Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
ROGENT I AMAT, Elies Barcelona, 6/7/1821-21/2/1897 Títol d'arquitecte: 1849
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics
Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Restauració de monuments i edificis Monuments
Singular    
 
     
  Casa de l'Ardiaca

C. de Santa Llúcia; C. del Bisbe. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 308 / 293 : 1 croquis i 6 plànols


Escola Industrial (Antic convent de Sant Sebastià)

Pl. d'Antoni Lopez. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 310 / 335 : Plànol


Escoles

El Prat de Llobregat. ( Baix Llobregat )

Documentació:
C 311 / 364 : Plec de Condicions econòmiques


Escola pública i casa consistorial

Sant Feliu de Llobregat. ( Baix Llobregat )

Documentació:
C 312 / 380 : Escrit


Avantprojectes de diversos edificis

Badalona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 281 / 196 :
Escola i peixeteria [1873]: 1 plànol
Edifici: 1 plànol
Font amb brollador: 1 plànol


Universitat de Barcelona. Projecte executiu

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 315 / 427 : Liquidacions i recepcions diverses


Avantprojecte Universitat de Barcelona

Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 315 / 406 : Oficis referents a l'obra a l'antic convent del Carme i Gran Via
H 102I / 3 / 615 : Emplaçament al solar de l'antic convent del Carme. E 1:500


Universitat de Barcelona. Modificació de distribució

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 314 / 401 : Plànols; permuta entre la universitat i D.Felip Bertran
H 102H / 14 / 632 : Planta baixa. E 1:200
H 102H / 14 / 633 : Pis principal. E 1:200
H 102H / 14 / 634 : Primer pis. E 1:200


Universitat de Barcelona. Projecte executiu

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 317 / 434 : Dades i esborranys diversos per pressupostos


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ram de guix

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 317 / 435 : Guix, estucs i asfalts. Esborranys diversos


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Paranimf

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 101I / 18 / 648 : Secció transversal. Alçat porta principal. E 1:50
H 102H / 13 / 649 : Secció transversal. Alçat del tron. E 1:50
H 102H / 13 / 650 : Secció longitudinal. E 1:50
H 101I / 18 / 651 : Porta principal d'accés al Saló de graus. Planta, secció i alçat. E 1:20
H 101I / 18 / 652 : Porta principal. croquis de planta, alçat i detall. E 1:20
H 102H / 13 / 654 : Fusteria. Porta lateral. Alçat. E 1:10
H 101A / 46 / 655 : Arcs i finestral. Alçat
H 101A / 46 / 656 : Arcs i finestral. Alçat
H 101A / 46 / 657 : Arcs i finestral. Alçat
H 102I / 3 / 659 : Decoració. Dibuix
H 101I / 19 / 662 : Intradós de les dovelles dels arcs. Dibuix
H 102H/ 16 / 663 : Ornamentació. Dibuix
H 102I / 4 / 716 : Secció longitudinal


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Biblioteca

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 283 / 211 : Projecte d'armaris. Documentació diversa, pressupost, memòria 1875-1876
C 285 / 222 : Modificació d'armaris. Documentació diversa.(plànols armaris). 1878-1881
C 290 / 246 : Ampliació i reforma d'armaris. Documentació diversa. 1882-1883
C 291 / 259 : Complements. Documentació diversa. 1885
H 102H / 13 / 664 : Secció longitudinal. E 1:50
H 102H / 13 / 665 : Seccions transversals. E 1:50
H 101I / 19 / 666 : Porta. Detall. E 1:10
H 102H / 13 / 667 : Sala. Secció transversal. E 1.20
H 102H / 13 / 668 : Secció transversal. E 1:20
H 102H / 13 / 669 : Secció E-F. Alçat i planta de la paret exterior. E 1:20
H 101I / 19 / 670 : Detall de les escales i armaris. Alçat
H 102H / 13 / 671 : Armari. Alçat
H 102I / 3 / 672 : Planta general. E 1:100
H 102A / 16 : Detall d'una prestatgeria de la Biblioteca Provincial


