Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Fulls d'encarrecs

Documentació:
C 1768 / 7:
27 fulls d'encàrrec


Honoraris per la tasca de valoracions d'immobles per a la "Caja de pensiones para la vejez y de ahorros" de 1950 a 1965 Barcelona. ( Barcelonès ) 1950 1965

Documentació:
C 1805 / 1:
18 Acreditacions d'honoraris sobre la feina de dictamens de valoracions de diferents immobles per a la Caixa, inclou cada dictamen, l'adreça dels immobles valorats i el nom del propietari o inquilí. De 1950 a 1955. 169 fulls.

C 1805 / 2:
44 Acreditacions d'honoraris sobre la feina de dictamens de valoracions de diferents immobles per a la Caixa, inclou cada dictamen, l'adreça dels immobles valorats i el nom del propietari o inquilí. de 1956 a 1960. 196 fulls

C 1805 / 3:
27 Acreditacions d'honoraris sobre la feina de dictamens de valoracions de diferents immobles per a la Caixa, inclou cada dictamen, l'adreça dels immobles valorats i el nom del propietari o inquilí. De 1961 a 1963. 189 fulls.

C 1805 / 4:
15 Acreditacions d'honoraris sobre la feina de dictamens de valoracions de diferents immobles per a la Caixa, inclou cada dictamen, l'adreça dels immobles valorats i el nom del propietari o inquilí. De 1964 a 1965. 196 fulls


Valoracions d'edificis per a la "Caja de pensiones para la vejez y de ahorros. Sección de préstamos e inversiones sociales". Barcelona. ( Barcelonès ) 1954 1966

Documentació:
C 1770 / 2:
37 Dictamens pericials de diferents edificis relatius a la sol.licitud de préstecs hipotecaris. Cada fitxa inclou dades com direcció, forma del terreny tipus de construcció i propietari que sol.licita la hipoteca.

C1770 / 3:
53 Dictamens pericials de diferents edificis relatius a la sol.licitud de préstecs hipotecaris. Cada fitxa inclou dades com direcció, forma del terreny, tipus de construcció i propietari que sol.licita la hipoteca.