Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
GATCPAC    
1. ARXIU DEL GATCPAC
1.1 ADMINISTRACIÓ DEL GRUP
1.1.1 Direcció
1.1.1.1 Constitució del grup 1.1.1.2 Actes 1.1.1.3 Associats
1.1.1.4 Divers    
1.1.2 Tresoreria    
1.1.2.1 Llibres comptables 1.1.2.2 Factures i rebuts 1.1.2.3 Cobrament de quotes
1.1.2.4 Divers    
1.1.3 Correspondència general del grup    
1.1.3.1 Correspondència 1.1.3.2 Trameses i propaganda  
1.2 REVISTA "AC"
1.2.1 Redacció    
1.2.1.1 Suscriptors 1.2.1.2 Publicitat 1.2.1.3 Correspondència
1.2.1.4 Divers    
1.2.2 Caixa Revista    
1.2.2.1 Factures i rebuts 1.2.2.2 Liquidacions 1.2.2.3 Llibres comptables
1.2.2.4 Divers    
1.3 SOCIS INDUSTRIALS
1.3.1 Socis industrials    
1.3.2 CATÀLEGS I PREUS    
1.4 ACTIVITATS DEL GRUP
1.4.1 Actuació professional    
1.4.1.1 Concursos 1.4.1.2 Encàrrecs 1.4.1.3 Estudis
1.4.2 Actuació social    
1.4.2.1 Congressos 1.4.2.2 Exposicions 1.4.2.3 Promoció
1.4.2.4 Textes    
1.5 ARXIU I BIBLIOTECA
1.5.1 ARXIU DE PREMSA    
1.5.2 ARXIU FOTOGRÀFIC    
1.5.3 DOCUMENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA    
1.6 CASETA DESMUNTABLE
1.6.1 ACTUACIÓ TÈCNICA    
1.6.2 GESTIÓ ECONÒMICA    
1.6.3 DIVERS    
1.7 MISCEL·LÀNIA
1.7.1 GATEPAC. "GRUPO NORTE"    
1.7.2 DOCUMENTACIÓ PERSONAL    
1.7.3 TEMÀTICA DIVERSA    
2. SECCIÓ DE FONS: "CIUTAT DE REPÒS I DE VACANCES"
2.1 ORGANITZACIÓ
2.2 GESTIÓ ECONÒMICA
2.3 GESTIÓ TÈCNICA
 
     
 

1. ARXIU DEL GATCPAC

1.1 ADMINISTRACIÓ DEL GRUP

1.1.1 Direcció

1.1.1.1 Constitució del grup       Inici de pāgina

Acords del grup amb el GATEPAC

1930

Documentació:
C 1/9
Un esborrany
3 fulls mecanografiats i signats pels membres del grup
2 fulls mecanografiats amb acords presos

Estatuts del grup

Documentació:
C 1/7
"Estatutos del GATPAC". 4 fulls mecanografiats
"Estatutos del GATPAC". 4 fulls esmenats
"Estatutos y reglamentos del Grupo de Arquitectos...". Edició amb esmenes
"Estatutos y reglamentos del Grupo de Arquitectos...". Edició de 28/11/1930
"Estatuts i reglaments...". 8 fulls mecanografiats i firmats per la Comissió Organitzadora
"Estatuts del Grup d'Arquitectes...". 4 fulls mecanografiats
"Estatuts del Grup...". Edició de 1936

Reglaments i acords del grup

Documentació:
C 1/8
Diversos fulls on s'organitza i distribueix els treballs, la classificació d'encàrrecs professionals i la relació amb els associats

1.1.1.2 Actes       Inici de pāgina

Actes de la Junta Directiva i juntes extraordinàries

6/12/1930 - 7/9/1932

Documentació:
C 1/1

Actes de la Junta Directiva i juntes extraordinàries

7/9/1932 - 21/7/1934

Documentació:
C 1/2

Actes de la Junta General (en blanc)

Documentació:
C 1/5

Actes de la Ponència Administrativa

4/10/1934 - 26/8/1937

Documentació:
C 1/3

Actes de la Ponència Econòmica

2/1935 - 5/2/1936

Documentació:
C 1/4

Resum d'actes

Documentació:
C 1/6

1.1.1.3 Associats       Inici de pāgina

Fitxer de socis

Documentació:
C 39/261

Llibre de socis

Documentació:
C 2/10

Sol·licituds d'ingrés com a socis

Documentació:
C 2/11

1.1.1.4 Divers       Inici de pāgina

Acta de la ponència creada per "l'assumpte Subirana"

18/4/1934

Documentació:
C 2/12
dos fulls

Contractes i pòlisses realitzades pel Grup

Documentació:
C 2/14

Documentació diversa sobre la organització interna del grup

Documentació:
C 33/207; Seccions del grup. 2 fulls. Currículum del grup. 1 full

Llibre de visita de la Inspecció de Treball

Documentació:
C 2/13

1.1.2 Tresoreria

1.1.2.1 Llibres comptables       Inici de pāgina

Llibre d'ingressos i Despeses classificats temàticament

Documentació:
C 4/26

Llibre d'ingressos i Despeses (en brut)

11/1930 - 1/1932

Documentació:
C 3/20

Llibre d'ingressos i Despeses (en brut)

11/1930 - 10/1933

Documentació:
C 3/21

Llibre d'ingressos i Despeses (en brut)

11/1930 al 8/1933 - 11/1930 al 2/1935

Documentació:
C 3/22

Llibre d'ingressos i Despeses (en brut)

1/1935 - 3/1939

Documentació:
C 3/23

Observacions:
Hi ha també una classificació de Despeses en brut

Llibre d'ingressos i Despeses (en net)

11/1930 - 6/1938

Documentació:
C 4/24

Llibre d'ingressos i Despeses (en net)

7/1938 - 1/1939

Documentació:
C 4/25

Llibre de caixa

11/1936 - 1/1939

Documentació:
C 2/19

1.1.2.2 Factures i rebuts       Inici de pāgina

Factures, relacions, lletres, entregues, etc rebudes a la caixa del Grup

Documentació:
C 5/28
Lletres A-M

Factures, relacions, lletres, entregues, etc rebudes a la caixa del Grup

Documentació:
C 5/30
Lletres O-Z

1.1.2.3 Cobrament de quotes       Inici de pāgina

Rebuts per quotes mensuals dels socis directors

Documentació:
C 5/32

Registre de pagament de socis i suscriptors

1930 - 1932

Documentació:
C 2/15

Registre de pagament de socis i suscriptors

1933 - 1934

Documentació:
C 2/16

Observacions:
Hi ha també anotacions dels anys 1930-1931

Registre de pagament de socis i suscriptors

1935 - 1936

Documentació:
C 2/17

Registre de pagament de socis i suscriptors

31/7/1936 - 5/3/1939

Documentació:
C 38/260

Registre de pagament de socis i suscriptors

1937 - 1939

Documentació:
C 2/18

1.1.2.4 Divers       Inici de pāgina

Acceptament de deutes dels socis directors amb el Grup

Documentació:
C 5/34

Estat de comptes final del Grup

15/3/1939

Documentació:
C 40/265
1 full

Impostos i arbitris

Documentació:
C 5/33

"Régimen obligatorio de retiros y maternidad"

Documentació:
C 5/31

Resums i informes econòmics

Documentació:
C 4/27

1.1.3 Correspondència general del grup

1.1.3.1 Correspondència       Inici de pāgina

Correspondència General del grup. Circulars

Documentació:
C 11/72

Correspondència General del grup. Lletres: A-B

Documentació:
C 9/64

Correspondència General del grup. Lletres: C

Documentació:
C 9/65

Correspondència General del grup. Lletres: D-F

Documentació:
C 10/66

Correspondència General del grup. Lletres: G-J

Documentació:
C 10/67

Correspondència General del grup. Lletres: I-M

Documentació:
C 10/68

Correspondència General del grup. Lletres: N-R

Documentació:
C 10/69

Correspondència General del grup. Lletres: S

Documentació:
C 11/70

Correspondència General del grup. Lletres: T-Z

Documentació:
C 11/71

1.1.3.2 Trameses i propaganda       Inici de pāgina

Apunts per a la realització d'una campanya de nous sucriptors

Documentació:
C 16/91

Certificats impresos

Documentació:
C 16/92

Llibre registre de trameses

Documentació:
C 16/94

Llistat de persones per enviar publicitat sobre la revista

Documentació:
C 16/90

Resguards de trameses de material

Documentació:
C 16/93

1.2 REVISTA "AC"

1.2.1 Redacció

1.2.1.1 Suscriptors       Inici de pāgina

Butlletes de suscripcions

Documentació:
C 6/36

Fitxer de suscriptors

Documentació:
C 39/262

Llistat de suscriptors

Documentació:
C 6/37

1.2.1.2 Publicitat       Inici de pāgina

Composició d'anuncis publicitaris

Documentació:
C 6/40

Correspondència amb l'empresa publicitària "ALAS"

