Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
RODRÍGUEZ MIJARES, Josep 19/8/1910-10/12/1990 Títol d'arquitecte: 1939
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis turístics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Restauració de monuments i edificis Singular
 
     
 

Hotel de muntanya

Documentació:
H 107G / 6 / 15.2 : Planta baixa E 1: 100
H 107G / 6 / 15.1 : Façana costat muntanya E 1: 100


Zona residencial Cala Canyelles

Lloret de Mar. ( Selva )

Documentació:
H 107H / 3 / 28.1 : Plànol topogràfic E 1: 200
H 107H / 3 / 28.2 : Estudi de parcel.lació E 1: 200. Llapis sobre paper vegetal
H 107H / 3 / 28.3 : Alçat zona d´aparcament cobert E 1: 200
H 107H / 3 / 28.4 : Motel. Planta tipus

Observacions:
Avantprojecte


Hotel de l´Automòbil Club de Catalunya

Ctra. Nacional Madrid-França, Km. 463.

Documentació:
H 107H / 4 / 35.5 : Façanes principal, posterior, laterals esquerra i dreta i secció AA E 1: 200
H 107H / 4 / 35.1 : Plànol topogràfic E 1: 200
H 107H / 4 / 35.4 : Planta fonaments E 1: 100
H 107H / 4 / 35.2 : Planta baixa E 1: 100
H 107H / 4 / 35.3 : Planta pisos E 1: 100


Hotel-restaurant en una estació de servei i camping

Ctra. de Madrid a Barcelona. Cervera. ( Segarra )

1957

Documentació:
H 107H / 1 / 21.1 : Emplaçament E 1: 1000
H 107H / 1 / 21.2 : Planta baixa E 1: 100
H 107H / 1 / 21.3 : Planta pis primer i segon
H 107H / 1 / 21.4 : Façana principal

Observacions:
Avantprojecte


Ampliació i modificació de l´hostal de l´Isard propietat de Jaime Sanlley Rusiñol

Ctra. de Balaguer a França. Les. ( Vall d'Aran )

1967

Documentació:
H 107G / 4 / 10.1 : Emplaçament E 1: 500
H 107G / 4 / 10.3 : Planta fonaments edifici nou E 1: 50
H 107G / 4 / 10.2 : Planta fonaments edifici vell E 1: 50
H 107G / 4 / 10.4 : Planta semisoterrani E 1: 50
H 107G / 4 / 10.14 : Planta entramat semisoterrani
H 107G / 4 / 10.5 : Planta baixa E 1: 50
H 107G / 4 / 10.6 : Plantes primera, segona, tercera i quarta i pisos edifici vell
H 107G / 4 / 10.7-10.10 : Planta pisos edifici nou
H 107G / 4 / 10.11 : Plantes cinquena edifici existent
H 107G / 4 / 10.12 : Entramats nou edifici pisos
H 107G / 4 / 10.13 : Entramats nou edifici coberta
H 107G / 4 / 10.15-10.16 : Façanaes patis E 1: 50
H 107G / 4 / 10.17 : Seccions AA i Bb
H 107G / 4 / 10.19 : Vistes CC i DD
H 107G / 4 / 10.21 : Detall de la coberta, zoba enllaç, E 1: 100 i E 1: 10


Ampliació de l´hotel Manantial

Caldes de Boí. La Vall de Boí. ( Alta Ribagorça )

1970 - 1971

Documentació:
H 108G / 7 / 55.1 : Planta cobertes E 1: 50
H 108G / 7 / 55.2 : Esbós secció E 1: 20
H 108G / 7 / 55.3 al 55.10 : Fotocòpies visat número 604442