Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
JUJOL I GIBERT, Josep Maria 1879 - 1949 Títol d'arquitecte: 18/05/1906
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Monuments Singular  
 
     
 

Reforma de la casa de José López García

C. Puigmartí; C. Menéndez Pelayo. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1197 / 35 : 5 croquis
H 104B / 2 / 35.1-35.3 : Croquis
H 101I / 22 / 35.4-35.6 : 3 croquis
H 104F / 1 / 35.7 : Croquis


Torre Sansalvador

Pg. Nostra Senyora del Coll, 89 (actual Mare de Déu del Coll, 89). Barcelona. ( Barcelonès )

1909

Documentació:
C 1197 / 14.3 : Perspectiva de la coberta. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix 19,5 x 28 cm
H 102A / 10 / 14.1 : Secció E 1:50. Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper diubix 53 x 30,5 cm
H 102A / 10 / 14.2 : Façana. Llapis sobre paper dibuix 44,5 x 31 cm
H 102A / 10 / 14.4 : Alçats E 1:100. Llapis i tinta sobre paper dibuix 47 x 44,5 cm
H 102A / 10 / 14.5 : Croquis escala del jardí. Llapis sobre paper sulfuritzat 41 x 60 cm


Torre de la creu
Torre Gibert
Torre Parellada
Torre dels ous

C. Canalias, 12. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1913 - 1916

Documentació:
C 1198 / 82 : Pressuposts, amidaments, correspondència, factures, esborranys d'un acta de peritatge amb la finca colindant
C 1198 / 82.1 : Croquis dels pous morts. Llapis sobre paper afegit a cartulina 9 x 19 cm
C 1198 / 82.2 : Croquis planta i alçats cuina. Llapis sobre paper sulfuritzat 15,5 x 21,5 cm
C 1198 / 82.3 : Croquis reixa jardí. Llapis sobre paper afegit a paper11,5 x 15 cm
C 1198 / 82.4 : Croquis de perspectiva. Llapis sobre paper vegetal afegit a cartulina 29,5 x 21 cm
C 1198 / 82.5 : Croquis perspectiva façana. Llapis sobre paper afegit a cartulina 19 x 32 cm
C 1198 / 82.6 : Croquis planta de l'envigat 1r pis E [1:100]. Llapis sobre paper vegetal afegit a cartulina 21 x 29,5 cm
C 1198 / 82.7 : Croquis planta de l'envigat 2n pis E [1:100]. Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper vegetal afegit a cartulina 21 x 29,5 cm. Amb dibuixos al voltant
C 1198 / 82.8 : Croquis planta de l'envigat planta baixa E 1:100. Tinta i aquarel·la sobre paper vegetal afegit a cartulina 21 x 29,5 cm
C 1198 / 82.9 : Croquis planta E 1:100. Tinta sobre paper sulfuritzat afegit a paper 20 x 24,5 cm
C 1198 / 82.10 : Croquis planta 1r pis E 1:100. Llapis i tinta sobre paper sulfuritzat 20 x 32 cm
C 1198 / 82.11 : Croquis secció. Llapis sobre paper afegit a cartulina 8 x 18 cm
C 1198 / 82.12 : Croquis porta interior del soterrani. Llapis sobre cartulina 11 x 20 cm
C 1198 / 82.13 : Croquis secció cúpula. Llapis sobre paper afegit a cartulina 11 x 19 cm
C 1198 / 82.14 : Croquis de finestres i portes E 1:20. Llapis sobre paper dibuix 34 x 23 cm
C 1198 / 82.15-82.19 : 5 croquis de finestres i portes. Llapis sobre paper sulfuritzat
C 1198 / 82.20 : Croquis de vials. Llapis i tinta sobre paper 11 x 16 cm
C 1198 / 82.21 : Croquis planta graons exteriors. Llapis sobre paper 22,5 x 19 cm
C 1198 / 82.22 : Croquis. Llapis sobre paper 26 x 21 cm
H 104B / 4 / 82.23 : Croquis façana i secció E 1:100. Llapis sobre paper sulfuritzat afegit a cartulina 48 x 36 cm
H 104B / 4 / 82.24 : Croquis plantes baixa i 2n pis E 1:100. Llapis i tinta sobre paper sulfuritzat 32 x 24,5 cm
H 104B / 4 / 82.25 : Planta pis i secció terraplé E 1:100. Còpia cianotipus 53 x 39 cm
H 104B / 4 / 82.26 : Planta pis i secció terraplé E 1:100. Còpia cianotipus 53 x 39 cm
H 104B / 4 / 82.27 : Planta baixa E 1:100 i emplaçament. Còpia cianotipus 55,5 x 48,5 cm
H 104B /4 / 82.28 : Croquis planta baixa E 1:100 i emplaçament. Llapis i tinta sobre paper dibuix 65 x 48 cm
H 104B / 4 / 82.29 : Croquis enviat 1r pis [E 1:100]. Llapis sobre paper sulfuritzat 31,5 x 44 cm
H 104B / 4 / 82.30 : Emplaçament E 1:100. Tinta sobre paper tela 54 x 48cm
H 104B / 4 / 82.31 : Croquis emplaçament E 1:200. Llapis sobre paper 32 x 43 cm
H 104B / 4 / 82.32 : Plànol de modificació dels vials per arribar a la finca i emplaçament E 1:100. Tinta sobre paper tela 50,5 x 47 cm
H 104B / 4 / 82.33 : Croquis de plànol modificació dels vials per arribar a la finca E 1:500. Llapis i tinta sobre paper sulfurtizat 23 x 43,5 cm