Universitat de Barcelona. Projecte executiu

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102 / A / 16 : Plànol de planta d'una aula


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Diverses instal.lacions

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 269 / 130 : Projecte de bàscula. Memòria i 1 plànol. 1864-1865
C 276 / 177 : Parallamps (1879-1881). Timbres elèctrics (1876-1878)
H 101I / 20 / 3485 : Rellotge solar
C 284 / 218 : Instal.lació d'un rellotge a l'observatori sud


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Planimetria diversa

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 274 / 161 : Modificació del cos central, memòria facultativa1868. Documentació diversa
C 264 /102 : 17 Plantes no datades, probablement posteriors a 1862;1planta de 1900 i un alçat (detall).
H 102H / 9 / 3472 : Façana principal. Alçat. E 1:200
H 102H / 9 / 3473 : Façana posterior. Alçat. E 1:200
H 102H / 9 / 3475 : Façana lateral. Alçat. E 1:200
H 102H / 9 / 3476 : Secció longitudinal. E 1:200
H 102H / 9 / 3474 : Secció transversal. E 1:200
H 102H / 10 / 3469 : Planta baixa. E 1:200
H 102H / 10 / 3470 : Planta 1er pis. E 1:200
H 102H / 10 / 3471 : Planta 2on pis. E 1:200. 30/6/1900


Universitat de Barcelona. Projecte executiu

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 314 / 402 : Plànols de perfils i rasants


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Torres laterals

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102H / 14 / 638 : Plantes. E 1:100, i seccions. E 1:50
H 102H / 13 / 673 : Alçat


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Patis

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102I / 3 / 639 : Pati. Alçat i secció. E 1:20
H 102I / 4 / 3495 : Pati: Arcs. Alçat i secció
H 102I / 3 / 39 : Pati interior. Alçat i secció. E 1:20
H 103A / 1 : Secció longitudinal del pati E de la dreta


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Detall portes

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102H / 14 / 640 : Portes façanes laterals. Detall Planta, alçat i secció. E 1:20
H 101I / 18 / 641 : Porta interior. Planta i alçat. E 1:20
H 102I / 3 / 642 : Porta interior. Planta, alçat interior i seccions de l'arc. E 1:20
H 102H / 14 / 644 : Porta 26 al primer pis. Planta i alçat. E 1:10. 22/6/1865
H 103A / 1 : Detall de les portes interiors del 1er pis


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Detall escales

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102H / 9 / 3482 : Escala noble. Planta. E 1:100
H 102H / 9 / 3483 : Escala principal. Planta. E 1:50
H 102H / 9 / 3484 : Escala principal. Planta. E 1:50
H 102I / 4 / 3496 : Rectificació escala. Seccions
H 102A / 16 : Desenvolupament de l'escala rectoral