Documentació:
C 16/88

Càlculs i possibilitats econòmiques entorn la publicitat de la revista AC

Documentació:
C 6/42: Esborrany

Fotografies publicades a la revista AC com a publicitat

Documentació:
C 28/174; 25 fotos

Relació d'anunciants

Documentació:
C 6/43

1.2.1.3 Correspondència       Inici de pāgina

Correspondència de la revista. Circulars

Documentació:
C 13/81

Correspondència de la revista. Lletra A

Documentació:
C 11/73

Correspondència de la revista. Lletres B-C

Documentació:
C 12/74

Correspondència de la revista. Lletres D-E

Documentació:
C 12/75

Correspondència de la revista. Lletres F-G

Documentació:
C 12/76

Correspondència de la revista. Lletres H-L

Documentació:
C 12/77

Correspondència de la revista. Lletres M-N

Documentació:
C 13/78

Correspondència de la revista. Lletres O-R

Documentació:
C 13/79

Correspondència de la revista. Lletres S-Z

Documentació:
C 13/80

Correspondència Empresa "Cobranzas"-Revista

Documentació:
C 16/89

1.2.1.4 Divers       Inici de pāgina

Composició de la revista

Documentació:
C 6/38 Maquetacions, muntatges, retalls, sumaris, etc
H 101A / 91 / 8 Fotografia d'un nen petit ampliada, utilitzada a la revista "AC" núm 25

Documentació deixada a la revista per a la seva inclusió

Documentació:
C 6/35
Richard Neutra
Vaquero-Casariego
Enric Fontbernat
Richard Rothschild
Figini-Pollini
Isaac Saporta
Aizpurua

Estudi econòmic, i sumari per per a un llibre i una revista

Documentació:
C 6/39: Esborranys

1.2.2 Caixa Revista

1.2.2.1 Factures i rebuts       Inici de pāgina

Factures diverses

Documentació:
C 8/58

Factures presentades per Fotografia

Documentació:
C 8/55

Factures presentades per Fotogravat

Documentació:
C 7/54

Factures presentades per Imprempta

Documentació:
C 8/56

1.2.2.2 Liquidacions       Inici de pāgina

Liquidacions amb llibreries i distribuidores per venda de la revista

Documentació:
C 7/53

Liquidacions de suscripcions de la revista feta per l'empresa "Cobranzas"

Documentació:
C 7/51

Liquidacions per comissions de corretatge d'anuncis

Documentació:
C 8/57

Llibre de liquidacions amb llibreries i distribuidores

Documentació:
C 7/48

1.2.2.3 Llibres comptables       Inici de pāgina

Llibre d'ingressos i Despeses classificats temàticament

Documentació:
C 6/47

Llibre de caixa

4/1931 - 7/1934

Documentació:
C 6/45

Llibre de caixa

8/1934 - 1/1939

Documentació:
C 6/46

Observacions:
Esborrat febrer de 1939

1.2.2.4 Divers       Inici de pāgina

Abonaments i càrrecs efectuats pel "Banco de Bilbao"

Documentació:
C 7/52

Rebuts per inserció d'anuncis, no cobrats o retirats

Documentació:
C 7/49

Rebuts per quotes de suscripció, no entregats

Documentació:
C 7/50

Resums econòmics de la revista AC

Documentació:
C 6/44

1.3 SOCIS INDUSTRIALS

1.3.1 Socis industrials       Inici de pāgina

 Contractes per exposició a l'aparador del local social

Documentació:
C 8/60

Dossier d'industrials amb problemes de cobrament

Documentació:
C 8/62

 Liquidacions amb els industrials "Dámaso Azcue", "Buades " i "Heydt"

Documentació:
C 34/212

 Llistat dels industrials col.laboradors

Documentació:
C 8/59

  Proposta de contracte de lloguer per exposició de mobles "GATCPAC"

Documentació:
C 30/191

Vendes i retirada de gènere d'industrials, dipositat al local social

Documentació:
C 8/61

1.3.2 CATÀLEGS I PREUS       Inici de pāgina

 Catàlegs i llistes de preus d'industrials

Documentació:
C 9/63

1.4 ACTIVITATS DEL GRUP

1.4.1 Actuació professional

1.4.1.1 Concursos       Inici de pāgina

Avantprojecte per a la construcció d'una sala d'actes al Col·legi d'Advocats

C. Mallorca, 283; C. Roger de Llúria, 103-111. Barcelona. ( Barcelonès )

1933

Documentació:
C 18/108 : Lema "C. d'A": Acusament de rebut de la documentació, memòria (4 fulls), Avant-pressupost (2 fulls)
Lema "Acústic": Acusament de rebut de la documentació, memòria (4 fulls)
Lema "U": Acusament de rebut de la documentació

 Concurs d'avantprojectes per a la construcció d'una ciutat-jardí

Alacant.

1933

Documentació:
Còpia de l'acord en sesió
Còpia de les dades metereològiques de la zona. 1 full
Nota de jornals, i preus de materials. 2 fulls
Legislació publicada a la "Gaceta de Madrid" el 29/8/1933. Còpia mecanografiada

 Concurs d'avantprojectes per a la construcció de vuit poblats a la zona regable del canal de la vall inferior del Guadalquivir

1933

Documentació:
C 18/109; Memòria?. 1 full
Correspondència amb "Obras de puesta en riego"

Concurs d'avantprojectes per a un grup escolar a Bilbao

Bilbao. Biscaia.

1933

Documentació:
C 40/267; Butlletí del "Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro"
Bases per al concurs
Dictamen del jurat qualificador dels avantprojectes
Dictamen del jurat qualificador dels projectes
Plànol de cotes a l'emplaçament

Concurs d'idees per a la urbanització de la part baixa de Montjuïc

Barcelona. ( Barcelonès )

1935

Documentació:
C 18/110; Comunicats de l'Ajuntament. (3 fulls)

Concurs de projectes d'habitatges econòmics. Lema "G.E."

Bilbao. Biscaia.

1931 - 1932

Documentació:
C 17/104 Bases, Acusaments de rebut del projecte, Pressuposts d'industrials, llistes de preus de jornals i materials, Amidaments, quadre de preus Descompostos, pressuposts, plec de condicions
H103H/11/3832 Emplaçament i secció. E 1:100
H103H/11/3825 Plantes. E 1:50
H103H/11/3829 Plantes. E 1:50
H103H/11/3831 Planta. E 1:50
H103H/11/3828 Planta. Variació. E 1:50
H103H/11/3826 Seccions per l'escala. E 1:100
H103H/11/3827 Estudi d'asolellat i ombres. E 1:100
H103H/11/3830 Alçats i detalls. E 1:100 i E 1:10
ENMARCAT Perspectiva de conjunt. Axonomètric de detall d'habitatges.
ENMARCAT Perspectives als carrers Solocoeche/Maestro Iciar i Zumárraga/D
ENMARCAT Façanes als quatre carrers. E 1:100
ENMARCAT Variant façanes. E 1:100
ENMARCAT Detalls de fusteria. E 1:10 i E 1:1
ENMARCAT Detalls d'instalació. E 1:50 i 1:10
ENMARCAT Estudi de mobiliari. E 1:10 i E 1:1. Amb fotografies

 Concurs del nou edifici de l'Institut Nacional de 2a Ensenyança. Projecte dels arquitectes: Perales, Rodriguez Arias i Torres Clavé

Lleida. ( Segrià )

1935 - 1936

Documentació:
C 17/105 Acusament de rebut de la documentació, Memòria manuscrita (17 fulls), Avanç de pressupost total de la contracta. 3 càlculs diferents (7 fulls), Amidaments (3 fulls), Memòria i avanç de pressupost mecanografiats
H103I/15/3917 Planta 1a. E 1:200
H103I/15/3918 Planta 2a. E 1:200
H103I/15/3919 Planta 3a. E 1:200
H103I/15/3920 Façanes sud, nord, est, sala d'actes. Seccions longitudinal i sala d'actes i biblioteca. E 1:200

 Concurs del nou edifici de l'Institut Nacional de 2a Ensenyança. Projecte dels arquitectes: Sert i González

Lleida. ( Segrià )

1935 - 1936

Documentació:
C 17/106 Acusament de rebut de la documentació, còpia de la carta enviada al ministeri per participar, relació de documents presentats i apunts diversos
H103I/15/3913 Planta 1a. E 1:200
H103I/15/3914 Planta 2a. E 1:200
H103I/15/3915 Planta terrat. E 1:200
H103I/15/3916 Façanes: plaça, sala d'actes, biblioteca (nord) i biblioteca (sud). E 1:200

 1.4.1.2 Encàrrecs       Inici de pāgina

Avanç de pressupost de quatre interiors per a la pel.lícula "PAX"

Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
C 18/116
Resum mecanografiat del projecte cinematogràfic
Pressupost realitzat per J. Vallés
Avanç de pressupost. 2 fulls, un d'ells rectificat

Observacions:
Hi ha documentació en fax sobre la pel.lícula

Avantprojecte d'estació de tractament d'escombraries

Barcelona. ( Barcelonès )

1932 - 1933

Documentació:
C 19/119; Prospecte sobre cambres zimotèrmiques (1929)
Apunts, anotacions. 2 fulls
Memòria amb esmenes. 6 fulls. 30/12/1932
Memòria. 3/1/1933
Diversos fulls de despeses

Avantprojecte d'un centre d'esport i cultura pel "Casal Icària"

Pasatge Pere Ripoll. Barcelona. ( Barcelonès )

1932 - 1933

Documentació:
C 18/114; Emplaçament i seccions esbossats
Compte d'honoraris
Opuscle del Casal Icària sobre l'edifici

Avantprojecte per a una escola graduada

Sitges. ( Garraf )

1933

Documentació:
C 19/120; Avanç de pressupost i aplicació de preus
Pressuposts d'industrials
Acta administrativa de 27/1/1933
Correspondència entre el grup, l'ajuntament de Sitges, el Col.legi d'arquitectes i l'arquitecte Martino per divergències en l'adjudicació del projecte

Casa mínima

Eivissa.

