel que sosté un nen en braços segueix a una parella, es representa el concepte de caritat. Es pot llegir la paraula "caritas". Paper imprès. 17,5 x 17,5 cm.
147.3 Dibuix d'una escena religiosa. Dos homes pregan agenollats sobre la figura d'un àngel, es representa el concepte d'"esperança". Es pot llegir la paraula "spes". Paper imprès. 24,5 x 16 cm.
147.4 Dibuix d'un test. Llapis i aquarel.la sobre cartolina. 11,5 x 9 cm
147.5. Esbossos. Llapis sobre paper quadriculat. 20,5 x 13,5 cm
147.6. Dibuix d'un home amb indumentaria tradicional. Tinta sobre paper calc. 12 x 8 cm
147.7. Dibuix per a encapçalament d'un capítol dedicat a Francisco de Goya, representant "La maja vestida". Gravat. 17 x 12 cm
147.9. Dibuix de dues dones situades en el pati interior d'un palau
147.10. Prova de gravat de l'escena anterior. 16 x 9 cm.
147.11. íd. Tinta sobre paper quadriculat. 21 x 13,5 cm
147.12. Dibuix d'una catedral. Gravat sobre cartolina. 17,5 x 11,5 cm
147.14 Dibuix d'un perfil humà amb el casc del rei en Jaume I. Llapis sobre paper de calc. 16 x 12,5 cm
147.16 Dibuix d'un home sentat en una butaca amb un simi rascant-se el cap. Tinta sobre paper de calc. 5 x 11,5 cm.
147.17 Dibuixos d'estil d'art romà, un estandart on es pot llegir el nom "Virgilio" i dues figures humanes. Llapis sobre paper calc. 22 x 14 cm.
147.18 Esbós d'una figura femenina. Llapis sobre paper de calc. 22 x 14 cm.
147.19 Dibuix d'un estandart romà. Llapis sobre paper. 20 x 13 cm.
147.20 Dibuix d'una fulla. Anvers i revers. Llapis sobre paper. 14,5 x 18 cm.
147.21 Esbós d'una figura humana. Tinta sobre cartró. 20,5 x 13 cm.
147.22 Esbós. Tinta sobre cartró. 20,5 x 13 cm.
147.23 Dibuix d'un llit i d'un tocador. Tinta sobre paper quadriculat. 21 x 13,5 cm
147.24 Dibuix de 4 figures romanes. Llapis sobre paper. 10 x 14,5 cm
147.25 Dibuix en forma de cap de lleó. Llapis sobre paper calc. 21,5 x 16 cm.
147.26 5 fulls amb dibuixos calcats. Paper vegetal.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22682

Denominació del projecte:
2.3 Col·lecció de cartografia. Catalunya

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117B / 8 / 46:
46.2 "Mapa geológico en bosquejo de la provincia de Barcelona." 1881
46.4 Plànol topogràfic CEC "Itinerari de la cursa Argentona-Orrius-Granollers", juny 1917. E 1/50.000
46.5 Plànol topogràfic del Pirineu de Lleida limitant amb Osca. Itinerari resseguit amb llapís vermell i blau i notes manuscrites de Pere Domènech i Roura dels punts d´interès. E 1/100.000
46.12 Itinerari pel Pirineu de Lleida (Lluís Domènech i Montaner)
46.13 Mapa del Bergadà. E 1/100.000 (Lluís Domènech i Montaner)
46.14 "Mapa militar itinerario de España". E 1: 200.000. Full 29: Girona i fragments de Barcelona i Lleida (Lluís Domènech i Montaner)
46.18.7 Mapa manuscrit de Catalunya amb una quadrícula numerada que deu remetre a una col·lecció de plànols.

H 117H / 3 / 46:
46.16.1 Plànol de fortificacions de Catalunya. Edició francesa. Full XIV.
46.16.2 i 3 Plànol de fortificacions de Catalunya. Edició francesa. Full XIV. Fragment.
46.17 "Plano de Gerona. Atlas de la Guerra de la Independencia". 1809
46.18.1 "Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. Región segunda ó del Rio Noya al Mar". 1897
46.18.2 "Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. Región primera ó de contornos de la capital". 2 exemplars.
46.18.3 "Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. Región quinta ó del Montseny, Vallés y litoral". 1913. (en mal estat)
46.18.4 "Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona. Región cuarta ó del rio Tordera". 1913
46.18.5 "Mapa militar itinerario de España. Hoja 22". 1901.
46.18.6 "Mapa militar itinerario de España. Hoja 28". 1905.
46.18.8 "Fulla d'instrucció geogràfica de Catalunya....publicada per l'Associació Catalanista d'Excursions Científicas y dedicada al Excm. Sr. D. Eusebi Güell y Bacigalupi". (trencada en dues parts).

H 117 H / 4 / 46:
46.19 "Mapa de carreteras de Cataluña. Obsequio del Real Automóvil Club de Cataluña". 1933.
46.20 Mapa de la zona dels Pirineus. Editat pel Club Alpin Français, 1922.
46.21 Mapa de Catalunya "Cataluña: descripción geográfica de las cuatro provincias catalanas". 1883.
46.22 "Mapa militar itinerario de España. Hoja 28" Mapa de la província de Lleida. E 1: 200.000. 1916.
46.23 "Mapa militar itinerario de España. Hoja 39" Mapa de l'àrea metropolitana de Barcelona. E 1: 200.000. 1915.
46.24 Mapa de la Cerdanya. E 1: 100.000.
46.25 "Mapa itinerario del Centro Excursionista de Cataluña. Pirineo: Maladeta". E 1: 25.000. 1951.
46.26 "Mapa itinerario del Centro Excursionista de Cataluña. Pirineo: Caldes de Bohí". E 1: 25.000. 1951.
46.27 "Mapa itinerario del Centro Excursionista de Cataluña. Pirineo: Región de Espot y Sant Nicolau". E 1: 25.000. 1951.
46.28 "Carta geológica y topográfica de San Julián de Vilatorta y sus alrededores". 1905.
46.29 Mapa de Barcelona. E 1: 100.000 . 1923. Inclou la signatura de Lluís Domènech.
46.30 Mapa físic i polític de Vilafranca del Penedès. E 1: 100.000. 1932.
46.31 Mapa geològic de Vilafranca del Penedès. E 1: 100.000. 1932.
46.32-33 Dos mapes físics i polítics de Sant Feliu de Guíxols. E 1: 100.000. 1923.
46.34 Mapa geològic de Sant Feliu de Guíxols. E 1: 100.000. 1923.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22683

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Arquitectura. Art Clàssic.

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C ?
.1 Dibuixos de perfil de dues columnes. Tinta sobre cartolina. 16,5 x 15,5 cm.
.2 Dibuix d'una perspectiva d'un conjunt arquitectònic Grec. Llapis sobre paper de calc. 20 x 14 cm.
.3 Detall de perspectiva de la part superior del fris i part superior de les columnes d'un temple Grec. Llapis sobre paper de calc. 27 x 18 cm.
.4 Dibuix de la part inferior d'una columna. Llapis sobre cartolina. 22 x 16,5 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22684

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Arquitectura. Edat Mitjana

Tipologia:
Disseny i interiorisme

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H ?
.1 Dibuix d'un capitell d'una església de Barcelona. Llapis sobre cartolina. 19,5 x 12 cm.
.2 Dibuix d'un capitell. Llapis sobre paper de calc. 16 x 11 cm
.3 Dibuix d'un capitell. Llapis sobre cartolina. 17 x 13 cm
.4 Detall de façana, finestres i gàrgoles. Llapis sobre paper de calc. 17,5 x 14,5 cm.
.5 Detall de façana, finestres i gàrgoles. Tinta i llapis sobre cartolina. 33,5 x 22,5 cm.
.6 Còpia de detall d'una catedral. 10,5 x 13 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22685

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Catedral de Girona

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 4:
4.1 Catedral de Girona. Capitells del claustre
Quadern. Quadern en blanc amb el títol: "Sicilia". 10 fulls numerats amb la descripció dels capitells del claustre.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22686

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Poblet.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 5:
POBLET:
5.1 Quadern. Full amb quadre sinòptic de Regnats, Abats, Fets històrics, Obres notables. 18 fulls amb text incomplet i fitxes bibliogràfiques intercalades. Full amb una prova corregida del llibret "Poblet" de la col·lecció "El arte en España" v.XII, de l'editorial Hijos de J.Thomas. "Piedras". "Sepultures". "Las Dependencias claustrales externas", "Palacio y Cámaras reales".

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22687

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Ensenyes.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 2:
Col·lecció de fitxes relacionades amb el llibre: "Ensenyes nacionals de Catalunya", editat per Fèlix Domènech i Roura el 1936.

11 fulls referents a heràldica i simbologia naval a Espanya. 8 fitxes biblogràfiques referents a la "Crònica" de Ramon Muntaner. 10 fitxes amb anotacions i dibuixos sobre heràldica. Quadern amb anotacions i fitxa referent als emblemes de Jaume I i dibuixos. 3 fulls sobre l'heràldica dels Reis Catòlics. Quadern amb el següent sumari:
"I. Llegendas. Banderas nacionals à Espanya.
III. Bandera de Lleó y Castilla
IV. Bandera de la casa de Barcelona
V. Banderas castellanes de la Casa d'Àustria. Banderas catalanes de la Casa d'Àustria.
Quadern amb 9 fulls amb dibuixos d'ensenyes de casals i territoris catalans. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22688

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Llistats i quadres diversos

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1728 / 3 :
Esglésies, catedrals, monestirs. S. IX - S. XI. Aulèstia, Història de Catalunya, I. 1 fitxa
"Arquitectura romànica. Monuments continguts en la Il·lustració Catalana". 2 fitxes
"Parroquias citadas en la H. del... por Pella" [sic]. 1 fitxa
Llistats de parròquies. 9 fitxes
"Donacions, llegats etc". "Donats y monjos". "Agravis". "Concesions y drets". "Cases y propietats a Ciutats". "Obras". Enterraments" [sic]. 7 fulls
Quadres :
"Ciutadans - Cavallers - Nobles - Viscomptes - Comtes" [sic]. 2 fulls
"Castells - Monestirs - Ciutats - Vilas" [sic]. 2 fulls
Ordres monacals. Quadern amb 6 fulls
"Romanich: Religiosos. Civils. Militars - Gotich" [sic]. 1 full

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22689

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Texts manuscrits. Conferències

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1728 / 7:
7.1 Fragments escrits numerats de "La iniquitat de Casp", 1930.
4 fulls
7.2 Conferència sobre heràldica i ensenyes a Madrid.
8 fulls
7.3 Guió incomplet. 4 fulls numerats
7.4 Guió incomplet. 5 fulls numerats

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22690

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Escales gràfiques

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER. Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 9:
"Arquitectura Romànica. Plantas de Iglesia de Catalunya. Cotas. Dib. Rogent y altres".
Sobre amb escales gràfiques

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22691

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Arquitectura Grècia

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 /1:
1.1 Panteó. 1 fotografia
1.2 Grup escultòric frontó d'Egina. 3 fotografies
1.3 Venus de Guida (Museu Vaticà). 2 fotografies
1.4 Sense identificar. 4 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22692

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Art religiós del Museu de Cluny

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 2:
2.1 Arquetes. 7 fotografies
2.2 "Baguls". 2 fotografies
2.3 Relicaris. 2 fotografies
2.4 Creus. 3 fotografies
2.5 Cobertes evangelari. 1 fotografia
2.6 Bàcul episcopal. 1 fotografia
2.7 Tapis "La Dame à la licorne" vers 1500 del museu de Cluny. 4 fotografies
2.8 Xemeneia. 1 fotografia
2.9 "Crédence". 4 fotografies
2.10 Sala de Francesc 1er, pel costat del llit. 1 fotografia
2.11 Objectes varis. 5 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22693

