Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
FONT I CARRERAS, August Barcelona, 2/6/1845-6/3/1924 Títol d'arquitecte: 1869
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Monuments Planejament urbà Restauració de monuments i edificis
Singular    
 
     
 

Agustinos de Filipinas a Gràcia

Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102C / 2 / 2955 : Planta baixa i primer pis. Tinta, llapis i aquarel·la sobre paper de barba
H 102C / 2 / 2954 : Façana, alçats. Estat primitiu i reforma. Tinta de xina, llapis i aquarel·la sobre paper barba
H 102F / 5 / 2956 : Croquis de l´altar E 1: 30. Tinta sobre paper vegetal
H 101A / 80 / 2957 : Esbós de l´altar. Llapis sobre paper dibuix


Altar del convent de monges de Santa Coloma de Gramanet

Santa Coloma de Gramanet. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102C / 5 / 3075 : Alçat frontal i lateral E 1: 20. Llapis sobre paper barba
H 101A / 80 / 3074 : Esbós frontal i lateral. Llapis sobre paper barba


Altar per la Verge de Lourdes del convent Siervas de S. José

Girona. ( Gironès )

Documentació:
H 101A / 78 / 2602 : Alçats frontal i lateral. Darrera, esbós de les plantes. Llapis sobre paper de barba


Ampliació del presbiteri i cambril de l´església de l´ermita de Nostra Sra. de la Providència

Tortosa. ( Baix Ebre )

Documentació:
H 102C / 7 / 3190 : Planta baixa E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102C / 7 / 3191 : Secció longitudinal E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102C / 7 / 3192 : Secció longitudinal e 1: 50 i esbós restauració presbiteri. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101A / 82 / 3193 : Secció transversal E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper dibuix


La Canonja

Documentació:
H 102C / 6 / 3072 : Planta segon pis. Llapis sobre paper


Capella per un hospital

Documentació:
H 102C / 7 / 3194 : Secció longitudinal. E 1: 100. Tinta i aquerel·la sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 5 / 2806 : Esbossos. Llapis sobre paper vegetal
H 101A / 79 / 2804 : Esbòs plaça i façana. Llapis sobre paper ingres
H 101A / 77 / 2797 : Esquema de la planta. Tinta sobre paper ingres
H 101A / 77 / 2795 : Secció transversal. Croquis de l´estat actual E 1: 200. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 3249 : Secció transversal E 1: 100. Còpia
C 240 / 1 : 6 plànols i 5 fulls


Catedral de Barcelona. Altar

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 5 / 2900 : Altar major. Esbossos planta i alçats E 1: 25
H 101G / 4 / 2905 : Ornamentació altar. Croquis de la planta, alçat i detalls


Catedral de Barcelona. Avantprojecte de finalització del cimbori

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1890

Documentació:
H 101G / 5 / 2842 : Avantprojecte de finalització del cimbori. Secció 1: 100. Llapis i tinta sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2841 : Avantprojecte de finalització del cimbori. Façana de la catedral E 1: 100. Llapis sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Capella

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 5 / 2894 : Projecte d´altar. Planta, alçat i secció. Llapis sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Capella de St. Bonaventura amb el sepulcre de St. Raimon de Peñafort

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 5 / 2898 : Planta, alçats frontal i lateral. Llapis sobre paper barba
H 101A / 79 / 2897 : Detall vidriera. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Cimbori

