Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
NADAL I OLLER, Lluís 17/03/1929 Cassà de la Selva Títol d'arquitecte: 1957
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà    
 
     
 

Dues cases a la Fosca per a Joaquim Nadal Vilallonga i Lluís Nadal i Oller

C. nº 4 de la platja de la Fosca. Palamós. ( Baix Empordà )

Documentació:
T 165 / 26:
26.1 Emplaçament, planta, alçats i seccions. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
26.2 Plànol de situació amb relació de veïns. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
26.3 Planta de la casa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
26.4 Planta habitatge simètric. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
26.5 Alçats de projecte de tanca. E 1: 50. Llapis sobre paper.
26.6 Perspectiva de la tanca. Llapis sobre paper.
26.7 Perspectiva de la tanca i del pati interior. Llapis sobre paper.

Observacions:
Col.laborador Vicenç Bonet Ferrer
Publicat a: Quaderns d'arquitectura, 33, 1958, p.24


3 habitatges unifamiliars

C. de Baix; Pl. de l'Església. Queralbs. ( Ripollès )

1967 - 1968 - 1970

Documentació:
T 162 / 15:
15.1 Plantes, façana i seccions d'estat actual. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
15.2 Emplaçament. Planta baixa, 1º, 2º i altell. Façana nord i sud. Seccions I i II. E 1: 50 / E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
15.3 Plànol de la finca "Can Tramontana". E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
15.4 Planta 0, 1, 2, 3. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
15.5 Façanes al C. de Baix i a la Pl. de l'Església. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
15.6 Secció transversal A-A. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
15.7 Secció longitudinal B-B. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
15.8 Pantalla mur de contenció. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
15.9 Detall jàssera. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
15.10 Jàssera de la façana del primer pis, E 1: 50 / E 1: 40. Tinta sobre vegetal.
15.11 Jàssera. E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
15.12 Detalls fusteria. E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
15.13 Barana de l'escala i detalls. E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
15.14 Planta i detalls de dormitoris i seccions. E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
15.15 Axonometria d'un habitatge. Tinta sobre vegetal.
15.16 Planta i alçats del bany. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
15.17 Plana peces "ytong". E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
15.18 Planta habitatges tipus. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
15.19 Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
15.20 Planta primera. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns de arquitectura y urbanismo, nº 82, maig-juny, 1971, p. 91-94
Publicat a: quaderns d'arquitectura i urbanisme, nº146, 1981, p.16-17


4 habitatges de temporada a la Fosca

Platja de la Fosca. Palamós. ( Baix Empordà )

1975

Documentació:
T 172 / 36:
36.1 Emplaçament i planta inferior. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
36.2 Planta superior. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
36.3 Secció del pas que lliga el camí de ronda amb el mar. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146, 1981, p.25-26
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p.64


Casa per a Fermí Bohigas

C. Bernat i Tallaferro. Urbanització Vallbona Parcela C. Alella. ( Maresme )

1977 - 1980

Documentació:
H 117 I / 6/ 9:
9.1 Emplaçament. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
9.2 Planta fonaments i clavaguerons. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.3 Planta superior. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.4 Planta inferior. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.5 Planta coberta i façana sud. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.6 Façana oest i secció A-A. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.7 Façana nord i secció B-B. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.8 Façana est i secció C-C. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.9 Estructura. Plantes. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.10 Detalls fusteria. Portes corredisses i portes armaris. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
9.11 Detalls fusteria. Finestres. E !: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
9.12 Detalls fusteria. Finestres. E !: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
9.13 Detalls fusteria. Porters. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
9.14 Detalls fusteria. Porters. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
9.15 Planta superior. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.16 Detall del bany. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
9.17 Detall del bany. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
9.18 Detall del bany. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
9.19 Façana est. E 1: 20. Tinta sobre vegtal.
9.20 Planta fonaments. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.21 Armats de les jàsseres 1 a 5. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
9.22 Armats de les jàsseres de la 6 a la 10. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
9.23 Detalls coberta. E 1: 5 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
9.24 Detall cuina. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.

