Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Habitatge unifamiliar aïllat

Camí Casa Planas; Maria Dolsa. Documentació:
C 1768 / 5:
5.1 Croquis de l'emplaçament.
5.2 Plantes i seccions d'una fossa sèptica. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.3 Plantes i seccions de model de fossa sèptica i pou de filtració. E 1: 20. Còpia.
5.4 Planta pis, planta fonaments, planta embigat, planta sostre i planta i secció de la fossa sèptica. E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.5 Emplaçament, façana nord, sud, est, oest i secció transversal. E 1: 1000. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
5.6 Croquis de plantes, façanes i seccions.

Observacions:
Hi ha escrit el cognom Truño i el nom Rosa Castelltort, potser és el constructor o el propietari.


Edifici propietat de Miguel Godó C. Emancipació; C. Escoles Pies. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1770 / 5:
5.1 Croquis d'emplaçament. E 1: 500.
5.2 Croquis de planta amb la signatura del propietari.
5.3 Croquis de planta baixa. E 1: 100. Llapis i llapis de color sobre paper.
5.4 Croquis de planta pis. E 1: 100. Llapis i llapis de color sobre paper.
5.5 Planta. E 1: 100. Tinta i tinta de color.


Xalet per a Francesc Puig Crta. de l'Estació. Falset. ( Priorat ) Documentació:
C 1775 / 3:
3.1 Croquis de planta pis. Llapis sobre paper.
3.2 Croquis de plantes. Llapis sobre paper.
3.3 Esbossos de façanes i plantes. Llapis sobre paper.
3.4 Planta fonaments. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
3.5 Croquis de façana. Llapis sobre paper.
3.6 Fotografia d'una fàbrica.
3.7 Croquis d'emplaçament. Tinta sobre paper quadriculat.
3.8 Façanes. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
3.9 Planta baixa i planta pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
3.10 Façana frontal i lateral. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
3.11 Planta baixa i planta pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
3.12 Planta. Tinta sobre vegetal.
3.13 Croquis de secció. Llapis sobre paper.
3.14 Croquis de secció. Llapis sobre paper.
3.15 Croquis de secció. Llapis sobre paper.
3.16 Croquis de façana. Llapis sobre paper.
3.17 Croquis de secció. Llapis sobre paper.

Observacions:
Avantprojecte


Habitatge de planta baixa per a Juli Marigot

Documentació:
C 1785 / 3:
3.1 Planta, façana i secció. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
3.2 Croquis de planta, façana i secció. Llapis sobre paper.


Caseta per a la familia Castanys C. Cordelles. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1785 / 5:
5.1 Secció de detall. Tinta sobre paper sulfuritzat.
5.2 Croquis de planta.
5.3 Croquis de planta i façanes. Llapis sobre paper mil.limetrat.
5.4 Croquis de planta i emplaçament.
5.5 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
5.6 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
5.7 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
5.8 Planta fonaments, baixa i golfes. Còpia.
5.9 Façana principal, laterals, posterior i secció. Còpia.
5.10 Façana. Tinta sobre paper sulfuritzat.
5.11 Secció. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
5.12 Façana. Tinta sobre paper sulfuritzat.
5.13 Croquis de plantes. 3 fulls.
5.14 Croquis de façanes. 6 fulls.
5.15 Façana i planta. Tinta i color sobre paper tela.


Caseta per a Lluís Comas Depares Documentació:
C 1785 / 6:
6.1 Croquis de planta i de façana.
6.2 Croquis de planta. Llapis sobre paper mil.limetrat.
6.3 Plant i façanes. Llapis sobre paper.
6.4 Planta, façana principal, lateral i posterior. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.5 Planta, façana principal, lateral i posterior. E 1: 100. Còpia cianogràfica.

Observacions:
Avantprojecte


Xalet no identificat

Documentació:
C 1785 / 7:
7.1 Façana. Llapis sobre vegetal.
7.2 Façana. Llapis sobre vegetal.
7.3 Croquis de secció. Llapis sobre paper.
7.4 Planta. Llapis sobre vegetal.
7.5 Façana. Llapis sobre paper.
7.6 Façana. Llapis sobre paper.


Casa Figueres

Documentació:
C 1785 / 8:
8.1 Façana. Llapis sobre paper.
8.2 Façana. Tinta sobre paper sulfuritzat.
8.3 Façana i secció. Llapis sobre paper.
8.4 Croquis de planta, façana i secció. Llapis sobre paper.