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1890

Documentació:
H 101G / 4 / 2869 : Estudi composició forces. Tinta sobre paper dibuix
H 101A / 79 / 2870 : Estudi de forces. Croquis planta i secció longitudinal. Llapis i tinta sobre paper barba
H H 101A / 79 / 2871 : Etapes de construcció. Tinta sobre paper tela
PLANTA
H 101G / 5 / 2843 : Plantes E 1: 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2845 : Planta i secció horitzontal mínima d´un del pilars que sosté el cimbori E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 4 / 2846 : Planta general de la catedral E 1: 200. Tinta sobre paper tela
H 101G / 4 / 2849 : Planta parcial de la part que afecta a la sostentació del cimbori E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 4 / 2854 : Planta del cimbori i secció longitudinal per la col.locació del cércul armat i construcció dels arcs E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 4 / 2853 : Planta del cimbori i secció transversal per la col.locació del cércul armat i construcció dels arcs E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 4 / 2856 : Planta i secció horitzontal mínima d´una dels pilars de la nau central i el pilar de la capella del Sagrament E 1: 10. Tinta sobre paper tela
H 101G / 4 / 2857 : Plantes E 1: 100. Tinta i aquarel.la sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2858 : Planta E 1: 50. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2859 : Plantes E 1: 50. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2860 : Planta E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2861 : Planta i secció a l´altura del tivant. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2908 : Base. Planta seccions i detalls. Llapis i tinta sobre paper dibuix telat
H 101G / 5 / 2873 : Planta del cimbori i les agulles laterals. Llapis sobre paper dibuix
ALÇAT
H 101G / 4 / 2888 : Alçat i esbòs detall. Llapis i tinta sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2882 : Alçat E 1: 50. Còpia blava
H 101G / 4 / 2878 : Alçat. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2847 : Alçat exterior i façana actual abocetada E 1: 100. Tinta sobre paper tela
SECCIONS
H 101G / 3 / 2872 : Secció, planta i estudi de forces. Tinta sobre paper tela
H 101G / 5 / 2844 : Secció i planta E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 4 / 2848 : Secció longitudinal des de la façana a la nau central E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 5 / 2850 : Secció longitudinal pel càlcul de forces que s´han de desenvolupar E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 5 / 2851 : Secció longitudinal. Estudi de forces. Tinta sobre paper tela
H 101G / 5 / 2852 : Secció transversal. Estudi de forces E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 5 / 2862 : Secció. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2866 : Secció de la base i detalls. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2864 : Secció. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2863 : Secció i estudi tirant. Esbós. Llapis sobre paper vegetal
H 101G / 4 / 2879 : Secció E 1: 50. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2883 : Secció E 1: 50. Còpia blava
DETALLS
H 101G / 5 / 2855 : Detalls del cin
H 101g / 4 / 2868 : Detall interior. Alçat i secció. Tinta sobre paper vegetal
H 101G / 4 / 2867 : Detall arrencament arcs i alçat agulles laterals. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2855 : Detalls del cércul armat E 1: 10. Tinta sobre paper tela
H 101G / 4 / 2865 : Detall interior. Alçat i secció. Esbós dels escuts. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2874 : Detall. Planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
ORNAMENTACIÓ
H 101G / 5 / 2839 : Estudi de col.locació de l´escut a la planta baixa del cimbori E 1: 200. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix telat
H 101G / 5 / 2840 : Silueta del cos que es projecta afegir. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2875 : Agulla. Alçat. Llapis sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Claustre

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 3 / 2833 : Planta del claustre i edifici annex E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2822 : Claustre i edifici annex. Planta E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2808 : Planta claustre i annexos. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2836 : Detall claustre. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2838 : Detall dún arc del claustre. Alçat i secció. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2811 . Secció longitudinal pel claustre E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2837 : Secció transversal del claustre. Llapis sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Cripta d´enterrament del Sr. Manuel Girona i Agrafel a la capella de St. Narcís del claustre de la catedral

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1908

Documentació:
H 101G / 5 / 2892 : Planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper telat
H 101G / 5 / 2893 : Secció. Tinta i llapis sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Drap de dol de la germandat de calessers de Barcelona

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1880

Documentació:
H 101G / 3 / 2902 : dibuix. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2901 : Perspectiva i dibuix. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Façana i edifici annex