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Ceràmica i vaixelles

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 4:
4.1 Ànfora romana propietat dels Srs. Gascón de Gotor. 1 fotografia
4 .2 Sense identificar (plats ceràmics i altres). 21 fotografies

C 1720 / 3:
3.24 Plats, càntirs, safates, plates, vaixelles de llautó i metall, etc. sense identificar. 26 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22694

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Teixits

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 110.3:
3.1 Tapissos, casulles, túniques, mitres, etc. sense identificar. 29 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22695

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Heràldica

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 B / 6 / 45:
45.1 Motius heràldics del cor de la catedral de Barcelona. 5 fotografies (reproduccions de 50 x 70 cm)

C 1700 / 9:
9.1 Diversos motius heràldics dels Pinós, Cervelló, Montcada, etc. i altres sense identificar (escuts, sarcòfags, etc.). 32 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22696

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Armeria

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 7:
7.1 Armadura d'Emanuel de Portugal del s. XVI donada a Felip II. 1 fotografia
7.2 Cascs de Carles V. 2 fotografies
7.3 Espasa i funda de Boabdil de Granada. 3 fotografies
7.4 Fotografies de grups d'armes de tall (punyals, espases, dagues, escuts, etc.). 5 fotografies
7.5 "Bureau" de Carles V. 1 fotografia

C 1716 / 2:
2.6 Armadures eqüestres. 2 fotografies
2.7 Espases. 2 fotografies
2.8 Sense classificar. 3 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22697

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Joies (orfebreria religiosa)

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 5:
5.1 Tresor de la Catedral d'Oviedo: Creu dels Àngels. 2 fotografies
5.2 Tresor de la Catedral d'Oviedo: Creu de D. Pelai. 2 fotografies
5.3 Tresor de Guarrazar: Corones votives. 1 fotografia
5.4 Creu del segle IX. 1 fotografia
5.5 Creu del segle XV. 1 fotografia
5.6 Calze (anomenat de "Doña Urraca") i creu de Sant Isidor de Lleó
5.7 Creu sense datar, amb detalls. 5 fotografies
5.8 Arquetes reliquiaris. 2 fotografies
5.9 Llums. 2 fotografies
5.10 Creus processionals. 1 fotografia
5.11 Custòdies. 1 fotografia
5.12 Pàtera de plata provinent del Valle de Otañes (Santander). 1 fotografia
5.13 Segell de cera de D. Martí, rei d'Aragó (anvers). 1 fotografia
5.14 Sense identificar. 3 fotografies

C 1720 / 3:
3.15 Arquetes. 14 fotografies
3.16 Calzes. 2 fotografies
3.17 Cetres. 1 fotografia
3.18 Creus. 28 fotografies
3.19 Custòdies. 11 fotografies
3.20 Monedes i medalles. 3 fotosgrafies
3.21 Reliquiaris sense identificar. 3 fotografies
3.21.1 Reliquiaris diversos de l'altar major de la Seu de Saragossa. 1 fotografia
3.22 Retaules portàtils. 6 fotografies
3.23 Sants olis. 1 fotografia
3.26 Enquadernacions. 1 fotografia sense identificar

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22698

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Llibres

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 11:
11.1 Portada de l'"Elogi de la follia d'Erasme"
11.2 Pàgina de "Facsimile de una página del códice árabe" propiedad de los Sres. Gascón de Gotor
11.3 "Recto del folio 26 del Pontifical de Roda (segle XI), que se custodia en el archivo de lacatedral de Lérida"
11.4 Reproduccions d'imatges d'emperadors romans: 4
11.5 Reproduccions (sense identificar, menys la 11.5.14 identificada com una de les pàgines del Llibre Vert del Consell de Cent), de pàgines senceres o parcials de manuscrits, lletres capitals, etc. 14 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22699

Denominació del projecte:
4. Documentació personal. Retalls de premsa

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1663 / 250
250.1 "La arquitectura gòtica a Catalunya. Conferencia donada a l'Ateneo Barcelonés", 25 d'abril de 1896. per Bonaventura Bassegoda. La Renaixença 26-27-29 d'abril de 1896.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22700

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Diversos

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 10:
10.1 Noguera Pallaresa. Carta al ministre. Anunciant l'interpel·lació. 13 de juny 1904. 18 de juny sense contestació. Segona carta insistint.1 fitxa.
10.2 Fragments de textos de Lluís Domènech i Montaner sense identificar.
74 fulls de notes
10.3 3 fitxes amb títols de separadors:
"Arquitectura a Catalunya. Cicle de Jaume I. Cap. I. Epoca y caracters"
"IV. Arquitectura Militar"
"s. XVIII. Heràldica. Sellos. Numismàtica"
10.4 Cartografia
13 fulls referents a cartografia catalana
10.5 "Adarga catalana, por Francisco X de Garma. sec. del Rey y archivero de la Cor de Aragon", ed. 1757. 17 fulls.
10.6 "De Armonia", per Jaume Ramon Vila. Recopil·lació general de llinatges.
28 fulls
10.7 Fitxes numerades, del 1016 -3442
29 fulls diversos
10.8 "Historia general de Languedoc", per Dom Vaissette
9 fitxes bibilogràfiques
10.9 Il·lustracions d'arquitectura clàssica grega
4 fulls

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22701

Denominació del projecte:
2.61 Col·lecció de fitxes descriptives afegides per Pere Domènech i Roura. Arquitectura medieval catalana

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 14:
14.1 MAPES
14.1.1 Mapa d'esglésies romàniques de Catalunya. Puig. v. III, p. 502
Llapis sobre paper, acolorit
14.1.2 Mapa d'esglésies romàniques de Catalunya. Puig. v. II, p. 352
Llapis sobre paper
14.1.3 Mapa de carreteres de Catalunya
Tinta sobre paper tela; editat i acolorit
14.1.4 Mapa de l'arquitectura romànica de la Catalunya Nord
Llapis sobre paper

14.2 FOTOGRAFIES EDITADES
7 fotografies

14.3 RETALLS DE PREMSA
2 retalls de temes relacionats amb la restauració d'arquitectura romànica catalana

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22702

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Excursionisme

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 2:
EXCURSIONISME:
2.1 [Montserrat]
19 fotografies editades de Montserrat
2.2 [Espais Naturals]
7 fotografies editades d'espais naturals diversos (Núria, el Pi de les tres branques,...)
2.3 [Geologia de Catalunya]
Retalls de "La Renaixensa", de 9 i 16 de febrer de 1897, amb articles sobre l'orografia i la geologia de Catalunya.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22703

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Diversos

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 10:
10.1 Plantes i flors: 6 reproduccions. Quadern amb dibuixos i descripcions de flors. 1 fotografia
10.2 Diversos objectes de ceràmica precolombina. 1 fotografia
10.3 Diverses claus de pany. 1 fotografia
10.4 Mobiliari. 4 fotografies (3 juntes a la mateixa làmina)
10.5 Col·lecció de làmines reproduïnt fòsils, restes de ceràmica, aixovar, sanefes, teixits, armes de tall i de foc. 7 fotografies
10.6 Guia incompleta de Bilbao (sense data) amb dues reproduccions: "Detalle de la Ría" i "Plaza del Mercado é Iglesia de San Antón"
10.7 Carruatges. 2 fotografies
10.8 Esmalt del segle XVII (propietat de la casa Navascues). 1 fotografia
10.9 Diversos instruments del Marroc. 1 fotografia
10.10 Ventalls, rellotges de butxaca i objectes diversos. 4 fotografies
10.11 Ferratges de portes sense identificar. 2 fotografies
10.12 Paisatge de la Vall del Tordera. 1 fotografia

C 1722 / 4:
4.13 Trona i altar sense identificar provinents d'una probable restauració. 6 fotografies
4.14 Vistes generals de pobles, muntanyes, paisatges en general sense identificar, i una vista d'una exhibició de bombers a la plaça Catalunya de Barcelona . 23 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22704

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Exposició de Madrid

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 12:
12.1 Vistes generals de l'edifici: 2
12.2 Vistes generals de les sales i els seus continguts: 32

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22705

Denominació del projecte:
2.5 Col·lecció d'aixecaments. Arquitectura medieval catalana, lletra A a la C

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1900-1905

Descripció de l'expedient:
C 1715 / 1.1 -.24:
1.1.1. Abella de la Conca. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Excursió 1904.
1.1.2. Abella de la Conca. Secció transversal. E 1: 100. Tinta sobre paper canson
1.2.1. Ager (Àger). Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Excursió 10 - 1904.
1.3.1. Agramunt. . Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dib. Catà. Excursió Escola d'Arquitectura 1900.
1.4.1. Alahó (Alaó). Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Excursió 10 - 1904.
1.5.1. Alfar. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson
1.5.2. Alfar. Secció transversal. E 1: 200. Tinta i llapis sobre paper canson.
1.6.1. All. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix
Domènech. Excursió 8 - 1904.
1.6.2. All. Secció transversal. E 1: 200. Tinta i llapis sobre paper canson.
1.7.1. Angostrina. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8 - 1904.
1.7.2. Angostrina. Secció transvesal. E 1: 200. Tinta sobre paper canson.
1.7.3. Angostrina. Secció transversal. E 1: 200. Tinta i llapis sobre paper canson
1.7.4. Angostrina. Secció longitudinal. Llapis sobre paper
1.8.1. Vall d'Aran. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson
1.8.2. Mitx Aran (Mig Aran). Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
1.9.1. Arles sur Tech. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
1.10.1. Arties. Secció transversal. Llapis sobre paper.
1.11.1. Bades. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech.
1.12.1. Balps (Sant Joan dels Balbs). La Pinya. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper
1.13.1. Baltarga. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8-1904.
1.13.2. Baltarga. Secció longitudinal. E 1: 100. Tinta sobre paper
1.13.3. Baltarga. Secció transversal. E 1: 100. Tinta sobre paper
1.14.1. Batet. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Rogent.
1.14.2. Batet. Secció. E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper.
1.15.1. Barcelona. Sant Pau del Camp. Detall. Tinta sobre paper canson.
1.16.1. Bellera. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
1.17.1. Besalú, Santa Maria. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Puig.
1.17.2. Besalú, Sant Pere. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Rogent.
1.17.3. Besalú, Sant Vicenç. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Puig.
1.18.1. Betren. Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
1.19.1. Bolvir. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8-1904.
1.19.2. Bolvir. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Rogent.
1.19.3. Bolvir. Secció transversal. E 1: 100. Tinta sobre paper
1.20.1. Burgal o Escaló. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
1.21.1. Camprodón, Sant Pere. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson amb anotacions a llapis. Dibuix Rogent.
1.21.1. Camprodón, Sant Pere. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson amb anotacions a llapis. Dibuix Rogent.
1.21.2. Camprodón, Sant Pere. Planta. E 1: 200. Llapis sobre paper (Pere Domènech i Roura).
1.21.3. Camprodón, Sant Pere. Alçat absis. E 1: 200. Llapis sobre paper (Pere Domènech i Roura).
1.21.4. Camprodón, Sant Pere. Seccions. E 1: 200. Llapis sobre paper (Pere Domènech i Roura). 2 fulls.
1.21.5. Camprodón, Sant Pere. Secció longitudinal. E 1: 200. Llapis sobre paper (Pere Domènech i Roura).
1.12.1. Cardona. Planta. Llapis sobre paper canson.
1.22.1. Cornellà de Conflent. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Marion Gallisà.
1.22.2. Cornellà de Conflent. Planta. E 1: 200. Còpia cianogràfica
1.23.1. Costujes (Costoja). Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
1.24.1. Cuxet (?). Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.


ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22706

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Escultura

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 8:
8.1 Sant Jordi (metall): 7
8.2 La Dama d'Elx: 1
8.3 Bronze grec (centaure) provinent de Royos (Campo de Caravaca. Múrcia): 2
8.4 Retaule major del temple de La Seu de Saragossa: 1
8.5 Retaule major de del temple de Ntra. Sra. del Pilar de Saragossa: 1
8.6 Imatge de Jesús crucificat que es venera a l'església de l'Hospital de Vic: 1
8.7 Pila baptismal de la Ral, Perpinyà: 1
8.8 Capitell romànic del Museu Arqueològic de Madrid: 1
8.9 Creu de terme sense identificar: 1
8.10 Sarcòfag romà (o paleocristià) sense identificar: 1
8.11 Detalls del Pòrtic de la Glòria de Santiago de Compostela (2 fotografies) i un gravat de l'alçat general del Pòrtic signat per E. Mayer
8.12 Frontal romànic sense identificar: 1
8.13 Retaule gòtic (alabastre?): 1
8.14 Detall ornamental (gelosia?) sense identificar: 1
8.15 Retaule gòtic (neogòtic?) sense identificar: 1
8.16 Retaule barroc sense identificar: 1
8.17 Crist romànic sense identificar: 1
8.18 "Victoria antik. Rom. 1748" Litografia de Madrid: 1
8.19 Font renaixentista-barroca representant la justícia de Nürnberg?: 1
8.20 Detall d'un retaule gòtic sense identificar: 1
8.21 Sepulcre gòtic de Sant Narcís de Girona: 1
8.22 Imatge de Crist crucificat sense identificar (barroca?): 1
8.23 Detall d'un sarcòfag sense identificar: 1
8.24 Retaule renaixentista dedicat a la Mare de Déu: 1
8.25 Relleus de Sant Jordi: 2
8.26 Vista general de la talla en fusta d'un cor sense identificar i un detall del de Celanova (Portugal), 2 fotografies
8.27 Sarcòfags romans de l'església de Sant Feliu de Girona, 2 fotografies
8.28 Sarcòfas paleocristians i romans sense identificar. 3 fotografies
8.29 Reatules barrocs, 2 fotografies sense identificar

C 1720 / 3:
3.25.1 Cap de marbre sense identificar, 1 fotografia
3.25.2 Escultura eqüestre de bronze sense identificar, 1 fotografia
3.25.3 Diversos sants i verges romàniques i gòtiques sense identificar, 7 fotografies
3.25.4 Estàtues jacents de sarcòfags, sense identificar, 3 fotografies
3.25.5 Sarcòfag romà? sense identificar
3.25.6 Creu de terme sense identificar
3.25.7 Font Modernista sense identificar

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22707

Denominació del projecte:
2.5 Col·lecció d'aixecaments. Castells

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H117G / 7 / 120
120.1. Bellcaire. Planta. Tinta sobre paper canson.
120.2.1. Centelles. Planta emplaçament. Llapis sobre paper
120.2.2. Centelles. Alçat del conjunt. Llapis sobre paper. 4-1910.
120.2.3. Centelles. Perspectiva i silueta. Llapis sobre paper. 2 fulls enganxats
120.3.1. Llordà. Perspectiva. Llapis sobre paper. 1904-1912
120.3.2. Llordà. Planta emplaçament. E 1: 500. Tinta i color sobre paper.
120.4.1. Monsoliu. "Datos del Castell de Monsoliu". Doble full de paper canson. formant les tapes d'un quadern. (Pere Domènech i Roura)
120.4.2. Monsoliu. Croquis acotat de la planta. Llapis sobre paper. 1914.
120.4.3. Monsoliu. Planta. E 1: 250. Llapis i color sobre paper. 12-1914, 1-1915.
120.4.4. Monsoliu. croquis acotat de la planta del segón recinte. Llapis sobre paper. 1914.
120.4.5. Monsoliu. Secció amb cotes. Llapis sobre paper.
120.4.6. Monsoliu. Secció amb cotes. Llapis sobre paper.
120.4.7. Monsoliu. Secció amb cotes. Llapis sobre paper.
120.4.8. Monsoliu. Perspectiva. Llapis sobre paper.
120.5.1. Mur. Situació, emplaçament, planta, seccions, perspectiva. E 1: 100.000; 1: 1000; 1: 200. Tinta sobre paper.
120.5.2. Mur. Col·legiata. Planta, seccions, alçat, detalls. E 1: 200. Tinta sobre paper.
120.5.3. Mur. Situació, emplaçament. E 1: 15.000; E 1: 1000. Llapis sobre paper
120.5.4. Mur. Planta. Llapis sobre paper.
120.5.5. Mur. Col·legiata. Planta. E 1: 250. Llapis sobre paper.
120.5.6. Mur. Col·legiata. Planta. E 1: 200. Llapis sobre paper.
120.5.7. Mur. Seccions. e. 1: 200. Llapis sobre paper.
120.5.8. Mur. Perspectiva del conjunt. Llapis sobre paper.
120.5.9. Mur. Perspectives, seccions i detalls. E 1: 200. Llapis sobre paper.
120.5.10. Mur. Planta. Llapis sobre paper
120.6.1. Olèrdola. Emplaçament. E 1: 1000. Llapis sobre paper canson.
120.7.1. Orcau. Emplaçament. Croquis. E 1: 500. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
120.8.1. Palafolls. Emplaçament. Tinta sobre paper canson.
120.8.2. Palafolls. Planta amb cotes. Llapis sobre paper.
120.8.3. Palafolls. Secció acotada. Llapis sobre paper.
120.8.4. Palafolls. Seccions. Llapis sobre paper.
120.8.5. Palafolls. Planta. Croquis. Llapis sobre paper.
120.8.6. Palafolls. Alçat i croquis d'una secció. Llapis sobre paper.
120.8.7. Palafolls. Perspectiva. Croquis. Llapis sobre paper.
120.8.8. Palafolls. Planta. Tinta i color.
120.8.9. Palafolls. Planta. Tinta i color sobre paper ?.
120.8.10. Palafolls. Planta. E 1: 250. Tinta i color sobre paper ?.
120.8.11. Palafolls. Perspectiva. Exc. 1897-1905
120.9.1. Sant Salvador de la Verdera. Emplaçament. Tinta sobre paper canson. Dibuix P. Domènech. Excursió 11-1905, Escola d'Arquitectura.
120.9.2. Sant Salvador de la Verdera. Planta. Croquis. Llapis sobre paper.
120.9.3. Sant Salvador de la Verdera. Perspectiva. Llapis sobre paper. 1905.
120.9.4. Sant Salvador de la Verdera. Perspectiva. Llapis sobre paper. 1905.
120.9.5. Sant Salvador de la Verdera. Perspectiva. Llapis sobre paper. 1905.
120.9.6. Sant Salvador de la Verdera. Perspectiva. Llapis sobre paper vegetal. 1905.
120.9.7. Sant Salvador de la Verdera. Perspectiva. Llapis sobre paper vegetal. 1905.
120.10.1. Solsona. Planta. Tinta sobre paper canson.
120.10.2. Solsona. Planta del cementiri. Llapis sobre paper.
120.11.1. Tossa. Situació. "Cabo y fondeadero de Tosa". E 1: 2000. Llapis sobre paper canson.
120.11.2. Tossa. Sitaució. "Cabo y fondeadero de Tosa". E 1: 1000. Llapis sobre paper canson.
120.12.1. València d'Aneu. Plànol de Situació. "Copiado por el Rdo Vicente Bosch...". Tinta i llapis sobre paper.
120.12.2. València d'Aneu. "Nombres de los puestos del Castillo de Valencia de Aneo". Tinta sobre paper.
120.12.3. València d'Aneu. Perspectiva. Llapis sobre paper.
120.13. Diversos. 2 dibuixos no identificats. Perspectiva i planta

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22708

Denominació del projecte:
2.51 Col.lecció d'aixecaments afegits per Pere Domènech i Roura. Arquitectura medieval catalana, de la lletra A a la lletra M.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1719:

1. Balaguer. Església de Sant Domènech
Quadern. Planta inacabada. Planta acotada, seccions i detalls amb cotes, 8 fulls de paper de barba doblegats. Dibuix. Cendoya.

2. Barcelona. Col·legiata de Santa Anna. Dib. Narcís Escrija. 27-7-1918
Quadern. Seccions, detalls, fotos. 3 fulls de paper de barba doblegats

3. Bellpuig
Quadern: "Perfils, motllures y seccions". Planta acotada, vegetal en molt mal estat amb un fragment trencat. Claustre, planta primer pis, 1 full de paper de barba doblegat. Seccions del claustre, 3 fulls de paper de barba. Detalls: Barbacanes, cornises, contraforts, columnes, motllures, 20 fulls de paper de barba. Escala de cargol, 3 fulls de paper de barba. Campanar, 1 full de paper de barba. Croquis acotats, 16 fulls petits. Quadern: "Croquis de la puerta de la sala capitular", signat: José ..., 5 fulls de paper de barba

4. Bellpuig, Tomba
"Tumba de Bellpuig", 1 full de paper de barba doblegat amb el titol i un detall acotat. Planta i perfils, 2 fulls de paper de barba doblegats.

5. Cardona, castell
Quadern amb alçat acotat del conjunt. Planta del conjunt, vegetal doblegat i en mal estat. Alçats i seccions del conjunt, planta i secció de la cripta, plantes, seccions, detalls i perspectives de portes, muralla i diversos edificis i estances. 28 fulls de paper de barba.

6. Cardona
Quadern. Casa Gran carrer Graells: alçats. 2 fulls. Sala Nova: plantes, alçat, 6 fulls de paper de barba.

7. Castelló d'Empúries
Catedral, alçat i detalls, un datat a 15-12-1916, 3 fulls de paper de barba. Detalls, quadern de paper de barba amb 2 fulls doblegats i 1 full. Portalada, alçat i detall, 2 fulls. Detall finestra, 1 full. "Porta y façanes de la esglesia de Castelló d'Empuries", quadern amb croquis general acotat de la façana, alçats, seccions, detalls, 7 fulls doblegats i 3 fulls, 13-12-1916. Catedral, planta i detalls, quadern de amb 4 fulls de paper de barba doblegats i 6 fulls, 13-12-1916. Catedral, seccions i detalls, 3 fulls de paper de barba doblegats i 5 fulls, 11 i 13 -12-1916.
Can Partells. Planta, alçats i detalls, quadern amb 3 fulls de paper de barba doblegats i 2 fulls, 15-12-1916.

8. Cubells (església del castell)
Quadern amb planta i seccions acotades. 2 fulls amb dibuixos inacabats. Emplaçament, 2 vegetals doblegats i en mal estat.

39. Galilea. Perspectiva del Portal de la Glòria. Llapis sobre paper.

9. Girona. Catedral.
Quadern. Detalls acotats, 4 fulls de paper de barba doblegats, 31 fulls, 4 fulls petits.

10. Girona. Cases
Quadern. Casa del carrer de Ciutadans. Quadern. Plantes, alçats i detalls, 4 fulls de paper de barba doblegats, 3 fulls. 4-12-1915

11. Girona. Església de Sant Nicolau
Quadern. Planta baixa, secció longitudinal, secció de la crugia anexa a l'església, 2 fulls doblegats i 1 full. Façanes i detalls. 1 full doblegat i 3 fulls.

12. Girona. Sant Pere de Galligans
Quadern amb planta acotada i detalls al revers. Plantes, alçats, seccions i detalls, 8 fulls, 3 fulls doblegats,7 fulls petits.

