Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
RODRÍGUEZ MIJARES, Josep 19/8/1910-10/12/1990 Títol d'arquitecte: 1939
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis turístics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Restauració de monuments i edificis Singular
 
     
 

Urbanització dels terrenys de la família Civil

C. Lisboa; C. Antic del Carmel; Camí vell del Coll. Barcelona. ( Barcelonès )

1960

Documentació:
H 107H / 2 / 25.1 : Detall emplaçament E 1: 100
H 107H / 2 / 25.2 : Topogràfic E 1: 500
H 107H / 2 / 25.3 : Alineació inicial dels blocs E 1: 500
H 107H / 2 / 25.4 : Alineació modificada dels blocs E 1: 500
H 107H / 2 / 25.6 : Delimitació dels terrenys propietat dels germans Civil Inglés
H 107H / 2 / 25.7 : Delimitació dels terrenys propietat dels germans Civil. Modificació
H 107H / 2 / 25.8 : Quadre de reparcelació
H 107H / 2 / 25.5 : Plànol d´ordenament de la mansana. nova parcelació i assiganció de volums edificables E 1: 500
H 107H / 2 / 25.10 : Parcelació entre el C. Pantà de Tremp i el camí antic E 1: 100
H 107H / 2 / 25.9 : Parcelació entre el camí antic i el C. Farnés E 1: 100
H 107H / 2 / 25.12 : Plantes fonaments, baixa i pis E 1: 50
H 107H / 2 / 25.13: Plantes fomanents, baixa i pis. Possible modificació
H 107H / 2 / 25.11 : Plantes bigam i cobertes E 1: 50
H 107H / 2 / 25.14 : Façana principal i posterior, i secció E 1: 50