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
FAÇANA
H 101A / 77 / 2794 : Croquis. Alçat E 1: 200. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101A / 77 / 2800 : Croquis. Tinta sobre paper vegetal
H 101G / 5 / 2803 : Croquis. Llapis sobre paper barba
H 101A / 77 / 2801: Croquis i planta del cimbori. Croquis planta vivenda
H 101G / 5 / 2802 : Croquis E 1: 200 i esbós. Darrera, croquis planta dependències annexes.
H 101A / 77 / 2799 : Esbós. Tinta sobre paper vegetal
H 101A / 77 / 2798 : Esbós. Tinta i llapis sobre paper
H 101A / 79 / 2805 : Esbós. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2877 : Façana. Dues versions del cimbori. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2881 : Façana E 1: 100. Cianotipus
H 101G / 4 / 2880 : Façana E 1: 100. Cianotipus
H 101A / 77 / 2796 : Alçat façana. Fotografia retocada amb tinta
GF / 2909 : Alçat façana E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2886 : Bastida per la façana. Planta i alçat. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2889 : Torres laterals de la façana. Planta i alçat. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2891 : Torres laterals de la façana. Alçat i plantes a diferents nivells. Tinta sobre paper tela
H 101G / 4 / 2890 : Torres laterals de la façana. Plantes a diferents nivells. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2885 : Agulles laterals de la façana. Alçat E 1: 20. Cianotipus
H 101G / 4 / 2884 : Agulles laterals de la façana. Planta i alçat E 1: 20. Cianotipus
H 101G / 4 / 2887 : Façana principal E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 102G / 3 / 2810 : Façana lateral. Tinta sobre paper dibuix
H 102G / 3 / 2809 : Façana posterior. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 4 / 2876 : Detall. Alçat. Llapis sobre paper dibuix
H 102H / 5 / 3036 : Detall. Tinta i llapis sobre paper dibuix telat
EDIFICI ANNEX
H 101G / 5 / 2832 : Planta E 1: 100 i esbossos. Tinta i llapis sobre paper barba
H 101G / 5 / 2820 : Façana carrer del Bisbe. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2819 : Façana que dóna a l´absis de la catedral. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2816 : Detall interior, planta, secció i alçat. tinta sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2813 : Seccions E 1: 50 . Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2812 : Seccions E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 101G / 3 / 2814 : Secció de la Sacristia i façana al carrer de la Pietat E 1. 50. Tinta i llapis sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. " Proyecto del cuerpo de edificio destinado al servicio de culto"

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1889

Documentació:
H 101G / 3 / 2821: Planta general E 1: 200. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2823 : planta 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2825 : Façana de l´absis E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2824 : Façana lateral, carrer del Bisbe E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2829 : Façana carrer del Bisbe i façana que dóna a l´absis E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2828 : Façana al carrer de la Pietat i secció longitudinal de la Sagristia E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2827 : Façana que dóna a l´absis i secció del claustre E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101G / 3 / 2830 : Secció E 1: 50. Tita sobre paper tela
H 101G / 3 / 2826 : Seccions E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Reforma del projecte de la sagristia aprovat per l´Acadèmia

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 5 / 2831 : Planta E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper de barba


Catedral de Barcelona. Restauració del sepulcre de St. Raimon de Peñafort

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 101G / 5 / 2896 : Planta, alçats frontal i lateral E 1: 25. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Sagristia adossada a l´absis

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 5 / 2834 : Planta i esbossos. Llapis sobre paper vegetal
H 101G / 5 / 2835 : Planta E 1: 100. Tinta sobre paper tela


Catedral de Barcelona. Sepulcre

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 4 / 2895 : Sepulcre E 1: 20. Tinta, aquarel.la i llapis sobre paper dibuix


Catedral de Barcelona. Sepulcre de Na Catalina Girona

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 5 / 2899 : Llapis sobre paper de barba


Catedral de Barcelona. Túmul i ornamentació per la celebració de solemnes exèquies

Pla de la Seu, s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1887 - 1913

Documentació:
H 101G / 5 / 2906 : Croquis planta i alçats E 1: 20. Llapis sobre paper dibuix
H 102B / 11 / 2907 : Croquis planta i alçats e 1: 20. Llapis sobre paper dibuix
H 101G / 5 / 2903 : Planta, alçat i secció E 1: 30. Llapis sobre paper de barba


Catedral de Tarragona

Tarragona. ( Tarragonès )

1884

Documentació:
C 240 / 3 : 1 plànol i 3 fulls


Cementiri

Documentació:
H 101A / 76 / 2535 : Esbossos planta. Darrera, croquis. Tinta i llapis sobre paper de sobre
H 102B / 12 / 2536 : Esbossos planta, perspectiva, seccions. Llapis sobre paper de barba
H 102B / 12 / 2538 : Esbossos planta, perspectiva i seccions. Llapis sobre paper barba
H 102B / 12 / 2537 : Croquis planta. Llapis sobre paper barba
H 102B / 12 / 2541 : Planta. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix
H 102B / 12 / 2539 : Planta i secció. Llapis sobre paper barba
H 102B / 12 / 2540 : Planta del centre i esbossos. Llapis sobre paper dibuix


Consolidació de la cúpula de la basílica del Pilar

Saragossa.

