Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
RODRÍGUEZ MIJARES, Josep 19/8/1910-10/12/1990 Títol d'arquitecte: 1939
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis turístics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Restauració de monuments i edificis Singular
 
     
 

Edifici d´habitatges

Documentació:
H 107G / 1 / 2.2 : Planta fonaments E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.1 : Planta baixa E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.3 : Planta pisos E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.4 : Planta àtics E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.5 : Planta baixa coberta E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.9 : Façana principal E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.10 : Façana posterior E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.11 : Perspectiva façana posterior E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.12 : Secció AA E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.13 : Secció BB E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.6 : Bigueria planta baixa E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.7 : Bigueria planta pis E 1: 50. Tinta
H 107G / 1 / 2.8 : Bigueria planta àtics E 1: 50. Tinta


Bloc Ainsa

Documentació:
H 107H / 3 / 29.1 : Secció tipus E 1: 20
H 107H / 3 / 29.2-29.3 : Esbossos. Seccions E 1: 50. Llapis sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges

Ctra. de la platja.

Documentació:
H 107H / 5 / 43.5 : Planta fonaments. Llapis
H 107H / 5 / 43.8 : Planta fonaments. Tinta
H 107H / 5 / 43.1 : Planta baixa. Llapis
H 107H / 5 / 43.2 : Planta primera. Llapis
H 107H / 5 / 43.3 : Planta segona. Llapis
H 107H / 5 / 43.4 : Planta tercera. Llapis
H 107H / 5 / 43.6: Planta cobertes. Tinta
H 107H / 5 / 43.7 : Planta golfes. Tinta
H 107H / 5 / 43.13 : Façana a la carretera. Llapis
H 107H / 5 / 43.14 : Secció. Llapis
H 107H / 5 / 43.15 : Secció. Tinta
H 107H / 5 / 43.16 : Secció AA. Tinta
H 107H / 5 / 43.9 : Bigam planta baixa
H 107H / 5 / 43.11 : Bigam planta primera
H 107H / 5 / 43.12 : Bigam planta segona i coberta


Edifici

Documentació:
H 107H / 6 / 52.1 : Plantes fonaments i semisoterrani E 1: 50
H 107H / 6 / 52.2 : Plantes baixa, primera, segona i tercera E 1: 50
H 107H / 6 / 52.3 : Planta sota coberta E 1: 50


Projecte de 18 habitatges de renta limitada

Malpàs. Pont de Suert. ( Alta Ribagorça )

1956

Documentació:
H 107H / 3 / 31.1 : Planta baixa, fonaments, clavegueram, pis i bigam E 1: 50
H 107H / 3 / 31.2 : Façana principal, posterio i lateral E 1: 50
H 107H / 3 / 31.3 : Secció transversal E 1: 50


Edifici d´habitatges per la Cooperativa Bac de Roda

C. Bac de Roda, 101. Barcelona. ( Barcelonès )

1958 - 1960

Documentació:
H 107H / 2 / 26.5 : Cartelas tribunes i detall dels ferros E 1: 10
H 107H / 2 / 26.3 : Suplement voladís safareigs, planta i secció AA i armadures i secció BB E 1: 20 i E 1: 10
H 107H / 2 / 26.6 : Recreixement parcial en el segon cèrcol E 1: 100
H 107H / 2 / 26.7 : Disposició de parets
H 107H / 2 / 26.4 : Detall cingla general entre cada 2 plantes E 1: 50
H 107H / 2 / 26.1 : Planta fonamnets façana principal i secció tipus de capçal E 1: 50
H 107H / 2 / 26.8 : Vigues mènsula en tribunes. Armadures E 1: 10
H 107H / 2 / 26.2 : Placa de suport de la maquinària de l´ascensor. Planta i seccions AA i BB E 1: 10