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Florons

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 101A / 46 / 680 : Florons per sala 27. Alçat i secció. 5/8/1868
H 101I / 19 / 681 : Florons. Alçat i secció
H 101I/ 19 / 682 : Florons. Alçat i secció
H 102I / 3 / 683 : Florons per sales 27 i 30. Alçat i secció. 26/8/1868
H 102I / 3 / 710 : Florons per sales 27 i 30. Alçat i secció. 26/8/1868
H 102I / 3 / 712 : Florons per sala 31. Alçat i secció. 3/9/1868
H 101I / 20 / 701 : Florons de 0,10 mt. Núms 1 i 2. Alçat i secció. 18/6/1868
H 101I / 19 / 684 : Florons de 0,20 mt. Núms 1,2 i 3. Alçat i secció. 19/2/1868
H 101I / 20 / 685 : Florons de 0,20 mt. Núms 3 i 4. Alçat i secció. 19/2/1868
H 101I / 20 / 686 : Floró de 0,20 mt. Núm 5. Alçat i secció. 22/2/1868
H 101I / 20 / 687 : Floró de 0,20 mt. Núm 6. Alçat i secció. 22/2/1868
H 101I / 20 / 700 : Florons de 0,20 mt. Núm 1 i 2. Alçat i secció. 28/5/1868
H 102H / 11 / 688 : Florons de 0,40 mt. Núms 1 i 2. Alçat i secció. 4/3/1868
H 102H / 11 / 689 : Florons de 0,40 mt. Núms 3 i 4. Alçat i secció. 10/3/1868
H 102H / 11 / 690 : Florons de 0,40 mt. Núms 5 i 6. Alçat i secció. 14/3/1868
H 102H / 11 / 691 : Florons de 0,40 mt. Núms 7 i 8. Alçat i secció. 19/3/1868
H 102H / 11 / 692 : Florons de 0,40 mt. Núms 9 i 10. Alçat i secció. 1/4/1868
H 102H / 11 / 693 : Florons de 0,40 mt. Núms 11 i 12. Alçat i secció. 7/4/1868
H 102H / 11 / 694 : Florons de 0,40 mt. Núms 13 i 14. Alçat i secció. 14/4/1868
H 102H / 11 / 695 : Florons de 0,40 mt. Núms 15 i 16. Alçat i secció. 23/4/1868
H 102H / 11 / 696 : Florons de 0,30 mt. Núms 3 i 4. Alçat i secció. 25/4/1868
H 102H / 11 / 697 : Florons de 0,30 mt. Núms 7 i 8. Alçat i secció. 9/5/1868
H 102H / 11 / 698 : Florons de 0,30 mt. Núms 9 i 10. Alçat i secció. 9/5/1868
H 102I / 3 / 703 : Floró de 0,70 mt. Núm 1. Alçat i secció. 25/6/1868


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Enteixinats

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102H / 12 / 679 : Dibuixos (18) de detall d'enteixinat del sostre del pis principal. 19/3/1867
H 102H / 10 / 706 : Angles dels enteixinats de la sala 50. Alçat. 3/8/1868
H 101I / 20 / 707 : Angles dels enteixinats de la sala 28. Alçat. 3/8/1868
H 102H / 10 / 708 : Llaseries per al enteixinat de la sala 30. Alçat. 7/8/1868
H 101I / 20 / 711 : Detall d'enteixinat de la sala 31. Alçat. 1/9/1868


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Soterrani

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102H / 9 / 3492 : Seccions. E 1:50


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ornamentació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 102H / 16 /* : Ornamentació diversa a petita escala


Obres a l'Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi

Barcelona. ( Barcelonès )

1853 - 1865

Documentació:
C 253 / 15


Obres a l'Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi

Barcelona. ( Barcelonès )

1856

Documentació:
C 257 / 47 : Oficis i documentació relacionada


Avantprojecte Universitat de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1860 - 1862

Documentació:
C 262 / 88 : Documents i esborranys previs a l'inici de les obres


Universitat de Barcelona. Projecte 1860

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1860 - 1862

Documentació:
C 262 / 87 : Plànols de situació, emplaçament, expropiacions, previs a l'obra


Universitat de Barcelona. Projecte 1860

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1860 - 1862

Documentació:
C 262 / 86 : Plànols de plantes, façanes i seccions
H 102I / 3 / 606 : Emplaçament al solar de l'antic convent del Carme. E 1:500
H 102H / 15 / 607 : Planta baixa. E 1:200
H 102H / 5 / 616 : Planta baixa. E 1:200
H 102H / 15 / 608 : Pis principal. E 1:200
H 102H / 15 / 617 : Pis principal. E 1:200
H 102H / 15 / 609 : Pis segon. E 1:200
H 102H / 15 / 618 : Pis segon. E 1:200
H 102I / 3 / 610 : Façana principal
H 101I / 18 / 611 : Façana lateral. E 1:125
H 101I / 18 / 619 : Façana lateral. E 1:125
H 102I / 3 / 612 : Secció longitudinal m,n,o,p. E 1.125
H 102I / 3 / 620 : Secció longitudinal m,n,o,p. E 1.125
H 101I / 18 / 613 : Secció transversal a,b. E 1:125
H 101I / 18 / 622 : Secció transversal a,b. E 1:125
H 101I / 18 / 614 : Secció transversal c,d. E 1:125
H 101I / 18 / 621 : Secció transversal c,d. E 1:125
H 102H / 14 / 635 : Emplaçament. E 1:625

