Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
MESTRES I FOSSAS, Jaume Barcelona: 25/7/1892 - Vallvidrera(Barcelona): 19/6/1981 Títol d'arquitecte: 26/11/1917
Arquitectura religiosa Edificis comercials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars    
 
     
 

Casa Sala Viladot

Av. Gaudí, 71; C. Castillejos. Barcelona. ( Barcelonès )

1930 - 1931

Documentació:
C 249 / 7 :
2 fotografies
H 101A / 39 / 2345 : Perspectiva exterior. Tinta sobre paper
H 101A / 39 / 2346 : Perspectiva exterior. Llapis, aquarel.la i tinta sobre paper còpia
H 106H / 5 / 7.2 : Planta baixos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 7.3 : Planta pisos primer fins sisè E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 7.4 : Planta setena E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 7.5 : Planta terrat E 1: 50. Llapis sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 7.6 : Planta pisos primer al sisè E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 7.1 : Façanes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 7.7 : Façana xamfrà E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 7.8 : Planta baixos E 1: 50. Planta altell-porteria. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges per a "Fertilizadora S.A."

C. Alexandre Rosselló; C. Lluís Martí. Palma de Mallorca.

1932 - 1935

Documentació:
C 249 / 9 :
3 fotografies
H 101D / 30 / 2339 : Perspectiva exterior. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 101D / 30 / 2340 : Emplaçament E 1: 500. Perspectiva axiomètrica. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 9.1 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 9.2 : Planta pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 9.3 : Planta terrat E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 9.4 : Secció AB, E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 9.5 : Secció CD, E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de C.A.V.I.S.A

C. Balmes, 166. Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
C 249 / 23 :
Plantes pisos del primer al sisè. Còpia
Planta embigats. Còpia
Planta baixa i soterrani. Còpia
Planta setè pis i pis porteria. Còpia


Edifici d´habitatges propietat de Jaume Sans i Ribalta

Pl. Molina, 1-7; C. Balmes; C. Bèlgica. Barcelona. ( Barcelonès )

1935

Documentació:
EDIFICI PL. MOLINA, 5 ; C. BALMES
C 249 / 11B : Fotografia edificis Pl. Molina 5 i 7
H 101A / 39 / 2330 : Perspectiva exterior. Tinta sobre paper vegetal
H 101E / 8 / 2329 : Emplaçament E 1: 500. Façanes, alçats i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 101D / 30 / 2328 : Planta pisos, del primer al cinquè, E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11B.3 : Planta soterrani i fonaments E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11B.4 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11B.5 : Planta pis setè i terrat E 1: 50. Llapis sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11B.6 : Planta botiga E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11B.7 : Reforma entresolat i terrat. Planta i secció
H 106H / 2 / 11B.8 : Planta casa setè pis E 1: 50
H 106H / 2 / 11B.9 : Ampliació planta casa setè pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11B.10 : Planta entresol E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11B.1 : Façana i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 5 / 11B.2 : Façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
EDIFICI PL. MOLINA, 7 ; C. BÈLGICA
C 249 / 11A :
Fotografia edificis Pl. Molina 5 i 7
Planta pisos. Còpia
H 106H / 2 / 11A.1 : Planta fonaments i soterrani. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11A.2 : Planta entresol E 1: 50. Tinta sobre paper
H 106H / 2 / 11A.3 : Planta entresol E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11A.4 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11A.5 : Planta últim pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 2 / 11A.6 : Planta pisos E 1: 50. Fotocòpia
H 106H / 2 / 11A.7 : Planta pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de lloguer propietat de Bartolomé Puigrós i Dolores Modolell

C. Via Augusta, 118. Barcelona. ( Barcelonès )

1941 - 1942

Documentació:
C 249 / 14 :
1 fotografia
H 101B / 29 / 2913 : Perspectiva façana . Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 3 / 14.1 : Planta pisos primer al sisè E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 3 / 14.2 : Planta últim pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101D / 30 / 2915 : Façana. Alçat E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de lloguer propietat de Francisca Comas Gras

Via Augusta, 114-116. Barcelona. ( Barcelonès )

1942

Documentació:
H 101D / 30 / 2342 : Planta últim pis E 1: 50. Tinta sobre paper
H 101D / 30 / 2341 : Façana. Alçat i secció E 1: 100. Plamta pisos E 1: 50. Tinta sobre paper
H 101D / 30 / 2914 : Façana. Alçat E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges pel Sr. Piera

C. Balmes, 341-343. Barcelona. ( Barcelonès )

1944 - 1948

Documentació:
C 249 / 15 : Plànol pis. Còpia
H 106H / 3 / 15.1 : Detalls últims pisos, façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 3 / 15.2 : Planta pisos del primer al sisè E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 3 / 15.3 : Planta altell E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101B / 29 / 2347 : Perspectiva exterior. Tinta i llapis sobre paper vegetal
NÚMERO 341
H 101D / 30 / 2923 : Planta soterrani i emplaçament E 1: 50 i E 1: 500. Tinta sobre paper vegetal
H 101D / 30 / 2924 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101D / 30 / 2935 : Planta pisos del primer al sisè E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101D / 30 / 2926 : Planta àtic E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal. 1950
H 101D / 30 / 2927 : Planta últim pis-sobreàtic E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101D / 30 / 2928 : Façana i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
NÚMERO 343
H 101D / 30 / 2921 : Planta pisos del segon al sisè E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101D / 30 / 2922 : Planta àtic E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101D / 30 / 2919 : Façana C. Balmes. Alçat i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101A / 39 / 2920 : Façana. Perspectiva. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de lloguer pel Sr. Baciana

Pl. Gala Placídia, solar 4-6. Barcelona. ( Barcelonès )

1944 - 1953

Documentació:
C 249 / 17 :
1 fotografia
H 106H / 5 / 17.4 : Emplaçament, planta soterrani, baixa i altell E 1: 50. tinta sobre paper vegetal
H 101B / 29 / 2349 : Perspectiva exterior. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106H / 3 / 17.1 : Planta pisos del primer al cinquè E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 3 / 17.2 : Planta pisos del sisè al setè i emplaçament E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 3 / 17.5 : Planta pis àtic E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106H / 3 / 17.3 : Façana i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal


Casa de lloguers pel Sr. Baciana

C. Muntaner, 333 ; C. Calaf. Barcelona. ( Barcelonès )

1944 - 1945

Documentació:
C 249 / 16 : fotografia
H 101D / 30 / 2916 : Façana C. Muntaner. Alçat i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101E / 8 / 2917 : Façana C. Calf. Alçat E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101E / 8 / 2918 : Detall angle de la façana del C. Calaf. Perspectiva. Tinta sobre paper vegetal