Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Estació de proveïment d'automòbils "As Autoservice" per José Alemany

C. Aribau, 114; C. Provença. Barcelona. ( Barcelonès ) 1926 1934 Documentació:
C 1833 / 12:
12.1 Croquis de planta i façana. E 1: 50 / E 1: 100. Llapis sobre paper sulfuritzat.
12.2 Emplaçament, planta, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia sobre paper tela.
12.3 Emplaçament, planta, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
12.4 Croquis de façana i emplaçament. Llapis sobre paper.
12.5 Emplaçament, secció per a.b. i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
12.6 Croquis de façana amb càlcul de mesures.
12.7 Croquis de planta, secció i secció d'escales.
12.8 Mesura de solars. Llapis sobre paper sulfuritzat.
12.9 Emplaçament, planta baixa, planta entresòl, secció a.b i façana. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
12.10 Planta. Instal.lació de tuberies. E 1: 50. Còpia per cianotipus.

Observacions:
Avantprojecte


Magatzem i centre social per a "Real Montepio de San Pedro Pescador" Barcelona. ( Barcelonès ) 1930 Documentació:
C 1834 / 2:
2.1 Emplaçament, secció, planta, façana principal i lateral. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.2 Croquis de façana lateral.
2.3 Plànol de situació. E 1: 500. Tinta sobre paper tela.
2.4 Croquis de secció i planta. Llapis sobre cartolina.
2.5 Plantes del centre social del Montepio. Llapis sobre cartolina.
2.6 Llistat de les plantes amb els departaments i serveis que inclou el centre del Montepio
2.7 Croquis de planta. Llapis sobre paper milimetrat.
2.8 Croquis de façanes del centre del Montepio.

Observacions:
Avantprojecte


Eixamplament de la porta d'entrada del magatzem propietat de Joan Saumell C. Notariat, 6. Barcelona. ( Barcelonès ) 1932

Documentació:
C 1779 / 5:
5.1 Emplaçament, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
5.2 Croquis amb càlculs. 2 fulls.
5.3 Emplaçament, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.


Reforma de les botigues de Gabriel Nogués C. Consell de Cent, 255. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933

Documentació:
C 1783 / 10:
10.1 Croquis d'emplaçament.
10.2 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
10.3 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia sobre paper tela.
10.4 Càlculs.


Edifici d'oficines del Sr. Roviralta C. de la Mercé; Pl. Antoni Lòpez; Pg. Colom. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934

Documentació:
C 1774 / 5:
5.1 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
5.2 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
5.3 Croquis d'emplaçament.


Reforma a la botiga i magatzem de Pere Borràs Trinxant Ptge de Sant Benet, 4. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934

Documentació:
C 1833 / 4:
4.1 Acreditació d'honoraris.
4.2 Full d'encàrrec
4.3 Emplaçament, plantes i seccions. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


Reforma per a la S.A. "AS Auto Service" C. Aribau; C. Provença. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934

Documentació:
C 1833 / 5:
5.1 Acreditació d'honoraris
5.2 Full d'encàrrec
5.3 Emplaçament, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 100


Reforma de la botiga propietat de Ramon Dachs i Dachs C. Hospital, 67. Barcelona. ( Barcelonès ) 1935

Documentació:
C 1779 / 1:
1.1 Planta i façana de la botiga abans de les reformes, planta i façana de la 1º modificació i planta i façana de la 2º modificació. E 1: 50. Tinta i color sobre paper.
1.2 Emplaçament, planta, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50 Tinta sobre vegetal.
1.3 Croquis d'emplaçament. Llapis sobre paper sulfuritzat.
1.4 Nota amb el nom i direcció del propietari de la tenda.


Estació de proveïment d'automòbils per José Alemany C. Clot. Barcelona. ( Barcelonès ) 1935 Documentació:
C 1833 / 11:
11.1 Planta de l'habitatge. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.2 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.3 Emplaçament, façana i seccions. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
11.4 Croquis d'emplaçament. Llapis sobre paper sulfuritzat.
11.5 Emplaçament. Tinta i llapis sobre paper tela.
11.6 Planta, façana i secció. Còpia
11.7 Planta, secció E.F, secció A,B,C,D, i secció J.K. E 1: 40 / E 1: 25. Còpia per cianotipus.

Observacions:
Avantprojecte


Sucursal del Banc Hispano Colonial C. Laureà Miró, 41-43. Hospitalet de Llobregat, l'. ( Barcelonès ) 1936

Documentació:
C 1786 / 43:
43.1 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.


Hotel Royal Hotel C. Carme, 20. Barcelona. ( Barcelonès ) 1939

Documentació:
C 1780 / 20:
20.1 Secció, planta baixa, 1º, 2º, 3º i 4º pis. E 1: 100. Còpia.


Ampliació de l'edifici de l'editorial Labor C. Provença, 84-46-88. Barcelona. ( Barcelonès ) 1943 1945

Documentació:
C 1775 / 7:
7.1 Certificat d'obres.
7.2 Memòria.
7.3 Emplaçament, façana i secció. Tinta sobre vegetal.
7.4 Emplaçament, planta pis, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 100. / E 1: 50. Còpia.
7.5 Emplaçament, planta pis, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 100. / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.


Reforma i ampliació de la part posterior de la sabateria "Fanni" propietat de Pedro Martí Vilanova Pg. de Gràcia, 49. Barcelona. ( Barcelonès ) 1948

Documentació:
C 1780 / 19:
19.1 Emplaçament, Secció A.B, planta. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
19.2 Esborrany de permís d'obres.
19.3 Acreditació d'honoraris.
19.4 Alçat de l'entrada i secció. Llapis sobre paper.


Construcció d'un magatzem per a José Gil Agut C. Portallada, 55. Barcelona. ( Barcelonès ) 1956

Documentació:
C 1782 / 1:
1.1 Emplaçament, planta, façana i secció per a.b. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
1.2 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
1.3 Sol.licitud de permís d'obres.
1.4 Memòria.
1.5 Valoració de les obres.
1.6 Planta del sostre solució A i solució B, alçat i perfils de bigues de la façana i sostre i secció per a.b. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre paper sulfuritzat


Locals per a botigues Pg. Maragall; C. Amílcar. Barcelona. ( Barcelonès ) 1959

Documentació:
C 1782 / 3:
3.1 Emplaçament, plantes, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


Edifici de locals comercials C. Diputació, 254-256; Pg. de Gracia, 19. Barcelona. ( Barcelonès ) 1960

Documentació:
C 1773 /2:
2.1 Emplaçament i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
2.2 Plantes i secció. E 1: 100. Còpia.


Plànols de tres propietats diferents d'Àngel de Loaysa Gómez, director de "Desinfecciones Lafi", un local i dos pisos C. Descartes, 393 C. Diputació, 309 C. Via Laietana, 45. Barcelona. ( Barcelonès ) 1960 1961 1964

Documentació:
C 1782 / 6:
6.1 Croquis de planta del local del C. Descartes.
6.2 Emplaçament, planta i secció del local del C. Descartes. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.3 Emplaçament, planta i secció del local del C. Descartes. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
6.4 Emplaçament del pis del C. Diputació. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
6.5 Planta del pis del C. Diputació. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.6 Planta del pis de Via Laietana. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.


Obres de reforma i valoració per la companyia d'assegurances "L'Abeille" C. Bruc, 14. Barcelona. ( Barcelonès ) 1966

Documentació:
C 1786 / 5:
5.1 Acreditació d'honoraris.
5.2 Esquema de la secció longitudinal. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
5.3 Dictamen.
5.4 Emplaçament. Tinta sobre vegetal.