Documentació:
H103I/20/4 Plantes per a dos habitatges i unifamiliar. Alçats principals (2 variants), laterals i posterior. Secció transversal i perspectiva del tipus unifamiliar. E 1:50

Dispensari obstètric de l'Hospital Clínic

Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
C 19/121; Full de Despeses per a la construcció i direcció d'una maqueta

Disseny de l'stand MIDVA al 1er Saló de decoradors

Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H103I/20/1; Seccions transversal i longitudinal. Planta amb la distribució del mobiliari. E 1:50

Grup escolar al Bogatell

Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 18/118; Variant al projecte. (un full Describint el projecte)

Hospital per a tuberculosos. (HT 400)

Barcelona. ( Barcelonès )

1936

Documentació:
C 18/117 Memòria descriptiva, plec de condicions, amidaments, aplicació de preus i pressupost general
H103I/20/5 Planta soterrani
H103I/20/6 Planta baixa
H103I/20/7 Planta primera
H103I/20/8 Planta segona
H103I/20/9 Planta tercera
H103I/20/10 Planta cuarta
H103I/20/11 Planta cinquena
H103I/20/12 Planta sisena
H103I/20/13 Planta setena
H103I/20/14 Planta vuitena
H103I/20/15 Planta terrat
H103I/20/16 Detall façana sud
H103I/20/17 Detall secció
H103I/20/18 Secció A-A
H103I/20/19 Façana serveis
H103I/20/20 Façana lateral
H103I/20/21 Façana nord
H103I/20/22 Façana sud

Obres d'habilitació per a oficines del Patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
C 18/112
Pressupost. 3 fulls

Parada de flors a la Rambla

La Rambla. Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
C 19/123; Correspondència
Full amb anotacions de Despeses
pressupost

Granja agrícola. G.A.B.

Borges Blanques, les. ( Garrigues )

Documentació:
C 18/115; Amidaments, pressuposts, càlculs d'estructura

Reforma d'un pavelló del grup escolar de Sarrià

Barcelona. ( Barcelonès )

1933

Documentació:
C 18/111
Pressupost. 8 fulls

Reforma del local social

Pg. de Gràcia, 99; Rosselló, 234. Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
C 18 / 113 : Comunicació del negociat d'obres particulars, i permís d'obres
H103I / 20 / 23 : Emplaçament E 1:500. Planta, alçat, secció A-B, E 1: 50. Secció C-D, E 1: 20

Observacions:
Plànols: Còpies d'originals datats l'any 1930

 Relació de treballs efectuats pel grup

Documentació:
C 17/95

 1.4.1.3 Estudis       Inici de pāgina

Casa mínima tipus platja

Documentació:
H103I/20/2 Tipus (6) amb combinació de façanes i plantes. E 1:50
H103I/20/3 Disseny de l'estructura amb càlculs tècnics

Observacions:
Estava amb el grup de plànols de la CRV però sembla ser un estudi anterior

Estudi d'un projecte de cases barates a edificar en un solar de l'Eixample

Documentació:
C 17/100; Projecte a edificar en una illa de l'Eixample. Estimació de costos. 1 full
Projecte a edificar en dos illes de l'Eixample. Estimació de costos. 1 full

Estudi de modificacions de les ordenances municipals

Documentació:
C 17/98

Estudi sobre construccions d'un tipus unitari d'escoles

Documentació:
C 17/97; Programes per escoles. 3 fulls
"Plan de organización técnica en el problema de las construcciones escolares en la República". Proposició entregada a la "Dirección General de Primera Enseñanza". 4 fulls
Programa d'estudis d'escoles. 1 full

Estudis sobre la Ciutat de Repòs i de Vacances possiblement inclosos dins el treball "Ciutat Funcional"

1931 - 1932

Documentació:
H103I/19/14 Pla general. E 1:10.000
H103I/19/9 Hotels cabina: Alçat, plantes baixa, pisos i terrat, secció. E 1:500. Planta cabines, seccions i detalls finestres. E 1:50
H103I/19/10 Hotel-sanatori: Façana, plantes baixa i pisos, secció E 1:200. Planta detall E 1:50
H103I/19/11 Departament amb serveis: Façanes, plantes pisos i altell, secció. E 1:400. Detalls secció pisos i altell. E 1:50
H103I/19/12 Servei de cabines de bany: Alçat i planta d'un grup. E 1:200. Secció, detall planta. E 1:50
H103I/19/13 Hotels d'estada: Façana, plantes baixa i pisos. E 1:500. Detall planta dormitori. E 1:100
H103I/19/15 Fase de construcció?. Afegits en color verd
H103I/19/16 Fase de construcció?. Afegits en color groc

Informe sobre la importància del suro com a material aillant en la construcció

Documentació:
C 17/96; Informe original manuscrit. 6 fulls
2on original mecanoscrit definitiu. 8 fulls
Copiat d'un catàleg. 3 fulls
Còpia en paper de diversos gràfics. 5 fulls
Esborranys. 4 fulls

Pla d'estudis preparatoris sobre la Ciutat Funcional

[1931]

Documentació:
C 17/99; 3 fulls

1.4.2 Actuació social

1.4.2.1 Congressos       Inici de pāgina

CIAM
Congrés preparatori internacional d'arquitectura moderna

La Sarraz França.

1928

Documentació:
C 20/134; Declaració de principis. Entregat el 7/4/1932 per Giedion

 CIAM
Segon Congrés

Francfort Alemanya.

1929

Documentació:
C 20/130; Acords asumits durant el congrés. 1 opuscle

CIAM
Congrés preparatori

Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
C 19/128; Deliberacions, activitats, llistes, etc

 CIAM
Quart Congrés

Atenes Grècia.

1932 - 1933

Documentació:
C 20/131; Moscou, 1932: Indicacions generals i directives, especificacions per treballs d'exposició i proposta de programa
Atenes, 1933: Preparatius, directives i resolucions
Pressuposts de viatge

CIAM
Congrés preparatori

Londres. Gran Bretanya Gran Bretanya.

1934

Documentació:
C 19/127; Resum mecanografiat del congrés

 CIAM
Congrés preparatori

Amsterdam. Holanda.

1935

Documentació:
C 19/129; Resum mecanografiat del congrés

 CIAM
Reunió dels delegats de la CIRPAC
Congrès del CIRPAC

Castell de la Sarraz. Suïssa.

1936

Documentació:
C 20/132; Resum del congrés (17 fulls). 9-12/set/1936
Informes dels grups (15 fulls)

 CIAM
Cinquè congrés

París. França.

28/6/1937 - 2/7/1937

Documentació:
C 20/133; Butlletí dels treballs i d'inscripció
Informes (2)
Retall d'una revista sobre el congrés amb el 1er informe
Questionari de la 5ena comissió. 27/1/1937
Apunts sobre la viabilitat d'imprimir un llibre

Congrés preparatori del "Museu Contemporani"

6/7/1931

Documentació:
C 20/135; Declaració de principis
Full-qüestionari

"Congreso Hispanoamericano de Cinematografía"

Barcelona Madrid.

1931

Documentació:
C 19/126; Sessions preparatòries. Barcelona 29/9/1931 al 1/10/1931: Full d'activitats, esborranys d'idees per a la comunicació i comunicació del GATCPAC: "La moderna técnica de la arquitectura y la cinematografía actual"
Congrés. Madrid, octubre de 1931: Estatut provisional i diari de sessions. 7/10/1931 a 9/10/1931

 Primer congrés d'arquitectes en llengua catalana

Barcelona.

1931 - 1932

Documentació:
C 19/124; Prospecte del congrés. Desembre de 1931
Ponències editades (12)
Conclussions. Juliol de 1932

Segon congrés d'arquitectes en llengua catalana

Barcelona.