Observacions:
Els documents es desdoblen en funció del suport ( paper i paper tela)


Universitat de Barcelona. Administració

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1862 - 1884

Documentació:
C 264 / 104 : Circulars i decrets. 1862
C 316 / 433 : Diaris, llibres contractes, reglaments, etc
C 316 / 428 : Correspondència privada
C 265 / 115 : Certificat de situació dels solars al registre de la propietat. 1863
C 265 / 113 : Reglament administratiu i econòmic de les obres. 1863
C 269 / 129 : Desviament del camí de Ronda afectat pel projecte. 1864
C 270 / 137 : Descomptes en obres. 1865-1866
C 276 / 172 : Pressuposts per realitzar. 1870-1871
C 276 / 176 : Actes de la Junta Directiva i econòmica. 1871-1876
C 278 / 181 : Informes i estat per ocupació militar. 1872
C 285 / 224 : Fons d'obres a justificar davant l'Administració Central. 1878-1 884


Universitat de Barcelona. Segon projecte

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1862

Documentació:
C 316 / 432 : Esborranys, memòria, pressupostos, plec de condicions i documentació diversa


Universitat de Barcelona. Projecte executiu

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1862 - 1891

Documentació:
C 265 / 108 : Documentació sobre control i seguiment de l'obra 1863/1871
Ofertes d'industrials. 1862/1891


Universitat de Barcelona. Projecte 1862

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1862

Documentació:
C 264 / 103 : Plànols
H 102H / 15 / 623 : Emplaçament. E 1:2000
H 102H / 15 / 624 : Planta baixa. E 1:200
H 102H / 14 / 636 : Planta baixa. E 1:200
H 102H / 15 / 625 : Pis principal. E 1:200
H 102H / 14 / 637 : Pis principal. E 1:200
H 102H / 15 / 626 : Pis segon. E 1:200
H 102I / 3 / 627 : Façana principal. E 1:125
H 102H / 14 / 628 : Façana lateral. E 1:125
H 102I / 3 / 629 : Façana posterior. E 1:125
H 102H / 14 / 630 : Secció transversal m,n. E 1:125
H 102H / 14 / 631 : Secció transversal o,p. E 1:125


Universitat de Barcelona. Projecte 1862

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1863

Documentació:
C 267 / 118 : 170 Plànols (Perfils i Fonaments)


Universitat de Barcelona. Projecte 1862

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1863 - 1868

Documentació:
C 265 / 112 : Amidaments i imports d'obres diverses


Universitat de Barcelona. Projecte executiu

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1863

Documentació:
C 265 / 114 : Inventari de mobles d'oficina


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ram de picapedrer

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1863 - 1870

Documentació:
C 266 / 116 : Entrades de material, amidaments, seguiment de l'obra, apunts, liquidacions, etc.


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ram de jardineria

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1863 - 1881

Documentació:
C 266 / 117 : Plànols i solars per jardins
C 278 / 180 : Vorades perimetrals. Plànols i documentació
C 307 / 286 : Projecte de reixa per tancament dels jardins
C 280 / 192 : Projecte d'hivernacle i pavelló pel jardiner
C 280 / 193 : Projecte de jardí botànic, pavellons i hivernacle
C 290 / 244 : Complement a l'àrea de jardí botànic, 1plànol, documentació diversa. 1881
H 102I / 3 / 674 : Detall reixa i floró
H 101A / 46 / 675 : Reixa. Porta. Alçat
H 101I / 19 / 676 : Jardí. Emplaçament. E 1:500. Febrer 1873
H 101I / 19 / 677 : Reixa. Detall alçat i secció. E 1:10
H 102I / 3 / 678 : Reixa exterior. Planta, alçats i secció
H 102H / 10 / 3468 : Jardí Botànic. Emplaçament. E 1:1000
H 102A / 16 : Reixa dels carrers Balmes i Aribau


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Finestres.