Observacions:
Publicat a: Documentos de arquitectura, nº 21, 1992, p.64


Casa per a Enriqueta Nadal

Ctra. de Girona a Sant Feliu. Cassà de la Selva. ( Gironès )

1982

Documentació:
T 161 / 14:
14.1 Plantes i secció. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
14.2 Emplaçament. Façanes al C. Indústria, interior i porxo. Seccions 1-1, 2-2, 3-3. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
14.3 Planta baixa i pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
14.4 Planta fonaments i clavegueres. Estructura de planta baixa, pis i coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
14.5 Detalls de fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
14.6 Detalls de fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
14.7 Detalls de fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
14.8 Detall llar de foc. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
Publicat a: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, nº 146, p.36


Reforma i acondicionament de la masia Can Matons

C. Montnegre. Santa Maria de Martorelles. ( Vallès Oriental )

1982

Documentació:
T 172 / 33:
33.1 Plànol taquimètric de la finca. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
33.2 Estat actual de la planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
33.3 Estat actual de la planta pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
33.4 Estat actual de secció i façana principal. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
33.5 Estat reformat de la planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
33.6 Estat reformat de planta pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
33.7 Estat reformat de secció A-A i B-B. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
33.8 Estat reformat de variació sobre la secció A-A i perspectives. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
33.9 Estat reformat de detalls de fusteria, nova obertura porxo i nova obertura de comunicació interior. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.


4 habitatges unifamiliars a "La Fosca"

C. Josep Pla. Palamós. ( Baix Empordà )

1987

Documentació:
T 163 / 19:
19.1 Emplaçament. E 1: 1000. Tinta sobre vegetal.
19.2 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
19.3 Planta pis i coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
19.4 Planta fonaments i sanejament. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
19.5 Plantes estructura, forjat sanitari, sostre planta baixa i planta pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
19.6 Plantes. Superfícies i cotes. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
19.7 Alçats, perspectives, façana principal i façana-secció D-D. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
19.8 Secció E-E, annex i garatges, secció B-B, A-A i C-C. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
19.9 Planta i secció A-A, B-B, C-C. Planta del bany i planta i secció D-D de l'annex al bany. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
19.10 Fusteria. E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
19.11 Secció transversal. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
19.12 Planta, alçat i detalls de reixa i porta exterior. E 1: 20 / E 1 .2. Tinta sobre vegetal.
19.13 Planta del paviment del jardí, i alçat i secció horitzontal de les portes B, C i D del tancament exterior. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre paper sulfuritzat.

Observacions:
Publicat a: Documentos de Arquitectura, nº21, 1992, p. 29-34 i 67
Publicat a: Itineraris d'Arquitectura, nº91, 1989


Habitatge unifamiliar a la urbanització Cavall Bernat

C. Pascal. Matadepera. ( Vallès Occidental )

1987

Documentació:
T 158 / 1:
1.1 Plànol de situació. E 1: 3000. Tinta sobre vegetal.
1.2 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
1.3 Planta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
1.4 Façanes. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
1.5 Seccions. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
1.6 Fonaments, sanejament i estructura de coberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
1.7 Seccions de sanitaris i banys. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
1.8 Detalls de coberta. E 1: 20 / E 1: 10 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
1.9 Detalls de fusteria. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.10 Detalls d'accés i llar de foc de la cuina. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.


Casa unifamiliar

Camí de Núria. Queralbs. ( Ripollès )

1998 - 1999

Documentació:
H 117 I / 4 / 5:
5.1 Emplaçament i situació. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
5.2 Planta superior. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.3 Planta intermitja. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.4 Planta inferior. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.5 Façana sud, nord, est i oest. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.6 Seccions transversals. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.7 Seccions constructives i detalls dels passamans. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
5.8 Plantes, alçats, seccions i detalls de tancament de façana I. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
5.9 Plantes, alçats, seccions i detalls de tancament de façana II. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
5.10 Plantes, alçats i seccions de tancament de façana III. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
5.11 Plantes, seccions i detalls de la cuina i serveis. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
5.12 Plantes, seccions i fusteria de bany i xemeneia. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
5.13 Estructura. Plantes i detalls dels fonaments, sanejament i solera de formigó. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
5.14 Estrucutra. Plantes, forjats de sostre, planta intermitja i inferior. Detalls de sostre i pilars. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
5.15 Estructura. Plantes i seccions: embigat de cobberta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.16 Instal.lacions. Plantes. E 1: 50. Tinta sobre vegetal