1935

Documentació:
C 19/125; Butlleta d'inscripció
Dossier de congressista ( targeta, butlleta d'inscripció, comunicacions preliminars, butlleta d'inscripció de viatge, temari, reglament i ponències)

1.4.2.2 Exposicions       Inici de pāgina

Exposició alemanya de la edificació i construcció i Internacional d'urbanisme i habitació

9/5/1931

Documentació:
C 22/146; Relació del material exposat

 Exposició d'arquitectura a la Sala Parés

Barcelona. ( Barcelonès )

6/1931

Documentació:
C 20/139 Relació del material exposat, Catàleg (2), Butlletí d'inscripció amb anotacions

Exposició de la construcció i amoblament

Barcelona. ( Barcelonès )

1936

Documentació:
C 22/147; Classificació general de l'exposició per rams
Constitució i objecte de l'exposició
Bases per la constitució i funcionament dels comités de grup
Reglaments
Correspondència
Material divers

Exposició de projectes arquitectònics a les Galeries Dalmau

Barcelona. ( Barcelonès )

4/1929

Documentació:
H109C/7/2 Poble d'estiueig a la costa. Arqs: Sert-Torres-Clavé. Fotografia en blanc i negre
H109C/7/3 Club d'esports. Arq: Perales-Armengou. Fotografia en blanc i negre
H109C/7/4 Club d'esports. Arq: Perales-Armengou. Fotografia en blanc i negre

 Exposició Fira de Lió

Lió França.

Documentació:
C 20/138; Relació del material enviat. 3 fulls

 Exposició i ponències no celebrades

5/1930

Documentació:
C 40/263; Un full amb el contingut

Exposició "La ciudad del reposo"

Madrid.

Documentació:
C 20/140; Opuscle de l'exposició

 Exposició "La Ciutat de Repòs i de Vacances"

Barcelona. ( Barcelonès )

3/1933

Documentació:
C 21/143 Quaderns de dibuix amb la recollida de signatures de recolzament del projecte. 5 quaderns

 Exposició "La Ciutat de Repòs i de Vacances"

Barcelona. ( Barcelonès )

3/1933

Documentació:
Armari 1; Comparació de ciutats i les seves respectives zones de esbarjo. Barcelona/Madrid, Berlín/Amsterdam i Nova York/Los Angeles. 3 plafons

Exposició "La Ciutat de Repòs i de Vacances"

Barcelona. ( Barcelonès )

1933

Documentació:
Sense sig.; Plafó 1. "La necessitat de les zones de repòs en les grans ciutats. Esquemes a complir". 110x208
Plafó 2. "Es urgent per la salut dels habitants...". 110x152
Plafó 3. "Aquest és doncs l'únic emplaçament...". 110x200
Plafó 5. "Zona d'influència". 110x156
Plafó 6. "Distribució en zones: llur funció". 113x199
Plafó 7. "Axonomètric de conjunt". E 1:5000. 110x190
Plafó 8. "Els esports". E 1:5000. 110x190
Plafó 9. "La circulació". 110x190
Plafó 10. "Axonomètric de conjunt". E 1:5000. 110x189
Plafó 13. "Els sanatoris per la cura de repòs". 110x140
Plafó 14. "Servei de cabines per a banys". 110x105
Plafó 16. "La caseta desmuntable per la fi de setmana". 110x124
Plafó 17. "Caseta mínima". 110x105

Exposició "La nova Barcelona"

Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
C 20 / 141 Diversos fulls amb anotacions de despeses
H 101A / 91 / 9 : Pla regulador de conjunt (zoning, aviació i zona de repòs). Fotografia del plafó original
H 101A / 91 / 10 Pla regulador de conjunt (zoning, aviació i zona de repòs). Fotografia del plafó original
H 101A / 91 / 11 Barcelona districte Vè. Fotografia del plafó original

Observacions:
També "Barcelona futura" o "Barcelona CF"

Exposició sobre l'escola moderna

Documentació:
C 21/144
Album i fulls amb fotografies

Observacions:
Possiblement enviat per W. Moser per a l'exposició feta a Madrid i Barcelona "L'edifici escolar modern"

Exposició sobre la Ciutat de Repòs i de Vacances

Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
Armari 1
Plafons amb informació de diverses institucions inscrites com a cooperativistes del projecte. 46 sub-unitats

Observacions:
Algunes unitats estan incompletes. MAL ESTAT DE CONSERVACIÓ

Exposició "Urbanismo y habitación"

Buenos Aires. Argentina.

1936

Documentació:
C 22 / 145 : Diferents fulls de despeses, programa i àlbum fotogràfic dels plafons originals
"Viviendas mínimas. Ensayos realizados por el GATEPAC". 100x100
"Viviendas unifamiliares en una o dos plantas". 100x100
"Bloque de habitación Documentació 3 o más plantas comunicando las viviendas por corredor". 100x100
"Esquema de trazado a base de un módulo de 400x400 mts. enlazando Documentació el de 100x100 (Barcelona)". 100x100
Plànols de plantes d'habitatges mínims. Plafó incomplet. 100x50
"Bloque de 210 viviendas mínimas con servicios comunes. Proyecto del GATEPAC". 100x100
"Construcciones Desmontables. Tipos realizados por el GATCPAC". 100x100
"Bloque de 210 viviendas mínimas con servicios comunes. Proyecto del GATEPAC". 100x100
".....trabajo". Plafó incomplet. 100x50
"Como se llega a una parcelación absurda". 100x100
Plànols amb diferents plantes d'habitatges. Plafó incomplet.100x50
"Bloques de habitación Documentació 3 o más plantas. Viviendas comunicadas directamente por escaleras". 100x100

Observacions:
Estat de conservació deficient

Exposició Vena Triennale

Milà. Itàlia.

1933

Documentació:
C 20/142; Correspondència
Còpia en paper d'un dibuix en perspectiva de la zona d'exposició
Plànol de la planta del Palau d'art, seu de l'exposició. E 1:200
Relació dels plànols enviats

Pavelló per a la Fira del dibuix

Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
H109C / 7 / 1: Cartell anunciador

Estand del GATPAC a la Fira de Mostres

Barcelona. ( Barcelonès )

1933

Documentació:
C 20 / 137 : Diversos fulls amb anotacions de despeses
Còpies de rebuts per exposició, d'Industrials col.laboradors
Croquis de planta i perspectiva de l'Stand
Plànol de planta del Palau d'Exposicions amb situació d'stands
Apunts dels requisits per exposició
Apunts diversos

1.4.2.3 Promoció       Inici de pāgina

Concurs entre alumnes de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona

Documentació:
C 23/152; Bases presentades a la Ponència
Anotacions sobre els projectes presentats
Veredicte
Memòria dels projectes premiats

 Mobiliari GATCPAC en una obra de teatre al Casino de Masnou organitzada per la revista "Estels"

Masnou, el. ( Maresme )

Documentació:
C 40/266; Opuscle de propaganda on s'insereix la programació

1.4.2.4 Textes       Inici de pāgina

Conferències realitzades pel grup o membres del grup

Documentació:
C 22/148; "Ponència sobre la llar i l'escola higiènica en relació a la ciutat. Conclusions acceptades pel congrés". 2 fulls
"La necessitat de les zones de repòs en les grans ciutats". Afegit a llapis: Ràdio Barcelona. 4 fulls
Suplicat a la premsa. Enviat a "La Rambla" sobre una conferència realitzada per Torres Clavé. 1 full
"El problema de las casas baratas". 5 fulls. Maig 1930. [possiblement no sigui del GATCPAC]
"Construccions escolars modernes". 4 fulls
Conferència sobre la caseta desmuntable. 4 fulls
Conferència sobre l'evolució de l'arquitectura, i el racionalisme. 20 fulls
"Quina orientació cal que prengui l'arquitectura contemporània a Catalunya?". 9 fulls
Suplicat a la premsa. Conferència "Urbanisme", realitzada per Torres Clavé. 3 fulls
Conferència "Urbanisme", realitzada per Torres Clavé. 5 fulls

 Gestions per a la publicació del llibre d'EDARBA "Arquitectura Contemporánea III"

Documentació:
C 22/150

 Juntes setmanals culturals

Documentació:
C 22/151; Relació dels temes tractats. 1 full

Textos escrits pel grup, membres del grup o membres aliens

Documentació:
C 22/149; Sobre zones de repòs. 2 fulls
"La ciutat de repòs, futura platja de Barcelona". 17 fulls
"Vers la realització de la ciutat de repòs". 2 fulls
"La ciutat de repòs, futura platja de Barcelona". 4 fulls
"La ciutat de repòs, futura platja de Barcelona". 4 fulls
"Las zonas de reposo y esparcimiento". 3 fulls
Sobre la vida a les grans ciutats. 2 fulls
"La necesidad de las zonas de reposo en las grandes ciudades ". 4 fulls
Sobre el Week-end. 8 fullets manuscrits
Sobre el Week-end. 2 fulls
Sobre arquitectura actual. 6 fulls
"El problema de las viviendas económicas". 3 fulls
"Project de grande zone maritime de delassement pour la ville de Barcelone". 6 fulls
Sobre arquitectura urbana a Espanya. 2 fulls
"Etat actuel de l'habitation minimum en Espagne". 1 full
Article d'arquitectura atribuïble a Eusebi Bona. 11 fulls
"Els nous procediments de l'urbanisme actual". 2 fulls
Fulls solts diversos