Documentació:
H 102B / 11 / 2739 : Planta general. Llapis sobre paper dibuix
H 102A / 1 / 2741 : Esquema planta. Tinta sobre paper dibuix
GF / 2740 : Reforçament dels pilars. Planta, alçat i detall. Llapis sobre paper dibuix
H 102B / 11 / 2742 : Secció. Tinta sobre paper tela
H 102B / 11 / 2743 : Secció transversal i detalls ferros. Llapis sobre paper dibuix
H 102B / 11 / 2744 : Secció. Estudi de forces. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102E / 3 / 2745 : Estudi de tirants. secció cúpula e 1: 25. Tinta i llapis sobre paper dibuix
C 240 / 6 : 1 plànol i 3 fulls


Documentació diversa amb temàtica religiosa

Documentació:
H 101A / 82 / 3211 : Tanca de reixa d´un edifici religiós. Esbossos. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 82 / 3212 : Porta de ferro per una església. Alçat. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 5 / 3213 : Reixa interior església. Alçat. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 82 / 3214 : Altar. Alçats frontal i lateral. Llapis sobre paper dibuix


Documentació diversa relativa a la construcció d´edificis

Documentació:
VIVENDA
H 102C / 7 / 3120 : Vivenda. Planta pis. Detall seccions porteria. Darrera, esbòs planta plaça. Llapis sobre paper de barba
H 102C / 4 / 3043 : Planta soterrani. Tinta sobre paper tela
H 102C / 2 / 3044 : Planta semisoterrani. Tinta i aquarel.la sobre paper barba
H 102C / 2 / 3045 : Planta pis entresol. Tinta i aquarel.la sobre paper de barba
H 102C / 2 / 3046 : Planta 1r, 2n, 3r, 4t pis. tinta i aquarel.la sobre paper de barba
H 102C / 4 / 3047 : Croquis i detalls de la façana. Llapis sobre paper de barba
H 102C / 4 / 3048 : Alçat i secció de la façana. Darrera, esbossos plantes i seccions. Llapis i tinta sobre paper dibuix
H 102E / 5 / 3049 : Detall façana E 1: 25. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix
H 101A / 80 / 3050 : Croquis portes. Llapis sobre paper dibuix
ESTÀNCIES D´UN HABITATGE
H 101A / 82 / 3240 : Esbós façana casa i església. Llapis sobre paper
H 101A / 81 / 3091 : Esbós jardí. Planta i alçat. Llapis sobre paper
H 102C / 5 / 3160 : Menjador. Alçat corresponent a la llar de foc. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 81 / 3165 : Sala amb alcova. Secció loongitudinal i detall de la llar de foc. Llapis sobre paper
H 102C / 5 / 3164 : Sala amb alcova. Planta, sostre, secció i detalls. Croquis acotat. Llapis sobre paper barba
H 102C / 7 / 3176 : Saló. Alçats interiors. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 81 / 3169 : Sostre. Planta i secció. Esbossos. Llapis sobre paper
H 102C / 5 / 3158 : Sostre d´una habitació. Planta i seccions. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 5 / 3161 : Alçat corresponent a la llar de foc. Darrera, alçat armari. Llapis sobre paper dibuix
TEMÀTICA RELIGIOSA
H 102C / 5 / 3107 : Façana. croquis, alçat i secció. Possiblement del Monestir de Montserrat. Darrera, planta estructura casa en cantonada. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 82 / 3215 : Altar. Alçat, esbòs llum. Darrera, A.F. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix
H 101A / 82 / 3237 : Altar. Alçats E 1: 25. Tinta sobre paper tela
H 102C / 5 / 3238 : Altar. Alçats. Llapis i tinta sobre paper
H 101A / 82 / 3236 : Altar en euna capella circular. Esbós. Planta, alçat frontal i lateral. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 82 / 3209 : Altar. Capella lateral. Planta i alçats. Croquis. Llapis sobre paper barba
H 102E / 6 / 3444 : Altar major. Planta i alçat E 1: 20. Llapis i tinta sobre paper dibuix
H 102C / 5 / 3235 : Cripta octogonal. Planta i secció. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 5 / 3184 : Església. Alçat façana. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 81 / 3113 : Església. Planta, seccions, altar i perspectiva. Tinta sobre paper de carta
H 101A / 82 / 3441 : Església. esbós façana. Darrera, planta i façana d´una església. Llapis sobre paper
H 102C / 5 / 3178 : Confessionari. Planta i alçats E 1: 10. Llapis sobre paper dibuix
DIVERSOS
H 102C / 5 / 3157 : Claraboia. Secció i detalls. Croquis. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 81 / 3156 : Tríptic. Alçat frontal i secció E 1:5. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 5 / 3121 : Reixes. Alçat. Darrera, detall frontissa. Llapis sobre paper de barba
H 102C / 5 / 3142 : Paret de tanca, escala i pèrgola. Planta, alçat i secció. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 77 / 2738 : Edifici d´arbitraris municipals. Planta baixa. Llapis sobre paper dibuix
H 102E / 6 / 3148 : Edifici públic. Façana. Alçat. Llapis sobre paper dibuix