13. Gualter, monestir
Quadern. Planta, seccions i detalls, 2 fulls doblegats.

14. Guimerà, castell
Quadern. 2 fulls doblegats amb fragments de la planta.

15. Lleida, catedral
Quadern.
Planta situació, E. 1: 2000, tinta de colors sobre paper vegetal doblegat.
Planta de la catedral, E. 1: 200, llapis sobre revers de paper de còpia blau, "Arturo Llopis"
Secció transversal
Croquis portes: 10 fulls amb plantes, alçats, seccions i detalls de les portes de l'Anunciata, dels Apòstols, dels Infants o dels "filiols", de Sant Berenguer.
Cimborri: 10 fulls
Capelles: Requesens, Sescomes. 2 fulls
Torres i campanar: 7 fulls. Reconstrucció d'una torre, tinta sobre paper vegetal doblegat.
absis: 8 fulls.
Claustre: 9 fulls.
Altres detalls: 12 fulls
Dibuixos en paper de format petit. 19 fulls.

16. Loharre (Loarre)
Quadern amb la planta de l'església al revers
Església: Secció longitudinal. Secció transversal. Porta. Detalls.
Cripta: Planta. Secció. Secció escales cripta.
Altres dependències i detalls: Quadern i 5 fulls.

17. Maldà, capella romànica de Sant Pere
Quadern. 2 fulls.

18. Maldà, castell
Quadern. 2 quadernets i 1 full.

19. Manresa, creu Culla i finestres Casa Beoda.
Quadern.
"Cruz de término de la Culla. Manresa. 17-12-1916". Basament. 2 fulls
Finestres a una casa del carrer de les Beates. 17-12-1916. 2 fulls

35. La Garriga, capella de Nostra Senyora del Camí
Planta, alçat, seccions i detalls; 1 full. Retall amb escrit.

36. Mostany (?)
Full amb detalls. 3-1950

37. Palma de Mallorca.
37.1 Planta de l'Almudaina. E 1: 25. Tinta i color sobre paper.
37.2 Planta dels Banys Àrabs. E 1: 50. Tinta i color sobre paper.
37.3 Secció dels Banys Àrabs. E 1: 50. Tinta i color sobre paper.

38. Reus, Santuari de Ntra. Sra. de la Misericòrdia.
38.1 Perspectiva. Llapis sobre paper.
38.2 Perspectiva. Còpia cianogràfica.
38.3 Detall façana. Tinta sobre vegetal.
38.4 Detall façana. Tinta sobre vegetal.


ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22709

Denominació del projecte:
2.61 Col·lecció de fitxes descriptives afegides per Pere Domènech i Roura. Diversos

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1729 / 16:
DIVERSOS:
16.1 Fitxes diverses
7 fitxes
16.2 Dibuixos
28 fitxes amb croquis de diversos edificis : Palau Reial de Madrid, Palau Nacional de Barcelona, Escala de la biblioteca del convent de San Jorge [San Giorgio Maggiore] a Venècia, església dels Pp. Redentoristes del carrer de Balmes de Barcelona i retall de diari, Llotja de Barcelona, Biblioteca Pública de Munich, Escalera del Escorial, Escala del Palau d'Aranjuez, Palazzo Madama de Torí, Palau de les Tuileries a Paris, Villa Durazzo Pallavicimi a Gènova, Army museum de Munic, Pl. Justinio Brusachs, Villa Diomedes a Pompeia, Pont de Ceret, Temple del Walhalla a Regensburg, Ayarbe, Iglesia de Uzis?, Galeria Mazzini a Genova i Jahrhunderthalle im Breslau. Llapis i tinta sobre paper
16.3 Dibuix-mapa de la zona de Vic-Sau-Montseny
Llapis sobre paper, acolorit

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22710

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper: Arquitectura Catalunya lletra "H"

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
HOSTALRIC
C 1718 / 6:
6.130 Vista general de les muralles de la població, 1 fotografia

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22711

Denominació del projecte:
2.8 Col·lecció de làmines

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 B / 6 / 44:
44.1. 5 làmines de pintures de l'"Exposició" de Belles Artes, extretes de "La Ilustración de Madrid"
44.2. 9 làmines de l' "Album artístich de la Renaixensa" (reproduccions de: V. Vallmitjana, M. Fuxà, Ll. Puigjaner, M. Fortuny, B. Galofré, R. Nobas, J. Vayreda, J. Ll. Pellicer)
44.3. 2 làmines de "leçons de paysage" par A. Calame
44.4. 6 làmines de pintures publicades per Goupil & Cie. Editeurs
44.5. 3 làmines de l'escenografia de l'acte III escena 3 de Parsifal de Richard Wagner, 1882
44.6. 3 làmines de temes africans
44.7. 3 làmines de pintures
44.8. 2 làmimes de gravats (1 és de Gustave Doré)
44.9. 1 làmina Ntra. Sra. de los siete Dolores
44.10. 1 làmina "La Vicaria" de Marià Fortuny
44.11. 1 làmina sobre cartró "Mare de Déu"
44.12. 1 làmina-poster Maria Assumpta est in caelum
44.13 làmina editada per Vve A. Cadart
44.14 "El cajón de los secretos" làmina pintada per Simonetti el 1872. Fotogravat de Goupil & Cie. Editeurs
44.15 "La disputa". Làmina pintada per Kaemmerer. Fotogravat de Goupil & Cie. Editeurs
44.16 "Danza pompeyana". Làmina pintada per Coomans el 1872. Fotogravat de Goupil & Cie. Editeurs
44.17 "La noche de San Juan". Làmina pintada per J. Breton el 1875. Fotogravat de Goupil & Cie. Editeurs"
44.18 "Estatua recien hallada en Barcelona". Làmina d'una escultura feminina romana de la Revista Histórica Latina.
44.19.1 "La meditación", quadre d'Anatolio Vely. Làmina de la revista Arte y Letras
44.19.2 "La meditación", comentari i full amb el títol de la revista.
44.20.1-21 Col·lecció de 11 làmines de motius bíblics, amb 2 fulls de presentació i fe d'errates i 10 fulls explicatius de les làmines (alguns en molt mal estat).
44.21.1-3 Tres exemplars de diferents tapes dels llibres de la Biblioteca de Don Pere Anton d'Aragó. 2 còpies de cadascun dels tres exemplars. Làmines impreses.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22712

Denominació del projecte:
2.2 Col·lecció de positius en paper. Arquitectura Catalunya

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1722 / 6:
6.70 Sense identificar. 65 fotografies

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22713

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura medieval catalana. Lletra "C": Cabanellas (Cabanelles) - Caudies-de-Conflent

