Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
NADAL I OLLER, Lluís 17/03/1929 Cassà de la Selva Títol d'arquitecte: 1957
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà    
 
     
 

Escola mixta d'ensenyament mig, amb internat

Urbanització Can Solà del Pla. Matadepera. ( Vallès Occidental )

1966 - 1970

Documentació:
PROJECTE:
T 166 / 29:
29.1 Planta fonaments. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.2 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.3 Planta baixa. Cotes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.4 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.5 Planta pis. Cotes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.6 Planta pis. Cotes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.7 Seccions i façanes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.8 Seccions i façanes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.9 Seccions i façanes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.10 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.11 Planta soterrani i semienterrada. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.12 Secció A-A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.13 Estructura. Armat de jàssera. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
29.14 Alçat S.O. (aules). E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.15 Alçat N.O. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.16 Alçat N. E. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.17 Desenvolupament de patis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.18 Secció B-B'. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.19 Escala plantes i seccions. Detall gelosia. E 1: 50 7 E 1: 10.Tinta sobre vegetal.
29.20 Estructura de formigó. Armats pòrtics 5 i 5'. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
29.21 Planta escales. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.22 Seccions B-B' i detalls. E 1: 5 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

T 167 / 29:
29.1 Seccions obertures. E 1: 20 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
29.2 Detall. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
29.3 Sala d'actes. E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.4 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.5 Menjador. E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.6 Detall de canal de recollida d'aigua, coberta. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
29.7 Detall coberta. Escala principal. E 1: 20. Llapis sobre paper.
29.8 Detalls fusteries. E 1: 100. Tinta sobre paper.
29.9 Detalls fusteries. E 1: 10. Tinta sobre paper.
29.10 Detalls fusteries. E 1: 10. Tinta sobre paper.
29.11 Detalls fusteries. E 1: 10. Tinta sobre paper.
29.12 Detalls fusteries. E 1: 10. Tinta sobre paper.
29.13 Detalls fusteries. E 1: 10. Llapis sobre paper.
29.14 Llosa replà de l'escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
29.15 Recinte estació propà i detalls. E 1: 2 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
29.16 Depòsit formigó armat i detall armats. E 1: 20. Llapis sobre paper.
29.17 Reixa i banc terrassa. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
29.18 Projecte garatge. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.19 Estructura pis cantonada sud. Cos principal. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
29.20 Estructura coberta cantonada sud. Cos principal. E 1: 10 / E 1: 20.
29.21 Vestuaris. E 1: 50. Tinta i llapis sobre vegetal.
29.22 Pavimentació del porxo. E 1: 20 / E 1: 100. Còpia
29.23 Projecte gimnàs. Tinta sobre vegetal.
29.24 Façanes gimnàs. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
29.25 Planta i alçats interiors del gimnàs. E 1: 50. Tinta sobre paper.
29.26 2º solució accés gimnàs. E 1: 100. Tinta sobre paper.
29.27 Detall llosa escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
29.28 Perspectiva sala d'actes.
29.29 Reforma projecte dormitoris. E 1: 100.

PROPOSTA D'AMPLIACIÓ I REFORMA 1970:
29.30 Plànol de situació. Ampliació duta a terme. E 1: 5000. Tinta
sobre vegetal.
29.31 Planta fonaments. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.32 Planta semisoterrani i planta gimnàs. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.33 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.34 Planta pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.35 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.36 Planta estructura. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.37 Alçat sud. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.38 Alçat est. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.39 Secció B-B, alçat nord. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
29.40 Secció A-A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

DIBUIX DE PLÀNOLS PER A LA PUBICACIÓ PERIÒDICA QUADERNS:
29.41 Planta soterrani. Plànol per a la revista Quaderns 146. Tinta sobre vegetal.
29.42 Planta baixa. Plànol per a la revista Quaderns 146. Tinta sobre vegetal.
29.43 Planta tipus. Plànol per a la revista Quaderns 146. Tinta sobre vegetal.
29.44 Planta coberta. Plànol per a la revista Quaderns 146. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'arquitectura i urbanisme, nº 75, 1970.
Publicat a: Quaderns d'arquitectura i urbanisme, nº 146, 1981, p. 4, 12 i 13
Publicta a: Documentos de arquitectura, nº21, 1992, p.63


Escola d'arts i oficis en el convent de Sant Domènech

Convent de Sant Domènech. Vic. ( Osona )