Valoració d'un immoble per a Juan Gené Masip C. Saragossa, 60. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1786 / 21:
21.1 Emplaçament. Tinta sobre paper sulfuritzat.
21.2 Dictamen.


Construcció d'una casa de planta baixa i pis per a Pedro Ortoneda i Llopart C. Roca, 31. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1786 / 36:
36.1 Plec de condicions i contrata. 2 exemplars.
36.2 Esborrany del plec de condicions i contrata.


Xalet no identificat

Documentació:
C 1780 / 25:
25.1 Croquis de façana.
25.2 Croquis de façana i planta.
25.3 Alçat de façana i planta. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
25.4 Alçat de façana i planta. E 1: 50. Còpia.


Casa per a Sebastian Mas Papiol, el. ( Baix Llobregat ) 1922

Documentació:
C 1775 / 2 :
2.1 Emplaçament del terreny en venda. E 1: 200. Tinta sobre paper tela.
2.2 Croquis de secció. Llapis sobre paper.
2.3 Croquis de façanes. Llapis sobre paper.


Edifici per a Antoni Grafulla C. Girona. Sant Adrià de Besòs. ( Barcelonès ) 1924

Documentació:
C 1776 / 8:
8.1 Sol.licitud de permís d'obres dirigit a l'Ajuntament.
8.2 Emplaçament, plantes, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
8.3 Croquis de plantes. 5 fulls.


Valoració de dues finques per a José Puig i Comas C. Amposta, 34, 38. Barcelona. ( Barcelonès ) 1924

Documentació:
C 1786 / 23:
23.1 Carta de Puig i Comas a l'arquitecte.
23.2 Dictamen.


Xalet Ramis C. Sant Jaume. Gelida. ( Alt Penedès ) 1925

Documentació:
C 1776 / 7:
7.1 Croquis de planta. Llapis sobre paper mil.limetrat.
7.2 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre paper tela.
7.3 Pressupost del constructor.
7.4 Croquis de planta. 3 fulls.
7.5 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.6 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i llapis de color sobre paper sulfuritzat.
7.7 Façana. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.8 Façana nord. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat
7.9 Façana. E 1. 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.10 Planta pis. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.11 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.12 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
7.13 Croqius de façana. Llapis sobre paper.
7.14 Croquis de planta, façana. Llapis sobre paper.
7.15 Planta, façanes i secció. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.16 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.17 Croquis de planta. Llapis sobre paper sulfuritzat.
7.18 Façana. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.19 Façana. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.20 Façana. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.21 Planta. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.22 Planta. E 1: 50. Còpia per cianotipus.


Botiga i vivenda per a Pedro Miret C. Major; C.de l'Aigua. Prades. ( Baix Camp ) 1925

Documentació:
C 1776 / 9:
9.1 Façana. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
9.2 Planta baixa, 1º i 2º. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.3 Croquis plantes. Llapis sobre paper.
9.4 Croquis façana. Llapis sobre paper
9.5 Plantes, secció i façana. E 1: 50. Còpia per cianotipus.


Habitatge de planta baixa i pis per a Josep Oriol Borràs C. Sant Ignasi. Cerdanyola del Vallès. ( Vallès Occidental ) 1925

Documentació:
C 1776 / 10:
10.1 Alçat del mur de la tanca. E 1: 50. Còpia.
10.2 Emplaçament, plantes, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
10.3 Croquis del mur de la tanca. Llapis sobre paper.
10.4 Croquis de plantes, alçat i secció. Llapis sobre paper.
10.5 Alçat de façana. Tinta i llapis sobre paper.
10.6 Planta baixa i planta pis. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
10.7 Emplaçament, plantes, alçat i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
10.8 Emplaçament i alçat del mur de la tanca. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
10.9 Croquis amb càlculs. Llapis sobre paper.
10.10 Croquis de la tanca.


Edifici d'Enric Segarra C. Mallorca. Barcelona. ( Barcelonès ) 1925

Documentació:
C 1776 / 12:
12.1 Croquis d'alçat. Llapis sobre paper sulfuritzat.
12.2 Planta baixa. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
12.3 Planta pis. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
12.4 Croquis de planta. Llapis sobre paper sulfuritzat.
12.5 Croquis d'emplaçament, façana i secció. Llapis sobre paper.
12.6 Emplaçament, planta, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
12.7 Emplaçament, planta, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.


Valoració del immoble dels hereus de Esteban Erro C. Farigola, 23. Barcelona. ( Barcelonès ) 1925

Documentació:
C 1786 / 22:
22.1 Dictamen. 2 exemplars.