Cases barates per a periodistes

1913

Documentació:
H 104F / 1 / 4.1 : Alçats i plantes E 1:50. Tinta i aquarel·la sobre paper sulfuritzat afegit a paper dibuix 74 x 127,5 cm

Observacions:
No realitzat


Casa Negre

Pl. de Catalunya. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1914 - 1926

Documentació:
C 1198 / 83.1 : Croquis de perspectiva de la façana. Llapis sobre paper afegit a paper dibuix 29,5 x 23 cm
C 1198 / 83.2 : Dibuix de la tribuna. Llapis sobre paper afegit a paper 18 x 21,5 cm
C 1198 / 83.3 : Detall de tribuna. Llapis sobre paper vegetal 18,5 x 31,5 cm
C 1198 / 83.4 : Croquis de perspectiva de la façana abans de la restauració amb amidaments. Llapis sobre paper 21 x 27 cm
C 1198 / 83.5 : Croquis reixa. Tinta sobre paper afegit a cartulina 16 x 14
C 1198 / 83.6 : Perspectiva façana lateral. Llapis sobre paper 16 x 22 cm. Datat el 1940. Al dors hi ha un croquis de l'altar de Sant Josep de la parròquia d'El Vendrell (vegeu ID 182)
C 1198 / 83.7 : Detall. Llapis i tinta sobre paper vegetal afegit a cartulina 26,5 x 15 cm
C 1198 / 83.8 : Croquis reixa. Tinta sobre paper afegit a paper cartró 14,5 x 18,5 cm
C 1198 / 83.9 : Croquis alçat lateral de la tribuna. Llapis sobre paper afegit a cartulina 24 x 15 cm
C 1198 / 83.10 : Croquis finestra. Llapis i tinta sobre paper amb afegits de paper a llapis 21,5 x 18,5 cm
C 1198 / 83.11 : Croquis de pèrgola. Tinta sobre paper 13,5 x 21 cm
C 1198 / 83.12 : Croquis planta. Llapis sobre paper 21,5 x 31,5 cm
C 1198 / 83.13 : Croquis interior. Llapis i tinta sobre paper 21,5 x 31 cm
C 1198 / 83.14 : Croquis planta jardí posterior. Llapis i tinta sobre paper 27 x 21 cm
C 1198 / 83.15 : Croquis detalls façana principal amb amidaments. Llapis sobre paper 27 x 21 cm
C 1198 / 83.16 : Croquis detall tribuna. Llapis sobre paper 27 x 21,5 cm
C 1198 / 83.17 : Croquis detall tribuna. Llapis sobre paper 16 x 11 cm
C 1198 / 83.18 : Croquis de font. Llapis i tinta sobre paper 15 x 12,5 cm
C 1198 / 83.19-83.29 : Croquis de detalls diversos
C 1198 / 83.30 : Croquis oratori. Llapis sobre paper 32,5 x 22 cm
C 1198 / 83.31 : Croquis cortina oratori. Llapis sobre paper 32 x 21,5 cm
C 1198 / 83.32 : Croquis oratori. Llapis i tinta sobre paper 24 x 16,5 cm
C 1198 / 83.33 : Croquis de canelobres oratori. Tinta sobre paper 15,5 x 19 cm
C 1198 / 83.34 : Croquis altar oratori. Tinta sobre paper 12 x 18,5 cm
C 1198 / 83.35 : Croquis altar oratori. Llapis i tinta sobre paper 12 x 16,5 cm
C 1198 / 83.36 : Croquis oratori. Llapis i tinta sobre paper 23 x 13,5 cm
C 1198 / 83.37 : Pressupost per realitzar tarima oratori
C 1198 / 83.38 : Croquis cúpula oratori. Tinta sobre paper 27 x 14 cm
