Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
NADAL I OLLER, Lluís 17/03/1929 Cassà de la Selva Títol d'arquitecte: 1957
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà    
 
     
 

Edifici de 14 habitatges

C. Balmes, 295; C. Alfons XII. Barcelona. ( Barcelonès )

1958 - 1962

Documentació:
T 182 / 45:
45.1 Planta tipus. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.2 Planta 5º pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.3 Planta 6º pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.4 Planta 7º pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.5 Planta 8º pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.6 Planta sobreàtic. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.7 Planta soterrani i semisoterrani. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.8 Plantes entresol 1º, 2º, 3º i 4º planta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.9 Planta 5º i 6º. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.10 Planta 7º i 8º. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.11 Secció i façana no realitzada. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.12 Mur de contenció de terres. E 1: 20.
45.13 Fonaments i situació de murs i pilars. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.14 Elements de formigó, soterrani i planta baixa. E 1: 20.
45.15 Cuina tipus. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.16 Planta soterrani i baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
45.17 Detall façana. E 1: 10.
45.18 Estructura escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.19 Planta habitatge tipus C. Balmes. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.20 Planta modificada tipus C. Balmes. E 1: 20. Llapis sobre paper.
45.21 Planta modificada d'habitatge de planta 7º C. Balmes. E 1: 20. Llapis sobre paper.
45.22 Planta habitatge tipus C. Alfons XII. E 1: 20. Llapis sobre paper.
45.23 Planta modificada d'habitatge tipus C. Alfons XII. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.24 Planta àtic C. Alfons XII. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.25 Planta àtic modificada d'habitatge C. Alfons XII. E 1: 20. Llapis sobre paper.
45.26 Planta sobreàtic C. Alfons XII. E 1: 20.
45.27 Planta sobreàtic modificada C. Alfons XII. E 1: 20. Llapis sobre paper.
45.28 Planta inferior modificada d'habitatge duplex planta 7º, al C. Alfons XII. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.29 Planta superior modificada d'habitatge duplex planta 7º, al C. Alfons XII. E 1: 20. Llapis sobre paper.

T 183 / 45:
45.30 Planta àtic C. Balmes. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.31 Planta àtic modificada, al C. Balmes. E 1: 20. Llapis sobre paper.
45.32 Planta sobreàtic al C. Balmes. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.33 Planta sobreàtic modificada C. Balmes. E 1: 20. Llapis sobre paper.
45.34 Detall de badalot de l'ascensor de la planta terrat. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.35 Detalls fusteria. Porta d'entrada a habitatges. E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.36 Modificació cuina A. Planta tipus. E 1: 20. Llapis sobre paper.
45.37 Detalls fusteria. Porta corredera armari. E 1: 10. Llapis sobre paper.
45.38 Detalls fusteria. Finestres a pati. E 1: 20 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.39 Detalls fusteria. portes envidrades. E 1: 10 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.40 Detalls fusteria. Portes correderes d'entrada a menjador des del vestíbul. E 1: 20 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.41 Detalls fusteria. Llapis sobre paper.
45.42 Detalls fusteria. Esbossos solucions particulars. Planta sobreàtic C. Alfons XII. Llapis sobre paper.
45.43 Detalls fusteria. Sortida a galeria. E 1: 10 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.44 Detalls fusteria. Secció de finestra. E 1: 10 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.45 Detalls fusteria. Finestra de façana. E 1: 10 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.46 Detalls fusteria. Porta de la cuina. E 1: 20 / E 1: 10. Llapis sobre paper.
45.47 Detalls fusteria. Fusteria interior. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
45.48 Detall barana escala. E 1: 20 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.49 Baranes façana. E 1: 20. Tinta sobre paper.
45.50 Detall de baranes de la façana. E 1: 10 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.51 Detall fusteria. E 1: 20. Llapis sobre paper.
45.52 Detall barana escala. E 1: 20 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.53 Detall barana escala. E 1: 10 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.54 Detall jardinera, versió 1. E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.55 Detall jardinera, versió 2. E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.56 Cabina de la porteria. E 1. 10. Tinta sobre vegetal.
45.57 Detall llar de foc. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
45.58 Cuina tipus al C. Alfons XII. E 1: 200 / E 1: 1. Llapis sobre paper.
45.59 Planta tipus, tramada per a publicar. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146 , 1981, p.9


Habitatges i locals comercials al polígon de Sant Martí

C. Bach de Roda; C. Guipúzcoa; C. Concili de Trento. Barcelona. ( Barcelonès )

1960 - 1964

Documentació:
H 117 J / 6 / 23:
23.1 Emplaçament. E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.
23.2 Croquis axonomètric del conjunt. Tinta i llapis sobre vegetal.

