Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
TERRADAS I VIA, Robert 1916-1976 Títol d'arquitecte: 1942
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars Planejament urbà Monuments
Singular    
 
     
 

Edifici d´habitatges

C. Gelabert; C. Vidal Oliver; C. F. Casas; C. Gran Via. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

Documentació:
H 106B / 5 / 83.1 : Pla d´ordenació i zonificació. Còpia acolorida
H 106B / 5 / 83.2 : Emplaçament E 1: 500. Llapis i color sobre paper ceba
H 106B / 5 / 83.3 : Croquis perspectiva. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 5 / 83.4 : Perspectiva volumètrica. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 5 / 83.5: Perspectiva volumètrica. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 5 / 83.6 / 83.8 : Perspectiva alçat façanes. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 5 / 83.9 : Croquis planta. Llapis sobre paper ceba


Edifici d´habitatges

Documentació:
H 106C / 8 / 190.1 : Croquis alçat façana principal i croquis planta. Llapis sobre paper


Edifici d´habitatges de la Caixa d´Estalvis del Penedès a la urbanització "Felix Mestres"

C. en projecte; C. Mas Jornet.

Documentació:
H 106G / 3 / 199.1 / 199.2 : Planta E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106G / 3 / 199.3 : Planta baixa i detall planta pisos. Tinta sobre paper vegetal
H 106G / 3 / 199.4 : Planta embigats, façanes i secció. Tinta sobre paper vegetal
H 106G / 3 / 199.5 : Secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Joaquim Nebot Montobio

Av. Infanta Carlota, 37; C. Magòria, 2-4. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 106C / 9 / 266.1 : Emplaçament E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106C / 9 / 266.2 : Planta general E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106C / 9 / 266.3 : Croquis façana. Llapis sobre paper ceba
H 106C / 9 / 266.4 : Croquis secció transversal. Llapis sobre paper ceba


Edifici d´habitatges per a nou enginyers

1940?

Documentació:
H 105B / 10 / 184.1 : Alçat façana principal E 1: 50. Tinta sobre paper dibuix


Edifici d´habitatges "Hotel Oxford" propietat de Hans Müller

1949

Documentació:
H 106D / 4 / 75.4 / 75.5 : Plantes semisoterrani i baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 4 / 75.6 : Plantes restaurant i serveis e 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 4 / 75.7 : Planta baixa i primera E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 4 / 75.8 / 75.9 : Planta primer i segon pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 4 / 75.10 / 75.11 : Planta tercer, quart i cinquè pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 4 / 75.1 / 75.2 : Alçats façanes i secció E 1: 100. tinta sobre paper vegetal
H 106D / 4 / 75.3 : Secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges per a ENMASA

Ctra. de Sant Adrià. Barcelona. ( Barcelonès )

1958

Documentació:
H 106B / 5 / 76.1 : Dibuix de presentació. Perspectiva de conjunt. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 5 / 76.2 : Emplaçament E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal
BLOC A
H 106B / 5 / 76.3 : Façanes i plantes E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 5 / 76.4 : Planta pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
BLOC B
H 106B / 5 / 76.5 : Façanes i plantes E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 5 / 76.6 : Planta pis E 1: 500. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Josefa Tasis Ferrer

C. Marauges; C. Alfolí. L´Escala. ( Alt Empordà )

1958

Documentació:
H 106B / 5 / 78.1 / 78.2 : Dibuixos de presentació. Perspectives. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 5 / 78.5 : Plantes pisos i emplaçament. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 5 / 78.6 : Plantes pisos i secció E 1: 50. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 5 / 78.3 / 78.4 : Alçat façanes E 1: 50 i secció. Llapis sobre paper ceba