C 1198 / 83.39 : Croquis cúpula oratori. Llapis sobre paper 22 x 15,5 cm
C 1198 / 83.40 : Croquis cúpula oratori. Tinta sobre paper 14,5 x 9 cm
C 1198 / 83.41 : Detall d'àngels per l'oratori. Llapis sobre paper 22 x 28
C 1198 / 83.42-43 : Detalls diversos
C 1198 / 83.58 : Croquis finestra oratori E 1:20. Llapis i tinta sobre paper sulfurtizat afegit a paper 32,5 x 18,5 cm
C 1198 / 83.59 : Croquis finestra oratori. Tinta sobre paper afegit a paper 14,5 x 15 cm
C 1198 / 83.60 : Croquis finestra oratori. Tinta sobre paper sulfuritzat afegit a paper 19,5 x 15,5 cm
H 103C / 31 / 83.44 : Croquis tribuna. Llapis sobre paper afegit a cartulina 23 x 29,5 cm
H 103C / 31 / 83.45 : Croquis perspectiva interior. Llapis sobre paper afegit a paper 25 x 30 cm
H 104F / 3 / 83.46 : Croquis planta jardí E 1:100. Llapis sobre paper 105 x 66 cm
H 104F / 3 / 83.47 : Croquis planta. Tinta i llapis sobre paper 58,5 x 74 cm
H 104F / 3 / 83.48 : Croquis planta. Llapis sobre paper sulfuritzat 58,5 x 67,5 cm
H 104F/ 3 / 83.49 : Croquis coberta i secció E 1:50. Llapis sobre paper sulfuritzat 60 x 60 cm
H 104F / 3 / 83.50 : Croquis façana. Llapis sobre paper dibuix 43,5 x 61 cm
H 101I / 24 / 83.51 : Croquis façana E 1:100 i planta coberta E 1:200. Llapis sobre paper dibuix 27 x 48 cm
H 101I / 24 / 83.52 : Croquis del disseny de tarima de l'oratori E 1:10. Llapis i tinta sobre paper 22,5 x 52,5 cm
H 101I / 24 / 83.53 : Croquis planta baixa amb amidaments. Llapis sobre paper 32,5 x 44 cm. Amb dibuixos al voltant i al dors
H 101I / 24 / 83.54 : Croquis planta baixa amb amidaments. Llapis sobre paper 32,5 x 44 cm. Amb dibuixos d'un colom
H 101I / 24 / 83.55 : Croquis planta amb amidaments. Llapis sobre paper 32,5 x 44 cm
H 101I / 24 / 83.56 : Croquis planta amb amidaments. Llapis sobre paper 32,5 x 44 cm
H 101I / 24 / 83.57 : Croquis alçat tapia. Llapis sobre paper 52,5 x 44 cm


Casa Deu i Giu

C. Jacint Verdaguer, 40. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1916

Documentació:
H 101I / 23 / 84.2 : Façana lateral. Llapis i aquarel·la sobre paper 31 x 47 cm

Observacions:
Enderrocat


Casa per a Evelí Planells

Barcelona. ( Barcelonès )

1916

Documentació:
H 104F / 1 / 6.1 : Façana i secció. Llapis i aquarel·la sobre paper dibuix 89 x 46,5 cm
H 104F / 1 / 6.2 : Croquis de la meitat de la façana i secció E 1:50. Llapis sobre paper sulfuritzat 64 x 44 cm (amb dibuixos al dors)


Ampliació de la casa propietat de Jose Mateu i Palau

Pl. Concòrdia, 4-5. Barcelona. ( Barcelonès )

1919

Documentació:
H 104B / 4 / 89 : Croquis de planta i secció E 1:50. Llapis sobre paper sulfuritzat amb un afegit d'emplaçament 38 x 69 cm


Torre Tanganelli

Vallcarca. Barcelona. ( Barcelonès )