Edifici d´habitatges

C. Lluís Recasens, 65-67. El Prat de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1966 - 1968

Documentació:
H 107H / 3 / 30.1 : Emplaçament, plantes magatzem, pisos i àtic E 1: 500 i E 1: 50
H 107H / 3 / 30.2 : Plantes fonaments i desguassos, coberta, estructura pisos i àtic i desenvolupament de patis E 1: 100 i E 1: 50
H 107H / 3 / 30.3 : Bigam planta baixa E 1: 50
H 107H / 3 / 30.5 : Façanes principal i posterior. Secció AB E 1: 50
H 107H / 3 / 30.4 : Detall claraboia escala, planta i seccions AA i AA E 1: 20


Edifici d´habitatges, locals comercial i magatzem

C. Jaume Casanovas; C. Navarra. El Prat de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1966

Documentació:
H 107H / 5 / 45.1 : Emplaçament E 1: 250
H 107H / 5 / 45.2 : Planta baixa E 1: 50
H 107H / 5 / 45.4 : Plantes pisos i àtic E 1: 50
H 107H / 5 / 45.3 : Planta terrat E 1: 50
H 107H / 5 / 45.5 : Façanes C. J. Casanoves i C. Navarra i secció de la façana E 1: 50
H 107H / 5 / 45.6 : Desenvolupament façanes de patis x, y, z E 1: 50
H 107H / 5 / 45.9 : Secció AA E 1: 50
H 107H / 5 / 45.7 : Bigam planta pisos E 1: 50
H 107H / 5 / 45.8: Bigam planta àtics E 1: 50


Edifici d´habitatges per J. Esteve Bosch i I. Madrid

C. Tàrrega; Ronda Oest. El Prat de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1967 - 1970

Documentació:
H 107H / 46.1 : Emplaçament E 1: 500
H 107H / 46.6 : Planta fonaments
H 107H / 46.3 : Planta baixa E 1: 50
H 107H / 46.2 : Planta pisos E 1: 50
H 107H / 46.4 : Planta pisos. Variació E 1: 50
H 107H / 46.5 : Planta àtic E 1: 50
H 107H / 46.7 : Planta terrat E 1: 50
H 107H / 46.8 : Bigam planta baixa E 1: 50
H 107H / 46.10 : Bigam planta àtic E 1: 50
H 107H / 46.9 : Bigam planta pisos E 1: 50
H 107H / 46.12 : Façanes C. Tàrrega i Ronda Oest E 1: 50
H 107H / 46.11 : Façanes patis números 1, 2 i 3 E 1: 50
H 107H / 46.13 : Secció E 1: 50
H 107H / 46.14 : Càlculs de pes de les terrasses


Edifici d´habitatges per Agustina Costa López

C. Homer, 23. Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
H 107H / 4 / 40.1 : Emplaçament E 1: 500
H 107H / 4 / 40.2 : Medicions E 1: 250
H 107H / 4 / 40.3 : Planta baixa E 1: 50
H 107H / 4 / 40.4 : Planta pis E 1: 50
H 107H / 4 / 40.6 : Façana anterior i posterior E 1: 50
H 107H / 4 / 40.5 : Façana pati interior. Secció AA E 1: 50


Edifici d´habitatges de renta limitada per a D. Andrés Manceñido Vega i D. Carlos Esquerda Segués