Església

1896

Documentació:
H 102C / 5 / 3197 : Seccó per l´església E 1: 100. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 7 / 3198 : Façana de l´església. Planta, alçat i secció E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper dibuix telat
H 102C / 7 / 3196 : Façana lateral 1: 100. Tinta sobre tela


Església

[1904]

Documentació:
H 101A / 82 / 3233 : Esbossos façana i secció. Llapis sobre paper de carta
H 102C / 7 / 3234 : Seients del coro. Planta i alçat E 1: 20. Llapis sobre paper de barba
H 102E / 6 / 3227 : Detalls columnes, capitells i seccions. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 7 / 3228 : Detall arc ojival i columna. Llapis sobre paer dibuix


Església de la casa de La Caritat

C. Montalegre, 5. Barcelona. ( Barcelonès )

1912

Documentació:
H 102C / 7 / 3200 : Secció longitudinal del claustre i l´església E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 102E / 6 / 3199 : Façana lateral i façana principal seccionant el claustre e 1: 100. Tinta i llapis sobre paper dibuix


Església de Sant Joan les Fonts

Sant Joan les fonts. ( Garrotxa )

Documentació:
H 102E / 2 / 2694 : Planta, façanes i seccions. Llapis i tinta sobre paper dibuix
H 102E / 2 / 2686 : Planta E 1: 100. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 1 / 2688 : Planta. Llapis sobre paper dibuix
H 102B / 13 / 2687 : Façana principal. Planta i alçat. Llapis sobre paper dibuix
H 102E / 2 / 2689 : Seccions i detalls. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102B / 13 / 2691 : Seccions i detalls E 1: 10. Llapis i tinta sobre paper dibuix
H 102C / 1 / 2690 : Secció transversal. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102B / 13 / 2693 : Planta del presbiteri E 1: 100. Detalls dels arcs
H 102E / 2 / 2692 : Esbós planta vivenda anexa, estudi de la bastida i de les escales d´accés. Llapis sobre paper dibuix


Església gòtica

Documentació:
H 101A / 82 / 3229 : Esbossos. Planta, perspectiva , façana i secció. Llapis sobre paper
H 102B / 11 / 3230 : Esbós de la façana. Llapis sobre paper