1.5 ARXIU I BIBLIOTECA       Inici de pāgina

1.5.1 ARXIU DE PREMSA

Arxiu de premsa

Documentació:
C 25/162
C 26/163
C 26/164
C 26/165

Observacions:
Més informació en les fitxes de buidatge elaborades

1.5.2 ARXIU FOTOGRÀFIC       Inici de pāgina

Il·lustracions diverses

Documentació:
C 27/166

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 27/167; 1) Pavelló de la República espanyola a l'exposició internacional. Arquitectes Sert i Lacasa. París, 1937. 9 fotos
2) Club Motonàutic al llac de Como (Itàlia). Arq. P. Liugieri. 5 fotos
3) Obra arquitectònica de l'arquitecte Luigi Vietti. 14 fotos
4) "Poble d'estiueig a la costa". Projecte final de carrera. Arquitectes Sert i Torres. 4 fotos
5) Recull de fotografies corresponents a un article realitzat per l'arquitecte Richard Rothschild. (text mecanografiat: C6/35) AC "8"

 Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 27/168; 1) Segon Concurs Nacional d'Arquitectura (Cinema a l'aire lliure). Obres de: Aníbal Alvarez, García Mercadal, Artiñano-Luis de Villanueva-Zarranz. 7 fotos
2) Escola Municipal. Grup "Marcelino Domingo". Reus. Arquitecte Torres Clavé. 2 fotocòpia en poliester
3) Vena Triennale. Milà. Diversos arquitectes italians. 19 fotos
4) Concurs d'avantprojectes per a un institut de 2on ensenyament a Lleida. Projecte arqs: Perales-Torres-Rodríguez. 3 fotos de la maqueta
5) Avantprojecte de ciutat hospitalària a Lille. Arquitecte Pale Nelson?. 5 fotos de maquetes i plànols
6) Fotografies sobre el Week-end i les platges, inserides al núm. 7 de la revista AC. 6 fotos
7) Fotografies tamponades amb la inscripció: "Museum of Modern Art. Architectural Exhibition. February 10 to March 23, 1932". 6 fotos
8) Fotografia temàtica sobre el bany (plafons d'exposició i d'altres). AC 22. 15 fotos
9) Fotografies realitzades per l'arquitecte Aizpurúa: Plafó del projecte d'habitatge al camp. "Construcción divina y humana. árboles y hormigon". Fotografies crítiques d'una construcció a Sant Sebastià. 4 fotos

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 27/170; 1) Casa Bloc. 24 fotos
2) Dispensari Anti-tuberculós. 3 fotos
3) Grup de cases barates a Sant Andreu. 4 fotos
4) Pastisseria "Sacha" a Sant Sebastià. Arquitectes Labayen-Aizpurua. 9 fotos
5) Fotografia temàtica: Urbanització de la part alta de la Diagonal. 3 fotos
6) Stand del Gatcpac a la Fira de Mostres 1933. 9 fotos
7) Concurs d'avantprojectes per a un grup escolar a Bilbao. Obres de: Zavala-Muguruza, Zarranz-Madariaga i Mercadal-Aníbal Alvarez. 7 fotos
8) Cité Universitaire. Pavelló Suís. Arquitectes: Le Corbusier / Jeanneret. 4 fotos
9) Sastreria Casa Malé. Tarragona. Arquitecte: J.M. Monravà. 4 fotos
10) Cases rurals a Eivissa. 6 fotos
11) Torre Eugènia. Barcelona. Arquitecte: R. Rivas Seva

 Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 27/169; 1) Sanatori a Paimio (Finlàndia). Arquitecte: Alvar Aalto. 11 fotos
2) Plafons de l'exposició realitzada a Buenos Aires el 1936, "Urbanismo y habitación". 8 fotos
3) Hotel Atlántico. Cádiz. Arquitecte: R. de Churruca. 3 fotos
4) Quart Concurs Nacional d'arquitectura. (Museu d'art modern). obres de: Aizpurúa-Labayen i Mercadal. 5 fotos
5) Edifici de la Metro Goldwin Mayer a Barcelona. Arquitecte: N.M. Rubió i Tudurí. 5 fotos
6) Reunió preparatòria del Congrés CIAM d'Atenes. Barcelona. Rebuda de les autoritats. 1 foto

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 28/171; Caseta desmuntable. 13 fotos

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 28/172
Exposició "La nova Barcelona" o "Barcelona Ciutat Funcional". Fotos del barri xinés, diorama de la nova Barcelona, plafons de l'exposició. 92 fotos

Observacions:
Documentació molt relacionada amb els plànols presentats al congrés del CIAM d'atenes, i al núm. 25 de la revista AC

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 28/173
Plànols de ciutats presentats al congrés CIAM d'atenes: Bruxel.les, Los Angeles, Madrid, Amsterdam, Zagreb, Atenes. 16 fotos

Observacions:
Els presentats per Barcelona es poden localitzar dins l'exposició "La nova Barcelona"

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 28/175; Local social del grup al Passeig de Gràcia, carrer Rosselló. Barcelona. 3 fotos

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 28/176; 1) Edifici al carrer Balmes, 166. Barcelona. Arquitecte: R. Ribas Seva. 2 fotos
2) Casa "E" a Sosnówka (Polònia). Arquitectes: Helena i Szymon Syrkus. 3 fotos
3) Maqueta d'un pavelló per a tuberculosos a Zagreb. Arquitecte: Weissman. 3 fotos
4) Edifici standart pels serveis d'aeronàutica de la Generalitat de Catalunya als aeròdroms. 6 fotos
5) Projecte d'estacions d'autobusos a València i Alacant. Arquitectes: Esteban de la Mora, Tejero de la Torre i F. Sedano. 7 fotos
6) Apartament pisos 7è i 8è als Camps Elisis. París. Arquitecte: [Le Corbusier?]. 4 fotos
7) Escola de Mar. Fotografies d'interiors i exteriors. 35 fotos
8) Casa per a dues famílies a Zurich (Suïssa). Arquitecte: W.M. Moser. 5 fotos
9) Fotografies enviades per la secció grega del CIRPAC per la possible inclusió en una exposició sobre edificis escolars. 4 fotos
10) Torre a San Gimignano (Itàlia). En relació amb AC núm. 6. 1 foto
11) Aeroport de Barajas. Chalet-restaurant. Arquitecte: Gutiérrez Soto. En relació amb AC núm. 2. 1 foto

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 28/177; 1) Edifici a la Via Augusta. Barcelona. Arquitecte: G. Rodríguez Arias. 2 fotos
2) Edifici Astoria al carrer París. Barcelona. Arquitecte: G. Rodríguez Arias. 4 fotos
3) Parada de flors a la Rambla. Barcelona. 2 fotos
4) Crystal Palace. 6 fotos
5) Casa Vilaró a l'Avinguda Coll del Portell. Barcelona. Arquitecte: S. Illescas Mirosa. 1 foto
6) Edifici al carrer Rosselló. Barcelona. Arquitecte: J.Ll. Sert. 2 fotos
7) Edifici al carrer Pàdua. Barcelona. Arquitecte: S. Illescas Mirosa. 1 foto
8) Casa Galobart. Arquitecte: J.Ll. Sert. 3 fotos
9) Projecte d'eixample de Ceuta. Arquitecte: F. Garcia Mercadal. 6 fotos
10) Concurs d'avantprojectes d'un refugi pel Club Alpino Español. Projectes de: García Mercadal / Rivas Eulate i de Rodríguez Quevedo / Aníbal Alvarez. 8 fotos
11) Casa Arosa a Praga. Arquitecte: K. Hannauer. 11 fotos
12) Vista de Barcelona Des de Montjuïc. 5 fotos

 Arxiu fotogràfic
Cases al Garraf

( Garraf )

Documentació:
C 28 / 178; Cases de cap de setmana a Garraf. Arquitectes: J. Torres Clavé / J. Ll. Sert. 8 fotos

 Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 29/179; Edifici al carrer Muntaner. Arquitecte: J.Ll. Sert. 12 fotos

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 29/180; Plafons de l'exposició "La Ciutat de Repòs i de Vacances". 15 fotos i 19 reproduccions en paper

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 29/183; Cases i patis rurals. AC núm 18. 7 fotos 

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 14/82; 1) Sobre l'evolució dels interiors d'habitatges. Estudis de J.Ll. Sert i Le Corbusier-Jeanneret. AC núm 19 p.23 i 27. 2 fotos
2) Concurs entre alumnes de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. 1er premi: A. Arderiu. Planta pis. 1 foto. AC núm. 23-24 p.22
3) Casa del "Junior F.C.". Arquitecte: F. Detrell. AC núm. 23-24. 2 fotos
4) Local per a la "Unión de Cooperadores de Gavà". Arquitectes: J.Ll. Sert-Torres Clavé. AC núm. 23-24. 1 foto
5) Pista de tennis coberta a Amsterdam (Holanda). Arquitectes: A. Boecken-W. Zwecdijk. AC núm. 20. 1 foto.
6) Teatre de les unions professionals. Moscou. Arquitecte: N. Colley. 2 fotos. AC núm 17
7) Il.lustracions de l'article:"El arte de los primitivos de hoy". AC núm 17. 4 fotos
8) Maqueta de l'avantprojecte d'hospital a San Sebastián. Arquitectes: Sánchez Arcas-Lagarde-Labayen-Aizpurúa. AC núm. 11. 1 foto
9) Grup escolar al Bogatell. Emplaçament. Arquitecte: J.Ll. Sert. AC núm. 10. 1 foto
10) Escola elemental a Palausolitar. 1 foto
11) L'hotel Waldorf Astoria de Nova York en construcció. 1930. 3 fotos
12) Cinema Fígaro a Madrid. Arquitecte: Aníbal Alvarez. En relació amb AC núm. 5. 2 fotos