1976 - 1979

Documentació:
H 117 I / 5 / 8:

AVANTPROJECTE:
8.1 Planta semisoterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.2 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.3 Planta primer pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.4 Planta segon pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

PROJECTE:
8.5 Emplaçament. E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.
8.6 Planta baixa. Aixecament planimètric abans de les obres. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.7 Planta primer pis. Aixecament planimètric abans de les obres. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.8 Planta segon pis. Aixecament planimètric abans de les obres. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.9 Planta coberta, planta sotacoberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.10 Instal.lació elèctrica. Planta semisoterrani. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.11 Instal.lació elèctrica. Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.12 Instal.lació elèctrica. Planta primer pis. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.13 Instal.lació elèctrica. Planta segon pis. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.14 Instal.lacions de calefacció, aigua i sanejament. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.15 Instal.lacions de calefacció i aigua. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.16 Instal.lacions de calefacció i aigua. Planta primer pis. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.17 Instal.lacions de calefacció i aigua. Planta segon pis. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.18 Detalls fusteria. E 1: 2 / E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
8.19 Detalls fusteria. E 1: 2 / E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
8.20 Detalls fusteria. E 1: 2 / E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
8.21 Detalls fusteria. E 1: 2 / E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
8.22 Detalls fusteria. E 1: 2 / E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
8.23 Detalls fusteria. E 1: 2 / E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.

REFORMA ADICIONAL:
8.24 Planta semisoterrani. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.25 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.26 Planta primer pis. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.27 Planta segon pis. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.28 Façanes. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.29 Detall estructura metàl.lica. Hall. E 1: 10 / E 1: 20 / E 1: 50 / E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.30 Comprovació volta biblioteca. E 1: 20 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
8.31 Estructura. Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.32 Estructura. Planta primer pis. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.33 Estructura. Planta segon pis. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
8.34 Estructura. Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.35 Detall de l'escala principal. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
8.36 Detall de l'escala auxiliar. E 1: 5 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

T 161 / 8:
8.41 Detall dels banys. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.42 Secció de detall del claustre. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

DIBUIX DE PLÀNOLS PER A LA PUBLICACIÓ QUADERNS 146:
8.37 Planta baixa. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
8.38 Planta primer pis. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
8.39 Planta segon pis. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
8.40 Detall escala principal. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146, 1981, p. 30-33
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 165, 1985
Publicat a: On, nº39, 1983
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p. 64


Ampliació d'un centre de formació professional.

C. Doctor Fleming;, Av. Crist Rei. Vic. ( Osona )

1979

Documentació:
T 172 / 34:
34.1 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
34.2 Planta baixa. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
34.3 Planta pis. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
34.4 Alçats de l'estat actual i estat reformant. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
34.5 Seccions longitudinal i transversal del nucli d'aules. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
34.6 Secció del taller i porxo. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146, 1981, p. 34-35


Escola d'Enginyers de Telecomunicació. Mòdul 9. (Actualment D-5) Campus nord UPC

C. Sor Eulàlia d'Anzizu. Barcelona. ( Barcelonès )

1986

Documentació:
T 163 / 18:
18.1 Planta topogràfica. Perfils del terreny. E 1: 500 / E 1:. 200 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
18.2 Emplaçament, plantes soterrani, baixa, primera, segona, terrat i seccions 1-1, 2-1 i 3-3. E 1: 1000 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
18.3 Façana Nord-oest, sud-est i lateral. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
18.4 Detalls façanes. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
18.5 Plantes sanitaris, secció 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
18.6 Plantes i seccions. Cambres: acústica, reverberant i anecoica. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
18.7 Fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
18.8 Manyeria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
18.9 Manyeria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
18.10 Clavagueró exterior. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
18.11 Detall axonomètric de secció de finestra. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Els mòduls D3, D4, i D6 són també projectats per ell
Publicat a: Documents d'Arquitectura, nº21, 1992, p. 17-20 i 66


Escola d'Arquitectura del Vallès. E.T.S.A.V

C. de les Sitges; C. Vallseca. Sant Cugat del Vallès. ( Vallès Occidental )

1989 - 1992

Documentació:
TREBALLS PREVIS I TANCA:
T 175 / 41:
41.1 Planta, alçat i secció. E 1: 500 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.2 Planta, perfils del terreny. E 1: 500 / E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