1921

Documentació:
C 1197 / 20.3 : Perspectiva. Llapis sobre paper 21,5 x 22,5 cm
C 1197 / 20.4 : Perspectiva. Llapis sobre paper 14 x 19,5 cm
C 1197 / 20.6 : Croquis plantes. Llapis sobre paper i un afegit de paper sulfuritzat 27 x 21 cm
H 104B / 1 / 20.1 : Perspectiva. Llapis color i tinta sobre paper sulfuritzat afegit a paper 38 x 43,5 cm
H 104B / 1 / 20.2 : Dossier de croquis de plantes i una perspectiva. Tinta i llapis sobre paper i paper sulfuritzat 38 x 43,5 cm
H 104B / 1 / 20.5 : Perspectiva i plantes E 1:100. Tinta sobre paper sulfuritzat 22,5 x 63 cm


Casa Serra-Xaus

C. Llobregat; C. Jacint Verdaguer, 29. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1921 - 1927

Documentació:
C 1198 / 86.6.1 : Croquis escala. Llapis sobre paper afegit a cartulina 15 x 18 cm
C 1198 / 86.6.2 : Croquis reixa. Llapio sobre paper afegit a cartulina 14,5 x 18 cm
C 1198 / 86.6.3 : Croquis planta i perspectiva. Tinta sobre paper afegit a cartulina 27 x 18 cm
C 1198 / 86.6.4 : Croquis planta i perspectiva. Tinta sobre paper afegit a cartulina 29 x 22 cm
C 1198 / 86.6.5 : Perspectiva. Tinta i aquarel·la sobre paper vegetal afegit a cartulina 18,5 x 33,5 cm
H 101I / 23 / 86.6.6 : Façana i planta E 1:100. Tinta sobre paper vegetal afegit a cartulina 40 x 34,5 cm


Casa

C. Enamorats, 118; C. Independència, 273. Barcelona. ( Barcelonès )

1922

Documentació:
H 101I / 22 / 39.1 : Façanes E 1:100. Tinta i llapis sobre paper vegetal afegit a cartulina 21 x 51 cm
H 101I / 22 / 39.2 : Façanes E 1:100. Cianotip 32 x 48,5 cm
H 101I / 22 / 39.3-39.4 : Plantes E 1:100. Cianotip 30 x 32 cm


Casa per Francesc Busón

Premià de Mar. ( Maresme )

1922 - 1924

Documentació:
C 1198 / 140.1-140.14 : Croquis de plantes, façanes, seccions, detalls, perspectives
C 1198 / 140.15-140.17 : Correspondencia, nota del mestre de cases
H 104B / 3 / 140.20 : Façana i plantes baixa i pis E 1:50. Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper vegetal afegit a cartulina 33 x 64 cm


Torre pel Sr. Blasco

Pg. Maluquer. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1922

Documentació:
H 101I / 23 / 87 : Façanes, croquis d'emplaçament, croquis de façana. Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper 35 x 55,5 amb un afegit de detall de reixa de 14,5 x 22 cm

Observacions:
No realitzat Al darrera diversos dibuixos


Casa per als hereus de Joaquim Casas

Cornellà de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1924

Documentació:
H 104B / 3 / 57 : Planta i alçats E 1:100. Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper afegit a paper 61,5 x 46,5 cm


Casa pel Sr. Mestres

C'an Gelabert (Barri de Fatjó). Cornellà de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1924

Documentació:
H 103C / 31 / 58 : Alçats de la porta E 1:20. Llapis sobre paper 27 x 40,5 cm

Observacions:
Croquis al vers


Casa pel Sr. Martínez Coll

C. Larrard. Barcelona. ( Barcelonès )

1924

Documentació:
C 1197 / 24.4, 24.6, 24.7 : 3 croquis
H 102A / 10 / 24.1 : Façana. Tinta i aquarel·la sobre paper 40 x 22 cm
H 102A / 10 / 24.5 : Croquis planta E 1:50. Tinta sobre paper vegetal 27 x 43 cm
H 104B / 1 / 24.2 : Planta E 1:50. Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper dibuix amb afegit de Façana E 1:50 tinta i aquarel·la sobre paper sulfuritzat. 32 x 70,5 cm
H 104B / 1 / 24.3 : Croquis planta E 1:50. Llapis sobre paper 44 x 63 cm amb un afegit de perspectiva llapis i tinta sobre paper 22 x 31,5 cm