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 14/83; 1) "Pabellón de la Escuela Plurilingüe". Madrid. Arquitecte: Fernando Salvador. AC núm 10. 3 fotos
2) Concurs d'avantprojectes per a un grup escolar a Bilbao. Arquitectes: García Mercadal-Aníbal Alvarez. AC núm. 9. 3 fotos
3) "Instituto Escuela de 2a enseñanza" a Madrid. Arquitecte: C. Arniches. AC núm. 9. 5 fotos
4) Silló standart. AC núm. 4. 3 fotos unides en una
5) Estació d'autobusos a Burgos. Arquitectes: García Mercadal-Ulargui. AC núm. 3. 1 foto
6) Projecte del nou museu imperial de Tokio (Japó). Arquitecte: Kunio Maékawa. AC núm. 4. 4 fotos
7) Barri d'habitatges obreres a Zagreb. AC núm. 12. 16 fotos
8) Exposició sobre l'escola moderna a Madrid. AC núm. 8. 3 fotos
9) Imatges del barri xinés. AC núm. 6. 3 fotos
10) Vistes aèries de la zona de costa de Castelldefels. 3 fotos
11) Fotografies d'una urbanització de cases residencials. Hi surt parcialment l'arquitecte G. Mercadal. 12 fotos
12) Casino platja d'or. Arquitecte: R. Argilés. AC núm. 7. 1 foto
13) Stand de la República Espanyola a l'Exposició de Berlín. 1930. AC núm. 1. 1 foto
14) Casa per a dues famílies a Zurich. Arquitecte: W.M. Moser. AC núm. 16. 1 foto
15) L'arquitecte Karl Moser. AC núm. 22. 1 foto

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 14/84; 1) Stand de la República Espanyola a l'Exposició de Berlín. 1930. AC núm. 1. 1 foto
2) Casa per a dues famílies a Zurich. Arquitecte: W.M. Moser. AC núm. 16. 1 foto
3) L'arquitecte Karl Moser. AC núm. 22. 1 foto
4) Escoles graduades a Manresa. Arquitecte: P. Armengou. AC núm. 16. 1 foto
5) Escultures: "Hidroavión" i "Composición". 3 fotos
6) Edifici a l'Eixample de Barcelona, amb opinió crítica al revers. 8 fotos
7) Imatges de la Via Laietana. En relació amb AC núm. 7. 5 fotos
8) Projecte d'urbanització d'Alger. Arquitectes: Le Corbusier-Jeanneret
9) Casa per una família a Zurich. Arquitectes: Steiger-Crawford. 1 foto
10) Fàbrica Van Nelle. Arquitectes: Brinkman-Van der Vlugt. 1 foto
11) Casa Sonnerveld. Arquitectes: Brinkman-Van der Vlugt. 1 foto
12) Projecte d'eixample de Badajoz. Arquitecte: García Mercadal. 1 foto
13) Casa a Avray (França). Arquitecte: Andrè Lurçat. 1 foto
14) Equipament pel "Salon d'Automne". Arquitectes: Le Corbusier-Jeanneret

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 14/85; Fotografies diverses no relacionables

Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 14/86; 1) Parada de flors a la Rambla. Barcelona
2) Casa Vilaró a l'Avinguda Coll del Portell. Barcelona. Arquitecte: S. Illescas Mirosa
3, 4 i 5) Instal.lacions de la Ciutat de Repòs i de Vacances a la costa. Fotomontatges
6) Mòdul 400x400 a l'eixample de Barcelona. Fotomontatge
7) habitatge al terrat d'un edifici. Carrer Provença. Barcelona. Arquitecte: J.Ll. Sert
8) Escoles graduades a Martorell. Grup b o del "Puntarró". Arquitecte: J.Ll. Sert
9) Casa Galobart. Arquitecte: J.Ll. Sert
10) Reforma de la joieria Roca. Psg de Gràcia. Barcelona. Arquitecte: J.Ll. Sert
11 i 13) Edifici al carrer Muntaner. Arquitecte: J.Ll. Sert
12 i 14) Edifici al carrer Rosselló. Barcelona. Arquitecte: J.Ll. Sert
15) Villa Stein-de Monzie a Garches. Arquitecte: Le Corbusier
16) Casa La Roche. Arquitecte: Le Corbusier

Arxiu fotogràfic. Obra de R. Neutra

Documentació:
C 29/181; 1) Steel house per a Josef Von Sternberg. San Fernando Valley (Estats Units). 16 fotos
2) Residència de Wm. Beard. Altadena (Estats Units). 7 fotos
3) All electric house, per a Josef Kun. Hollywood (Estats Units). 3 fotos
4) Residència dels Srs. Ruben. Santa Mònica (Estats Units). 3 fotos
5) Experimental Public School. Bell (Estats Units). 5 fotos
6) Residència de Galka Scheyer. Santa Mònica (Estats Units). 4 fotos
7) "Rush City Reformed". 14 fotos
8) Plywood Model House. Los Angeles (Estats Units). 5 fotos
9) California Military Academy. Estats Units. 5 fotos
10) "Coco tree cafe". Hollywood (Estats Units). 2 fotos
11) Astrophysical Museum and planetarium. Hollywood (Estats Units). 1 foto
12) "The health house". Los Angeles (Estats Units) i rèplica. 2 fotos
13) Residència dels senyors Koblick. San Francisco (Estats Units). 1 foto
14) "Dixie drive-in-market". Lexington (Estats Units). 1 foto

Arxiu fotogràfic. Obra vària apareguda a la revista AC

Documentació:
C 29/182; 1) AC núm 1. pàgs. 20, 24 i 25. 3 fotos
2) AC núm 2. pàgs. 23, 25, 28, 30, 32. 7 fotos
3) AC núm 3. pàg. 31. 1 foto
4) AC núm 5. pàgs. 0, 30 i 37. 3 fotos
5) AC núm 6. pàgs. 38, 47 i 50. 3 fotos
6) AC núm 7. pàgs. 26 i 40. 3 fotos
7) AC núm 8. pàg. 35. 1 foto
8) AC núm 9. pàgs. 0, 14, 16, 17, 24. 8 fotos
9) AC núm 17. pàg 25. 2 fotos
10) AC núm 25. pàgs. 0, 26, 10. 5 fotos

 Arxiu fotogràfic

Documentació:
C 27/166; Il.lustracions i retalls de revistes diverses

1.5.3 DOCUMENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA       Inici de pāgina

Documentació bibliogràfica generada pel GATCPAC

Documentació:
C 24/156 Arquitectura Contemporánea. Editorial EDARBA
C 24/157 Butlletí del grup
C 24/158 Opuscle "La Ciutat de Repòs i de Vacances"

 Documentació bibliogràfica generada pel GATCPAC

Documentació:
C 24/159 Revista AC. Núms 1-8
C 24/160 Revista AC. Núms 9-16
C 24/161 Revista AC. Núms 17-25

 Documentació bibliogràfica. Llibres

Documentació:
C 23/153; Exposició d'art. Catàleg oficial. Barcelona, 1922
Exposició d'art. Catàleg oficial. Barcelona, 1920
"Les institucions hospitalàries de St. Joan de Déu. Catalunya". Setembre, 1935
"Ciudad Fin de semana"
"Urbanismo en general y urbanismo aplicado a Bilbao". Conferència de D. Estanislao Segurola. 10/3/1934
"L'abella d'or". Penedés, 1930. Opuscle de varietats
"Servei del Mapa Geològic de Catalunya". "Explicació de la fulla núm. 34: Vilafranca del Penedés". Barcelona, 1922
"El problema de l'habitació obrera a Barcelona". Publicació de la conferència del Doctor i alcalde de Barcelona Jaume Aiguader. 1932

 Documentació bibliogràfica. Revistes

Documentació:
C 40/264; Llistat de revistes alemanyes (Suscripció o intercanvi)

 Documentació bibliogràfica. Revistes

Documentació:
C 23/154; "HIGIA" Núms: 5, 14, 18, 34-35, 36, 37-38, 39-40, 41-42
"12 Mietwohnungen in einem block"
"CATALUNYA RADIO" Núms: 107, 110, 111, 112, 114
"CIVITAS" Núm 10. 1922
Butlletí de l'Hospital de N. Sra del Sagrat cor de Jesús. Núm 22. 1934
"FOMENT D'ESTUDIS SOCIALS". Opuscle de presentació. 1935
"L'EQUERRE". Núm 2. 1937

 Documentació bibliogràfica. Revistes

Documentació:
C 24/155; Butlletí de la Real Academia de Bellas Artes de Barcelona. Núm 76. 1922
"DAS WORT" Núm. 16. 1932
"PLANÇONS". Núms: 1, 3 . 1933
"JARDINERIA I HORTICULTURA". Núm 1. 1933
"EL VIAJERO". Revista del l'A.H.C.R.I.S. Núm. 330. 1933
"GARBA". 7 exemplars
"ARQUITECTURA I URBANISME". Núm. 4. 1933
"L'AVENIR DE LA MUTUALITAT". Núm. 214. 1934
Opuscle "HIGHPOINT, HIGHGATE"
"VIVIENDAS". Núm 38. 1935
Butlletí de l'Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Núms 1, 2, 3. 1937