BLOC I:
23.3 Façana S.E. i N.E. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.4 Alçat N.O. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.5 Alçat S.O i N.O. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.6 Alçat N.E. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.7 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.8 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.9 Planta altell. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.10 Planta pisos. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.11 Planta terrat. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.12 Detall, façana S. E. Secció de baixos. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
23.13 Detall, façana S.O. i secció baixos. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
23.14 Seccions A, B, C i D, per escala habitatges "B". E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.15 Detall. Secció escala. Secció E. E 1: 20 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.16 Secció F. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.17 Seccions J, H, I. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.18 Secció longitudinal K-K' planta comercial, secció transversal L-L'. Tinta sobre vegetal.
23.19 Detall planta baixa, cruixies 5, 6, 7, 8, 9. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.20 Detall planta baixa. Cruixies 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.21 Detall, planta baixa. Cruixia, 22, 23, 24, 25, 26. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.22 Detall planta altell. Cruixia 22, 23, 24, 25, 26. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.23 Habitatges tipus 1. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.24 Habitatges tipus 2. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.25 Planta habitatge tipus 3. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.26 Planta cuina habitatge 3. Secció cuina i detall escala natural. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.27 Fusteria taller. E 1: 20 Tinta sobre vegetal.
23.28 Fusteria metàl.lica. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.29 Fusteria metàl.lica II. E 1: 20 Tinta sobre vegetal.
23.30 Alçat, planta i detalls de pasarel.la. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
23.31 Estructura. Planta fonaments. Secció A-B, C-D, E-F. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
23.32 Estructura. Mur de contenció, contrafort, secció llosa, armat. E 1: 100 / E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.33 Estructura. Planta fonaments, contraforts mur de contenció, pantalles mur de contenció i llosa de conduccions. E 1: 100 / E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.34 Detalls junta dilatació. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
23.35 Planta baixa i altell (B-1) del local comercial "D". E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat.
23.36 Planta baixa (B-1) dels locals comercials "D"; alçat planta baixa i altell; secció A-A' i D-D'. E 1: 20. Llapis sobre paper sulfuritzat.
23.37 Planta baixa (B-1) dels locals comercials "E" i "F"; alçat (Baixa i altell) dels loclas "C", "E", "F". E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat.
23.38 Planta baixa i altell (B-1) del local "A". E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat.
23.39 Detalls de fusteria (B-1) del local comercial "A". E 1: 2. Llapis sobre paper sulfuritzat.
23.40 Planta, alçat i secció de la taula del conserge. E 1: 20. Llapis sobre paper sulfuritzat.

H 117 J / 7 / 23:

PLANTA COMERCIAL:
23.41 Planta fonaments. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.42 Planta baixa, altell, coberta i secció. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.43 Lluernaris, planta comercial, planta, secció i detalls. E 1: 20 / E 1: 2. Llapis sobre paper sulfuritzat.
23.44 Detalls. Escales dels altells. E 1: 20 / E 1: 10. Llapis sobre paper sulfuritzat.

BLOC 2
23.45 Emplaçament. E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.
23.46 Façana S.O. i N.O. 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.47 Façana N.O, S.E, N.E. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.48 Façana N-O, S-E i seccions. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.49 Planta fonaments, soterrani, baixa, altell, pisos i terrat. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.50 Planta baixa. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.51 Planta pis tipus. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.52 Façana detall i secció 1-1. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.53 Secció 1-1, secció A-B. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.54 Secció 3-3 i C-D. Tinta sobre vegetal.
23.55 Seccions escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.56 Detall ampit i coronació paret. E 1:1. Tinta sobre vegetal.
23.57 Fusteria. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.58 Fusteria metàl.lica. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.59 Detall de façana N-E. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
23.60 Ventilació lavabos i botigues. E 1: 20. Llapis sobre paper sulfuritzat.
23.61 Vidriera menjador. E 1: 10 / E 1: 1. Llapis sobre paper sulfuritzat.

BLOC 7
23. 62 Planta baixa, semisoterrani, fonaments, terrat i pisos. Alçats S.O i N.E. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.63 Alçats N-O i S-E. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
23.64 Planta tipus habitatge. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.65 Seccions escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.66 Detalls façana. Secció A-B, C-D. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.67 Detalls cuina. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
23.68 Detalls dels lavabos i safareig. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.69 Fusteria taller i metàl.lica. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.70 Seccions escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.71 Planta soterrani, façana i seccions. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
23.72 Planta banys, semisoterrani, seccions A-B i C-D. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
23.73 Detalls fusteria, menjador. E 1: 10 / E 1: 1. Llapis sobre paper sulfuritzat.
23.74 Detalls baranes de les galeries. E 1:10. Llapis sobre paper sulfuritzat.
23.75 Detalls de cuina i bany. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
23.76 Detall escala. E 1: 10 / E 1:1. Tinta sobre vegetal.
23.77 Fusteria mixta. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p.63


Edifici d'habitatges La Vinya.

C. Alts forns, 83-87; C. dels Ferrocarrils Catalans. Barcelona. ( Barcelonès )

1964 - 1968

Documentació:
H 117 J / 1 / 10:
10.1 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
10.2 Planta fonaments. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.3 Planta desaigües. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.4 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.5 Planta entrsòl i pisos. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.6 Planta àtic. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.7 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.8 Planta baixa tipus. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.9 Planta tipus: entresòl i pisos. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.10 Planta tipus: entresòl i pisos laterals. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.11 Planta tipus: entresòl i pisos cantonada. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.12 Planta tipus: àtic. E 1:. 50. Tinta sobre vegetal.
10.13 Planta tipus: àtic lateral i cantonada. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.14 Façana posterior al C. Ferrocarrils Catalans. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.15 Façana principal al C. Alts Forns. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.16 Façana principal al C. Ferrocarrils Catalans. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.17 Façana posterior al C. Alts Forns. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.18 Secció A-B. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.19 Secció C-D i secció E-F. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.20 Estudi de detall del local comercial interior. Secció i alçat. E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.21 Detalls de les finestres. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.22 Detalls cuines i banys. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.23 Planta i secció de l'escala. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
10.24 Fusteria. Alçats. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.25 Detalls fusteria. Plantes. E 1: 2. Llapis sobre sulfuritzat.
10.26 Detalls fusteria. Seccions. E 1: 2. Llapis sobre sulfuritzat.
10.27 Planta baixa lateral. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.28 Pòrtic de mitgera. Tinta sobre vegetal.
10.29 Elements de formigó a la planta baixa. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.30 Jàsseres de formigó armat. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.31 Planta d'instal.lacions. Detall pas de conducció de tubs. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
10.32 Seccions de façana. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.33 Planta pis tipus. 1º etapa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.34 Detalls canaló. E 1: 20 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
10.35 Jàssera planta baixa i dintell a la caixa de l'ascensor. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.36 Detall ampit. E 1: 5. Tinta sobre sulfuritzat.
10.37 Detalls sala juntes. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.38 Detall porxo, planta, alçats i seccions de façana al C. Alts Forns. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.39 Estructura. Jàsseres de fonamentació, jàssera mitgera. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.40 Detall porxo: Alçat, planta armadures. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.41 Estructura. Jàsseres fonamentació zona mitgera C. Alts Forns. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
10.42 Detalls d'estructura. Sala de màquines de l'ascensor. Canaló de façana principal i detall de canaló. E 1: 50 / E 1: 20 / E 1: 10. Tinta sobre sulfuritzat.
10.43 Detalls constructius: reixa finestres planta baixa. E 1: 10 / E 1: 2.
Tinta sobre sulfuritzzat.
10.44 Detalls façana posterior i anterior. E 1: 20. Tinta sobre sulfuritzat.
10.45 Aliniacions del terreny. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
10.46 Perspectiva detall finestres. Façanes. Tinta sobre vegetal.
10.47 Perspectiva detall façana. Tinta sobre vegetal.
10.48 Perspectiva del replà de l'escala. Llapis sobre vegetal.
10.49 Perspectiva del corredor de la planta semisoterrani. Llapis sobre vegetal.
10.50 Perspectiva de l'interior de l'habitatge. Llapis sobre vegetal.
10.51 Perspectiva interior menjador.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146, 1981, p. 14 i 15
De les cases barates als grans poligons. El Patronat -municipal de l'habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979. Barcelona, 2003.