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1863 - 1881

Documentació:
H 103A / 1 : Finestrals de l'escala noble
H 103A / 1 : Modificació de les finestres núm.3 del pati D
H 102A / 16 : Finestrals del vestíbul


Edifici per a col.legi d'ensenyament amb observatori per a Càndid Antiga

C. Ronda, 37. Barcelona. ( Barcelonès )

1864 - 1865

Documentació:
C 269 / 132 : 11 plànols, valoració solar i obres


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ram de ferro

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1865 - 1877

Documentació:
C 270 / 138 : Amidaments, esborranys, liquidacions, etc
C 270 / 143 : Plànols-detalls canyaries, desaigües i cobertes.
C 271 / 152 : Documentació dels tallers, subhasta, etc. Projecte de canyaries i claraboies . Claveria tallers.
H 101I / 20 / 3486 : Estructura metàlica. Detall
H 101I / 20 / 3487 : Estructura metàlica. Detall
H 102H / 9 / 3489 : Tirants empotrats a les façanes laterals. Alçat, planta i secció
H 102H / 9 / 3490 : Estructura metàlica. Detalls de les unions amb els pilars
H 102I / 4 / 3493 : Reixa de tancament. Planta i Alçat
H 103A / 1 : Estructura metàlica. Detall.


Escoles

Premià. ( Maresme )

1867

Documentació:
C 271 / 148 : Plànol i documentació diversa


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ram de fusteria

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1867

Documentació:
C 272 / 153 : Documentació, seguiment i factures diverses
H 102I / 3 / 643 : Portes laterals exteriors. Plantes i alçats. E 1:10
H 102H / 13 / 646 : Porta. Planta, alçat i secció. E 1:10
H 102H / 13 / 647 : Finestra i balcó. Planta, alçat i secció
H 102H / 9 / 3477 : Decoració del Paranimf. Porta principal d'entrada. Planta i alçat. E 1:10
H 102H / 9 / 3478 : Portes de les sales de recepció del pis principal. Planta i alçat. E 1:10
H 102H / 9 / 3479 : Portes d'entrada a les càtedres del pis baix. Alçat i planta. E 1:10
H 102H / 9 / 3491 : Portes d'entrada al Saló per façana principal. Alçat i seccions. E 1:25
H 101A / 46 / 3488 : Detall fusteria. Alçat, seccions i detall
H 103A / 1 : Portes


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ram d'escultura i pedra ornamental

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1867

Documentació:
C 272 / 157 : Reglament, documentació i esborranys diversos


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Saló de graus.

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1867 - 1880

Documentació:
C 276 / 173 : Ornamentació. decoració (1870-1871), adjudicació temes i treballs quadres (1870), bastides (1872), modificació pressupost (1880), concurs per 6 nous quadres (1880)
H 102I / 4 / 3497 : Galeria. "Adorno del derrame de los ventanales del testero". Alçat i secció
H 102I / 4 / 3494 : Detall per la construcció del saló de graus des del pis principal. Seccions. E 1:50
H 101I / 19 / 660 : Artesonat de la galeria del saló de graus. Adorn dels plafons
H 101I / 19 / 661 : Galeria. Intradós dels arcs
H 102I / 3 / 658 : Cornisa de remat del saló de graus als patis D i E. Façana del pati D. Alçat, planta i secció. Abril, 1867
H 102H / 13 / 653 : Decoració. Portes dels ingressos laterals. Planta, alçat i secció. E 1:10
H 102I / 4 / 715 : Galeria. "Dovelas para los derrames de los ventanales de los testeros"
H 102I / 4 / 717 : Galeria. "Paramentos de los machones extremos"
H 102I / 4 / 718 : Artesonat de la galeria. Ornament dels plans inclinats de la cornisa
H 103A / 1 : Friso
H 103A / 1 : Escala de servei per pujar a la tribuna
H 103A / 1 : Galeria del Saló de graus
H 102A / 16 : Porta d'entrada al Saló per la façana posterior