Edifici d´habitatges i cinema pel promotor Salvador Negre i T. Calvet

C. Espanya; C. Buen Viaje. Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1958

Documentació:
CASES
H 106D / 5 / 79.2 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 79.3 : Planta cases E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 79.1 : Alçat façana E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 79.4 : Seccions transversals E 1: 50. TInta sobre paper vegetal
CINEMA
H 106D / 5 / 79.10 : Planta pisos, baixa, secció, façana C. Espanya i emplaçament casa del costat del cinema
H 106D / 5 / 79.5 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 79.6 / 79.7 : Planta instal.lacions elèctriques E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 79.8 : Planta cases E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 79.9 : Secció longitudinal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de renta limitada pel promotor J. Nebot Montobio

C. Antequera; C. Sant Josep Cottolengo. Barcelona. ( Barcelonès )

1958

Documentació:
H 106D / 5 / 80.1 : Plànol de situació E 1: 200. Llapis sobre paper ceba
H 106D / 5 / 80.4 : Emplaçament E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 80.2 / 80.3 : Croquis plànols de planta. Llapis sobre paper ceba
H 106D / 5 / 80.7 / 80.8 : Plantes baixa i pisos E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 80.9 / 80.10 : Plantes baixa i pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 80.5 /80.6 : Alçat façanes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 80.11 : Façanes i seccions E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges per a la Caixa d´Estalvis Provincial

C. Rosselló, 257. Barcelona. ( Barcelonès )

1959

Documentació:
H 106A / 1 / 18.3 : Planta pis, portes ABC E 1: 50. Llapis i color sobre paper vegetal
H 106A / 1 / 18.1 : Alçat façana E 1: 50. Llapis sobre paper dibuix
H 106A / 1 / 18.2 : Secció E 1: 50
C 244 / 18 :
Correspondència 1959-1963
Factures
Còpies plànols estructures
Estudis econòmics
Memòria
Croquis plantes. Llapis sobre paper ceba
Croquis plantes. Còpies
Certificat final d´obra


Edifici d´habitatges de renta limitada pel promotor J. Coll Milà Vda de Serra

C. Bolívar, 39. Barcelona. ( Barcelonès )

1959

Documentació:
H 106D / 4 / 81.1 : Emplaçament, plantes baixa i pis, façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges per a José Cugat

C. Tortola. Cadaqués. ( Alt Empordà )

1960

Documentació:
H 106C / 4 / 161.1 : Emplaçament. Plantes baixa , primera, segona i tercera, secció longitudinal i façanes principal i posterior E 1: 50. Llapis i color sobre paper ceba


Edifici d'habitatges propietat del Sr. Segura

C. Conde Egara, 13-15. Terrassa. ( Vallès Occidental )

1961

Documentació:
H 106C / 9 / 47.1 : Croquis de plantes. Llapis sobre paper ceba

Observacions:
Avantprojecte


Edifici d´apartaments propietat de Lluis i Joan Fontfreda

Av. Via Augusta, 112. Barcelona. ( Barcelonès )

1961

Documentació:
H 106D / 5 / 86.1 : Plànol de superfície E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 86.2 / 86.11 : Plantes soterrani a cobertes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 86.12 / 86.13 : Alçat façanes E 1: 100. Llapis i color sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 86.17 : Alçat façana principal E 1: 50. Llapis i color sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 86.14 / 86.16 : Seccions longitudinal i transversal E 1: 50. Llapis i color sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de renta limitada per a la promotora Rosario Morato Thomas

C. Saragossa, 32. Barcelona. ( Barcelonès )

1961

Documentació:
H 106D / 4 / 84.2 : Plantes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 4 / 84.1 : Alçat façana posterior i secció transversal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 4 / 84.3 : Secció longitudinal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de renta limitada pel promotor Àngel Lagar Arroyo

C. Comte de Güell, 42. Barcelona. ( Barcelonès )

1961

Documentació:
H 106B / 5 / 85.1 : Alçat façana principal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 5 / 85.2 : Alçat façana posterior i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 5 / 85.3 / 85.5 : Planta fonaments, baixa, pis, àtic, sobreàtic i cobertes. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de renta limitada propietat de Jaime Palomas Sapera