16 habitatges al solar propietat de les families Ripoll i Ixart

Pg. Sant Antoni, 16. Tarragona. ( Tarragonès )

1965

Documentació:
T 164 / 24:

AVANTPROJECTE D' ORDENACIÓ:
24.1 Emplaçament i ordenació de l'entorn. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
24.2 Planta tipus edificis A i C. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
24.3 Secció A B. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
24.4 Axonometria del conjunt. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

BLOC A:
24.5 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
24.6 Emplaçament, parcel.les inicials. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
24.6 bis Planta fonaments i planta coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.7 Planta fonaments. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.8 Planta -3. Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.9 Plantes -1 i -2. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.10 Planta tipus. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.11 Estructura plantes, 1, 2, 3, 4, i 5. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.12 Estructura plantes -1, -2, -3, i -4. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.13 Façanes pati interior. Secció A-A'. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
24.14 Secció per porxo perimetral de planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
24.15 Alçats. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
24.16 Alçats del bany. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat
24.17 Alçats cuïnes i banys. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat
24.18 Detalls de plantes i seccions. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.19 Detalls de fusteria. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre paper sulfuritzat
24.20 Detalls de futeria. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat
24.21 Detalls de fusteria. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat
24.22 Detall de l'accés pel Pg. St. Antoni. Façana, planta i secció. E 1. 50. Tinta sobre vegetal.
24.23 Detall del montacotxes de l'aparcament: fossar i sala de màquines. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.24 Detall del montacotxes de l'aparcament. Estructura de la planta, planta dels fonaments i façana. E 1: 50 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
24.25 Distribució de les places de l'aparcament . E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.26 Planta àtic. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.27 Planta àtic. Planta coberta, seccions i alçats. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
24.28 Detalls xemeneies. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
24.29 Detalls escala aparcament. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
24.30 Detall montacotxes, planta i seccions. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.31 Detall de reixa de la entrada. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
24.32 Detalls sala d'estar del pis de l'àtic. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
24.33 Detall de jardineria, façana al Pg. Sant Antoni. E 1: 5 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
24.34 Detall de persianes, planta jardí. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre paper sulfuritzat.
24.35 Pont d'enllaç, dels blocs A i B. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
24.36 emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
24.37 Planta de fonaments. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.38 Planta pisos 1, 2, i 3. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.39 Planta coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.40 Façanes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
24.41 Secció. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.42 Alçats pati. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.43 Planta d'estructura. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.44 Detall cuina. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
24.45 Detall cuina. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
24.46 Plànol de fusterires. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
24.47 Detalls de fusteries. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
24.48 Detall bany. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
24.49 Detall de pedra superficial. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
24.50 Detall escales entre blocs. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
24.51 Alçat i secció de badalot escala i pati. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
24.52 Planta, alçats, secció i detall de badalot d'escala de dos trams. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
24.53 Planta, alçat i secció de detall de badalot d'escala de tres trams. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
24.54 Axonometria d'estudi de tancaments de balcons de façana. Tinta sobre vegetal.
24.55 Axonometria final d'estudi de balcons de façana. Tinta sobre vegetal.
24.56 Planta baixa, tipus i -1 de bloc A i B junts. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146, 1981, p.18
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 87, p.125-128
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 78, p. 136


Edifici de 32 habitatges plurifamiliars

C. Lepant, 307-307 bis. Barcelona. ( Barcelonès )

1966 - 1968

Documentació:
T 172 / 38:
38.1 Planta tipus. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, 146, 1981, p.11


Edifici de 12 habitatges

C. de les Tres torres, 44-50; C. Josep Agulló, 19-23. Barcelona. ( Barcelonès )

1970

Documentació:
T 177 / 42:
42.1 Estat inicial: croquis edificació existent. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
42.2 Plànol de parcel.lari. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
42.3 Situació. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
42.4 Justificació de les aliniacions i retranquejos de façanes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
42.5 Planta fonaments i desaigües. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.6 Planta soterrani. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.7 Planta baixa. E 1: 50. Còpia sobre vegetal.
42.8 Planta tipus. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.9 Planta 5º i coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.10 Planta coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.11 Estructura: planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.12 Estructura: Planta tipus. E 1:50. Tinta sobre vegetal.
42.13 Alçat C. Josep Agulló. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
42.14 Façana lateral N-E. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
42.15 Façana lateral S.O. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
42.16 Alçat C. Tres Torres. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
42.17 Secció A-A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
42.18 Plànol de fusterires. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre sulfuritzat.
42.19 Plànol de fusteries. E 1: 20. Tinta sobre sulfuritzat.
42.20 Plànol de fusteries. Detall de finestres. E 1: 2. Tinta sobre sulfuritzat.
42.21 Plànol de fusteries. Detalls. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre sulfuritzat.
42.22 Plànol de fusteries. Detalls. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre sulfuritzat.
42.23 Plànol de posteries. Detalls. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre sulfuritzat.
42.24 Detalls pati. Planta estructura coberta, secció A-A i desenvolupament d'alçats. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.25 Detalls escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
42.26 Detall bany tipus I. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