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Detalls

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1867 - 1869

Documentació:
H 102I / 4 / 3480 : Cos central de la façana. Alçat. E 1:40
H 102I / 4 / 3481 : Observatori. Alçat. E 1:40
H 102H / 11 / 699 : Peanes de les sales. Núms 46 i 447. Alçat i planta. E 1:25. 14/5/1868
H 102H / 10 / 714 : Cornisamento. Alçat i secció. 10 dibuixos
C 315 / 425 : Detall general de les graderies de les càtedres
C 316 / 429 : Dades i preus de mosaics


Universitat de Barcelona. Projecte d'execució. Detall frisos

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1868

Documentació:
H 102I / 3 / 702 : Friso per la sala 50. Alçat. 22/6/1868
H 102I / 3 / 704 : Friso per la sala 28. Alçat. 16/7/1868
H 102I / 3 / 705 : Friso per la sala 27. Alçat. 22/7/1868
H 102I / 3 / 709 : Friso per la sala 30. Alçat. 26/8/1868
H 102I / 3 / 713 : Friso per la sala 31. Alçat. 3/9/1868


Arxiu de la Corona d'Aragó

C. Comtes. Barcelona. ( Barcelonès )

1869

Documentació:
C 275 / 167 : Memòria de les obres


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ram de marbre i marqueteria

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1869 - 1871

Documentació:
C 274 / 164 : Documentació diversa de les obres de mármol.


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ram de vidrieria

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1869 - 1874

Documentació:
C 274 / 165 : Documentació diversa; obres de plom i vidriera.
H 101A / 46 / 645 : Detall dels finestrals en l'escala noble. Planta, alçat i secció. E 1:20


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ornamentació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1873 - 1881

Documentació:
C 280 / 191 : Estatues pel vestíbul (1875), Pintura decorativa (1873-1881), mobiliari fixe (1878), quadres (1878)


Universitat de Barcelona. Projecte executiu. Ram de paleta

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1880

Documentació:
C 288 / 240 : Pressupost adicional i 6 plànols. Modificació dels sostres de voltes de maó de pla


Universitat de Barcelona. Projecte executiu

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1881

Documentació:
C 288 / 242 : Museu d'Història Natural i Gabinet de Física. Projecte d'armaris


Universitat de Barcelona. Projecte executiu

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1882

Documentació:
C 290 / 247 : Projecte d'una escala per comunicar amb el segon pis. Armaris de l'arxiu


Universitat de Barcelona. Final d'obra

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1884 - 1892

Documentació:
C 314 / 400 : Plànols de situació i similars a l'acabar o després de l'obra. 1886
C 307 / 288 : Plànols d'emplaçament, expropiacions i similars, posteriors a l'obra. 1890-1892
C 307 / 285 : Obres de reparació. 1889
C 291 / 253 : Obres de conservació i millora. 1884
C 315 / 426 : Documentació sobre la instal.lació d'un institut de 2on ensenyament


Universitat de Barcelona. Projecte executiu

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona. ( Barcelonès )

1887

Documentació:
C 292 / 262 : Projecte de reforma de càtedres i laboratoris de la facultat de farmàcia. Plànols, croquis i documentació diversa


Ampliació i reforma de l'asil-col.legi Arnús

C. Arnús. Badalona. ( Barcelonès )

1889 - 1893

Documentació:
C 337 / 109 : 14 plànols