Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
PONS I DOMÍNGUEZ, Antoni 1/1/1884-1/11/1978 Títol d'arquitecte: 20/3/1909
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Edificis industrials
Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars Planejament urbà Monuments
Singular    
 
     
 

Reforma i ampliació de la façana de la casa de la S.A. José Mª Jové

C. Llibertat. Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

Documentació:
H 101I / 7 / 1377 : Estat actual. Planta i alçat E 1: 50. Tinta sobre paper tela


Docks Rovira Mestre

Documentació:
H 103C / 14 / 1594 : Alçats E 1: 200. Tinta sobre paper dibuix

Observacions:
Avantprojecte


Reforma i ampliació de l´estació enològica

Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1910 - 1912

Documentació:
H 101J / 4 / 1423 : Perspectiva exterior. Tinta sobre paper tela
H 101J / 4 / 1424 : Perspectiva exterior. Tinta i aquarel.la sobre paper dibuix
H 101J / 5 / 1425 : Façana E 1: 50. Tinta i aquarel.la sobre paper dibuix. Darrera, façana d´un edifici. Llapis


Caves Jové

C. Pere Alegret, 90-92. Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1919 - 1921

Documentació:
H 101J / 5 / 1286 : Planta soterrani.Tinta sobre paper tela
H 101J / 3 / 1391 : Alçat. Tinta sobre paper tela
H 101J / 3 / 1389 : Secció. Tinta sobre paper tela
H 103C / 14 / 1390 : Secció. Tinta sobre paper tela
PROJECTE DE MAGATZEM
H 101J / 5 / 1388 : Planta de la cava E 1: 100. Tinta i color sobre paper tela
H 101J / 5 / 1285 : Planta superior E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101J / 5 / 1288 : Façana nord E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 103C / 14 / 1296 : Façana oest. Tinta sobre paper tela
H 103C / 14 / 1287 : Façana oest E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101J / 5 / 1290 : Façana est E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 103C / 14 / 1291 : Secció transversal per EF E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101J / 3 / 1297 : Secció i façana oest E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101J / 3 / 1298 : Façana nord i façana est E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101J / 5 / 1292 : Secció longitudinal per ED, E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101J / 5 / 1293 : Secció longitudinal per AB, E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101J / 3 / 1294 : Tanca. Planta i alçat E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 103C / 14 / 1295 : Detall façana E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101J/ 5 / 1289 : Projecte de magatzem. Segona solució. Façana est E 1: 100. Tinta sobre paper tela

Observacions:
Actual magatzems J.B. Berger, S.A.


Reforma i ampliació de l´escorxador

Arboç, l'. ( Baix Penedès )

1919

Documentació:
H 101J / 3 / 1300 : planta E 1: 50. Tinta i color sobre paper tela
H 103C / 14 / 1301 : Façana lateral E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101J / 3 / 1302 : Façana principal E 1: 50. Tinta i color sobre paper tela


Edifici destinat a oficines i habitació pel conserge de la S.A. José Mª Jové

Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1920

Documentació:
H 101I / 7 / 1379 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101I / 7 / 1378 : Planta pis E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101I / 7 / 1381 : Façana lateral. Alçat E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101J / 3 / 1299 : Façana posterior E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101I / 7 / 1380 : Façana al carrer de La Llibertat. Alçat E 1: 50. Tinta sobre paper tela


Dipòsit d´aigües per a la Societat Vinícola del Penedès

1920

Documentació:
H 101I / 7 / 1326 : Esbossos de la planta i alçat E (aproximada) 1: 100. Tinta negra i vermella sobre paper mil.limetrat
C 241 :
Alçat i secció. Tinta sobre paper còpia
Plantes EF, CD, AB i fonaments


Magatzem vinícola per a Docks Vinícola propietat de Scherer, Bühler, Sorg

Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1920

Documentació:
C 241 / 1 :
Còpia plànols de la finca de Oscar Sorg. Planta. Croquis
Emplaçament. Original sobre paper entelat
Còpia plànols. Façana oest, est i sud.
Còpia plànols. Secció longitudinal CD i EF
Còpia plànols. Secció transversal AB


Edifici Social pel Progrés Agricultor

Sant Martí Sarroca. ( Alt Penedès )

1921

Documentació:
H 101J / 2 / 1531 : Façana. Alçat E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101I / 7 / 1532 : Seccions E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101J / 5 / 1335 : Secció longitudinal E 1: 50. Tinta sobre paper tela


Fàbrica Campabadal propietat de D. Gabriel Benet

C. Evarist Arnús; C. Comtes de Belloch. Barcelona. ( Barcelonès )

1924

Documentació:
H 101I / 7 / 1541 : Façana carrer Evarist Arnús. Alçat. Tinta sobre paper tela
H 101J / 4 / 1542 : Secció longitudinal i alçat de la façana del carrer Comtes de Belloch E 1. 100. Tinta sobre paper tela


Pavelló per a D. J. Olivella

Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1924

Documentació:
H 101I / 7 / 1307 : Planta baixa i façana E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101I / 7 / 1308 : Segon solució. Planta i façana E 1: 100. Tinta sobre paper tela
H 101I / 7 / 1309 : Segona solució. Alçat i secció façana E 1: 100. Tinta xina sobre paper tela


Edifici pel Sindicat Agrícola i Caixa Rural

Granada, la. ( Alt Penedès )

1934

Documentació:
H 103C / 14 / 1539 : Perspectiva. Tinta i llapis sobre paper vegetal
C 241 / 9 :
Façana al carrer de les Eres. Còpia
Façana al carrer de les Escoles. Còpia
Secció. Còpia
Perspectiva del conjunt E 1: 100. Còpia


Reforma i ampliació d´uns locals de la Fàbrica "Girona" destinats a tallers per a la "General Motors", secció "Maraton"

Barcelona. ( Barcelonès )

1937

Documentació:
SOLUCIÓ A
H 101I / 7 / 1360 : Emplaçament E 1: 500. Tinta sobre paper vegetal
H 101J / 3 / 1361 : Planta general E 1: 250. Tinta i color sobre paper vegetal
H 103C / 14 / 1365 : Planta de cobertes E 1: 500. Tinta sobre paper vegetal
H 101J / 3 / 1362 : Façana principal. Alçat i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 101J / 3 / 1363 : Façana al pati. Alçat i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 101I / 7 / 1364 : Façana al pati. Nau aïllada. Alçat i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 101I / 7 / 1366 : Secció transversal E 1: 250. Tinta sobre paper vegetal
SOLUCIÓ BIS
H 101J / 3 / 1371 : Plantes baixa, primer i segon pis E 1: 250. Tinta sobre paper vegetal
SOLUCIÓ C
H 101I / 7 / 1368 : Planta baixa i planta pis E 1: 250. Tinta sobre paper vegetal
H 101I / 7 / 1369 : Planta baixa i modificació planta pis E 1: 250. Tinta sobre paper vegetal
H 101I / 7 / 1367 : Façana al pati del nou cos d´edifici. Alçat i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
SOLUCIÓ C BIS
H 101I / 7 / 1370 : Façana nau gran pati. Alçat i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
ALTRES
H 103C / 14 / 1551 : Perspectiva. Tinta sobre paper vegetal


Naus industrials

1941

Documentació:
H 101I / 7 / 1595 : planta, façanes, alçat interior i secció. Tinta sobre paper vegetal