Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Pla parcial d'ordenació "Can Sunyer del Palau"

Castellví de Rosanes. ( Baix Llobregat )

Documentació:
C 1772 / 5:
5.1 Memòria.
5.2 Ordenances
5.3 Memòria
5.4 Emplaçaments. 12 plànols. E 1: 50.000 / E 1: 10.000 / E 1: 2000 / E 1: 400 / E 1: 200. Còpies.


Amidaments d'unes parcel.les a causa d'un plet C. Carreras i Candi; C. Ventura Plaja. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1774 / 9:
9.1 Emplaçament i amidaments. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
9.2 Emplaçament i amidaments. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
9.3 Emplaçament. Llapis sobre paper sulfuritzat.


Amidaments del terreny que Antoni Pejoan ven a Plàcido Armengol Av. Montserrat; C. Sardenya. Barcelona. ( Barcelonès ) 1923 1931

Documentació:
C 1776 / 2:
2.1 Emplaçament amb cotes. E 1: 250. Tinta sobre paper tela.
2.2 Emplaçament amb cotes. E 1: 250. Tinta sobre paper tela.
2.3 Càlculs. Llapis sobre paper.
2.4 Emplaçament amb cotes. Tinta sobre paper sulfuritzat.
2.5 Emplaçament amb cotes. Tinta sobre paper sulfuritzat.
2.6 Emplaçament amb cotes. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
2.7 Full de càlculs.


Solar i estudi de pisos del Sr. Pascual Cucala i Bosch C. Condes de Salvatierra. Barcelona. ( Barcelonès ) 1924

Documentació:
C 1775 / 4:
4.1 Emplaçament i replanteig. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.2 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre paper tela.
4.3 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.4 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre paper tela.
4.5 Planta pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.


Amidaments del solar que ven Montserrat Comas a Teodoro Pujol Vilà i a José Coderch Bosch C. Galileu. Barcelona. ( Barcelonès ) 1925 1926

Documentació:
C 1774 / 11:
11.1 Emplaçament amb divisió del solar. E 1: 200. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
11.2 Croquis d'emplaçament. Llapis sobre paper.
11.3 Croquis d'emplaçament. Llapis sobre paper.
11.4 Emplaçament amb divisió de parcel.les. E 1: 200. Tinta sobre paper tela.
11.5 Croquis de planta baixa i pis. Llapis sobre paper sulfuritzat.
11.6 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
11.7 Croquis de façanes. Llapis sobre paper.
11.8 Croquis de façanes i seccions. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
11.9 Croquis de planta i emplaçament. E 1: 50 / E 1: 500. Còpia per cianotipus.


Terrenys que Ramon vila Costa ven a Dolors Muntane Ribot C. Pallars. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930

Documentació:
C 1785 / 4:
4.1 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre paper tela.
4.2 Emplaçament. E 1: 200. Tinta sobre paper tela.
4.3 Plànol de situació del terreny dividit en dos lots. E 1: 200. Còpia.


Amidament i confecció d'un plànol de la propietat d'Antoni Carbonell C. Provença. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933

Documentació:
C 1775 / 6:
6.1 Emplaçament i amidaments. E 1: 200. Tints sobre vegetal.


Terreny de Jaume Tuneu Roca Balsareny. ( Bages ) 1933

Documentació:
C 1783 / 12:
12.1 Plànol topogràfic del terreny. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
12.2 Plànol topogràfic del terreny. E 1: 500. Còpia.
12.3 Esborranys i croquis. 6 fulls


Diversos projectes sobre terrenys dels marquesos de Monsolís Barcelona. ( Barcelonès ) 1941 1947

Documentació:
C 1775 / 1:
1.1 Emplaçaments de les diverses propietats dels marquesos de Monsolís. 10 plànols. Còpies. Tinta sobre vegetal i tinta sobre paper tela.