Estat de solidesa del immoble per a Miguel Ramon Grafulla C. St. Quirze. Sabadell. ( Vallès Occidental ) 1925

Documentació:
C 1786 / 28:
28.1 Dictamen.


Caseta per a Heribert Domènech Pg. Encina; Pg. Castanyer. Valldoreix ( Sant Cugat del Vallès). ( Vallès Occidental ) 1926

Documentació:
C 1780 / 4:
4.1 Croquis d'emplaçament.
4.2 Planta. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.3 Façana principal. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.4 Emplaçament, façana, secció i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
4.5 Planta. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
4.6 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
4.7 Façana lateral. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.8 Façana principal. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.9 Façana al jardí. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.10 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
4.11 Planta, amb amidaments. Llapis sobre paper.
4.12 Façana lateral i principal. Llapis sobre paper.
4.13 Plantes i façanes. Llapis sobre paper.


Construcció d'un immoble amb local comercial per a Pere Vilert C. Travessera. Barcelona. ( Barcelonès ) 1926

Documentació:
C 1833 / 15:
15.1 Croquis de planta. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
15.2 Planta, mesures de les habitacions. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
15.3 Planta entresòl i planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
15.4 Planta entresòl i planta baixa. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
15.5 Planta del entresòl interior, planta baixa, façana i secció. E 1: 50. Còpia per cianotipus.


Xalet Guindulain Valldoreix. (Sant Cugat del Vallès). ( Vallès Occidental ) 1927

Documentació:
C 1770 / 1:
1.1 Pressupost.
1.2 Planta. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
1.3 Façana. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
1.4 Façana nord. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
1.5 Façana. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
1.6 Croquis d'emplaçament. E 1: 300. Llapis sobre paper.
1.7 Planta. E 1: 50. Tinta i llapis de color sobre paper sulfuritzat.
1.8 Façana nord. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.9 Façana. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.10 Façana lateral. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.11 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.


Reformes a la vivenda de planta baixa de Bartolomé Guasch C. Concepció Arenal; C. Sòcrates. Barcelona. ( Barcelonès ) 1927

Documentació:
C 1777 / 5:
5.1 Emplaçament, planta, façana, secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
5.2 Croquis d'alçat de façana i secció. LLapis sobre paper.
5.3 Croquis de la planta i càlculs. Llapis sobre paper.
5.4 Planta. E 1: 50. Llapis sobre paper.
5.5 Plànol del solar. Tinta sobre paper tela.


Reforma interior de la casa de la familia "Angeles Mateu" per a la "Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro" C. Muntaner; C. Rosselló. Barcelona. ( Barcelonès ) 1929 1934

Documentació:
C 1782 / 10:
10.1 Croquis de planta, inclou càlculs.
10.2 Croquis de façana.
10.3 Plànol de situació, inclou càlculs.
10.4 Planta baixa. E 1: 100. Còpia.
10.5 Planta soterrani. E 1: 100. Còpia.
10.6 Planta 2º pis. E 1: 100. Còpia.
10.7 Planta baixa. E 1: 100. Còpia.
10.8 Planta baixa. E 1: 100. Còpia.
10.9 Planta pis. E 1: 100. Còpia.
10.10 Planta 1º i 2º pis. E 1: 100. Còpia.
10.11 Planta 1º pis. E 1: 100. Còpia.
10.12 Emplaçament, seccions i planta. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.13 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal.
10.14 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
10.15 Alçat principal, lateral i secció transversal. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
10.16 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
10.17 Planta de l'avantprojecte de pis destinat per a dormitoris. E 1: 50. Còpia.
10.18 Acreditació d'honoraris.
10.19 Full d'encàrrec.
10.20 Emplaçament, secció i planta. E 1: 50. Còpia.
10.21 Full d'encàrrec.
10.22 Acreditació d'honoraris.
10.23 Emplaçament, façana i secció. Còpia.
10.24 Informe sobre les diverses obres realitzades a la casa de la família Àngels Mateu i planta i alçat de façana del projecte de construcció d'una capella per la dita família.


Xalet Srs. Veciana Begues. ( Baix Llobregat ) 1930

Documentació:
C 1778 / 7:
7.1 Croquis planta. Llapis sobre paper. 2 fulls.
7.2 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.3 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.4 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
7.5 Alçats laterals. Llapis sobre paper.
7.6 Seccions. Llapis sobre paper.
7.7 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.8 Planta. Façanes i secció. E 1: 50 / E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.9 Contracte de construcció.