T 178 / 42:
42.27 Detall bany tipus I. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
42.28 Detall bany tipus 2. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
42.29 Detall bany tipus 3. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
42.30 Detall bany tipus 4. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
42.31 Detall patí. E 1: 20 / 1: 2. Tinta sobre vegetal.
42.32 Seccions i detalls de façana. E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
42.33 Seccions planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.34 Seccions planta soterrani. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.35 Estructura: detall llosa escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
42.36 Axonometria planta coberta. Tinta sobre vegetal.
42.37 Detall jardinera per coberta. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre sulfuritzat.
42.38 Detall lluernari pati en planta coberta. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
42.39 Detall remat caixa d'escala. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre sulfuritzat.
42.40 Detall biga per pujar mobles. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
42.41 Planta coberta. Detalls. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
42.42 Planta. Detall. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
42.43 Planta coberta: detalls i axonometria. E 1: 50. Tinta sobre sulfuritzat.
42.44 Tancament dels patis de les cases veïnes. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre sulfuritzat.
42.45 Planta soterrani. Detall de la font central. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
42.46 Detalls lluernari. Vestíbul. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre paper sulfuritzat.
42.47 Alçat porta principal. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
42.48 Detalls porta principal. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre paper sulfuritzat.
42.49 Situació armaris per a deixalles. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
42.50 Detall armaris per a deixalles. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
42.51 Detall llar de foc. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
42.52 Detall vestíbul. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
42.53 Detall reixa. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
42.54 Perspectiva del vestíbul de planta soterrani. Tinta sobre vegetal.
42.55 Perspectiva del vestíbul de planta baixa. Llapis sobre paper sulfuritzat.

Observacions:
Publicat a : Quaderns d'Arquitectura i urbanisme, nº 108, 1975
Publicat a : Quaderns d'Arquitectura i urbanisme, nº 110, 1975
Publicat a : Quaderns d'Arquitectura i urbanisme, nº 146, 1981, p. 19-21
Publicat a : Quaderns d'Arquitectura i urbanisme, nº 188-189, 1990
Publicat a: Hogares Modernos, 106, 1976
Publicat a: Habitatge i tipus a l'Arquitectura Catalana, COAC, 1989.
Publicat a: Arquitectura de Barcelona, COAC, 1990
Publilcat a: Documentos de Arquitectura, nº 21, 1992, p.63
1r premi Banco-Garriga-Nogués, 1975 y Colegio de Arquitectos de CataluñaEdifici per a P.R.O.S.G.L

C. Sant Cristòfol; C. Francesc Moragas. Premià de Mar. ( Maresme )

1971

Documentació:
T 162 / 16:
16.1 Emplaçament i aliniació. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
16.2 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
16.3 Planta fonamentació. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
16.4 Planta tipus i planta coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
16.5 Planta entresòl. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
16.6 Estructura de planta baixa i planta tipus. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
16.7 Seccions. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
16.8 Façanes i detall acer coberta. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
16.9 Detall cuina. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
16.10 Detalls de fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Projecte a nivell d'estudi previ


Edifici de 40 habitatges

C. dels Martirs; C. Francesc Moragas; C.de l'Esperança; C. Navarra. Premià de Mar. ( Maresme )

1972

Documentació:
T 162 / 17:
17.1 Medició del solar. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
17.2 Plànol d'un tros de solar comprat. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
17.3 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
17.4 Planta de fonamentació. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
17.5 Planta soterrani. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
17.6 Planta semisoterrani. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
17.7 Planta entresòl. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
17.8 Planta primera i segona. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
17.9 Planta coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
17.10 Estructura planta tipus. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
17.11 Seccions i façanes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
17.12 Detall de la barana de l'escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
17.13 Detall de l'escala del portal nº 5. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 104-106, 1974
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146, 1981, p. 22
Publicat a: Habitatge i tipus a l'arquitectura catalana; COAC, 1989
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p. 63


154 habitatges, aparcaments i locals comercials

C. Rosselló; C. Sicília; C. Nàpols. Barcelona. ( Barcelonès )

1972

Documentació:
T 165 / 27:
27.1 Situació i emplaçament. E 1: 5000 / E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
27.2 Planta fonaments. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.3 Planta soterrani -3 (aparcament). E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.4 Planta soterrani -2 (aparcament). E 1: 100. Tinta sobre poliester.
27.5 Planta soterrani -1 (aparcament). E 1: 100. Tinta sobre poliester.
27.6 Planta baixa (locals comercials). E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.7 Planta entresòl (habitatges). E 1: 100. Tinta sobre poliester.
27.8 Planta tipus (habitatges). E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.9 Planta àtic (habitatges). E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.10 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.11 Planta tipus bloc A. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
27.12 Planta àtic. Bloc A. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
27.13 Planta tipus i àtic. Bloc B. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
27.14 Secció transversal i façana posterior. Bloc B. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.15 Secció longitudinal i façana posterior. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.16 Secció A-A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.17 Façana desplegada. Bloc A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.18 Façana desplegada. Bloc B. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
27.19 Façana desplegada patis 1 i 2. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
27.20 Façana desplegada patis 3 i 4. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
27.21 Façana desplegada patis 5, 6 i 7. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
27.22 Planta edifici. Bloc A. Planta tipus habitatge. E 1: 500 / E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
27.23 Façana C. Rosselló. Bloc A. (Segona versió). E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
No realitzat
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, 146, 1981, p. 23