Av. J. Antonio, 253. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1964

Documentació:
H 106D / 5 / 90.1 : Emplaçament E 1: 500. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 90.7 / 90.9 : Plànol estructures E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 90.2 / 90.3 : Planta àtic E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 90.4 : Plànol ordenació de façanes E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 90.5 : Façanes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 90.6 : Façana i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de J. Rocamora i B. Martínez

Urbanització Nostra Senyora de Núria, parcel.la 29A. Salou. ( Baix Camp )

1964

Documentació:
H 106B / 6 / 91.1 : Emplaçament E 1: 1000. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 91.5 / 91.7 : Plantes semisoterrani fins al segon pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106D / 5 / 91.2 / 91.3 : Façanes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 6 / 91.4 : Seccions longitudinal i transversal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Dos edificis d´habitatges propietat dels Sres. Barella?

C. Dr. Carulla, 2-4; C.Anglí, 8-10. Barcelona. ( Barcelonès )

1965 - 1968

Documentació:
H 106E / 2 / 95.5 / 95.7 : Plantes pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.7bis : Plantes Sr. Barella E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.11 / 95.15 : Plantes pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.16 / 95.20 : Alçat façanes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.1 : Alçat façanes principal Blocs A, B i C E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.2 : Alçat façanes posterior Blocs A, B i C, E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.3 : Alçat façanes lateral Bloc A, E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.4 : Alçat façanes Bloc B-C, E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.8 / 95.9 : Façanes Est i Oest E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.10 : Secció transversal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 95.21 / 95.22 : Seccions longitudinal i transversal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d'habitatges de renta limitada-grup I pel promotor Immobiliària Descatllar S.A

Av. Madrid, 209-211. Barcelona. ( Barcelonès )

1967 - 1971

Documentació:
H 106E / 1 / 93.1 : Emplaçament E 1: 500. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 93.2 : Croquis plantes. Llapis sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 93.13 : Croquis planta. Llapis sobre paper vegetal. Anul.lada
H 106E / 1 / 93.14 / 93.15 : Plantes àtic i sobreàtic E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 93.3 / 93.4 : Plànol desenvolupament patis E 1: 100. Llapis sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 93.5 / 93.10 : Plantes pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 93.17 / 93.18 : Croquis façanes. Llapis sobre paper ceba
H 106E / 1 / 93.12 : Façana Av. Madrid E 1: 100. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 93.11 : Secció longitudinal E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 93.16 : Secció transversal E 1: 100. Llapis sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de renta limitada pel promotor J. Riera Torra

C. Fray Luís de León, 170-172. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1967

Documentació:
H 106B / 10 / 96.1 : Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 10 / 96.2 / 96.3 : Planta pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 5 / 96.4 / 96.5 : Alçat façanes E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 10 / 96.8 : Alçat façana posterior E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 10 / 96.6 / 96.7 : Seccions E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 10 / 96.9 : Secció transversal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges

Pg. Bonanova, 54 ; C. Escoles Pies. Barcelona. ( Barcelonès )

1967 - 1969

Documentació:
H 106E / 5 / 97.1 : Planta baixa E 1: 100. Tinta sobre paper vgetal
H 106E / 5 / 97.5 / 97.10 : Plantes primer fins sisè pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 5 / 97.2 : Parcel.la, planta i seccions E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 5 / 97.3 : Façana C. Escoles Pies i secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 5 / 97.4 : Façana C. Escoles Pies E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges de renta limitada pel promotor R. Terradas i M. Muntau