Reforma de façana de Can Batllori propietat d'Antoni Batllori

C. Ribes ; C. Princesa (actual C. Montjuïc). Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1924

Documentació:
H 103C / 31 / 95.3 : Alçat de reixa de la porta del carrer E 1:10. Llapis color i tinta sobre paper vegetal afegit a cartulina 40 x 28 cm
H 104B / 3 / 95.6 : Façana E 1:50. Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper 40,5 x 81 cm i afegida perspectiva interior del vestíbul, tinta sobre paper 16 x 22,5 cm

Observacions:
Desapareguda


Pou mort per a una casa propietat de P. Herrero

C. Polònia, 7. Barcelona. ( Barcelonès )

1925

Documentació:
H 104B / 4 / 85 : Emplaçament E 1:1000, planta de la casa E 1:50, planta i secció del pou E 1:20. Còpia cianotipus 34 x 81 cm


Casa a la propietat "Negre"

C. Sant Gabriel (actual C. Jacint Verdaguer). Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1925

Documentació:
C 1198 / 131.1 : Perspectiva. Llapis i tinta sobre paper afegit a cartulina 15 x 11,5 cm
C 1198 / 131.2 : Perspectiva. Llapis i tinta sobre paper afegit a cartulina 10 x 10,5 cm
C 1198 / 131.3 : Croquis planta baixa. Llapis i tinta sobre paper afegit a cartulina 24,5 x 11,5 cm
C 1198 / 131.4 : Croquis planta pis. Llapis i tinta sobre paper afegit a cartulina 24,5 x 11cm
C 1198 / 131.5 : Croquis planta baixa. Tinta sobre paper vegetal afegit a cartulina 24,5 x 11 cm


Casa pel Sr. Sansalvador

Cerdanyola del Vallès. ( Vallès Occidental )

1926 - 1927

Documentació:
C 1198 / 135.1 : Perspectiva. Llapis color i tinta sobre paper 21 x 27 cm
C 1198 / 135.2 : Planta E 1:100. Llapis i tinta sobre paper 31 x 21 cm
C 1198 / 135.3 : Façanes E 1:100. Llapis i tinta sobre paper 31 x 21 cm


Ampliació de casa

Ptge. de la Vinya. Barcelona. ( Barcelonès )

1926

Documentació:
H 104B / 1 / 26.1 : Emplaçament, planta baixa i pis, croquis façana i secció. Tinta i aquarel·la sobre paper tela 52 x 45,5 cm
H 104B / 1 / 26.2 : Emplaçament, planta baixa i pis, croquis façana i secció. Tinta i aquarel·la sobre paper tela 50 x 50 cm


Casa per a Matías Álvarez Gonzalo

C. Renacimiento; Ptge. de Oriente.

1926

Documentació:
C 1198 /96.1-96.4 : Croquis d'emplaçament, secció i detalls
H 104B / 4 / 96.5 : Croquis emplaçament E 1:500, planta, façana i secció E 1:50. Llapis sobre paper vegetal 50 x 47,5 cm
H 104B / 4 / 96.6 : Croquis planta E 1:50. Llapis i tinta sobre paper vegetal 30 x 25 cm
H 104B / 4 / 96.7 : Croquis façana. Llapis sobre paper vegetal 29,5 x 25 cm
H 104B / 4 / 96.8 : Croquis emplaçament, planta, façana i secció E 1:50. Llapis sobre paper i paper vegetal 42,5 x 35 cm


Ampliació de la casa del Sr. Antonio Sató Busquets

C. Llibertat, 20. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
H 104B / 1 / 27.1 : Emplaçament E 1:500, plantes, façana i secció E [1:50]. Tinta sobre paper vegetal 52 x 73 cm
H 103C / 30 / 27 : 8 croquis de plantes, façanes i seccions


Casa per a Antonio Almirall i Claramunt

C. Labèrnia. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
H 104B / 4 / 45.1 : Croquis façana i planta E 1:50. Llapis sobre paper 45 x 32 cm
H 104B / 4 / 45.2 : Croquis façana i secció E [1:50]. Llapis sobre paper sulfuritzat 25 x 39 cm
H 104B / 4 / 45.3 : Croquis emplaçament E 1:500 i 1:1000. Llapis sobre paper sulfuritzat 29 x 47 cm


Casa pel Sr. Fontanet

Crta. de San Adrià a la Roca. Sant Adrià del Besós. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
C 1198 / 141.1-141.3 : 3 croquis d'emplaçament, plantes i façanes