Església nova de Santa Anna

Pl. Santa Anna. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102C / 5 / 3220 : Esquema planta E 1: 200. Tinta sobre paper tela
H 102C / 5 / 3221 : Planta fonaments E 1: 200. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix
H 102C / 5 / 3222 : Planta de la porta E 1: 50. Llapis sobre paper dibuix
H 102B / 11 / 3223 : Pilars del presbisteri. Plantes i alçats E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper
H 102E / 6 / 3224 : Pilars i pilastres. Plantes i alçat E 1: 20. Tinta sobre paper
H 102C / 5 / 3225 : Pilastra i pilar. Secció planta i alçat. Tinta i llapis sobre paper
H 102C / 5 / 3226 : Orgue. Alçats E 1: 25. LLapis i aquarel·la sobre paper dibuix


Església per al Comte de Peralada

Documentació:
H 102C / 6 / 3105 : Secció longitudinal E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 102C / 6 / 3104 : Absis. Planta i seccions E 1: 50. Tinta sobre paper tela


Façanes de dues esglésies

Cuba.

1904

Documentació:
H 101A / 81 / 3106 : Croquis. Tinta sobre paper barba
C 240 / 11 : Memòria 10 fulls


Illa de nínxols

Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

Documentació:
H 102C / 7 / 3185 : Planta E 1: 20. Llapis sobre paper barba
H 102C / 7 / 3186 : Planta nivell de terra E 1: 20. Llapis sobre paper barba
H 102C / 7 / 3187 : Alçat lateral E 1: 20. Llapis sobre paper de barba
H 102C / 7 / 3188 : Alçat frontal E 1: 20. Llapis sobre paper de barba
H 102C / 7 / 3189 : Secció transversal E 1: 20. Llapis sobre paper de barba


Nínxol fet amb ampolles

Documentació:
H 101A / 76 / 2533 : Planta, alçat i secció. Llapis sobre paper


Nou campanar de l´Església de la Trinitat

C. de la Font, 42. Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

[1908]

Documentació:
GF / 2680 : Plantes, alçat i secció del nou campanar. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101A / 18 / 2677 : Esbossos. Planta, alçat i secció del nou camapanar. Llapis sobre paper de barba


Panteó funerari

Documentació:
H 102E / 5 / 3179 : Plantes, seccions i perspectiva E 1: 20. Llapis i aquarel3la sobre paper dibuix
H 101A / 82 / 3180 : Capella-panteó. Planta, façana i seccions. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 5 / 3181 : Planta, alçat i perspectiva. Esbós E 1: 125. Llapis sobre paper
H 102C / 7 / 3182 : Planta i alçats. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 7 / 3183 : Planta i alçat. Llapis sobre paper dibuix


Panteó per la família Hausmann

Documentació:
H 102C / 7 / 3218 : Planta, alçat i secció.Tinta sobre paper tela
H 101A / 82 / 3205 : Esbossos. Darrera, pressupost. Tinta i llapis sobre paper


Plaça i església de la Bonanova

Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102C / 5 / 3108 : Esbossos. Llapis sobre paper còpia


Presbiteri de l'església de Santa Maria

Pl. de Jaume I. Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

Documentació:
H 102C / 5 / 3231 : Planta i secció. Llapis sobre paper dibuix
H 102C / 7 / 3232 : Planta i detall seients del cor. Tinta i llapis sobre paper dibuix


Projecte de restauració de la capella del Carmen

Caldes d´Estrach. ( Maresme )

1884

Documentació:
H 102A / 11 / 1 : Plànols de planta i alçats. Tinta sobre paper entel·lat


Reforma a l´església de la Trinitat

C. de la Font, 42. Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

[1892]

Documentació:
H 102B / 13 / 2672 : Planta E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper de barba
H 102C / 1 / 2676 : Planta, seccions transversal i longitudinal, i alçat façana E 1: 125. Llapis sobre paper
GF / 2679 : Façana principal. Llapis sobre paper dibuix
GF / 2678 : Alçat de la façana principal, plantes i secció del nou campanar. Tinta sobre paper de tela
H 102C / 1 / 2674 : Façana principal. Alçat. Tinta sobre paper barba
H 102B / 13 / 2673 : Alçat de la façana lateral i esbós del nou campanar. Tinta i llapis sobre papeer dibuix
H 102C / 1 / 2675 : Seccions transversals. Esbós rosetó. Llapis i tinta sobre paper barba
H 102C / 1 / 2685 : Altar major. Alçat E 1: 20. Llapis sobre paper barba
GF / 2681 : Púlpit. Planta i alçat. Llapis sobre paper
H 102C / 1 / 2683 : Presbisteri. Planta. Tinta i aquarel·la sobre paper
GF / 2684 : Presbisteri. Planta i secció. Llapis i tinta sobre paper
H102C / 1 / 2682 : Vidriera. Alçat E 1: 10. Tinta i llapis sobre paper
H 102E / 6 / 3201 : Portal d´església. Alçat i secció. Llapis sobre paper dibuix