PROJECTE 1989:
41.3 Situació i emplaçament, E 1: 500 / E 1: 8000. Tinta sobre vegetal.
41.4 Planta cotes 3,65 i 1, 70. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.5 Planta cotes 0, 00 i 1, 53. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.6 Planta cotes +3,91 i +4, 76. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.7 Planta cota +7,99. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.8 Seccions transversals., F-F i G-G. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
41.9 Seccions transversals H-H i I-I. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
41.10 Seccions longitudinals, A-A, B-B, C-C, D-D. Tinta sobre vegetal.
41.11 Alçats i seccions longitudinals, façana S, N. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.12 Alçats laterals, façana oest i est. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.13 Detalls aulari. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.14 Detalls façanes. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.15 Detalls escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.16 Detall escala i ascensor. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.17 Fusteria interior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.18 Fusteria interior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.19 Fusteria exterior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.20 Fusteria exterior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.21 Fusteria exterior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.22 Detall sanitaris. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

T 176 / 41:
41.23 Clavaguerons. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

PROJECTE FINAL D'OBRA 1992:
41.24 Emplaçament i situació. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
41.25 Planta cotes -1,70 i -3,65. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.26 Planta cotes 0,00 i +1,53. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.27 Planta cotes +3,91 i +4, 76. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.28 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.29 Façana N, façana secció G-G, façana oest i secció per aparcament. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.30 Seccions longitudinals a-A i B-B. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.31 Seccions longitudinals C-C i D-D. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.32 Secció transversal E-E, planta i detall claraboia. E 1: 50 i E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
41.33 Secció transversal F-F i detall coberta magatzem i bar. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
41.34 Lluernari, alçat exterior, alçat tester, planta mòdul extrem i tipus, detall A i seccions 1, 2, A i B. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.35 Detalls façana, planta, secció i alçat exterior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.36 Fusteria, manyeria interior,. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.37 Fusteria, manyeria exterior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.38 Urbanització, aparcament i pas. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.39 Urbanització. Tancament parcel.la i portal carretera. E 1: 100 / E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.40 Urbanització. Portal C. Sitges. E 1: 100 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.41 Estructura. Pilars i jàsseres de coberta, pòrtics 1-10. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

AMPLIACIONS I REFORMA 1990-1991:
41.42 Axonometria de divisoria del bar-cuina. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.43 Planta i seccions del pas d'entrada. E 1: 100 / E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
41.44 Plantes i seccions de la sala d'actes. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
41.45 Planta i seccions de secretaria-direcció. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
41.46 Planta, alçats, perspectiva i detalls de consergeria. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
41.47 Planta i alçats de la zona copisteria i bar. E 1: 20 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
41.48 Planta i seccions de la sala d'ordinadors. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
41.49 Alçat, secció i axonomètric de la barana de la sala d'actes. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Menció especial del "Premio Nacional de Arquitectura de Ladrillo".

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès: Projecte bàsic del nou edifici a Sant Cugat : arquitecte, Lluís Nadal i Oller (1988)
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p. 43-61 i 68
Publicat a: On: Monográfico Sant Cugat, 1990, p. 120-127
Publicat a: Revista del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, nº 109, 1989
Publicat a: Quaderns d'arquitectura u urbanisme, nº 207, 208, 209, 1995, p. 284-285


Edifici Nexus, centre de càlcul de la U.P.C. Campus Nord de la UPC

C. Gran Capitan; C. Jordi Girona. Barcelona. ( Barcelonès )

1992

Documentació:
T 171 / 32:
32.1 Situació. E 1: 1000. Tinta sobre poliester.
32.2 Emplaçament i planta baixa (nivell 88.00) E 1: 200. Tinta sobre poliester.
32.3 Planta de la galeria de serveis (nivell 76.575). E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.4 Planta soterrani -2. E 1: 100. / E 1: 50. Tinta sobre poliester.
32.5 Planta soterrani -1, aparcament, (nivells 83.10 i 83.45 m) E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.6 Planta baixa. (nivell 88.00) E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.7 Planta tipus (nivells 9180, 95.60, 99.40 i 103.20), esquemes de distribució. E 1: 100 / E 1: 200. Tinta sobre poliester.
32.8 Planta coberta (nivell 107.00) E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.9 Planta sobre coberta (nivell 110.70). E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.10 Secció A, detall tancament, detall cel ras. E 1: 100 / E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre poliester.
32.11 Secció B. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.12 Secció E. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.13 Alçat A i B. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.14 Rampes d'accés aparcament, plantes i secció. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.15 Plantes i seccions de rampes interiors de l'aparcament. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.16 Planta, alçats i seccions del vestíbul de la planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
32.17 Plantes i seccion del vestíbul de la planta pis. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
32.18 Detalls de tancament del nucli central, plantes, alçat i seccions. E 1: 20 / E 1: 50. Tinta sobre poliester.
32.19 Planta, alçats i seccions de la barana de l'escala. E 1: 20 / E 1: 50. Tinta sobre poliester.
32.20 Planta, façana i seccions del badalot del nucli central. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre poliester.
32.21 Planta, alçat i seccions del nucli central. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
32.22 Façanes, planta, alçat i secció del pati i detalls D1 i D2 de fusteria. E 1: 100 / E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre poliester.
32.23 Planta, alçat i secció de sanitaris. E 1: 20. Tinta sobre poliester.
32.24 Tarima planta tipus. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.25 Cel ras planta tipus. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.26 Fusteria. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre poliester.
32.27 Planta, alçats i seccions de les portes d'acés principal. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre poliester.
32.28 Forjat F0 de nivells superios d'acabat lloses. E 1: 200. Tinta sobre poliester.
32.29 Perfils I, del 1 al 9. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.30 Perfils II, del 9 al 16. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
32.31 Planta topogràfic, estat actual. E 1: 200. Tinta sobre poliester.
32.32 Planta de detall d'amidament rebaix. E 1: 200. Tinta sobre poliester.

Observacions:
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº21, 1992, p.68
Publicat a: Informatiu del Col·legi d'aparelladors i arquitèctes tècnics de Barcelona, nº 64, p. 15-19.


Escola d'ensenyament secundari

Pg. Diputació. Pineda de Mar. ( Maresme )

1999

Documentació:
T 173 / 39:
39.1 Situació, emplaçament i índex general. E 1: 5000 / E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
39.2 Planta replanteig edifici, i planta topogràfica. E 1: 1000 / E 1: 250. Tinta sobre vegetal.
39.3 Seccions de perfil del terreny. E 1: 200 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
39.4 Planta clavaguerons i detalls. E 1: 200 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
39.5 Planta baixa. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
39.6 Planta pis i mobilibari i superfícies.. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
39.7 Sector 1, 2, i 3 d'aules; planta baixa, alçats interiors i detalls de tancament interior. E 1: 100 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
39.8 Sector 4, gimnàs. Planta baixa i pis, seccions, alçats interiors i desenvolupats. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
39.9 Sectors 5, 6 d'accés. Planta baixa, alçats interiors i desenvolupats. Seccions escala i detalls de tancament interior. E 1: 100 / E 1: 30. Tinta sobre vegetal.
39.10 Sector 1, 2, 3 d'aules. Planta pis, alçats interiors i desenvolupat. Detalls tancament interior. E 1: 100 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
39.11 Sector 5 i 6 d'accés. Planta pis, alçats interiors i desenvolupats. Detalls tancament interior. E 1: 100 / E 1: 30. Tinta sobre vegetal.
39.12 Planta coberta, detall coberta i detall junta de dilatació. E 1: 200 / E 1: 10 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
39.13 Façanes i seccions. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
39.14 Façanes i seccions. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
39.15 Detalls constructius i detalls dintells. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
39.16 Detalls constructius. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
39.17 Detalls constructius, sortida d'emergència aularis. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
39.18 Detalls constructius, tancament de façana, aules i passadis. E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
39.19 Detalls constructius, tancament façana, aules i passadis. Tinta sobre vegetal.
39.20 Detalls constructius. Accés principal, vestíbul i sala de professors. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
39.21 Detalls constructius, escala d'accés i tancament biblioteca. Tinta sobre vegetal.
39.22 Detalls constructius, escala d'accés i tancament biblioteca. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
39.23 Esquema fusteria. Detalls planta fusteria. E 1: 50 / E 1: 5 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
39.24 Plantes, alçats interiors i detalls de fusteria de les aules i dels sanitaris. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
39.25 Planta, alçats i seccions 1, 2 i 3 del taulell de secretaria i consergeria. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
39.26 Planta, alçat, seccions i axonometria del portal d'accés. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.