Reforma d'una casa per a Joaquim Prats

C. Dos de maig; Pg. Independència. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
H 104B / 4 / 93.1 : Croquis d'emplaçament i façana. Llapis sobre paper amb afegit de paper 42,5 x 85 cm
H 104B / 4 / 93.2 : Emplaçament E 1:500, planta i secció E 1:50. Còpia cianotipus 47 x 57,5 cm


Casa per a Francesc Joaquim

C. Francesc Macià, 51. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1927

Documentació:
C 1198 / 128 : Perspectiva i detalls. Tinta sobre paper afegit a paper

Observacions:
Enderrocada


Reforma de la casa de Romualdo Florensa

C. Pasteur, 3. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
C 1197 / 29.9-29.17 : Croquis de plantes i alçats
C 1197 / 29.18 : Esborrany de permis d'obres
H 102A / 10 / 29.7 : Plantes. Tinta sobre paper vegetal 26 x 25 cm
H 103C / 30 / 29.8 : Corquis planta. Llapis sobre paper 20,5 x 45,5 cm
H 104B / 1 / 29.1 : Emplaçament E 1:500, façana, secció i planta E 1:50. Tinta sobre paper tela 25 x 62 cm
H 104B / 1 / 29.2 : Emplaçament E 1:500, façana, secció i planta E 1:50. Còpia amb modificacions a llapis 25 x 62 cm
H 104B / 1 / 29.3 : Planta E 1:50. Tinta sobre paper vegetal 24 x 65 cm
H 104B / 1 / 29.4 : Croquis planta. Llapis i tinta sobre paper 25 x 64 cm
H 104B / 1 / 29.5 : Croquis planta. Llapis i tinta sobre paper 25 x 66,5 cm
H 104B / 1 / 29.6 : Croquis emplaçament E 1:500, façana, secció i planta E 1:50. Llapis sobre paper dibuix 37 x 78 cm


Torre Camprubí per a Cebrià Camprubí i Nadal

Crta. a Sant Joan Despí (Barri de Fatjó). Cornellà de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1928

Documentació:
C 1197 / 60.5-60.10 : Croquis d'emplaçament, plantes, secció i detall finestra
H 101I / 22 / 60.1 : Croquis de façana E 1:50. Llapis sobre paper afegit a cartulina 45,5 x 29,5 cm
H 101I / 22 / 60.2 : Croquis de façana i plantes E 1:100 amb diversos detalls i dibuixos al voltant. Llapis sobre paper 44 x 27 cm. Amb un afegit de 16 x 11 cm
H101I / 22 / 60.3 : Croquis de plantes 1a i 2a E 1:50. Llapis i tinta sobre paper 34 x 48,5 cm
H 101I / 22 / 60.4 : Croquis de façana. Tinta sobre paper sulfuritzat 30 x 33 cm


Ampliació i reforma de la Torre Dot propietat de Joan Dot Carrera

C. Domènec; Pg. del Canal. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1928 - 1930

Documentació:
H 103C / 31 / 102.1 : Perspectiva interior de l'escala de la planta baixa al pis. Tinta sobre paper vegetal afegit a cartulina 19 x 24 cm
H 103C / 31 / 102.2 : Planta. Tinta sobre paper vegetal afegit a cartulina 25 x 25 cm
H 103C / 31 / 102.3 : Façana. Tinta sobre paper vegetal afegit a cartulina 36 x 26 cm
H 103C / 31 / 102.4 : Croquis façana i planta. Llapis sobre paper 32 x 22,5 cm

Observacions:
1930 : Reforma teulada Desapareguda


Casa

C. Maria Rosa. Cornellà de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1929

Documentació:
C 1198 / 61.1 : Croquis de façana, plantes i detalls. Llapis sobre paper 22 x 30 cm
H 103C / 31 / 61.2 : Croquis d'emplaçament, façana, planta i secció. Llapis sobre paper 28 x 41,5 cm


Casa per Josep Vilà

C. Frederic Casas, 4. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1931

Documentació:
C 1198 / 109.2 : Perspectiva i croquis de planta amb anotacions. Llapis i tinta sobre paper afegit a paper 23 x 23 cm
H 104F / 2 / 109.3 : Croquis de planta, façana secció i detalls. Llapis sobre paper en forma de colage 44 x 87 cm