Caseta porteria pel Sr. Roviralta Pg. dels Til.lers; Av. de Pedralbes. Barcelona. ( Barcelonès ) 1932

Documentació:
C 1774 / 4:
4.1 Planta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
4.2 mesures de les persianes.
4.3 Emplaçament. E 1: 500. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.4 Emplaçament, planta, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.5 Emplaçament, planta, secció, façana. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.6 Croquis de façana. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.7 Planta fonaments. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
4.8 Planta. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre paper sulfuritzat.
4.9 Planta. Tinta i tinta de color sobre paper sulfuritzat.
4.10 Planta. Còpia.


Valoració d'uns terrenys per als Srs. Josep Maria i Manuel Roviralta i Alemany i de la finca "Maria Lluïsa" Av. Pedralbes; Pg. dels Til.lers. Barcelona. ( Barcelonès ) 1932

Documentació:
C 1785 / 20:
20.1 Fotografia de la finca "Maria Lluïsa".
20.2 Certificats de valoració del terreny.
20.3 Impugnació de la valoració.
20.4 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
20.5 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.


Valoració d'uns terrenys en motiu de la transmissió de domini a favor dels germans Srs. en Climent i Francesc Guix i Gaig al barri de la Trinitat. Barcelona. ( Barcelonès ) 1932

Documentació:
C 1785 / 21:
21.1 Certificat de valoració del terreny.


Valoració de la finca propietat d'Antonia Baqué C. Mar i Cel. Cornellà de Llobregat. ( Baix Llobregat ) 1932

Documentació:
C 1786 / 13:
13.1 Dictamens. 2 exemplars.


Construcció d'una casa de dos pisos amb taller posterior per a José Coll C. Navas de Tolosa; Pge. Colomé. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934 1935

Documentació:
C 1779 / 7:
7.1 Full d'encàrrec.
7.2 Acreditació de pressupost. 2 fulls
7.3 Façana i secció. E 1: 50. Còpia
7.4 Planta, façana i secció. E 1: 50. Còpia.
7.5 Emplaçament i planta baixa. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
7.6 Croquis de façana i secció. Llapis sobre paper.
7.7 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
7.8 Croquis de façana. Llapis sobre paper.
7.9 Façana, secció i planta. E 1: 50. Còpia.
7.10 Planta baixa i emplaçament. E 1: 50. Còpia.
7.11 Façana i secció. E 1: 50. Còpia.
7.12 Façana i secció. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
7.13 Planta, façana i secció. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
7.14 Planta baixa i emplaçament. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
7.15 Planta de distribució dels pisos. Còpia.
7.16 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
7.17 Planta de distribució dels pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
7.18 Planta amb modificacions. E 1: 50. Tinta, llapis i color sobre paper sulfuritzat.
7.19 Plànol del solar venut a José Coll. E 1: 200. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.20 Pla de replanteig d'alineacions que afecten a la finca de José Coll, efectuat per l'Ajuntament de Barcelona. E 1: 500. Còpia.
7.21 Plec de condicions i pressupost.


Construcció d'una casa per a Josep Iturrioz C. Boronat. Viladecans. ( Baix Llobregat ) 1934

Documentació:
C 1779 / 8:
8.1 Full d'encàrrec
8.2 Acreditació de pressupost
8.3 Emplaçament, façana, secció i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.

C 1783 / 8:
8.1 Façana N.O. i façana N.E. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
8.2 Emplaçament, façana i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
8.3 Croquis de planta.
8.4 Plec de condicions facultatives i econòmiques.


Ampliació de la caseta de Aurelio Nogués Castelldefels. ( Baix Llobregat ) 1934

Documentació:
C 1783 / 9:
9.1 Esborranys.
9.2 Emplaçament, secció, façana lateral i planta. E 1: 250 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.3 Emplaçament, planta i secció. E 1: 250 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.4 Croquis de planta, façana i secció.


Casa dels Srs. Roviralta a Pedralbes Barcelona. ( Barcelonès ) 1935 1936

Documentació:
C 1774 / 3:
3.1 Seccions i planta del vestíbul. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.2 Seccions i planta. E 1: 50 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
3.3 Secció i planta del terrat. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.4 Secció i planta del terrat. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.5 Secció i planta del terrat. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.6 Secció i planta del terrat. E 1: 50. Còpia.
3.7 Planta de l'aquarium. Llapis sobre vegetal.
3.8 Planta de l'aquarium. Llapis sobre vegetal.
3.9 Planta de l'aquarium. E 1: 5. Tinta i tinta de color sobre vegetal.


