Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
NADAL I OLLER, Lluís 17/03/1929 Cassà de la Selva Títol d'arquitecte: 1957
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà    
 
     
 

Centre d'assistència primaria.

C. 25 de setembre; Av. del Vallès. Terrassa. ( Vallès Occidental )

1986 - 1989

Documentació:
T 174 / 40:
40.1 Situació, emplaçament i replanteig. E 1: 100 / E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
40.2 Topografia actual, modificada i perfils. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
40.3 Fonaments i clavagueram. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
40.4 Forjat sanitari. E 1: 100 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
40.5 Forjat planta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
40.6 Forjat coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
40.7 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
40.8 Planta cotes i superfícies. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
40.9 Planta acabats. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
40.10 Façanes i secció I. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
40.11 Seccions 2, 3, 4 , 5 i acabats. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
40.12 Secció 7. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
40.13 Detalls constructius. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
40.14 Sanitaris públics: planta i seccions 1, 2, i 3. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
40.15 Sanitaris públics: secció 4, 5 i 6. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
40.16 Sales de consulta: d'infermeria i de medicina general. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
40.17 Brut-net i sala de tractament. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
40.18 Vestidors. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
40.19 Recepció: planta, seccions i detalls. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
40.20 Sala de conservació de mostres: planta i seccions. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
40.21 Fusteria. E 1: 20. E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
40.22 Manyeria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
40.23 Serralleris. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
40.24 Serralleria. E 1: 10 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
40.25 Serralleria. Tinta sobre vegetal.
40.26 Detall marquesina aparcament. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
40.27 Manyeria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
edifici inclòs en l'obra: Arquitectura sanitaria i de serveis socials a Catalunya. 1987
edifici inclòs en l'obra: 50 CAPS; Generalitat de Catalunya, 1991, 44
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p. 13-16 i 66.


Centre d'assistència primaria (C.A.P) Rio de Janeiro

Av. Rio de Janeiro; C. Baltasar Gracian. Barcelona. ( Barcelonès )

1993 - 1997

Documentació:
H 117 J / 2 / 11:
11.1 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
11.2 Plantes -2 i -1 garatge. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.3 Planta baixa i planta primera. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.4 Planta segona i planta tercera. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.5 Plnata quarta i planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.6 Façanes als C. Rio de Janeiro, Pl. Harry Walker, C. Baltasar Gracian i secció per rampa d'accés i detalls. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.7 Modificacions de façana. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.8 Secció A-A, D-D, rampa d'entrada, aparcament i alçat de badalot. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.9 Secció B-B, C-C, detall barana aparcament i detall claraboia. E 1: 100 / E 1:. 10. Tinta sobre vegetal.
11.10 Secció E-E i E'-E'. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.11 Alçats interiors. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.12 Planta i seccioos de la sala de consulta. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
11.13 Plantes, seccions i detall de l'escala A. E 1: 50 / E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
11.14 Plantes, seccions i detall de barana de l'escala B. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
11.15 Detalls de l'escala i dels graons. E 1: 10 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
11.16 Tancament de façana i patis. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
11.17 Fusteria exterior. E 1: 50 / E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
11.18 Fusteria interior. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
11.19 Sanitaris de les plantes 1, 2, 3, 4. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
11.20 Sanitaris de la planta baixa. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
11.21 Sanejament de totes les plantes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.22 Zona d'accés, àrea d'atenció continuada i aparcament. E 1: 20. Tinta i llapis sobre vegetal.
11.23 Protecció contra incendis. Planta garatge -2 i -1. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.24 protecció contra incendis. Planta baixa i primera. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.25 protecció contra incendis. Planta segona i tercera. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.26 Protecció contra incendis. Planta quarta i coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.27 Cel-ras de totes les plantes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.28 Planta, alçats i seccions del taulell de recepció. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p. 68