Torre "Mas Roseta" pel Sr. Ramón Forcada Malet

C. Ferrocarril, 19. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1932

Documentació:
C 1198 / 111.1 : Perspectiva. Llapis sobre paper 23 x 36 cm
H 104B / 3 / 111.2 : Emplaçament E 1:500, plantes, façana i secció E 1:50. Còpia 56 x 43 cm

Observacions:
Enderrocada


Casa per a Adjutori Mitjans

C. Santa Maria. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1933

Documentació:
H 101I / 23 / 65 : Croquis de façana, secció i plantes. Llapis sobre paper sulfuritzat 36 x 46 cm


Casa

Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1933

Documentació:
H 101I / 23 / 66 : Emplaçament E 1:1000, façana i secció E 1:50, plantes E 1:100. Còpia visada 35 x 39 cm

Observacions:
Signat per l'arquitecte Brullet


Casa per a Jaume Planas

Pg. de la Roca. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1934

Documentació:
C 1198 / 63.4-63.6 : Croquis de seccions i un detall
H 104B / 3 / 63.1 : Croquis de façana i secció E 1:50. Llapis i tinta sobre paper sulfuritzat afegit a cartulina 42,5 x 44 cm
H 104F / 2 / 63.2 : Croquis emplaçament E 1:200, plantes E 1:50. Llapis sobre paper vegetal 39 x 90 cm
H 104F / 2 / 63.3 : Emplaçament E 1:200, façana, secció i plantes E 1:50. Còpia visada 75 x 96 cm. Apareix la signatura de l'arquitecte Brullet


Casa

C. Dr. Robert (actual C. Frederic Casas); C. Pi i Margall (actual Camí del Mig). Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1934

Documentació:
H 101I / 23 / 118 : Planta, façana i secció E 1:50,amb dibuixos ornamentals. Llapis sobre paper afegit a paper 33,5 x 49 cm


Reforma de les golfes de la casa d'Antonio Prats

Crta. a Sant Just Desvern. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
H 101I / 23 / 69 : Emplaçament, façana, secció i planta E 1:100. Còpia aquarel·lada 28 x 46


Ampliació de la casa de Rosa Alaball

C. Vidal i Ribas. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
H 101I / 23 / 70.1 : Emplaçament E 1:400, façana, secció i plantes baixa i pis E 1:50. Còpia 39 x 59 cm
H 103C / 31 / 70.2 : Croquis planta baixa E 1:50. Llapis sobre paper sulfuritzat 38 x 17 cm
H 103C / 31 / 70.3 : Croquis emplaçament, façana i secció E 1:50. Llapis sobre paper sulfuritzat 38 x 19 cm


Casa

C. Santiago Rusiñol. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
H 101I / 23 / 71 : Emplaçament E 1:1000, façana, secció i planta E 1:50 amb un croquis a llapis. Còpia 58 x 39 cm


Casa per a Jaume Pellicer

C. Joan XXIII (a 11 m. del C. Torrent de Matasens actualment C. Llorenç Martí). Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
C 1198 / 74.1 : Croquis emplaçament E 1:1000. Tinta sobre paper sulfuritzat afegit a cartulina 15 x 23 cm
H 101I / 23 / 74.2 : Croquis emplaçament E 1:1000, croquis façana, secció i planta E 1:50. Tinta sobre paper sulfuritzat afegit a cartulina 44 x 50 cm


Casa per Aleix Segués

C. Salut. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
H 101I / 23 / 73 : Emplaçament E 1:1000, façana, secció, plantes baixa i pis E 1:100. Còpia aquarel·lada 41 x 54,5 cm


Casa

C. Armenteres. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
H 101I / 23 / 67 : Emplaçament E 1:200, façana frontal i lateral, plantes baixa i pis E 1:100. Còpia aquarel·lada 25 x 62 cm


Casa per a Joan Mas Alcoy

C. Carreretes. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
H 101I / 23 / 62 : Emplaçament E 1:1.000, façana i plantes baixa i pis E 1:100. Còpia aquarel·lada 45,5 x 31 cm


Casa per a Miguel Bastida i Farré

C. Salut (actual C. Verge de la Salut). Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
H 101I / 23 / 72 : Emplaçament E 1:1000, façana, secció i plantes E 1:100. Còpia aquarel·lada 34 x 61 cm


Casa per a Joan Estapé i Ribas

C. Armenteres. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1936

Documentació:
H 101I / 23 / 75 : Emplaçament E 1:1000, façana, secció i planta E 1:50. Còpia aquarel·lada 30 x 61 cm