Edifici d'habitatges, locals comercials i aparcament

Av. Roma, 114-130; C. Urgell 121-123; C. Borrell, 184. Barcelona. ( Barcelonès )

1976

Documentació:
T 166 / 28:
28.1 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
28.2 Planta fonaments. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.3 Planta soterrani -2 i -3. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.4 Planta soterrani -1 i sanejament. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.5 Planta baixa (locals comercials). E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.6 Planta entresòl (habitatge). E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.7 Planta tipus (2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º i 8º) E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.8 Detall de planta tipus. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
28.9 Planta àtic. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.10 Planta coberta i planta golfes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.11 Secció A-A i façana posterior. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.12 Secció B-B transversal. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.13 Façana desplegada principal. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.14 Detall de façana, alçats i secció A B. E 1:. 50. Tinta sobre vegetal.
28.15 Façana desplegada dels patis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.16 Secció C-C transversal. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
28.17 Vista axonomètrica a l'Av. Roma. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
No realitzat


Edifici de 48 habitatges a "Can Pons"

C. Torrent Xaret; C. Quatre Camins; C. Cami de Can Pons. Cabrils. ( Maresme )

1977

Documentació:
T 180 / 44:

PROPOSTES D'ORDENACIÓ:
44.1 Proposta 1: proposta radial. E 1: 200. Llapis sobre paper sulfuritzat.
44.2 Proposta 2: fragmentació, proposta radial. E 1: 200. Llapis sobre paper sulfuritzat.
44.3 Proposta 2: seccions i perspectives. E 1: 200. Llapis sobre paper sulfuritzat.
44.4 Proposta 3: proposta perimetral. E 1: 200. Llapis sobre paper sulfuritzat.
44.5 Proposta 4: densificació proposta perimetral. E 1: 200. Tinta sobre paper sulfuritzat.
44.6 Proposta 4: distribució habitatges. E 1: 200. Llapis sobre paper sulfuritzat.
44.7 Proposta 4: perspectiva axonomètrica. E 1: 200. Llapis sobre paper sulfuritzat.
44.8 Proposta 5: 52 habitatges tipus dúplex. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
44.9 Proposta 5: perspectiva axonomètrica. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
44.10 Proposta 6: proposta perimetral bloc A, 2 pisos per replà, blocs B, C i D i pis per replà. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.11 Proposta 6: planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.12 Proposta 6: estudi bloc A. E 1: 100. Llapis sobre paper sulfueritzat.
44.13 Proposta 6: alçat bloc A: interior illa. E 1: 200. Llapis sobre paper sulfuritzat.
44.14 Proposta 6: estudi alçat bloc A. E 1: 100. Llapis sobre paper sulfuritzat.
44.15 Proposta 6: alçat bloc B. Interior illa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.16 Proposta 6: alçat bloc C. Interior illa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.17 Proposta 6: alçat bloc C. Des del carrer. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.18 Proposta 6: alçat bloc D. Interior illa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.19 Proposta 7: canvis en la volumetria bloc A. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
44.20 Proposta 8: edificació perimetral, un pis per replà. Tinta sobre vegetal.
44.21 Proposta 8: perspectiva axonomètrica. Tinta sobre vegetal.
44.22 Proposta definitava. Planta del conjunt. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

ORDENACIÓ:
44.23 Estudi traçat carrer 1. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
44.24 Ordenació. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
44.25 Fonaments i clavaguerons. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.26 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

T 181 / 44:
44.27 Planta semisoterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.28 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.29 Planta 1º i 2º pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.30 Planta coberta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
44.31 Estructura. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.32 Alçat C-C. Façana exterior grup A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.33 Secció D-D. Façana lateral grup A i exterior grup B. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.34 Secció A-A. Façana exterior grup C. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.35 Secció B-B. Façana exterior grup D. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.36 Secció H-H. Façana interior grup A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.37 Secció G-G. Façana interior grup B. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.38 Secció F-F. Façana interior grup C. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.39 Secció alçat E-E. Façana interior grup D. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

PROJECTE BLOC D:
44.40 Planta baixa. E 1. 50. Tinta sobre vegetal.
44.41 Planta pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
44.42 Planta àtic. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
44.43 Planta coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
44.44 Axonomètrica. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
44.45 Seccions i plantes de banys tipus. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
44.46 Seccions i plantes de banys de l'àtic. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
44.47 Seccions i plantes de banys de l'àtic. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
44.48 Fusteria de la façana. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
44.49 Fusteria i terrassa àtic. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
44.50 Axonomètric àtic. Tinta sobre vegetal.
44.51 Estudi de distribucions. E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
44.52 Estudi façanes. Llapis sobre paper sulfuritzat.
44.53 Estudi façanes. Llapis sobre paper sulfuritzat.