C. Roca i Batlle, 20. Barcelona. ( Barcelonès )

1968 - 1971

Documentació:
H 106B / 7 / 98.1 / 98.10 : Croquis i plànols murs de contenció i paret mitgera E 1: 50. Llapis i color sobre paper ceba
H 106B / 7 / 98.11 : Plantes E 1: 50. Llapis sobre paper ceba
H 106E / 2 / 98.12 : Plantes E 1: 50. Llapis sobre paper vegetal
H 106B / 7 / 98.20 / 98.21 : Planta pis E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 98.22 / 98.25 : Planta garatge i sobre àtic E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 7 / 98.14 / 98.18 : Façanes i detalls E 1: 50. Llapis sobre paper ceba
H 106E / 2 / 98.19 : Façanes i detalls E 1: 50. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 7 / 98.26 : Façanes E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 98.28 : Acabament façana planta baixa E 1: 10 i E 1: 20. Llapis i color sobre paper vegetal
H 106B / 7 / 98.27 : Seccions E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 7 / 98.13 : Secció longitudinal E 1: 100. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 7 / 98.29 : Detall secció àtics E 1: 20. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 7 / 98.30 : Fusteria façana posterior E 1: 20. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 7 / 98.31 : Detalls entrada posterior E 1: 20. Llapis sobre paper ceba
ANY 1971
H 106B / 7 / 98.34 : Planta i contadors E 1: 50. Llapis sobre paper ceba
H 106E / 2 / 98.35 : Planta baixa i vestíbul E 1: 20. Llapis i color sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 98.36 : Planta baixa entrada E 1: 20. Llapis i color sobre paper vegetal
H 106B / 7 / 98.32 : Detalls barana escala entrada E 1: 20. Llapis i color sobre paper ceba
H 106B / 7 / 98.33 : Detalls habitació màquines. Llapis i color sobre paper ceba
H 106E / 2 / 98.37 / 98.39 : Detalls jardineria E 1: 50. Llapis i color sobre paper ceba
H 106E / 2 / 98.40 / 98.44 : Detalls banys E 1: 20. Llapis i color sobre paper ceba
H 106E / 2 / 98.45 / 98.51 : Detalls cuines diversos pisos E 1: 20. Llapis i color sobre pape ceba
H 106E / 2 / 98.52 / 98.55 : Detalls llar de foc diversos pisos E 1: 20. Llapis i color sobre paper vegetal
H 106E / 2 / 98.55 : Detall armari dormitori. Llapis sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges

C. Escoles Pies, 41-43; C. Rosario, 55-57. Barcelona. ( Barcelonès )

1968 - 1969

Documentació:
H 106E / 3 / 99.1 / 99.2 : Croquis. Còpia
H 106E / 3 / 99.3 . Emplaçament E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 99.4 : Pisos tipus i característiques E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 99.8 / 99.15 : Plantes diverses E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 99.5 : Plantes baixa i garatge E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 99.6 / 99.7 : Estructures i parcel.la E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 99.16 / 99.18 : Façanes E 1: 50 i E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 99.19 / 99.21 : Seccions longitudinal i transversal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges pels obrers d´ENMASA al poligon Bon Pastor

C. Sant Adrià. Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
H 106E / 3 / 100.1 : Emplaçament i localització E 1: 200 i E 1: 2000. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 100.5 : Plantes baixa i semisoterrani E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 100.6 / 100.7 : Plantes baixa, segon i quart pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 100.2 / 100.4 : Façanes principal i laterals E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 100.8 / 100.10 : Seccions transversal i longitudinal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges

Pg. de la Bonanova, 38 ; C. Vilana, 5. Barcelona. ( Barcelonès )

1969

Documentació:
H 106E / 3 / 101.1 / 101.2 : Plantes baixa i primer pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 101.3 / 101.5 : Plantes primer pis i àtic E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 101.6 / 101.8 : CASA B. Plantes primer, quart i cinquè pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 101.9 / 101.11 : Façanes principal i laterals E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges per José Mª Cucurella

C. Conde de Asalto, 127 (actual C. Nou de la Rambla); C. Piqué, 42. Barcelona. ( Barcelonès )

1970 - 1972

Documentació:
H 106C / 8 / 195.1 / 195.2 : Plànols situació E 1: 2000. Tinta sobre paper vegetal
H 106C / 8 / 195.3 / 195.9 : Plantes fonaments i àtic E 1. 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106C / 8 / 195.10 / 195.14 : Plantes estructures E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
ANY 1972
H 106C / 8 / 195.15 / 195.20 : Plantes baixa fins àtic E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106C / 8 / 195.22 / 195.24 : Planta tipus E 1: 50. Llapis sobre paper vegetal
H 106C / 8 / 195.21 : Seccions ascensor E 1: 50. Llapis sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges per a la Immobiliària Agell