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1724 / 3:
C:
3.1. "Notes per a Puig"
2 fulls de notes
3.2. Cabanellas (Cabanelles)
3 fitxes bibliogràfiques, una fa referència a Domènech, viatge de 1899, p. 57.
3.3. Cabanyes
Fitxa bibliogràfica
3.4. Cabestany
Fitxa bibliogràfica
3.5. Caborriu
Fitxa bibliogràfica
3.6. Pla de Cabra
Fitxa bibliogràfica. 2 fulls amb plantes, alçats i seccions enganxats amb dibuixos i referències a Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal
3.7. Cabrera (Noya) [Anoia]
Fitxa bibliogràfica
3.8. Cabrera, Sant Julià de
Fitxa bibliogràfica
3.9. Cabrils, església de Sant Martí
Fitxa bibliogràfica
3.10. Cabrils, Sant Cristòfol de
Fitxa bibliogràfica
3.11. Caciano [Cassà], església de Sant Martí
Fitxa bibliogràfica
3.12. Cadaqués, església de Sant Pere
Fitxa bibliogràfica
3.13. Calaf, esglésies de Sant Pere i Sant Jaume
Fitxa bibliogràfica. 2 fulls amb anotacions de Pere Domènech i Roura
3.14. Calasanz [Calassanç], església del Castell de
Fitxa bibliogràfica
3.15. Càldegues, església de. (Cerdanya) [en francès: Bourg-Madame]
2 fitxes bibliogràfiques
3.16. Caldes de Malavella
Quadern amb planta i secció acotades. 2 fitxes bibliogràfiques. Plana de llibre amb anotacions. 4 postals. Fitxa amb descripció de Majestat i còpia cianotipus de la imatge enganxada. 5 còpies cianotipus, il·lustració i un full grapat amb dibuix de Pere Domènech i Roura.
3.17. Calmelles. Vallespir
Fitxa bibliogràfica
3.18. Calonge. Restes de castell o població emmurallada
Fitxa bibliogràfica amb esboç del conjunt (Pere Domènech i Roura).
Llapis sobre paper
3.19.Cals, Sant Maurici de. [Pujarnol-Canet d'Adri]
2 fitxes bibliogràfiques
3.20. Camarasa
4 fitxes biblogràfiques, dues enganxades amb detalls de les arcades i de la façana de l'absis. Llapis sobre paper. 2 fulls amb planta i secció (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal. Fitxa bibiliogràfica sobre les ruïnes del castell i esboç del conjunt. Llapis sobre paper (Pere Domènech i Roura)
3.21. Cambrils
2 fitxes bibliogràfiques de l'església de Santa Magdalena i del poble fortificat i el castell
3.22. Camelas [Cameles]. Vallespir
Fitxa bibliogràfica
3.23. Camós. església de Santa Magdalena
Fitxa bibliogràfica
3.24. Campanars
Fulla amb referències de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura)
3.25. Campdevànol
3 fitxes bibliogràfiques amb planta i seccions (E 1:200) de Puig i Cadafalch acotades. Llapis sobre paper
3.26. Campins, església de = Sant Celoni de
Fitxa bibliogràfica
3.27. Campmajor, esglésies de Sant Miquel i de Sant Martí
2 fitxes bibliogràfiques
3.28. Camp, monastir del. Rosselló
Quadern. 4 fitxes bibliogràfiques
3.29. Camprodon
Quadern amb 4 fitxes bibliogràfiques i esboç de secció acotada. Quadern amb 9 fitxes bibliogràfiques i plànol panoràmic, detall de l'escala de cargol. Llapis sobre paper. Plànol axonomètric i planta (E 1:400). Tinta sobre paper vegetal. 4 postals. 1 Fotografia. 3 còpies cianotipus.
3.30. Canaport [Canapost]. Empordà
2 fulls amb referències biblogràfiques de Puig i Cadafalch i un petit full amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper
3.31. Canarita (?), església de Sant Julià
Fitxa bibliogràfica
3.32. Canejan. Vall d'Aran
Fitxa bibliogràfica
3.33. Canellas [Canelles]
Fitxa bibliogràfica
3.34. Canet, torre del Castell sobre un absis. Rosselló
2 fitxes bibliogràfiques amb dibuix de la torre. Llapis sobre paper
3.35. Canet de Mar
Quadern amb planta i secció de la torre; 6 d'octubre de 1907 (Lluís Domènech i Montaner). 2 fitxes bibliogràfiques (Pere Domènech i Roura). Fitxa bibliogràfica de Santa Florentina
3.36. Canigó
Quadern. Planta. Llapis sobre paper; Dibuix Gallisà. Quadern amb seccions acotades. Quadern amb fragment de la planta superior d'una ala del claustre. 4 fulls amb dibuixos. (Pere Domènech i Roura). 15 fitxes bibliogràfiques. 13 fulls amb anotacions i dibuixos (Pere Domènech i Roura). 6 fulls amb detalls de columnes i capitells. Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Planta del conjunt (E 1:250). Llapis sobre paper. 3 fulls amb esbossos de seccions i alçat acotat. Llapis sobre paper. 2 fulls amb plànol axomomètric i planta del conjunt. Tinta sobre paper vegetal. Retall de premsa. 12 fotografies; excursió de l'Escola d'Artquitectura, 1905. 10 postals
3.37. Canillo, església de Sant Joan de. Andorra
3 fitxes bibliogràfiques. Full amb dibuix i referències de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper
3.38. Canovellas [Canovelles]
Quadern. Fitxa bibliogràfica. Vegetal amb planta. Llapis sobre paper. 2 fulls amb planta de l'església de Sant Feliu (E 1:200) (Puig i Cadafalch). Tinta sobre paper vegetal
3.39. Cànoves
Fitxa bibliogràfica. Full de llibre subrallat i amb anotacions
3.40. Cañelles [Canyelles]
Fitxa bibliogràfica
3.41. Capdella [Cabdella]
Fitxa bibliogràfica. Esboç del temple. Llapis sobre paper
3.42. Capellades
Fitxa bibliogràfica
3.43. Capitells visigots
14 fulls amb anotacions, dibuixos i detalls. Llapis sobre paper. 3 fotografies. 4 il·lustracions
3.44. Carbonell
Fitxa bibliogràfica
3.45. Cardona
a) Quadern amb croquis de plantes i alçats acotats. Llapis sobre paper. 7 fitxes bibliogràfiques. 3 fulls amb planta, seccions i axonomètric acotats. Llapis i tinta sobre paper vegetal. 3 fulls amb secció longitudinal amb acotacions. Llapis sobre paper. Plana de llibre amb il·lustració d'un crucifix. 2 fulls amb anotacions i dibuixos de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). 1 fotografia. 13 còpies cianotipus de fotografies. 22 postals.
b) Castell.
Quadern amb la planta acotada. 2 fulls de paper sulfuritzat amb planols històrics de la vila de Cardona, calcats. 2 fitxes bibliogràfiques, una amb un dibuix (Pere Domènech i Roura). 8 fotografies (Lluís Domènech i Montaner): F
3.46. Carol [Querol]. Cerdanya
Fitxa Bibliogràfica. Fotografia
3.47. Carras (Somontano), San Miguel (Navarra)
Fitxa bibliogràfica
3.48. Cartellà, castell
Fitxa bibliogràfica amb dibuix (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper
3.49. Casamitjana
Fitxa bibliogràfica
3.50. Casamor
Fitxa bibliogràfica
3.51. Casas [Cases]
Fitxa bibliografia de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). amb 1 full enganxat de les claus de voltes.
3.52. Casau. Aran
Fitxa bibliogràfica
3.53. Casellas [Caselles]
Fitxa bibliogràfica
3.54. Caserres [Casserres], castell. Tarragona
Fitxa bibliogràfica amb dibuix de sarcòfag (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper
3.55. Casserras [Casserres], Sant Pau de. Berguedà
Quadern amb planta, secció i detall portalada acotades. 3 fitxes bibliogràfiques. 1 dibuix imatges Santa Maria. 8 postals. 7 còpies cianotipus amb full grapat amb dibuix de la portalada.
3.56. Casserras [Casserres], Sant Pere de. Osona
Quadern. 3 fitxes bibliogràfiques. Planta acolorida i acotada; Dibuix Rogent. 3 fitxes bibliogràfiques amb dibuixos de Puig i Cadafalch.
3.57. Sant Roch de Casserres [Sant Roc de Casserres]. Cerdanya
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)
3.58. Castanya, església de la
Fitxa bibliogràfica
3.59. Castell. Conflent
Fitxa bibliogràfica
3.60. Castell de Cerdanya o Roselló. Perpinyà
2 fitxes bibliogràfiques
3.61. Castell de Rosanes
Full amb dos referències bibliogràfiques enganxades
3.62. Castellar [del Vallès], castell
Fitxa bibliogràfica amb esboç, enganxat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper
3.63. Castellar de la Cabanya
3 fulls amb dibuixos i anotacions. Llapis sobre paper
3.64. Castellar de'n Huch [Castellar de n'Hug]
Quadern. 3 fitxes bibliogràfiques. 1 fotografia i 1 còpia cianotipus
3.65. Castellbó
2 fitxes bibliogràfica de la colegiata
3.66. Castellcir
Fitxa bibliogràfica. 2 fulls amb plantes (E 1:200) de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper i tinta sobre paper vegetal. Fitxa bibliogràfica del castell amb 2 fulls enganxats amb un dibuix del castell (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper
3.67. Castell d'Ans [Castelldans] (Desaparegut)
Fitxa bibliogràfica (Pere Domènech i Roura)
3.68. Castellet (Bertan)
Fitxa bibliogràfica
3.69. Castellet (Penedès)
Quadern. 6 fitxes bibliogràfiques amb esboç del castell. Llapis sobre paper
3.70. Castellfollit de Riubregós
Quadern. 2 fulls amb referències bibliogràfiques i dibuixos. Llapis sobre paper. Paper vegetal enganxat amb planta i seccions (E 1:400) extrets de Puig i Cadafalch (Pere Domènech i Roura). Tinta sobre paper vegetal
3.71. Castellfollit [de la Roca]
Quadern. 2 fitxes bibliogràfiques
3.72. Castellnou de Bages
Fitxa bibliogràfica
3.73. Castellnou de Carcolze
Fitxa bibliogràfica (Lluís Domènech i Montaner)
3.74. Castellnou. Vallespir
Fitxa bibliogràfica
3.75. Castelló d'Empúries
Full amb detall de la planta de l'absis. Llapis sobre paper. 2 fulls de la planta del campanar. Llapis sobre paper. Dibuix de la pila baptismal. Llapis sobre paper. 5 fitxes bibliogràfiques. 8 fotografies. 1 postal
3.76. Castelló de Farfanya. Sant Miquel. Porta romànica i Castell
3 fitxes bibliogràfiques enganxades, una amb dibuix. Llapis sobre paper
3.77. Santa Maria de Castelló. Castell
Fitxa bibliogràfica
3.78. Castells
Fitxa bibliogràfica
3.79. Castellterçol
Fitxa bibliogràfica amb dibuix enganxat (Pere Domènech i Roura). Llapis sobre paper
3.80. Castellví de la Marca
3 fitxes bibliogràfiques
3.81. Castellví, vegis [vegeu] = Marmellà
3.82. Castro-Fonda
Fitxa bibliogràfica
3.83. Catllar. Conflent
Fitxa bibliogràfica. Postal
3.84. Caudills de Conflent [Caudies o Calders de Conflent]
Fitxa bibliogràfica

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22714

Denominació del projecte:
2.5 Col.lecció d'aixecaments. Arquitectura medieval catalana, lletra E a la R.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1903-1905

Descripció de l'expedient:
C 1715 / 2.25 -.52
2.25.1. Escalarre. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
2.26.1. Espirà de l'Agli. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
2.26.2. Espirà de l'Agli. Secció transversal. E 1: 200. Tinta i llapis sobre paper
2.27.1. Gerri. Exc. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. 10-1904.
2.27.2. Gerri. Planta. E 1: 200. Llapis sobre paper.
2.27.3. Gerri. Alçat. E 1: 200. Llapis sobre paper.
2.27.4. Gerri. Alçat absis (amb dibuix inacavat de secció al revers). E 1: 200. Llapis sobre paper.
2.27.5. Gerri. Seccions. E 1: 200. Llapis sobre paper.
2.28.1. Guils. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8-1904.
2.28.2. Guils. Secció transversal.
2.29.1. Hix. (La Guingueta d'Ix) Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
2.29.2. Hix. (La Guingueta d'Ix) Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Rogent
2.29.3. Hix. (La Guingueta d'Ix) Secció. Llapis sobre paper
2.30.1 Isabarre (Isavarre). Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech
2.30.2 Isabarre. (Isavarre). Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper
2.30.3 Isabarre. (Isavarre). Secció transversal. E 1: 100. Tinta sobre paper
2.30.4 Isabarre. (Isavarre). Secció longitudinal. E 1: 100. Tinta sobre paper
2.31.1 Isil. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
2.32.1 Labaix. (Lavaix). Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
2.32.2 Labaix. (Lavaix). Planta i secció. Llapis sobre paper canson. E 1: 250
2.32.3 Labaix. (Lavaix). Perspectiva. Llapis sobre paper
2.32.4 Labaix. (Lavaix). Seccions. Llapis sobre paper. E 1: 250
2.32.5 Labaix. (Lavaix). Seccions, esbossos. Llapis sobre paper
2.33.1 Llo. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8-1904.
2.33.2 Llo. Secció transversal. Llapis sobre paper.
2.34.1 Llusa. Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper.
2.34.2 Llusa. Secció. E 1: 100. Tinta sobre paper.
2.35.1 Loarre. Torre de l'homenantge. Seccions acotades. Llapis amb color sobre paper
2.36.1 Manresa. Capitell. calle de las Beatas. Detall. l7-16 [sic.]-17
2.37.1 El Marquet. Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper canson.
2.38.1 Mataplana. Planta. E 1: 250. Tinta i llapis sobre paper.
2.39.1 Mollet. Planta. E 1 : 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 1903.
2.40.1 Montboló. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 11-1905.
2.41.1 Odelló. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8-1904.
2.42.1 Olius. Planta i detall de l'absis. Llapis sobre paper.
2.43.1 Palafolls. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Puig.
2.44.1 Pedra. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8-1904.
2.44.2 Pedra. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper.
2.45.1 Planés. Cerdanya francesa. Planta. Tinta sobre paper. Dibuix Rogent.
2.46.1 Pobla de Lillet, Sant Miquel. Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper.
2.46.2 Pobla de Lillet, Sant Miquel. Secció. E 1: 100. Tinta sobre paper.
2.46.3 Pobla de Lillet, Sant Miquel. Secció. E 1: 100. Tinta sobre paper.
2.47.1 Pobla de Lillet, claustre. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper.
2.48.1 Rabos. (Ravós). Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
2.49.1 Ribera de Cardós. Plantes campanar amb fragment de l'església. E 1: 250. Dibuix Domènech. Excursió 10 - 1904.
2.50.1 Riutort. Planta. Fragment. E 1: 250. Tinta sobre paper.
2.51.1 Roca-Rossa. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuis Domènech. Excursió 7-1904.
2.51.2 Roca-Rossa. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper.
2.51.3 Roca-Rossa. Secció transversal. E 1: 100. Tinta sobre paper.
2.52.1 Rosanes. Perspectiva. Llapis amb color sobre paper.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22715

Denominació del projecte:
2.5 Col.lecció d'aixecaments. Arquitectura medieval catalana, lletra S

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1715 / 3.53 -.72:
3.53.1 Saga. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8-1904.
3.53.2 Saga. Secció transversal. Tinta i llapis sobre paper.
3.54.1 Sagorra. Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper. Dibuix Domènech. Excursió 1905
3.55.1 Salardú. Planta (sense acabar). Llapis sobre paper.
3.56.1 Saneja. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8-1904.
3.56.2 Secció transversal. Tinta i llapis sobre paper.
3.57.1 Santa Maria d'Aneu. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
3.58.1 Sant Andreu de Sureda. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
3.59.1 Sant Benet de Bages. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix [Gusta o Fusta].
3.59.2 Sant Benet de Bages. Planta Tinta sobre paper.
3.60.1 Sant Domènec de Perelada. Claustre. E 1: 100. Tinta sobre paper canson. Dib. Domènech. Excursió 1905.
3.61.1 Sant Esteve de Bas. Planta. Tinta sobre paper canson
3.61.2 Sant Esteve de Bas. Planta. Detall de l'absis. Tinta sobre paper canson. Dibuix Rogent.
3.61.3 Sant Esteve de Bas. Planta (amb secció longitudinal inacababa al revers). Llapis sobre paper.
3.61.4 Sant Esteve de Bas. Façana posterior. Secció transversal. Llapis sobre paper.
3.61.5 Sant Esteve de Bas. Secció longitudinal. Llapis sobre paper.
3.62.1 Sant Genis les Fonts. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
3.63.1 Sant Jaume de Frontanyà. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson.
3.64.1 Sant Joan de les Fonts. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson.
3.65.1 Sant Lloreç dels Morunys. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dib. Domènech. Excursió 8-1904.
3.66.1 Sant Martí de Fonallet. Planta i seccions. E 1: 100, E 1: 200. Llapis sobre paper.
3.66.2 Sant Martí de Fonallet. Perpsectiva interior. Llapis sobre paper canson.
3.66.3 Sant Martí Sarroca. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper
3.67.1 Sant Pere de Casserres. Planta conjunt. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Rogent
3.68.1 Sant Ponç. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Rogent.
3.68.2 Sant Ponç. Perspectiva. Llapis sobre paper canson. (Pere Domènech i Roura).
3.69.1 Sant Quintí de Bas (Joanetes). Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper.
3.70.1 Sant Quirze de Colera. Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
3.70.2 Sant Quirze de Colera. Secció transversal (inacabada). E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper.
3.71.1 Scala Dei. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper.
3.72.1 Senterada. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22716