Reforma del campanar de Santa Maria del Mar

Pl. Santa Maria. Barcelona. ( Barcelonès )

1890

Documentació:
H 102B / 13 / 2658 : Campanar estat primitiu. Planta secció i alçat. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 102B / 13 / 2659 : Reforma. Planta secció i alçat. Llapis i tinta sobre paper dibuix
H 102C / 1 / 2661 : Secció i planta. Llapis sobre paper dibuix
H 102B / 13 / 2662 : Nova disposició i col·locació de les campanes. Plantes i secció E 1: 50. Tinta, aquarel·la i llapis sobre paper dibuix
H 102B / 11 / 2660 : Perspectiva exterior. Llapis de color sobre paper dibuix
C 240 / 1 : 2 fulls


Reformes a l´església dels Sants Just i Pastor

Pl. de sant Just, 5-6. Barcelona. ( Barcelonès )

1879 - 1904

Documentació:
REFORMES ATRIBUÏDES A L´ANY 1879
H 102B / 13 / 2664 : Façana. Esbossos portal i vidriera. Darrera, alçat de l´orgue. Llapis sobre paper dibuix
H 102B / 13 / 2665 : Detall vidriera. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix
H 102B / 13 / 2666 : Detall, esbós vidriera. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix
H 102C / 1 / 2667 : Orgue. Esbós. Llapis i tinta sobre paper
H 102C / 1 / 2668 : Cor. Planta i esbós. Llapis i tinta sobre paper
H 102B / 13 / 2669 : Cor. Alçat. llapis i aquarel·la sobre paper dibuix
REFORMES ATRIBUÏDES A L´ANY 1904
H 102C / 1 / 2670 : Capella. Alçat. Llapis sobre paper
H 102B / 13 / 2671 : Capella del Santíssim Sagrament. Perspectiva. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix
C 240 / 1 : 2 fulls


Reformes a la catedral de Girona

Girona. ( Gironès )

1886

Documentació:
H 101A / 16 / 2598 : Altar de la Puríssima. Esbosos planta i alçat. Llapis sobre paper de barba
H 102C / 1 / 2599 : Altar de la Puríssima. Alçat. Llapis sobre paper vegetal
H 101A / 18 / 2600 : Sagrari i canelobre. Alçats E 1: 10. Llapis sobre paper de barba
H 101A / 18 / 2601 : Sagrari. Esbossos. Alçats, planta i detalls
C 240 / 6 : Sis fulls sobre la Catedral de Girona


Restauració del "convento de la Enseñanza"

Tarragona. ( Tarragonès )

1884

Documentació:
H 102B / 11 / 2765 : Planta baixa E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 102E / 3 / 2766 : Pis baix E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 102E / 3 / 2767 : Planta del primer pis E 1: 100. Tinta sobre paper dibuix
H 102B / 11 / 2768 : Primer, segon i tercer pis E 1: 100. Tinta obre paper tela
H 102A / 7 / 2769 : Façana E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 102A / 7 / 2772 : Façana. Alçat i esbós. Tinta sobre paper dibuix
H 102B / 11 / 2773 : Façana lateral. Llapis sobre paper dibuix
H 101A / 11 / 2774 : Secció transversal E 1: 100. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix
H 102A / 7 / 2771 : Secció transversal E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 102B / 11 / 2775 : Secció longitudinal E 1: 100. Tinta i aquarel·la sobre paper dibuix
H 102B / 11 / 2770 : Secció longitudinal E 1: 100. Tinta sobre paper tela
C 240 / 3 : 1 plànol i 1full