C. Comtes d´Urgell. Lleida. ( Segrià )

1968

Documentació:
H 107H / 6 / 47.13/47.22 : Axometries habitatges tipus A, B1, B2, C, D, E, F, G, H, I amb E 1: 50
H 107H / 6 / 47.1 : Emplaçament E 1: 500
H 107H / 6 / 47.5 : Planta fonaments E 1: 100
H 107H / 6 / 47.4 : Planta baixa E 1: 100
H 107H / 6 / 47.2 : Plantes pisos primer, segon, tercer i quart E 1: 100
H 107H / 6 / 47.3 : Planta àtic E 1: 100
H 107H / 6 / 47.6 : Planta cobertes E 1: 100
H 107H / 6 / 47.7 : Planta sota coberta E 1: 100
H 107H / 6 / 47.8 : Planta bigam pisos E 1: 100
H 107H / 6 / 47.9 : Planta bigam planta baixa E 1: 100
H 107H / 6 / 47.10 : Planta bigam àtic E 1: 100
H 107H / 6 / 47.11 : Façana principal E 1: 100
H 107H / 6 / 47.23 : Perspectiva façana principal E 1: 50
H 107H / 6 / 47.12 : Façana posterior E 1: 100
H 107H / 6 / 47.24 : Perspectiva façana posterior E 1: 50
H 107H / 6 / 47.25 : Secció AA E 1: 100
VARIANT AL PROJECTE
H 107H / 6 / 47.26 : Planta tipus E 1: 100
H 107H / 6 / 47.28 : Planta baixa
H 107H / 6 / 47.27 : Façana i secció E 1: 100


Edifici d´habitatges propietat de Leocàdia Pererartí Capblanch

C. Pujada de Sant Jaume. Les. ( Vall d'Aran )

1969

Documentació:
H 107H / 2 / 24.1 : Emplaçament E 1: 500
H 107H / 2 / 24.2 : Planta fonaments, soterrani, baixa, primera i segona
H 107H / 2 / 24.3 : Planta baixa i coberta
H 107H / 2 / 24.5 : Planta bigam de la coberta
H 107H / 2 / 24.4 : Planta bigam del soterrani, baixa i pisos E 1: 50
H 107H / 2 / 24.6: Façanes carrer i posterior E 1: 50 i secció AA E 1. 50


Habitatges de Protecció Oficial pel Sr. Bienvenido Coso Estruga

Nova carretera Mequinenza a Fraga. Mequinenza.

1972

Documentació:
H 107G / 5 / 12.1 : Caràtula
H 107G / 5 / 12.2 : Emplaçament E 1: 1000
H 107G / 5 / 12.3 : Fonaments i xarxa sanejament
H 107G / 5 / 12.4 : Plantes baixa i pis
H 107G / 5 / 12.13 : Planta baixa. Fontaneria
H 107G / 5 / 12.5 : Entramats planta baixa i planta pis
H 107G / 5 / 12.9 : Planta sota coberta i coberta
H 107G / 5 / 12.6 : Façanes principal i lateral esquerra
H 107G / 5 / 12.7 : Façana posterior i lateral dreta
H 107G / 5 / 12.8 : Seccions
H 107G / 5 / 12.15 : Seccions AA, BB de l´escala. Detalls generals
H 107G / 5 / 12.12 : Detalls escala formi armat
H 107G / 5 / 12.10 : Pilars i embigats
H 107G / 5 / 12.11 : Quadre pilars
H 107G/ 5 / 12.14 : Instal.lació elèctrica


Adició de dues plantes a un edifici d'Agustina Costa López

C. Homer, 23. Barcelona. ( Barcelonès )

1976

Documentació:
H 107H / 5 / 44.1 : Caràtula
H 107H / 5 / 44.2 : Emplaçament E 1: 500
H 107H / 5 / 44.4 : Planta fonaments E 1: 50
H 107H / 5 / 44.5 : Planta pis segon E 1: 50
H 107H / 5 / 44.8 : Planta pis tercer instal.lacions en plantes segona i tercera E 1: 50
H 107H / 5 / 44.9 : Planta entramats coberta E 1: 50
H 107H / 5 / 44.10 : Planta sota coberta E 1: 50
H 107H / 5 / 44.3 : Planta coberta i càrregues E 1: 50
H 107H / 5 / 44.12 : Façanes anterior i posterior E 1: 50
H 107H / 5 / 44.11 : Façanes pati interior i secció AA E 1: 50
H 107H / 5 / 44.7 : Bigam planta pis segon E 1: 50
H 107H / 5 / 44.6 : Bigam plantes baixa i tercer pis E 1: 50
H 107H / 5 / 44.13/44.29 : Especificacions tècniques de fonaments E 1: 100