Reformes en un edifici situat dins del col.legi de Lourdes per a Carme Baguer Rodés C. Via Augusta; C. Laforja. Barcelona. ( Barcelonès ) 1935

Documentació:
C 1780 / 2:
2.1 Full d'encàrrec.
2.2 Emplaçament, planta pis i alçat de la reixa d'entrada. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Còpia.
2.3 Façanes. E 1: 50. Còpia.


Construcció d'una pèrgola per a la casa dels Srs. Pàmies Gelida. ( Alt Penedès ) 1935

Documentació:
C 1783 / 3:
3.1 Alçat interior i secció transversal per a.b, planta de l'embigat i planta baixa. E 1: 20 / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
3.2 Planta baixa, planta de l'embarrat i detall de les columnes, de les copes i de les baranes. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta i color sobre vegetal.
3.3 Esbós de les columnes.
3.4 Alçat de columna.
3.5 Croquis de planta.


Caseta de planta baixa a Galligans per al Dr. Narciso Figueras Crta. Sant Daniel; C. Sant Pere de Galligans. ( Gironès ) 1939

Documentació:
C 1780 / 7:
7.1 Carta entre l'arquitecte i el Dr. Figueres sobre assumptes personals i sobre el projecte.
7.2 Croquis de planta i de façana.
7.3 Croquis de façana lateral.
7.4 Emplaçament i amidaments.
7.5 Croquis de façana.
7.6 Planta. Tinta i color sobre paper.
7.8 Croquis de façanes.
7.9 Croquis de planta.
7.10 Croquis de planta. Llapis sobre vegetal.
7.11 Emplaçament, façanes, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


Xalet per a Juan Margets i Brossa C. Bellavista; C. Mare de Déu de Montserrat a Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès. ( Vallès Occidental ) 1940

Documentació:
C 1780 / 11:
11.1 Emplaçament, façanes, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre paper tela.
11.2 Croquis d'emplaçament.
11.3 Façana principal. Llapis sobre paper.
11.4 Façana lateral. Llapis sobre paper.
11.5 Planta fonaments. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
11.6 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
11.7 Planta soterrani. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
11.8 Secció. Llapis sobre paper.


Habitatge propietat de Gatius Dulcet Capdevila C. Constitució 23. Barcelona. ( Barcelonès ) 1941 1943

Documentació:
C 1768 / 2:
2.1 Emplaçament, planta i secció a.b. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.2 Emplaçament, planta, secció transversal i alçat. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
2.3 Emplaçament, planta, secció transversal i alçat. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
2.4 Emplaçament, planta baixa, pis, façana i secció a.b. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.


Construcció d'una casa de planta baixa i pis per a Madrona Taridas Crta. Vic a Prats de Lluçanés. Vic. ( Osona ) 1941

Documentació:
C 1780 / 13:
13.1 Sol.licitud de concesió de permís d'obres.
13.2 Emplaçament, plantes, façanes i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


Construcció d'una casa de planta baixa i pis de lloguer per a Oscar Lena Lombardi Ctra. Sarrià. Barcelona. ( Barcelonès ) 1941 1942

Documentació:
C 1781 / 2:
2.1 Memòria.
2.2 Emplaçament, planta fonaments, baixa i pis, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.3 Emplaçament, planta taller, pis, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.


Valoració de la finca "Can Vintró de la Rajoleria" situada a Sant Andreu del Palomar Barcelona. ( Barcelonès ) 1941

Documentació:
C 1786 / 12:
12.1 Dictamens. 2 exemplars.


Casa per a Nieves Peremarch Ptge. Cinto Verdaguer; C. Torre Figueras. Sant Boi de Llobregat. ( Baix Llobregat ) 1941

Documentació:
C 1786 / 39:
39.1 Emplaçament, plantes, façana i secció. E 1: 50. Tinta i color sobre paper tela.
39.2 Emplaçament, secció, façana i planta baixa. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.


