Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
GODAY I CASALS, Josep Mataró, 1882 - Barcelona, 5 / 1936 Títol d'arquitecte: 19 / 1 / 1905
Arquitectura religiosa Edificis comercials Edificis industrials
Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars Planejament urbà Restauració de monuments i edificis
Singular    
 
     
 

Projecte no identificat

Documentació:
C 1128 / 33 / 14:
14.1 Fotografia de dibuix de perspectiva interior de l'edifici. Blanc i negre.


Documentació acadèmica

1899

Documentació:
H 117H / 1 / 99:
99.1 Detall de la porta de la sala capitular de la Catedreal de Barcelona E 5/8. Aquarel·la sobre paper dibuix
99.2 Tomba de Theron E 1:25. Aquarel·la sobre paper dibuix
99.3 Detall elements bàsics de l'ordre dòric. Aquarel·la sobre paper dibuix
99.4 Planta Palais de la Paix E 1:200. Tinta sobre paper dibuix
99.5 Edifici sense identificar. Làmina impresa


Edificis sense identificar

1911 - 1934

Documentació:
H 117C / 4 / 110:
110.1 Croquis planta baixa i planta pis E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal (22 x 30)
110.2 Croquis planta primer pis E 1:100. Tinta sobre paper vegetal
110.3 Esboç perspectiva façana [Folch i Torre]. Al revers croquis de planta. Tinta i llapis sobre paper (18 x 23)
110.4 Plantes E 1:100. Tinta sobre paper vegetal
110.5 Façana E 1:50. Tinta sobre paper tela amb anotacions a llapis
110.6 Croquis façana lateral i secció transversal. Llapis sobre paper dibuix
110.7 Croquis planta i detall entrada E 1:50. Llapis sobre paper dibuix
110.8 Croquis planta, façana i secció E 1:50. Llapis sobre paper vegetal
110.9 Secció transversal E 1:50. Còpia
110.10 Croquis façana i secció [E 1:50]. Llapis sobre paper vegetal
110.11 Façana i secció E 1:50. Tinta sobre paper vegetal
110.12 Façana i secció E 1:50. Còpia
110.13 Croquis façana E 1:200. Llapis sobre paper
110.14 Croquis planta E 1:100. Tinta sobre paper vegetal amb anotacions a llapis
110.15 Croquis planta. Tinta i llapis sobre paper
110.16 Croquis planta. Llapis sobre paper
110.17 Croquis alçat E 1:100. Llapis sobre paper
110.18 Croquis planta pisos E 1:100. Llapis sobre paper
110.19 Croquis façana I. Llapis sobre paper
110.20 Croquis façana I. Llapis sobre paper
110.21 Planta baixa E 1:100 [escola]. Tinta sobre paper vegetal
110.22 Croquis planta. alçat i secció E 1:50 [escola?]. Llapis sobre paper dibuix
110.23 Croquis planta, alçat i seccions escala d'entrada E 1:50. Llapis sobre paper dibuix
110.24 Croquis detalls acabament d'una façana. Llapis sobre paper vegetal
110.25 Croquis detall [rosassa església?]. Llapis sobre paper dibuix
110.26 Croquis reixa cancell d'entrada. Llapis i tinta sobre paper dibuix
110.27 Croquis secció longitudinal E 1:50. Llapis sobre paper vegetal
110.28 Croquis alçat façana E 1:50[església]. Llapis sobre paper dibuix
110.29 Croquis detalls d'una taula. Llapis sobre paper dibuix
110.30 Planta E 1:20. Còpia

Observacions:
El revers del document 110.23 és un cartell publicitari de les Escoles municipals de sords-muts, cecs i deficients instal·lades a Vilajoana (Vallvidrera- Barcelona)


Edificis d'habitatges sense identificar

1921 - 1926

Documentació:
H 117G / 4 / 115:
115.1 Croquis planta. Llapis sobre paper vegetal
115.2 Croquis façana E 1:50. Llapis sobre paper
115.3 Croquis planta, façanes i secció longitudinal E 1:50. Llapis sobre paper
115.4 Façana principal i posterior E 1:50. Tinta i llapis de color sobre paper vegetal
115.5 Secció longitudinal i secció transversal E 1:50. Tinta sobre paper vegetal
115.6 Perspectiva sala d'estar. Còpia
115.7 Perspectiva façana. Llapis sobre paper vegetal
115.8 Perspectiva façana. Llapis sobre paper dibuix
115.9 Planta terrat E 1: 50. Llapis sobre paper vegetal
115.10 Façana carrer Pou de l'Estany E 1:50. Còpia
115.11 Façana principal E 1:50. Còpia
115.12 Planta E 1:50. Còpia
115.13 Façana principal i secció, façana posterior, saleta façana jardí, saleta façana passeig i secció, detalls vidriera escala i secció menjador E 1:50. Cianotip


Edificis sense identificar

1921 - 1922

Documentació:
H 117H/ 1 / 121:
121.1 Croquis façana principal i secció transversal E 1:100 [escola o edifici sanitari] . Llapìs sobre paper
121.2 Croquis façana principal E 1:100 [escola o edifici sanitari] . Llapìs sobre paper dibuix
121.3 Croquis façana principal E 1:100 [escola o edifici sanitari] . Llapìs sobre paper dibuix
121.4 Planta entresòl interior E 1:50 [edifici comercial o industrial 1921]. Còpia
121.5 Planta soterrani E 1:50 [edifici industrial 1921]. Còpia
121.6 Croquis secció. Llapis sobre paper dibuix
121.7 Planta baixa E 1:50 [edifici comercial o industrial 1922]. Còpia
121.8 Croquis planta, alçat i secció tanca [Turo Park ? c. Calvet. Barcelona]. Llapis sobre paper dibuix


Edificis sense identificar

1931 - 1932

Documentació:
H 117G / 6 / 123:
123.1 Perspectiva façana [escola? 1931] Còpia
123.2 Perspectiva façana [escola? 1931] Còpia
123.3 Perspectiva façana [escola? 1931] Llapis sobre paper dibuix
123.4 Croquis planta pisos pavelló embarassades pobres E 1:200 [Maternitat? Hospital incurables?] Tinta sobre paper vegetal
123.5 Planta pisos E 1:100 [escola?]. Còpia
123.6 Façanes SE i SO E 1:50. Còpia
123.7 Croquis secció transversal E 1:50 [Torre dels frares?]. Llapis sobre paper dibuix
123.8 Croquis façanaE 1:50. Llapis sobre paper dibuix
123.9 Croquis façana est E 1:100 [escola?] Llapis sobre paper dibuix
123.10 Croquis detalls sostre. Llapis sobre paper dibuix