Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
NADAL I OLLER, Lluís 17/03/1929 Cassà de la Selva Títol d'arquitecte: 1957
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà    
 
     
 

Quiosc bar per a Agustí Tur

Palamós. ( Baix Empordà )

1957 - 1958

Documentació:
T 165 / 25:
25.1 Planta, alçats i detall de barra. E 1: 10. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
25.2 Planta, alçats i secció de l'accés. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
25.3 Detall del mostrador. Entrega amb pilar. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
25.4 Alçat interior i secció dels serveis. E 1: 20. Tinta i llapis sobre vegetal.
25.5 Perspectiva axonomètrica. Detall encontre barra - pilar. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.


Reforma de l'editorial Omega

C. Plató. Barcelona. ( Barcelonès )

1981

Documentació:
T 172 / 35:

ESTAT INICIAL:
35.1 Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
35.2 Plantes primera, segona i tercera. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
35.3 Alçat al C. plató.E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

ESTAT REFORMAT:
35.4 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
35.6 Planta primera. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
35.7 Plant segona. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
35.8 Planta tercera. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
35.9 Alçat C. Plató. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
35.10 Detall d'alçat de la planta baixa. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
35.11 Secció per l'escala. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº160, 1984, p. 102-105
Publicat a: ON, nº 52, 1984
Publicat a: .Documentos de arquitectura, 21, 1992, p. 65
Obra seleccionada pels premis FAD d'Interiorisme de 1983