Denominació del projecte:
2.5 Col.lecció d'aixecaments. Arquitectura medieval catalana, lletra T a la Z.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1904-1905

Descripció de l'expedient:
C 1715 / 4.73 - 82:
4.73.1 Tahull (Taüll), Sant Climent. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
4.73.2 Tahull, (Taüll) Sant Climent. Dibuix dels frescs de l'absis. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura).
4.73.3 Tahull, (Taüll) Santa Maria. Planta. Tinta sobre paper.
4.74.1 Taixò d'Avall. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper. Dibuix Domènech. Excursió 11-1905.
4.75.1 Tartera. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 8-1904
4.83 Terradets. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper
4.76.1 Tortosa. Catedral, parts de de la planta. E 1: 100. Llapis sobre paper sulfuritzat. (Pere Domènech i Roura).
4.76.2 Tortosa. Catedral, parts de de la planta. E 1: 100. Llapis sobre paper sulfuritzat. (Pere Domènech i Roura).
4.77.1 Tredòs. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper. Excursió 1905.
4.78.1 Tremp. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
4.79.1 Ur. Perspectiva exterior vista de l'absis. Llapis sobre paper.
4.79.2 Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper.
4.80.1 Vallbona. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 11-1905.
4.81.1 Viu. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 10-1904.
4.82.1 Dibuixos (9) sense identificar de plantes, façanes, perspectives i detalls

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22717

Denominació del projecte:
2.5 Col.lecció d'aixecaments. Arquitectura medieval catalana, diversos.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1715 / 5.82 -.123:
5.82.1 Angostrina, Bades - Coborriu, Bolvir. Plantes, seccions, perspectives. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura).
5.82.2 Sant Andreu de Llanars, Broca, Lligorda, Marles, La Tor. Plantes, seccions. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura).
5.82.3 Mataplana, El Mercadal, Santa Creu - Sant Miquel Morunys, Mosoll. Plantes, seccions, perspectives. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura).
5.82.4 Pedra, Saga, Saneja. Plantes, seccions, perspectives. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura).
5.82.5 Guils, Escalarre, Isavarre, Batet. Plantes, seccions. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura).
5.82.6 Tartera, All, Senterada, Santagrata, Baltarga. Plantes, seccions. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura).
5.82.7 Odello, Llo, Balps. Ix. Plantes, seccions. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura).
5.121. 1 Boada, Santa Maria de Vida, Sant Martí de Fonollar. Plantes. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.2 Sant Pere de Camprodon. Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.3 Sant Pere el Gros (Cervera), Planès. Plantes. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.4 Sant Miquel de Cuixà. Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.5 Granollers de la Plana. Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.6 Sant Adjutori (Sant Cugat del Vallès), La Pobla de Lillet, Llusà. Plantes. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.7 Mare de Déu de Vilar, Sant Feliu de Beuda. Plantes. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.8 El Marquet (Sant Vicenç de Castellet). Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.9 Merens. Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.10 Capella del Miracle (Tarragona). Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.11 Montgrony. Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.12 Sant Pere Cercada, Salardú. Plantes. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.13 Santa Cecilia de Montserrat. Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.14 Sant Pau de Riusec, Santa Maria de Taudell. Plantes. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.15 Sant Llorenç (prop de Bagà). Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.16 Sant Llorenç (prop de Bagà). Planta cripta. e. 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.17 Sant Pere de les Maleses. Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.18 Sant Pere de Torelló. Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.18 bis Sant Pol. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper.
5.121.19 Taidò d'Avall. Planta. E 1: 400. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.20 Sant Sadurní de Tavèrnoles. Planta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.21 Sant Joan de Baños, Cripta de Sant Miquel de Terrassa. Plantes. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.22 Vallbona de les Monges. Planta. E 1: 400. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.121.23 sense identificar. Plantes. E 1: 200. Tinta sobre vegetal. (Pere Domènech i Roura)
5.123.1 Parroquies d'Urgell. 819. Mapa. Llapis de colors sobre paper (Pere Domènech i Roura)
5.123.4 Sant Miquel d'Urgell. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper.
5.123.2 Defenses del Segre. Mapa. Llapis de colors sobre paper (Pere Domènech i Roura)
5.123.3 Tremp, Sort, La Seu d'Urgell, Solsona, Berga, Ribes. Mapa. Llapis sobre paper (Pere Domènech i Roura)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22718

Denominació del projecte:
2.5 Col.lecció d'aixecaments. Arquitectura medieval catalana, lletra A a la C

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1905-1934

Descripció de l'expedient:
H 117 G / 7 / 108:
108.83.1. Sant Joan de les Abadesses. Planta. Tinta sobre cartulina.
108.83.2. Sant Joan de les Abadesses. Planta. E 1: 200. Còpia cianogràfica.
108.83.3. Sant Joan de les Abadesses. Planta. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.83.4. Sant Joan de les Abadesses. Alçat de l'absis. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.83.5. Sant Joan de les Abadesses. Secció transversal pel creuer. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.83.6 Sant Joan de les Abadesses. Secció longitudinal. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.84.1 Barcelona. catedral romànica. "Planta de la basílica tomando como bases para su reconstrucción las columnas y capiteles de Terrassa. Planta con los capiteles de la catedral". E 1: 250.
Tinta i llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.84.2 Barcelona. catedral romànica. Planta situació amb les plantes de la catedral i la catedral romànica. E 1: 1000. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.84.3 Barcelona. catedral romànica. Planta, secció transversal i secció longitudinal. E 1: 200. Detall de la porta d'entrada. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.84.4 Barcelona. catedral romànica. Perspectiva interior. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.84.5 Perspectiva interior d'una basílica paleocristiana. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.84.6 Barcelona. Estudis d'arquitectura paleocristiana i visigoda possiblement per a reconstituir les antigues catedrals de Barcelona (Pere Domènech i Roura).
108.84.6.1 Perspectiva interior de l'església de S. Juan de Baños. Llapis sobre paper.
108.84.6.2 Plantes i perspectives interiors relacionant l'església de S. Juan de Baños amb la catedral romànica de Barcelona. Llapis sobre paper
108.84.6.3 "Perspectiva con columnas y capiteles de Tarrasa". Llapis sobre paper.
108.84.6.4 Perspectiva interior de l'església de Terrassa. Llapis sobre paper.
108.84.6.5 Capitell visigòtic de la catedral de Barcelona. Llapis sobre paper.
108.84.6.6 Capitell visigòtic de la catedral de Barcelona. Llapis sobre paper.
108.84.6.7 Capitell visigòtic de la catedral de Barcelona. Llapis sobre paper sigronet.
108.84.7. Capitell romànic. Carrer Ciutadans
108.84.8 Barcelona romana
108.84.8.1 Temple d'August. Planta situació. Llapis sobre paper.
108.84.8.2 Temple d'August. Capitell. Llapis sobre paper.
108.84.8.3 "Croquis dels archs trobats a dins la Torre de ponent de l'arc de Regomir", 1862. (Lluís Domènech i Montaner)
108.85.1 Bosost (Bossòst). Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper. Excursió 1905
108.85.2 Bosost (Bossòst). Secció transversal. Llapis sobre paper.
108.86.1 Canapost. Planta acotada i detalls. Llapis sobre un full de quadern de dibuix. 5-12-34. (Pere Domènech i Roura)
108.86.2. Canapost. Planta. Llapis de colors sobre paper.
108.86.3 Canapost. Seccions. Llapis sobre paper.
108.87.1 Sant Marí del Canigó. Planta cripta i planta baixa. Tinta i llapis sobre paper canson.
E 1: 250. Dibuix Marian Gallisà
108.88.1 Centcelles. Planta. Tinta sobre cartulina. E 1: 250. Dibuix Domènech. Excursió 1905.
108.88.2. Centcelles. Perspectiva. Llapis sobre paper canson.
108.88.3 Centcelles. "Faixa del fris del mosaic". E 1: 10. Aquarel·la sobre paper canson.
108.124.1 Sant Pere de Cervera. Planta. Tinta i aiguada sobre cartulina. E 1: 50.
108.89.1 Sant Miquel de Cuixà. Planta. Tinta i llapis sobre paper canson. E 1: 250. Dibuix Gallisà.
108.89.2 Sant Miquel de Cuixà. Planta. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.89.3 Sant Miquel de Cuixà. Esbos de frgments de la planta i de la secció. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.89.4 Sant Miquel de Cuixà. Secció transversal. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.89.5 Sant Miquel de Cuixà. Secció transversal. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.89.6 Sant Miquel de Cuixà. Secció transversal. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.89.7 Sant Miquel de Cuixà. Secció transversal. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.89.8 Sant Miquel de Cuixà. Secció transversal. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.89.9 Sant Miquel de Cuixà. Secció longitudinal. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.89.10 Sant Miquel de Cuixà. Alçat lateral (inacabat). E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
Format superior a DIN A4
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22719

Denominació del projecte:
2.5 Col.lecció d'aixecaments. Arquitectura medieval catalana, lletra G a la T

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1901-1905

Descripció de l'expedient:
H 117 G / 7 / 108:
108.90.1 Girona. Catedral. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper. Dibuix Bassegoda.
108.91.1 Girona. Sant Pere de Galligans. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Gallisà
108.91.2 Girona. Sant Pere de Galligans. E 1: 200. Còpia cianogràfica.
108.92.1 Poblet. Planta del conjunt. Còpia fotogràfica de planol enganxada sobre cartró.
108.92.2 Poblet. Església. Tinta sobre paper.
108.93.1 Santa Maria de Ripoll. Planol del monestir, copiat del dibuix d'Artigas. Tinta amb anotacions a llapis sobre paper.
108.93.2 Santa Maria de Ripoll. Planta de l'església i fragment del claustre. E 1: 250. Tinta sobre paper. Dibuix Rogent.
108.93.3 Santa Maria de Ripoll. Planta. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.93.4 a) b). Santa Maria de Ripoll. Secció transversal. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.93.5 a) b). Santa Maria de Ripoll. Secció transversal pel creuer. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.93.6 a) b). Santa Maria de Ripoll. Secció longitudinal. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.93.7 a) b). Santa Maria de Ripoll. Alçat lateral. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.93.8 a) b). Santa Maria de Ripoll. Alçat de l'absis. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.93.9 Santa Maria de Ripoll. Llegenda de les esculptures de la postalada. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura) 108.93.10 Santa Maria de Ripoll. Alçat de la portalada. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.93.11 Santa Maria de Ripoll. Alçat de la portalada. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.93.12 Santa Maria de Ripoll. Secció transversal. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.94 Santa Eulàlia de Provençana. Planta, seccions, detall de la cornisa. E 1: 100. Tinta sobre paper canson.
108.95 Santa Maria de Vilabertran. Planta del conjunt. Tinta sobre paper canson. Dib. Domènech. Excursió 8-1905.
108.96.1 Sant Pere de Roda. Planta del conjunt. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Gallissà
108.96.2 Sant Pere de Roda. Planta del conjunt. E 1: 250. Tinta sobre paper canson
108.96.3 Sant Pere de Roda. Perspectiva exterior amb el monestir seccionat. Llapis sobre paper canson.
108.97.1 La Seu d'Urgell. Planta de l'església. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dibuix Rogent.
108.97.2 La Seu d'Urgell. Planta del conjunt. E 1: 250. Tinta sobre paper canson.
108.97.3 La Seu d'Urgell. Església de Sant Miquel. Planta. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.97.4 La Seu d'Urgell. Església de Sant Miquel. Alçat absis i secció transversal. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.97.5 La Seu d'Urgell. Església de Sant Miquel. Planta, secció transversal, perspectiva exterior. E 1: 200. Llapis sobre paper. (Pere Domènech i Roura)
108.97.6 La Seu d'Urgell. Església de Sant Miquel. Perspectiva exterior. Tinta sobre paper seba. (Pere Domènech i Roura)
108.97.7 La Seu d'Urgell. Església de Sant Miquel. Perspectiva exterior. Llapis sobre paper canson (Pere Domènech i Roura).
108.97.8 La Seu d'Urgell. Església de Sant Miquel. Perspectiva de l'interior. Tinta sobre paper seba. (Pere Domènech i Roura).
108.97.9 La Seu d'Urgell. Església de Sant Miquel. Perspectiva de l'interior. Tinta sobre paper seba. (Pere Domènech i Roura).
108.98.1 Tabèrnoles (Tavèrnoles). Església de Sant Serni. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dib. Domènech. Excursió 9-1904
108.98.2 Tabèrnoles. (Tavèrnoles) Església de Sant Serni. Perspectiva exterior. Llapis sobre paper canson.
108.98.3 Tabèrnoles. (Tavèrnoles) Església de Sant Serni. Perspectiva de l'interior amb la planta seccionada. Tinta sobre paper canson. Dibuix Domènech. Excursió 9-1904
108.98.4 Tabèrnoles. (Tavèrnoles) Església de Sant Serni. Perspectiva de l'interior. Llapis sobre paper canson.
108.100.1 Tarragona. Catedral. Planta. E 1: 200. Còpia de plànol.
108.100.2 Tarragona. Catedral. Planta del conjunt. Llapis sobre paper.
108.100.3 Tarragona. Perspectiva axonomètrica amb la planta seccionada. Llapis sobre paper.
108.99.1 Terrassa. Santa Maria. Planta. E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Dib. Puig. Excursió 5-1901.
108.99.2 Terrassa. Sant Pere. Planta E 1: 250. Tinta sobre paper canson. Excursió 1904.
108.99.3 Terrassa. Santa Maria, Sant Miquel, Sant Pere. Perspectiva. Llapis sobre paper canson.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES

Observacions:
Formats superiors al DIN A4
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22720

Denominació del projecte:
2.51 Col.lecció d'aixecaments afegits per Pere Domènech i Roura. Arquitectura medieval catalana, de la lletra O a la Z.

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1721:
20. Olius
Quadern amb planta, secció i detalls al revers. Secció, 1 full.
21. Rosanes, castell
Quadern. Plantes, façana. Torre. 7 fulls. 2 fulls amb calcs d'inscripcions. 1 foto.
22. Santa Coloma de Queralt. Porta. Castell d'Aguilò. Santa Maria de Bell·lloch
Quadern. 6 fulls.
23. Santes Creus
Quadern: "Repetits"
Plantes:
Quadern: "Santes Creus. Planta". Planta esquemàtica del conjunt amb indicació de les seccions. "Planta iglesia" acotada, 3 fulls. "Planta claustro". "Planta claustro nuevo". Porta església.
Església, Dormitori, Claustre:
Quadern: "Seccions long. Iglesia. Long. Dormitori. Croquis: Navarro - Martínez". 8 fulls
Quadern: "Monastir de Santes Creus. Sección transversal de l'Iglesia. Claustre y longitudinal del celler. Bassegoda, Roig". 9 fulls.
Altres dependències: Sacristia. Sala capitular. Biblioteca. Campanari. Muralla. Palau. Templet claustre. 5 fulls.
Tombes: 2 fulls.
Detalls: Portes. Pilars. Cornises. Motllures. 22 fulls.
24. Sant Ponç, capella
Quadern amb planta al revers. Planta i secció acotades, perspectiva. 4 fulls.
25. Solsona, castell
Quadern amb planta acotada al revers. 2 fulls. Quadern: "Solsona castillo". Façana, fragment i detalls, tinta sobre paper "sigronet", 2 fulls. Detalls de pilars i capitells, 3 fulls de format petit.
26. Tarragona, temples romans
Quadern: "Templos romanos. acotaciones y croquis", Joaquim Vilaseca, Antonio Darder, Eduardo Diaz, Tarragona, juliol de 1909. Seccions de bases, cornises, dibuixos de capitells. Tinta negre i color, llapis. 31 fulls
27. Tarragona, aqueducte de les Ferreres
Quadern. 6 fulls dobles
28. Tarragona. Museu Arqueològic
Quadern: Juliol 1918. Planol: "Guia artística y monumental de Tarragona y su provincia. Plano de la capital". Seccions, detalls de murs, finestres, capitells, motllures de bases i cornises, ara; 36 fulls. Quadern: "Sub-estructuras del circ de Tarragona", juliol 1918; 3 fulls i 1 full doble. Capitell i bases, tinta i color; 4 cartulines retallades. "Museo Arqueológico en Tarragona"; planta, alçats i seccions; projecte de 1945; 4 fotos.
29. Tàrrega.
Quadern. Quadern: Capella del Palau Floresta. Planta, seccions i detalls; 8 fulls.
Quadern: sepulcre capella; 2 fulls i 1 full doble.
Quadern: "Casa", Palau Floresta. Plantes, alçats, detalls, perspectiva; 7 fulls.
Quadern: "Casa devant" del Palau Floresta; amb un dibuix al revers. Alçat; 1 full.
Dibuixos i anotacions diversos, 4 fulls.
30. Terrassa
Quadern: "Tarrasa, situació". Planta situació amb les tres esglésies, acotada; 1 full doble.
31. Tortosa
Quadern amb planta de la catedral al revers signada per J. Iramundri .
Quadern: "Plantas"; Fragment de la planta acotada de la catedral, al revers; planta de la catedral, fragment restant; detalls columnes i nervis, 6 fulls.
Quadern: "Capellas"; planta al revers; plantes i detalls, 5 fulls.
Quadern: "Sección longitudinal". Secció longitudinal acotada, diversos fulls enganxats.
Quadern: "Sección transversal". Secció transversal acotada, 1 full; detalls, 4 fulls.
Quadern: "Claustre"; esquema de la planta acotat al revers. Planta acotada, 1 full; Secció, 1 full; detalls, 5 fulls.
Refectori: Planta, secció i detalls; 5 fulls.
Quadern: Façana. Detalls, 4 fulls
Croquis numerats, 11 fulls
2 dibuixos sense identificar.
Detalls de nervadures, E. 1: 20, Tinta i color sobre fulls d'un quadern, 11 fulls.
32. Vallbona de les Monges
Quadern: "Vallbona de las Mongas. Apuntes. Sr. Domenech"
Emplaçament, plantes, alçats, seccions i detalls de: església, claustre, sala capitular; altars, capelles, campanar, cimborri, tombes; motllures, nervadures, arcs, finestres; 66 fulls.
33. Verdú
Quadern: "Verdú. apuntes"
Plànol de la vila, llapis sobre paper seba doblegat.
Castell, planta esquemàtica sobre paper seba doblegat. Planta del castell acotada, llapis sobre dos fulls de paper sulfuritzat. Planta del castell, tinta sobre paper vegetal.
Quadern: "Verdú", castell; amb plantes pel dret i el revers, plantes acotades, secció torre i detalls; 11 fulls.
Quadern: "Verdú. Secciones". Castell, església Plantes, seccions, detalls
34. Figueras (Figueres). Vilabertran
7, 8, 10 desembre 1915
Croquis acotats del conjunt. Església, planta, seccions, detalls portes. Claustre, planta, alçats i seccions. Sales. Façanes. Detalls.
27 fulls.
37. Perecamp, Vallferrosa, Sant Martí de Salomons
Torre de Perecamp, planta i seccions. 1 full
Vallferrosa. Quadern amb secció: planta i seccions. 3 fulls i el quadern
Sant martí de Salomons, planta i secció, E. 1: 50. 1 full.
38. Sant Martí de Sureda
Planta acotada, 1 full
39. Sant Ponç de Corbera
Planta de l'absis acotada, fragments; detalls. 1 full

H 117 A / 5 / 150:
Església de Sant Joan, Reus
150.1 Planta. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
150.2 Detalls. Base de les bores en les portes dels murs de les capelles. Tinta sobre paper sulfuritzat.
150.3 Croquis d'alçat. Llapis sobre sulfuritzat.
150.4 Croquis d'alçat. Llapis sobre sulfuritzat.
150.5 Planta parcial. E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper.
150.6 Secció (sense finalitzar). E 1: 50. Llapis sobre paper.
150.7 Façana i secció. E 1: 50. Llapis sobre paper.
150.8 Secció. (sense finalitzar). E 1: 50. Llapis sobre paper.

T 149 / 150:
150.1 Planta general. Tinta sobre vegetal.
150.2 Perspectiva exterior parcial. Tinta sobre vegetal.
150.3 Perspectiva interior de dormitori secundari. Tinta sobre vegetal.
150.4 Perspectiva interior de la sala capitular. Tinta sobre vegetal.
150.5 Alçat de les tombes reials. Tinta sobre vegetal.
150.6 Detall de finestra. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
150.7 Detall de finestra del Palau Reial. Tinta sobre vegetal.
150.8 Detall de porta del Palau Reial. Tinta sobre vegetal.
150.9 Detall d'entrada del Palau Reial. Tinta sobre vegetal.
150.10 Recinte de la font del claustre. Tinta sobre vegetal.
150.11 Perspectiva del celler. Tinta sobre vegetal.
150.12 Secció pel claustre. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
150.13 Secció del conjunt. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
150.14 Alçat del conjunt. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22721

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper. Art religiós: Museu Episcopal de Vic

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1700 / 13:
13.1 Pintura de retaule: Mort de Sant Vicenç martir. Pintura de Joan Gascó. Fotografia d'Edició Thomas.
13.2 Pintura de retaule: Mare de Déu de la llet. Joan Gascó. Fotografia d'Edició Thomas.
13.3 Pintura de retaule: Vida de Sant Martí de Tours. Fotografia d'Edició Thomas.
13.4 Antipendi. El Creador de la vida de Sant Andreu. Fotografia d'Edició Thomas.
13.5 Antipendi. Sant Martí de Tours. Fotografia d'Edició Thomas.
13.6 Pintura de retaule: Adam i Eva. Fotografia d'Edició Thomas.
13.7 Pintura de retaule: Banquet de cavallers i sepultura de Sant Martí. Fotografia d'Edició Thomas.
13.8 Pintura de retaule: L'Anunciació. Fotografia d'Edició Thomas.
13.9 Pintura de retaule: El Sant Sopar. Fotografia d'Edició Thomas.
13.10 Pintura de retaule: Judici Final. Fotografia d'Edició Thomas.
13.11 Pintura de retaule: Jesús i Abgar. Pintura de Lluí Borrassà. Fotografia d'Edició Thomas.
13.12 Pintura de retaule: Detall de Jesús i Abgar. Fotografia d'Edició Thomas.
13.13 Pintura de retaule: Sant Domènech salvant a uns mercaders. Fotografia d'Edició Thomas.
13.14 Pintura de rertaule. Fotografia d'Edició Thomas.
13.15 Pintura de retaule: Martiri de Santa Caterina. Fotografia d'Edició Thomas.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22722

Denominació del projecte:
2.31 Col·lecció de cartografia afegida per Pere Domènech i Roura. Europa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 H / 4 / 102:
102.1 Mapa de Rusia. E 1: 5.000.000. Tinta i llapissos de color sobre paper.
102.2 Plànol de Londres.
102.3 Plànol del conjunt de l'"Exposition des arts décoratifs et industriels modernes". 1925 París.
102.4 Mapa de la Cerdanya Francesa.
102.5 Mapa físic i geològic de França. 1862.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22723

Denominació del projecte:
2.21 Col·lecció de positius en paper afegits per Pere Domènech i Roura. Arquitectura Catalunya.