1.6 CASETA DESMUNTABLE

1.6.1 ACTUACIÓ TÈCNICA       Inici de pāgina

Caseta Desmuntable. Esbossos i estudis de diverses variants

Documentació:
C 34/213

Caseta Desmuntable. Pavelló Desmuntable per a l'Aeroport del Prat

Prat de Llobregat, el. ( Baix Llobregat )

1934

Documentació:
C 34/215 Pressupost, actes de replanteig, de recepció i d'altres documents oficials
H103I/19/8 Alçats, seccions i planta. E 1:50

Caseta Desmuntable. Plànols de detalls tècnics

Documentació:
H103I/19/1 Plantes i detalls. E 1:20 i E 1:2
H103I/19/2 Sostre d'uralita plana. E 1:10
H103I/19/3 Motllures "Zinc" i detalls bistigi. E 1:10
H103I/19/4 Detalls bistigis i peces "zinc". E 1:10
H103I/19/5 Embigats i estructura pis. E 1:10
H103I/19/6 Façana lateral. E 1:20
H103I/19/7 Detall sobre casetons de suro. E 1:10

 Pavelló Desmuntable per a Kinder-garden del "Junior Club"

Ciutat de Mallorca.

1934

Documentació:
C 34/217; Pressupost. 1 full

Xalet ampliable destinat als aeròdroms de la xarxa aèria de Catalunya

1934

Documentació:
C 34/216; Comunicació d'acceptament de costos per part de la Generalitat per despeses de plànols i perspectives

1.6.2 GESTIÓ ECONÒMICA       Inici de pāgina

Caseta Desmuntable. Acusament d'ingresos

Documentació:
C 34/218

 Caseta Desmuntable. Factures i rebuts

Documentació:
C 34/220

 Caseta Desmuntable. Liquidacions amb proveïdors

Documentació:
C 34/221

Caseta Desmuntable. Resums econòmics de Despeses relacionades amb la caixa de Gatcpac

Documentació:
C 34/222

 Relació de persones interessades en adquirir una caseta

Documentació:
C 34/214

 1.6.3 DIVERS       Inici de pāgina

Correspondència de la secció Caseta Desmuntable

Documentació:
C 34/219

Fulls d'encàrrec i de comanda

Documentació:
C 34/223

 Material de propaganda

Documentació:
C 34/224

1.7 MISCEL·LÀNIA

1.7.1 GATEPAC. "GRUPO NORTE"       Inici de pāgina

Concurs Nacional d'Arquitectura. (Museu d'Art Modern)

1933

Documentació:
H109C / 10 / 1; Memòria. 11 fulls
Avanç de pressupost
Perspectives. 1 d'interior i 2 d'exteriors

Habitatges econòmics per a D. Agustín Azcoenaga

Documentació:
H 101A / 91 / 1 Alçat N.E. i planta 2 i 3. E 1:100
H 101A / 91 / 2 Alçat S.O. i planta 1. E 1:100
H 101A / 91 / 3 Perspectiva
H 101A / 91 / 4 Variant. Alçat N.E. i planta 2 i 3. E 1:100
H 101A / 91 / 5 Variant. Alçat S.O. E 1:100
H 101A / 91 / 6 Variant. Perspectiva
H 101A / 91 / 7 Variant. Perspectiva

1.7.2 DOCUMENTACIÓ PERSONAL       Inici de pāgina

Documentació personal de German Rodríguez Arias

1931 - 1932

Documentació:
C 30/192; Relació de factures presentades per Construcciones Blanch. 10 factures
Estat de comptes per despeses contretes amb Construcciones Blanch. 1 full

Documentació personal de Josep Torres Clavé

Documentació:
C 30/188; Correspondència amb Sert i diversos
Certificacions com a Secretari General del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya
Memòria descriptiva i esbosos per a una patent de cadira Desplegable
Esbós del disseny d'un armari

Documentació personal de Josep Torres Clavé

Documentació:
C 30/189; Factures i rebuts
"Anàlisi del problema del sanejament al casc antic de Barcelona". Proposta del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya. Fulls mecanografiats, molt relacionats amb els continguts de "AC núm 25" i els plafons que hi surten
Apunts sobre teoria econòmica
Apunts i documentació diversa de la Comisió Central d'Estudis Econòmics de la UGT i les seves ponències de treball

 Documentació personal de Josep Torres Clavé

Documentació:
C 30/190; Documentació de l'Associació d'Alumnes de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona
Documentació de l'Agrupament Col·lectiu de la Construcció de Barcelona
Estudi sobre la remodelació dels estudis d'arquitectura
Decrets de cessament i re-incorporació dels professors de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona

Documentació personal de Ricardo de Churruca Dotres

Documentació:
C 30/193; Apunts sobre "Análisis de los elementos fundamentales del problema de la vivienda mínima" per Le Corbusier i Pierre Jeanneret. 7 planes
Pressupost de fusteria per a una casa a Santa Perpetua de la Mogoda. 1932. 1 full
Exposició de canvis en el règim de treball del grup. 2 fulls

1.7.3 TEMÀTICA DIVERSA       Inici de pāgina

Edificis sanitaris a Suïssa

Suïssa.

Documentació:
H109C/7/5; Clínica universitària a Zurich. Arquitectes: Steger-Schneider
Concurs? Wettbewerb Kantonsspital a Zurich. Arquitectes: Steger-Schneider
Concurs? Wettbewerb Kantonsspital a Zurich. Arquitectes: Moser-Steiger
Concurs? Wettbewerb Kantonsspital a Zurich. Arquitectes: Roth-Altherr
Klinik Salums in lax bei flims. Arquitectes: Hubacher-Steiger

 Documentació diversa

Documentació:
C 30/187 Documentació de gestió tècnica. (Tarifes i honoraris, formularis per a concursos públics)
C 30/186 Rapport sobre el barri xinés. Escrit en alemany pressumiblement per Margaret Michaelis, fotògrafa
C 33/206 Còpies mecanografiades al francès i espanyol de la gazeta del dia 24/6/1931 sobre el pla de creació d'escoles
C 33/209 Memòria i balanç presentat pel "Fomento de Obras y Construcciones"
C 31/198 Full de precs de diversos arquitectes a la Junta Provisional de Govern del Col·legi d'Arquitectes (circa 1930)
C 33/205 Llibreta amb documentació gràfica de dos edificis (té adosada una enganxina amb el logotip de la CIRPAC)

 Documentació diversa

Documentació:
C 33/208 Documentació de l'exposició "II Saló de Creacions"
C 30/185 Estatuts de l'Associació d'Amics del CIAM
C 31/199 Estatuts de la "Societè Des artistes decorateurs"
C 31/200 Projecte d'estatuts de la "Cooperativa Mixta Popular"
C 33/204 Col·lecció d'opuscles, cartells, etc
C 33/211 Documentació no identificada

Documentació relacionada amb temes mèdics (especialment sobre la tuberculosi)

Documentació:
C 30/194 fins C 30/197

 Mapes i guies turístiques

Documentació:
C 32/201
C 32/202
C 33/203

 2. SECCIÓ DE FONS: "CIUTAT DE REPÒS I DE VACANCES"

2.1 ORGANITZACIÓ       Inici de pāgina

Ciutat de Repòs i de Vacances. Constitució i Direcció

Documentació:
C 35/226 Documents d'autorització i legalització
C 35/227 Reglament de la Junta Directiva
C 35/228 Acta de la Comissió Administrativa
C 35/229 Estatuts de la Cooperativa
C 35/230 Llibre amb l'acta de constitució
C 35/235 Reunió de la Ponència d'enllaç Generalitat-Cooperativa-Ajuntament

 Ciutat de Repòs i de Vacances. Correspondència

Documentació:
C 35/233 Correspondència general
C 35/234 Circulars

 Ciutat de Repòs i de Vacances. Socis

Documentació:
C 35/231 Llibre-registre de socis
C 35/232 Fulls de proposta de nous socis

2.2 GESTIÓ ECONÒMICA       Inici de pāgina

Ciutat de Repòs i de Vacances. Gestió econòmica

Documentació:
C 35/236 Llibre de caixa diària
C 36/237 Llibre de caixa mensual
C 36/238 Ingressos i despeses classificats per matèries
C 36/239 Entregues, factures i rebuts presentats
C 36/240 Relació de pagaments dels títols de la Cooperativa
C 36/241 Notificacions notarials per impago de lletres
C 36/242 Relacions de pagaments efectuats pel GATCPAC i deguts per la Cooperativa
C 38/250 Estudi econòmic d'amortització del projecte
C 38/254 Títols de soci de la cooperativa retornats

2.3 GESTIÓ TÈCNICA       Inici de pāgina

"Barcelona Playa S.A."

