Singular
Croquis de façanes i dibuixos diversos sense localitzar

Documentació:
C 1468 / 653 : PlànolsEmplaçament d´un dipòsit d´aigua per a l´Ajuntament en la finca propietat del Sr. Bernis

Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
C 1448 / 123 :
Instància, permís i informe
Emplaçament E 1: 200. Paper vegetal
PROJECTE DE SEPARACIÓ I AMPLIACIÓ
Alçats i detalls. Paper vegetal
PROJECTE DEFINITIU
Alçat, secció i planta E 1: 100. Paper vegetal
Documentació i correspondènciaPiscina al terrat de l´edifici del Sr. Foixench

Trav. de Gràcia, 187. Barcelona. ( Barcelonès )

1936 - 1956

Documentació:
C 1444 / 42 :
Perspectiva, seccións E 1: 20. Tinta sobre paper vegetal
ANY 1956
Pis àtic
Emplaçament, planta i façana
Còpia plànol i memòriaCambres frigorífiques pel mercat

Pl. Mercat; Ptge. Primer del mercat. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1936

Documentació:
C 1449 / 161 : PlànolsMosaic per a la casa propietat de Joan Roca

Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1936

Documentació:
C 1449 / 164 :
Croquis i dibuixosTerreny i construccions per a D. Antonio Roura

Camí de la Verneda; C. Lope de Vega. Barcelona. ( Barcelonès )

1943

Documentació:
C 1455 / 336 :
Emplaçament i planta E 1: 100. Paper vegetal
CroquisCreu de terme per a l´Ajuntament

Pl. de la Creu. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1944

Documentació:
C 1457 / 363 :
Dibuix-croquis E 1: 20. Llapis sobre paper
Emplaçament, planta i alçat E 1: 20. Paper vegetalParet mitgera

C. Casanovas; C. Barraquer. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1949

Documentació:
C 1448 / 132 : DocumentacióEsquema segon, quart i cinquè de la VI Promoció de Tècnics Urbanistes de l´Instituto de estudios de Administración Local

Madrid.

1951

Documentació:
C 1463 / 513 :
Còpia plànol Avila E 1: 25000
Esquemes
Documentació