Xalet per a Ramón Martí Masdeu Crta. Barcelona a Ribes. Figaró-Montmany. ( Vallès Oriental ) 1943

Documentació:
C 1781 / 4:
4.1 Memòria
4.2 Planta biblioteca. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.3 Croquis planta baixa.
4.4 Croquis 1º planta.
4.5 Croquis 2º pis.
4.6 Esbós de perspectiva exterior.
4.7 Emplaçament i plantes dels pisos. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper tela.
4.8 Secció per a.b i façanes. E 1: 100. Tinta i color sobre paper tela.
4.9 Croquis de façanes. 5 fulls


Reforma de la casa propietat de Quirico Arañó C. Espinoi, 3. Barcelona. ( Barcelonès ) 1943

Documentació:
C 1786 / 42:
42.1 Emplaçament, planta principal, pis i terrat. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
42.2 Secció posterior, façana posterior i façana anterior i secció façana anterior. E 1: 50. Còpia.


Casa situada a la urbanització "Marianao" Sant Boi de Llobregat. ( Baix Llobregat ) 1946

Documentació:
C 1786 / 38:
38.1 Emplaçament, planta baixa, golfes, planta de la torre i planta alçat i secció de la fossa sèptica. Tinta i color sobre vegetal.
38.2 Secció transversal, façana N.E. i façana S.E. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
38.3 Façana S.O i façana N.O. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.


Ampliació de xalet per a Rita Martí Lledó Av. Tibidabo, 6. Barcelona. ( Barcelonès ) 1954 1956

Documentació:
C 1781 / 14:
14.1 Plec de condicions facultatives i econòmiques.
14.2 Pressupost dels materials per al bany.
14.3 Fullet publicitari d'escalfador d'aigua.
14.4 Pressupost dels materials per a la cuina.
14.5 Sol.licituds de permís d'obres i altres tràmits. 3 fulls.
14.6 Emplaçament, secció i façana. E 1: 500 7 E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
14.7 Planta soterrani, baixa, 1º, 2º, 3º i biblioteca i terrat. E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
14.8 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
14.9 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
14.10 Planta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
14.11 Planta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
14.12 Planta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
14.13 Càlculs d'estructura. E 1: 20. Llapis sobre paper sulfuritzat.
14.14 Planta biblioteca i terrat. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
14.15 Planta biblioteca i terrat. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
14.16 Planta 2º pis. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
14.17 Planta 1º pis. E 1: 50. Tints sobre vegetal.
14.18 Planta soterrani. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
14.19 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
14.20 Circulars del COACB sobre habitatges "bonificables".
14.21 Instruccions sobre el desenvolupament de les obres.
14.22 Certificats d'obres. 8 fulls.
14.23 Memòria.
14.24 Croquis de detall decoratiu.
14.25 Croquis de plantes. 5 fulls.
14.26 Croquis de façanes.
14.27 Planta. E 1: 50. Còpia.
14.28 Memòria i pressupost.


Construcció d'una torre per als Srs. Enric Violán Tohá i Juan Roger Arús C. Argimón, 24. Barcelona. ( Barcelonès ) 1954

Documentació:
C 1775 / 11:
11.1 Emplaçament i plantes. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia


Construcció d'una torre per a Enric Violan i Juan Roger Pg. Fabra i Puig, 131. Barcelona. ( Barcelonès ) 1954

Documentació:
C 1775 / 12:
12.1 Emplaçament, plantes, secció i façanes. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


Magatzems i habitatges propietat de Conrado Maresch C. Vilatrau, 7; C. Comtesa Pardo Bazan.. Barcelona. ( Barcelonès ) 1954

Documentació:
C 1775 / 13:
13.1 emplaçament, plantes, seccions i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia


Amidament d'una vivenda C. Montserrat de Casanovas. Barcelona. ( Barcelonès ) 1955

Documentació:
C 1775 / 10:
10.1 Emplaçament, plantes secció i façana. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia


Dos habitatges a Castelldefels per a Maria Lluïsa i Carolina Ubeda. Ptge. dels Tarongers. Castelldefels. ( Baix Llobregat ) 1956

Documentació:
C 1781 / 16:
16.1 Memòria.
16.2 Emplaçament, detall de la fossa sèptica, façana, secció i plantes. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


Casa per a César Fubler C. de J. Nebot. Esplugues de Llobregat. ( Baix Llobregat ) 1961

Documentació:
C 1786 / 46:
46.1 Emplaçament, planta del solar, i façanes nord, oest, sur i est. E 1: 2000 / E 1: 200 / E 1: 100. Còpia.
46.2 Secció A.A i B.B. E 1: 50. Còpia.
46.3 Estructura. Forjat de la planta noble i fonaments i forjats soterrani. E 1: 100. Còpia.
46.4 Planta de les golfes, planta noble i semisoterrani. E 1: 50. Còpia.
46.5 Planta de les golfes, planta noble i semisoterrani. E 1: 50. Còpia.