Edifici d'habitatges a Sant Andreu

C. Rio de Janeiro; Pg. de Valldaura. Barcelona. ( Barcelonès )

1978 - 1982

Documentació:
T 184 / 46:
46.1 Planta habitatges sector B, tipus D i D'. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.2 Planta habitatges sector B, tipus PQ i PQ'. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.3 Planta habitatges sector C, tipus D'' i D''', F i 4. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.4 Planta habitatges sector A, tipus J, K, R i S. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.5 Planta habitatges sector A, tipus J, K', L, O i N. . E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.6 Façana C. Rio de Janeiro i seccions 3-3, i 4-4. E 1: 100. Tinta sibre vegetal.
46.7 Façana C. Rio de Janeiro, primera i segona fase. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.8 Planta i alçat de la rampa del sector A. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.9 Planta, alçat i seccions de la rampa del sector A. Opció 1. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.10 Planta, alçat,, seccions i detall de barana de la rampa del xector A. Opció 2. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.11 Habitatges tipus C i D. Detall de bany i cuiina. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.12 Detall cuina. Habitatges tipus A, B, K, L i R. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.13 Detall cuina d'habitatges tipus H, I, J i S. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.14 Detall cuina d'habitatges tipus F i G. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.15 Secció constructiva de la façana. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre paper vegetal.
46.16 Detall façana posterior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
46.17 Detall de façana principal, entre eixos 14-14. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
46.18 Plànol de fusteria. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.19 Planta i alçats de fusteria. E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.20 Planta i alçats de fusteries. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.21 Detalls de fusteries. E 1:1. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.22 Detalls de fusteries. E 1: 1. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.23 Detall barana escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
46.24 Emplaçament. E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.

T 185 / 46:
46.25 Propostes de volumetria. E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.
46.26 Ordenació i topografia actual. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
46.27 Emplaçament proposta final. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
46.28 Esquema de pericons. E 1: 500. Còpia sobre vegetal.
46.29 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.30 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.31 Planta primera. E 1: 100. Còpia sobre vegetal.
46.32 Planta segona. E 1: 100. Còpia sobre vegetal.
46.33 Planta tercera. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.34 Planta quarta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.35 Planta habitatges sector A: tipus A, B, C, H, I.
46.36 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.37 Seccions H i 22. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.38 Secció longitudinal. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.39 Façana principal, sector A i B. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.40 Façana principal i lateral, sector C. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.41 Façana principal, sector C. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.42 Façana posterior, sector A i B. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.43 Façana posterior, sector A i B. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

T 186 / 46:
46.44 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.45 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.46 Planta primera. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.47 Planta segona. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.48 Planta tercera. E 1: 100. Còpia sobre vegetal.
46.49 Planta quarta i detall habitatge E'. E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.50 Planta habitatges A, B, C i B'. E 1: 50. Còpia sobre vegetal.
46.51 Planta habitatges E, D, D' i D''. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.52 Detall de plantes d'habitatges 2º i 4º. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.53 Modificaciona de les plantes dels habitatges P i Q. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

T 187 / 46:
46.54 Detall habitatges plantes de 5º a 9º. (Habitatges G, H i K). E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.55 Adaptació dels habitatges D, F, G i J per a minusvàlids. Planta 2º. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.56 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.57 Secció 1-1. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.58 Secció 2-2. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
46.59 Seccions 3-3 i 4-4. Alçat desenvolupat pati i detall façana pati. E 1: 100 / E 1: 20. Còpia sobre vegetal.
46.60 Façana principal a carrer interior. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.61 Façana prncipal a la plaça. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.62 Façana al C. Rio de Janeiro i detall barana. E 1: 100 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
46.63 Desenvolupament façana posterior. E 1: 100. Còpia sobre vegetal.
46.64 Desenvolupament façana posterior. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.65 Façana lateral. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.66 Façana lateral. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
46.67 Façana lateral. Detall. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
46.68 Detalls banys pisos A i C i detalls cuina pisos A, B, B' i C. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.69 Detalls banys pisos B, B'. E 1: 20. Tinta sobre sulfuritzat.

T 188 / 46:
46.70 Detalls de cuina i bany del pis D. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.71 Detalls de cuina dels pisos E i J. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.72 Detalls de cuina del pis E'. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.73 Detalls cuina pis G, H, I K i F. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.74 Detalls bany pis G, J i K. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
46.75 Detall constructiu façana a carrer peatonal. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
46.76 Detall constructiu a carrer peatonal. E 1: 50 / E 1: 20 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
46.77 Detall constructiu, façana posterior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
46.78 Detall constructiu de façana posterior. Tinta sobre vegetal.
46.79 Detalls fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
46.80 Detalls fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
46.81 Detall barana de l'escala. E 1: 20. Còpia sobre vegetal.
46.82 Detall ponts d'enllaç amb el Pg. Valldaura. E 1: 100 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
46.83 Perspectiva de l'accés a carrer interior. Tinta sobr evegetal.
46.84 Perspectiva de l'accés al carrer interior. Tinta sobre vegetal.
46.85 Perspectiva del carrer interior. Tinta sobre vegetal.
46.86 Axonometria del conjunt. Tinta sobre vegetal.
46.87 Planta de l'habitatge tipus publicat a QAU nº146. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Obra seleccionada per als premis FAD d'arquitcetura de 1982
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146, 1981, p.7
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 131, 1977-1978 p.56-57
Publicta a: Documentos de arquitectura, 21, 1992, p.65
Publicat a: Arquitectura bis, nº 28
Publicat a: ON, 43, 1983, p. 24-25
Publicat a: Noticias de la construcción, nº 14, 1985
Publicat a: Habitatge i tipus a l'arquitectura catalana, COAC 1989


Edifici plurifamiliar de 39 habitatges i 19 habitages unifamiliars en filera en el sector de la fàbrica Codó i Trias

C. Bartrina; C. Montanyes; C. Eres. Sant Feliu de Guíxols. ( Baix Empordà )

1983

Documentació:
H 117 J / 5 / 20:
20.1 Plànol de situació del conjunt. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.

19 VIVENDES UNIFAMILIARS:
20.2 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
20.3 Plànol topogràfic i planta mur de contenció. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
20.4 Seccions mur de contenció. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
20.5 Planta baixa i semisoterrani. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
20.6 Planta fonaments, plantes estructures i detalls. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
20.7 Façanes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.8 Seccions i alçats. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
20.9 Fusteria. E 1: 2 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
20.10 Manyeria. E 1: 20 / E 1: 2 / E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
20.11 Detalls constructius. E 1: 20 / E 1: 10 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
20.12 Detall cuina. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
20.33 Perspectiva dels habitatges unifamiliars en filera. Tinta sobre vegetal.