Av. Madrid, 213. Barcelona. ( Barcelonès )

1971 - 1972

Documentació:
ANY 1971
H 106E / 1 / 94.9 : Planta soterrani E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 94.11 / 94.16 : Plantes diverses E 1:100 i E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 94.17 / 94.18 : Façanes E 1: 100 i E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 94.10 : Secció. Tinta sobre paper vegetal
ANY 1972
H 106E / 1 / 94.19 / 94.20 : Emplaçaments E 1: 2000 i E 1: 500. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 94.21 / 94.28 : Plantes diverses E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 94.29 : Façana posterior E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 94.30 : Secció E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 94.31 / 94.32 : Pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 1 / 94.33 / 94.34 : Plantes baixa i àtic E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de J.M. Homs Serra

C. Comarca; C. Dr. Pasteur; C. Masquefa. Igualada. ( Anoia )

1971

Documentació:
H 106E / 3 / 102.1 : Emplaçament E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 102.2 : Plantes baixa i primer pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 102.3 / 102.5 : Plantes segon, tercer, quart, cinquè i sisè pis i àtic E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 102.6 : Secció transversal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal

Observacions:
Avantprojecte


Edifici d´habitatges

Ptge. Xuriguer, 7. Vilanova i la Geltrú. ( Garraf )

1971

Documentació:
H 106E / 3 / 103.3 : Planta fonaments E 1: 50. Còpia amb croquis i rectificacions
H 106E / 3 / 103.4 / 103.5 : Planta baixa i pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 103.6 : Planta tipus E 1: 50. Contravegetal
H 106E / 3 / 103.1 : Alçat façana E 1: 50. Còpia acolorida
H 106E / 3 / 103.7 : Façana nord E 1: 50. Contravegetal
H 106E / 3 / 103.8 / 103.9 : Façana sud i patis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 103.12 : Secció longitudinal E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 3 / 103.2 : Secció E 1: 50. Còpia amb croquis i rectificacions
H 106E / 3 / 103.10 / 103.11 : Detalls façanes E 1: 20. Llapis sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Horst Andresse