Documentació:
H103I/19/3386 Perspectiva aèria de la urbanització. Tinta sobre vegetal
H103I/19/3838 Casino. Façanes i seccions. E 1:100. Tinta sobre vegetal
H103I/19/17 Casino. Planta primera. E 1:100. Tinta sobre vegetal
H103I/19/18 Casino. Planta segona i tercera. E 1:100. Tinta sobre vegetal

Ciutat de Repòs i de Vacances. Captació de terrenys

1934

Documentació:
C 38/247; Relació de propietats als terrenys de Gavà, Castelldefels, Viladecans i el Prat de Llobregat, segons l'Instituto Geográfico Catastral

Ciutat de Repòs i de Vacances. Captació de terrenys

[1934]

Documentació:
C 38/248; Adquisició i arrendament de les finques dels hereus de Camps i hereus de Rius

Ciutat de Repòs i de Vacances. Captació de terrenys

[1936]

Documentació:
C 38/249; Incautacions realitzades pel Consell Municipal de Gavà. Certificats del Secretari del Consell Municipal sobre acords presos en diferents sesions

Ciutat de Repòs i de Vacances. Cartografia.

Documentació:
C 36/243; Còpia feta el 1930 d'un plànol aixecat el 1867 de les marines de Gavà i Castelldefels. E 1:7500
Còpia de plànol de les finques "Asensats" i "Marines de la Murtra". E 1:2000. 1928
Còpia del "Plano general de los terrenos comprendidos entre la vía férrea y el mar Des de Castelldefels al río Llobregat"
Plànol físico-topogràfic de la zona del Baix Llobregat

Ciutat de Repòs i de Vacances. Cartografia. Plànols topogràfics parcel·laris dels termes afectats i realitzats per l'"Instituto Geogràfico Catastral"

Documentació:
H112E/5/9-47
Gavà. Polígons 3 al 11. E 1:2000
Castelldefels. Polígons 4 al 9. E 1:2000
Viladecans. Polígons 7 al 11. E 1:2000
El Prat de Llobregat. Polígons 9 al 20 i 32 al 34. E 1:2000

Ciutat de Repòs i de Vacances. Plànols sense agrupació definida

Documentació:
H101E/1/67 Cabina de banys: Axonomètric
H101E/1/68 Cabina de banys: Secció longitudinal
H101E/1/69 Cabina de banys: Detall de la planta de mig grup
H101E/1/70 Cabina de banys: Planta d'un grup i alçat
H101E/1/71 "Plano de los terrenos comprendidos entre la vía férrea y el mar des de Castelldefels al río Llobregat"
H101E/1/72 Límits de la zona destinada a parc marítim que proposa la ponència pro CRV. E 1:25000
H101E/1/73 Plànol de la zona amb el recorregut Castelldefels-platja assenyalat. e 1:50000
H101E/1/74 Límits de la zona destinada a parc marítim per la instal·lació de la Ciutat de repòs. E 1:25000
C 38/246 Dibuix de la zona central de la Ciutat de repòs amb el sistema viari i estacions d'arribada. E 1:20000. Esbós d'una planta de cabines de bany. Croquis de les delimitacions de etapes de construcció

Ciutat de Repòs i de Vacances. "Proyecto de Desecación, saneamiento y urbanización de una zona de terreno encharcadizo contenida en los términos municipales de Viladecans, Gavà y Castelldefels"

1935

Documentació:
C 37/245 Memòria, pressuposts, esborranys dels pressuposts, amidaments, apunts manuscrits de la memòria
H101G/2/1 Emplaçament. E 1:25000. Entelat
H101G/2/2 Emplaçament. E 1:25000. Vegetal
H101G/2/3 Botigues de lloguer. E 1:20
H101G/2/4 Camp de golf. E 1:2000
H101G/2/5 Horts de lloguer. E 1:100
H101G/2/6 Frontons. E 1:200
H101G/2/7 Camp de futbol. E 1:200 i E 1:50
H101G/2/8 Piscina de campionats. E 1:100
H101G/2/9 Camp de béisbol. E 1:200
H101G/2/10 Estadi. E 1:400
H101G/2/11 Piscina. E 1:100
H101G/2/12 Garatge per autobusos. E 1:100
H101G/2/13 Camps de tennis. E 1:200 i E 1:50
H101G/2/14 Administració i habitatge metges. E 1:100
H101G/2/15 Perfils. 1. E h 1:10000. E v 1:50
H101G/2/16 Perfils. 2. E h 1:10000. E v 1:50
H101G/2/17 Desecació i sanejament. E 1:10000
H101G/2/18 Plànol general. E 1:10000
H101G/2/19 Cinema a l'aire lliure. E 1:100
H101G/2/20 Clínica d'urgència. E 1.100
H103H/11/3837 Hotels de platja. Perspectiva
H101D/34/3379 Casa mínima tipus 'C'
H103H/11/3839 Casa mínima tipus 'D'

Observacions:
Suport paper vegetal

Ciutat de Repòs i de Vacances. "Proyecto de desecación, saneamiento y urbanización de una zona de terreno encharcadizo contenida en los términos municipales de Viladecans, Gavà y Castelldefels"

1935

Documentació:
H101G/2/21 Emplaçament. E 1.25000
H101G/2/22 Plànol general. E 1:10000
H101G/2/23 Perspectiva parcial
H101G/2/24 Desecació i sanejament. E 1:10000
H101G/2/25 Perfils. E h 1:10000. E v 1:50
H101G/2/26 Perfils. E h 1:10000. E v 1:50
H101G/2/27 Hotels -sanatoris. E 1:200 i 1:50
H101G/2/28 Clínica d'urgència. E 1:100
H101G/2/29 Administració i habitatges dels metges. E 1:100
H101G/2/30 Cabina per banys. E 1:200 i E 1:50
H101G/2/31 Cabina per banys. Perspectiva
H101G/2/32 Pistes de tennis. E 1:200 i E 1:50
H101G/2/33 Garatge per autobusos. E 1:100
H101G/2/34 Piscina. E 1:100
H101G/2/35 Cinema a l'aire lliure. E 1:100
H101G/2/36 Oficines administratives. E 1:100
H101G/2/37 Estadi. E 1:400
H101G/2/38 Piscina campionats. E 1:100
H101G/2/39 Hotels de cap de setmana (cabines). E 1:500 i E 1:50
H101G/2/40 Camp de béisbol. E 1:200
H101G/2/41 Camp de futbol. E 1:200 i E 1:50
H101G/2/42 Frontons. E 1:200
H101G/2/43 Hotel de temporada. E 1:100
H101G/2/44 Hotel de temporada. E 1:100 i 1:50
H101G/2/45 Hotel de temporada. E 1:100
H101G/2/46 Caseta tipus 'A'. E 1:50
H101G/2/47 Hotel de temporada (sic). Caseta tipus 'B'. E 1:50
H101G/2/48 Casa mínima tipus 'B'. E 1:50
H101G/2/49 Casa mínima tipus 'C'. E 1:50
H101G/2/50 Casa mínima tipus 'D'. E 1:50
H101G/2/51 Hort de lloguer. E 1:100
H101G/2/52 Camp de golf. E 1:2000
H101G/2/53 Hotels de platja. E 1:400 i 1:100
H101G/2/54 Botigues de lloguer. E 1:20

Observacions:
Suport paper. Signat

Ciutat de Repòs i de Vacances. "Proyecto de urbanización y construcción de 8.000 metros de playa a partir del estanque del 'Remolà' en dirección a Sitges

1933 - 1934 - 1937

Documentació:
C 37/244 Memòria tècnica i descriptiva, plans, breu estudi del projecte, organització de la Junta de la Cooperativa i breu estudi econòmic
H101E/1/54 Emplaçament. E 1:10000
H101E/1/55 Hotel sanatori. E 1:200
H101E/1/56 Casa mínima tipus 'A'. E 1.50
H101E/1/57 Casa mínima tipus 'B'. E 1:50
H101E/1/58 Casa mínima tipus 'C'. E 1:50
H101E/1/59 Casa mínima tipus 'D'. E 1:50
H101E/1/60 Servei cabines banys. E 1:200 i E 1:50
H101E/1/61 Servei cabines banys. Perspectiva
H101E/1/62 Hotels d'estada. E 1:500 i E 1:100
H101E/1/63 Hotels cabina. E 1:500 i E 1:50
H101E/1/64 Hotels de vacances. E 1:100 i 1:50
H101E/1/65 Hotels de vacances. E 1:100
H101E/1/66 Hotels de vacances. Perspectiva

Observacions:
Suport paper 1934: signats 1937: aprovats parcialment (6/2/1937)

Ciutat de Repòs i de Vacances. Documentació diversa

Documentació:
C 38/251 Projecte de tramvia elèctric de Barcelona a la platja de Castelldefels
C 38/252 Memòria econòmica per a l'ampliació de les obres de "Baños de Castelldefels, S.A."
C 38/253 Projecte d'adaptació d'una masia per a colònia d'estiueig i vacances
C 38/255 Full explicatiu de l'emplaçament del "Parc Nacional de la Ciutat de Repòs i de Vacances"
C 38/256 Relació de conferències donades sobre la cooperativa
C 38/257 Documentació sobre la formació d'un consorci ferroviari
C 38/258 Notes suplicades a la premsa
C 38/259 Opuscles diversos