Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
NADAL I OLLER, Lluís 17/03/1929 Cassà de la Selva Títol d'arquitecte: 1957
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà    
 
     
 

Estació d'autobusos

Pl. Imperial Tarraco; Av. Roma; C. Pere Martell. Tarragona. ( Tarragonès )

1982 - 1987

Documentació:
H 117 I / 7 / 22:
22.1 Emplaçament. E 1: 1000. Tinta sobre vegetal.
22.2 Plànol topogràfic. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.
22.3 Replanteig de planta. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.
22.4 Perfils dels terrenys. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
22.5 Planta baixa i entresolat. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
22.6 Planta 1º soterrani. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
22.7 Planta segon soterrani. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
22.8 Planta coberta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
22.9 Plànol índex. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.
22.10 Planta baixa, sector hall. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.11 Planta 1º soterrani, sector hall. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.12 Planta sector E, primer soterrani i secció 3-3. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.13 Planta sector D, 1º soterrani i secció 3-3. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.14 Planta sector hall, 2º soterrani. E 2: 100. Tinta sobre vegetal.
22.15 Planta sector E, 2º soterrani i secció 2-2. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.16 Planta sector D, 2º soterrani i secció 2-2. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.17 Seccions O, 6, sector hall, vista E, D i façana interior. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.18 Secció O, modificada. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.19 Alçat posterior i secció 1-1. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.20 Secció 4-4 i 5-5. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.21 Planta baixa sanitaris i oficines. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
22.22 Planta entresolat i instal.lacions entresolat i andana. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
22.23 Detall vidriera, escala i taquilles. E 1: 50 / E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
22.24 Detall tancaments, oficines i porta principal. E 1: 100 / E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
22.25 Estructura. Plànol índex estructura. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.
22.26 Estructura. Fonaments, pilotatge. Tinta sobre vegetal.
22.27 Estructura. 2º zona E, F1 armat X. Tinta sobre vegetal.
22.28 Estructura. 2º zona E, F1 armat Y i alçat murs i quadre de pilars. Tinta sobre vegetal.
22.29 Estructura. 2º zona E, F2 i F. E, armat X. Tinta sobre vegetal.
22.30 Estructura 2º zona E, F2 i F. E, armat Y. Tinta sobre vegetal.
22.31 Estructura 2º zona E, F3, armat Y. Tinta sobre vegetal.
22.32 Estructura 2º zona E, F3 armat Y. Tinta sobre vegetal.
22.33 Estructura 2º zona C, F1 armat X. Tinta sobre vegetal.
22.34 Estructura 2º zona C, F1 armat i quadre de pilars. Tinta sobre vegetal.
22.35 Estructura 2º zona C, F2 i F.E armat X. Tinta sobre vegetal.
22.36 Estructura 2º zona C, F2 i F.E armat Y. Tinta sobre vegetal.
22.37 Estructura 2º zona C, F3 i armat Y. Tinta sobre vegetal.
22.38 Estructura 2º zona C, F3 armat Y i alçats murs. Tinta sobre vegetal.
22.39 Estructra 2º zona D, F1 armat X. Tinta sobre vegetal.
22.40 Estructura 2º zona D, F1 armat i quadre de pilars. Tinta sobre vegetal.
22.41 Estructura 2º zona D, F2 i F.E armat X. Tinta sobre vegetal.
22.42 Estructura 2º zona D, F2 i F. E armat Y i alçats murs. Tinta sobre vegetal.
22.43 Estructura 2º zona D, F3 i armat X. Tinta sobre vegetal.
22.44 Estructura 2º zona D, F3 i armat Y. Tinta sobre vegetal.
22.45 Estructura 1º zona, capitells F1 i quadre de pilars. Tinta sobre vegetal.
22.46 Estructura 1º zona, F1 armat nervis. Tinta sobre vegetal.
22.47 Estructura 1º zona, F2 armat capitells. Tinta sobre vegetal.
22.48 Estructura 1º zona F2 armat nervis. Tinta sobre vegetal.
22.49 Forjat 3. Tinta sobre vegetal.
22.50 Detall coberta, oficines, andana. E 1: 20 / E 1: 400. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
22.51 Estructura, jàsseres, armat. Tinta sobre vegetal.
22.52 Estructura, llosa forjat d'oficines. Tinta sobre vegetal.
22.53 Suport armari rètol lluminós. E 1: 20 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
22.54 Estructura viga metàl.lica. Tinta sobre vegetal.
22.55 Proposta de fonamentació amb pou de fonamentació. Tinta sobre vegetal.
22.56 Planta i alçat i secció de les taquilles, modificació. E 1: 50 / E 1: 2. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
22.57 Planta, secció, detall i axonomètric de la barana de l'escala. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
22.58 Perspectiva. Vista exterior. Tinta sobre vegetal.
22.59 Perspectiva. Vista posterior. Tinta sobre vegetal.
22.60 Perspectiva. Vista accés. Tinta sobre vegetal.
22.61 Perspectiva interior, Vista hall. Tinta sobre vegetal.
22.62 Perspectiva interior. Vista hall. Tinta sobre vegetal.
22.63 Perspectiva interior. Vista hall. Tinta sobre vegetal.
22.64 Perspectiva interior. Vista interior. Tinta sobre vegetal.
22.65 Perspectiva interior. Vista escala d'accés al pis superior. Tinta sobre vegetal.
22.66 Alçat posterior i secció 1-1, 2-2, 3-3, 0-0, 6-6. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Croquis, nº 31, (1987), p. 26-35
Publicat a: ON, nº 110 (1990)
Publicat a: I Muestra de 10 años de arquitectura española, 1980-1991, MOPU 1991.
Publicat a: Itineraris d'arquitectura catalana, 1984-1991
Publicat a: Documentos de arquitectura nº 21, 1992, p. 66