C. Dr. Roux, 45. Barcelona. ( Barcelonès )

1972 - 1975

Documentació:
H 105B / 9 / 105.14 : Dibuix presentació. Llapis sobre paper dibuix
H 105B / 9 / 105.1 / 105.11 : Croquis de plantes diverses. Llapis sobre paper ceba
PLANTES
H 106B / 8 / 105.12 : Croquis de plantes diverses. Llapis sobre paper ceba
H 106E / 4 / 105.21 : Plantes. Llapis sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.22 / 105.25 : Plantes. Llapis sobre pape vegetal
V 87 / 105.26 / 105.27 : Plantes. Llapis sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.28 : Planta soterrani E 1: 100. Tinta sobre pape vegetal
FAÇANA
H 105B / 9 / 105.15 / 105.16 / 105.18 : Façanes. Llapis sobre paper ceba i vegetal
H 106B / 8 / 105.17 / 105.19 : Façanes. Llapis sobre paper ceba i vegetal
H 106E / 4 / 105.20 : Façanes. Llapis sobre paper ceba i vegetal
ANY 1974
H 106B / 8 / 105.29 : Ocupació planta i compensació superfície E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.30 : Planta fonaments E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
V 87 / 105.31 : Planta soterrani E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.32 / 105.33 : Planta baixa i soterrani E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.34 : Planta semisoterrani i baixa E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.35 : Planta baixa E 1: 50 i E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
V 87 / 105.36 : Planta baixa E 1: 150 i E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
V 87 / 105.37 : Planta primera E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.38 : Planta tercera E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.39 : Planta tercera E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
V 87 / 105.40 : Planta quarta E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.41 / 105.42 : Planta quarta E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.41 / 105.44 : Planta àtic E 1: 100. Llapis i tinta sobre paper ceba i vegetal
H 106B / 8 / 105.45 / 105.48 : Planta sobreàtic E 1: 100. Llapis i tinta sobre paper ceba i vegetal
H 106B / 8 / 105.49 : Planta golfes E 1: 100. Llapis i tinta sobre paper ceba i vegetal
H 106B / 8 / 105.56 : Estructura planta tipus E 1: 100. Llapis sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.50 : Façana C. Dr. Roux. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.51 : Façana C. Dr. Roux. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.52 : Façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.53 / 105.54 : Façana principal i lateral E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.55 : Seccions E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
ANY 1975
V 87 / 105.57 / 105.58 : Planta soterrani E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper vegetal
V 87 / 105.59 : Planta baixa E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.60 / 105.61 : Planta primer pis E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.62 / 105.63 : Planta tercer pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.64 / 105.65 : Planta quart pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.66 : Planta terrat E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.67 / 105.68 : Planta coberta E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.69 / 105.70 : Alçat façanes C. Dr. Roux E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.71 : Alçat façana lateral E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.72 : Alçat façana jardí E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.73 : Alçat façana posterior E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.74 / 105.75 : Seccions E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.76 / 105.80 : Plànol estructures, embigats... E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.81 : Bany porteria. Planta, alçats, secció E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.82 / 105.88 : Bany pisos primer al quart. Planta, alçats i secció E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.89 / 105.90 : Plantes, alçat i secció tercer i quart pis E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.91 / 105.92 : Plantes, alçat i secció tercer i quart pis E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.93 : Cuines primer i tercer pis E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.94 / 105.96 : Cuines primer i tercer pis E 1: 20. Tinta i llapis sobre paper vegetal
H 106B / 8 / 105.97 : Piscina. Perspectiva. Llapis sobre paper vegetal
H 106E / 4 / 105.98 : Planta pis primer i segon. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges per COPARTDOS S.A.

C. Isabel la catòlica; C. Almadén. Hospitalet de Llobregat. ( Barcelonès )

1974 - 1976

Documentació:
C 797 / 104 :
H 106B / 7 / 104.33 : Emplaçament E 1: 200. Llapis sobre paper vegetal
H 106E/ 4 / 104.34 / 104.40 : Plantes diverses E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
V 87 / 104.52 / 104.58 : Plantes diverses E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 104.1 / 104.13 : Esbossos i perspectives de façanes. Llapis sobre paper
H 106B / 7 / 104.14 : Esbossos i perspectives. Llapis sobre paper còpia
H 106E / 4 / 104.15 : Esbossos i perspectives. Llapis sobre paper còpia
H 106B / 7 / 104.16 / 104.17 : Esbossos i perspectives façanes. Llapis sobre paper ceba
H 106B / 7 / 104.18 / 104.26 : Esbossos i perspectives façanes. llapis i tinta sobre paper vegetal
H 106E/ 4 / 104.27 / 104.31 : Estudis façana. Llapis i tinta sobre paper vegetal
H 106B / 7 / 104.32 : Estudis façana. Llapis sobre paper vegetal
H 106E/ 4 / 104.41 / 104.42 : Alçats façanes E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
H 106E/ 4 / 104.46 / 104.47 : Alçats façanes E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
ANY 1976
H 106E/ 4 / 104.48 : Alçat façana C. Isabel la Catòlica E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
V 87 / 104.49 : Alçat façana posterior i secció C. Alpes. Tinta sobre paper vegetal
V 87 / 104.50 : Alçat façana posterior i secció C. Almaden. Tinta sobre paper vegetal
H 106E/ 4 / 104.43 / 104.45 : Seccions AB, CD i EF, E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
V 87 / 104.51 : Secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal