Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
NADAL I OLLER, Lluís 17/03/1929 Cassà de la Selva Títol d'arquitecte: 1957
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà    
 
     
 

Estudi de detall per a Jaume Nadal Rius

C. Santa Eulàlia; C. Santa Madrona. Alella. ( Maresme )

1978 - 1980

Documentació:
T 160 / 7:
7.1 Situació. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
7.2 Planta general. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
7.3 Alineacions rasants i ordenació volumètrica. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
7.4 Casa tipus unifamiliar amb terrassa. Plantes i seccions. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.5 Casa tipus unifamiliar amb jardí. Plantes i seccions. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.6 Planta semi-soterrani bloc C. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.7 Plantes baixes 1-2, blocs A, B, C. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.8 Perspectiva general. Tinta sobre sulfuritzat.
7.9 Perspectiva carrer. Tinta sobre vegetal.
7.10 Perspectiva carrer. Tinta sobre vegetal.

PLÀNOLS REALITZATS PER A LA PUBLICACIÓ A LA REVISTA QUADERNS 146
7.11 Situació. E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.
7.12 Planta general. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
7.13 Plantes i façanes d'habitatges tipus A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.14 Planta i secció d'habitatges tipus A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.15 Planta i secció d'habitatges tipus B amb jardí. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.16 Planta i secció habitatges tipus C. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.17 Planta habitatges tipus A. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146, 1981, p. 27-29
Publicat a: Documentos de Arquitectura, nº 21, 1992, p. 65Ordenació de l'entorn de Sant Pau del Camp

C. Sant Pau (Monestir de Sant Pau del Camp). Barcelona. ( Barcelonès )

1987 - 1991

Documentació:
H 117 I / 3 / 3:
3.1 Emplaçament i situació. E 1: 500 / E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.
3.2 Planta topogràfica, estat abans d'obres. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.3 Planta -1 i -2; Secció transversal C i Seccions A i B, rampa d'accés. E 1: 200 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
3.4 Plantes -2 i -3. E 1: 200 Tinta sobre vegetal.
3.5 Secció tipus. E 1: 20 Tinta sobre vegetal.
3.6 Planta vestidor peronal; Detall dutxa i planta, seccions A-A, B-B, C-C, E-E, D-D. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.7 Planta, secció A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, sortida d'emergència C. de les Tàpies. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.8 Plantes, secció A-A, B-B, C-C, zona rampa helicoidal. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.9 Planta de la rampa de comunicació de plantes. Secció A-A, B-B, C-C. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.10 Plantes, alçats, seccions i detalls de manyeria. E 1: 20 / E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
3.11 Estudi extrem. Planta i alçats de superfície. Càrrer Sant Pau. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.12 Estudi extrem. Planta i seccions del parking. Càrrer Sant Pau. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.13 Estudi zona ascensor. Planta superfície i secció. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.14 Estudi zona ascensor. Planta parking i seccions. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.15 Estudi zona ascensor. Plantes i secció de l'escala. E 1: 20 Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.16 Ventilació per plenum. Planta, seccions i perpectiva axonomètrica. E 1: 20. Tinta sobre sulfuritzat.
3.17 Ventilació per panera. Seccions A, B-B, C-C. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.18 Alçats, secció i detalls de baranes. E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.19 Accés a escales. Planta, alçat, secció i perspectiva. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.20 zona accés pel carrer Tàpies. Planta, seccions i perspectiva. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.21 Planta i alçats laterals de paviments i murs. E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.22 Accés peatonal al parking pel carrer Sant Pau. Planta i seccions. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.23 Planta, seccions, alçats i detalls de cabina. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
3.24 Planta, alçat i secció de la barana de l'entrada. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
3.25 Planta, secció, perspectiva i detalls de final de disseny de barana. E 1: 500 / E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.26 Detalls i perspectives de les peces finals de baranes. E 1: 5. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.27 Planta general d'actuació en tota la illa. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

T 159 / 3:
3.28 Planta de fonaments. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.29 Detalls d'estructura. Caps, bigues i riostres dels fonaments. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
3.30 Planta primer sostre. Jàsseres prefabricades. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.31 Detalls del primer sostre. Jàsseres i lloses. E 1: 10 / E 1: 20 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.32 Planta segon sostre. Jàsseres construïdes in situ. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.33 Esquema ormats de les jàsseres del segon sostre 5 i 6. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.34 Esquema ormats de les jàsseres del segon sostre 7, 8, 9, 10. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.35 Esquema ormats jàsseres del segon sostre A1, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.36 Esquema ormats del segon sostre, llosa de l'escala coberta de rampa, articulació de jàssera, escala del lloc i escala Carrer Estrella / Carrer Sant Pau, i bigues de vora. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
3.37 Desguassos. Planta coberta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.38 Desguassos i presa de terra. Planta P-2 i P-3. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.39 Alçats de desenvolupament de murs interiors. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.40 Fonamentació del mur interior, sectors Ai B. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.41 Fonamentació del mur interior, sectors C, D i E. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.42 Fonamentació del mur mig, sectors A i B. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.43 Fonamentació del mur mig, sectors C, D, E. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.44 Fonamentació del mur exterior, sectors C, D, E. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.45 Fonamentació del mur lateral al Carrer Sant Pau. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
3.46 Fonamentació i ormats de mur, escala i rampa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.47 Esquema general. Instal.lació de fontaneria. Tinta sobre vegetal.
3.48 Esquema de detecció. Instal.lació de prevenció d'incendis. Tinta sobre vegetal.
3.49 Esquema d'extinció. Instal.lació de prevenció d'incendis. Tinta sobre vegetal.
3.50 Instal.lació de fontaneria, prevenció d'incendis i especials. Distribució en plantes -1 i -2. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.51 Instal.lació de fontaneria i prevenció d'incendis. Distribució planta -3. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.52 Esquema general. Potències. Instal.lació d'electricitat. Tinta sobre vegetal.
3.53 Instal.lació d'electricitat Esquema del traçat de les línies elèctriques. Tinta sobre vegetal.
3.54 Instal.lació d'electricitat. Enllumenat. Distribució de plantes -1 i -2. E 1: 200. Tinta sobre poliester.
3.55 Instal.lació d'electricitat. Enllumenta. Distribució planta -3. E 1: 200. Tinta sobre poliester.
3.56 Instal.lació de ventilació. Esquema general. Tinta sobre vegetal.
3.57 Instal.lació de ventilació. Distribució plantes -1 i-2. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.58 Instal.lació de ventilació. Distribució planta -3. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.59 Instal.lacions especials, de interfonia, megafonia i control visual. Tinta sobre vegetal.
3.60 Instal.lacions especials. Distribució plantes -1 i -2. E 1: 200. Tinta sobre poliester.
3.61 Instal.lacions especials. Distribució planta -3. E 1: 200. Tinta sobre poliester.
3.62 Instal.lacions. Detallas accés serveis. Tinta sobre vegetal.
3.63 Plànol topogràfic de l'estat actual. E 1: 200. Tinta sobre poliester.
3.64 Plànol topogràfic del projecte. Plànol modificant l'anterior.E 1: 200.
3.65 Superfície. Jardí. Planta, alçat i secció al Carrer Tapies. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.66 Detalls vestuaris i fusteria. Planta, i seecions 1-1, 2-1. E 1: 2 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p. 21-28 i 67