Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
MITJANS I MIRÓ, Francesc 1909- Títol d'arquitecte: 1940
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars Planejament urbà Singular
 
     
  Restauració i adeqüació del Palau Moja per a la Direcció General Patrimoni Cultural, Servei de Patrimoni Arquitectònic, Secció de Restauració

C. Portaferrisa, 1-3; Rbla. dels Estudis. Barcelona. ( Barcelonès )

1982

Documentació:
C 1175 / 379 : Fotografies, memòria, corresopndència, plec de condicions, pressupost.
V 81 / 379 : 52 plànols: plantes, seccions, façanes d'estat actual i projecte