Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
MARTINO I ARROYO, Josep Maria 1891-1957 Títol d'arquitecte: 23/1/1916
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars Planejament urbà  
 
     
  Valoració d´obres i reforma en l´edifici de Joaquim Recoder i Poy

C. Saló Sant Joan, 129. Barcelona. ( Barcelonès )

1917

Documentació:
C 732 / 46 :
Relació d´obres fetes del 1916 al 1917
Medicions. 5 fulls
Relació de despeses. 3 fulls
Aplicació de preus per partides. 5 fulls
Descomposició d´unitats. 5 fulls
Resum valoració global d´obres
Pressupost ofert per una casa de pintors


eritatge de R. Miralles i l´Ajuntament de Barcelona sobre les finques Quinta Joana, "Vila Joana" i La Vinyassa

Barcelona. ( Barcelonès )

1919

Documentació:
C 731 / 25 :
Informe de peritació per a l´Ajuntament


eritatge per a l´Ajuntament de Barcelona d´una finca del Fomento de Obras y Construcciones a la muntanya de Monjuïc

Barcelona. ( Barcelonès )

1920

Documentació:
C 731 / 26 :
Designació de l´Associació d´Arquitectes de Catalunya. 23-12-1919
Dictamen dels arquitectes municipals Falguera i Rubió sobre l´oferta del F.O.C. 21-2-1920
Informe de peritació. 2-3-1920
Plànol amb l´emplaçament de les finques propietat del F.O.C. a Monjuïc E 1: 8000. 1904


ictamen pericial del plet presentat pels antics propietaris de la Plaça Catalunya contra l´Ajuntament de Barcelona

Barcelona. ( Barcelonès )

1935

Documentació:
C 738 / 97 :
"Extremos". Treballs que el procurador volgue que fessin els pèrits. 7 planes
Informe 20 fulls i 22 plànols E 1: 200. 1 plànol E 1: 500
Decisió de la Junta de Caps lletrats sobre el pagamwnt d´honoraris dels pèrits. 4 fulls. Octubre 1935