Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
RODRÍGUEZ MIJARES, Josep 19/8/1910-10/12/1990 Títol d'arquitecte: 1939
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis turístics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Restauració de monuments i edificis Singular
 
     
 

Edifici d´oficines i vivendes de la Caixa de Pensions

Documentació:
H 107H / 1 / 20.1 : Planta fonaments
H 107H / 1 / 20.2 : Planta baixa
H 107H / 1 / 20.3 : Planta primer pis
H 107H / 1 / 20.1 : Planta segon pis
H 107H / 1 / 20.5 : Planta sota cobertes primera
H 107H / 1 / 20.6 : Planta sota cobertes segona
H 107H / 1 / 20.7 : Planta cobertes
H 107H / 1 / 20.8 : Façana principal


Habilitació dels locals destinats a oficines de la delegació de mutualitats

Av. General Mola (actual Av. Prat de la Riba), 3. Lleida. ( Segrià )

1966

Documentació:
H 107H / 4 / 34.1 : Emplaçament E 1: 500
H 107H / 4 / 34.2 : Planta esntresol E 1: 50
H 107H / 4 / 34.3 : Planta baixa E 1: 50
H 107H / 4 / 34.4 : Façanes Av. General Mola i nou carrer E 1: 50
H 107H / 4 / 34.5 : Seccions AA i BB E 1: 50
H 107H / 4 / 34.6 : Escala a l´entresol, vistes A i B, detall i planta E 1: 20 i E 1: 5


Oficina per a la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja" i la seva delegació de Mequinensa

Mequinensa.

1971

Documentació:
H 107H / 6 / 53.1 : Plànols de situació E 1: 1000
H 107H / 6 / 53.3 : Plantes fonaments i coberta E 1: 50
H 107H / 6 / 53.4 : Plantes baixa i pis E 1: 50
H 107H / 6 / 53.5 : Bigam plantes baixa i pis E 1: 50
H 107H / 6 / 53.6 : Façanes principal, lateral esquerra i posterior E 1: 50
H 107H / 6 / 53.8 : Secció AA E 1: 50
H 107H / 6 / 53.2 : Secció per l´eix de terreny CC E 1: 200
H 107H / 6 / 53.7 : Detalls seccions fonaments E 1: 20