Localització:
Barcelona ( Barcelonès )

Tipologia:
Arquitectura religiosa

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1716 / 7 / 258:
258.1 CATEDRAL DE BARCELONA
Tres fotografies de la Catedral de Barcelona: vista general i detalls.
258.2 ESGLÉSIA DE BETLEM
Disset fotografies de l'església de Betlem de Barcelona: detalls de la façana, vista general de l'interior, capella del Baptisteri, capella de la Concepció, altar de la Verge dels Desamparats - detall de Sant Miquel dels Sants, detalls de l'interior de l'església i soterrani.
258.3 DIVERSOS
Dues fotografies de baix relleus.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22724

Denominació del projecte:
2.7 Col·lecció de retalls de publicacions. Monuments d'Espanya i Catalunya.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1744 / 1:
LÀMINES I RETALLS DE MONUMENTS D'ESPANYA:
Andalucia, Extremadura i Murcia. 23 làmines
Asturias. (Oviedo, Gijón).14 làmines
Castilla León i Castilla La Mancha. (Burgos, Salamanca, Segovia, Toledo, Valladolid i Guadalajara, Palència). 10 làmines.
Catalunya. (Barcelona, Montserrat, Girona, Lleida i Tarragona). 23 làmines.
Galícia. (La Corunya, Vigo, Santiago de Compostela). 11 làmines.
Madrid. 10 làmines.
Navarra i La Rioja. 4 làmines.
País Vasco. (Álava, Bilbao, San Sebastian, Vitoria). 17 làmines.
Santander. 2 làmines.
Sevilla. 16 retalls.
Sevilla. Exposició Ibero-Americana de 1929. 17 retalls.
València. 7 làmines.
Zaragoza i altres. 9 làmines
Mapa d'Espanya.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22725

Denominació del projecte:
2.7 Col.lecció de retalls de publicacions. Geografia Universal.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
RETALLS I LÀMINES DE MONUMENTS DE CIUTATS D'ARREU DEL MÓN:
C 1744 / 2:
Amèrica Central i del Sud. (Buenos Aires, L'Havana, Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo, Caracas, Maracaibo, Barranquilla, Mèxic, San José de Costa Rica, San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, Veracruz, Panamá, Potosí, Guayaquil, Sucre, Rosario de Santa Fe, Asunción, La Guayra, La Paz, Valparaiso, Lima, La Plata). 63 làmines i 8 mapes de Cuba, Mèxic, Brasil, Argentina, Veneçuela, Xile.

Amèrica del Nord. (New York, Philadelphia). 10 làmines.

Europa. (Liverpool, Londres, París, Montecarlo, Versailles, Roma, Pisa, San Gimignano, Florència, Portofino, Porto, Lisboa, Atenes, Amsterdam, Estocolm, Göteborg, Bruxel·les, Bergen, Ginebra, Colònia, Deusto, Berlin, Viena, Varsovia, Lapònia, Sofia). 30 làmines.

Altres ciutats del món. (Tokio, Osaka, Manila, Melbourne, piràmides d'Egipte). 6 làmines.

Indrets sense identificar. 7 làmines.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22726

Denominació del projecte:
2.7 Col.lecció de retalls de publicacions. Motius diversos

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1744 / 3:
Tipografia, retalls de lletres capitals. 5 retalls.
Mitjans de transports. (Vaixells, trens, locomotores, estacions).
Motius religiosos. 17 làmines.
Il.lustracions diverses. (Retrats de personatges, mobles, pintures, ceràmica). 12 làmines.
Il.lustracions d'animals contemporanis, i prehistòrics. 7 làmines.

C 1744 / 4:
Monuments d'èpoques i tipologies variades. Dibuixos i fotografies. 26 retalls.
Obres d'art: pintura i escultura ("Madonna", San José; "Autorretrato", Rembrandt; estàtua de Berruguete; "La vieille haultemiére", Rodin). 4 retalls.
Col·lecció de dibuixos de motius diversos: alguns mostren escenes bíbliques i de l'època clàssica. 29 retalls.ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22727

Denominació del projecte:
2.7 Col.lecció de retalls de publicacions. Pàgines soltes de diverses publicacions.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1744 / 5:
Xuriguera, Ramon "La decoración pictórica de la Cerámica japonesa" a Cerámica industrial y artística. Núm. 49, 1935. Pàg. 213-220.
Recull d'articles de la revista "Cerámica".
8 pàgines del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano. Pàg. 13-26.
4 pàgines de l'Anuari Heràldic, 1917.
Pàgines dedicades al monestir de Sant Cugart. Boletín de la Sociedad de Atracción de Forateros. Pàg. 29-48. Inclou alguns retalls del monestir.
4 pàgines d'una publicació dedicada a l'Exposició Internacional de Barcelona.
Catàleg il·lustrat de les llibreries franceses (incomplet).
Pàgines de diverses publicacions sense identificar (11 fulls).

H 117 C / 9 / 262:
Exemplar complert de Gaseta de les Arts, núm 17, 15 gener 1925.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22728

Denominació del projecte:
2.7 Col.lecció de retalls de publicacions. Publicitat

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1744 / 6:
Reculls d'anuncis i publicitat de diverses publicacions. 19 retalls i tríptics i fulletons.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22729

Denominació del projecte:
2.7 Col.lecció de retalls de publicacions. Anuncis publicitaris de disseny.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1744 / 7:
Col·lecció de làmines signades per Jener G., algunes de les quals són anuncis publicitaris: "MYRURGIA: perfumes" i "Exposición Internacional ·Barcelona 1929· " (6 làmines).
2 anuncis publicitaris de vins signats per Moneny.
7 anuncis diversos: "J. Balart & C." (Calçats, Barcelona), "La Royal: joyas finas. Pagès Hnos."(Buenos Aires), "Sociedad Anónima DAMM", "La Gloria: cabaret de moda", "Sidra Champagne La Aldeana"(Gijón), "Compañía asturiana de Artes Gráficas (Gijón)", "Visite España. La Hidalga", "Sevilla y la Exposición Ibero-Americana".
5 anuncis diversos gràfics, sense slogans.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22730

Denominació del projecte:
2.7 Col.lecció de retalls de publicacions. Premsa

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís; DOMÈNECH I ROURA, Pere

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1744 / 8:
Primera pàgina del diari "La Vanguardia Española" de 14 de febrer de 1954.
Pàgina de la "Gaceta de Bellas Artes".
Primera i última pàgina del "Diario de Barcelona de Avisos y Noticias", de 25 de juliol de 1961
Retall de "La Vanguardia Española" d'un article sobre els museus de la diputació provincial de Barcelona.
Primera pàgina del "Diario de Barcelona" de 29 de març de 1953.
Pàgina de "ABC" de 16 d'abril de 1975 on s'inclou un article sobre el Palau Nacional de Barcelona.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22731

Denominació del projecte:
2.2 Col.lecció de positius en paper. Arquitectura mudèjar: Espanya.

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1667 / 4:
4.1 Alagón (Zaragoza)
4.2 Alfajarín (Zaragoza). 3 fotografies.
4.3 Borja (Zaragoza)
4.4 Daroca (Zaragoza)
4.5 Magallón (Zaragoza)
4.6 Maluenda (Zaragoza). 3 fotografies.
4.7 Muniesa (Teruel)
4.8 Tauste (Zaragoza)
4.9 Tobed (Zaragoza)
4.10 Torralba de Ribota (Zaragoza). 2 fotografies.
4.11 Utebo (Zaragoza). 7 fotografies.
4.12 La Seo (Zaragoza). 2 fotografies.
4.13 Iglesia de la Magdalena (Zaragoza)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22732

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Nobiliari General Català de llinatges Catalunya,València, Mallorca, Rosselló"

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I ROURA, Félix

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1925

Descripció de l'expedient:
C 1723 / 267:
Portada del volum segon.
Làmines 1, 137: Escuts d'armes pintats a mà.
Làmina 1: Escut Alfons XIII: Rei d'Espanya i Comte de Barcelona.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22733

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "Història i Arquitectura del monestir de Poblet".

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1744 / 10 / 268:
268.1 Dues làmines impresses que mostren el retrat de Lluís Domènech i Montaner, amb la seva signatura. (Retrat de Ramon Casas)
268.2 Dues làmines impresses amb quatres rajoles vidriades del Monestir de Poblet amb les armes dels Abats: I. Payo Coello; II. Lerin; III. Guimerà, IV. Caxal.
268.3 Dues làmines impresses amb quatre rajoles vidriades procedents de Poblet.
268.4 Dues làmines impresses amb les rajoles vidriades procedents de Poblet amb les armes de l'Abat Porta.
268.5 Tres làmines impresses amb la façana del Palau del Rei Martí del Monestir de Poblet.
268.6 Dues làmines impresses que il·lustren el claustre del monestir.
268.7 Dues làmines impresses que il·lustren el dormitori de novicis del monestir.
268.8 Dues làmines impresses que il·lustren altra perpectiva del claustre del monestir.
268.9 Dues làmines impresses que mostren un finestral del Palau del Rei Martí.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22734

Denominació del projecte:
1.1 Documentació professional. Projectes d'arquitectura i urbanisme. Casa Domènech

Localització:
Canet de Mar ( Maresme )

Tipologia:
Habitatges unifamiliars

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 B / 1 / 269:
269.1 Planta. Tinta, llapis i aquarel.la sobre paper.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22735

Denominació del projecte:
2.5 Col·lecció d'aixecaments. Arquitectura medieval catalana. Església de Pedret

Localització:
Pedret ( Gironès )

Tipologia:
Arquitectura religiosa

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 8 / 237:
237.1 Calc d'un bust d'una de les verges Prudents. Llapis sobre paper sulfuritzat.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22736

Denominació del projecte:
4. Documentació personal. Carnet de viatge i dietari

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Dates de l'expedient:
1893

Descripció de l'expedient:
C 1699 / 3:
Relat de les sortides realitzades durant l'any 1893.
Municipis i llocs visitats:
Arc de Bara
Torredembarra
Tarragona
Montblanc
Bellpuig
Verdú
Bellmunt
Santa Coloma de Queralt
Olost
Bilbao
Santander
Comillas (Cantabria)
Leon
Oviedo
Girona
Porqueres
Banyoles
Besalú
Lledó
Sistella
Vilabertran
Perelada
Figueres
Castelló d'Ampuries
Pau
Sant Pere de Rodes
Llançà
En total 70 pàgines escrites, s'inclouen esquemes i croquis. Un de molt elaborat del cementiri de Comillas

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22739

Denominació del projecte:
2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Fitxes en blanc

Tipologia:
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1730 / 12:
Fitxes en blanc
251 fitxes en blanc

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22740

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "La Renaixensa"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
C 1744 / 11:
1 Encapçalament del títol de "La Renaixensa". Llapis sobre vegetal. 11 x 27 cm.
2 Encapçalament del títol de "La Renaixensa". Llapis sobre vegetal. 11 x 31 cm.
3 Croquis de maquetació de la portada. Llapis sobre paper. 18 x 18 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES
ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Núm. document:
22741

Denominació del projecte:
1.2 Documentació professional. Treballs per a les arts gràfiques. Dissenys per a publicacions. "El poble català"

Tipologia:
Disseny i interiorisme
Singular

ÀREA DE CONTEXT

Autor:
DOMÈNECH i MONTANER, Lluís

Procedència:
Fons Domènech Montaner

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Descripció de l'expedient:
H 117 C / 8 / 242:
242.1 Encapçalament del títol de "El poble català". Llapis sobre vegetal. 11 x 53 cm.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

ÀREA DE NOTES