VIVENDA PLURIFAMILIAR DE 39 HABITATGES:
20.13 Plànol topogràfic. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
20.14 Emplaçament i planta coberta. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
20.15 Replanteig. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.16 Planta semisoterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.17 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.18 Planta tipus, 1º i 2º pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.19 Planta àtic. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.20 Secció. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
20.21 Alçats carrer. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.22 Alçats pati interior. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
20.23 Detall cuines, habitatges tipus A, A', A'', B i D. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
20.24 Detall banys, habitatges tipus A i A''. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
20.25 Detalls manyeria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
20.26 Detalls de la porta del vestíbul d'entrada, finestres i escala. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
20.27 Detalls fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
20.28 Detalls fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
20.29 Detalls fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
20.30 Detalls fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
20.31 Seccions constructives. E 1: 20 / E 1: 5 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
20.32 Perspectiva al C. Bartrina. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'arquitectura i urbanisme, nº 164, 1985
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p.65
Realitzacions de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de l'Institut Català del sòl, 1981-1987, Generalitat de catalunya, 1987


Edifici de 14 Habitatges i locals comercials.

C. Argenteria; C. Manresa; C. Basea. Barcelona. ( Barcelonès )

1989 - 1992

Documentació:
H 117 I / 4 / 6:
6.1 Emplaçament i situació: plantes, alçats i secció. E 1: 2000. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
6.2 Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.3 Planta primera. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.4 Planta tipus. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.5 Plantes 4º i 5º. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.6 Planta coberta. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.7 Façana als c. Manresa, C. Basea i secció A-A i B-B. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
6.8 Plantes i seccions. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.9 Planta de replanteig. E 1: 100. Tinta sobre poliester.
6.10 Plantes i detalls de fonaments i clavaguerons. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.11 Estructura. Planta forjats F1, F2, F3, F4. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.12 Estructura. Planta forjats F5 i F6. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.13 Estructura. Pòrtics 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinta sobre vegetal.
6.14 Estructura. Pòrtics 13, 14, 8, 9, 10, 11, 12, 6. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.15 Estructura. Pòrtics 18, 19, 14, 15, 16, 17, 7. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.16 Estructura. Pòrtics 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.17 Estructura. Pòrtics 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.18 Estructura. Pòrtics 40, 39, 31, 23, 36, 37, 38, 39. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.19 Estructura. Pòrtics 40, 41, 42, 43, 44. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.20 Estructura. Detalls lloses escales. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.21 Instal.lacions aigua i gas. Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.22 Instal.lacions aigua i gas. 1º planta. Tinta sobre poliester.
6.23 Instal.lacions aigua i gas. Planta tipus. Tinta sobre poliester.
6.24 Instal.lacions electricitat. Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.25 Instal.lacions electricitat. Planta 1º. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.26 Instal.lacions electricitat Planta tipus. E 1: 50. Tinta sobre poliester.
6.27 Instal.lacions electricitat. Alçats. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
6.28 Planta, seccions i detalls dels banys. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
6.29 Planta, seccions i detalls de les cuines. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
6.30 Detalls fusteries. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
6.31 Planta. Urbanització. E 1: 100 / E 1: 200. Tinta sobre poliester.
6.32 Planta perfils. perfils nivell plaça. Planta serveis públics. E 1: 200 / E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

T 160 / 6:
6.33 Detalls façanes. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
6.34 Planta, secció i detall fusters dels vestíbuls. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p. 35-42 i 68.


Habitatges del Governador: Blocs D-1 i D-2

C. Góngora; C. Batllori. Barcelona. ( Barcelonès )

1994 - 1996

Documentació:
H 117 J / 4 / 13:
13.1 Emplaçament i situació. E 1: 1000 / E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
13.2 Planta -2. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.3 Planta -1. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.4 Planta 0. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.5 Planta 0. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.6 Planta 1. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.7 Plantes 2, 3 i 4. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.8 Planta 5. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.9 Planta 6. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.10 Façanes bloc D1. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.11 Façanes bloc D2. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.12 Seccions transversals. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.13 Secció constructiva. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.14 Tancaments façanes 1. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.15 Estudi de façana bloc D-1. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.16 Tancaments façanes 2. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.17 Estudi de façana bloc D-2. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.18 Tancament façanes 3. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.19 Finestra de l'escala. E 1: 20 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
13.20 Habitatges tipus. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
13.21 Plantes de la cuina i bany de l'habitatge tipus A. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.22 Plantes de la cuina i bany de l'habitatge tipus E. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.23 Detalls fusteria. E 1: 1. Tinta sobre vegetal.
13.24 Punxades geotècniques. E 1: 600. Tinta sobre vegetal.
13.25 Vestíbuls bloc D-1. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.26 Vestíbuls bloc D-2. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.27 Porta escala IV i porta garatge. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.28 Plantes i seccions de l'escala tipus. E 1: 50 / E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
13.29 Plantes i seccions de l'escala de l'aparcament sortida al C. Góngira. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.30 Plantes i seccions de l'escala de l'aparcament sortida al C. Batllori. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
13.31 Instal.lacions de la planta -2. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.32 Instal.lacions de la planta -1. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.33 Instal.lacions de la planta 0. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.34 Instal.lacions de la planta 0. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.35 Instal.lacions de la planta 1. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Informació i debat, agost 2001, p.4-9
Publicat a: Reviure els barris, 2001, p. 278-279


72 habitages i aparcaments

C. Sant Martí. Gavà. ( Baix Llobregat )

1995

Documentació:
T 158 / 2:
2.1 Emplaçament, situació, façanes sud, nord, est i oest. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
2.2 Planta garatge. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.3 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.4 Planta tipus. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.
2.5 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.6 Façanes est, nord, oest, sud i baixos, façana oest i sud. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.7 Seccions A-A, B-B, C-C. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.8 Detalls secció façana. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
2.9 Plantes, alçats i seccions, tancament de façana I. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
2.10 Plantes, alçats i seccions tancament façana II. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
2.11 Plantes, alçats i seccions de tancament de façana III. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
2.12 Planta baixa i tipus. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
2.13 Plantes i seccions de la cuina dels habitatges tipus Ab-A-Bb-B. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
2.14 Plantes i seccions de la cuina i bany dels habitatges tipus D-E. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
2.15 Planta i seccions del vestíbul i de l'accés i detalls de la barana i porta. E 1: 20 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
2.16 Planta i seccions de l'escala. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
2.17 Planta i secció dels fonaments i claveguerons. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.