Observacions:
Còpia visada


Casa

A 25 metres del C. Salut. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1939

Documentació:
H 101I / 23 / 77 : Emplaçament, façana, secció, plantes pis i baixa E 1:100. Còpia amb tinta 35 x 50 cm


Ampliació de casa

C. Vidal i Ribas. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1939

Documentació:
H 101I / 23 / 78.1 : Emplaçament, façana, secció, plantes baixa i pis E 1:100. Llapis i tinta sobre paper afegit a paper 37 x 37 cm
H 101I / 23 / 78.2 : Emplaçament E 1:1000, façana, secció, plantes baixa i pis E 1:100. Còpia amb tinta 37 x 52 cm


Casa per a Josefa Dalmau

C. General Moscardó (actualment C. Pi i Margall). Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1940

Documentació:
H 101I / 23 / 79.1 : Emplaçament E 1:500, façana, secció, planta E 1:50. Tinta sobre paper sulfuritzat 40 x 45,5 cm
H 101I / 23 / 79.2 : Emplaçament E 1:500, façana, secció, planta E 1:50. Còpia aquarel·lada 37,5 x 47 cm


Casa per a la vídua de Josep Ballerà

C. de las Nieves. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1940

Documentació:
H 104B / 3 / 80 : Emplaçament E 1:500, façana, secció, plantes baixa, primera i segona E 1:50. Còpia 47,5 x 65 cm


Casa

C. del Torrente. Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1940

Documentació:
H 103C / 31 / 81 : Emplaçament E 1:1000, façana, secció i planta E 1:100. Tinta sobre paper tela 34 x 19,5 cm


Casa per Josep Caldes

Ctra. a San Feliu (actual C. Major). Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1941

Documentació:
H 104B / 3 / 122 : Emplaçament E 1:200, planta baixa i pis, façana i secció E 1:50. Tinta sobre paper sulfuritzat afegit a cartulina 51 x 85 cm


Reforma de la casa del Sr. Llampallas i Sitjar

C. Hospital, 31. Barcelona. ( Barcelonès )

1942

Documentació:
H 104B / 2 / 33.1-33.8 : Façanes, seccions, plantes. Còpies


Casa per a Joan Dot

Pg. de Las Tres Hermanas. Campins. ( Vallès Oriental )

1943 - 1947

Documentació:
C 1198 / 133 : Càlculs, esborranys de contrate
C 1198 / 133.7-133.27 : Croquis
H 103C / 31 / 133.1 : Façana E 1:100. Llapis i aquarel·la sobre paper vegetal afegit a paper 25,5 x 29,5 cm
H 103C / 31 / 133.2 : Croquis de façana E 1:100. Llapis sobre paper 28 x 24 cm
H 103C / 31 / 133.3 : Croquis de perspectives i planta. Tinta sobre paper afegit a paper 18,5 x 29,5 cm
H 103C / 31 / 133.4 : Croquis planta E 1:100. Llapis sobre paper vegetal 22 x 27,5 cm
H 101I / 24 / 133.5 : Croquis planta E 1:100. Llapis sobre paper 33,5 x 50 cm
H 103C / 31 / 133.6 : Croquis planta E 1:100. Llapis i tinta sobre paper 23,5 x 33,5 cm. Amb anotacions i dibuixos al voltant i al dors i el comentari: "dibuix del propi Dot propietari"


Casa per José Vall i Gallisans

C. Zamora, 79. Barcelona. ( Barcelonès )

1945

Documentació:
C 1197 / 34 : 4 fulls de pressupostos i 1 rebut
H 104B / 2 / 34.1 : Emplaçament E 1:500, façana i secció E 1:50. Tinta sobre paper vegetal 47,5 x 67,5 cm
H 104B / 2 / 34.2 : Plantes baixa i pisos E 1:50. Tinta sobre paper vegetal 64 x 59 cm


Casa

Valldoreix. Sant Cugat del Vallès. ( Vallès Occidental )

1945

Documentació:
H 104B / 3 / 142.1 : Croquis emplaçament E 1:200, façana, planta i secció E 1:50. Llapis i tinta sobre paper afegit a cartulina 31,5 x 72 cm
H 104B / 3 / 142.2 : Croquis emplaçament E 1:200, façana, planta i secció E 1:50. Llapis sobre paper vegetal 34 x 67 cm

Observacions:
Jujol titula el projecte "Kiosk al bosc"