52 habitatges de protecció oficial

Rda. Eulàlia; C. del Riu; C. Vallès i Ribot. Pallejà. ( Baix Llobregat )

1997

Documentació:
T 179 / 43:
43.1 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
43.2 Planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
43.3 Habitatge tipus D. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.4 Habitatge tipus E. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.5 Tancaments habitatges D i E. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.6 Detalls fusteries. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
43.7 Planta de cuina i banys d'habitatge tipus A. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.8 Planta de cuina i banys d'habitatge tipus B. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.9 Planta de cuina i banys d'habitatge tipus C. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.10 Planta de cuina i banys d'habitatge tipus D. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.11Planta de cuina i bany d'habitatge tipus D. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.12 Secció tipus. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.13 Escala tipus. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.14 Badalot escales E2 a E6. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.15 Detall xemeneies. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
43.16 Emplaçament, planta general i instal.lacions d'enllaç. Tinta sobre vegetal.
43.17 Instal.lacions a l'habitatge tipus A. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
43.18 Instal.lacions a l'habitatge tipus B. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
43.19 Instal.alcions a l'habitatge tipus B. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
43.20 Instal.lacions a l'habitatge tipus C. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
43.21 Instal.lacions a l'habitatge tipus D. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
43.22 Instal.lacions a l'habitatge tipus E. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.


Dos blocs de 30 habitatges de protecció oficial i 30 places d'aparcament. "Les Bòbiles"

Parcel.la nº 6 i nº18 del sector de les bòbiles. Gavà. ( Baix Llobregat )

1998

Documentació:
H 117 J / 3 / 12:

EMPLAÇAMENT:
12.1 Emplaçament, situació i seccions. E 1: 100 / E 1: 200. Tinta sobre vegetal.

PARCEL.LA Nº 6, H.P.O:
12.2 Plantes sotacoberta, tipus, primera, baixa i soterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
12.3 Façanes nord-oest, sud-oest, sud-est i nord-est. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
12.4 Secció longitudinal dels patis i secció transversal de l'escala. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
12.5 Plantes 1º, 2º, 3º i 4º d'habitatge tipus A i A'. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.6 Tancaments dels habitatges A de les plantes 1º, 2º, 3º i 4º i façanes nord-est i sud-oest. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.7 Tancaments dels habitatges B de les façanes nord-est i sud-est. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.8 Tancaments dels habitatges Ab i C de la planta baixa i façanes nord-est i sud-oest. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.9 Plantes 1º, 2º, 3º i 4º i secció longitudinal de l'escala tipus. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.10 Seccions transversals de l'escala tipus i alçat de la finestra. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.11Vestíbul tipus de la planta baixa. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.12 plantes 1º, 2º, 3º i 4º i plànol axonomètric de les cuines i banys dels habitatges A. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.

PARCEL.LA Nº 18, H.P.T:
12.13 Emplaçament, situació i seccions. E 1: 1000 / E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
12.14 Plantes coberta, tipus, primera, baixa i soterrani. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
12.15 Façanes sud, est, nord i oest. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
12.16 secció longitudinal dels patis i secció transversal. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
12.17 plantes 1º, 2º, 3º i 4º dels habitatges tipus D i D'. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.18 Tancaments dels habitatges D de les plantes 1º, 2º, 3º i 4º i façanes est i oest. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.19 Tancaments dels habitatges E i F de la planta baixa i façanes est i oest. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.20 Plantes 1º, 2º, 3º, 4º i coberta i secció longitudinal de l'escala tipus. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.21 Seccions transversals de l'escala tipus i alçat finestra. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.22 Vestibul de la planta baixa i seccions. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
12.23 Plantes 1º, 2º, 3º i 4º, seccions i plànol axonomètric de les cuines i banys dels habitatges D. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.


Vivendes de protecció oficial al barri Sud-Oest del Besos. Bloc 1B.

C. Bernat Metge; C. Alfons el Magnànim. Barcelona. ( Barcelonès )

1999

Documentació:
H 117 I / 6 / 21:
21.1 Emplaçament. E 1: 500 / E 1: 5000. Tinta sobre vegetal.
21.2 Planta soterrani i baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
21.3 Plantes 1º, 2º i 3º. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
21.4 Plantes 4º, 5º, 6º, 7º, 8º i planta coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
21.5 Façana sud-est i sud-oest. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
21.6 Façana nord-oest i nord-est. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
21.7 Seccions. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
21.8 Planta habitatge tipus A. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.9 Planta habitatge tipus B. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.10 Tancaments façana sud-est i façana pati. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.11 Tancaments façana sud-oest. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.12 Tancaments façana cantonada sud-est i nord-est. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.13 Detalls façana. E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
21.14 Detall cuines i banys. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.15 Planta i secció de les escales. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.16 Seccions del vestibul de la planta baixa. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
21.17 Plànol topogràfic. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Plànols plotejats
Publicat a: Informació i debat, agost 2001, p. 4-9
Reviure els barris, Barcelona 2001, p. 206-211